КАНДИДАТ ХІМІЧНИХ НАУК
ДОЦЕНТ

ОСВІТА І ВЧЕНИЙ СТУПЕНЬ:

1972-1977 Київський ордена Леніна державний університет ім.Т.Г.Шевченка, спеціальність: хімія, органічна хімія
2006
Кандидатка хімічних наук, 02 Хімічні науки (спеціальність 02.00.04 – фізична хімія)

Тема дисертації «Спектральні та електрохімічні властивості нанокомпозитів типу гість-хазяїн на основі електропровідних полімерів і оксидів ванадію та молібдену».

ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ ТА НАГОРОДИ:

Досвід роботи:

1977 –1980 Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, інженерка
1980 –2008
Інститут фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАН України, молодша наукова співробітниця

2008– 2014 Провідна наукова співробітниця ТОВ «Бюро науково-технічної експертизи «АРТ-ЛАБ»»
з 2014 Незалежна експертка творів мистецтва
2010-2019 Лекторка з курсу «Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність» у Міжнародному інституті бізнесу
2019-2020
Доцентка кафедри мистецтвознавчої експертизи Інституту практичної культорології та арт-менеджменту НАКККіМ

2019-2020
Керівництво науковою роботою магістрів зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» - 2 дипломні роботи.

Наукові інтереси
Основний напрям наукової діяльності – технологічна експертиза творів мистецтва. Досвід практичної роботи з технологічних досліджень творів мистецтва – 12 років.

 • Досліджено понад 3000 творів мистецтва, з них понад 50 робіт з фондів та колекцій музеїв України.
 • За результатами проведених досліджень підготовлено доповіді для участі в міжнародних конференціях України, Росії, Литви та Польщі, опубліковано понад 30 публикацій у спеціалізованих виданнях, зокрема в збірниках конференцій та фахових журналах (2009-2020).
 • Досліджені твори мистецтва з фондів і колекцій музеїв України брали участь у 6 виставкових проєктах, зокрема 4 виставки, організовані Національним музеєм мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків (2014-2018), виставка в Національному музеї Тараса Шевченка (2018), виставка в Національному художньому музеї України (2018–2019).
 • Розроблені методи визначення старіння олійного в’язива в живописі та старіння дерев’яної основи з метою датування творів мистецтва.
 • Доповіді на Ханенківських читаннях (2016, 2019) та Круглому столі «Операції з культурними цінностями» (2010).
 • Участь в освітньому проєкті «НА.МИ.СТ.О» за підтримки УКФ (2019).

  Публікації і дослідження

Методичний посібник

НАука. МИстецтво. СТудії. Освіта. Технологічні дослідження творів мистецтва з колекції Музею Ханенків // Андріанова О.Б., Біскулова С.О., Живкова О.В., Тимченко Т.Р., Чуєва К.Є. - Київ: Фенікс, 2019.

НАУКОВІ ЗБІРНИКИ

 1. Бискулова С.А., Бойченко И.Н., Фесенко Е.В. Исследование оптическими и спектральными методами работ Великой княгини Ольги Романовой // Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства / Материалы XVнаучной конференции (25 – 27 ноября 2009 г., Москва). Москва: Объединение «Магнум Арс», 2014. С.94-101.
 2. Бискулова С.А., Шибанова И.Н., Фесенко Е.В. Особенности художественной палитры М.Ткаченко по результатам технико-технологической экспертизы // Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства / Материалы XVI научной конференции (17 - 19 ноября 2010 г., Москва). Москва: Объединение «Магнум Арс», 2014. С.244-247.
 3. Бискулова С.А., Андрианова Е.Б., Фесенко Е.В. Изменение палитры художников русской школы живописи конца XIX – первой половины XX вв. (по результатам технико-технологической экспертизы на примере отдельных художников) // Дослідження, реставрація та превентивна консервація музейних пам’яток. Сучасний стан, перспективи розвитку / Наук. доповіді VIII Міжнародної науково-практичної конференції (Київ 23-27 травня 2011 р.). Київ: ННДРЦУ, С.20-25.
 4. Бискулова С.А., Андрианова Е.Б., Фесенко Е.В. Технологические особенности живописи Давида Бурлюка второй половины XX столетия // Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства / Материалы XVII научной конференции (23 – 25 ноября 2011 г., Москва). Москва: Объединение «Магнум Арс», 2015. C.117-122.
 5. Бискулова С.А., Андрианова Е.Б., Фесенко Е.В. Белила в масляной живописи и грунтах как датировочные признаки в работах художников конца XIX - начала XXI столетий // Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства // Материалы XVIII научной конференции (21 – 23 ноября 2012 г., Москва). Москва: Объединение «Магнум Арс», 2015. 389-398.
 6. Андріанова О.Б., Біскулова С.О., Фесенко О.В. Можливості використання сучасних недеструктивних методів аналізу для дослідження об’єктів живопису з музейних фондів // Тези доповідей XIV Міжнародної наукової конференції «Львівські хімічні читання - 2013». (Львів, 26-29 травня 2013 р.). Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. С.A1.
 7. Бискулова С.А., Андрианова Е.Б., Фесенко Е.В. Возможность датировки масляной живописи по составу белил // Дослідження, консервація та реставрація музейних пам’яток: досягнення, тенденції розвитку. До 75-річчя заснування ННДРЦУ України: Наук. доповіді IX наук.-практ. конф. (Київ, 27-31 травня 2013 р.). Київ: ННДРЦУ, 2013. С.27-31.
 8. Бискулова С.А., Андрианова Е.Б., Фесенко Е.В. Творчество Вильгельма Котарбинского. Технико-технологическое исследование // Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства / Материалы XIX научной конференции (26 по 28 ноября 2014 г., Москва). Москва: Объединение «Магнум Арс», C.272-279.
 9. Андріанова О.Б., Біскулова С.О., Фесенко О.В. Дослідження паперу сучасними методами недеструктивного аналізу та встановлення часу його виробництва // Зб. наук. пр. XV наук. конф. «Львівські хімічні читання - 2015» (Львів, 24-27 травня 2015 р.). Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. С.У28.
 10. Бискулова С.А., Фесенко Е.В., Андрианова Е.Б., Живкова Е.В. Новая атрибуция картин из фондов Национального музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко с применением данных технологической экспертизы // Наук. зб. Закарпатського музею народної архітектури та побуту. Випуск 3. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Дослідження, відтворення, збереження та популяризація культурної спадщини". (Ужгород, 25-27 червня 2015 р.). Ужгород: Вид-во Олександра Гаркуші, 2016. С.176-182.
 11. Бискулова С.А., Андрианова Е.Б., Фесенко Е.В. Технико-технологическое исследование двух икон «Георгий Победоносец» из Национального музея им. Андрея Шептицкого и коллекции «Студион» г. Львов // Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства / Материалы XX научной конференции (Москва, 25 по 27 ноября 2015 г.). Москва: Объединение «Магнум Арс», 2015.
 12. Андрианова Е.Б., Бискулова С.А., Фесенко Е.В., Шиленко Ю.А. Технико-технологическое исследование четырех акварельных работ Т.Г. Шевченко из собрания Национального музея Тараса Шевченко // Дослідження, консервація, реставрація рухомих пам’яток історії та культури: традиції, інновації: наук. доповіді X науково-практичної конференції (Київ, 24-27 травня 2013 р.). Київ: ННДРЦУ, 2013. C.3-6.
 13. Иванова О.В., Гаврилюк Е.А., Орлик М.Ю., Бискулова С.А., Андрианова Е.Б. Исследования Знамени Украинского Запорожского полка, сформированного в Москве 6 августа 1917 года // Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності / Міжн. науково-практ. конф. (Київ, 9-10 червня 2016 р.). Київ: НАКККіМ, 2016. С.4-10.
 14. Андріанова О.Б., Біскулова С.О., Фесенко О.В. Дослідження паперу сучасними методами недеструктивного аналізу та визначення часу його виробництва // Вісник Львівського університету. Серія хімічна. 2016. Випуск 57. Ч.1. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. С. 212–218.
 15. Kurovets O., Fesenko O., Andrianova O., Biskulova S. // The 19th century imitations of Limoges enamels in the collection of the Bohdan and Varvara Khanenko National Museum of Arts” in ICOMCC 6th Experts’ meeting on enamel on metal conservation, National Museum in Warsaw (Warsaw, 19-20 May 2016). P.55-60.
 16. Хомчик М.А., Сорокіна С.А., Гаврилюк О.О., Біскулова С.О., Андріанова О.Б. Дактиліотека дрезденського майстра Філіпа Даніеля Ліпперта (1702-1785) у зібранні Національного музею історії України // Праці Центру пам'яткознавства / Зб. наук. пр. Вип. 30. Київ: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2016. С.143-157.
 17. Бискулова С.А., Фесенко Е.В., Андрианова Е.Б., Живкова Е.В. Комплексная технико-технологическая экспертиза трех картин из фондов Национального музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко // Наукова конференція «Ханенківські читання – 2016». Київ, 2016.
 18. Хомчик М.А., Сорокина С.А., Гаврилюк Е.А., Бискулова С.А., Андрианова Е.Б. Исследование Дактилиотеки дрезденского мастера Филиппа Даниэля Липперта (1702–1785) из коллекции Национального музея истории Украины // Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності / Зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 06-07 червня 2017 р.). Київ, 2017. С.308-311.
 19. Хомчик М.А., Сорокіна С.А., Гаврилюк О.О., Андріанова О.Б., Біскулова С.О., Борисенко М.О. Забута пам’ятка: набір відбитків камей другої половини ХІХ ст. з колекції НМІУ // Щорічна науково-практична конференція Національного музею історії України (Київ,7–8 грудня 2017 р.).
 20. Орлик М.Ю., Андріанова О.Б., Біскулова С.О., Форманюк Т.М. Дослідження портрета кавалерственої дами з колекції образотворчого мистецтва НМІУ // Науковий вісник Національного музею історії України. Зб. наук. пр. Випуск 2 / Відп. ред. Б.К. Патриляк. Київ: Левада, 2017. С.471-477.
 21. Андрианова Е.Б., Бискулова С.А., Шостак Е.Д. Исследование и переатрибуция двух ксилографий Альбрехта Дюрера из коллекции Национального музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко // Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності / Зб. наук. пр. міжнар. наук.- практ. конф. (Київ, 07-08 червня 2018 р.) / ред.кол.: В.Г.Чернець (голова) та ін.. Київ: НАКККіМ, 2018. С.10-13.
 22. Орлик М. Ю., Андріанова О. Б., Біскулова С. О., Форманюк Т. М. Ікона «Георгій Переможець» з колекції Національного музею історії України // Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності / Зб. наук. пр. міжнар. наук.- практ. конф. (Київ, 07-08 червня 2018 р.) / ред.кол.: В.Г.Чернець (голова) та ін.. Київ: НАКККіМ, 2018. С.195-198.
 23. Андріанова О.Б., Біскулова С.О., Шибанова I.М. Кіновар і кадмій червоний: датування творів олійного живопису ХХ століття // Наукова реставрація. Історія, сучасність, шляхи модернізації: наук. доповіді ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 11–14 вересня 2018 р.). Київ: ННДРЦУ, 2018. Ч.1. С.11-14.
 24. Андріанова О.Б., Біскулова С.О., Борисенко М.О. Технологічне дослідження творів мистецтва на паперовій основі // Сучасні проблеми консервації і реставрації та писемної культури на пергаментній і паперовій основах: матеріали доповідей Першої міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 23 листопада 2018 р.). Львів: УАД: ЛННБ України ім. В. Стефаника, 2018. С.23-31.
 25. Гаврилюк О.О., Орлик М.Ю., Андріанова О.Б., Біскулова С.О. Знамено Українського Запорозького полку 1917 р. з колекції НМІУ: історія та реставрація // Щорічна науково-практична конференція Національного музею історії України (Київ, 6–7 грудня 2018 р.).
 26. Джулай М.В., Андріанова О.Б., Біскулова С.О. Панські люльки з колекції НМІУ, дослідження та атрибуція // Щорічна науково-практична конференція Національного музею історії України (Київ, 6–7 грудня 2018 р.).
 27. Бискулова С.А., Андрианова Е.Б., Живкова Е.В. Сотрудничество музея Ханенко и Бюро научно-технической экспертизы «АРТ-ЛАБ» при исследовании произведений искусства из коллекции музея // Наукова конференція «Ханенківські читання – 2019». Київ,
 28. Біскулова С.О., Андріанова О.Б. Дослідження ступеня старіння в’язива в олійному живописі та ПВА темпері методом інфрачервоної спектроскопії (ATR-FTIR) // Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності. Матеріали І науково-практичної конференції, Київ, 06-07 червня 2019 р. / Ред.кол.: О.В.Рудик (голова), В.Г. Чернець (співголова), С.В. Пивоваров (відп. ред.) та ін. Київ: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Асоціація реставраторів України, 2019. С.39-46.
 29. Гаврилюк О.О., Орлик М.Ю., Андріанова О.Б., Біскулова С.О. Сторінки життя пам’ятки часів Української революції 1917-1921 рр. з колекції Національного музею історії України // Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності / Матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 06-07 червня 2019 р.) / Ред.кол.: О.В.Рудик (голова), В.Г.Чернець (співголова), С.В.Пивоваров (відп. ред.) та ін. Київ; Кропивницький: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Асоціація реставраторів України, Видавництво «Код», 2019. С.71-76.
 30. Джулай М.В., Андріанова О.Б., Біскулова С.О. Технологічні дослідження, реставрація та атрибуція панських люльок з колекції НМІУ // Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності / Матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 06-07 червня 2019 р.) / Ред.кол.: О.В.Рудик (голова), В.Г.Чернець (співголова), С.В.Пивоваров (відп. ред.) та ін. Київ; Кропивницький: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Асоціація реставраторів України, Видавництво «Код», 2019. С.89-92.
 31. Андріанова О.Б., Біскулова С.О. Технологічні дослідження паперових основ графіки Сергія Шишка // Збереження та захист творів мистецтва і документів на паперовій основі: матеріали доповідей Другої міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 26-27 вересня 2019 р.) / ЛННБ України ім. В. Стефаника / УАД; відп. за випуск: Л.Дзензелюк, Л. Льода. Львів: Камула, 2019. С.69-85.
 32. Андріанова О.Б., Біскулова С.О. Використання недеструктивних методів аналізу при експертизі древніх золотих виробів // Зб. наук. пр.: XVII наук. конф. «Львівські хімічні читання – 2019» (Львів, 2-5 червня 2019 р.). Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2019. С.114.
 33. Biskulova S., Andrianova О. The Study of Binder Aging in 19-21th Centuries Paintings by ATR-FTIR Spectroscopy // The 12th Baltic States Triennial Conservators’ Meeting «Research. Dilemmas. Solution» (Vilnius, Lithuania, 27-30 of May, 2020). In press.