Заступник начальника відділу наукової та
редакційно-видавничої діяльності

 НАУКОВІ СТУПЕНІ І ВЧЕНІ ЗВАННЯ: доктор філософії (історія та археологія)
ОСВІТА: аспірантура Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв за освітньою програмою підготовки доктора філософії за спеціальністю 032 «Історія та археологія». Тема дисертації «Становлення і розвиток Національного військово-історичного музею України (1995-2013 рр.)».
СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: історія, військова історія, музеєзнавство, музейна евристика.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ: є автором понад 20 наукових праць. Підготувала ряд навчально-методичних рекомендацій з організації роботи у військових музеях. Брала участь у розробці наукових концепцій музейних виставок.
Основні наукові праці:
1. Музеєзнавство: словник базових термінів / укладач-упорядник Л. М. Міненко; за заг. ред. к.і.н. В. В. Карпова. Київ : Фенікс ; НВІМУ, 2013. 152с.
2. Міненко Л. Формування мережі військових музеїв у Збройних Силах України (1995–2013 рр.). Воєнно-історичний вісник. №4(38). 2020. С. 100–128.
3. Миненко Л.Н. Прикладные аспекты музейной эвристики Национального военно-исторического музея Украины в период 1995–2013 гг. European Journal of Humanities and Social Sciences. Scientific journal. № 2. 2020. С. 46–52. URL: http://ppublishing.org/upload/iblock/dd9/EJH-2_2020.pdf
4. Minenko M.A., Minenko L.M. Managerial aspects of stock work (on the example of the National museum of military history of Ukraine) [Управлінські аспекти фондової роботи (на прикладі Національного військово-історичного музею України)]. Research, challenges and development prospects in the area of social sciences : collective monograph. Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 17.04.2020. P. 179–199. 348 p. URL: http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/40/743/1496-1
5. Міненко Л. Музейний адміністративний менеджмент. Музейна справа та освіта в Україні : мат. всеукр. наук.-практ. конф., 13–14 листопада 2014 року. Київ : НАКККіМ. 2014. С. 92–102. 220 с.

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=LfhrAyUAAAAJ
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.