Бобул Іван Васильович

Народний артист України, завідувач кафедри, професор

Детальніше

Контакти:
E-mail: kev@dakkkim.edu.ua, тел.: 095-695-78-50

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Кафедра академічного і естрадного вокалу та звукорежисури створена 2019 року на базі кафедри естрадного виконавства, заснованої 2007 р.
З 08 травня 2019 р. кафедру очолює професор, народний артист України, кандидат мистецтвознавства Іван Васильович Бобул.
Навчальний процес на кафедрі забезпечує висококваліфікований колектив викладачів, у складі якого 10 професорів, 4 народних артисти України, 18 доцентів, 4 заслужених діячів мистецтв України, 3 заслужених артистки України, 1 заслужений працівник культури України, 6 старших викладачів і 4 провідних концертмейстери. Всього за штатним розкладом на кафедрі у 2021–2022 навчальному році працює 36 викладачів та 3 особи навчально-допоміжного персоналу.
Кафедра здійснює викладання фахових дисциплін для здобувачів та аспірантів спеціальності 025 «Музичне мистецтво». За цією спеціальністю кафедра випускає фахівців освітніх рівнів «Бакалавр» та «Магістр» за освітніми програмами «Сольний спів» і «Звукорежисура»; фахівців освітньо-наукового рівня «Доктор філософії» за освітньою програмою «Музичне мистецтво».
Професорсько-викладацький склад плідно працює над спільною науковою темою «Актуальні проблеми музичного мистецтва: теорія, історія, практика» (Державний реєстраційний номер: 0118U100097 2018-2023), залучаючи до цієї роботи аспірантів і здобувачів. Результати цієї роботи відображаються у значній кількості наукових і методичних видань – монографій, підручників, посібників, наукових статей, тощо.
Впродовж останніх років викладачами кафедри захищено 2 докторських та 4 кандидатських дисертації (докторів філософії).
Активне творче життя здобувачів вищої освіти - участь в конкурсах і фестивалях, мистецьких проєктах, в тому числі закордоном: в Австрії, Болгарії, Туреччині, Польщі дозволяють реалізовувати власні художні концепції та набуті компетентності у вокально-виконавській та звукорежисерській діяльності.
Кафедра академічного і естрадного вокалу та звукорежисури забезпечена аудиторним фондом – у її розпорядженні чотири аудиторії для групових занять, дев’ять обладнаних кабінетів для індивідуальних занять, музична студія звукозапису та концертна академічна зала. Навчальні аудиторії забезпечені сучасним мультимедійним та звукотехнічним обладнанням (мікрофони, акустичні системи, музичні центри, мікшерні пульти, програвачі міні-дисків); музичними інструментами (піаніно, клавінова, музична робоча станція); персональними комп’ютерами.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «СОЛЬНИЙ СПІВ» ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

Рецензія-відгук П.П.Струць
Рецензія-відгук М.А.Мойсієнко
Рецензія-відгук С.В.Макаренко

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ЗВУКОРЕЖИСУРА» ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

Рецензія-відгук Бондарець Н.Л.
Рецензія-відгук Кіно В.А.
Рецензія-відгук Станіславська К.І.

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «СОЛЬНИЙ СПІВ» ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

УВАГА!

Відкрита зустріч з експертною групою з проведення акредитації ОПП «Сольний спів» за першим рівнем вищої освіти

Кафедра академічного і естрадного вокалу та звукорежисури Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв запрошує викладачів та студентів кафедри, а також усіх бажаючих учасників освітнього процесу долучитися до відкритої зустрічі з експертною групою з проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Сольний спів» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.
Зустріч відбудеться у форматі відео-конференції.
Мета: пошук оптимальних шляхів підвищення якості мистецької освіти та підготовки високопрофесійних фахівців у галузі музичного мистецтва (вокального виконавства)
Відкрита зустріч з експертною групою: ЄДЕБО 32321 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, ОП «Сольний спів»
Час: 16 лютого 2022, 16:00
Підключиться до конференції Zoom
https://us04web.zoom.us/j/73081154370?pwd=nI3t2p21ru831aOaH6dt2Abq9m2lfM.1
Ідентифікатор конференції: 730 8115 4370
Код доступу: 2022

 

 ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ЗВУКОРЕЖИСУРА» ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН СПЕЦІАЛЬНОСТІ 025 «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО», ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОП «СОЛЬНИЙ СПІВ»

 

 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН СПЕЦІАЛЬНОСТІ 025 МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОПП «ЗВУКОРЕЖИСУРА» 

 

 

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН СПЕЦІАЛЬНОСТІ 025 «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО», ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОП «СОЛЬНИЙ СПІВ»

 

 

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН СПЕЦІАЛЬНОСТІ 025 «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО» ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОПП «ЗВУКОРЕЖИСУРА»

 

 

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 025 «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО» ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОПП «СОЛЬНИЙ СПІВ»»

 

 

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 025 «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО» ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОПП «ЗВУКОРЕЖИСУРА»

 

РЕЙТИНГИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ВІДОМОСТІ ПРО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

 

ЗДОБУВАЧІ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОПП «СОЛЬНИЙ СПІВ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 025 «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО»
Рейтинг здобувачів
Відомості про працевлаштування випускників

 

ЗДОБУВАЧІ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОПП «ЗВУКОРЕЖИСУРА» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 025 «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО»
Рейтинг здобувачів
Відомості про працевлаштування випускників

 

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТІВ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

 

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ «СОЛЬНИЙ СПІВ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 025 «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО»

Запрошуємо роботодавців, представників професійної спільноти та академічних кіл, здобувачів вищої освіти, випускників, всіх зацікавлених осіб взяти участь в обговоренні проєктів освітньо-професійних програм «Сольний спів» спеціальності 025 «Музичне мистецтво» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для вступників 2021-2022 н.р.
Інформуємо учасників опитування, що в основу проєктів освітніх програм покладені положення відповідних Стандартів вищої освіти, якими визначені ключові компетентності та програмні результати навчання.
Зауваження та пропозиції щодо змісту, форм та методів навчання за освітньо-професійною програмою «Сольний спів» просимо надсилати на офіційну електронну пошту кафедри академічного і естрадного вокалу та звукорежисури НАКККіМ kev@nakkkim.edu.ua або залишити у відповідних полях анкет, які подані нижче:

анкета для опитування роботодавців, представників бізнесу та професійних співаків 

- анкета для опитування випускників і студентів НАКККіМ за освітньою програмою «Сольний спів».

Освітньо-професійна програма «Сольний спів» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

- Витяг з протоколу №12 від 09.06.2021 розширеного засідання кафедри щодо проєкту ОПП


ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ «ЗВУКОРЕЖИСУРА» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 025 «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО»

Запрошуємо роботодавців, представників професійної спільноти та академічних кіл, здобувачів вищої освіти, випускників, всіх зацікавлених осіб взяти участь в обговоренні проєктів освітньо-професійних програм «Звукорежисура» спеціальності 025 «Музичне мистецтво» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для вступників 2021-2022 н.р.
Інформуємо учасників опитування, що в основу проєктів освітніх програм покладені положення відповідних Стандартів вищої освіти, якими визначені ключові компетентності та програмні результати навчання.
Зауваження та пропозиції щодо змісту, форм та методів навчання за освітньо-професійною програмою «Звукорежисура» просимо надсилати на офіційну електронну пошту кафедри академічного і естрадного вокалу та звукорежисури НАКККіМ kev@nakkkim.edu.ua або залишити у відповідних полях анкет, які подані нижче:

анкета для опитування роботодавців, представників бізнесу та професійних звукорежисерів

анкета для опитування випускників і студентів НАКККіМ за освітньою програмою «Звукорежисура».

Освітньо-професійна програма «Звукорежисура» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «СОЛЬНИЙ СПІВ» ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 


Рецензія-відгук Лукашев В.А.
Рецензія-відгук Яковлев О.В.

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ЗВУКОРЕЖИСУРА» ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

 

РЕЦЕНЗІЯ-відгук Станіславська К.І.
РЕЦЕНЗІЯ-відгук Бондарець Н.Л.
РЕЦЕНЗІЯ-відгук Яковлєв О.В.

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «СОЛЬНИЙ СПІВ» ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ЗВУКОРЕЖИСУРА» ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН СПЕЦІАЛЬНОСТІ 025 «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО» ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОПП «СОЛЬНИЙ СПІВ»

 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН СПЕЦІАЛЬНОСТІ 025 МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОП «ЗВУКОРЕЖИСУРА»

 

 

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН СПЕЦІАЛЬНОСТІ 025 «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО» ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОП «СОЛЬНИЙ СПІВ»

 

 

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН СПЕЦІАЛЬНОСТІ 025 «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО» ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОПП «ЗВУКОРЕЖИСУРА»

 


ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 025 «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО» ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОПП «СОЛЬНИЙ СПІВ»

 


ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 025 "МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО" ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОПП «ЗВУКОРЕЖИСУРА»

 

РЕЙТИНГИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ВІДОМОСТІ ПРО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

 

ЗДОБУВАЧІ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОПП «СОЛЬНИЙ СПІВ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 025 «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО»
Рейтинг здобувачів
Відомості про працевлаштування випускників

 

ЗДОБУВАЧІ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОПП «ЗВУКОРЕЖИСУРА» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 025 «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО»
Рейтинг здобувачів
Відомості про працевлаштування випускників

 

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТІВ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

 

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ «СОЛЬНИЙ СПІВ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 025 «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО»

Запрошуємо роботодавців, представників професійної спільноти та академічних кіл, здобувачів вищої освіти, випускників, всіх зацікавлених осіб взяти участь в обговоренні проєктів освітньо-професійних програм «Сольний спів» спеціальності 025 «Музичне мистецтво» другого (магістерського) рівня вищої освіти для вступників 2021-2022 н.р.
Інформуємо учасників опитування, що в основу проєктів освітніх програм покладені положення відповідних Стандартів вищої освіти, якими визначені ключові компетентності та програмні результати навчання.
Зауваження та пропозиції щодо змісту, форм та методів навчання за освітньо-професійною програмою «Сольний спів» просимо надсилати на офіційну електронну пошту кафедри академічного і естрадного вокалу та звукорежисури НАКККіМ kev@nakkkim.edu.ua або залишити у відповідних полях анкет, які подані нижче:

анкета для опитування роботодавців, представників бізнесу та професійних співаків

- анкета для опитування випускників і студентів НАКККіМ за освітньою програмою «Сольний спів».

Освітньо-професійна програма «Сольний спів» другого (магістерського) рівня вищої освіти


ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ «ЗВУКОРЕЖИСУРА» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 025 «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО»

Запрошуємо роботодавців, представників професійної спільноти та академічних кіл, здобувачів вищої освіти, випускників, всіх зацікавлених осіб взяти участь в обговоренні проєктів освітньо-професійних програм «Звукорежисура» спеціальності 025 «Музичне мистецтво» другого (магістерського) рівня вищої освіти для вступників 2021-2022 н.р.
Інформуємо учасників опитування, що в основу проєктів освітніх програм покладені положення відповідних Стандартів вищої освіти, якими визначені ключові компетентності та програмні результати навчання.
Зауваження та пропозиції щодо змісту, форм та методів навчання за освітньо-професійною програмою «Звукорежисура» просимо надсилати на офіційну електронну пошту кафедри академічного і естрадного вокалу та звукорежисури НАКККіМ kev@nakkkim.edu.ua або залишити у відповідних полях анкет, які подані нижче:

- анкета для опитування роботодавців, представників бізнесу та професійних звукорежисерів

- анкета для опитування випускників і студентів НАКККіМ за освітньою програмою «Звукорежисура».

Освітньо-професійна програма «Звукорежисура» другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО» ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

ОНП «Музичне мистецтво» здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво»
Навчальний план підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво»
Рецензії-відгуки на ОПП «Музичне мистецтво» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО» ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

 

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН СПЕЦІАЛЬНОСТІ 025 «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО» ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ОНП «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО»

 

 


ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 025 «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО» ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ОНП «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО»

 

 

РЕЙТИНГИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ВІДОМОСТІ ПРО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

 

ЗДОБУВАЧІ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ «ДОКТОР ФІЛОСОФІІ» ОНП «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 025 «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО»
Рейтинг здобувачів
Відомості про працевлаштування випускників

 

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТІВ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 025 «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО»

Запрошуємо роботодавців, представників професійної спільноти та академічних кіл, здобувачів вищої освіти, випускників, всіх зацікавлених осіб взяти участь в обговоренні проєкту освітньо-наукової програми «Музичне мистецтво» спеціальності 025 «Музичне мистецтво» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для вступників 2021-2022 н.р.
Зауваження та пропозиції щодо змісту, форм та методів навчання за освітньо-науковою програмою «Музичне мистецтво» просимо надсилати на офіційну електронну пошту кафедри академічного і естрадного вокалу та звукорежисури НАКККіМ kev@nakkkim.edu.ua

- Освітньо-наукова програма «Музичне мистецтво» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

БАЗИ ПРАКТИКИ_УГОДИ ПРО СПІВПРАЦЮ