Центр експертизи, оцінки та реставрації культурних цінностей є структурним підрозділом Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Метою діяльності Центру є:

  • організація та проведення наукових досліджень і отримання нових знань у галузі експертизи, оцінки, консервації та реставрації творів мистецтва, предметів колекціонування та культурних цінностей;
  • проведення навчальної, просвітницької діяльності у галузі експертизи, оцінки, реставрації та консервації творів мистецтва, предметів колекціонування та культурних цінностей;
  • здійснення експертної, оціночної та реставраційної діяльності за зверненням фізичних та юридичних осіб.


Завдання і функції Центру

Центр організовує, координує та проводить науково-аналітичну роботу і впроваджує її результати в експертну, оціночну та реставраційну діяльність. Науково-аналітична діяльність може здійснюватися на основі кооперації та взаємодії із іншими установами.

Організовує професійну освіту, координує та проводить наукові семінари, круглі столи, конференції, симпозіуми, школи, тренінги, майстер-класи в галузі мистецтвознавства, експертизи, оцінки, консервації та реставрації творів мистецтва, предметів колекціонування та культурних цінностей. Веде Реєстр експертів, оцінювачів та реставраторів.

Розробляє методики проведення експертиз, реставрації та оцінки творів мистецтва, предметів колекціонування та культурних цінностей, а також опрацьовує наукові методи аутентифікації об’єктів експертизи.

Забезпечує функціонування системи ідентифікації творів мистецтва, предметів колекціонування та культурних цінностей. Веде Реєстр експертних висновків.

Надає консультації та послуги з експертизи, оцінки та реставрації творів мистецтва, предметів колекціонування та культурних цінностей на замовлення юридичних чи фізичних осіб.

Здійснює консультативну та посередницьку діяльність, надає консалтингові послуги у сфері обігу творів мистецтва, предметів колекціонування та культурних цінностей.
Рецензує акти експертизи, реставрації та звіти про оцінку.

Контакти: 
Ми у Facebook
(050) 916-9847 Оксана Циганок (освітні проекти)
(067) 406-5447 Віктор Карпов (експертиза)