КОПІЄВСЬКА ОЛЬГА РАФАІЛІВНА

Завідувач кафедри арт-менеджменту та івент-технологій

Детальніше

КАФЕДРА АРТ-МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ІВЕНТ-ТЕХНОЛОГІЙ є провідною кафедрою Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, які готують фахівців за:

 

ОСВІТНІМИ РІВНЯМИ БАКАЛАВРАТ

(денна, заочна форми навчання)

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 02 «КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО»
Спеціальність 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»
Освітня програма: «Менеджмент креативних індустрій»

при вступі на 1 курс
Конкурсні ЗНО: українська мова та література ), математика. На вибір: історія України, географія, іноземна мова, біологія, хімія, фізика.

Спеціальність 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»
Освітня програма: «Менеджмент індустрії дозвілля (готельний, туристичний, рекреаційий»

при вступі на 2, 3 курси на основі диплому молодшого спеціаліста

Конкурсні ЗНО: українська мова та література, історія України. Фахове випробування.

МАГІСТРАТУРА

(денна, заочна форми навчання)

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 02 «КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО»
Спеціальність 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»

Освітньо-професійна програма «крос-культурний менеджмент»
ЄВІ/ вступний екзамен з іноменої мови, фахове випрбування

 ПЕРЕЛІК ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ

Спеціальність Галузь знань Назва ОПП
та посилання на документ
Кваліфікація Ступінь вищої освіти Рецензія-відгук
028 Менеджмент соціокультурної діяльності 02 Культура і мистецтво Менеджмент індустрії дозвілля (готельний, туристичний, рекреаційний)
2019
2021
бакалавр з менеджменту соціокультурної діяльності Бакалавр -Виставкова федерація України
- ПОГ "Соціально-культурний проєкт "БЕЗ МЕЖ"
- Центр Української культури та мистецтва
028 Менеджмент соціокультурної діяльності 02 Культура і мистецтво Менеджмент креативних індустрій
2021
2022
бакалавр з менеджменту соціокультурної діяльності Бакалавр - Центр Української культури та мистецтва
028 Менеджмент соціокультурної діяльності 02 Культура і мистецтво Крос-культурний менеджмент
2019
2021
менеджер зовнішньо-культурної діяльності Магістр - Центр Української культури та мистецтва
- Центр Української культури та мистецтва

До вступу на здобуття другого рівня вищої освіти «Магістр» допускаються абітурієнти, які закінчили освітні рівні «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».
Запропоновані освітні програми орієнтовані на реальні потреби сучасного бізнесу. Вирішення багатьох навчально-практичних завдань проходить в реалізації інноваційних проектів. Студенти беруть активну участь в наукових, практичних кластерах, форумах, стартапах, на яких демонструють високий рівень знань і вмінь.
Кар’єрні перспективи: бізнес-структури, міжнародні культурні центри, соціокультурні інститути (державної, приватної, комунальної форм власності), органи виконавчої влади у сфері культури, туристичні центри, готельно-ресторанні комплекси, інститути громадянського суспільства, які здійснюють діяльність у сфері культури і мистецтва (фонди, асоціації, творчі спілки тощо).
За ініціативи студентів при кафедрі створено інноваційний бізнес-центр, що сприяє розвитку фахових компетентностей, навчає приймати управлінські рішення, дозволяє відчути безпосередній зв'язок з працедавцем.
Освітні програми забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький склад.

При кафедрі для абітурієнтів започаткована Бізнес-школа з креативних індустрій.

Бізнес-школа пропонує навчальну програму, яка спрямована на формування теоретичних знань і практичних навичок з сучасного бізнес-планування, основ креативної економіки та творчого підходу до визначення бізнес-ідей.
Кафедра арт-менеджменту та івент-технологій оголошує набір слухачів до Бізнес-школи креативних індустрій.
Бізнес-школа пропонує навчальну програму, яка спрямована на формування теоретичних знань і практичних навичок з сучасного бізнес-планування, основ креативної економіки та творчого підходу до визначення бізнес-ідей.
Навчальну програму забезпечують провідні професори кафедри.
По закінченню школи її випускники отримують сертифікат визначеного зразка.
Бажаєте стати учасником Бізнес-школи – тоді крокуйте з нами:

  • приєднайтеся до групи «Бізнес-школа креативних індустрій НАКККіМ» в соціальних мережах facebook, vk,
  • надішліть повідомлення (ПІБ, школа (коледж,училище), контактний телефон, e-mail.


Заявки приймаються до 15 грудня (кожного року), artnakkkim@ukr.net

Дисципліни вільного вибору для здобувачів вищої освіти за другим рівнем «Магістр» на 2021-2022 н.р.

Вибір за блоком:
Трансформаційні процеси у соціокультурних практиках 1 курс, 2 семестр
Теорія безпеки соціокультурних систем 1 курс, 2 семестр

Вибір з переліку (здобувач обирає 1 дисципліну з кожного переліку)

Перелік № 1
Організація конгресного та ділового туризму 1 курс, 2 семестр
Політичний екстремізм 1 курс, 2 семестр
Культура міста: крос-культурні практики 1 курс, 2 семестр
Гібридна (асиметрична) протидія в інформаційно-культурному та когнітивному контексті 1 курс, 2 семестр

Перелік № 2
Соціокультурне партнерство в умовах глобальних і локальних конфліктів 1 курс, 1 семестр
Сучасні крос-культурні практики 1 курс, 1 семестр
Міжкультурні комунікації в соціокультурному просторі 1 курс, 1 семестр
Сталий розвиток : виклики для соціокультурної сфери 1 курс, 1 семестр

Вибір з переліку (здобувач обирає блок з 2-х дисципліни)

Блок 1
Соціокультурне картування як засіб візуалізації конфліктів 1 курс, 1 семестр
Менеджмент об’єктів історико-культурної спадщини 1 курс, 2 семестр

Блок 2
Договірне право в культурі і мистецтві 1 курс, 1 семестр
Страхування культурних цінностей 1 курс, 2 семестр