Доцент, кандидат педагогічних наук

Гавеля Оксана Миколаївна

Доцент, кандидат педагогічних наук

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

‒ Найменування дисциплін:
‒ Педагогіка та психологія,
‒ Безпека життєдіяльності та охорона праці,
‒ Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача

З публікаціями можна ознайомитись на інтернет-ресурсах:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=Hvm0qi0AAAAJ&hl=uk;
http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/34

 

ОСВІТА Київський державний інститут культури ім. О.Є Корнійчука (1990 р.).
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. (2020 р.).
НАУКОВІ СТУПЕНІ І ВЧЕНІ ЗВАННЯ Кандидат педагогічних наук (1997 р.).
Доцент кафедри суспільних наук (2004 р.)
ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ ТА НАГОРОДИ  
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

1. Курси підвищення кваліфікації НАКККіМ:
З 05 березня 2018 року по 30 березня 2018 року.Теми: «Впровадження інноваційних технологій у навчальний процес закладів вищої мистецької освіти», «Соціокультурне середовище та проблеми розвитку вищої освіти в Україні» - 30 годин;
«Інформаційні технології в мистецькій освіті» – 38 годин;
«Інноваційні педагогічні технології в навчальному процесі мистецьких навчальних закладів» - 40 годин;
Всього очно-заочне навчання – 108 год.

2. Стажування в Університеті Вільнюса та Греко- Литовській організації «Pontos»
from 14.01. 2020 to 15.02.2020
Certificate of internship given to
PhD. Oksana Havelia
Confirming that she has participated in the international program «The European union and the Byzantine empire – the cultural heritage, history and prospects» organized by Vilnius Universiti and Greek-Lithuanian Сommunity «Pontos» З розрахунку – 1 день – 6 год. – 180 год.

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ:
(ПУБЛІКАЦІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ)
Автор більше двохсот наукових праць.
Монографії:
1. Гавеля О. М. Історичні передумови розвитку видатних здібностей Т. Г. Шевченка. Тарас Шевченко буде жити у віках : колективна монографія. Київ : НАКККіМ, 2014. С. 108–117.
2. Гавеля О.М. Культурні цінності обдарованої особистості: інтеріоризація в контексті сучасного українського суспільства : Монографія / Оксана Миколаївна Гавеля. Київ : НАКККіМ, 2014. 352 с.
3. Гавеля О.М. Феномен обдарованої особистості як творця культурних цінностей: Монографія. Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2020. 415 с.
Основні публікації за напрямом:
1. Гавеля О. М., Шкіль С. О. The Cultural values of the Gifted personality in their traditional and plural representations. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. Київ : Міленіум, 2019. № 2. С. 171–176.
2. Havelia O.M. Valuable component in the personal brandingof of a gifted person in the context of the cultural practicesthe globalized world. Evropský filozofický a historický diskurz. Svazek 5. 4. vydání. 2019. Р. 92-98.
3. Havelia O.M. Expert evaluation of the condition and prospects for the development of a gifted person in thecontext of artistic culture of Ukraine. European Journal of Humanities and Social Sciences. № 6 2019. Vienna : Premier Publishing.
4. Havelia Oksana Mykolayivna Prospects of using media practices and open educational systems to provide the special cultural needs of the gifted persons : https://www. newmedia21.eu/izsledvaniq/prospects-of-using-media-practices-and-open-educational-systems-to-provide-the-special-cultural-needs-of-the-gifted, 2020. P. 1-10.
5. Havelia O., Kvetsko О. Folklore as the primary of forming the boiko’s dance. Europen Journal of Arts, Austria. Vienna, 2020. №1.
6. Гавеля О. М., Драч Т. Л. Використання засобів хореографічного мистецтва в екологічній освіті дітей дошкільного віку Науковий журнал «Молодий вчений». № 6 (82). 2020. С. 79-83.
7. Havelia O. M., Drach T. L. The Use of Choreographic art in Ecological Education of Preschool Children. International Journal of Arts and Social Science www.ijassjournal.com ISSN: 2581-7922, Volume 3 Issue 6, December. 2020. Page 136-140.
8. Гавеля О.М., Гавеля О.Р. Кроскультурне дослідження вибору культурних цінностей молодим поколінням України. Theoretical and practical scientific achievements: research and results of their implementation: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 4), February 12, 2021. Pisa, Italian Republic: NGO European Scientific Platform. С. 78-83.
9. Гавеля О.М., Гавеля О.Р. Інтереси та пріоритети обдарованої особистості в галузі мистецтва: кроскультурне дослідження. Scientific practice: modern and classical research methods: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (Vol. 3), Boston, February 26, 2021.Boston-Vinnytsia:Primedia eLaunch&European Scientific Platform, 2021. С. 144-148.
10. Gavelya O.M., Drach T. L. Development of Plastic Abilities of Children-Autistics By Means Of Modern-Dance in the Conditions of Modern Cultural and Artistic Practices. International Journal of Arts and Social ience www.ijassjournal.com ISSN: 2581-7922, Volume 4 Issue 2, March-April 2021 Р. 5-9.
Навчальні видання:
1. Психологія: Навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів НАККІМ. Київ: НАКККіМ, 2012. 112 с.
2. Соціологія освіти: Робоча програма / уклад. О.М. Гавеля, Н.Б. Бабенко. Київ: НАКККіМ, 2012. 43 с.
3. Соціальна антропологія: Робоча програма / уклад. О.М. Гавеля. Київ: НАКККіМ, 2012. 71 с.
4. Педагогіка та методика викладання у вищій школі: Навчально-методичний комплекс "Педагогіка та методика викладання у вищій школі" для студентів усіх спеціальностей НАКККіМ / О.М. Гавеля, І.Г. Сафонова, Київ: НАКККіМ, 2013. 95 с.
5. Актуальні проблеми мистецької педагогіки: Навчально-методичний комплекс. Київ, 2015. 125 с.
6. Психологія вищої школи: методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи студентів освітнього рівня «Магістр» спеціальностей: 022 «Дизайн», 024 «Хореографія», 025 «Музичне мистецтво» / розроб. О. М. Гавеля. Київ: НАКККіМ, 2018. 64 с.
7. Безпека життєдіяльності та охорона праці: методичні рекомендації до семінарських занять і самостійної роботи студентів освітнього рівня «Бакалавр» усіх спеціальностей / розроб. О. М. Гавеля. Київ: НАКККіМ, 2018. 41 с.
8. Гавеля О.М. Методичні рекомендації з навчальної дисципліни. Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача. Для самостійної підготовки здобувачів вищої освіти. Київ: Міленіум. 2021. 40 с.