ФЕДОРУК ОЛЕКСАНДР КАСЬЯНОВИЧ

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
АКАДЕМІК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ, ДОКТОР МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА
ПРОФЕСОР

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Кафедра мистецтвознавчої експертизи здійснює освітню, наукову, методичну, виховну роботу з підготовки фахівців у сфері експертної діяльності в галузі культури і мистецтва за спеціальністю «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» за освітніми рівнями:

 • бакалавр;
 • магістр;
 • доктор філософії.


Науково-освітня діяльність кафедри мистецтвознавчої експертизи забезпечує професійне навчання та підготовку фахівців за спеціалізаціями:

 • на освітньому рівні бакалавр - мистецтвознавець-експерт;
 • на освітньому рівні магістр - мистецтвознавець-експерт, фахівець галерейної справи;
 • на третьому освітньо-науковому рівні – доктор мистецтвознавства.


Навчальний процес забезпечує високопрофесійний професорсько-викладацький склад, що дозволяє на належному рівні вирішувати завдання з набуття студентами компетентностей мистецтвознавця-експерта.

УМОВИ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ

Бакалавр

Спеціальність Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання
Денна форма навчання
(контракт)
Державне замовлення
(денне навчання)
Заочна форма навчання
(контракт)
Мистецтвознавець-експерт 20 5 25 4 роки

Вступні випробування:

 • творчий конкурс (історія образотворчого мистецтва);
 • конкурсні ЗНО: українська мова та література (базовий рівень),
 • історія України.


Магістр
(на основі освітнього рівня бакалавр, спеціаліст)

Спеціальність Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання
Денна форма навчання
(контракт)
Державне замовлення
(денне навчання)
Заочна форма навчання
023 «Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво, реставрація»
8 2 10

1,4 роки

Вступні випробування:

 • презентація дослідницької пропозиції;
 • зі спеціальності;
 • іноземна мова.

 

УВАГА! ПРОПОНУЄМО ДЛЯ ЗАГАЛЬНОГО ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ

ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Запрошуємо взяти участь у публічному обговоренні проєкту освітньо-професійної програми «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», Інституту практичної культурології та арт-менеджменту Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв для підготовки здобувачів вищої освіти І (бакалаврського) рівня за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 «Культура і мистецтво».

Ознайомитись з освітньою програмою можна за посиланням:

Обговорення відбудеться у вигляді конференції ZOOM 26 травня 2021 р. Посилання ZOOM буде надано у день конференції. Будемо вдячні за участь!

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ

 

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Другий (магістерський рівень)

 

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
Перший (бакалаврський рівень)

РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ РІВЕНЬ)

 

 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ РІВЕНЬ)

МАТЕРІАЛИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ОР "БАКАЛАВР"

 

1. Арт-ринок України
2. Архівознавство
3. Історія відеоарту
4. Вступ до мистецтвознавства
5. Діловий етикет
6. Еспертиза творів декоративного мистецтва: кераміка, порцеляна, скло
7. Експертиза творів декоративного мистецтва: вироби з тканини, кістки, шкіри
8. Експертиза творів декоративного мистецтва: ювелірні вироби
9. Експертиза предметів і атрибутів: нумізматика, боністика
10. Експертиза предметів і атрибутів: фалеристика
11. Експертиза творів декоративного мистецтва: дерево, метал
12. Історія декоративного мистецтва
13. Історія костюму
14. Історія театру і кіно
15. Мистецтво народів Америки
16. Основи мистецької критики
17. Народне мистецтво світу
18. Народне мистецтво України
19. Основи гемології
20. Палеографія
21. Пам’яткознавство
22. Психологія художньої творчості
23. Риторика
24. Археологія України
25. Історія архітектури
26. Техніки і технології художніх матеріалів
27. Українська символіка і орнаментика
28. Кураторство в мистецтві
29. Охорона культурної спадщини
30. Проєктування у галузі мистецтва
31. Сфрагістика
32. Мистецтво Сходу
33. Міфологія в образотворчому мистецтві
34. Основи іконографії

 

МАТЕРІАЛИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН, ПЕРЕДБАЧЕНИХ НАВЧАЛЬНИМИ ПЛАНАМИ НА 2019-2020 Н.Р.


ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ІСПИТУ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО РІВНЯ) ВИЩОЇ ОСВІТИ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "АСИСТЕНТСЬКА (ПЕДАГОГІЧНА) ПРАКТИКА"

ТРАЄКТОРІЯ КАР'ЄРИ ВИПУСКНИКІВ КАФЕДРИ

 

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник:
Анатолій Тобілко
Світлана Гага-Шереметьєва
Аліна Білялівська

Національний культурно-митсецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал»:
Ніна Івановська

Галерея "Zenko galary":
Вероніка Афтаназів

Галерея "Дукат":
Михайло Кулівник

Галерея "Антік центр":
Олександр Брей

Український культурний фонд:
Марина Порошенко