Національна академія
керівних кадрів культури
і мистецтв
(044) 288-80-81
понеділок-п'ятниця 09:00-18:00

Мiжнародний науково-методичний семiнар з майстер-класами

 

Міністерство культури України

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Інститут публічного управлiння та кадровоï полiтики

Кафедра публi чного управлiння та гуманiтарних наук

запрошують Вас

24 травня 2016 р.

взяти участь у роботі

Мiжнародного науково-методичного семiнару з майстер-класами

«МИСТЕЦТВО ДАРУЄ МАЙБУТНЕ:

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ГIДНЕ ЖИТТЯ

ДIТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ»

Місце проведення: Нацiональна академiя керiвних кадрiв культури i  

                               мистецтв, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 15, ауд. 1.

Органiзатори: Всеукраïнський центр реабiлiтацiï інвалідів м. Лютiж

                           Спецiальна загальноосвiтня школа «Надiя» м.Киϵва

                           Медична мережа «36,5˚»

                                Благодійне товариство допомоги інвалідам та особам з інтелектуальною недостатністю "Джерела"

                           Міжнародне ГО "За рівновагу у суспільстві"

                           Музей-бутік "Дивосвіт Трипілля"

                           Киϵво-Печерська Лавра

                           Нацiональна академiя керiвних кадрiв культури i мистецтв

 

Партнери: Всеукраïнська медико-правова асоціація

                    Кафедра дитячоï, соцiальноï та судовоï психiатрiï НМАПО  

                    iменi П.Л.Шупiка

                    Вiддiлення психiатрiï iнституту охорони здоров’я дiтей та

                    пiдлiткiв НАМН Украïни

                    ЗНЗ «Школа екстернів» м.Киϵва

                    Вiдкритий мiжнародний унiверситет розвитку людини 

                    «Украïна»

                    Нацiональний педагогiчний унiверситет iменi 

                    М.П.Драгоманова

                    Iнститут психологiï iменi Г.С.Костюка НАПН Украïни

                    Школа соцiальноï робои НаУКМА

До участi запрошуються: студенти, магiстранти, аспiранти, викладачi НАКККiМ; фахiвцi з публiчного управлiння, медичного права, медико-соцiальноï реабiлiтацiï, соцiологiï, соцiальноï роботи, психологiï, арт-терапiï, соцiального дизайну; представники громадських органiзацiй; вченi, молодi науковцi, аспiранти, практичнi працiвники закладiв освiти, науки та культури

Тематика семiнару охоплює такі проблеми:

 

I.    Теоретична частина (круглий стiл):

1.1.    Нормативно-правове та організаційне забезпечення особливих потреб дiтей з iнвалiдизуючими захворюваннями та ïх сiмей. 

1.2.    Визначення критеріїв успiшностi навчання дiтей з особливими потребами: освiтнi програми та життϵвi потреби. 

1.3.    Роль мистецтва в комплексi соцiальноï реабiлiтацiï «особливих» дiтей. 

1.4.    Мистецтво як засіб соцiалiзацiï дітей з iнвалiдизуючими захворюваннями спектру аутизму (синдром Ретта).

1.5.    Завдання соціального дизайну, його перспективи та можливостi щодо формування доброзичливого оточуючого середовища для «особливих» дiтей. 

II.          Практична частина (майстер-класи):

2.1.    Комунiкативна функцiя музичного мистецтва (звук, ритм…) – ознайомлення «особливих» дiтей з рiзними музичними iнструментами.

2.2.    Мистецтво хореографiï: рух як вираз емоцiй,- навчання «особливих» дiтей елементам танцювальних рухiв (координацiя, пластика, моторика).

2.3.    Самовираження особистостi в живописi (колiр, форма…).

2.4.    Народнi мистецтва: майстер-класи з виготовлення ляльки-мотанки, глиняноï iграшки, петрикiвського роспису тощо.

2.5.    Дизайн для «особливих» дiтей: ландшафтотерапiя, ергономiка iнтер'ϵру, допомога в орiϵнтуваннi завдяки графiчному дизайну.

2.6.    Психологiя та арт-терапiя: ляльковий театр, пiсочна терапiя, тестування, консультування.

III.      Концертна программа: виступи викладачiв та студентiв НАКККiМ, гостей, дiтей.

                      

Учасники семi нару матимуть змогу:

1.    Обмiнятися досвiдом науково-педагогiчноï роботи, реалiзацiï державноï культурноï полiтики;

2.    Здобути новi знання з гуманiтарних наук стосовно iнтерсуб’ϵктних вiдносин, духовноï, розумовоï, моральноï, культурноï та громадськоï дiяльностi, з соцiального дизайну, з соцiальноï психологiï та педагогiки;

3.    Ознайомитися з основами арт-терапiï;

4.    Усвiдомити соцiальне значення мистецтва;

5.    Взяти участь у благодiйних акцiях;

6.    Залучитися до проведення творчих майстер-класiв;

7.    Отримати позитивнi емоцiï вiд концертноï програми.

Мова семiнару: украïнська, роciйська, англiйська

Доповiдачi семiнару та органiзатори майстер-класiв отримають сертиф iкати учасникiв

За результатами семiнару будуть надрукованi тези доповiдей

 

Організація роботи конференції:

24 травня 2016 р. 

10.00 - реϵстрацiя;

10.30-14.00 – теоретична частина:

10.30-12.00 -відкриття семiнару, засiдання «круглого столу»;

12.00-12.30 - кава-брейк;

12.30-14.00- продовження «круглого столу»

14.00-15.00 - обідня перерва

15.00-15.30 - прийняття резолюцiï, видача сертифікатів

15.30-16.30 - практична частина: майстер-класи

16.30-17.00 - прес-конференцiя, фуршет

17.00-18.00 – концерт

Впродовж усього дня працюϵ буфет (9.00-17.00) та ïдальня (9.00-18.00) НАКККiМ

Для приïжджих: з 23 по 25 травня поселення в готелi Киϵво-Печерськоï Лаври, 2-х мiснi номери, вартість 120 грн/доба; обiд 50 грн.

Зарубiжнi учасники, якi зацiкавленi темою семiнару, але не мають можливостi приïхати, можуть взяти участь у «круглому столi» в онлайн-режимi за допомогою скайпу

Для участі у конференції необхідно до 30 КВIТНЯ 2016 р.

надіслати електронною поштою:

заявку учасника (заповнити наведену нижче таблицю);

тези доповіді за такими вимогами: Word, А4, Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5; усі поля 20 мм; абзац 1,25; без переносів, без зносок, без малюнків; список літератури лише за наявністю цитувань; максимальний обсяг – 6 тис. знаків з пробілами (3 сторінки);

підтвердження сплати орг. внеску – відскановану чи сфотографовану квитанцію про переказ. 

Робочі мови конференції: українська, російська.

Збірник наукових матеріалів учасники отримають на семiнарi,                                                              

                                                     або електронною поштою (у форматiPDF).

Організаційний внесок складає:

§    для студентiв i магiстрантiв НАКККiМ – 50 грн

§    для викладачiв i аспiрантiв НАКККiМ – 100 грн

§    для представникiв iнших ВНЗ та органiзацiй – 150 грн

§    громадські органiзацiï батькiв дiтей-iнвалiдiв, спецiальнi школи 

                  та школи-iнтернати, реабiлiтацiйнi заклади звiльняються вiд              

                  сплати орг. внеску

Орг. внесок сплачується особисто або надсилається поштою.

Реквізити для оплати будуть повідомлені авторам в особистому листуванні.

Контакти: голова оргкомітету, професор Коляденко Нiна Володимирiвна;

                 +380-63-263-01-91, +380-67-756-72-57 Електронна адреса:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 

Заявка учасника семiнару

 

1

Прізвище, ім’я, по батькові (ПОВНІСТЮ)

2

Місце роботи або навчання

3

Посада

4

Науковий ступінь

5

Вчене звання

6

Почесне звання

7

Форма участі у семiнарi (пiдкреслити «так» або ні»)

Особиста присутнiсть  так     нi

Виступ       так     нi

Тези           так     нi

По скайпу  так     нi

Органiзацiя майстер-класу  так     нi

8

Контактні телефони

9

Контактний e-mail

10

Тема доповіді (тез)

11

Чи потрібне офіційне запрошення

Так

Ні

12

Чи потрібен готель

Так

Нi

13

Додатковий пункт для студентів та магістрантів.

Дані про наукового керівника: ПІБ, науковий ступінь, вчене звання

Матеріали надсилати за електронною адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 За додатковою інформацією звертатись на вказаний e-mail

або за телефонами (у робочий час):

+38(044)531-99-81, 063-263-01-91, 067-756-72-57

Кафедра публічного управління та гуманітарних наук НАКККіМ

 

 

Національна академія
керівних кадрів культури
і мистецтв
Адреса: вул. Лаврська, 9, корп. 15,
м.Київ, 01015, Україна
Ви можете отримати інформацію щодо вступу в Академію за тел. (044) 288-80-81
Понеділок-п'ятниця 09:00-18:00
Контакти
Інститут практичної культурології та арт-менеджменту:
(044) 280-94-12
Інститут сучасного мистецтва:
(044) 280-91-84
Інститут дизайну та реклами:
(044) 280-27-02
Центр неперервної культурно-мистецької освіти:
(044) 280-34-04
Приймальна ректора:
(044) 280-22-82
Приймальна комісія:
(044) 288-80-81
Факс: (044) 280-92-09
Відділ кадрів та документозабезпечення:
(044) 280-92-09
Антикорупційний уповноважений:
(044) 280-02-57
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ми в соцiальних мережах: