Доцент, кандидат історичних наук

ДОСВІД РОБОТИ:

2009р. викладач, КНУКіМ
2016р. доцент кафедри інформаційних комунікацій та бібліотекознавства

ПУБЛІКАЦІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ:

1. Степан Пономарьов: бібліограф, книгознавець, дослідник, новатор [Текст] / Н. Т. Стронська // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 9. – С. 36-38.
2. С. І. Пономарьов як бібліограф-релігієзнавець [Текст] / Н. Т. Стронська // Культура і мистецтво у сучасному світі: наук. записки КНУКіМ. – К., 2010. – Вип. 26. – С. 174-180
3. Українська тематика бібліографічної спадщини С. І. Пономарьова [Текст] / Н. Т. Стронська // Питання культурології: зб. наук. праць КНУКіМ. – К., 2010. – Вип. 26. – С. 174-180.
4. До характеристики епістолярної спадщини бібліографа С. І. Пономарьова [Текст] / Н. Т. Стронська // Пам’ятки: археографічний щорічник. – К., 2010. – Т. 11. – С. 262-268.
5. Формування мережевих ресурсів українського бібліографознавства та перспективи його розвитку [Текст] / Н. Т. Стронська // Рукописна та книжкова спадщина України. – К., 2014. – Вип. 18. – С. 621-633.
6. Традиційні і новітні стандарти відбору та опису електронних бібліографічних ресурсів для бази даних “Українська бібліографія в особах” [Текст] / Н. Т. Стронська // Cпеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Збірка наукових праць. – К., 2014. – Вип. 25: Електронні інформаційні ресурси. – С. 235-251. Видання внесено до Російського індексу наукового цитування (РІНЦ).
7. Персоналії українського бібліографознавства в інтернет-ресурсах наукових бібліотек України [Текст] / Н. Т. Стронська // Матеріали V міжнародної наукової конференції молодих учених «Молодь. Наука. Інновації», Київ, 15 травня 2014 р. – К., 2014. – С. 133-135
8. Електронні джерела персоналій українського бібліографознавства в інтернет-ресурсах обласних універсальних наукових бібліотек України [Текст] / Н. Т. Стронська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – № 1. – 2015. – С. 26-33. Видання внесено до Російського індексу наукового цитування (РІНЦ).
9. Cтворення інформаційного ресурсу “Українська бібліографія в особах”: структура інформаційної моделі [Текст] / Н. Т. Стронська // Бібліотечний вісник. – 2015. – № 1. – С. 17-21.

ВИКЛАДАННЯ:

«Прикладна аналітика»;
«Управлінське документознавство»;
«Документологія»;
«Архівна україніка»;
«Архівний менеджмент»;
«Архівознавство»

ПРОФЕСІЙНІ ІНТЕРЕСИ:

Документознавство
Архівознавство