ЗАСЛУЖЕНИЙ ХУДОЖНИК УКРАЇНИ
КАНДИДАТ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА
ДОЦЕНТ

Освіта

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, 2000 р. − мистецтвознавець, спеціаліст.

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2002 р. − менеджмент організацій, спеціаліст.

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2010 р. − мистецтвознавець-експерт, викладач мистецтвознавчих дисциплін, магістр.

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2013 р. − кандидат мистецтвознавства.

Виставки

 1. Всеукраїнська художня виставка, присвячена 65-річчю ХОНСХУ, м. Харків, 2003.
 2. Всеукраїнська художня виставка «Осінь-2004», м. Київ, 2004.
 3. Всеукраїнська художня виставка «Мій рідний Харків», м. Харків, 2004.
 4. Всеукраїнська художня виставка «Мальовнича Україна», м. Кіровоград, 2005.
 5. Всеукраїнська художня виставка «День художника», м. Київ, 2005.
 6. Всеукраїнська художня Різдвяна виставка, м. Харків, 2005–2006.
 7. Всеукраїнська художня виставка «Сучасний український краєвид», м. Полтава, 2006.
 8. Всеукраїнська художня виставка «Мальовнича Україна», м. Одеса, 2006.
 9. Всеукраїнська художня виставка «Моя Україна», м. Київ, 2006.
 10. Всеукраїнська художня виставка «День художника», м. Київ, 2006.
 11. Всеукраїнська художня Різдвяна виставка, м. Харків, 2006–2007.
 12. Всеукраїнська художня виставка «Різдво-2008», м. Київ, 2007‑2008.
 13. Куратор проекту «Позитивні позиції Петра Бойка», Український фонд культури, м. Київ, 9–19 лютого 2011.
 14. Мистецький проект «АРТ-ЕКСПО ЮКРЕЙН», м. Київ, Український дім, 7–17 березня 2011.
 15. Всеукраїнська художня виставка «20 років Незалежності», м. Київ, 2011.
 16. Всеукраїнська художня виставка «День художника», м. Київ, 2011.
 17. Куратор проекту «Делириум Пети Бойко», м. Одеса, Літературний музей, 12–25 квітня 2012 р.: видання каталогу до виставки, участь у телепередачах «Ранковий гість» та «Ута ньюс».
 18. Ювілейна художня виставка «25 років Українському фонду культури», м. Київ, 11–21 квітня 2012 р., УФК.
 19. Персональна виставка живопису «Метафізика часу», м. Київ, 20–29 вересня 2013 р., Золота зала УФК.
 20. Всеукраїнська художня виставка, присвячена 85-річчю із дня народження Чингіза Айтматова, м. Київ, 2013.
 21. Ювілейна художня виставка до 45-річчя Київської організації Національної спілки художників України «Мистецтво у просторі і часі», м. Київ, 25 квітня – 11 травня 2014 р., Центральний будинок художника.


Публікації, виступи з доповідями

 1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Видатні постаті науки, культури і освіти України», 30–31 жовтня 2008 р., Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ.
 2. К.К.Костанді і виставкова діяльність Товариства південноросійських художників наприкінці ХIX – початку XX століть // Видатні постаті науки, культури і освіти України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К. : ДАКККіМ, 2008. – С. 9.
 3. Галерейна діяльність в системі художньої культури незалежної України // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. праць. – Вип. XXI. – К. : ДАКККіМ,2008. – С. 147–154.
 4. Культурно-історична еволюція понять «галерея», «галерейна діяльність» та споріднених з ними // Мистецтвознавчі записки : зб. наук. праць. – Вип. 14. − К. : ДАКККіМ, 2008. – С. 198–206.
 5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми мистецтвознавчої експертної оцінки культурних цінностей та предметів колекціонування», 26–27 грудня 2009 р., ДАКККіМ, м. Київ.
 6. Мистецтвознавча експертиза в галерейній діяльності // Сучасні проблеми мистецтвознавчої експертної оцінки культурних цінностей та предметів колекціонування : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К.: ДАКККіМ, 2009. – С. 9.
 7. Галерейна діяльність як предмет наукового дослідження // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : наукові записки Рівненського державного гуманітарного ун-ту : зб. наук. праць. – Вип. 17. – Т. 1.– Рівне : РДГУ, 2011. – С. 286–290.
 8. IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Становлення образотворчого мистецтва в сучасному соціокультурному просторі», 9–10 лютого 2012 р., Луганський державний ін-т культури і мистецтв, м. Луганськ.
 9. Комерційні галереї в культурному житті сьогодення // Становлення образотворчого мистецтва в сучасному соціокультурному просторі : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Луганськ : Вид-во ЛДІКМ, 2012. – С. 72–74.
 10. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір», 28–29 березня 2012 р., Київський ун-т ім. Б. Грінченка, м. Київ.
 11. Галерейна діяльність в умовах сучасного арт-ринку і художньої культури : програма Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір», 28–29 березня 2012 р., Киівський ун-т ім. Б. Грінченка, м. Київ.
 12. Галерейна діяльність в умовах сучасного арт-ринку і художньої культури // Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір.– К. : Київський ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – С. 688–694.
 13. V Всеросійська науково-практична конференція «Сучасне мистецтво у контексті глобалізації», 3 лютого 2012, Санкт-Петербузький гуманітарний ун-т профспілок, м. Санкт-Петербург.
 14. Галерейна діяльність як феномен сучасного культурного життя // Сучасне мистецтво у контексті глобалізації: матеріали V Всеросійської науково-практичної конференції. – СПб. : СПбГУП, 2012. – С. 160–162.
 15. Теоретико-методологічні засади вивчення діяльності мистецьких галерей // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : наукові записки Рівненського державного гуманітарного ун-ту : зб. наук. праць. − Вип. 18 [у 2-х томах]. − Т. 1. – Рівне, РДГУ, 2012. − С. 142−146.
 16. Новітні мистецькі технології в галерейній діяльності України // Культура і сучасність: альманах. – №2. – К. : НАКККіМ, 2012. – С. 248–253.
 17. Робоча програма навчальної дисципліни «Галерейна справа». – К. : НАКККіМ, 2013. – 32 с.
 18. Художні галереї і візуальне мистецтво новітніх технологій // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : зб. наук. праць. − № 1. − К. : НАКККіМ, 2014. − С. 148−153.
 19. VII Міжнародна науково-творча конференція «Культурно-мистцьке середовище: творчість та технології», 09 квітня 2014, НАКККіМ, Інститут мистецтв та дизайну, кафедра режисури, м. Київ.
 20. Українська державна культурна політика в галузі образотворчого мистецтва в другій половині ХХ століття (на прикладі діяльності Дирекції художніх виставок України) : програма VII Міжнародної науково-творчої конференції. – К., НАКККіМ. − С. 8.
 21. Основні тенденції актуалізації екслібриса на сучасному світовому арт-ринку // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. – № 3. – Х. : ХДАДіМ, 2014. – С. 70–75.
 22. Екслібріс як об’єкт колекціонування: досвід сучасної України // Науковий аспект. – Самара : ТОВ «Аспект». – №2. – 2014. – С. 76–83.
 23. 35 Міжнародна науково-практична конференція «В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии», м. Новосибірськ, 2014.
 24. Шляхи самореалізації молодого художника у сучасній Україні : збірка статей за матеріалами 35 Міжнародної науково-практичної конференції «В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии». – Новосибірськ. – №4 (35). – 2014. – С. 102–107.
 25. Міжнародна науково-практична конференція «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи». – Умань. – 24 жовтня 2014 р.
 26. Дефінітивні та функціональні аспекти дослідження художніх галерей у вимірі динаміки освіти : програма Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи». – Умань, 2014. – С. 7.
 27. Дефінітивні та функціональні аспекти дослідження художніх галерей у вимірі динаміки освіти // Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. праць. – Вип. 10. – Умань : УДПУ, 2014. – С. 77–84.


Відзнаки

 1. Грамота від Патріарха Київського і всієї Русі-України Філарета за щиру працю на користь Святої Церкви Христової (від 16. 03. 2006).
 2. Подяка від Головного управління культури і мистецтв Київської міської державної адміністрації, Київської міської галереї мистецтв «Лавра» за вагомий внесок у розвиток культурної діяльності та з нагоди відзначення 10-річчя Київської міської галереї мистецтв «Лавра» (від 12.04.2006).
 3. Подяка від Управління ДАІ ГУ МВС України в Київський області за вагомий внесок з виконання робіт при будівництві меморіального комплексу працівникам ДАІ, загиблим при виконанні службових обов’язків і померлим унаслідок Чорнобильскої катастрофи (наказ №130 УДАІ ГУ від 18.12.2007 р.).
 4. Грамота від відділу культури Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області за збереження пам’ятки історії в Києво-Святошинському районі Київської області − реставрацію гранітної Стели на території Боярського краєзнавчого музею (2008).
 5. Почесна грамота від Президії Українського фонду культури за активну благодійницьку діяльність на ниві відродження і розвитку національної культури (від 07.07.2009).
 6. Диплом фіналіста Всеукраїнського конкурсу живопису «24 карата − образотворче мистецтво» в рамках проекту День Європи, м. Київ (від 02.08.2010).
 7. Почесна грамота Президії Українського фонду культури за активну благодійницьку діяльність на ниві відродження і розвитку національної культури (від 4.03.2011).
 8. Почесна відзнака Українського фонду культури «За подвижництво в культурі» (від 4.03.2011).
 9. Одностайним рішенням Президії УФК − член правління Українського фонду культури, м. Київ (від 15.04.2011).
 10. Ювілейна медаль на відзнаку 25-річчя діяльності Українського фонду культури за багатолітню творчу та благодійницьку діяльність у відродженні, примноженні і пропаганді національної культури (посвідчення від 11.04.2012)
 11. Грамота Київської організації Національної спілки художників України за активну участь у громадському та творчому житті організації (2012).
 12. Одностайним рішенням Президії УФК − голова Наглядової ради Українського фонду культури, м. Київ, VII звітно-виборча конференція УФК (20.12.2012).
 13. Почесна грамота Президії українського фонду культури за активну творчу, громадську та благодійницьку діяльність на ниві відродження і розвитку національної культури (4.03.2013).
 14. Почесна грамота Посольства Киргизької Республіки в Україні за активну участь у Всеукраїнській художній виставці, присвяченій 85-річчю із дня народження Чингіза Айтматова (28.11.2013).
 15. Грамота Київської організації Національної спілки художників України за активну участь у житті організації (2014).
 16. Ювілейна медаль «За вірність заповітам Кобзаря» до 200-річчя із дня народження Т. Г. Шевченка (відповідно до рішення Президії Правління Українського фонду культури від 07.03.2014).

Публікації про художника

 1. Альбом «Образотворче мистецтво України», м. Москва: «Галарт», 2011. − Живопис. «Весілля», 2000. − Полотно, олія. − 60х50. − С. 82.
 2. Газета «Культура і життя», №41(4561) від 11.10.2013. − «Метафізика часу». Валентина Єфремова. − С. 9.
 3. Альбом «Образотворче мистецтво Києва. Художники Співдружності», м. Москва: «Галарт», 2014. − Живопис. «Розмова», 2000. − Полотно, олія. − 100х80. − С. 68.