ОВЧАРУК ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ КУЛЬТУРОЛОГІЇ ТА МІЖКУЛЬТУРНИХ КОМУНІКАЦІЙ
ДОКТОР КУЛЬТУРОЛОГІЇ, ПРОФЕСОР

Детальніше

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Кафедра культурології та міжкультурних комунікацій створена у 2021 р. на основі об’єднання кафедр гуманітарних дисциплін, культурології та інформаційних комунікацій. Основними напрямами діяльності новоствореної кафедри є – підготовка майбутніх фахівців за спеціальностями 034 «Культурологія», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», а також забезпечення фундаментальної мовної підготовки студентів Академії усіх спеціальностей шляхом формування високого рівня іншомовної комунікативної компетенції (В – незалежний користувач) відповідно до загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment), розроблених Радою Європи.
Кафедра культурології та міжкультурних комунікацій забезпечує викладання української мови за професійним спрямуванням, української та зарубіжної літератури, іноземних мов за професійним спрямуванням (англійська, німецька, французька) для здобувачів освітніх рівнів: «бакалавр», «магістр», «доктор філософії». Студенти також мають можливість вивчати другу іноземну мову. Навчальний процес здійснюється в спеціалізованих кабінетах іноземних мов, обладнаних сучасною комп’ютерною технікою, аудіо- та відеоапаратурою.
Важливим спрямуванням роботи кафедри є надання студентам ґрунтовних знань з історичних дисциплін, опанування якими дозволяє формувати глибоке розуміння сутності історичних процесів в становленні української культури, періодизації її розвитку та ключової ролі у формування української державності.

 

Стратегічними пріоритетами в діяльності кафедри є:

 • підготовка сучасних фахівців у сфері культури з високим рівнем наукового та практичного потенціалу, здатних сприяти модернізації сучасної гуманітаристики та її інтеграції до європейського та світового інтелектуального простору;
 • підготовка нового покоління науковців, здатних використовувати отримані ними знання в галузі гуманітарних наук, культури і мистецтва для розв’язання теоретичних та практичних проблем сучасних соціокультурних процесів.

 

Підготовка фахівців у сфері культури здійснюється за спеціальністю 034 «Культурологія»:

 • на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти із присвоєнням кваліфікації «Культуролог, організатор культурно-мистецьких проєктів із фаховим знанням іноземних мов»;
 • на другому (магістерському) рівні вищої освіти із присвоєнням кваліфікації «Культуролог, експерт, аналітик з міжкультурних комунікацій»;
 • на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти для здобуття першого (наукового) ступеня «Доктор філософії».

 

В процесі навчання студенти спеціальності «Культурологія»:

 • опановують фундаментальні основи культурології та актуальної культурологічної проблематики;
 • оволодівають теоретико-методологічними засадами дослідження розмаїття культурно-історичної динаміки;
 • набувають навички розуміння сутності культурних явищ та соціокультурних процесів;
 • здобувають важливі компетентності у сфері іншомовної комунікації;
 • долучаються до розробки та впровадження актуальних культурно-мистецьких проектів.

Підготовка фахівців-культурологів є актуальною та необхідною для подальшої професіоналізації сучасного культурного простору України.

 

Перспективи можливого працевлаштування:

 • в органах державного та публічного управління – міністерствах, відомствах, управліннях культури;
 • в закладах культурно-мистецької освіти – школах мистецтв, коледжах та Академіях культури;
 • в культурно-мистецьких інституціях – театрах, музеях, галереях, бібліотеках, студіях;
 • науково-дослідних та експертних установах;
 • у сфері медіа-індустрій – журналістика, видавнича справа, реклама, зв’язки з громадськістю;
 • куратори культурно-мистецьких та соціальних проєктів;
 • керівники, арт-менеджери, ведучі просвітницьких програм на радіо та телебаченні;
 • арт-критика, спічрайтерство, блогерство.

 

Підготовка фахівців у сфері інформаційної, бібліотечної та архівної справи здійснюється за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»:

 • на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти із присвоєнням кваліфікації «Менеджер документно-інформаційних систем і ресурсів»;
 • на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти для здобуття першого (наукового) ступеня «Доктор філософії».

 

В процесі навчання студенти спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»:

 • оволодівають навичками щодо управління документаційними та комунікаційними процесами в організації;
 • здобувають уміння створювати електронні документи в різних форматах;
 • долучаються до здатності продемонструвати уміння проектувати, експлуатувати і вдосконалювати комп’ютерні системи діловодства та системи автоматизованого документообігу;
 • опоновують уміння планувати, організовувати і вдосконалювати діяльність служби документаційного забезпечення управління;
 • набувають навички керування життєвим циклом електронних документів та проектування маршрутів їх руху.

 

Перспективи можливого працевлаштування:

 • органи місцевої влади та місцевого самоврядування, підприємства, організації, інформаційні установи різного рівня та форм власності;
 • помічники керівників підприємств, установ та організацій;
 • секретарі адміністративних органів;
 • організатори діловодства;
 • технічні фахівці в галузі управління;
 • архіваріуси та зберігачі у музеях та бібліотеках;
 • бібліотекарі, професіонали в сфері кінопрограм;
 • наукові співробітники.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА КАФЕДРИ

 

Професорсько-викладацький склад кафедри культурології та міжкультурних комунікацій здійснює науково-дослідну роботу за темами:
Ретроспективний аналіз особливостей державного та культурно-цивілізаційного розвитку України (державний реєстраційний номер 0118U000632);
Актуальні проблеми теоретичної та практичної культурології (державний реєстраційний номер 0120U105692), спеціальність 034 «Культурологія»;
Теоретичні та приладні аспекти в інформаційній, бібліотечній та архівній справі (державний реєстраційний номер 0120U105691), спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

 

КОНТАКТИ

 

Адреса: м. Київ, вул. Лаврська, 9
Корп. 11, тел. +38(044)288-80-46
Корп. 18, тел. +38(044)280-36-19
E-mail: languages@nakkkim.edu.ua
E-mail: culturology@dakkkim.edu.ua

ЯК НАС ЗНАЙТИ?

Від станції метро Арсенальна їхати в бік Києво-Печерської лаври автобусом №№24, 38 до зупинки «Церква Спаса на Берестові»

ПЕРЕЛІК ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ

 

Спеціальність Галузь знань Назва ОПП
та посилання на документ
Кваліфікація Ступінь вищої освіти Рецензія-відгук
034 Культурологія 03 Гуманітарні науки Культурологія Культуролог, організатор культурно-мистецьких проектів із фаховим знанням іноземних мов Бакалавр

- Інститут культурології НАМ України

- Український культурний фонд

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 02 Культура і мистецтво Бібліотечно-інформаційна діяльність Менеджер бібліотечно-інформаційної діяльності Бакалавр - Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого

 

Відомості про працевлаштування випускників кафедри культурології та міжкультурних комунікацій

ПЕРЕЛІК ОСВІТНЬО-НАУКОВИХ ПРОГРАМ

 

Спеціальність Галузь знань Назва ОНП
та посилання на документ
ІІІ рівень вищої освіти Рецензія-відгук
034 Культурологія 03 Гуманітарні науки Теоретичні засади культурології

Доктор філософії

- Національна академія мистецтв України Інститут культурології

- Національна академія мистецтв України Інститут проблем сучасного мистецтва

 


029 Інформаційна бібліотечна та архівна справа 02 Культура і мистецтво Інформаційна бібліотечна та архівна справа Доктор філософії

Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

 

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО РІВНЯ) ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
034 Культурологія