КАНДИДАТ ІСТОРИЧНИХ НАУК
ДОЦЕНТ

ОСВІТА І ВЧЕНИЙ СТУПЕНЬ:
1978–1984 Київський національний університет Тараса Шевченка
2004
Кандидат історичних наук

2014
Доцент кафедри теорії та історії мистецтв Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва та дизайну ім. М. Бойчука

2020
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, мистецтвознавець-експерт, викладач мистецтвознавчих дисциплін, магістр

ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ ТА НАГОРОДИ:
1999 – Почесна грамота Київської міської державної адміністрації
2000 – Грамота від Патріарха Київського і всієї Русі-України Філарета за щиру працю на користь Святої Церкви Христової
2008 - Почесна грамота Печерської районної в м. Києві державної адміністрації
2015 - Почесна грамота Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука
2019 - Грамота Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

Досвід роботи:

1977 –1987 Національний музей українського народного, декоративно-прикладного мистецтва
1987 –2012 Національний музей народної архітектури та побуту України
2012– 2018 Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Михайла Бойчука
2018 Доцент кафедри мистецтвознавчої експертизи НАКККІМ

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:
- Історія та теорія декоративно-прикладного мистецтва
- Костюм
- Синтез мистецтв

Автор близько 80 наукових публікацій з історії традиційного українського мистецтва та культури.


ПУБЛІКАЦІЇ І ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Києво-Межигірський фаянсовий завод. Народна творчість та етнографія. 1989. № 2. С. 39–42.
2. До питання про вивчення гончарства на Півдні України. Українське гончарство. Науковий збірник за минулі літа. Кн. 1. Київ-Опішне: Молодь, 1993. С. 321-326.
3. Народне жіноче вбрання Південної Волині. Тези міжнародної наукової конференції МНАП України. К., 1994. С. 44-45.
4. Колекція традиційного народного жіночого вбрання з Волині у фондах МНАПУ. Проблеми вивчення. Проблеми збереження матеріальної і духовної культури Полісся. Тези доповідей науково-практичної конференції. Сарни, 1994. С. 8.
5. Безворсовий килим. Мистецтво України. Енциклопедія в 5 т. Т. 1. (А-В). К.: УРЕ, 1995. С. 172.
6. Ворсовий килим. Мистецтво України. Енциклопедія в 5 т. Т. 1. (А-В). К.: УРЕ, 1995. С. 387.
7. Народна культура зраненої землі / Авт.-упоряд. Р. Омеляшко, І. Несен. Київ: Довіра, 1997. 92 с.
8. Церковні старожитності України в колекції МНАПУ. Українська культова архітектура у світовому контексті. Матеріали міжнародної наукової конференції. К., 2001. С. 85-88.
9. Особливості організації хатнього інтер’єру на півдні Волині. Етнокультурна спадщина Полісся. Рівне: Перспектива, 2004. Вип. V. С. 31–39.
10. Рушник та намітка в символіці весільних обрядів (за матеріалами Центрального Полісся). Рушник: образ, символ, знак. Збірник наукової конференції. Глухів, 2004. С. 31–35.
11. Жіночі головні убори: проблеми функціонування у весільному ритуалі (за матеріалами Центрального Полісся). Збірник наукової конференції Український костюм у часі і просторі. 16–18 грудня 2004 р. К.: Тов. Продекс, 2005. С. 98–108.
12. Весільний ритуал Центрального Полісся: традиційна структура та реліктові форми (середина ХІХ – ХХ ст.). Київ: Цент захисту культурної спадщини від надзвичайних ситуацій, 2005. 280 с: іл.
13. Чорнобиль і доля народної культури / авт.-упоряд. І. Несен. Буклет. Луганськ, 2006.
14. Етноареалогія в контексті створення музейної експозиції (за матеріалами експозиції "Полісся" Музею народної архітектури та побуту України НАНУ). Минуле і сучасне Волині й Полісся: народне мистецтво і духовність. Матеріали Другої Волинської обласної науково-етнографічної конференції, 12-13 травня 2005 р. Луцьк, 2005. С. 58–59.
15. Портрет майстра А. Бовсуновського. З етнографічної подорожі на Житомирщину. Народне мистецтво. 2008. № 1-2. С. 88–90.
16. Традиційний жіночий костюм Житомирського Полісся середини ХІХ – початку ХХ ст.: проблеми вивчення та виставкового відтворення. Народний костюм як виразник національної ідентичності. Науковий збірник за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції. К.: Тов ХІК, 2008. С. 237–247.
17. Околична шляхта на теренах Північно-Східної Житомирщини: особливості історичного розвитку та етнографічного життя. Наукові записки з української історії. Збірник наукових статей. Переяслав-Хмельницький.:ТзОВ «Видавництво Астон», 2008. Вип. 21. – С. 84–97.
18. Чорнобиль і проблема збереження культурної спадщини Полісся. Земля обпалена Чорнобилем (автор Орел Л.Г.). К.: Видавництво ім. Олени Теліги, 2009. С. 278–281.
19. Традиційна народна культура українців ХІХ – початку ХХ ст. як джерело мистецького виховання дітей підліткового віку. Скрижалі. Декоративне мистецтво і дизайн. Науково-мистецькі студії. К.-Чернівці: Родовід, 2009. № 1. С. 222–230.
20. Розвиток художнього ткацтва в Україні кінця ХХ – початку ХХІ ст. Народна культура України: традиції та сучасність. Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 40-річчю заснування Національного музею народної архітектури та побуту України. К.: ПВП Задруга, 2010. С. 183–191.
21. Колекція писанок із Коростенщини Національного музею народної архітектури та побуту України: етапи формування та вивчення. Музейні колекції: історія, дослідження, атрибуція. К.: ТОВ ХІК, 2010. С. 87–93.
22. Малювальна дитяча студія Марії Примаченко – етапи становлення і розвитку. Скрижалі. Декоративне мистецтво і дизайн. Науково-мистецькі студії. К.-Чернівці: Родовід:, 2012. № 1. С.53 – 61.
23. Становлення і розвиток авторського тканого костюма у контексті розвитку художньої промисловості України (ХХ ст.). Народні художні промисли України: історія, сьогодення, перспективи. Збірник статтей Всеукраїнської науково-практичної конференції. К., 2016. с. 65 – 75.
24. Натуральні барвники в традиційних і сучасних практиках українського килимарства. Традиційна культура України як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. К., 2017. С. 57–65.
25. Ознаки вікової та соціальної стратифікації в костюмі Давньої Русі. Художні практики початку ХХІ століття: новації, тенденції, перспективи. Декоративно-прикладне мистецтво і дизайн. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. http://kdidpmid.edu.ua/new/wp-content/uploads/2015/05/Матеріали-конфер_2017-2.pdf
26. Традиційне гончарство Житомирщини: проблеми дослідження і збереження. Імплементація конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини: підсумки та перспективи. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. 20-21 грудня 2017 р.. К., 2018. С. 50-55.
27. Архітектоніка костюму: теорія понять. Культурні та мистецькі студії ХХІ століття: науково-практичне партнерство. Матеріали міжнародного симпозіуму, присвяченого 50-річчю Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 6.06.2019 року. К.: НАКККІМ, 2019, с. 381–382.
28. Особливості формотворення костюмів у народів стародавнього світу. Наукова атрибуція творів мистецтва та оцінка культурних цінностей. Зб. Конференції 24–25 жовтня 2019 р. К.: НАКККІМ, 2019. С. 104–107.
29. Українське народне житло в контексті проблеми синтезу мистецтв. Мистецтвознавчі записки. Зб. Наук. Пр. Вип. 36. К. : ІДЕЯ ПРИНТ, 2019. С. 77–82.