Національна академія
керівних кадрів культури
і мистецтв
(044) 288-80-81
понеділок-п'ятниця 09:00-18:00

Кафедра публічного управління та гуманітарних наук

КАФЕДРА ПУГН - Бойко

Бойко В’ячеслав Іванович

Завідувач кафедри
Кандидат філософських наук,
доцент

детальніше

Почав працювати в НАКККіМ у 2007 р.
Науково-педагогічний стаж: 9 років

Досвід роботи:

Працюю в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв з березня 2007 року на різних посадах.

Контакти:

НАКККІМ:
Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 11
Тел: (044) 581-99-81
Е-mail: (особиста поштова скринька)
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладання:

Навчальні курси на 2015/2016 навч. рік:

 • Адміністративний менеджмент (Бакалаврат; Інститут публічного управління та кадрової політики; 3-й курс)
 • Менеджмент (Бакалаврат; Інститут сучасного мистецтва; 2-й курс)

Освіта і вчений ступень:

2009 Кандидат філософських наук: НАКККіМ, спеціальність 26.00.01 «Теорія та історія культури», тема дисертації: Свобода як універсалія у сфері культури
2007 Поліцейська фінансово-правова академія, спеціальність «Право»
2000 Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, спеціальність «Менеджмент організацій»
1997 Одеська державна морська академія, спеціальність «Судноводіння на морських шляхах»

Додаткова освіта / Підвищення кваліфікації / Стажування:

30 травня 2011 р. – 10 червня 2011 р. «Керівник вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації», Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації МОНМС України, м.Київ, Україна.
07 лютого 2011 р. – 19 лютого 2011 р. «Впровадження та використання дистанційних курсів у навчальний процесс мистецьких закладів ІІІ-ІV рвнів акредитації», Інститут післядипломної освіти НАКККіМ, м.Київ, Україна.

Публікації та дослідження:

 1. Книга Бойко В.І. Регіональний вимір і механізми підвищення соціально-економічної ефективності розвитку культурної сфери: проблеми теорії і практики: [монографія] / В.І.Бойко. – Херсон: Грінь Д.С., 2014. – 356 с.
 2. Стаття Бойко В.І. Доброчинність та благодійність як невід’ємна складова розвитку культурного середовища / В.І. Бойко // Ефективна економіка: Електронне наукове фахове видання. – 2011. – № 11.
 3. Стаття Бойко В.І. Діяльність та вплив некомерційних організацій у сфері культури / В.І. Бойко // Ефективна економіка: Електронне наукове фахове видання. – 2012. – № 7.
 4. Стаття Бойко В.І. Методологічні аспекти планування регіонального соціально-економічного розвитку сфери культури / В.І. Бойко // Ефективна економіка: Електронне наукове фахове видання. – 2013. – № 5.
 5. Стаття Бойко В.І. Комплексний підхід щодо врахування регіонального маркетингового середовища в культурній діяльності / В.І. Бойко // Культура народов Причерноморья: Науч.журнал ТНУ им. В.И. Вернадского. – Сімферополь, 2014. – № 274. – С. 230-233.
 6. Стаття Бойко В.І. Розвиток інформаційної інфраструктури культурної діяльності / В.І. Бойко // Культура народов Причерноморья: Науч.журнал ТНУ им. В.И. Вернадского. – Сімферополь, 2014. – № 275. – С. 210-213.
 7. Стаття Бойко В.І. Механізм здійснення організаційно-економічного потенціалу культурної діяльності на регіональному рівні / В.І. Бойко // Ефективна економіка: Електронне наукове фахове видання. – 2014. – № 8.
 8. Стаття Бойко В.І. Стратегічне управління стійким розвитком соціально-культурної сфери економіки / В.І. Бойко // Scientific journal of academic research «Black sea», economic science, ISSN: 1987-6521, E-ISSN: 2346-7541. Volume 09. February 2014. – С. 13-16.
 9. Стаття Бойко В.І. Розвиток інформаційних технологій у соціально-культурній діяльності / В.І. Бойко // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Экономика и управление. – Россия. Тольятти, 2015. – №1(20). – С.10-12.
 10. Стаття Бойко В.І. Теоретичні основи формування менеджменту та регіонального управління у сфері культурі / В.І. Бойко // Балтийский гуманитарный журнал. – Россия. Тольятти, 2015. – №1(10). – С. 161-164.
 11. Стаття Бойко В.І. Соціально-економічна сутність ефективного розвитку сфери культури та її роль у розвитку / В.І. Бойко // Азимут научных исследований. Серия: Экономика и управление. – Россия. Тольятти, 2015. – №1(10). – С. 27-30.
 12. Стаття Бойко В.І. Формування пріоритетів та способи розробки моделей розвитку сфери культури / В.І. Бойко // Карельский научный журнал. – Россия. Тольятти, 2015. – №1(10). – С. 99-101.
 13. Стаття Бойко В.І. Вивчення стратегій ринку споживання товарів та послуг у галузі культури / В.І. Бойко // Агросвіт: Науково-практичний журнал. – Київ, 2015. – №6. – С. 49-55.
 14. Стаття Бойко В.І. Культура і мистецтво як об’єкти спонсорства культурної сфери / В.І. Бойко // Агросвіт: Науково-практичний журнал. – Київ, 2015. – № 7. – С. 62-64.
 15. Стаття Бойко В.І. Організація та функціонування соціально-культурної сфери у регіонах України / В.І. Бойко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу… 2013. – №2 (22). – С. 106-109.

Конференції:

2016 Всеукраїнська науково-практична конференція викладачів і аспірантів «Правові, управлінські та економічні аспекти трансформації сучасного громадянського суспільства» (Київ). Доповідь: Реформування соціокультурної сфери як необхідна умова соціально-економічного розвитку регіону
2014 XXXII Международной научно-практической конференции «Наука и современность – 2014» (Новосибирск). Доповідь: Иностранный опит повышения эффективности функционирования социокультурної сферы региона и возможности его применения в Украине
... II Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Управління соціально-економічним розвитком держави, регіону, підприємства» (Полтава). Доповідь: Оцінка використання інформаційних технологій у регіональних механізмах розвитку соціально-культурної діяльності
... Міжнародна науково-практична конференція «Структурні трансформації національних економік в умовах глобалізації» (Миколаїв). Доповідь: Маркетингові інструменти як елемент системи регіонального управління розвитком соціокультурної сфери
2013 IX mezinárodní vědecko-praktická conference «Aplikované vědecké novinky – 2013» (Praha, Czech Republic). Report: Тенденції розвитку соціально-культурної сфери регіонів України
... IV Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы и перспективы экономики и управления: теория и практика» (Донецьк). Доповідь: Методологічні підходи до визначення ефективності процесів функціонування соціокультурної сфери регіону
2012 ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Формування ефективних механізмів господарювання в умовах сучасної економіки» (Запоріжжя). Доповідь: Теоретико-методичні засади модернізації соціокультурної сфери регіону
... Международная научно-практическая интернет-конференция «Пути и механизмы управления эффективным развитием национальной экономики в современных условиях» (Симферополь). Доповідь: О состоянии социальной инфраструктуры экономики регионов Украины
2011 Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні процеси в дорадництві: проблеми та перспективи» (Київ). Доповідь: Напрями соціокультурної політики в аспектах модернізації інфраструктури культурного простору регіону

Професійні інтереси:

 • Оптимізація управління та підвищення ефективності функціонування соціокультурної сфери

Загальні відомості:

    Кафедра публічного управління та гуманітарних наук створена на базі кафедри суспільних наук шляхом реорганізації в складі Інституту публічного управління та кадрової політики (наказ «Про реорганізацію структурних підрозділів Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв» № 132-о від 27 серпня 2015 р.).

    Кафедра на високому професійному рівні забезпечує викладання понад 45 фахових дисциплін, які забезпечені навчально-методичними матеріалами: робочі програми, навчально-методичні комплекси, посібники, вказівки та інша методична література.

    Професорсько-викладацький склад кафедри – це знані в Україні вчені, автори численних наукових монографій і навчальних посібників, члени Вчених і спеціалізованих вчених рад провідних вишів і науково-дослідних установ України, редколегій багатьох наукових фахових видань.

Робота кафедри спрямована на:

 • підготовку здобувачів вищої освіти, здатних сприяти модернізації української науки та її інтеграції до світового та європейського інтелектуального простору в галузі гуманітаристики;

 • підготовку нового покоління дослідників, здатних використати отримані ними знання в галузі публічного управління, антропології, історії, філософії для застосування при вирішенні національних і глобальних проблем;

 • підготовку інтелектуалів, здатних критично аналізувати соціокультурні процеси та сприяти їх розвитку.

Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасні соціокультурні та політичні процеси в Україні

Вибіркові дисципліни, передбачені навчальними планами на 2016-2017 н.р.

(натисніть на назву дисципліни для завантаження анотації)

Науково-педагогічний склад:

КАФЕДРА ПУГН - Вєдєнєєв

Вєдєнєєв Дмитро Валерійович

Доктор історичних наук,
професор

детальніше

Почав працювати в НАКККіМ у 2015 р.
Науково-педагогічний стаж: 25 років

Досвід роботи:

 • 1994–1998 рр. – Викладач, доцент, заст. начальника кафедри історії та політології Національної академії Академії Служби безпеки України;
 • 2002–2004 рр., 2005–2006 рр. – Головний науковий співробітник Центру наукових досліджень Національної академії СБУ;
 • 2006–2010 рр. – Завідувач спеціальної кафедри історії спецслужб Національної академії СБУ;
 • 2010–2014 рр. – Заступник директора з наукових питань Українського інституту національної пам’яті при Кабінеті Міністрів України;
 • 2014 р., до ліквідації установи – Завідувач відділу військової історії Національного НДІ українознавства МОН України.

Контакти:

НАКККІМ:
Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 11
Тел: (044) 581-99-81
Е-mail: (особиста поштова скринька)
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладання:

Навчальні курси на 2015/2016 навч. рік:

 • Основи наукових досліджень (Магістратура; Інститут публічного управління та кадрової політики, Інститут практичної культурології та арт-менеджменту, Інститут сучасного мистецтва; 1-й курс)
 • Основи дипломатичної та консульської служби (Бакалаврат; Інститут практичної культурології та арт-менеджменту, Інститут дизайну та реклами; 3-й курс)
 • Дипломатичний протокол (Бакалаврат; Інститут дизайну та реклами; 3-й курс)
 • Спецкурс на потоках підвищення кваліфікації

Освіта і вчений ступень:

2006 Доктор історичних наук: Національна академія оборони України, спеціальність 20.02.22 – «Військова історія»
1991 Київський державний університет ім.Т.Г.Шевченка, специальность «Історія»

Публікації та дослідження:

 1. Розділ у колективній монографії Вєдєнєєв Д. Головні напрями державотворення в Україні в період загострення громадянської війни // Українська революція і державність (1917–1920 рр.) [ Колективна монографія ] – К.: Парламентське видавництво, 1998. – С. 146–172.
 2. Монографія Вєдєнєєв Д., Шевченко С. Українські Соловки. – К.: ТОВ “УВПК “ЕксОб”, 2001. – 208 с.
 3. Розділ у колективній монографії Вєдєнєєв Д.В., Лисенко О.Є. Прояви терору і тероризму у протистоянні радянської влади та ОУН і УПА в західноукраїнському регіоні післявоєнної доби // Політичний терор і тероризм в Україні. ХІХ – ХХ ст. Історичні нариси. [Колективна монографія] – К.: Наукова думка, 2002. – С. 744 – 775.
 4. Стаття Вєдєнєєв Д., Шаповал Ю. Доля Мирона Матвієйко // До новітнього українського світогляду і стратегії. – К.: Економіка і право. – 2002. – С. 113–125.
 5. Книга Вєдєнєєв Д.В. Спеціальні підрозділи руху українських націоналістів та Української повстанської армії (1920-й – кінець 1960-х рр.). Монографія. – К.: Видавництво Національної академії СБ України, 2003.– Ч.1 – 171 с.; Ч.2 – 210 с.
 6. Книга Будков Д.В., Вєдєнєєв Д.В. Слово правди про Україну. Міжнародна інформаційна діяльність Української держави. 1917–1920. Монографія. – К.: “К.І.С.”, 2004. – 235 с.
 7. Книга Вєдєнєєв Д. Історичні типи терористичних проявів в Україні (остання чверть ХІХ ст. – ХХ ст.) // Тероризм та боротьба з ним: теоретико-практичні аспекти. Монографія. – К.: Вид-во НА СБ України, 2004. – С. 19–54
 8. Книга Вєдєнєєв Д.В., Стаднік О.А. Підрозділи спеціального призначення Організації українських націоналістів та Української повстанської армії: документальна спадщина. Збірник документів – К.: Видавництво Національної академії СБ України, 2004. – 235 с.
 9. Книга Вєдєнєєв Д.В., Кучер В.І. Українці проти нацизму: політичний вимір: монографія. – Запоріжжя: “Просвіта”, 2005. – 84 с.
 10. Книга Биструхін Г.С., Вєдєнєєв Д.В. “Міська партизанська війна” як феномен збройної боротьби та спеціальної діяльності. 1945–2005 рр. Монографія. – К.: Видавництво Національної академії СБ України, 2006. – Ч. 1. – 216 с.; Ч.2. – 229 с.
 11. Книга Биструхін Г.С., Вєдєнєєв Д.В. Війна в кам‘яних джунглях. Міська партизанська війна як феномен збройної боротьби та спеціальної діяльності. 1945–2005 рр. Монографія. – К.: Генеза, 2006. – 512 с.
 12. Книга Вєдєнєєв Д.В., Будков Д.В. Юність української дипломатії. Становлення зовнішньополітичної служби України в 1917–1923 роках. Монографія – К.: К.І.С., 2006. – 312 с.
 13. Книга Вєдєнєєв Д.В., Биструхін Г.С. Меч і тризуб. Розвідка і контррозвідка руху українських націоналістів та УПА (1920–1945). Монографія. – К.: Ґенеза. 2006. – 408 с.
 14. Книга Вєдєнєєв Д.В., Биструхін Г.С. “Повстанська розвідка діє точно і відважно…“. Документальна спадщина підрозділів спеціального призначення ОУН та УПА. 1940–1950-ті роки. – К.:К.І.С., 2006. – 568 с.
 15. Книга Солдатенко В.Ф., Бевз Т.А., Бойко О.Д., Вєдєнєєв Д.В. та інші. Український вибір: політичні системи ХХ століття і пошук власної моделі суспільного розвитку. – К.: Парламентське видавництво, 2007. – 576 с.
 16. Книга Пилипчук В.Г., Бєлов О.Ф., Вєдєнєєв Д.В. та інші. Служба безпеки України: становлення, досвід, пріоритети діяльності. Науково-популярне видання. – К., 2007. – 192 с.
 17. Книга Вєдєнєєв Д.В., Биструхін Г.С. Двобій без компромісів. Протиборство спецпідрозділів ОУН та радянських сил спецоперацій. 1945–1980-ті роки: Монографія. – К.: К.І.С., 2007. – 568 с.
 18. Книга Веденеев Д.В. Одиссея Василия Кука. Военно-политический портрет последнего командующего УПА. – К.: К.И.С., 2007. – 208 с.
 19. Книга Веденеев Д. Украинский фронт в войнах спецслужб: Исторические очерки. – К.: К.И.С., 2008. – 432 с.
 20. Книга Вєдєнєєв Д. Задзеркалля історії. Нариси з історії спеціальних служб. – К.:К.І.С., 2008. – 288 с.
 21. Книга Вєдєнєєв Д.В. (член редакційної колегії). Південна Україна: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний вимір. – Одеса: ВМВ, 2009. – 397 с.
 22. Книга Вєдєнєєв Д.В., Биструхін Г.С., Семука А.І. Гострі кігті орла. Сили спеціальних операцій США: історія та сучасність. Монографія. – К.: К.І.С., 2010. – 400 с.
 23. Книга Вєдєнєєв Д.В.,Шевченко С.В. Розвіяні міфи: історичні нариси і статті. – К.: Фенікс, 2010. – 576 с.
 24. Книга Рожен Л.М., Вєдєнєєв Д.В., Гавриленко О.А. та інші. Нариси з історії розвідки суб’єктів державотворення на теренах України. – К.: Преса України, 2011. – 536 с.
 25. Стаття Вєдєнєєв Д. Радянські спецслужби в України в роки Другої світової війни // Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ ст. Історичні нариси. – К.: Наукова думка. – 2011. – Книга друга. – С. 279 – 310.
 26. Книга Держава, влада та громадянське суспільство у документах політичних партій України (кінець 1980-х – перша половина 2011 рр.). Науково-документальне видання. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України. – 808 с. (співупорядник).
 27. Книга Антонюк Я., Баран В., Баранов В., Вєдєнєєв Д. та інші. Історія органів державної безпеки на Волині: документально-публіцистичне видання. – Луцьк: Ініціал, 2012. – 240 с.
 28. Книга Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). – К.: ІПіЕНД, 2012. – 588 с. (член авторського колективу).
 29. Книга Україна під нацистською окупацією: спалені села (1941–1944 рр.): Анотований покажчик / За ред. В. Ф. Солдатенка. – К.: ДП НВЦ «Пріоритети», 2012. – 424 с. (член редакційної колегії).
 30. Книга Вєдєнєєв Д. В., Будков Д.В. Заручниця глобального протистояння. Трагедія Великого Голоду 1932–1933 рр. в Україні у контексті «холодної війни» (1945–1991 рр.): Монографія. – К.: Дорадо-Друк, 2013. – 232 с.
 31. Книга Спалені села і селища Чернігівщини в 1941–1943 роках: злочини проти цивільного населення. Збірник документів і матеріалів. – Чернігів: Десан-Поліграф, 2013. – 224 с. (заступник голови редколегії).
 32. Книга Сожженные села: Украина под нацистской оккупацией. 1941–1944 гг.: Аннотированный указатель. – М.: Фонд «Историческая память», 2013. – 384 с. (член редколлегии).
 33. Книга Каталог зруйнованих храмів і монастирів України. – К.: Пріоритети, 2013. –512 с. (заступник голови редколегії).
 34. Стаття Вєдєнєєв Д. В. Минуле як чинник конфліктогенності в українсько-польських відносинах // Відображення Волинської трагедії в історичній пам’яті польського й українського народів: Монографія. – К.: Пріоритети, 2013. – С.220–238.
 35. Книга Веденеев Д. В., Будков Д.В. Закулисный актер истории: Очерки истории разведки и контрразведки. – К.: К.И.С., 2015. – 392 с.
 36. Книга Вєдєнєєв Д. (співупорядник). Історія розвідки і контррозвідки в Україні. Методичні рекомендації. – К.: ІПК СБУ, 1995. – 26 с.
 37. Книга Вєдєнєєв Д. (співупорядник). З історії розвідки та контррозвідки України. 1918–1919. Збірник документів і матеріалів. – К.: Академія СБ України, 1996. – 182 с.
 38. Книга Вєдєнєєв Д. (співупорядник). Розвідка і контррозвідка України. 1917–1921 рр. Збірник документів і матеріалів. – К.: Ін-т підготовки кадрів СБ України, 1995. – 167 с.
 39. Стаття Вєдєнєєв Д., Козенюк В., Сердюк С. (упорядники) // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. –2000. – № 1. Спецвипуск. [Документи щодо участі органів держбезпеки України у Великій вітчизняній війні].
 40. Книга Вєдєнєєв Д., Кокін С., Лисюк Ю. (упорядники). З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. [Спецвипуск до 15-ї річниці аварії на ЧАЕС]. – 2001. – № 1. – 398 с.

Досягнення та заохочення:

 • Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2007 р.), «Хрестом доблесті» СБ України ІІ ступеня (2008 р.), медалями.
 • Подяка Прем’єр-Міністра України (2012 р.)
 • Лауреат премії імені Володимира Вінниченка (2011 р.)
 • Полковник запасу. Державний службовець 5 рангу.

Участь в редколегіях наукових журналів:

З 2015р. Головний редактор фахового наукового видання «Культура і сучасність»
З 2012 р. Заступник головного редактора фахового наукового видання «Воєнно-історичний вісник»

В ЗМІ:

 • Українські історики. Біобібліографічнийдовідник. – Випуск 3. Серія «Українські історики». –Київ: Інститут історії України НАН України, 2010. – С. 36-38.
 • ПВєдєнєєв Д.В. //Хто є хто в українських суспільних науках. – К., 1997. – С. 60–61;
 • Вєдєнєєв Д.В.Енциклопедія сучасної України.– Т. 4.– С. 216;
 • Вєдєнєєв Д.В. // Хтоє хто в Україні ( http://dovidka.com.ua );
 • Хтоє хто в державному управлінні– К., 2008.– С. 342–343.
 • «Від дитячого садочка до Інституту національної памяті»
КАФЕДРА ПУГН - Карпов

КАРПОВ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ

кандидат історичних наук,
доцент,
керівник Української професійної школи музейних досліджень

Навчально-методичні комплекси:
• основи охорони праці (для усіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр»)
• охорона праці в галузі (для усіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр»)
• цивільний захист (всі спеціальності НАКККіМ)
• історія України
• історія української культури
• музейна справа
• охорона культурної спадщини
БІОГРАФІЯ
Закінчив з відзнакою Львівське вище військово-політичне училище за спеціальністю культурно-просвітня робота та військово-педагогічний факультет Гуманітарної академії Збройних Сил за спеціальністю історія.
Предметом наукових студій є історичний процес перебування японських солдатів та офіцерів у полоні на території Радянського Союзу, Північної Кореї та Ляодунському півострові у Китаї. За цією темою захистив дисертацію.
У 1997 році випустив книгу «Бранці Сталіна. Сибірське інтернування японської армії. 1945 – 1956 роки», яка була перевидана у Японії. Це дослідження стало в один ряд поруч з іншими ґрунтовними дослідженнями з цієї тематики у Росії, Японії та Україні. У 2011 році світ побачила ще одна книга про полон видана «Таємниці «західного» інтернування: японці в радянських таборах для військовополонених в Українській РСР (1946 – 1949 рр.)», яка теж була видана у Японії.
До кола наукового інтересу також відноситься музеєзнавство, зокрема військове, та військова символіка. Світ побачили ряд монографій «Музейна справа у Збройних Силах України», «Військові прапори України», «Військова символіка України. Нарукавні знаки (1992 – 1999 рр.).», «Становлення та розвиток військової символіки України», а також видані у співавторстві монографії «Українська військова символіка» та «Військова символіка держави», «Соціологія музеїв. Презентація на тлі простору і часу».
КАФЕДРА ПУГН - Рева

Рева Тетяна Сергіївна

Кандидат політичних наук
доцент

Почала працювати в НАКККіМ у 2013 р.
Науково-педагогічний стаж: 3 роки

Контакти:

НАКККІМ:
Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 11
Тел: (044) 581-99-81
Е-mail: (особиста поштова скринька)
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладання:

Навчальні курси на 2015/2016 навч. рік:

 • Політологія (Бакалаврат; Інститут дизайну та реклами, Інститут публічного управління та кадрової політики, Інститут практичної культурології та арт-менеджменту; 2-й курс, 1-2 модуль);
 • Етикет (Бакалаврат; Інститут сучасного мистецтва; 4-й курс. 1 модуль);
 • Етика, естетика (Бакалаврат; Інститут дизайну та реклами, Інститут практичної культурології та арт-менеджменту; Інститут сучасного мистецтва; 2-й курс, 1-2 модуль).

Освіта і вчений ступень:

2013 Кандидат політичних наук: Київський національний університет імені Тараса Шевченка; 23.00.02 – політичні інститути та процеси, тема дисертації «Сучасний політичний екстремізм (на прикладі Іспанії, Італії та Німеччини)»
2009 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність – «Політологія»

Публікації та дослідження:

 1. Стаття Рева Т. С. Політичний екстремізм: сутність та основні форми прояву / Т. С. Рева // Політологічний вісник: зб. наук. праць. –– К.: «ІНТАС», 2010. – Вип. 46. – С. 186–193.
 2. Стаття Рева Т. С. Політичний екстремізм: основні риси та причини виникнення / Т. С. Рева // Нова парадигма: [журнал наукових праць]. – К.: Вид-во імені М.П. Драгоманова, 2010. - Вип. 98. – С. 196–205.
 3. Стаття Рева Т. С. Історичні форми прояву екстремізму / Т.С. Рева // Гілея: науковий вісник: зб. наук. праць. – К.: ВІР УАН, 2011. – Вип. 45(3). – С. 624–631.
 4. Стаття Рева Т. С. Особливості політичного екстремізму у Іспанії / Т.С. Рева // Політологічний вісник: зб. наук. праць. – К.: «ІНТАС», 2011. – Вип. 57. – С. 424–433.
 5. Стаття Рева Т.С. Політичний екстремізм у державах Західної Європи / Т.С. Рева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2012. –Вип. 110. – С. 38–41
 6. Стаття Рева Т.С. Правоекстремістські партії: термінологічний аналіз / Т.С. Рева // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013 - № 3 – С. 201-205
 7. СРозділ у колективній монографії Рева Т. С. Ідеї Кирило-Мефодіївського товариства у творчості Тараса Шевченка / Т. С. Рева / Тарас Шевченко буде жити у віках: монографія / за ред. В.Г. Чернеця, С.Х. Литвина. - К., 2014 – С. 93-99
 8. Стаття Рева Т. С. Політика та масонство: точки перетину / Т.С. Рева // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. - № 11.
 9. Стаття у енциклопедичному словнику Рева Т.С. Екстремістська партія / Рева Т.С. // Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори): енциклопедичний словник-довідник. - Політологічний енциклопедичний словник неологізмів – Львів, 2015. – С. 112
 10. Стаття у енциклопедичному словнику Рева Т.С. Ісламофашизм / Рева Т.С. // Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори): енциклопедичний словник-довідник. - Політологічний енциклопедичний словник неологізмів – Львів, 2015. – С. 163
 11. Стаття Reva T.S. Freemasonry in Ukraine: the main stages of development / T.S. Reva. - Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015 - № 3 – С. 60-64.
 12. Методичні рекомендації Рева Т.С. Методичні рекомендації до семінарських занять і самостійної роботи для студентів усіх напрямів підготовки «Політологія» / Т.С. Рева. – Київ: НАКККіМ, 2016. – 38 с.

Конференції:

2015 Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету - 2015» (Київ). Доповідь: Основні симптоми соціально-політичної травми на прикладі України (2013-2014 рр.)
2014 Всеукраїнська науково-практична конференція «Феномен Тараса Шевченка: лінгвістичний, історичний і мистецтвознавчий аспекти» (Київ). Доповідь: Критика монархізму в творчості Т. Шевченка
2013 Міжнародна науково-практична конференція «Суспільні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень» (Львів). Доповідь: Сектантський характер політичного екстремізму
2013 Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні соціокультурні та політичні процеси в Україні» (Київ). Доповідь:
Політичний екстремізм: поняття та основні риси

Професійні інтереси:

 • Політичні партії та рухи
 • Політичний екстремізм
 • Соціально-політичні процеси Україні
 • Політика та мистецтво
КАФЕДРА ПУГН - Святненко

Святненко Анна Василівна

кандидат історичних наук,
доцент

Почала працювати в НАКККіМ з 2002 р.
Голова профспілкового комітету Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.
Науково-педагогічний стаж: 22 років

Контакти:

НАКККІМ:
Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 11
Тел: (044) 581-99-81
Е-mail: (особиста поштова скринька)
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладання:

Навчальні курси на 2015/2016 навч. рік:

 • Історія української державності і культури (Бакалаврат; Інститут публічного управління та кадрової політики, Інститут практичної культурології та арт-менеджменту, Інститут дизайну та реклами, Інститут сучасного мистецтва; 1-й курс)
 • Соціологія культури (Магистратура; Институт практичної культурології та арт-менеджментту; 1-й курс)

Освіта і вчений ступень:

1996 Кандидат історичних наук: Київський державний інститут культури, специальность 17.00.01. «Теорія та історія культури», тема дисертації: «Становлення та розвиток культури і мистецтва в Україні в радянський період»
1981 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність «Історія»

Публікації та дослідження:

 1. Стаття Становлення та розвиток православних парафіяльних училищ на Поділлі: перша половина XIXст. / А.В. Святненко // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – К., 2015. - №3. – С.65-70.
 2. Стаття Діяльність Київської єпархії в просвітницькій сфері: перша половина XIXст. / А.В. Святненко // Вісник НАКККіМ. –К., 2014. - № 4. - С. 180-186.
 3. Розділ колективної монографії До питання про українську культуру у творчій спадщині Т.Г. Шевченка. / А.В. Святненко /Тарас Шевченко буду жити у віках /за ред. В.Г. Чернеця, С.Х. Литвина. –К., 2014. – С.117-124.
 4. Стаття Становлення та розвиток жіночих духовних училищ на Правобережній Україні (II пол XIX – поч. XXст.). /А.В. Святненко // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. –К., 2013. - № 3. - С. 170-176.
 5. Стаття Церковно-парафіяльні школи на Правобережній Україні (II пол. XIXст.). / А.В. Святненко // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – К., 2012. - №4.
 6. Стаття Становлення організаційної структури Київської єпархії (кінець XVIII – середини XIXст.). /А.В. Святненко // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. –К., 2012. - № 1.
 7. Стаття Київська єпархія за часів митрополитів Єрофія Малицького й Гавриїла Банулеско-Бодоні. /А.В. Святненко // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. –К., 2011. - № 4.

Конференції:

2015 Міжнародна науково-практична конференція «Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання» (Київ). Доповідь: Церковні давньосховища як центри збереження памяток культури (перша половина XIXст.)
2015 Міжнародна науково-практична конференція «Концептуальна парадигма творчості Тараса Шевченка: філософський, лінгвістичний, історичний і мистецтвознавчий контексти» (Київ). Доповідь: Освітньо-педагогічні погляди Т.Г. Шевченка
2014 Всеукраїнська науково-практична конференція «Охорона культурної спадщини в Україні: аспекти соціокультурної взаємодії» (Київ). Доповідь: Церковно-археологічний музей при Київській Духовній Академії: етапи становлення
2013 Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Сучасні соціокультурні та політичні процеси в Україні», присвячена пам'яті видатного українського вченого, доктора філософських наук, професора О.М. Семашка (Київ). Доповідь: Проблеми збереження етнокультурної ідентичності української діаспори
2013 Міжнародна науково-теоретична конференція «Національна система забезпечення якості і взаємної довіри в системі вищої освіти – trust» (Київ). Доповідь: Забезпечення якості освіти у провідних країнах світу
2013 Міжнародна науково-практична конференція XI Культурологічні читання пам'яті Володимира Подкопаєва «Взаємодія культур і збереження розмаїття форм культурного самовираження в умовах глобалізації» (Київ). Доповідь: Доброчинна діяльність церков та релігійних організацій в сучасній Україні

Професійні інтереси:

 • Історія України
 • Історія української культури
 • Історія освіти
 • Історія релігії
 • Соціологія

Гранти:

Дослідження та доповідь: «Насильство проти жінок: що про це думають молоді люди?» на замовлення Британської Ради в Україні. 2005р.

Підвищення кваліфікації / Стажування:

 • 2006-2009 рр. – навчання у докторантурі Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв зі спеціальності 26.00.01. «Теорія та історія культури». Тема дисертаційного дослідження «Культурно-просвітня та благодійна діяльності Християнських церков на Правобережній Україні (кінець XVIII – перша половина XIXст.);
 • 7 лютого – 19 лютого 2011р.: Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 690078 , Інститут післядипломної освіти НАКККіМ, «Впровадження та використання дистанційних курсів у навчальний процес мистецьких закладів освіти III-IV рівнів акредитації», Київ;
 • 10 листопада - 21 листопада 2014 р.: Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 035453, Інститут післядипломної освіти НАКККіМ, «Використання технологій дистанційного навчання в мистецьких вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації», Київ
КАФЕДРА ПУГН - Фур'єр

Фур’єр Ірина Аронівна

кандидат філософських наук,
доцент

Почала працювати в НАКККіМ з 2008 р.
Науково-педагогічний стаж: 12 років

Контакти:

НАКККІМ:
Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 1
Тел: (044) 581-99-81
Е-mail: (особиста поштова скринька)
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладання:

Навчальні курси на 2015/2016 навч. рік:

 • Філософія (Бакалаврат; Інститут публічного управління та кадрової політики, Інститут практичної культурології та арт-менеджменту, Інститут дизайну та реклами, Інститут сучасного мистецтва; 2-й курс)
 • Риторика (Бакалаврат; Інститут публічного управління та кадрової політики, Інститут практичної культурології та арт-менеджменту, Інститут дизайну та реклами, Інститут сучасного мистецтва; 2-й курс)
 • Соціологія культури (Магістратура; Інститут сучасного мистецтва; 1-й курс)
 • Філософія мистецтва (Магістратура; Інститут сучасного мистецтва; 1-й курс)

Освіта і вчений ступень:

2007 Кандидат філософських наук: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.02 "Діалектика і методологія пізнання", тема дисертації: Онтологічний вимір постнекласичного наукового дискурсу
2004 Міжнародний Соломонів університет, спеціальність "Філософія"

Публікації та дослідження:

 1. Стаття Фур’єр І. А. Витоки онтології наукового дискурсу / І. А. Фур’єр // Практична філософія. — 2007. — № 2. — С. 52-58.
 2. Стаття Фур’єр І. А. Наукове знання як дискурс / І. А. Фур’єр // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філософія. Політологія. — К.: ВПЦ “Київський Університет”. — 2007. — Вип. 84-86. — С. 85-89.
 3. Стаття Фур’єр І. А. Постнекласичний науковий дискурс: єдність знання та комунікації / І. А. Фур’єр // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць.—Вип. 65. – К.: Академічний Центр “Аналітика”, 2007.— С. 134-144.
 4. Стаття Фур’єр І. А. Первісна езотерична філософія як мислення єдності світу / І. А. Фур’єр // Мистико-эзотерические движения в теории и практике. История. Психология. Философия: Сб. материалов / Под. ред. С. В. Пахомова, Ю. Ю. Завгороднего, С. В. Капранова. СПб., 2008. — С. 62 – 71.
 5. Стаття Фур’єр І. А. Конструювання соціальної реальності у дискурсі / І. А. Фур’єр // Культура і сучасність : альманах. – К. : Міленіум, 2008. – № 2. – С.159-165.
 6. Стаття Фур’єр І. А. Філософія і поезія / І. А. Фур’єр // Вестник Общества русской философии при Украинском философском фонде : украинский журнал русской философии/Общество русской философии при Украинском философском фонде.Вып. 4: Поэзия в философии - философия в поэзии: [сб. науч. работ] / редкол.:Г.Аляев(отв. ред.). - К. : Русь, 2010. - С.97-105.
 7. Стаття Фур’єр І. А. Онтологічна невизначеність як властивість штучно-природних систем / І. А. Фур’єр // Культура і сучасність : альманах. – К.:Міленіум, 2011. – № 2. – C33-38.
 8. Стаття Фур’єр І. А. Паралель квантової герменевтики осмислення світу з гайдегерівським проектом пізнання / І. А. Фур’єр // Вісник НАКККіМ . — К.: Міленіум, 2013. — № 1. — С. 15-19.

Конференції:

2015 Всеукраїнська науково-теоретична конференція "Соціокультурна трансформація суспільства: інтеграція України в європейський простір" (Київ). Доповідь: Дискурс-аналіз як міждисциплінарна теорія у сучасних гуманітарних науках
2013 Всеукраїнська науково-теоретична конференція "Сучасні соціокультурні та політичні процеси в Україні" (Київ). Доповідь: Сучасна наука як форма підкорення світу за М.Гайдегером
2008 Міжнародна наукова конференція факультету філософії та політології Санкт-Петербурзького державного університету "Сучасна онтологія ІІ: Буття як центральна проблема онтології" (Санкт-Петербург). Доповідь: Геометричний вимір поняття "буття".
2007 Міжнародна наукова конференція "СДні науки філософського факультету-2007" (Київ). Доповідь: "Дискурсивна онтологія" постнекласичної науки.

Професійні інтереси:

 • Філософія науки
 • Філософія мистецтва
 • Філософська онтологія
 • Східна філософія
КАФЕДРА ПУГН - Алієва

Алієва Людмила Олександрівна

кандидат історичних наук,
доцент

почала працювати в НАКККіМ у 2003 р.
науково-педагогічний стаж: 16 років

Досвід роботи:

Працюю в НАКККіМ з 2003 року на різних посадах.

 • Науковий керівник двох дисертаційних досліджень аспірантів кафедри. Науковий керівник 38 бакалаврських та 28 магістерських робіт (за весь термін роботи).
 • Керівник соціологічної групи з проведення опитувань студентів НАКККіМ.

Контакти:

НАКККІМ:
Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 11
Тел: (044) 581-99-81
Е-mail: (особиста поштова скринька)
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладання:

Навчальні курси на 2015/2016 навч. рік:

 • Соціологія (Бакалаврат; Інститут публічного управління та кадрової політики, Інститут практичної культурології та арт-менеджменту, Інститут дизайну та реклами; 2-й курс)
 • Політичні комунікації (Бакалаврат; Інститут публічного управління та кадрової політики; 2-й курс)
 • Психологія управління (Магістратура; Інститут практичної культурології та арт-менеджменту; 1-й курс)
 • Безпека життєдіяльності та екологія (Бакалаврат; Інститут публічного управління та кадрової політики, Інститут практичної культурології та арт-менеджменту, Інститут дизайну та реклами, Інститут сучасного мистецтва; 1-й курс)

Публікації та дослідження:

 1. Стаття Алієва Л. О. Соціологічні дослідження кіно в Україні в соціокультурному контексті сучасного кінопроцесу (історичний аспект) / Л. О. Алієва // Культура і сучасність. – 2004. – С. №1. – С. 108-114.
 2. Стаття Алієва Л. О. Із історії становлення і розвитку соціології мистецтва в Україні першої чверті ХХ ст. / Л. О. Алієва // Вісник ДАКККіМ. – 2004. – №2. – С. 112-117.
 3. Стаття Алієва Л. О. Соціологічні дослідження образотворчого мистецтва в СРСР та в Україні у контексті становлення української соціології мистецтва (історичний аспект) / Л. О. Алієва // Вісник ДАКККіМ. – 2004. – №3. – С. 118-124.
 4. Стаття Алієва Л. О. З історії становлення і розвитку соціології літератури в Україні: ХІХ – ХХ ст. / Л. О. Алієва // Вісник ДАКККіМ. – 2008. – №2. – С. 95-102.

Конференції:

2013 ІІ Конгрес САУ «Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах кризи» (Харків). Доповідь: Вплив міграційних процесів на структуру культурних потреб населення великих міст України
... Науково-теоретична конференція «Сучасні соціокультурні та політичні процеси в Україні», присвячена пам’яті видатного українського вченого, доктора філософських наук, професора Олександра Миколайовича Семашко (Київ). Доповідь: Особливості девіантної поведінки молоді в умовах трансформації суспільства»
2009 Міжнародна наукова конференція «Молодь у сучасному світі: філософсько-культурологічні виміри». Доповідь: «Роль української мови у формуванні національної індентифікації студентства

Професійні інтереси:

 • Психологія та соціологія управління
 • Соціологія мистецтва
 • Соціологія культури
 • Соціологія міграцій
 • Методологія і методи соціологічних досліджень
 • Організація роботи соціологічної і маркетингової служби
 • Соціологічний аналіз емпіричних даних
КАФЕДРА ПУГН - Дорогих

Дорогих Людмила Василівна

Кандидат історичних наук,
доцент

Почала працювати в НАКККіМ у 2002 р.
Науково-педагогічний стаж: 39 років

Досвід роботи:

Працюю на викладацькій роботі з 1973 року.

Співорганізатор та співавтор проекту «Національний звіт України з виконання рішень підсумкового документу Спеціальної Сесії Генеральної Асамблеї ООН в інтересах дітей (2002 р.) та Плану дій «Світ, сприятливий для дітей», виконаний на базі Державного інституту розвитку сім’ї та молоді під керівництвом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту за сприяння дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні (2006-2007 рр.).

 • 1973-2002 рр. – Київський національний університет культури і мистецтв, на кафедрах культурно-освітньої роботи, психології і педагогіки, історії і культури України, теорії та історії культури.
 • Після закінчення доктарантури з 2002 року – в НАКККіМ професором кафедри гуманітарних та соціальних дисциплін, потім – суспільних наук.
 • З 2015 р. – публічного управління та гуманітарних наук в НАКККіМ.
 • Співорганізатор та співавтор проекту «Національний звіт України з виконання рішень підсумкового документу Спеціальної Сесії Генеральної Асамблеї ООН в інтересах дітей (2002 р.) та Плану дій «Світ, сприятливий для дітей», виконаний на базі Державного інституту розвитку сім’ї та молоді під керівництвом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту за сприяння дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні (2006-2007 рр.).

Викладання:

Навчальні курси на 2015/2016 навч. рік:

 • «Психологія художньої творчості» (Бакалаврат; Інститут сучасного мистецтва; 4-й курс)
 • «Психологія управління» (Магістратура; Інститут практичної культурології та арт-менеджменту; 1-й курс)

Освіта і вчений ступень:

1999 Кандидат іст. наук: Київський державний університет культури і мистецтв, специальность 17.00.01 «Теорія та історія культури», тема диссертации: Аматорське мистецтво як історико-культурне явище (на матеріалах України другої половини XIX ст.)
1980 Аспірантура: Київський державний інститут культури, кафедра психології і педагогіки
1973 Київський державний інститут культури, спеціальність «Культурно-освітня робота»

Додаткова освіта / Підвищення кваліфікації / Стажування:

18 квітня – 16 червня 1990 р. Ленинградский ордена дружбы народов государственный институт культуры, Факультет повышения квалификации преподавателей (за індивідуальною програмою);
1999-2002 рр. Докторантура: Київський національний університет культури і мистецтв, кафедра теорії та історії культури.
03 лютого – 15 лютого 2014 р. «Сучасні вимоги до організації навчального процесу у ВНЗ ІІІ – ІV рівнів акредитації», «Впровадження нової системи забезпечення якості освіти – проекту TEMPUS-TRUST»: Сертифікат 12СПВ 036574, 72 ак. год. Інститут післядипломної освіти НАКККіМ, Київ.

Публікації та дослідження:

 1. Репринт Самодеятельное художественное творчество в СССР. – К.: КГИК, 1989. – 54 с.
 2. Стаття Художнє аматорство як елемент повсякденного життя і побуту населення України другої половини XIX ст. // Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова: Соціально-гуманітарні дисципліни: Актуальні проблеми сучасної культурології. – К., 1998. С. 23-27.
 3. Стаття Художнє аматорство у процесі гуманізації особи // Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова: Соціально-гуманітарні дисципліни: Проблеми культурології. – К., 1998. – С. 9-12.
 4. Стаття К вопросу об историческом развитии понятия «любительское искусство» // Междунар. сб. науч. ст.: Россия, Белоруссия, Украина. – Минск, 2000.
 5. Стаття Засвоєння цінностей культури в умовах аматорської художньої творчості // Вісник ДАКККіМ. – Вип. 2. – К., 2000. – С. 55-61.
 6. ССтаття Аматорське мистецтво в Україні на початку ХХ ст. // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика: Зб. статей. Вип. 5. – К.: Інститут історії України НАН України, 2001. – С. 58-65.
 7. Стаття Діяльність видатних митців у розвитку аматорського мистецтва в Україні на початку ХХ ст. // Вісник ДАКККіМ. – К., 2002. – Вип. 3. – С. 104-110.
 8. Стаття Художньо-просвітня діяльність громадських організацій як чинник розвитку аматорського мистецтва в Україні на початку ХХ ст. // Культура і мистецтво у сучасному світі: Збірник наук. праць. Вип. 4. – К.: Київський національний університет культури і мистецтв, 2003. – С. 19-30.
 9. Стаття Проблема генезису поняття «аматорське мистецтво» в контексті історико-мистецтвознавчого аналізу // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Наук. журнал. – 2’2007. – К.: Міленіум, 2007.– С. 66-72.
 10. Розділ книги Постать Т. Г. Шевченка в театральному й музичному мистецтві України другої половини ХІХ – початку ХХ століття // Тарас. Шевченко буде жити у віках: Шевченкознавчі студії, присвячені: 200-річчю з дня народження Великого Кобзаря: Колективна монографія. – К.: НАКККіМ, 2014. – 174 с. – С. 153-171.

Конференції:

2014 «Музейна справа та освіта в Україні» (Київ). Доповідь: Інформаційно-культурна діяльність музеїв Буковини в контексті взаємодії традицій та інновацій (у співавт. з Гнидкою К.О.)
2014 «Перші наукові читання, присвячені пам’яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра» (Київ) Доповідь: Творчий геній Т.Г. Шевченка як чинник формування національного театрального й музичного мистецтва України другої половини ХІХ ст.
2013 «Сучасні соціокультурні та політичні процеси в Україні» (Київ). Доповідь: Традиційна народна культура українців у глобалізаційних процесах сучасності: проблема збереження

Доповіді та виступи:

 • Аматорське мистецтво в Україні другої половини XIX ст. // Четвертий міжнародний конгрес україністів: Одеса, 26-29 серпня 1999 р. Доповіді та повідомлення. Південь України. Одеса. – Одеса, 1999. – С. 390-396.
 • Аматорське мистецтво в контексті історико-культурного розвитку України ХХ ст. // Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів: Історія: Зб. наук. ст. – Частина 2. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 526-532.

Професійні інтереси:

 • Психолого-педагогічні засади художньої діяльності
 • Теоретична культурологія, теорія мистецтва
 • Прикладна культурологія (соціокультурна сфера)
 • Народна художня творчість
 • Театральне мистецтво

Самандас Наталія Володимирівна

Самандас Наталія Володимирівна

кандидат наук з державного управління,
доцент

Почала працювати в НАКККіМ у 2012 р.
Науково-педагогічний стаж: 14 років

Досвід роботи:

Працюю в Національній академії керівних кадрів культури та мистецтв з 2012 року.

 • Доцент кафедри публічного управління та гуманітарних наук Інститут публічного управління та кадрової політики НАКККіМ.

Контакти:

НАКККІМ:
Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 11
Тел: (044) 581-99-81
Е-mail: (особиста поштова скринька)
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладання:

Навчальні курси на 2015/2016 навч. рік:

 • Юридичне документознавство (Бакалаврат: Інститут публічного управління та кадрової політики; 4-й курс)
 • Правове забезпечення діяльності кадрових структур (Бакалаврат: Інститут публічного управління та кадрової політики; )
 • Правове забезпечення інформаційної сфери (Бакалаврат: Інститут публічного управління та кадрової політики; 3-й курс)
 • Авторське право (Бакалаврат: Інститут дизайну та реклами, Магістратура: Інститут практичної культурології та арт - менеджменту; 1-й курс)
 • Трудове право (Бакалаврат: Інститут дизайну та реклами, Інститут практичної культурології та арт – менеджменту, Інститут мистецтва; 2-й курс)

Освіта і вчений ступень:

2014 Доцент, доцент кафедри суспільних наук, Національна академія керівних кадрів культури та мистецтв
2010 Національний університет державної податкової служби, спеціальність «Правознавство»
2001 Тернопільська академія народного господарства, спеціальність «Фінанси»
2001 Кандидат наук з державного управління, Українська академія державного управління при президентові України спеціальність 25.00.05 «Галузеве управління», тема дисертації: Становлення і розвиток системи державних органів управління освітою в Україні (1917 - 1941 рр.)
1999 Українська академія державного управління при Президентові України
2001 Дрогобицький державний педагогічний інститут ім. І.Франко, спеціальність «Математика та інформатика»

Публікації та дослідження:

 1. Навчальний посібник Самандас Н.В., Матвієць А.О. Основи зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / Самандас Н.В., Матвієць А.О. – Дрогобич: Вимір, 2011. – 692 с. [Гриф надано Міністерством освіти і науки України, лист № 1/11 – 9492 від 14 жовтня 2010 р.)]
 2. Стаття Професійна культура поліцейського як один з основних чинників підвищення позитивного іміджу поліції: зарубіжний досвід. / Самандас Н.В. //Держава і право. – 2013. – Вип. 59. – С. 364 – 369.
 3. Стаття Зміст професійної підготовки поліцейських у Російській імперії в кінці ХІХ – на початку ХХ століть. / Самандас Н.В. //Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 6 (140). – С. 45 – 51.
 4. Стаття Компаративний аналіз систем підготовки поліцейських у деяких країнах Європи. / Самандас Н.В. // Порівняльно-правові дослідження. – 2013. – № 1 – 2. – С. – 258 – 263.
 5. Стаття Правові основи підготовки кадрів для державної служби у Російській імперії за часів правління Петра І. / Самандас Н.В. // Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал. – 2013. – № 3 (11). – С. 302 – 309.
 6. Стаття Правові основи підготовки кадрів для державної служби у Російській імперії наприкінці ХVIII на початку ХІХ століть. / Самандас Н.В. //Держава і право. – 2013. – Вип. 61. – С. 58 – 65.
 7. Стаття Система професійної підготовки поліцейських у Російській імперії в кінці ХІХ – на початку ХХ століть. / Самандас Н.В. //Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 10 (144). – С. 63 – 68.
 8. Робоча програма навчальної дисципліни «Договірне право» напрям підготовки 030601 «Менеджмент», спеціальність 8.03060101«Менеджмент організацій і адміністрування за видами економічної діяльності») / Нац. акад. кер. кадрів культ. та мист.; розробник: Н.В. Самандас. – К.: НАККіМ, 2013. – 59 с.
 9. Робоча програма навчальної дисципліни «Договірне право» напрям підготовки 030601 «Менеджмент», спеціальність 8.03060101«Менеджмент організацій і адміністрування за видами економічної діяльності») / Нац. акад. кер. кадрів культ. та мист.; розробник: Н.В. Самандас. – К.: НАККіМ, 2013. – 59 с.
 10. Інтелектуальна власність: методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи студентів / розроб. Самандас Н.В. – К. : НАКККіМ, 2016. – 51 с.
 11. Трудове право: методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи студентів / розроб. Самандас Н.В. – К.: НАКККіМ, 2016. – 40 с.

Професійні інтереси:

 • Правове регулювання міграційних процесів
 • Правове регулювання охорони культурної спадщини
 • Проблеми управління освітою
 • Правове забезпечення прав людини
Добко Тетяна Василівна

Добко Тетяна Василівна

Професор
кандидат історичних наук
доктор наук із соціальних комунікацій
старший науковий співробітник

Освіта і вчений ступень:

1980 Київський державний інститут культури
1990 аспірантура Київського державного інституту культури

Професійна діяльність:

1975 р молодший бібліотекар у Державній історичній бібліотеці України.
1980–1985 старший бібліограф, редактор відділу довідково-бібліографічного обслуговування Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (НБУВ)
1986–1994 р молодший науковий співробітник, науковий співробітник Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського
1994–2016 завідувач відділу довідково-бібліографічного обслуговування Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського
2011–2016 керівник Центру науково-бібліографічної інформації Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

Займається питаннями наукової організації довідково-пошукового апарату НБУВ, впровадженням нових інформаційних технологій, формуванням довідково-бібліографічного фонду, удосконаленням системи бібліотечно-інформаційного обслуговування, забезпеченням якості та оперативності довідково-бібліографічного обслуговування користувачів, наданням інноваційних інформаційних послуг. Керувала проектами з розвитку інформаційного сервісу, зокрема організації доступу до електронних інформаційних ресурсів. Досліджує питання науково-інформаційного забезпечення інформаційних запитів користувачів, органів державної влади та управління, трансформації довідково-бібліографічної діяльності в електронному середовищі.

Автор понад 200 наукових праць з питань бібліографознавства, книгознавства, інформатики, питань довідково-бібліографічного обслуговування, інформаційно-пошукових систем, бібліографічних покажчиків.

Монографія Т.В. Добко «Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної академії наук України: становлення та розвиток (XX ст. – перше десятиліття XXІ ст.)» (Київ, 2013) отримала високу оцінку фахівців галузі. У 2013 році захистила дисертацію на тему « Довідково-бібліографічна діяльність бібліотек НАН України: трансформація змісту, форм і методів під впливом зміни інформаційно-комунікаційного середовища (XX ст. – перше десятиліття XXІ ст.)» на здобуття наукового ступеня доктора наук із соціальних комунікацій.

У співавторстві з колегами нею підготовлено бібліографічні покажчики: «Вістник, 1933–1939: сист. покажч. змісту» (Київ, Вашингтон; Нью-Йорк, 2002), «Олексій Семенович Онищенко: матеріали до біобібліографії» (Київ, 2002), «Сербські фольклор і література в українських перекладах та дослідженнях : матеріали до бібліографії» (Київ, 2005), «Китай. Корея. Японія : бібліогр. покажч.» (Київ, 2007), «Українсько-бельгійські літературні зв’язки, 1870–2008: бібліогр. покажч» (Київ, 2010), «Зінаїда Павлівна Тулуб» (Київ, 2012), «Світова економічна криза: причини, наслідки, шляхи подолання» (Київ, 2015), «Схід і Південь України; час, простір, соціум» (Київ, 2016) та ін.

Член спеціалізованої Вченої Ради Д 26.165.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата (доктора) наук у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського, член Редакційно-видавничої та Вченої ради НБУВ. Член редколегії журналу «Бібліотечний вісник», щорічного науково-теоретичного збірника «Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития».

Т.В. Добко на кафедрі бібліотекознавства та інформаційних комунікацій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв викладає навчальний курс «Інформація і суспільство».

Громадська діяльність: член Наукового товариства імені Шевченка, член-кореспондент Української академії інформатики, член Національної спілки письменників України, член Асоціації бібліотек України, Української бібліотечної асоціації.

Літературна творчість. Автор ліричних збірок «Непрохане кохання» (Київ, 1999), «Неспалима весна» (Київ, 2002), «Просто жити» (Київ, 2006), «Любить и верить» (Київ, 2007), «З Тобою і без Тебе» (Київ, 2011), «Життя триває» (Київ, 2016) та публікацій у періодиці.

Нагороджена Почесними грамотами Міністерства культури України, Президії НАН України, подяками Міністерства культури України та ін.

Основні праці:

 1. Добко Т. В. Інформаційні ресурси довідково-бібліографічного обслуговування: стан та проблеми використання / Т. В. Добко // Бібліографознавство: теорія і практика. – Київ, 1997. – С. 46–56.;
 2. Добко Т. В. Твори українських письменників у перекладах іншими мовами (шляхи бібліографічного пошуку: від традиційних джерел – до сучасних інформаційних технологій) / Т. В. Добко // Бібл. вісн. – 1997. – № 3. – С. 20–21.;
 3. Внесок бібліотек України у відродження національної самосвідомості, культури народу (на основі досвіду 80–90-х років) // Публічні бібліотеки: сучасне і майбутнє: зб. ст. міжнар. наук. конф. – Київ,1998. – С. 74–81.;
 4. Добко Т. Бібліотечно-інформаційне обслуговування у бібліотеках Баварії / Т. Добко // Бібл. вісн. – 2000. – № 2. – С. 30–36.;
 5. Добко Т. В. Тенденції розвитку довідково-бібліографічного обслуговування / Т. В. Добко // Наук. праці НБУВ. – Київ, 2000. – Вип. 5. – С. 128–136.;
 6. Інформаційні ресурси Інституту наукової інформації США в інформаційному забезпеченні науково-дослідних робіт / Т.В. Добко, Н.С. Дацькова, Н.І. Моісеєнко // Наук. праці НБУВ. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 322–359.;
 7. Добко Т. В. Бібліографія літературна / Т. В. Добко // Енциклопедія Cучасної України. – Київ, 2003. – Т. 2. – С. 625–627.;
 8. Добко Т. В. Бібліографія права і юридичних наук / Т. В. Добко // Енциклопедія Cучасної України. – Київ, 2003. – Т. 2. – С. 634–636.;
 9. Добко Т. В. Бібліографія філософська / Т. В. Добко, Л. П. Польовик // Енциклопедія Cучасної України. – Київ, 2003. – Т. 2. – С. 639–641.;
 10. Добко Т. В. Бібліографознавство / Т. В. Добко // Енциклопедія Cучасної України. – Київ, 2003. – Т. 2. – С. 641–644.;
 11. Добко Т. В. Бібліотекар у системі задоволення інформаційних запитів владних структур / Т. В. Добко // Наук. праці НБУВ. – Київ, 2003. – Вип. 11. – С. 145–152.;
 12. Добко Т. Довідково-бібліографічне обслуговування в електронну еру: розвиток навігаторської функції / Тетяна Добко // Бібл. вісн. – 2003. – № 1. – С. 2–7.;
 13. Добко Т. Інформаційно-бібліографічні ресурси культурології / Т. Добко // Вісн. Книжк. палати. – 2003. – № 7. – С. 24–27; № 9. – С. 25–27.;
 14. Добко Т. В. Електронні інформаційні ресурси з літературознавства: огляд, класифікація, проблеми використання / Т. В. Добко // Бібл. планета. – 2003. – № 4. – С. 6–9.;
 15. Бібліографічна довідка в системі довідково-бібліографічного обслуговування: практ. посіб. / Т. В. Добко, М. А Чиж., О. М. Василенко; НАН України; Нац. б-ка України іменні В. І. Вернадського. – Київ, 2004. – 90 с.;
 16. Добко Т. В. СБО в электронную эру: доминирование навигаторской функции / Т. В. Добко // Библиография. – М., 2004. – № 1. – С. 11–16.;
 17. Добко Т. В. Міжнародний досвід довідково-бібліографічного забезпечення інформаційних запитів владних структур / Т. В. Добко // Наук. праці НБУВ. – Київ, 2005. – Вип. 14. – C. 61–66.;
 18. Добко Т. В. Развитие библиографоведения в Украине: этапы и тенденции / Т. В. Добко // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. сб. – Київ, 2006. – Вып. 4. – С. 295–308.;
 19. Добко Т. В. Современное состояние информационного обслуживания в электронной среде : Национальная библиотека Украины им. В. И. Вернадского / Т. В. Добко // Информационно-библиографическое обслуживание : сб. ст. / Рос. нац. б-ка. – СПб., 2008. – Вып. 2: Теория и практика. – С. 38–45.;
 20. Добко Т. В. Забезпечення інформаційних запитів користувачів довідково-бібліографічними ресурсами / Т. В. Добко // Наук. праці НБУВ. – 2009. – Вип. 25. – С. 67–75.;
 21. Добко Т. В. Бібліографія українських літературних зв’язків із зарубіжними літературами як джерело національної бібліографії / Т. В. Добко // Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника: історія і сучасність: доповіді та повідомлення Міжнар. наук. конф., Львів, 28–30 жовтня 2010 р. – Львів, 2010. – С. 98–103.;
 22. Добко Т. Розвиток довідкової служби Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (до 30-річчя відділу довідково-бібліографічного обслуговування) / Тетяна Добко // Бібл. вісн. – 2010. – № 4. – С. 27–40.;
 23. Добко Т. В. Розвиток довідково-бібліографічного обслуговування в електронному середовищі / Т. В. Добко // Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства : [колект. монографія] / [О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2011. – С. 67–87.;
 24. Добко Т. В. До питання розвитку термінології бібліотечно-інформаційної сфери / Т. В. Добко // Вісн. Книжк. палати. – 2011. – № 8. – С. 13–17.;
 25. Добко Т. Довідково-бібліографічне обслуговування в електронному середовищі: віртуальне чи реальне / Тетяна Добко // Бібл. вісн. – 2011. – № 4. – С. 11–23.;
 26. Добко Т. В. Система довідково-бібліографічного обслуговування у НБУВ: тенденції і перспективи розвитку / Т. В. Добко // Наук. праці НБУВ. – Київ, 2011. – Вип. 32. – С. 238–249.;
 27. Добко Т. Енциклопедичний фонд Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: становлення і розвиток / Т. Добко // Українська енциклопедистика : матеріали Другої міжнар. наук. конф. (м. Київ, 17 черв. 2011 р) : зб. ст. / НАН України, Ін-т енцикл. досліджень. – Київ, 2012. – С. 134–143.;
 28. Добко Т. Кадри довідково-бібліографічних служб у контексті вимог інформаційного суспільства / Тетяна Добко // Бібл. вісн. – 2012. – № 5. – С. 35–44.;
 29. Добко Т. В. Справочно-библиографическое обслуживание : традиции и новации / Т. В. Добко // Труды Международного библиографического конгресса (Санкт-Петербург 21–23 сент. 2010 г.). – СПб., 2012. – Ч. 2: Библиография в помощь научным исследованиям. Библиографические ресурсы: общие проблемы теории и технологии формирования и использования. Информационно-библиографическое обслуживание. – С. 301–309.;
 30. Добко Т. В. Вплив Інтернету на довідково-бібліографічну діяльність: зарубіжний досвід і українська перспектива / Т. В. Добко // Наук. праці НБУВ. – Київ, 2013. – Вип. 35. – С. 24–38.;
 31. Добко Т. В. Платні довідково-бібліографічні послуги бібліотек : історія і сучасність / Тетяна Добко // Бібл. вісн. – 2013. – № 1. – С. 19–28.;
 32. Добко Т. Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної академії наук України: становлення та розвиток (XX ст. – перше десятиліття XXІ ст.) / Тетяна Добко ; відп. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – 376 с.;
 33. Добко Т. Бібліографічний опис електронних ресурсів віддаленого доступу та соціальних сервісів Веб 2.0 / І. Антоненко, Т. Добко, Н. Моісєенко // Бібл. вісн. – 2014. – № 4. – С. 12–21.;
 34. Добко Т. Справочно-библиографическая деятельность в библиотеках НАН Украины: тенденции и перспективы развития / Т. Добко // Вестн. Библиотеч. Ассамблеи Евразии. – М., 2014. – № 3. – С. 65–71.;
 35. Добко Т. В. Українська енциклопедія в електронному середовищі / Т. В. Добко // Українська енциклопедистика: матеріали Третьої міжнар. наук. конф. (м. Київ, 22–23 жовт. 2013 р.) / НАН України; Ін–т енцикл. досліджень, НТШ. – Київ, 2014. – С. 45–50;
 36. Добко Т. В. Бібліографічний покажчик у системі довідково-бібліографічної діяльності: історія та сучасність / Т. В. Добко // Наук. пр. НБУВ. – 2016. – Вип. 44. – С. 491–505.
Гавеля Оксана Миколаївна

Гавеля Оксана Миколаївна

Кандидат педагогічних наук,
професор

Почала працювати в НАКККіМ у 2003 р.
Науково-педагогічний стаж: 30 років

Досвід роботи:

 • З 2000-2003 р. працювала у Київському славістичному університеті.
 • З 1997-1999 р. працювала у Книжковій палаті України.

Контакти:

НАКККІМ:
Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 11
Тел: (044) 581-99-81
Е-mail: (особиста поштова скринька)
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладання:

Навчальні курси на 2015/2016 навч. рік:

 • Психологія (Бакалаврат; Інститут публічного управління та кадрової політики, Інститут практичної культурології та арт-менеджменту, Інститут дизайну та реклами, Інститут сучасного мистецтва; 3-й курс)
 • Психологія художньої творчості (Бакалаврат; Інститут сучасного мистецтва; 3-й курс)
 • Педагогіка (Бакалаврат; Інститут публічного управління та кадрової політики, Інститут практичної культурології та арт-менеджменту, Інститут дизайну та реклами, Інститут сучасного мистецтва; 3-й курс)
 • Організація та управління культурно-мистецькими проектами та програмами (Бакалаврат; Інститут практичної культурології та арт-менеджменту; 3-й курс)
 • Управління проектами в соціокультурній сфері (Бакалаврат; Інститут практичної культурології та арт-менеджменту; 3-й курс)
 • Педагогіка вищої школи та педагогічної майстерності (Магістратура; Інститут публічного управління та кадрової політики, Інститут практичної культурології та арт-менеджменту, Інститут дизайну та реклами, Інститут сучасного мистецтва; 1-й курс)
 • Психологія вищої школи (Бакалаврат; Інститут публічного управління та кадрової політики, Інститут практичної культурології та арт-менеджменту, Інститут дизайну та реклами, Інститут сучасного мистецтва; 1-й курс)

Освіта і вчений ступень:

2013 Докторант Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
1997 Кандидат педагогічних наук: Київського державного інституту культури, спеціальність 13. 00. 05. «Соціальна педагогіка», тема дисертації: Педагогічні умови художньо-творчого виховання обдарованої учнівської молоді у позанавчальний час
1990 Київський державний інститут культури ім. О.Є Корнійчука, культосвітній працівник, керівник самодіяльного хорового колективу (академічний хор)

Публікації та дослідження:

 1. Основи психологічних знань: Методична розробка / Уклад. О.М. Гавеля. - Київський професійно-педагогічний коледж ім. А.Макаренка. – К., 2001. - 14 с.
 2. Етика і психологія ділових відносин: Методична розробка / Уклад. О.М. Гавеля. - Київський професійно-педагогічний коледж ім. А.Макаренка. – К., 2001. - 16 с.
 3. Педагогіка: Навчально-методичний комплекс для студентів мистецького та гуманітарного факультетів. – К.: ДАКККіМ, 2004. – 76 с.
 4. Етика і естетика: Навчально-методичний комплекс для студентів очної, очно-дистанційної та заочної форми навчання.Міністерство освіти і науки України. / Уклад. О.М. Гавеля. – К. : Київський Славістичний університет. Кафедра суспільних дисциплін, 2005. – 59 с.
 5. Психологічний підхід до навчання учнів в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах : Методичні рекомендації./ Уклад. О.М. Гавеля. - ДАКККіМ, 2005. - 23 с.
 6. Психологія: Навчально-методичний комплекс для студентів мистецького та гуманітарного факультетів ДАКККіМ та Інституту дизайну і ландшафту садово-паркової архітектури / Уклад. О.М. Гавеля. - ДАКККіМ, 2006. - 83 с.
 7. Гавеля О.М. Психологія: Навчальний посібник. Част. 1. / О.М. Гавеля. – К.: ДАКККіМ, 2006. – 143 с.
 8. Гавеля О.М. Психологія: Навчальний посібник. Част. ІІ. / О.М. Гавеля. – К.: ДАКККіМ, 2007. – 251 с.
 9. Основи читання лекцій у вищій школі : Методичні рекомендації для магістрів та аспірантів ДАКККіМ / Уклад. О.М. Гавеля. - ДАКККіМ, 2007. - 39 с.
 10. Актуальні проблеми мистецької педагогіки : Робоча програма / Уклад. О.М. Гавеля. - ДАКККіМ, 2009. – 35 с.
 11. Педагогіка : Навчально-методичний посібник / Уклад. О.М. Гавеля. – К. : НАКККіМ, 2010. – 208 с.
 12. Психологія : Навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів НАККІМ. – К. : НАКККіМ, 2012. – 112 с.
 13. Соціологія освіти : Робоча програма / Уклад. О.М. Гавеля, Н.Б. Бабенко. – К. : НАКККіМ, 2012. – 43 с.
 14. Соціальна антропологія : Робоча програма / Уклад. О.М. Гавеля. – К. : НАКККіМ, 2012. – 71 с.
 15. Педагогіка та методика викладання у вищій школі : Навчально-методичний комплекс "Педагогіка та методика викладання у вищій школі" для студентів усіх спеціальностей НАКККіМ / О.М. Гавеля, І.Г. Сафонова, – К. : НАКККіМ, 2013. – 95 с.
 16. Актуальні проблеми мистецької педагогіки : Навчально-методичний комплекс. – К., 2015. – 125 с.
 17. Книга Гавеля О.М. Педагогічні умови художньо-творчого виховання обдарованої учнівської молоді у позанавчальний час». – К. : ДАКККіМ, 2006. – 214 с.
 18. Книга Гавеля О.М. Культурні цінності обдарованої особистості: інтеріоризація в контексті сучасного українського суспільства : Монографія / Оксана Миколаївна Гавеля. – Київ : НАКККіМ, 2014. – 352 с.
 19. Стаття У пошуках шляхів художньо-творчого виховання молоді в умовах шкіл спеціалізованого профілю / Питання культурології. Міжвідомчий збірник № 12. – К. :КДІК, 1993. – С. 134-143.
 20. Стаття Проблеми і перспективи використання сучасних технічних засобів в культурно-дозвіллєвій діяльності / Питання культурології. Міжвідомчий збірник. – № 12. – К : КДІК, 1994. – С. 158-167.
 21. Стаття Функціонування психологічної служби у сфері творчої і рекреаційної діяльності учнівської молоді спеціалізованих шкіл України / Збірник статей аспірантів КДІК. – К., КДІК, 1994. – С. 31-40.
 22. Стаття Використання досвіду організації художньо-освітньої роботи з учнівською молоддю у Німеччині / Питання культурології. Міжвідомчий збірник. – № 14. – К. : КДІК, 1996. – С. 305-318.
 23. Стаття Дослідження читацьких інтересів учнівської молоді спеціалізованих шкіл / Вісник Книжкової палати. – № 1. – К. : КДІК, 1997. – С. 16-17.
 24. Стаття Проблеми задоволення інформаційних потреб обдарованої учнівської молоді. / Збірник наукових праць Уряду України: Україна на порозі третього тисячоліття: Духовність і художньо-естетична культура. – К. : Науково-дослідний інститут «Проблем людини», 1999. – С. 30-61.
 25. Стаття Художньо-творче виховання обдарованої молоді у позанавчальний час в умовах спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій як соціально-педагогічна проблема / Збірник наукових праць Уряду України: Духовність і художньо-естетична культура. – К. : Науково-дослідний інститут «Проблем людини», 2000. – С. 51-83.
 26. Стаття Історичні передумови і перспективи художньо-творчого виховання обдарованої учнівської молоді в Україні з урахуванням вимог постіндустріального суспільства / Вісник Книжкової палати України. – 2002. - № 10. – С. 27-33.
 27. Стаття Психолого-педагогічні аспекти інформаційного забезпечення керівних кадрів культури і мистецтва / Вісник Книжкової палати. – № 12 (101). – К. : Книжкова палата України, 2004. – С. 26-29.
 28. Стаття Вплив релятивістської культури на процес художньо-творчого виховання обдарованої учнівської молоді у позанавчальний час / Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : Збірник наукових праць. – Випуск ХУІІ. – К. : ДАКККіМ, 2006. – С. 260-275.
 29. Стаття Трансформація культурних цінностей в умовах функціонування конвергентної журналістики / О. Гавеля / Вісник Книжкової палати. – 2008. – № 12. – C. 35–37.
 30. Стаття Антропологізм та антропоцентризм як основні джерела культурної антропології. / Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : Зб. наук. праць. – Випуск ХХІІІ. – К. : ДАКККіМ, 2009. – С. 111-123.
 31. Стаття Свобода волі в життєтворчості філософів срібної доби: М.О. Лосського, М.О. Бердяєва та П.О. Флоренського. / Вісник Державної Академії керівних кадрів культури і мистецтв : Зб. наук. праць. – К. : ДАКККіМ. – № 2. – 2009. – С. 3-7.
 32. Стаття Тема свободи творчості в працях філософів срібної доби: М.О. Лосського, М.О. Бердяєва та П.О. Флоренського. / Вісник Державної Академії керівних кадрів культури і мистецтв : Зб. наук. праць. – К. : ДАКККіМ. – 2009. – № 3. – С. 46-50.
 33. Стаття Формування культурних цінностей обдарованої особистості в умовах економічної та соціальної нерівності. / Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. – К. : ДАКККіМ, 2010. – С. 187 – 199.
 34. Стаття Прогнозування подальших змін в ієрархії культурних цінностей українського суспільства в аспекті глобалізаційних змін / Вісник Книжкової палати України. – К. : Книжкова палата України. – №8. (169). – 2010. – С. 37-42.
 35. Стаття Методологія дослідження соціальної та природної сутності обдарованої особистості / Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Зб. наук. праць. Випуск ХХУІІ. – К. : НАКККіМ, 2011. – С. 315-323.
 36. Стаття Особливості культурної самоідентифікації обдарованої особистості. / Культура і сучасність : Альманах. – № 1. – К. : НАККіМ, 2011. – С. 132-137.
 37. Стаття Проблема історичної спадкоємності в збереженні та трансляції культурних цінностей / Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури»: Зб. наук. праць. – К. : НАКККіМ, 2012. – Випуск ХХУІІІ. – С. 110-122.
 38. Стаття Формування культурних цінностей обдарованої особистості в демократичному суспільстві / Вісник Державної Академії керівних кадрів культури і мистецтв : Зб. наук. праць. – №2. – К. : Міленіум, 2012. – № 2. – С. 57-62.
 39. Стаття Культурні цінності студентів вишів України в аспекті їх полікультурної компетентності / Культура і сучасність: Альманах. – № 1. – К.: НАКККіМ, 2012. – № 1. – С. 58-62.
 40. Стаття Обдарована особистість – як творець цінностей «елітарної» культури / Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Зб. наук. праць. – Вип. XXIX. – К. : НАКККіМ. – 2012. – С. 170-180.
 41. Стаття Трансформація культурних цінностей обдарованої особистості в умовах електронної культури / Збірник наукових праць: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного ун-ту. – Рівне, 2012.
 42. Стаття Місце людини у світі та часі: культурологічні розвідки / Світогляд. – № 4 (36). – 2012. – С. 56-63.
 43. Стаття Культурологічний аналіз читацьких інтересів обдарованої молоді вищих навчальних закладів України (перша частина) / Вісник Книжкової палати України. – К. : Книжкова палата України. – № 3 (188). – 2012. – с. 49-51.
 44. Стаття Культурологічний аналіз читацьких інтересів обдарованої молоді вищих навчальних закладів України (друга частина) / Вісник Книжкової палати України. – К. : Книжкова палата України. – № 4 (189). – 2012. – С. 40-44.
 45. Стаття Основні положення квантово-орбітальної теорії культурології / Вісник Книжкової палати України.– К. : Книжкова палата України. – № 8. – 2013. – С. 47-50.
 46. Стаття Інтеріоризація культурних цінностей обдарованої особистості в аспекті квантово-орбітальної теорії культурології / Вісник Книжкової палати України. – К. : Книжкова палата України.– № 9. – 2013. – С. 45-49.
 47. Стаття Культурологічний аналіз сучасного стану та перспектив розвитку обдарованої особистості у контексті художньої культури України / «Культура і сучасність»: Альманах– № 1. – К. : НАКККіМ, 2013. – С. 72-77
 48. Стаття Історичні передумови розвитку видатних здібностей Т. Г. Шевченка / Тарас Шевченко буде жити у віках : Шевченкознавчі студії, присвячені 200-річчю з дня народження Великого Кобзаря. К. : НАКККіМ, 2014. – С. 108-117.
 49. Стаття Адажіо / Наукова установа «Велика українська енциклопедія». – К., 2015. (3 стор. електронна версія)
 50. Стаття у енциклопедичному словнику Авторська пісня / Наукова установа «Велика українська енциклопедія». – К., 2015. (3 стор. електронна версія).
 51. Стаття Функціонування сучасного мистецтва України в аспекті його впливу на культурні цінності обдарованої особистості / Современное социально-гуманитарное знание в России и за рубежом : Сб. науч. работ : Культурология. – Пермь. – 2013. – С. 123-127.
 52. Стаття Стратегії управління процесами інтеріоризації культурних цінностей обдарованої особистості в умовах націотворення в Україні / Культура і Сучасність: Альманах. – К. : Міленіум, 2014. – № 2. – С. 13-20.
 53. Стаття Діяльність творчої молоді України як реалізація культурних цінностей та духовних надбань сучасної цивілізації / Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. – К. : Міленіум, 2014. – Вип. ІІ (3). – С. 42-49.
 54. Стаття Методологія дослідження понять «обдарованість» та «інтеріоризація культурних цінностей обдарованої особистості» у працях українських і зарубіжних учених / Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. – К. : Міленіум, 2014. – № 4. – С. 17-22.
 55. Стаття Философско-культурологические подходы к расшифровке ценностных кодов современной картины мира через понимание культуры и природы одаренной личности / Научный журнал «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук», – Москва, 2014. – № 11-1. – С. 417-420.
 56. Стаття Современное состояние и перспективы интериоризации культурных ценностей одаренной личности (украинский контекст) / Научно-практический журнал «Искусство и культура» Витебский государственный университет имени П.М. Машерова, Белоруссия, 2015. – № 1 (17). – С. 67-73.

Конференції:

2014 Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Перші наукові читання присвячені пам’яті доктора історичних наук, профессора О. І. Путра» (Київ). Доповідь: Культурологічний, аксіологічний та акмеологічний підходи до розуміння поняття обдарованості в сучасній науціВсеукраїнська науково-практична конференція «Охорона культурної спадщини в Україні: аспекти соціокультурної взаємодії» (Київ). Доповідь: Багатовимірна діяльність суб’єктів нових культурних цінностей в умовах сучасного державотворення в Україні V Международная научно-практическая конференция «Традиции и современное состояние культуры и искусств» (Мінськ). Доповідь: Ценностные коды современной картины мира в творчестве украинских художников и мастеров
2013 Вторая Всероссийская с международным участием заочная научно-практическая конференция «Современное социально-гуманитарное знание в России и за рубежом» (Пермь). Доповідь: Функціонування сучасного мистецтва України в аспекті його впливу на культурні цінності обдарованої особистості IV Международная научно-практическая конференция «Традиции и современное состояние культуры и искусств» (Мінськ). Доповідь: Реализация многосторонней деятельности субъектов культурных ценностей в современной Украине
2012 Шоста Міжнародна науково-творча конференція, присвячена 10-річчю кафедри мистецьких технологій «Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології» (Київ). Доповідь: Гуманістичний характер культурних цінностей обдарованої особистості (з досвіду роботи дитячих шкіл мистецтв і центрів дитячої та юнацької творчості України) Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація освіти і культура : Традиції та сучасність» (Варшава). Доповідь: Інтерактивні технології в галузі сучасної освіти і культури

Професійні інтереси:

 • Психологія
 • Психологія художньої творчості
 • Педагогіка
 • Організація та управління культурно-мистецькими проектами та програмами
 • Управління проектами в соціокультурній сфері
 • Педагогіка вищої школи та педагогічної майстерності
 • Психологія вищої школи
 • Соціологія
 • Соціальна педагогіка
 • Соціальна антропологія
 • Культурологія
 • Хорове диригування
Білоущенко Ксенія Володимирівна

Білоущенко Ксенія Володимирівна

Старший викладач

Освіта і вчений ступень:

- ТАНГ – спеціальність: економіст
- ТДЕУ – спеціальність – Магістр з державної служби
- Аспірантура НАКККіМ

Професійна діяльність:

Режисер-постановник.

2003р. Госказначейство – головний казначей
2009р. старший викладач кафедри економіки та прикладної математики НАКККіМ
2011р. старший викладач кафедри менеджменту та виставкового бізнесу НАКККіМ
2016р. старший викладач кафедри публічного управління та гуманітарних наук НАКККіМ

Публікації та дослідження:

 1. 346.5:379.85. Білоущенко О.В. Державне регулювання та нормативно–правове забезпечення регіонального туризму в Україні. / Білоущенко О.В. // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 34, ч. 2, т. 1. – Черкаси: ЧДТУ, 2013. - с. 103-105.
 2. 338.48:332.1. Білоущенко О.В. Місце та роль туристичного комплексу в структурі регіональної економіки. / Білоущенко О.В. // Економіка та держава. Міжнар. наук.-практ. журн./ Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін.]. – 2014. - № 9. – с. 77-79. Авторський знак Б67.
 3. 796.5:338.486.2. Білоущенко О.В. Удосконалення туристичного комплексу як фактор підвищення ефективності використання ресурсів регіону. / Білоущенко О.В. // Економіка і менеджмент культури. Наук. журн. – 2014. - № 2. – с. 101-106.
 4. 330.342:338.48. Білоущенко О. В. Соціально-економічний механізм розвитку туристично-рекреаційного комплексу: сучасний стан та перспективи. Економіка і менеджмент культури. Наук. журн. – 2016. - № 2. – с.

Конференції:

2013 р. Білоущенко О. В. Якість підготовки фахівців туристичної галузі України / Білоущенко О. В. // Якість вищої освіти: українська національна система та європейські практики : Матеріали Міжн. наук.-теоретичної конф. 21–22 березня 2013 р. – К. : НАКККіМ, 2013. – с.41-42.
2013 р. Білоущенко О. В. Особливості розвитку регіонального туризму України / Білоущенко О. В. // XX Міжн. наук.-практ. конф. «Економіка, управління, фінанси: проблеми та перспективи розвитку» 12-13 квітня 2013 р. – К. : Аналітичний центр «Нова економіка», 2013. – С. 33-35.
2013 р. Білоущенко О. В. Державне регулювання розвитку регіонального туризму в Україні: сучасний стан і перспективи / Білоущенко О. В. // Межд. научно-практ. конф. по экономике, 24-25 мая 2013 г. – Симферополь: Научное объединение «Economics», 2013. – с. 105-106.
2013 р. Білоущенко О.В. Проблеми та перспективи розвитку регіонального туризму в Україні / Білоущенко О.В. // Теоретичні, організаційні та технологічні засади управління в умовах трансформаційних процесів: Матеріали міжвузівської наук.-практичної конф. 12-13 грудня 2013 р. – К. : НАКККіМ, 2013. – С. 74-76.
2014 р. Білоущенко О. В. Нормативно-правове забезпечення регіонального туризму в Україні / Білоущенко О. В. // Міжн. наук.-практ. конф. «Документ, мова, соціум» 10-11 квітня 2014 р. – К. : НАКККіМ, 2014. – С. 87-89.
2014 р. Білоущенко О.В. Розвиток регіонального туризму в Україні в умовах співпраці з ЄС / Білоущенко О. В. // Міжнародна наукова Інтернет-конференція (http://www.z-p-u.org) «Співпраця ЄС та України: Економічні тенденції» 25-26 жовтня 2014р. – К.: Спілка поляків України та Товариство вчених поляків України, 2014. – с. 85-88.
2016 р. Білоущенко К.В. Удосконалення соціально-економічного механізму розвитку туристично-рекреаційної галузі економіки України / Білоущенко О. В. // Міжн.наук.-практ.конф. «Креативні індустрії в сучасному культурному просторі» 26.05.2016р. – К.: НАКККіМ, 2016. – с. 20-23.
Шморгун Леонід Григорович

Шморгун Леонід Григорович

Професор
кандидат економічних наук

Освіта і вчений ступень:

Бердичівський машинобудівний технікум, відділення «Холодна обробка металів - «Технік-технолог» Українська сільськогосподарська академія, відділення «Економіка і організація виробництва» - «Економіст організатор» Вища школа менеджерів при КМУ «Менеджмент» - Менеджер Університет Великобританії «Менеджмент» - Менеджер

Почесні звання та нагороди:

 • Ювілейна медаль 1500-річчя Києва, 1983рік;
 • Почесна грамота Верховної Ради України - за особливі заслуги перед Українським народом, 2011рік;
 • Подяка Голови Служби Безпеки України, за значний особистий внесок у справу утвердження та зміцнення державної безпеки України;
 • Подяка Київської обласної Ради, березень 2006 рік;
 • Почесна грамота Київської обласної Ради, за підписом Голови Київської обласної Ради, та ін.

Професійна діяльнысть:

 • Після закінчення середньої школи з медаллю, вступив до Бердичівського машинобудівного технікуму;
 • працював хонінгувальником Київського мотоциклетного заводу;
 • Після служби у лавах армії, закінчив УСГА за спеціальністю «економіст-організатор»;
 • економіст Київського філіалу «ЦІАО»;
 • старший економіст Васильєвського міжрадгоспного обчислювального центру, Вишгородський район;
 • відповідальний працівник Вишгородського райвиконкому;
 • закінчив Вищу школу менеджерів за напрямом «менеджмент»;
 • директор держгоспу «Деснянський», Київська область;
 • начальник відділу, перший заступник начальника управління Міністерства зовнішніх економічних зв’язків України;
 • проректор Української Академії зовнішньої торгівлі;
 • Радник Голови Антимонопольного комітету України;
 • Радник Міністра економіки України, начальник головного управління;
 • Радник Голови Верховної Ради України;
 • докторантура з економічних наук Національного аграрного університету;
 • завідувач кафедри менеджменту та маркетингу ДАЖКГ, доцент кафедри менеджменту та маркетингу НАУ;
 • помічник-консультант народного депутата України;
 • професор Національної академії статистики, обліку та аудиту;
 • помічник Голови Верховної Ради України;
 • Вчене звання професор. Депутат Вишгородської районної ради 5–х скликань.

Пулікації, дослідження та наукові роботи:

Опублікував понад 115 наукових праць, в тому числі 3 монографії, 5 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України. Голова Відділення Стратегічного розвитку ВГНО «Української академії наук». Головний редактор міжнародного журналу «Проблеми інноваційно– інвестиційного розвитку», який тиражується на 8 мовах. Голова ВГО «Перша всеукраїнська сільськогосподарська дорадча служба» Голова ВГО «Селянське козацтво України» Голова ГО «Перший Київський обласний центр захисту прав споживачів» Голова ГО «Асоціація інноваційних фірм Київської обл.» Головний редактор Всеукраїнського часопису «Козацька Україна єдина» Перший заступник Голови Ради ветеранів Вишгородського району Заступник Голови Громадської Ради при Київській обласній державній адміністрації Член ГР, голова підкомітету по протидії корупції при Міністерстві оборони України Член ГР при Міністерстві соціальної політики України Член Правління благодійного фонду «Святої Ольги» Член комітету Громадської платформи Україна – Європейський Союз

 

 

Національна академія
керівних кадрів культури
і мистецтв
Адреса: вул. Лаврська, 9, корп. 15,
м.Київ, 01015, Україна
Ви можете отримати інформацію щодо вступу в Академію за тел. (044) 288-80-81
Понеділок-п'ятниця 09:00-18:00
Корисна iнформацiя
Інститут практичної культурології та арт-менеджменту:
(044) 280-94-12
Інститут сучасного мистецтва:
(044) 280-91-84
Інститут дизайну та реклами:
(044) 280-27-02
Центр неперервної культурно-мистецької освіти:
(044) 280-34-04
Приймальна ректора:
(044) 280-22-82
Приймальна комісія:
(044) 288-80-81
Факс: (044) 280-92-09
Канцелярія:
(044) 280-92-09
Антикорупційний уповноважений:
(044) 280-02-57
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ми в соцiальних мережах: