Професор, доктор соціологічних наук

Стаднік Оксана Феліксівна

Професор, доктор соціологічних наук

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Найменування дисциплін:
- Соціологія культури,
- Державна культурна політика.

 

ОСВІТА Київський університет ім. Т. Шевченка (1996 р.)
НАУКОВІ СТУПЕНІ І ВЧЕНІ ЗВАННЯ Доктор соціологічних наук (2018 р.)
ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ ТА НАГОРОДИ  
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 12СС 02214142 / 006335 — 20 від 11.12.2020 р. Центр неперервної культурно-мистецької освіти НАКККіМ за темою “Впровадження інновацій в освітню діяльність закладів вищої мистецької освіти”. (Усього: 120 годин, 4 кредити ЄКТС)

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ:
(ПУБЛІКАЦІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ)

 

1. Пиронкова О. Ф. Аналитический обзор проблемного поля и концепции вербально-поведенческих практик взаимодействия с психически больными / О. Ф. Пиронкова // Наукові праці : наук.-метод. журнал. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – Вип. 246. – Т. 258. Соціологія. – С. 68–72. (Ulrich’s Periodicals Directory).
2. Піронкова О. Ф. Вербально-поведінкові соціальні практики у контексті трудової адаптації та дезадаптації психічно хворих / О. Ф. Піронкова // Грані. – 2016. – № 4 (132). – С. 78–83.
3. Піронкова О. Ф. Соціокультурні, політичні та економічні трансформації вербально-поведінкових соціальних практик взаємодії з психічно хворими / О. Ф. Піронкова // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. пр. – Київ ; Одеса : Гельветика, 2016. № 3/4 (31/32). – С. 111–115.
4. Піронкова О. Ф. Шляхи оптимізації менеджменту приватної психіатричної допомоги як підґрунтя соціальної адаптації психічно хворих / О. Ф. Піронкова, В. В. Чугунов // Молодий вчений : наук. журнал. – Херсон : Гельветика, 2017. – № 3 (18). – С. 198–204.
5. Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РІНЦ, ScholarGood, OAJL, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus.
6. Піронкова О. Ф. Нещирість населення в контексті соціальних взаємин з психічно хворими / О. Ф. Піронкова // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: філософія, культурологія, соціологія. – 2016. – Вип. 11. – С. 139–146. Видання включено до міжнародних наукометрічних баз: Index Copernicus International, РІНЦ, Cyberleninka.
7. Піронкова О. Ф. Механізми адаптації суспільства до психічно хворих / О. Ф. Піронкова // Virtus: Scientific Journal / еditor-in-сhief M. A. Zhurba. – Rubigne : Publishing house Volodymyr Dahl East-Ukrainian National University, 2018. – № 5. February. – P. 197–202. Видання включено до міжнародних наукометрічних баз: Scientific Indexing Services (SIS) (USA), Citefactor (USA).
8. Статті в зарубіжних наукових періодичних виданнях
9. Пиронкова О. Ф. Частная психиатрическая помощь как обьект социального моделирования / О. Ф. Пиронкова, В. В. Чугунов // Международный научно-исследовательский журнал. – Екатеринбург : ООО «Компания ПОЛИГРАФИСТ», 2016. – № 11 (42). – С. 71–74. (РІНЦ).
10. Пиронкова О. Ф. Семантико-стилистические, сентенционные и невербальные особенности формирования социальных практик взаимодействия с психически больными периода новой истории / О. Ф. Пиронкова // Молодой ученый : журнал. – Казань : ООО «Издательство Молодой ученый», 2016. – № 22 (102). – С. 699–702. (РІНЦ, Ulrich’s Periodicals Directory).
11. Пиронкова О. Ф. Социально-медицинские аспекты восприятия медицинским персоналом психиатрических больниц Украины психических заболеваний и вопросов оказания психиатрической помощи / О. Ф. Пиронкова, В. В. Чугунов // Alma mater. Вестник высшей школы. – Москва : ООО «Медиаколор», 2017. – Вып. 6. – С. 99–104.
12. Пиронкова О. Ф. Социальное измерение психоического дискурса в контексте реформирования системы психиатрической помощи Украины / О. Ф. Пиронкова // Український вісник психоневрології. – 2018. – Т. 20. – Вип. 3 (79). – С. 211-221.
13. Піронкова О. Ф. Вплив наявності психіатричного діагнозу на вибір людини для створення сім’ї / О. Ф. Піронкова // Чоловіче здоров’я, гендерна та психосоматична медицина : український журнал. – Київ : ТОВ «ДКС-центр». – №5 (03), 2019. – С. 111–136.