Доцент кафедри арт-менеджменту та івент-технологій,

кандидат культурології, доцент

заслужений працівник культури України, член спілки журналістів України

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Найменування дисциплін:

- «Реклама дозвіллєвих послуг»
- «Теорія і практика культурного бренду»
- «Комунікативна культура»
- «Іміджологія»
- «Корпоративна культура»
- «Менеджмент міжнародних івент-практик»
- «Інформаційні війни»

ОСВІТА

Київський державний інститут культури (1992), спеціальність «Культурно-освітня робота». фах: режисер масових свят та театралізованих видовищ;
Київський національний університет культури і мистецтв (2006), спеціальність «Правознавство».

НАУКОВІ СТУПЕНІ І ВЧЕНІ ЗВАННЯ

кандидат культурології (2009),
тема дослідження: «Комунікативна культура прямого телевізійного ефіру»
доцент (2011)

ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ ТА НАГОРОДИ

заслужений працівник освіти України (2007)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ:
(публікації та дослідження)
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=I4Iie44AAAAJ

Монографії:
Diachuk V.P. Traditional holidays as a phenomenon of communicative internet practices // Cultural fond arts studies of National academy of culture and arts management: [collective monograph]. Lviv-Torun. : Liha-Pres. 2019. С. 70–86.
Diachuk V. Europejski kierunek rozwoju ukrainskiej turystyki: unikalny charakter i promocia (on the example of the Chernobyl Zone). Vector of the Ukrainian Tourism Developmen: a Unique Prouct and Promotion. Turystyka jako sfera akywnosci gospodarcczej i edukacyjnej [collective monograph]. Warszawa: Aspra-JR. 2020. С. 71–81. URL : www.aspra.pl.

Хрестоматія:
Дячук В. П. Основні ефекти масової комунікації та соціальна відповідальність // Соціокультурний менеджмент: історія, теорія та сучасні практики : хрестоматія для студентів освітнього рівня «Магістр» спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» / уклад.: О. Р. Копієвська, Н. О. Шевченко. Київ : НАКККіМ, 2019. С. 109–116.
Дячук В. П. Виконавчий продюсер: симбіоз комерційного, креативного та соціально відповідального менеджера // Соціокультурний менеджмент: історія, теорія та сучасні практики : хрестоматія для студентів освітнього рівня «Магістр» спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» / уклад.: О. Р. Копієвська, Н. О. Шевченко. Київ : НАКККіМ, 2019. С. 166–169.

Навчальні посібники:
Дячук В. П., Мазуркевич О. П. Звичаєві норми етикету у традиційній культурі українців : навчальний посібник. Київ: Видавництво «Ліра-К», 2015. 217 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки; лист МОН України № 1/11-4061 від 23.03.2015 р.).
Дячук В. П. Іміджологія. Соціокультурний вимір : навчальний посібник. Київ : Видавництво «Ліра-К», 2017. 307 с. (Затверджено Міністерством освіти і науки; лист МОН України № 1/11-15636 від 09.12.2016 р.).

Наукові статті:
Diachuk V. Strategies of forming the image of the institution of higher education: socio-cultural dimencion // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. Київ : Міленіум, 2018. № 1. С.71-76.
Дячук В.П. Стратегії формування іміджу закладу вищої освіти: соціокультурний вимір // Культура і сучасність : альманах. Київ : Міленіум, 2018. №1.
Diaczuk W. European Vector of the Ukrainian Tourism Development: a Unique Product and Promotion (on the example of the Chernobyl Zone) // Unikatowy Identyfi kator Wydawnictwa : Ofi cyna Wydawnicza ASPRA-JR. 2020. Р. 71-79.
Diachuk V. Traditional holidays as a method against the formation of «A porquality person». World Experience. 2020. Р.70-86. URL : www.sense.nl
Дячук В.П. Суспільні синергії розвитку освітнього, культурно-мистецького середовища в період пандемій // Gospodarka v pandemij: зб. наукових праць. Warszawa: Aspra-JR. 2021. С. 71–81. URL : www.aspra.pl.

Доповіді на конференціях:
Дячук В. Мотиви трагедії у творчості Ніцше: від Сократа до Вагнера // Вагнер і Ніцше: 150-ліття зустрічі : зб. матер. Міжнар. наук. конф. Львів, 2018. С. 42–45.
Дячук В. П. «Неякісний індивід» як об’єктивний феномен соціокультурного буття: детермінуючі фактори // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : зб. матер. ІІ Міжнар. конф. молод. вчених, аспірантів та магістрів. Київ : НАКККіМ, 2018. С. 127–130.
Дячук В. П. Фактори впливу на формування соціокультурної активності людей // Культурні та мистецькі студії ХХІ століття: наук.-практ. партнерство : матер. Міжнар. симпозіуму. Київ : НАКККіМ, 2019. С. 39–41.
Дячук В.П. «Самоімідж» як технологія формування власного репутаційного капіталу // Імідж та репутація: сучасні виклики: зб. матер. міжнар. наук.-практ. Конф. Київ, 2021. С.205-220. URL: https://us02web.zoom.us/j/6308713479
Дячук В.П. Природа творчої особистості // Сценічне мистецтво: домінуючі проблеми художньо-творчих процесів: зб. матер. наук. конф. Київ, 2021. С.117-123.

СТАЖУВАННЯ, ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ