Національна академія
керівних кадрів культури
і мистецтв
(044) 288-80-81
понеділок-п'ятниця 09:00-18:00

центр експертизи культурних ціностей

0000

 

 ЦЕНТР

ЕКСПЕРТИЗИ

КУЛЬТУРНИХ

ЦІННОСТЕЙ

 

 

 НАКККІМ

 


Історія створення
 

     Сучасний стан захисту культурної спадщини українського народу, втрата територій соціально-політичні події на Сході України сплеск контрабанди невизначеність і непрозорість антикварного ринку України що негативні чинники болюче б’ють по іміджу держави.

Прийняття рішення

     Ректорат Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, як профільний вищий навчальний заклад Міністерства культури України має за мету підвищення рівня підготовки студентів до рівня міжнародних стандартів прийняв рішення про створення лабораторної бази для проведення прикладних досліджень в області мистецтвознавства та культурології.

     В результаті кропіткої роботи вивчення можливостей Академії комплектування якісними кадрами та створення лабораторної бази було здійснено розробку стратегії розвитку лабораторії. В результаті чого було прийнято рішення про створення центру експертизи культурних цінностей.

     По завершенню підготовчих робіт на розширеному засіданні Вченої ради Академії що відбулася 26 серпня 2015 року було заслухано доповідь групи розробників проекту та після відповідного обговорення було прийнято рішення про створення центру експертизи культурних цінностей.

     Як наслідок було розроблене відповідне положення «Про центр експертизи культурних цінностей» та визначено стратегію розвитку центру 

Про центр
12444

   26 серпня 2015 року відбулось розширене засідання Вченої ради Академії де прийнято рішення про створення Центру експертизи культурних цінностей … 

 

 

 

 

4605 ekspertiza1 Центр експертизи культурних цінностей Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (далі - ЦЕКЦ) є структурним підрозділом Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

 

 

Про центр експертизи культурних цінностей

art critic.jpgHD

     Центр експертизи культурних цінностей Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (далі - ЦЕКЦ) є структурним підрозділом Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, яка являється єдиним навчальним закладом України, що має ліцензію на підготовку мистецтвознавців експертів. Академія являється суб’єктом оціночної діяльності за спеціалізацією оцінка культурних цінностей.
     Центр діє на підставі Законів України «Про вищу освіту», «Про культуру», «Про наукову і науково-технічну діяльність» та «Про судову експертизу» У своїй діяльності ЦМК керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, міжнародними стандартами та державними стандартами України, іншими нормативно-правовими актами.
     Здійснює проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує практичну організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освітив області мистецтвознавства, з урахуванням покликань, інтересів і здібностей студентів та слухачів, судово-експертну діяльність, забезпечує участь спеціалістів в процесуальних діях.


Види експертиз

072215 Expert     Спеціалісти центру є дійсними судовими експертами які внесені до Реєстру атестованих судових експертів Міністерства юстиції України, мають значний стаж експертної роботи, практичні навички в користуванні спеціалізованим програмним забезпеченням, технічними засобами, експертним обладнанням та в повній мірі можуть забезпечити весь спектр експертних досліджень у сфері мистецтвознавства, культурології, а також захисту авторських прав українських митців.

 ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦМК
Здійснення діяльності, що направлена на збереження культурної спадщини українського народу, створення культурного середовища.

 

renessans     Мистецтвознавча експертиза (усі види мистецтвознавчих досліджень) експертиза творів мистецтва від наскальних малюнків до сучасних творів мистецтва у тому числі твори живопису, графіки, скульптури, архітектури, декоративно-прикладного мистецтва та інших творів мистецтва.

 

 

 

0 8cd06 2f7d844e orig     Експертиза предметів археології - проведення археологічних досліджень та експертиз з метою забезпечення збереження, та використання об'єктів культурної спадщини.

 

 

 

 

 

 

 

bg cas art     Трасологічна експертиза – дослідження слідової інформації залишеної пензлем, штихелем, іншим інструментами які були використані митцем в ході створення шедевру.

 

 

 

 

podcherkovedenie expertiza     Почеркознавча експертиза - омплекс досліджень, які спрямовані на встановлення приналежності почерку, рукопису й підпису конкретного митця. Зазвичай застосовується для визначення справжності підпису або виявлення фальсифікації документів чи підписних творів мистецтва. 

 

 

 

 

videotech     Експертиза фонограм, відеограм, програм (передач) організацій мовлення – поєднання мистецтвознавчих досліджень з дослідженнями у сфері інтелектуальної власності на предмет встановлення авторства або плагіату.

 

 

 

3209255233 03e62c1a8c o     Експертиза зброї - комплекс досліджень холодної, вогнепальної та інших видів зброї, в ході яких встановлюється вид, зразок, конкретний екземпляр зброї, спосіб її використання, цілісність та справність та віднесення її до історичної зброї та культурної цінності.

 

 

portrait0003     Портретна експертиза (ідентифікація особи за ознаками зовнішності) - це визначення особистості людини на основі дослідження особливостей її зовнішності за допомогою різного роду матеріальних даних, які відобразилися у творі мистецтва.

 

 

 

 

 

UUaDyC     Експертиза матеріалів, речовин та виробів допоможе точно визначити хімічну складову частину матеріалів, за допомогою яких було виготовлено предмети, що надійшли на дослідження.

 

 

 

 

 

x 61533223     Експертні заключення у сфері суспільної моралі - в повній мірі можуть забезпечити потреби Міністерства культури, судових та правоохоронних органів, інших юридичних та фізичних осіб щодо проведення мистецтвознавчих експертиз та експертиз у сфері культурології визначення еротики та порнографії, культу жорстокості та насильства встановлення якості інформаційного продукту, щодо позитивного чи негативного впливу на глядача.

 

 

 

 

 

НАУКОВА РОБОТА

g2VQY lByEE

     В Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв навчається понад сто докторантів та аспірантів.
     Центр має на меті не лише проведення експертних досліджень, а й проведення наукових досліджень, впровадження нових методів та методики дослідження, розширення кваліфікаційного рівня мистецтвознавців за окремими напрямками, уніфікація, стандартизація та підведення до Європейського рівня якості проведення досліджень у сфері мистецтвознавства та культурології, розробку апаратно-програмного комплексу підготовки експертних досліджень та ведення баз даних в області мистецтва.

 

 

 


ПІДТРИМКА ЦЕНТРУ

weq     Відповідно до політики співпраці Академії, Центр може залучати фахівців п’яти інститутів, які забезпечують підготовку студентів за 4 напрямами: 0202 «Мистецтво», 0201 «Культура», 0401 «Соціально-політичні науки», 0502 «Менеджмент», спеціальних лабораторій; інформаційно-методичного; інформаційно-бібліографічного центрів; двох Інтернет-центрів; навчального телецентру, що здійснює зйомки навчальних та рекламно-інформаційних фільмів.     Для професійного та наукового розвитку Центр може використовувати п'ять періодичних наукових видань, затверджених президією Вищої атестаційної комісії України як фахові, випуск яких забезпечує Академія, а також брати участь у державній та міжнародній діяльності Академії.

 
Міжнародне співробітництво

hand2hand b 0

     У складі Академії планується активне співробітництво з освітніми установами зарубіжжя. Зокрема участь в проекті Tempus «Забезпечення міжнародного визнання української освіти», університетом м. Ювяскюля, Фінляндія . Участь у тренінгових семінарах із застосування сучасних інформаційних технологій в межах спільного проекту "Hamburg English". Гамбург, Німеччина. Спільно з посольством Німеччини прийняти участь з впровадження факультативу "Діалог культур: Україна в міжнародних культурних зв'язках" для студентів спеціальності "Менеджмент соціокультурної діяльності" Спільно з посольством США прийняти участь у роботі програми "Американські лектори" для студентів спеціальності «Менеджер соціокультурної діяльності», в рамках ініціативи "Вікно в Америку".
     Разом з Академією співпрацювати в напрямку розвитку і впровадження інноваційних послуг в українських бібліотеках, в аспекті надання практичної допомоги під час роботи з раритетними виданнями, з метою подальшої інтеграції України до всесвітнього інформаційного простору в межах програми «Бібліоміст» (фундація Білла та Мелінди Гейтс спільно з Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX)).

 

Захист культурних цінностей в зонах військових конфліктів.

1s     Залучені до роботи спеціалісти, окрім мистецтвознавчої та експертної підготовки мають відповідну військову підготовку і в повній мірі, у разі відповідної потреби, можуть бути задіяні як мистецтвознавці спрямовані до зон військових конфліктів з метою встановлення збитків, які несе держава в наслідок збройного конфлікту, або бути залучені до евакуації культурних цінностей з подальшим їх супроводженням у складі військового контингенту.

 
 
 
 
 
 
НАКККіМ як центр підготовки мистецтвознавців-експертів.

qwe

     Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв є єдиний профільний вищий навчальний заклад України, який має акредитацію з підготовки мистецтвознавців експертів.
     Академія являючись навчальним закладом Міністерства Культури України, після відкриття центру доповнила базу підготовки фахівців в області за напрямком підготовки, перепідготовки та акредитації мистецтвознавців експертів.
     В наслідок потужного професорського та викладацького складу, наявності мистецьких лабораторій за різними культури і мистецтва, функціонування центру експертизи культурних цінностей, може в повній мірі задовільнити вимоги державної політики з охорони культурної спадщини українського народу.

Національна академія
керівних кадрів культури
і мистецтв
Адреса: вул. Лаврська, 9, корп. 15,
м.Київ, 01015, Україна
Ви можете отримати інформацію щодо вступу в Академію за тел. (044) 288-80-81
Понеділок-п'ятниця 09:00-18:00
Контакти
Інститут практичної культурології та арт-менеджменту:
(044) 280-94-12
Інститут сучасного мистецтва:
(044) 280-91-84
Інститут дизайну та реклами:
(044) 280-27-02
Центр неперервної культурно-мистецької освіти:
(044) 280-34-04
Приймальна ректора:
(044) 280-22-82
Приймальна комісія:
(044) 288-80-81
Факс: (044) 280-92-09
Відділ кадрів та документозабезпечення:
(044) 280-92-09
Антикорупційний уповноважений:
(044) 280-02-57
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ми в соцiальних мережах: