ДОЦЕНТ
КАНДИДАТ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

ОСВІТА І ВЧЕНИЙ СТУПЕНЬ:


1977–1981 художньо-графічне відділення Тамбовського педагогічного училища № 2
1981 – 1986 факультет теорії та історії мистецтва Київського державного художнього інституту (НАОМА)


ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ ТА НАГОРОДИ:
2003 – заслужений працівник культури України


ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ ТА НАГОРОДИ:
2003 – заслужений працівник культури України
Серед відзнак – почесні грамоти Чернівецької обласної державної адміністрації та Київської міської державної адміністрації, «Подяка київського міського голови», «Почесна відзнака Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту», «Почесна грамота Кабінету міністрів України».

ДОСВІД РОБОТИ:
1988 –1995 завідувач відділу образотворчого мистецтва Чернівецького обласного художнього музею
1995 –2003 заступник директора з наукової роботи Чернівецького обласного художнього музею
2003– 2004 керівник навчального відділу Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Михайла Бойчука
2004 – 2006 старший викладач кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін КДІДПМД ім. М. Бойчука
2006 – 2015 завідувачка кафедри теорії та історії мистецтва КДІДПМД ім. М. Бойчука
2015 – 2016 професор кафедри теорії та історії мистецтва КДІДПМД ім. М. Бойчука
1995–2016 Учасник понад 20-ти міжнародних (Україна, Польща, Білорусь, Грузія, Німеччина) та понад 10-ти всеукраїнських конференцій, симпозіумів
Організатор науково-практичних конференцій студентів та аспірантів, всеукраїнських конференцій (2006–2016). Організатор та автор близько 400 виставкових і музейних експозицій, куратор всеукраїнських та міжнародних мистецьких проектів, зокрема, трієнале абстрактного мистецтва “ART-AKT” (2010, 2013) та інших.

Член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій (галузь «мистецтвознавство») у Київському національному університеті культури і мистецтв (2012–2016).

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:
тенденції розвитку мистецтва України ХVІІІ–ХХІ ст.;
зв’язки української та європейської художньої культури;
питання розвитку сучасного образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва.
Автор понад 70 наукових публікацій з історії українського мистецтва та питань сучасного мистецтва і художньої критики, близько 80 публікацій в «Енциклопедії сучасної України», «Шевченківській енциклопедії», журналах, часописах.

Захистила дисертацію за темою «Трансформація європейських художніх течій в буковинському образотворчому мистецтві кін. ХІХ – І пол. ХХ ст. (до 1940 р.)».

ПУБЛІКАЦІЇ І ДОСЛІДЖЕННЯ:


КНИГИ

 1. Міщенко Ірина. Євзебій Ліпецький. Мистець і особистість. – Чернівці: Місто, 2004. – 80 с.;
 2. Митці Буковини: Енцикл. довід. // Авт.-упоряд. Т. Дугаєва, І. Міщенко. – Т.1.;
 3. Орест Криворучко: Альбом / Вст ст., впорядк. І. Міщенко. – Чернівці: Золоті литаври, 2006. – 120 с.;
 4. Володимир Воронюк. Живопис: Альбом-каталог / Вст. ст., уклад. І. Міщенко. – Чернівці: ДрукАрт, 2011. – 100 с.: іл.


КАТАЛОГИ

 1. Триптих. Г. Горбатий, І. Салевич, М. Єлісоветій. – Авт.-упоряд. І. Міщенко. – Чернівці, 1989;
 2. Каталог виставки творів Копельмана Леона Озіасовича. – Авт.-упоряд. І. Міщенко. – Чернівці, 1994. – 32 с.;
 3. Одарка Киселиця. Живопис. – Авт.-упоряд. І. Міщенко. – Чернівці, 1997. – 24 с.;
 4. Петро Яковенко. – Авт.-упоряд. І. Міщенко. – Чернівці, 1997. – 16 с.;
 5. Костянтин Кравчук. – Авт.-упоряд. І. Міщенко. – Чернівці: Букрек, 1999;
 6. Штефан Пержан. – Авт.-упоряд. І. Міщенко. – Чернівці: Букрек, 1999;
 7. Богдана Якимчук. – Авт.-упоряд. І. Міщенко. – Чернівці: Склавія-94, 2000;
 8. Ілько Попюк. – Уклад. І. Міщенко. – Чернівці: Місто, 2003. – 8 с.;
 9. Живопис. Василь Ковалюк. – Вст. ст. І. Міщенко. – К.: 2006. – 20 с.;
 10. Витинанка: каталог / Вст. ст., укладання І. Міщенко. – К.: 2010. – 20 с.;
 11. АRТ-АКТ. Перша всеукраїнська триєнале абстрактного мистецтва. – Чернівці: ДрукАрт, 2010. – 40 с.;
 12. Іван Салевич. Скульптура: каталог / Вст. ст., уклад. І. Міщенко. – Чернівці: ДрукАрт, 2010. – 20 с.;
 13. Микола Білик. Nаtалkа Борисенко. – Вст. ст. І. Міщенко, З. Чегусова. – К., 2011. – 40 с.;
 14. АRТ-АКТ. Друга всеукраїнська трієнале абстрактного мистецтва. – Чернівці: ДрукАрт, 2013. – 40 с.


НАУКОВІ ЗБІРНИКИ

 1. Мистецький процес на Буковині кінця ХІХ – поч. ХХ ст. у контексті українсько-австрійських культурних взаємин (на матеріалах архівів та збірки Чернівецького художнього музею) //Українсько-австрійські культурні взаємини другої половини ХІХ - початку ХХ століття. – Київ-Чернівці, 1999. – С.131-140;
 2. Діяльність мистецьких об’єднань на теренах Буковини у 1895-1910-х роках (за матеріалами Державного архіву Чернівецької області) // Вісник Львівської академії мистецтв. – Вип. 11. – Львів, 2000. – С.51-62;
 3. Cередньовічні мотиви в творчості буковинських митців ХХ ст. // Середньовічна Європа: погляд з кінця ХХ ст. – Чернівці: Золоті литаври, 2000. – С.191-196;
 4. Осінні салони в Чернівцях // Мистецтвознавчі записки. – Вип. 1. – К., 2001. – С. 138-144;
 5. Традиційна символіка та пластичні новації в надгробних памятниках роботи Юліуса Зламала на Руському цвинтарі в Чернівцях // Біографічна некрополістика в контексті сучасної історичної науки: Наукові записки. – Т.9. – К., 2002. – С.348-354;
 6. Чернівецька організація Національної спілки художників України // Національна спілка художників України. 1991-2001. – К.: Дирекція виставок НСХУ, 2002. – С. 146–147;
 7. Буковинська графіка першої половини ХХ століття (до 1940 р.) // Мистецтвознавство України. – Вип. 3. – К.: СПД Кравчук В. К., 2003. – С. 43-46;
 8. Інтеграція – існуюча дійсність чи омана? // Міст (Мистецтво, історія, сучасність, теорія). – №1. – К.: ВХ [студіо], 2003. – С. 106-111;
 9. Монументальні розписи та іконостас роботи австрійських майстрів у кафедральному соборі в Чернівцях // Архітектурна спадщина Чернівців австрійської доби (Матеріали Міжнародної наукової конференції (Чернівці, 1-4 жовтня 2001 р.) – Упор. П. Рихло. – Чернівці: Золоті литаври, 2003. – С.129-134;
 10. Буковинська книжка кінця ХІХ-1 пол. ХХ ст. (до 1940 р.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Поліграфічний центр "Фоліант", 2005. – Т. V. – С. 248-255;
 11. Висвітлення мистецького життя Буковини в періодиці краю (1900-1940 рр.) // Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів. Історія: Збірник наукових статей. Частина 3. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 164-168;
 12. Діяльність в Чернівцях Першої офіційної художньої школи "Товариства прихильників мистецтва на Буковині" // Духовна культура як домінанта українського життєтворення: Зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 22-23 грудня 2005 р. – К.: ДАКККіМ, 2005. – Ч. ІІ. – 344 с. – 250-253;
 13. Академічний напрям в образотворчому мистецтві Буковини кін. ХІХ – першої пол. ХХ ст. // Мистецькі обрії’2005-2006: Науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Головн. наук. ред. І.Д.Безгін. – К.: ВВП "Компас", 2006. – С. 216-221;
 14. Тенденції культурно-мистецького розвитку Буковини кінця ХІХ – першої половини ХХ століття (до 1940 р.) // Художня культура. Актуальні проблеми: Наук. вісник / Інститут проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України; Редкол.: О. Федорук (голова), В. Сидоренко, І. Безгін та ін. – К.: Видавничий дім А+С, 2006. – Вип. 3. – С.473-486;
 15. Діяльність музейних об’єднань та музеїв на Буковині наприкінці ХІХ – першій половині ХХ століття (до 1940 р.) // Культура і сучасність: Альманах. – К.: Міленіум, 2006. – № 2. – 161 с. – С. 84-91;
 16. Роль культурно-освітніх та національних товариств і музейних об’єднань Буковини у мистецькому розвитку краю кінця ХІХ – першої половини ХХ століття // VІІ Міжнародний конгрес україністів. Збірник наукових статей. Мистецтвознавство. Культурологія / голов. ред. Г. Скрипник; НАНУ; ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. – К., 2008. – С. 128-140;
 17. Сецесія в мистецтві Буковини // Студії мистецтвознавчі. – 2008. – № 1 (21). – С. 73-84;
 18. Кераміка у творчості буковинських художників 1980-2000-х років // Студії мистецтвознавчі. – 2010. – № 2 (30). – С. 42-49;
 19. Риси експресіонізму в доробку буковинських художників першої половини ХХ століття // Студії мистецтвознавчі. – 2011. – Ч. 4. – С. 115-129;
 20. Символи у роботах українських митців 1990-2000-х років // Мистецтвознавчі записки: зб. наук. праць. – Вип. 19. – К.: Міленіум, 2011. – С. 240-246;
 21. Володимир Загородников: невідомі сторінки українського мистецтва ХХ століття // Мистецькі обрії. – К., 2012. – С. 127-131;
 22. Мистецькі паралелі в графіці Ярослава Зайця // Студії мистецтвознавчі. – 2012. – № 2 (38). – С. 117-128;
 23. Пластика Миколи Білика // Студії мистецтвознавчі. – 2012. – С. 127-132;
 24. Світ образів Ореста Криворучка // Мистецтвознавство України. – К., 2012. – С. 247-250;
 25. Щире мистецтво Одарки Киселиці // Українки в історії. ХХ – ХХІ століття. – К.: Либідь, 2012. – С. 264–268;
 26. Art criticism in Bukovina in the late 19th – early 20th century: the European context // History of Art History in Central, Eastern and South-Eastern Europe. Vol. 2. – Toruń: Wydawnictwo Tako, 2012. – S. 137–147;
 27. Образы Ивана-Валентина Задорожного как синтез традиционной культуры и визуальных практик ХХ века // Дзяржава і творчая асоба: матэрыялы V Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэцыі, 4 снежня 2014 / Беларуская дзяржаўная акадэмія мастацтваў – Мінск, БДАМ, 2014. – С. 85–89;
 28. Художественные мироощущения буковинских графиков конца ХХ – начала ХХІ в. // Актуальныя праблемы мастацтва: гісторыя, тэорыя, методыка = Актуальные проблемы искусства: история, теория, методика = The actual problems of art: the history, the theory, the methodically: матэрыялы ІІІ Міжнар. навук.-практ. канф., г. Мінск, 10–11 крас. 2014 г. / Бел. Дзярж. Пед. ун-т імя Т. Танка; рэдкал.: М.Р. Баразна, У.А. Васілевіч, Т.С. Багданава і інш.; адк. рэд. Ю.Ю. Захарына. – Мінск: БДПУ, 2014. – С. 62-65;
 29. Альфред Оффнер – призабуте імʼя в історії українського мистецтва першої третини ХХ століття // Студії мистецтвознавчі. – 2015. – № 2 (50). – С. 34–46;
 30. Орнаментальні мотиви в українській образотворчості кінця ХХ – ХХІ століття // Етнодизайн: Європейський вектор розвитку і національний контекст. Кн. 2: зб. наук. праць / редкол.: гол. ред. М.І. Степаненко, упоряд. і відп. ред. Є.А. Антонович, В.П. Титаренко та ін. – Полтава: ПНТУ імені В.Г. Короленка, 2015. – С. 182–188