Доцент кафедри арт-менеджменту та івент-технологій,

кандидат економічних наук, доцент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Найменування дисциплін:

- «Теорія та історія дозвілля»,
- «Дозвілля в зарубіжних країнах»,
- «Євроінтеграційні процеси в галузі дозвілля»,
- «Світові практики соціокультурного брендування»

ОСВІТА

Київський державний торгово-економічний інститут (1992), спеціальність «Технологія і організація громадського харчування».

НАУКОВІ СТУПЕНІ І ВЧЕНІ ЗВАННЯ

Кандидат економічних наук (2009),
тема дослідження: «Управління рекламною діяльністю підприємств ресторанного господарства»
доцент (2013)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ:
(публікації та дослідження)
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=xo2_Mk4AAAAJ

Монографія:
Воробйова Н. П., Гаврилюк С.П. Фінансово-економічні аспекти розвитку туристичного підприємництва в Україні // Теорія та практика управління суб’єктами підприємництва : колект. моногр. Гринько. Дніпро: Видавець Біла К.О., 2020. 440 с.

Статті:
Воробйова Н. П., Коваленко О. М., Вінічук І. М. Коучинг як чинник управління людськими ресурсами підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : науковий журнал. Київ : ДНДІІЕМ. 2019. № 2. C. 40–48.
Воробйова Н.П. Деякі аспекти розвитку підприємницької діяльності туристичних підприємств України // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку: наук. журнал. Київ, 2020. № 5. С. 40-50.

Доповіді на конференціях:
Воробйова Н.П. Бенчмаркінг – сучасна технологія управління бізнесом // Сучасна парадигма публічного управління: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. С. 484-487.
Воробйова Н. П. Соціокультурне брендування на шляху євроінтеграції України // Матеріали міжнародного симпозіуму «Культурні та мистецькі студії ХХІ століття: науково-практичне партнерство» Київ: НАКККіМ, 2019. С. 17-19.
Воробйова Н. П. Рекреаційно-туристична сфера: сутність та напрямки функціонування // Організаційно-управлінські та психологічні аспекти сучасного ринку праці України за міжнародною участю : матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених (29 жовтня 2020 р., м. Київ) / упоряд. : Л.Г. Новаш, М.В. Пахомова К.: ІПК ДСЗУ, 2020. С.17-19.
Воробйова Н. П. Регіональний туризм в побудові регіонального бренду // Регіональний туризм: сучасний стан та шляхи оптимізації : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 2 квітня 2021 р.) Київ : КРОК, 2021.
https://conf.krok.edu.ua/RT/RT/schedConf/presentations
Воробйова Н. П. Розвиток рекреаційно-туристичної сфери України в умовах пандемії // Сучасний стан та потенціал розвитку індустрії гостинності в Україні: зб.матеріалів І Всеукр. наук. – практ. конф. (м.Херсон, 23 квітня 2021 р.) / за ред.доц. Морозової О.С. Херсон : ХДАЕУ, 2021. С.16-19

СТАЖУВАННЯ, ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ