ФЕДОРУК ОЛЕКСАНДР КАСЬЯНОВИЧ

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
АКАДЕМІК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ, ДОКТОР МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА
ПРОФЕСОР

Загальні відомості

Кафедра мистецтвознавчої експертизи здійснює освітню, наукову, методичну, виховну роботу з підготовки фахівців у сфері експертної діяльності в галузі культури і мистецтва за спеціальністю «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» за освітніми рівнями:

 • бакалавр;
 • магістр;
 • доктор філософії.


Науково-освітня діяльність кафедри мистецтвознавчої експертизи забезпечує професійне навчання та підготовку фахівців за спеціалізаціями:

 • на освітньому рівні бакалавр - мистецтвознавець-експерт;
 • на освітньому рівні магістр - мистецтвознавець-експерт, фахівець галерейної справи;
 • на третьому освітньо-науковому рівні – доктор мистецтвознавства.


Навчальний процес забезпечує високопрофесійний професорсько-викладацький склад, що дозволяє на належному рівні вирішувати завдання з набуття студентами компетентностей мистецтвознавця-експерта.

УМОВИ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ

Бакалавр

Спеціальність Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання
Денна форма навчання
(контракт)
Державне замовлення
(денне навчання)
Заочна форма навчання
(контракт)
Мистецтвознавець-експерт 20 5 25 4 роки

Вступні випробування:

 • творчий конкурс (історія образотворчого мистецтва);
 • конкурсні ЗНО: українська мова та література (базовий рівень),
 • історія України.


Магістр
(на основі освітнього рівня бакалавр, спеціаліст)

Спеціальність Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання
Денна форма навчання
(контракт)
Державне замовлення
(денне навчання)
Заочна форма навчання
023 «Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво, реставрація»
8 2 0

4 роки

Вступні випробування:

 • презентація дослідницької пропозиції;
 • зі спеціальності;
 • іноземна мова.

 

УВАГА! ПРОПОНУЄМО ДЛЯ ЗАГАЛЬНОГО ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ:

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ МАГІСТР

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА:

РЕЦЕНЗІЇ-ВІДГУКИ:

Рецензії-відгуки підготовки першого (бакалаврського) рівня:
- Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
- Бюро науково-технічної експертизи "АРТ-ЛАБ"

Рецензії-відгуки підготовки другого (магістерського) рівня:
- Музей книги і друкарства України
- Інститут мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка

Рецензії-відгуки третього освітньо-наукового рівня (доктор філософії):
- Державний науково-дослілний експертно-криміналістичний центр МВС України
- Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури
- Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильского

Рецензії-відгуки на освітню програму
- Національний музей «Київська картинна галерея»
- Національний заповідник «Києво-Печерська лавра»
- Асоціація мистецтвознавців, експертів, оцінювачів та реставраторів

УГОДИ З БАЗАМИ ПРАКТИКИ

РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ "БАКАЛАВР"

Матеріали вибіркових дисциплін, передбачених навчальними планами на 2019-2020 н.р.:

РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ "МАГІСТР"

Матеріали вибіркових дисциплін, передбачених навчальними планами на 2019-2020 н.р.:

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Другий (магістерський рівень)

РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ РІВЕНЬ)

РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Матеріали вибіркових дисциплін, передбачених навчальними планами на 2019-2020 н.р.:


ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ІСПИТУ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО РІВНЯ) ВИЩОЇ ОСВІТИ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "АСИСТЕНТСЬКА (ПЕДАГОГІЧНА) ПРАКТИКА"

ТРАЄКТОРІЯ КАР'ЄРИ ВИПУСКНИКІВ КАФЕДРИ:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник:
Анатолій Тобілко
Світлана Гага-Шереметьєва
Аліна Білялівська

Національний культурно-митсецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал»:
Ніна Івановська

Галерея "Zenko galary":
Вероніка Афтаназів

Галерея "Дукат":
Михайло Кулівник

Галерея "Антік центр":
Олександр Брей

Український культурний фонд:
Марина Порошенко

МАТЕРІАЛИ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ КАФЕДРИ

5 вересня - день кафедри мистецтвознавчої експертизи

Лейтмотивом для створення кафедри мистецтвознавчої експертизи став випадок на державному кордоні України, що трапився з представником дипломатичного корпусу однієї з європейських держав. Інцидент довелося вгамовувати на найвищому рівні тогочасному Президентові України Л.Д. Кучмі. Випадок засвідчив відсутність на той час не лише чіткого механізму контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України, а й брак належної кількості фахівців у галузі культури й мистецтва, зокрема у царині мистецтвознавчої експертизи.

Ініціатором створення кафедри став ректор Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (на той час Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв) професор В.Г. Чернець, що критично поставився до цього дипломатичного інциденту.

Засідання професорсько-викладацького складу кафедри відбулося 5 вересня 2001 року під головуванням першого завідувача кафедри мистецтвознавства та експертної діяльності – відомого українського мистецтвознавця, доктора мистецтвознавства, заслуженого діяча культури Польщі, академіка Академії мистецтв України, професора О.К. Федорука. Учасниками історичного засідання були члени професорсько-викладацького складу кафедри, провідні фахівці галузі та навчально-методичної роботи: В.Б. Бєлявіна, В.Б. Врублевська, С.І. Уланова, С.П. Папета, В.М. Ромащенко, О.В. Ковальчук, О.В. Супрен, В.О. Аббакумова.

У різний час кафедру очолювали знані фахівці у галузі культури і мистецтв проф. В.Д. Шульгіна, проф. Ю.Л. Афанасьев, проф. В.А. Сіверс, проф. Б.О. Платонов, проф. Ю.В. Романенкова, проф. В.В. Індутний, В.П. Мазур.

Становлення кафедри мистецтвознавчої експертизи відбулося у часи основних формотворчих процесів незалежної Української держави. Для плідної праці викладачі кафедри запозичили досвід викладання історії образотворчого мистецтва у провідних кафедр вищих навчальних закладів країни й долучили до навчальних програм авторські навчально-методичні розробки у галузі експертизи й оцінки культурних цінностей, що стало особливістю кафедри мистецтвознавчої експертизи.

Створення кафедри передбачало підготовку фахівців у галузі культури і мистецтв (а саме мистецтвознавчої експертизи для установ різної форми власності), мистецтвознавців-експертів, що мають навички матеріалознавчих досліджень, оцінювачів, фахівців аукціонної та галерейної справи, а також фахівців, які комплексно володіють основами усіх названих напрямків діяльності, що стосується роботи з творами мистецтва, предметами колекціонування та археологічними знахідками.

Професорсько-викладацький склад кафедри зберігає традиції викладання фундаментальних підходів академічного мистецтвознавства у поєднанні з практичними навичками з мистецтвознавчої експертизи та оцінки культурних цінностей. Це стало імпульсом до плідної наукової, навчальної та виховної роботи кафедри мистецтвознавчої експертизи й визначило специфіку, що вирізняє діяльність кафедри мистецтвознавчої експертизи з-поміж інших висококваліфікованих кафедр галузі. Кафедра є єдиним в Україні осередком, де здійснюють комплексну підготовку мистецтвознавців-експертів.

Кафедра мистецтвознавчої експертизи плідно співпрацює з провідними кафедрами галузі, як в Україні, так і поза її межами, має чинні угоди з базами практик, до переліку яких входять визначні музеї та галереї України.