Доцент кафедри арт-менеджменту та івент-технологій,

кандидат філософських наук, доцент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Найменування дисциплін:

- «Проектування в соціокультурній діяльності»,
- «Теорія і практика соціокультурної діяльності»,
- «Маркетинг культурно-дозвіллєвих послуг»,
- «Менеджмент соціокультурної діяльності»

ОСВІТА

Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв (2002) спеціальність «Соціологія»

НАУКОВІ СТУПЕНІ І ВЧЕНІ ЗВАННЯ

кандидат філософських наук (2011), тема дослідження: «Духовно-культурні детермінанти трансформації релігійної свідомості сучасного українського соціуму»
доцент (2015)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ:
(публікації та дослідження)
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=05oBWisAAAAJ

Хрестоматія:
«Соціокультурний менеджмент: історія, теорія та сучасні практики» (2019, співавторство).

Методичні вказівки:
Менеджмент СКД : методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи студентів / розроб. Н. М. Головач. Київ : НАКККіМ, 2017. 16 с.
Світовий досвід соціокультурного управління: методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи студентів освітнього рівня «Магістр» спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» / розроб. Н. М. Головач. Київ : НАКККіМ, 2017. 16 с.
Маркетинг культурно-дозвіллєвих послуг : методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи студентів / розроб. Н. М. Головач. Київ : НАКККіМ, 2018. 16 с.
Теорія і практика соціокультурної діяльності : метод. рекомендації до практичних занять. Київ : НАКККіМ, 2019. 20 с.
«Менеджмент СКД» : методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи студентів / розроб. Н. М. Головач. Київ : НАКККіМ, 2020. 14 с.

Наукові статті:
Головач Н.М. Менеджмент культури в контексті сучасних соціокультурних перетворень // Культура і сучасність : альманах. Київ : Міленіум, 2017. № 2. С. 10-15.
Головач Н.М. Transformation of cultural socialization of modern youth // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. Київ : Міленіум, 2017. № 3. С. 43–47. Web of Science.
Головач Н.М. Пріоритетні напрями соціокультурного проектування в сучасному українському суспільстві // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб. наук. праць; вип. ХХХІХ. Київ : Міленіум, 2017. С. 26 – 33.
Головач Н.М. Менеджмент культури в умовах модернізації галузі культури України // Економіка і менеджмент культури: науковий журнал. Київ : НАКККіМ. №1-2. 2018. С. 74-81.

Доповіді на конференціях:
Головач Н.М. Культурний менеджмент в контексті сучасних соціокультурних перетворень // Культурні і креативні індустрії: історія, теорія та сучасні практики : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. Київ : НАКККіМ, 2017. С 29-31.
Головач Н. М. Європейський досвід підтримки галузі культури // Культурні та мистецькі студії ХХІ століття: наук.-практ. партнерство : мат. Міжнар. симпозіуму. Київ : НАКККіМ, 2019. С. 23–25.
Головач Н.М. Функціонування креативних хабів у сучасному культурному просторі України // Філософія подієвої культури: теорія і практика: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. Київ : КНУКіМ, 2020. С. 34-36.
Головач Н.М. Роль креативних індустрій у розвитку сучасного суспільства // Філософія подієвої культури: історія та сучасність: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 25-26 березня 2021 р. Київ, 2021. С. 44-47.
Головач Н.М. Роль креативних індустрій в контексті сучасних соціокультурних перетворень // Papers of participants of the I International Multidisciplinary Scientific and Theoretical Conference «Advanced discoveries of modern science: experience, approaches and innovations», held on April 9, 2021 in Amsterdam are presented in the collection of scientific papers. Р. 131-133.

СТАЖУВАННЯ, ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ