Доцент кафедри культурології та міжкультурних комунікацій,
кандидат наук із соціальних комунікацій

Працює в НАКККіМ із 2000 р.
Контакти:
Адреса: Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 18, каб. 104
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
тел.: 067-235-04-01

Викладання дисциплін:

  • Аналітико-синтетична переробка інформації;
  • Лінгвістичні основи документознавства;
  • Соціальні комунікації.

ОСВІТА

1993–1997 – Київський національний університет культури і мистецтв, спеціальність «Бібліотекознавство та бібліографія»;
2001–2003 – Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, спеціальність «Менеджмент організацій».

НАУКОВІ СТУПЕНІ І ВЧЕНІ ЗВАННЯ

2021 р. – кандидат наук з соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.02 – «Документознавство, архівознавство».
Диплом кандидата наук ДК № 059555.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ:
(публікації, наукові статті, дослідження, робочі програми, виступи на конференціях)

Наукові статті (за останні 5 років):
1. Ковальчук Н. В. Документні комунікації в управлінні бібліотекою // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2019. № 4. С. 68–74.
2. Ковальчук Н. В Інноваційність як необхідна складова ефективної організаційно-управлінської діяльності бібліотек // Вісник Книжкової палати. 2019. № 1. С. 23–25.
3. Ковальчук Н. В. Концептуальна модель документаційного забезпечення управління бібліотекою в сучасних умовах // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2019. № 2. С. 55–62.
4. Ковальчук Н. В. Роль сучасних інформаційних технологій в організації документування управлінської діяльності бібліотеки // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2019. № 1. С. 96–102.
5. Ковальчук Н. В. Суспільно-історичні аспекти виникнення сучасної системи управлінського документування // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2015. № 3. С. 42–48.
6. Kovalchuk N. V. Regulatory legal bibliotic activity: administrative and dokumentation aspects = Нормативно-правове забезпечення діяльності бібліотек: управлінсько-документаційний аспект // Nauki Społeczno-Humanistyczne. Polsko-ukraińskie czasopismo naukowe = Соціально-гуманітарні науки. Польсько-український науковий журнал. 2019. № 01 (21).

Виступи на Міжнародних конференціях (за останні 5 років):

1. Ковальчук Н. В. Бібліотека в інформаційно-комунікаційному просторі сучасності / Н. В. Ковальчук // Інформаційна діяльність, документознавство, бібліотекознавство: історія, сучасність, перспективи : матеріали ІІ Наук.-практ. конф., (Київ, 27 квітня 2016 р.). – Київ : НАКККіМ, 2016. – С. 52–54.
2. Ковальчук Н. В. Розвиток аналітичної діяльності бібліотек в умовах інформаційного суспільства / Н. В. Ковальчук // Сучасні соціокультурні та політичні процеси в Україні. Треті наукові читання, присвячені пам’яті доктора філософських наук, професора О. М. Семашка : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 1 червня 2016 р.). – Київ : НАКККіМ, 2016. – С. 113–115.
3. Ковальчук Н. В. Бібліотека як суб’єкт комунікації в інформаційному просторі України / Н. В. Ковальчук // Гуманітарні студії НАКККіМ – 2017 : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 23 листопада 2017 р.). – Київ : НАКККіМ, 2017. – С. 371–373.
4. Ковальчук Н. В. Веб-сайт Національної бібліотеки України ім. Ярослава Мудрого як джерело інформації / Н. В. Ковальчук // Інформаційна діяльність, документознавство, бібліотекознавство: історія, сучасність, перспективи : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 30–31 травня 2018 р.). – Київ : НАКККіМ, 2018. – С. 89–93.
5. Ковальчук Н. В. Динамика содержания и функций библиотеки как социокультурного института / Н. В. Ковальчук // Библиотеки и музеи в современной образовательной и социокультурной среде: сохранение традиций и перспективы развития : материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 75-летию фак. инф.-документ. коммуникаций Белорус. гос. ун-та культуры и искусств (Минск, 24–26 сентября 2019 г.) : в 2 ч. Ч. 1 / М-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искусств. – Минск, 2019. – С. 146–149.
6. Ковальчук Н. В. Документаційне забезпечення управління національною бібліотекою в умовах інформаційних комунікацій / Н. В. Ковальчук // Культура і мистецтво: сучасний вимір : матеріали ІІ Міжнар. наук. конф. (Київ 6–7 грудня 2018 р.). – Київ : НАКККіМ, 2018. – С. 49–50.
7. Ковальчук Н. В. Інформаційні технології в управлінні національною бібліотекою: документаційно-прикладний аспект / Н. В. Ковальчук // Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 27–29 березня 2019 р.) / під заг. ред. В. Г. Спрінсяна. – Дніпро : Середняк Т. К., 2019. – С. 342–346.
8. Ковальчук Н. В. Служба документаційного забезпечення діяльності бібліотеки: нові виклики в умовах інформаційного суспільства / Н. В. Ковальчук // Інформація, комунікація, суспільство – 2019 : матеріали VІІІ Міжнар. наук. конф. (Україна, Чинадієво, 16–18 травня 2019 р.). – Чинадієво, 2019. – С. 103–104.
9. Ковальчук Н. В. Особливості класифікації управлінської документації бібліотек / Н. В. Ковальчук // Людина в інформаційному просторі: документ як соціокультурний феномен у комунікативному просторі інформаційного суспільства : матеріали Всеукраїн. наук. семінару (Україна, Кременчук, 14 листопада 2019 р.) / гол. ред. В. І. Маслак. – Кременчук, 2019. – С. 176–180.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. Сертифікат про підвищення кваліфікації, тема «Англійська мова згідно з європейськими стандартами CEFR» (128 год.), від 30.05.2016.

Національний університет «Львівська політехніка». Міжнародна наукова конференція «Інформація, комунікація, суспільство 2019». Сертифікат від 18.05.2019.

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Свідоцтво про підвищення кваліфікації, тема «Новий український правопис» (72 год.), 12СС 02214142/000449-21 від 11.06.2021.