ДИЧКОВСЬКИЙ СТЕПАН ІВАНОВИЧ

Виконуючий обов’язки завідувача кафедри

Доктор культурології, доцент

Детальніше

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Історія кафедри
Відзнаки та нагороди науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти кафедри
Випускники кафедри є конкурентоспроможними на ринку праці

КАФЕДРА АРТ-МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ІВЕНТ-ТЕХНОЛОГІЙ є провідною кафедрою Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, на якій готують фахівців за освітніми рівнями:

БАКАЛАВРАТ

(денна, заочна форми навчання)

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 02 «КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО»
Спеціальність 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»
Освітня програма: «Менеджмент креативних індустрій»

при вступі на 1 курс
Конкурсні ЗНО: українська мова та література ), математика. На вибір: історія України, географія, іноземна мова, біологія, хімія, фізика.

Спеціальність 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»
Освітньо-професійна програма «Менеджмент індустрії дозвілля (готельний, туристичний, рекреаційний)»
Рецензія-відгук Центра технічної і художньо-естетичної творчості для дітей та юнацтва "Зміна" м. Києва
Рецензія-відгук ТОВ "Центр Української Культури та Мистецтва"
Вибіркові дисципліни 2022 р.

при вступі на 2, 3 курси на основі диплому молодшого спеціаліста

Конкурсні ЗНО: українська мова та література, історія України. Фахове випробування.

МАГІСТРАТУРА

(денна, заочна форми навчання)

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 02 «КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО»
Спеціальність 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»

Освітньо-професійна програма «Крос-культурний менеджмент»
Рецензія-відгук ТОВ "Центр Української Культури та Мистецтва"
Рецензія-відгук Асоціації корпоративних медіа України
ЄВІ/ вступний екзамен з іноменої мови, фахове випрбування

До вступу на здобуття другого рівня вищої освіти «Магістр» допускаються абітурієнти, які закінчили освітні рівні «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».
Запропоновані освітні програми орієнтовані на реальні потреби сучасного бізнесу. Вирішення багатьох навчально-практичних завдань проходить в реалізації інноваційних проектів. Студенти беруть активну участь в наукових, практичних кластерах, форумах, стартапах, на яких демонструють високий рівень знань і вмінь.
Кар’єрні перспективи: бізнес-структури, міжнародні культурні центри, соціокультурні інститути (державної, приватної, комунальної форм власності), органи виконавчої влади у сфері культури, туристичні центри, готельно-ресторанні комплекси, інститути громадянського суспільства, які здійснюють діяльність у сфері культури і мистецтва (фонди, асоціації, творчі спілки тощо).
За ініціативи студентів при кафедрі створено інноваційний бізнес-центр, що сприяє розвитку фахових компетентностей, навчає приймати управлінські рішення, дозволяє відчути безпосередній зв'язок з працедавцем.
Освітні програми забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький склад.

ПРИ КАФЕДРІ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ ЗАПОЧАТКОВАНА БІЗНЕС-ШКОЛА З КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ