Кандидат філософських наук, доцент, професор кафедри

 

ОСВІТА І ВЧЕНИЙ СТУПІНЬ

2001-2006 – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, філософський факультет, відділення політології

2006-2009 – аспірантура при кафедрі української філософії та культури Київського національного університету імені Тараса Шевченка

2010 – кандидат філософських наук за спеціальністю 09.00.03 «соціальна філософія та філософія історії». Тема дисертаційного дослідження «Соціальна комунікація як об’єкт філософського аналізу»

2014 – присвоєно вчене звання доцента по кафедрі культурології та релігієзнавства Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

2018 – докторант НАКККіМ за спеціальністю 034 «культурологія»

 

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

2009-2010 – викладач кафедри культурології та релігієзнавства Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

2010 – старший викладач кафедри культурології та релігієзнавства Національного педагогічного університету імені М.П.

Драгоманова

2014-2017 – доцент кафедри культурології та релігієзнавства Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

2017-2019 – доцент кафедри культурології та інформаційних комунікацій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

2020 – доцент кафедри богослов'я та суспільствознавчих дисциплін імені академіка УАН о. Івана Луцького Університету Короля Данила

2020 – професор кафедри культурології та інформаційних комунікацій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

2018 - – лектор освітньої платформи Культурний Проект

2019 - – експерт Українського культурного фонду напрямку «Аналітика культури»

 

ПУБЛІКАЦІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Авторка понад 50 наукових праць з проблем теоретичної культурології та філософії культури, соціальної антропології, глобалізаційних процесів у культурі, культурної політики, опублікованих у фахових вітчизняних, закордонних виданнях та виданнях включених до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science Core Collection та Scopus

 

ВИКЛАДАННЯ

- Фундаментальні проблеми культурології

- Культурна антропологія

- Глобалізаційні аспекти культури

- Культура Постмодерну