ОВЧАРУК ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ КУЛЬТУРОЛОГІЇ ТА МІЖКУЛЬТУРНИХ КОМУНІКАЦІЙ
ДОКТОР КУЛЬТУРОЛОГІЇ, ПРОФЕСОР

Детальніше

Адреса: вул. Лаврська, 9, корпус 18, каб. 104, м. Київ, 01015.
Телефон для довідок: +38 (044) 288-80-46
Електронна пошта: languages@nakkkim.edu.ua

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Кафедра культурології та міжкультурних комунікацій створена у 2021 р. на основі об’єднання кафедр гуманітарних дисциплін, культурології та інформаційних комунікацій. Основними напрямами діяльності новоствореної кафедри є – підготовка майбутніх фахівців за спеціальностями 034 «Культурологія», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», а також забезпечення фундаментальної мовної підготовки студентів Академії усіх спеціальностей шляхом формування високого рівня іншомовної комунікативної компетенції (В – незалежний користувач) відповідно до загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment), розроблених Радою Європи.
Кафедра культурології та міжкультурних комунікацій забезпечує викладання української мови за професійним спрямуванням, української та зарубіжної літератури, іноземних мов за професійним спрямуванням (англійська, німецька, французька) для здобувачів освітніх рівнів: «бакалавр», «магістр», «доктор філософії». Студенти також мають можливість вивчати другу іноземну мову. Навчальний процес здійснюється в спеціалізованих кабінетах іноземних мов, обладнаних сучасною комп’ютерною технікою, аудіо- та відеоапаратурою.
Важливим спрямуванням роботи кафедри є надання студентам ґрунтовних знань з історичних дисциплін, опанування якими дозволяє формувати глибоке розуміння сутності історичних процесів в становленні української культури, періодизації її розвитку та ключової ролі у формування української державності.

 

Стратегічними пріоритетами в діяльності кафедри є:

 • підготовка сучасних фахівців у сфері культури з високим рівнем наукового та практичного потенціалу, здатних сприяти модернізації сучасної гуманітаристики та її інтеграції до європейського та світового інтелектуального простору;
 • підготовка нового покоління науковців, здатних використовувати отримані ними знання в галузі гуманітарних наук, культури і мистецтва для розв’язання теоретичних та практичних проблем сучасних соціокультурних процесів.

 

Підготовка фахівців у сфері культури здійснюється за спеціальністю 034 «Культурологія»:

 • на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти із присвоєнням кваліфікації «Культуролог, організатор культурно-мистецьких проєктів із фаховим знанням іноземних мов»;
 • на другому (магістерському) рівні вищої освіти із присвоєнням кваліфікації «Культуролог, експерт, аналітик з міжкультурних комунікацій»;
 • на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти для здобуття першого (наукового) ступеня «Доктор філософії».

 

В процесі навчання студенти спеціальності «Культурологія»:

 • опановують фундаментальні основи культурології та актуальної культурологічної проблематики;
 • оволодівають теоретико-методологічними засадами дослідження розмаїття культурно-історичної динаміки;
 • набувають навички розуміння сутності культурних явищ та соціокультурних процесів;
 • здобувають важливі компетентності у сфері іншомовної комунікації;
 • долучаються до розробки та впровадження актуальних культурно-мистецьких проектів.

Підготовка фахівців-культурологів є актуальною та необхідною для подальшої професіоналізації сучасного культурного простору України.

 

Перспективи можливого працевлаштування:

 • в органах державного та публічного управління – міністерствах, відомствах, управліннях культури;
 • в закладах культурно-мистецької освіти – школах мистецтв, коледжах та Академіях культури;
 • в культурно-мистецьких інституціях – театрах, музеях, галереях, бібліотеках, студіях;
 • науково-дослідних та експертних установах;
 • у сфері медіа-індустрій – журналістика, видавнича справа, реклама, зв’язки з громадськістю;
 • куратори культурно-мистецьких та соціальних проєктів;
 • керівники, арт-менеджери, ведучі просвітницьких програм на радіо та телебаченні;
 • арт-критика, спічрайтерство, блогерство.

 

Підготовка фахівців у сфері інформаційної, бібліотечної та архівної справи здійснюється за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»:

 • на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти із присвоєнням кваліфікації «Менеджер документно-інформаційних систем і ресурсів»;
 • на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти для здобуття першого (наукового) ступеня «Доктор філософії».

 

В процесі навчання студенти спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»:

 • оволодівають навичками щодо управління документаційними та комунікаційними процесами в організації;
 • здобувають уміння створювати електронні документи в різних форматах;
 • долучаються до здатності продемонструвати уміння проектувати, експлуатувати і вдосконалювати комп’ютерні системи діловодства та системи автоматизованого документообігу;
 • опоновують уміння планувати, організовувати і вдосконалювати діяльність служби документаційного забезпечення управління;
 • набувають навички керування життєвим циклом електронних документів та проектування маршрутів їх руху.

 

Перспективи можливого працевлаштування:

 • органи місцевої влади та місцевого самоврядування, підприємства, організації, інформаційні установи різного рівня та форм власності;
 • помічники керівників підприємств, установ та організацій;
 • секретарі адміністративних органів;
 • організатори діловодства;
 • технічні фахівці в галузі управління;
 • архіваріуси та зберігачі у музеях та бібліотеках;
 • бібліотекарі, професіонали в сфері кінопрограм;
 • наукові співробітники.

ОВЧАРУК О. В. – відзначена Подякою за вагомий особистий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток столиці України – міста Києва та високий професіоналізм та з нагоди святкування Дня Києва від імені Київського міського голови (2009 р.), Почесною грамотою за багаторічну плідну працю, вагомий внесок у створення духовних цінностей серед студентської молоді, сприяння розвитку галузі мистецької освіти та високу професійну майстерність Міністра культури України (2013 р), Почесною грамотою за вагомі досягнення у професійній діяльності, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм Міністра культури, молоді та спорту України (2019 р.). Має Відзнаку Міжнародного рейтингу «Золота фортуна» (2019 р.).

ІЛЬЮШИН І. І. – Лауреат нагороди Польського історичного товариства Pro historia Polonorum (2007 р.), Лауреат нагороди Капітули Українсько-польського поєднання (2009 р.), Лауреат нагороди ім. І. Виговського Інституту Східної Європи Варшавського університету (2018 р.). Нагороджений почесною грамотою Міністерства закордонних справ України за особистий внесок у розвиток українсько-польського співробітництва (2008 р.).

ЛИЧКОВАХ В. А. – присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України» (1992 р.).

ЗАГУМЕННА В. В. - присвоєно почесне звання «Заслужений працівник культури України» (2008 р.).

БРАЙЧЕНКО О. Д. - присвоєно почесне звання «Заслужений працівник народної освіти України» (Посвідчення № 907, 16 вересня 1997 р.). Нагороджений нагрудним знаком «Державна служба України «За сумлінну працю» (Посвідчення Головного управління Державної служби України № 320 від 17 листопада 2004 р.), відзначений Цінним подарунком (годинник) Голови Верховної Ради України (Розпорядження Керівника Апарату Верховної Ради України 3260 від 24 червня 2014 р.).

ГЕРЧАНІВСЬКА П. Е. - Лауреат премії Кабінету міністрів України за внесок молоді у розбудову держави (постанова Кабінету міністрів України №1009 від 23. 06. 2000 р.), Лауреат премії голови Київської міської державної адміністрації за активну участь у науковій діяльності (постанова від 17.11.1995), Лауреат премії Президії Національної Академії наук (постанова від 01.03.1995).

САФОНОВА І. Г. – присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України» (2021 р.), нагороджена знаком «Відмінник освіти України» (2010 р.), грамотою Міністерства освіти і науки (2005 р.).

ДЕНИСЮК Ж. З. – відзначена Ювілейною медалью «15 років Збройним Силам України», Відзнакою Міністерства оборони «Знак Пошани». Має Почесний нагрудний знак начальника ГШ Збройних Сил України «За заслуги перед Збройними Силами».

КРАВЧЕНКО А. І. - дипломант міжнародного конкурсу піаністів (Каунас, Литва, 2006), Лауреат міжнародного конкурсу фортепіанних дуетів ім. Ф. Шуберта (Русе, Болгарія, 2007 р.), Володар спеціального призу міжнародного конкурсу піаністів ім. Шопена (м. Біалусток, Польща, 2008 р.). Має Подячну грамоту від мера м. Каунаса (Литва) п. Арвідаса Гарбаравічуса (2006 р.). Відзначена грамотами та подяками НАКККіМ за сумлінну працю і навчання, активну та творчу роботу, високу якість підготовки та проведення науково-практичних конференцій (різних років).

ДОБРОВОЛЬСЬКА В. В. - Лауреат ІІ премії НАН ВО України “Краще видання року” за працю “Державна політика в галузі культури України: стан та розвиток системи управління документацією” у номінації “Монографія”.

ХІМІЧ Я. О. – нагороджена Почесною грамотою «За сумлінну працю і високий професіоналізм» Міністерства культури і туризму України (2010 р.), Почесною відзнакою ВГО Українська бiблiотечна асоцiацiя «ЗА ВНЕСОК У БІБЛІОТЕЧНУ ОСВІТУ» (2010р.), Подякою «За багаторічну сумлінну працю, ваговий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність» Міністерства освіти і науки, 2020 р.

ШМАТКО В. Г. - майстер спорту СРСР з боротьби дзю-до (1990 р.), Суддя першої категорії з боротьби дзюдо (1991 р.).
ШУМИЛО С. В. - присвоєно почесне звання «Заслужений працівник культури України» (2020 р.), має відзнаку Почесний краєзнавець України (2021 р.).

Науково-творчу діяльність на кафедрі культурології та міжкультурних комунікацій здійснює професорсько-викладацький склад: доктор культурології, професор О. В. Овчарук; доктор культурології, професор П. Е. Герчанівська; доктор соціологічних наук, доцент О. Ф. Стаднік; доктор філософських наук, професор В. А. Личковах; доктор історичних наук, професор І. І. Ільюшин; доктор філософських наук, професор В. А. Сіверс; доктор історичних наук, професор С. Х. Литвин; доктор культурології, доцент Ж. З. Денисюк; доктор наук із соціальних комунікацій, доцент В. В. Добровольська; доктор мистецтвознавства, доцент А. І. Кравченко; кандидат історичних наук, доцент Я. О. Хіміч; кандидат педагогічних наук , доцент І. Г. Сафонова; кандидат педагогічних наук, професор В. В. Загуменна; кандидат філософських наук, професор Л. В. Осадча; кандидат історичних наук, кандидат педагогічних наук, доцент О. М. Гавеля; кандидат філософських наук, доцент О. О. Бондаренко; кандидат історичних наук, доцент Н. Т. Стронська; кандидат історичних наук, доцент О. Д. Брайченко, кандидат історичних наук, доцент О. І. Кузьменко, а також старші викладачі кафедри Л. В. Андерсон; Л. М. Тіхомірова; О. М. Кілошенко і В. А. Гусаренко.
Науково-творча робота професорського складу кафедри здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту», виконання першочергових завдань щодо входження України до єдиного Європейського освітнього простору, а також впровадження нових освітніх стандартів.

Тематика науково-дослідної роботи кафедри культурології та міжкультурних комунікацій пов’язана із низкою досліджень, що виконуються в межах наукових тем:


 • «Актуальні проблеми теоретичної та практичної культурології» (державний реєстраційний номер НДР 0120U105692), спеціальність 034 Культурологія;
 • «Теоретичні та прикладні аспекти в інформаційній, бібліотечній та архівній справі» (державний реєстраційний номер НДР 0120U105691), спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа;
 • «Ретроспективний аналіз особливостей державного та культурно-цивілізаційного розвитку України» (номер державної реєстрації 0118U000632), спеціальність 032 Історія та археологія.


Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює налагодження зв’язків із мистецькими навчальними закладами, культурно-освітніми установами, органами зі стандартизації і сертифікації, іншими базами передового досвіду в галузі культури. Викладачі кафедри здійснюють підготовку здобувачів наукового ступеня «Доктор філософії» за спеціальностями 34-Культурологія та 029- Інформаційна, бібліотечна та архівна. Кафедрою ініціюються та проводяться практикує науково-практичні конференції, зустрічі, семінари, «круглі столи» з профілю кафедри та спеціалізації.
Викладачі кафедри виступають офіційними опонентами та рецензентами дисертаційних досліджень, працюють над підготовкою наукових видань. Професорсько-викладацьким складом кафедри видана значна кількість наукових праць, підручників та монографій. Узагальнені результати наукових досліджень викладачів кафедри публікуються у фахових наукових виданнях, які індексуються у міжнародних науково-метричних базах даних, а також у зарубіжних виданнях, у збірниках матеріалів симпозіумів, міжнародних, всеукраїнських науково-практичних та науково-теоретичних конференцій, матеріалах форумів, круглих столів, семінарів тощо.