Доцент кафедри культурології

доцент кафедри культурології та міжкультурних комунікацій Національної академії керівних кадрів культури та мистецтв України.
Почав працювати в НАКККіМ у 2016 р.
Науково-педагогічний стаж: 40 р.

Контакти:
Кафедра - телефон: 280 - 36 -19
Адреса: Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 18, каб. 104
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
тел. 067-795-66-87.

Викладання дисциплін:

  • Історія культури України
  • Історія культури європейського Середньовіччя
  • Музей у соціокультурному просторі
  • Арт-журналістика
  • Історія костюма
  • Сценічний імідж естрадного співака

ОСВІТА

1981 р. Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка з відзнакою, історик, викладач історії та суспільствознавства;
1987 р. стажування, аспірантура Київського педагогічного інституту ім. О. М. Горького, спеціальність “Історія”

НАУКОВІ СТУПЕНІ І ВЧЕНІ ЗВАННЯ

Кандидат історичних наук – 1989 р., ИТ № 014098;
Доцент кафедри історії України – 1993 р., ДЦ № 002030.

ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ ТА НАГОРОДИ

Заслужений працівник народної освіти України
Посвідчення № 907, 16 вересня 1997 р.;
Нагрудний знак «Державна служба України «За сумлінну працю»
Посвідчення Головного управління Державної служби України № 320 від 17 листопада 2004 р.;
Цінний подарунок (годинник) Голови Верховної Ради України
Розпорядження Керівника Апарату Верховної Ради України
№ 3260 від 24 червня 2014 р.

КАР’ЄРА:

1981-2002 рр. викладач, заступник декана, декан історичного факультету, проректор з наукової роботи, проректор з навчально-виховної роботи Кіровоградського (педагогічного інституту) педагогічного університету ім. В. К. Винниченка, доцент кафедри історії України;
2002-2016 рр. заступник начальника управління, начальник управління, заступник директора Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України,
професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту;
2016 р. заступник директора Інституту публічного управління та кадрової політики, заступник директора Інституту практичної культурології та арт-менеджменту Національної академії керівних кадрів культури та мистецтв України (по квітень 2021 р.),
доцент кафедри культурології та міжкультурних комунікацій.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИДАНІ ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ ТА МОНОГРАФІЇ:

Навчальний посібник з грифом МОН України (15.06.2002 № 14/18.2-1283): Основи галузевого законодавства України. – Кіровоград, 2002. – 337 с. (Перевидання: Кіровоград, 2003. – 284 с.) У співавторстві.
Підручник з грифом МОНМС України (10.11.2011 №1/11-10495): Основи вітчизняного парламентаризму у 2 т. Київ : НАДУ, 2012. У співавторстві.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ:
(публікації, наукові статті, дослідження, робочі програми, виступи на конференціях):

Більше ста наукових та навчально-методичних публікацій.
Збереження та вивчення історико-культурної спадщини України: європейський контекст // Державне управління в умовах інтеграції України в Європейський Союз. Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю. К., 2002. Т.2. С.111 -112.
Історична достовірність прототипів картини “Козак Мамай” // Історичні дослідження. Збірник статей. Київ, 1991. С.5 - 9.
Україна – Англія: часи стародавні, становлення державності. Книга для читання на англійській мові (упорядкування, передмова, коментарі). Кіровоград, 1995.118 с. У співавторстві.
Руська правда. Посібник із законодавства Київської Русі. (упорядкування, передмова, український переклад). Кіровоград, 1995. 43 с.
Конституція незалежної України. Кіровоград, 1997. 109 с. У співавторстві.
С.В.Шамрай (доля і трагедія вченого) // Історія України: маловідомі імена, події, факти. Збірник статей. Вип. 10. Київ, 2000. С.482 - 488.
Синьоводська проблема: перспективи комплексних краєзнавчих досліджень // Центральна Україна за доби класичного середньовіччя: студії з історії ХІV ст. – К., 2003. – С. 27-39. (Перевидання: Синьоводська проблема у новітніх дослідженнях. – К., 2005. – С. 28-40).
Науково-методичне забезпечення загальнонаціональної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування: Національна наукова доповідь // Галузь науки «Державне управління» в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку. Київ: НАДУ, 2012. 184 с. У співавторстві.
Сині Води в усній народній та художній творчості: антологія (упорядкування, передмова, примітки). Київ, 2012. 234 с.
Модернізація державного управління та європейська інтеграція України: наукова доповідь. Київ: НАДУ, 2013. 120 с. У співавторстві.
Сковорода Григорій Савич // Освіта дорослих: енциклопедичний словник. Київ: Основа, 2014.

Виробнича практика. Методичні рекомендації для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 034 «Культурологія» / розроб. О.Д.Брайченко. Київ : НАКККіМ. 2020. 19 с.
Наукове редагування:
Енциклопедія державного управління: у 8 т. (Член науково-редакційних колегій томів)
Т.1: Теорія державного управління; Київ: НАДУ, 2011;
Т.3: Історія державного управління. Київ: НАДУ, 2011.

Науковий редактор монографії:
Токар Н.М. Василь Миколайович Доманицький: особистість, науковець, громадський діяч. Кіровоград, 2012. 240 с.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

НАКККіМ, Центр неперервної культурно-мистецької освіти, свідоцтво 12СС 02214142/006327-20 № 2727 від 11.12.2020 р. «Впровадження інновацій в освітню діяльність закладів вищої мистецької освіти».

ГРОМАДСЬКО-КУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Член Національної спілки краєзнавців України.
Член редакційної ради часопису «Між Бугом і Дніпром.
Науково-краєзнавчий вісник Центральної України».

Голова профспілкового комітету НАКККіМ.
Член Київського міського комітету профспілки працівників культури.