САДОВЕНКО СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА

Виконувач обов’язків завідувача кафедри академічного і естрадного вокалу та звукорежисури, доктор культурології, кандидат педагогічних наук, професор, заслужений діяч мистецтв України.

Детальніше

Контакти:
E-mail: kev@dakkkim.edu.ua, тел.: 095-695-78-50

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Кафедра академічного і естрадного Кафедра академічного і естрадного вокалу та звукорежисури створена 2019 року на базі кафедри естрадного виконавства, заснованої 2007 р.

З 08 травня 2019 р. кафедру очолював професор, народний артист України, кандидат мистецтвознавства Іван Васильович Бобул.

З 01 вересня 2022 року кафедру очолила доктор культурології, професор, заслужений діяч мистецтв України Світлана Миколаївна Садовенко.

Навчальний процес на кафедрі забезпечує висококваліфікований колектив викладачів, у складі якого 10 професорів, 4 народних артисти України, 18 доцентів, 4 заслужених діячів мистецтв України, 3 заслужених артистки України, 1 заслужений працівник культури України, 6 старших викладачів і 4 провідних концертмейстери. Всього за штатним розкладом на кафедрі у 2021–2022 навчальному році працює 36 викладачів та 3 особи навчально-допоміжного персоналу.

Кафедра здійснює викладання фахових дисциплін для здобувачів та аспірантів спеціальності 025 «Музичне мистецтво». За цією спеціальністю кафедра випускає фахівців освітніх рівнів «Бакалавр» та «Магістр» за освітніми програмами «Сольний спів» і «Звукорежисура»; фахівців освітньо-наукового рівня «Доктор філософії» за освітньою програмою «Музичне мистецтво».

Професорсько-викладацький склад плідно працює над спільною науковою темою «Актуальні проблеми музичного мистецтва: теорія, історія, практика» (Державний реєстраційний номер: 0118U100097 2018-2023), залучаючи до цієї роботи аспірантів і здобувачів. Результати цієї роботи відображаються у значній кількості наукових і методичних видань – монографій, підручників, посібників, наукових статей тощо.

Впродовж останніх років викладачами кафедри захищено 2 докторських та 4 кандидатських дисертації (докторів філософії).

Активне творче життя здобувачів вищої освіти – участь у конкурсах і фестивалях, мистецьких проєктах, у тому числі закордоном: в Австрії, Болгарії, Туреччині, Польщі дозволяють реалізовувати власні художні концепції та набуті компетентності у вокально-виконавській та звукорежисерській діяльності.

Кафедра академічного і естрадного вокалу та звукорежисури забезпечена аудиторним фондом – у її розпорядженні чотири аудиторії для групових занять, дев’ять обладнаних кабінетів для індивідуальних занять, музична студія звукозапису та концертна академічна зала. Навчальні аудиторії забезпечені сучасним мультимедійним та звукотехнічним обладнанням (мікрофони, акустичні системи, музичні центри, мікшерні пульти, програвачі міні-дисків); музичними інструментами (піаніно, клавінова, музична робоча станція); персональними комп’ютерами.вокалу та звукорежисури створена 2019 року на базі кафедри естрадного виконавства, заснованої 2007 р.

З 08 травня 2019 р. кафедру очолював професор, народний артист України, кандидат мистецтвознавства Іван Васильович Бобул.

З 01 вересня 2022 року кафедру очолила доктор культурології, професор, заслужений діяч мистецтв України Світлана Миколаївна Садовенко.

Навчальний процес на кафедрі забезпечує висококваліфікований колектив викладачів, у складі якого 10 професорів, 4 народних артисти України, 18 доцентів, 4 заслужених діячів мистецтв України, 3 заслужених артистки України, 1 заслужений працівник культури України, 6 старших викладачів і 4 провідних концертмейстери. Всього за штатним розкладом на кафедрі у 2021–2022 навчальному році працює 36 викладачів та 3 особи навчально-допоміжного персоналу.

Кафедра здійснює викладання фахових дисциплін для здобувачів та аспірантів спеціальності 025 «Музичне мистецтво». За цією спеціальністю кафедра випускає фахівців освітніх рівнів «Бакалавр» та «Магістр» за освітніми програмами «Сольний спів» і «Звукорежисура»; фахівців освітньо-наукового рівня «Доктор філософії» за освітньою програмою «Музичне мистецтво».

Професорсько-викладацький склад плідно працює над спільною науковою темою «Актуальні проблеми музичного мистецтва: теорія, історія, практика» (Державний реєстраційний номер: 0118U100097 2018-2023), залучаючи до цієї роботи аспірантів і здобувачів. Результати цієї роботи відображаються у значній кількості наукових і методичних видань – монографій, підручників, посібників, наукових статей тощо.

Впродовж останніх років викладачами кафедри захищено 2 докторських та 4 кандидатських дисертації (докторів філософії).

Активне творче життя здобувачів вищої освіти – участь у конкурсах і фестивалях, мистецьких проєктах, у тому числі закордоном: в Австрії, Болгарії, Туреччині, Польщі дозволяють реалізовувати власні художні концепції та набуті компетентності у вокально-виконавській та звукорежисерській діяльності.

Кафедра академічного і естрадного вокалу та звукорежисури забезпечена аудиторним фондом – у її розпорядженні чотири аудиторії для групових занять, дев’ять обладнаних кабінетів для індивідуальних занять, музична студія звукозапису та концертна академічна зала. Навчальні аудиторії забезпечені сучасним мультимедійним та звукотехнічним обладнанням (мікрофони, акустичні системи, музичні центри, мікшерні пульти, програвачі міні-дисків); музичними інструментами (піаніно, клавінова, музична робоча станція); персональними комп’ютерами.

БАКАЛАВРАТ

(денна, заочна форми навчання: 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «СОЛЬНИЙ СПІВ»

Галузь знань 02 “Культура і мистецтво”
Спеціальність 025 Музичне мистецтво

Освітньо-професійна програма "Сольний спів" (нова редакція, 2022 р.)
Рецензія-відгук П.П.Струць
Рецензія-відгук М.А.Мойсієнко
Рецензія-відгук С.В.Макаренко

Навчальні плани


Навчальний план за освітньо-професійною програмою Сольний спів денна форма навчання (нова редакція 2022)
Навчальний план за освітньо-професійною програмою Сольний спів денна форма навчання 2022
Навчальний план за освітньо-професійною програмою Сольний спів заочна форма навчання 2022

Робочі програми
Невидимй текст
Закрити

Силабуси дисциплін вільного вибору
Положення про забезпечення права здобувачів вищої освіти на вибір навчальних дисциплін

Група забезпечення
Невидимй текст
Закрити

Практична підготовка

Практична підготовка
Програми практики
Бази практики

Закрити


ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ЗВУКОРЕЖИСУРА»

Галузь знань 02 “Культура і мистецтво”
Спеціальність 025 Музичне мистецтво

Освітньо-професійна програма "Звукорежисура" (нова редакція, 2022 р.)
Рецензія-відгук Бондарець Н.Л.
Рецензія-відгук Кіно В.А.
Рецензія-відгук Станіславська К.І.

Навчальні плани


Навчальний план за освітньо-професійною програмою Звукорежисура денна форма навчання 2022
Навчальний план за освітньо-професійною програмою Звукорежисура денної форма навчання (нова редакція 2022)
Навчальний план за освітньо-професійною програмою Звукорежисура заочна форма навчання 2022 

Робочі програми
Невидимй текст
Закрити

Силабуси дисциплін вільного вибору
Положення про забезпечення права здобувачів вищої освіти на вибір навчальних дисциплін

Група забезпечення
Невидимй текст
Закрити

Практична підготовка

Практична підготовка
Програми практики
Бази практики

Закрити

МАГІСТРАТУРА
(денна, заочна форми навчання: 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 4 місяці)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «СОЛЬНИЙ СПІВ»


Галузь знань 02 “Культура і мистецтво”
Спеціальність 025 Музичне мистецтво

Освітньо-професійна програма "Сольний спів" (нова редакція, 2022 р.)
Рецензія-відгук Горенко Л.І.
Рецензія-відгук Карась Г.В.
Рецензія-відгук Лукашев В.А.
Рецензія-відгук Ужинський М.Ю.
Рецензія-відгук Яковлев О.В.

Навчальні плани


Навчальний план за освітньо-професійною програмою Сольний спів денна форма навчання 2022
Навчальний план за освітньо-професійною програмою Сольний спів заочна форма навчання 2022

Робочі програми
Невидимй текст
Закрити

Силабуси дисциплін вільного вибору
Положення про забезпечення права здобувачів вищої освіти на вибір навчальних дисциплін

Група забезпечення
Невидимй текст
Закрити

Практична підготовка

Практична підготовка
Програми практики
Бази практики

Закрити

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ЗВУКОРЕЖИСУРА»

Галузь знань 02 “Культура і мистецтво”
Спеціальність 025 Музичне мистецтво

Освітньо-професійна програма "Звукорежисура" (нова редакція, 2022 р.)
Рецензія-відгук Бондарець Н.Л.

Рецензія-відгук Рязанцев Л.В.
Рецензія-відгук Станіславська К.І.
Рецензія-відгук Яковлев О.В.


Навчальні плани


Навчальний план за освітньо-професійною програмою Звукорежисура денна форма навчання 2022
Навчальний план за освітньо-професійною програмою Звукорежисура заочна форма навчання 2022

Робочі програми
Невидимй текст
Закрити

Силабуси дисциплін вільного вибору
Положення про забезпечення права здобувачів вищої освіти на вибір навчальних дисциплін

Група забезпечення
Невидимй текст
Закрити

Практична підготовка

Практична підготовка
Програми практики
Бази практики

Закрити

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «СОЛЬНИЙ СПІВ»

Запрошуємо всіх стейкхолдерів (здобувачів вищої освіти, випускників освітньої програми, роботодавців, представників академічної спільноти, співробітників НАКККіМ) взяти участь в обговоренні ОПП "Сольний спів" другого (магістерського) рівня вищої освіти та надсилати відгуки, побажання та пропозиції для покращення освітніх програми на електронну адресу кафедри академічного і естрадного вокалу та звукорежисури kev@nakkkim.edu.ua

Проєкт

 АСПІРАНТУРА
(денна форма навчання: 50 кредитів ЄКТС, термін навчання 4 роки)

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО»

Галузь знань 02 “Культура і мистецтво”
Спеціальність 025 Музичне мистецтво

Освітньо-наукова програма " Музичне мистецтво " (нова редакція, 2022 р.)
Рецензія Буяк Б.Б.
Рецензія Гусарчук Т.В.
Рецензія Мартинюк Т.В.
Рецензія Марченко В.В.
Рецензія Яковлев О.В.

Навчальний план

Навчальний план за освітньо-науковою програмою Музичне мистецтво денна форма навчання 2022

Робочі програми
Робочі програми
Закрити

Силабуси дисциплін вільного вибору
Положення про забезпечення права здобувачів вищої освіти на вибір навчальних дисциплін

Група забезпечення
Група забезпечення
Закрити

Практична підготовка

Практична підготовка
Програми практики
Бази практики

Закрити

БАЗИ ПРАКТИКИ_УГОДИ ПРО СПІВПРАЦЮ

 

Міжнародна науково-практична конференція «Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності».

КОНЦЕРТ ДЛЯ ВОЇНІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ УКРАЇНИ!

З 24 вересня по 2 жовтня відбувся ХХХІІІ Міжнародний фестиваль Київ Музик Фест - 2022. Серед численних виконавців та композиторів, учасників цієї культурної події, цього року викладачі НАКККІМ також взяли участь у його концертних заходах на різних сценах столиці!

7.09.22 у Зальцбурзі  відбувся сольний  концерт на підтримку України  популярного композитора-піаніста Евгена Хмари. Від громадської діячки Зальцбурга , Sylvia Opriessnig та українського волонтерського центру Відня церкви св.Варвари Миколая Туровського та Аліни Завацької була запрошена наша викладачка , Заслужена діячка мистецтв України, доцент кафедри Академічного і естрадного вокалу та звукорежесури, iнституту сучасгого мистецтва НАККкім Наталія Овсяннікова. Пісня"Чорнобривці", яку  заспівала  Наталія  у супроводі Евгена Хмари , стала великим подарунком для усіх присутніх в залі. На концерті були присутні українська громада Зальцбургу, консул посольства України в Австрї та мер міста Зальцбург.

8 ЛИСТОПАДА 2022 РОКУ В ДЕРЖАВНОМУ МУЗЕЇ КНИГИ І ДРУКАРСТВА (ВУЛ. ЛАВРСЬКА, 9) ВІДБУЛОСЯ СПРАВЖНЄ СВЯТО ВОКАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

30 вересня 2022 року, в Музеї книги і друкарства (вул. Лаврська, 9), відбулася творча зустріч з американським піаністом Брейдоном Древлоу.

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ОЛЬГИ ЛЕОНІДІВНИ ЗОСІМ «КАМЕРНО-ВОКАЛЬНА МУЗИКА УКРАЇНСЬКОГО БАРОКО»

9 листопада в Університеті економіки та бізнесу - WU - у День української писемності та мови пройшов захід «Українською мовою смачніше».

21.05.2022 року, заслужена діячка мистецтв України, доцент кафедри Академічного і естрадного вокалу та звукорежисури, iнституту сучасного мистецтва НАКККіМ, Наталія Овсяннікова представляла Академію в рамках Фестивалю культур Східної Евпропи в місті Зальзбурзі, Австрія.

23 листопада 2022 року в чудовій залі державного музею Книги та друкарства відбувся концерт Вокальної музики викладачів кафедри академічного і естрадного вокалу та звукорежисури ІСМ НАКККіМ - професора, народного артиста України Михайла Тищенка і заслуженого працівника культури України, доцента, кандидата педагогічних наук Валентини Мусієнко та здобувачів їх класів.

21.11.2022 року у місті Відні (Австрія) відбувся цікавий івент українських митців - Expression ART&Music, в якому було поєднано музику та живопис, а також на заході було зібрано кошти на підтримку українських фондів та митців! Заслужена діячка мистецтв України, доцент кафедри Академічного і естрадного вокалу та звукорежисури, iнституту сучасного мистецтва НАКККіМ, Наталія Овсяннікова долучилася до цієї культурної події! Вітаємо!!!

28.11.2022 року, здобувачем курсу БМВ-21-21 НАКККІМ, Інституту Сучасного Мистецтва, кафедри академічного і естрадного вокалу та звукорежисури, Альбіцьким Георгієм було проведено профорієнтаційну зустріч з учнями та викладачами ЗОШ № 25 міста Києва, де для майбутніх абітуієнтів відбулась презентація нашої Академію та її структури, особливостей навчання у творчому вузі та її традицій.

До Дня Збройних сил України та Волонтера з 4 по 8 грудня 2022 року відбулася серія концертів за активної участі доцента кафедри академічного і естрадного вокалу та звукорежисури, заслуженої артистки України, солістки ансамблю Збройних сил України Христини Охітви. Яскраві концертні програми прозвучали у містах України, зокрема: Бучач, Монастирськ, Тернопіль, Тернобовля, Чортків. Концерти пройшли з великим успіхом, де панувала творчо-піднесена атмосфера та патріотичний дух.

З 2 по 4 грудня 2022 року відбувся дистанційний семінар-практикум для викладачів сольного співу шкіл еститичного виховання, керівників вокальних ансамблів та хорових колективів - "СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ РЕПЕРТУАР ДЛЯ СОЛІСТІВ ТА ВОКАЛЬНИХ КОЛЕКТИВІВ", організований міжнародним культурно-мистецьким освітнім проектом СОТ (Спілкування Освіта Творчість).

17-18 грудня 2022 року відбувся І Всеукраїнський камерний конкурс тенорів імені Івана Козловського.

15-16 грудня 2022 р. відбулася ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ століття: партнерство, моделі, напрями, стратегії», зорганізована і проведена кафедрою академічного і естрадного вокалу та звукорежисури Інституту сучасного мистецтва Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

У рамках профорієнтоційної діяльності кафедри, відбувся великий творчий захід - «ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ НАВЧАЛЬНОЇ СТУДІЇ ЗВУКОЗАПИСУ НАКККіМ»!

01.02.2023 на базі навчальної студії звукозапису НАКККіМ в рамках виробничої ознайомчої практики для першого і другого курсів БММ-2321, БММ-2322 спеціальності звукорежисер були проведені зустрічі, настановчі заняття з техніки безпеки та основ звукозапису.

Майстер клас доцента кафедри, заслуженої діячки мистецтв України - ОВСЯННІКОВОї НАТАЛІЇ ЮРІЇВНИ

На початку лютого у Берлінському готелі Aquino відбувся унікальний благодійний концерт на честь 16ої річниці Центральної спілки українців у Німеччині за участі українських зірок. Зібрані під час концерту та від продажу квитків гроші підуть на потреби дітей в Україні, що залишились без батьків.

14.02.23 - відбувся концерт українських митців "Серця України" до Дня закоханих у Австрії, де виступила доцент кафедри академічного і естрадного вокалу та звукорежисури, заслужена діячка мистецтв України - Наталія Овсяннікова.

19.02.23 - відбувся благодійний захід " Мама +я" на підтримку українських дітей-сиріт та дітей, які постраждали від російської агресії. На заході почесним гостем був піаніст Євген Хмара, співачка та піаністка, заслужена діячка мистецтв України - Наталія Овсяннікова та заслужена артистка України, співачка та випускниця НАКККІМ 2009 року випуску - Таісія Новачук.

23 лютого 2023 року відбулась завершальна онлайн конференція з виробничої практики на ІІ курсі - група БМВ-21-21 та IV курсі - група БМВ-21-9.

З лютого 2023 року Данило Коток отримав статус соліста Київського Академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва!

21.03.2023 року, на кафедрі академічного і естрадного вокалу та звукорежисури Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (в.о. ректора НАКККіМ - доктор культурології, професор, заслужений працівник освіти України Ольга Копієвська) відбулася творча зустріч з народним артистом України, відомим співаком сучасності - Віктором Павликом!