БОЙКО В’ЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ

В.О. ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ МИСТЕЦТВОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
КАНДИДАТ ФІЛОСОФСЬКИХ НАУК, ДОЦЕНТ

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Кафедра мистецтвознавчої експертизи здійснює освітню, наукову, методичну, виховну роботу з підготовки фахівців у сфері експертної діяльності в галузі культури і мистецтва за спеціальністю «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» за освітніми рівнями:

  • бакалавр;
  • магістр;
  • доктор філософії.


Науково-освітня діяльність кафедри мистецтвознавчої експертизи забезпечує професійне навчання та підготовку фахівців за спеціалізаціями:

  • на освітньому рівні бакалавр - мистецтвознавець-експерт;
  • на освітньому рівні магістр - мистецтвознавець-експерт, фахівець галерейної справи;
  • на третьому освітньо-науковому рівні – доктор мистецтвознавства.


Навчальний процес забезпечує високопрофесійний професорсько-викладацький склад, що дозволяє на належному рівні вирішувати завдання з набуття студентами компетентностей мистецтвознавця-експерта.

БАКАЛАВРАТ

(денна, заочна форми навчання: 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ»

Галузь знань 02 “Культура і мистецтво”
Спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Освітньо-професійна програма " Мистецтвознавство та експертиза культурних цінностей " (нова редакція, 2022 р.)
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Бюро науково-технічної експертизи "АРТ-ЛАБ"
Рецензія Івашків Г.М.


Навчальні плани


Навчальний план за освітньо-професійною програмою Мистецтвознавство та експертиза культурних цінностей денна форма навчання 2022
Навчальний план за освітньо-професійною програмою Мистецтвознавство та експертиза культурних цінностей заочна форма навчання 2022
Навчальний план за освітньо-професійною програмою Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація денна форма навчання (нова редакція 2022)
Навчальний план за освітньо-професійною програмою Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація заочна форма навчання (нова редакція 2022)

Робочі програми
Невидимй текст
Закрити

Силабуси дисциплін вільного вибору
Положення про забезпечення права здобувачів вищої освіти на вибір навчальних дисциплін

Група забезпечення
Невидимй текст
Закрити

Практична підготовка

Практична підготовка
Програми практики
Бази практики

Закрити

МАГІСТРАТУРА
(денна, заочна форми навчання: 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 4 місяці)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ»


Галузь знань 02 “Культура і мистецтво”
Спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Освітньо-професійна програма "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація" (нова редакція, 2022 р.)
Рецензія-відгук Національного музею «Київська картинна галерея»
Рецензія-відгук Національного заповідника «Києво-Печерська лавра»
Рецензія-відгук Асоціація мистецтвознавців, експертів, оцінювачів та реставраторів


Навчальні плани


Навчальний план за освітньо-професійною програмою Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація денна форма навчання 2022
Навчальний план за освітньо-професійною програмою Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація заочна форма навчання 2022

Робочі програми
Невидимй текст
Закрити

Силабуси дисциплін вільного вибору
Положення про забезпечення права здобувачів вищої освіти на вибір навчальних дисциплін

Група забезпечення
Невидимй текст
Закрити

Практична підготовка

Практична підготовка
Програми практики
Бази практики

Закрити

АСПІРАНТУРА
(денна форма навчання: 50 кредитів ЄКТС, термін навчання 4 роки)

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ»


Галузь знань 02 “Культура і мистецтво”
Спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Освітньо-наукова програма " Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація " (нова редакція, 2022 р.)
Рецензія-відгук О.В. Ковальчук
Рецензія-відгук Д.В. Степовик

Навчальний план

Навчальний план за освітньо-науковою програмою Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація денна форма навчання 2022

 

Робочі програми
Робочі програми
Закрити

Силабуси дисциплін вільного вибору
Положення про забезпечення права здобувачів вищої освіти на вибір навчальних дисциплін

Група забезпечення
Група забезпечення
Закрити

Практична підготовка

Практична підготовка
Програми практики
Бази практики
Закрити

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Другий (магістерський рівень)

 

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
Перший (бакалаврський рівень)