Бобул Іван Васильович

Народний артист України, завідувач кафедри, професор

Детальніше

Контакти:
E-mail: kev@dakkkim.edu.ua, тел.: (044) 254-58-23

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «СОЛЬНИЙ СПІВ» ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН СПЕЦІАЛЬНОСТІ 025 «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО», ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОП «СОЛЬНИЙ СПІВ»

РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН СПЕЦІАЛЬНОСТІ 025 «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО», ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОП «СОЛЬНИЙ СПІВ»

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОП «СОЛЬНИЙ СПІВ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 025 «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО»

РЕЦЕНЗІЇ-ВІДГУКИ НА ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ «СОЛЬНИЙ СПІВ» ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

МАТЕРІАЛИ З АКРЕДИТАЦІЇ ОП «СОЛЬНИЙ СПІВ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 025 «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО» ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ВІДОМОСТІ ПРО САМООЦІНЮВАННЯ ОП «СОЛЬНИЙ СПІВ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 025 «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО» ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «СОЛЬНИЙ СПІВ» ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОП «СОЛЬНИЙ СПІВ» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 025 МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОП «СОЛЬНИЙ СПІВ» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 025 МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

РЕЦЕНЗІЇ-ВІДГУКИ НА ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ «СОЛЬНИЙ СПІВ» ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Рецензія-відгук Лукашев В.А.

Рецензія-відгук Яковлев О.В.

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН СПЕЦІАЛЬНОСТІ 025 МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОП «СОЛЬНИЙ СПІВ»

1. Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача

2. Методологія та організація наукової діяльності

3. Сучасне музичне мистецтво

4. Психологія музичної діяльності

5. Історія та теорія музичних стилів

6. Концертно-музична діяльність

7. Виробнича практика І семестр

8. Виробнича практика ІІ семестр

9. Педагогічна практика

10. Переддипломна практика

11. Сольний спів

12. Методика викладання вокалу

13. Актуальні проблеми музичної педагогіки

14. Методика роботи з вокальним ансамблем

15. Мистецтво артиста естради

16. Акторська майстерність вокаліста

17. Музично-театральна студія

18. Сценічний рух та пластика

19. Сценічна постановка вокального номеру

20. Сценічний імідж естрадного співака

21. Історія костюма

22. Інтерпретація вокальних творів

23. Актуальні проблеми вокального виконавства

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ЗВУКОРЕЖИСУРА» ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

МАТЕРІАЛИ З АКРЕДИТАЦІЇ ОП «ЗВУКОРЕЖИСУРА» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 025 «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО»

ВІДОМОСТІ ПРО САМООЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «ЗВУКОРЕЖИСУРА»

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ЗВУКОРЕЖИСУРА» ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОП «ЗВУКОРЕЖИСУРА» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 025 МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОП «ЗВУКОРЕЖИСУРА» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 025 МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

РЕЦЕНЗІЇ-ВІДГУКИ НА ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ «ЗВУКОРЕЖИСУРА» ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

РЕЦЕНЗІЯ-відгук Станіславська К.І.
РЕЦЕНЗІЯ-відгук Бондарець Н.Л.
РЕЦЕНЗІЯ-відгук Яковлєв О.В.

Силабуси навчальних дисциплін спеціальності 025 Музичне мистецтво, для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти ОП «Звукорежисура»


Робочі програми навчальних дисциплін спеціальності 025 Музичне мистецтво для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти ОП «Звукорежисура»


Відомості про працевлаштування випускників

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО» ТРЕТЬГО ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО РІВНЯ «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ»

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТІВ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

  • ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ «СОЛЬНИЙ СПІВ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 025 «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО»

Запрошуємо роботодавців, представників професійної спільноти та академічних кіл, здобувачів вищої освіти, випускників, всіх зацікавлених осіб взяти участь в обговоренні проєктів освітньо-професійних програм «Сольний спів» спеціальності 025 «Музичне мистецтво» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти для вступників 2021-2022 н.р.
Інформуємо учасників опитування, що в основу проєктів освітніх програм покладені положення відповідних Стандартів вищої освіти, якими визначені ключові компетентності та програмні результати навчання.
Зауваження та пропозиції щодо змісту, форм та методів навчання за освітньо-професійною програмою «Сольний спів» просимо надсилати на офіційну електронну пошту кафедри академічного і естрадного вокалу та звукорежисури НАКККіМ kev@nakkkim.edu.ua або залишити у відповідних полях анкет, які подані нижче:

- анкета для опитування роботодавців, представників бізнесу та професійних співаків
- анкета для опитування випускників і студентів НАКККіМ за освітньою програмою «Сольний спів».

Освітньо-професійна програма «Сольний спів» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Освітньо-професійна програма «Сольний спів» другого (магістерського) рівня вищої освіти

  • ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ «ЗВУКОРЕЖИСУРА» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 025 «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО»

Запрошуємо роботодавців, представників професійної спільноти та академічних кіл, здобувачів вищої освіти, випускників, всіх зацікавлених осіб взяти участь в обговоренні проєктів освітньо-професійних програм «Звукорежисура» спеціальності 025 «Музичне мистецтво» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти для вступників 2021-2022 н.р.
Інформуємо учасників опитування, що в основу проєктів освітніх програм покладені положення відповідних Стандартів вищої освіти, якими визначені ключові компетентності та програмні результати навчання.
Зауваження та пропозиції щодо змісту, форм та методів навчання за освітньо-професійною програмою «Звукорежисура» просимо надсилати на офіційну електронну пошту кафедри академічного і естрадного вокалу та звукорежисури НАКККіМ kev@nakkkim.edu.ua або залишити у відповідних полях анкет, які подані нижче:

- анкета для опитування роботодавців, представників бізнесу та професійних звукорежисерів
- анкета для опитування випускників і студентів НАКККіМ за освітньою програмою «Звукорежисура».

Освітньо-професійна програма «Звукорежисура» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Освітньо-професійна програма «Звукорежисура» другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

  • ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 025 «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО»

Запрошуємо роботодавців, представників професійної спільноти та академічних кіл, здобувачів вищої освіти, випускників, всіх зацікавлених осіб взяти участь в обговоренні проєкту освітньо-наукової програми «Музичне мистецтво» спеціальності 025 «Музичне мистецтво» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для вступників 2021-2022 н.р.
Зауваження та пропозиції щодо змісту, форм та методів навчання за освітньо-науковою програмою «Музичне мистецтво» просимо надсилати на офіційну електронну пошту кафедри академічного і естрадного вокалу та звукорежисури НАКККіМ kev@nakkkim.edu.ua

Освітньо-наукова програма «Музичне мистецтво» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

o Фото і відеоматеріали громадського обговорення

РЕЙТИНГ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ