Національна академія
керівних кадрів культури
і мистецтв
(044) 288-80-81
понеділок-п'ятниця 09:00-18:00

кафедра мистецтвознавчої експертизи

В.В. Карпов

Завідувач кафедри
Карпов Віктор Васильович
доктор історичних наук

(натисніть на фото для відкриття особистого профілю в Google Academy) 

Контактні дані

Телефон кафедри: 044–280–65–98.

Адреса: Київ, вул. Лаврська, 9, кор. 18, каб. 203

E-мail кафедри: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Загальні відомості

Кафедра мистецтвознавчої експертизи здійснює освітню, наукову, методичну, виховну роботу з підготовки фахівців у сфері експертної діяльності в галузі культури і мистецтва за спеціальністю «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» за освітніми рівнями:

 • бакалавр;
 • магістр;
 • доктор філософії.

Науково-освітня діяльність кафедри мистецтвознавчої експертизи забезпечує професійне навчання та підготовку фахівців за спеціалізаціями:

 • на освітньому рівні бакалавр - мистецтвознавець-експерт;
 • на освітньому рівні магістр - мистецтвознавець-експерт, фахівець галерейної справи;
 • на третьому освітньо-науковому рівні – доктор мистецтвознавства.

Навчальний процес забезпечує високопрофесійний професорсько-викладацький склад, що дозволяє на належному рівні вирішувати завдання з набуття студентами компетентностей мистецтвознавця-експерта.

Умови вступу на навчання

Бакалавр

Спеціальність

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Денна форма навчання
(контракт)

Державне замовлення
(денне навчання)

Заочна форма навчання
(контракт)

Мистецтвознавець-експерт

20

5

25

4 роки

Вступні випробування:

 • творчий конкурс (історія образотворчого мистецтва);
 • конкурсні ЗНО: українська мова та література (базовий рівень),
 • історія України.

Магістр (на основі освітнього рівня бакалавр, спеціаліст) 

Спеціальність

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Денна форма навчання
(контракт)

Державне замовлення
(денне навчання)

Заочна форма навчання
(контракт)

Мистецтвознавець-експерт, фахівець галерейної справи

25

0

25

1 рік і 6 місяців

Вступні випробування:

 • тестування з фаху;
 • іноземна мова.

Доктор філософії (на основі освітнього рівня магістр, спеціаліст)

Спеціальність

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Денна форма навчання
(контракт)

Державне замовлення
(денне навчання)

Заочна форма навчання

023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

8

2

0

4 роки

Вступні випробування:

 • презентація дослідницької пропозиції;
 • зі спеціальності;
 • іноземна мова.
Теми дисертаційних досліджень
 

ПІБ аспіранта

Тема дисертаційного дослідження

Науковий керівник

1

Руденко Олександра Олександрівна

«Осередок дибинецької кераміки в культурі України ХІХ-ХХ століть»

д.мист., доц. Школьна О.В.

2

Кривець Юлія Петрівна

«Синтез графічних елементів і українській кирилівській друкованій книзі першої третини ХVП століття».

к.мист. Мазур В.П.

3

Бродченко Ольга Юріївна

«Вплив культурних процесів на розвиток іконопису Болгарії ХУШ-ХІХ століть (на прикладі святкових ікон з церковної колекції храму святого Стефана м. Афіни, Греція).

д.т.н., с.н.с., Платонов О.Б.

4

Бітаєва Марія Вікторівна

Новітні тенденції в українському декоративному мистецтві: світоглядні засади та стильові ознаки.

к.мист. Мазур В.П.

5

Кривушенко Богдан Олегович

Ринок живопису як невід’ємна складова культурно-мистецьких процесів в Україні.

к.мист., доц. Михальчук В.Б.

6

Залевська Марія Миколаївна

Феномен золотного шитва в українському декоративному мистецтві.

к.філос.н.,доц. Солярська І.О.

7

Велігура Наталія Миколаївна

Синтез традицій та новаторських тенденцій в акварельному живопису України кінця ХХ початку ХХІ століть.

к.філос.н., доц. Солярська І.О.

8

Базилюк Тетяна Дмитрівна

«Художньо-мистецькі особливості ювелірних прикрас давньоруського князівсько-боярського убору»

д.т.н., с.н.с., Платонов Б.О.

9

Борисенко Марія Олександрівна

«Проблеми і перспективи розвитку реставрації архітектурної графіки на паперовій основі»

к.мист., доц. Міщенко І.І.

10

Геращенко Ольга Олександрівна

«Український декоративний розпис другої половини ХІХ – початку ХХІ ст.: історія розвитку та художньо-стильові особливості (на прикладі Петриківського та Самчиківського розписів)»

к.мист., доц. Міщенко І.І.

11

Долеско Світлана Валеріївна

«Трансформація мистецького образу українського народного костюму кінця ХХ – початку ХХІ ст.»

к.пед.н., проф. Копієвська О.Р.


Науково-педагогічний склад

Тимченко Тетяна Ростиславівна

Тимченко Тетяна Ростиславівна

Доцент,
кандидат мистецтвознавства.

детальніше

Освіта і вчений ступень:

- Українська академія мистецтва
- Асистентура-стажування НАОМА
- Аспірантура НАОМА

Професійна діяльність:

- Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури.
- Кам’янець-Подільський національний університет.

Викладач (з 1998) кафедри техніки та реставрації творів мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури (реставрація станкового живопису, керівник магістратури; читає теоретичні дисципліни «Введення в реставрацію», «Іконографія», «Експертиза творів мистецтва»). Отримала вищу категорію реставратора станкового олійного живопису (2014).

Історія реставрації:

 1. Бойчукізм і українська реставрація / /Образотворче мистецтво. - 1997. - № 3-4. - С. 60-62;
 2. З історії реставрації українського іконопису у 1920-х роках / / Доповіді та матеріали ІV наукової конференції “Волинська ікона: Питання історії вивчення, дослідження та реставрації. - Луцьк: Волинський краєзнавчий музей, 1997. - С. 85-88;
 3. Проблеми розвитку музейної реставрації у Києві у 1920 - першій половині 1930-х років / / Тези та матеріали доповідей Міжнар. наук.-практ. конференції, присвяченої 60-річчю ННДРЦУ. - К.:МКМ України, ННДРЦУ, 1998. - С. 154-157;
 4. Микола Касперович – перший реставратор колекції Всеукраїнського історичного музею ім. Т.Г.Шевченка. // Мат. ювілейної наук. конф. «Національний художній музей України. Історія. Сучасний стан. Проблеми розвитку» 8 жовтня 1999 р. – К.: НХМУ, 1999. С. 70 – 75;
 5. Принципи реставрації станкового живопису в Музеї мистецтв ВУАН (1920–1930-ті рр.). // Ханенківські читання. Мат. наук.-практ. конф. – К.: Кий, 2000. – С. 68 – 78;
 6. Государство и реставрация. // Художественное наследие. Хранение, исследование, реставрация. - Вып. 18. - М.:ГосНИИР, 2000. - С. 125-128;
 7. «Художник-реставратор»: до історії терміна. // Тези доп. ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми збереження, консервації, реставрації та експертизи музейних пам’яток. 22-24 травня 2001 р. - К.:ННДРЦУ, 2001 р. - С.175-176;
 8. Київська школа реставрації станкового малярства (1920-1930 рр.). // Пам’ятки України. – 2001. – Ч.4. – С. 48-71;
 9. Принципи реставрації музейних пам’яток у реставраційній майстерні Всеукраїнського музейного містечка (1924 – 1934). // Могилянські читання. /Зб. наук. праць. – К.: НКПІКЗ, 2002. – С. 434 – 444;
 10. Ярослава Музика – реставратор Національного Музею у Львові. // Пам'ятки України. – 2003. - № 1 – 2. – С. 92 – 111;
 11. Реставрація ікон Ігоревської Богоматері та св. Миколи Мокрого у 1924 р. (за матеріалами київських архівів). // Культурологічна думка. – 2012. – Ч. 5. – С. 156 – 166;
 12. Микола Касперович: матеріали до біографії. // Українська художня культура: історія та сучасні проблеми: зб. наук. праць. – К.: Інститут культурології НАМ України, 2012. – 256 с., іл. – С. 57 – 71.

Проблематика вищої освіти реставраторів:

 1. До історії освіти музейних реставраторів України у першій третині ХХ ст. / / Українська Академія мистецтва. Дослідницькі та науково-методичні праці. - Вип. 3. - К.:УАМ, 1996. - С. 29 - 31;
 2. До проблеми створення української школи реставрації у першій третині ХХ ст. / / Матеріали доповідей і повідомлень на Всеукраїнській науково-практичній конференції “Іван Огієнко й утвердження гуманітарної науки та освіти в Україні”. - Житомир: Журфонд, 1997. - С. 46 - 47. (у співавторстві з В.Цитовичем);
 3. Реставраційна школа як напрям: спроба визначення та аналізу поняття / / Тези та матеріали доповідей Міжнар. наук.-практ. конференції, присвяченої 60-річчю ННДРЦУ. - К.:МКМ України, ННДРЦУ, 1998. - С.169-171. (у співавторстві з В.Цитовичем);
 4. Проблема формирования реставрационных школ. // Материальная база сферы культуры. – Науч.-информ. сб. – Вып. 3. – М. : Изд. РГБ, 1998. – С. 99 – 110. (у співавторстві з В.Цитовичем);
 5. Викладання техніко-технологічних дисциплін у КДХІ у 1920–1930-х роках. // Українська Академія мистецтва. Дослідницькі та науково-методичні праці. – К.: НАОМА, 2014. – С. 5 – 17;
 6. Teaching technical/ technological disciplines in National Academy of Fine Art and Architecture in 1920s – 1930s // Електронне видання. Режим доступу: http://naoma-science.kiev.ua/pdf/23.pdf;
 7. Особливості викладання основ експертизи та атрибуції студентам – реставраторам НАОМА // Українська Академія мистецтва. Дослідницькі та науково-методичні праці. Вип.16. – К., 2009. – С. 81 – 86.

Навчальні посібники:

 1. Методи захисту основ станкового живопису (історія та сучасні технології. Навчальний посібник. – К.: Задруга, 2015. – 98 с., іл.

Теорія та методологія реставрації:

 1. “Патина часу” та припустимі межі реставраційного втручання. / / Треті наукові читання Фонду Дмитра Шелеста у Львові. - Львів:ЛКГ, 1995 р. - С. 51-53. (у співавторстві з В.Цитовичем);
 2. Реставрация в свете идей герменевтики / / Тезисы докладов науч. конференции “Современные принципы реставрации. Конечный результат реставрации”. - М.:РосНИИР, 1995. - С. 79 - 81;
 3. Проблеми реставрації волинської ікони кінця XVI ст. “Христос-Учитель” зі збірки Фонду “Український Ренесанс” / / - Тези та матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції “Волинська ікона: питання історії вивчення, дослідження та реставрації”. - Луцьк : Волинський краєзнавчий музей, 1996. - С. 63 - 64. (у співавторстві з В.Цитовичем);
 4. Герменевтика реставраційної справи / / Українська Академія мистецтва. Дослідницькі та науково-методичні праці. - Вип.4. - К.:УАМ, 1997. - С. 144-148;
 5. «Патина времени» в контексте эстетической традиции Дальнего Востока. // Материальная база сферы культуры. – Науч.-информ. сб. – Вып. 3. – М. : Изд. РГБ, 1998. – С. 49 – 62. (у співавторстві з В.Цитовичем);
 6. Реставраторы или художники? (К вопросу о взаимодействии художественного и реставрационного творчества). / / Материальная база сферы культуры. - Науч.-информ. сб. - Вып. 4. - М.: Изд. РГБ, 1998. - С. 44 - 50. (у співавторстві з В.Цитовичем);
 7. Відтворення собору архистратига Михаїла. Погляд на нез’ясовані проблеми. // Пам’ятки України. – 1999. – № 1. - С. 19 - 24. (у співавторстві з Л.Ганзенко, В.Цитовичем);
 8. Социально-психологические проблемы реставрационной деятельности. // Художественное наследие. Хранение, исследование, реставрация. - Вып. 18. - М.:ГосНИИР, 2000. - С. 96-100. (у співавторстві з В.І.Цитовичем);
 9. Реставрація станкового живопису: Проект термінологічного словника // Проблеми українського термінологічного словникарства в мистецтвознавстві й етнології. – К.:Редакція вісника “Ант”, 2002. - С. 139 – 148;
 10. О покрытиях тыльной стороны живописи: история вопроса и методология реставрации. // Дослідження, консервація та реставрація музейних пам’яток: досягнення, тенденції розвитку. Наукові доповіді ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 27 – 31 травня 2013 р.). – К.: ННДРЦУ, 2013. – С. 377 – 381. (у співавторстві з Балакіною М.М.);
 11. К вопросу о защитных покрытиях тыльной стороны произведений станковой живописи. // Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Материалы XVII и XVIII науч. конференций (23 – 25 ноября 2011 г., 21 – 23 ноября 2012 г., Москва. – М.: Объединение Магнум Арс, 2015. – С. 317 – 320. (у співавторстві з Балакіною М.М.);
 12. Еволюція методів дублювання станкового живопису. // Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності. Збірник наук. праць Міжнародної науково-практичної конференції. – НКПІКЗ, НАКККіМ, 9 – 10 червня 2016 р. – К.: НАКККіМ, НКПІКЗ, 2016. – С. 175 – 179.

Експертиза й атрибуція творів живопису:

 1. Уточнення атрибуції “Портрету дружини та дочки Потоцького” з Вінницького художнього музею. / / Другі наукові читання Фонду Дмитра Шелеста у Львові. - Львів:ЛКГ, 1994 р. - С. 24-27. (у співавторстві з В.Цитовичем);
 2. Пейзажі Фрітса Таулова в музеях України. // Стоголосник. - 2000. (у співавторстві з О.Живковою, В.Нікіфоровим);
 3. Исследование и атрибуція картины Х.Версхюринга «Чудо с курицей и лавром» из собрания музея Академии изобразительного искусства и архитектуры (Киев). / / Материалы IV науч. конф. “Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного искусства”. Москва, 24 - 26 ноября 1998 г. - М.:Магнум Арс, 2000. - С. 62-66. (у співавторстві з В.Цитовичем);
 4. Технологічні дослідження ікони “Богоматір Холмська”. // Сакральне мистецтво Волині. Матеріали ІХ міжнародної наукової конференції. Луцьк, 31 жовтня – 1 листопада 2002 р. – С. 48 – 52. (у співавторстві з Ю.Й.Братушко, В.І.Цитовичем);
 5. Византийская икона ХІІ в. «Богоматерь Холмская» в свете технологических исследований. // Художественное наследие. – Вып. 19. – М.:ГосНИИР, 2001. – С. 7 – 16. (у співавторстві з Ю.Й.Братушко, В.І.Цитовичем);
 6. Исследование живописи И.К.Айвазовского в инфракрасной области спектра. // Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного искусства. Материалы V научной конференции. – М.: Магнум Арс, 2001.– С. 258 – 263. (у співавторстві з В.Цитовичем);
 7. Склад та структура матеріалів живопису буддійських ікон з колекції Музею мистецтв ім. Богдана та Варвари Ханенків. // “Реставрація музейних пам’яток в сучасних умовах. Проблеми та шляхи їх вирішення”. Тези доповідей IV міжнародної науково-практичної конференції. 20 – 23 травня 2003 р. – К.:ННДРЦУ, 2003. – С.164-165. (у співавторстві з Л.М.Лугіною);
 8. Техніко-технологічні особливості бурятських ікон з колекції Музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків. // Цирендорджиєвські читання 2003 р. / Зб. наук. статей. – К.:Стилос, 2003. – С. 283 – 292. (у співавторстві з Л.М.Лугіною);
 9. Технология и техника тибетской тхангки. Собрание Музея искусств им. Богдана и Варвары Ханенко, Киев. // Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного искусства. – Москва, 2005. – С. 217 – 224. (у співавторстві з Л.М.Лугіною);
 10. Особенности живописного почерка И.К.Айвазовского. // Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного искусства. Материалы VІ научной конференции. – М.: Магнум Арс, 2002. – С. 120 – 128. (у співавторстві з В.Цитовичем);
 11. Проблемы экспертизы произведений живописи в Украине. Часть IІ. // Антиквар – 2007. - № 3. – С. 50 – 54. (у співавторстві з В.І.Цитовичем);
 12. Пасынки искусствознания. // Антиквар – 2007. - № 5-6. – С. 70 – 75. (у співавторстві з В.І.Цитовичем);
 13. Чудо с курицей и лавром. // Антиквар – 2007. - № 7. – С. 12 – 17. (у співавторстві з В.І.Цитовичем);
 14. «В темноликости своей прекрасная». // Антиквар – 2007. - № 7. – С. 21 – 27 у співавторстві з В.І.Цитовичем);
 15. «Дні наші наче тінь на землі...». Нова атрибуція картини з фондів Луганського обласного художнього музею // Пам’ятки України. – 2009. – Ч. 1. – С. 88 – 93;
 16. Живопись Николая Глущенко парижского периода: опыт комплексного исследования. // Антиквар. - № 4. – Апрель 2011 г. – С. 62 – 70. (у співавторстві з В.Цитовичем та Л.Лугіною);
 17. Парижский период в творчестве Н.П.Глущенко: опыт комплексного исследования. // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Дослідження, реставрація та превентивна консервація музейних пам’яток. Сучасний стан. Перспективи розвитку.» 23 – 27 травня 2011 р., Національний науково-дослідний реставраційний центр України (Київ). – К., 2011. – С. 401 – 408 (у співавторстві з В.Цитовичем та Л.Лугіною);
 18. Комплексное исследование живописи Николая Глущенко парижского периода. // Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Материалы XVII и XVIII науч. конференций (23 – 25 ноября 2011 г., 21 – 23 ноября 2012 г., Москва. – М.: Объединение Магнум Арс, 2015. – С. 134 – 139. (у співавторстві з В.Цитовичем та Л.Лугіною);
 19. Деякі техніко-технологічні особливості української ікони XVIII – ХІХ ст. на полотняній основі. // Х Міжнародна науково-практична конференція «Дослідження, консервація, реставрація рухомих пам’яток історії та культури: традиції, інновації». ННДРЦУ, 24 – 27 травня 2016 р. Доповіді. – К.: ННДРЦУ, 2016. – С. 341 – 345. (у співавторстві з М.М.Балакіною).

Культурологія:

 1. Цитович В.И., Лугина Л.Н., Тимченко Т.Р. Специфика и проблемы экспертной работы в условиях Национального научно-реставрационного центра Украины. // Материалы ІІ научной конференции “Экспертиза произведений изобразительного искусства” 27 мая – 31 мая 1996 г. – М.: Магнум Арс, 1998. – С. 134 – 138;
 2. Та, що дана Богом. // Ант. - 2000. - № 4-6. - С. 88-94. (у співавторстві з В.І.Цитовичем);
 3. Роль музеїв у збереженні пам’яток сакрального мистецтва. // Ант. - 2000. - № 4-6. - С. 84-86;
 4. Живопись и время. Произведения искусства как живое целое в пространстве культуры (в соавторстве с С.К.Коваленко). // В сб.: Коваленко С.К. 16 состояний. / Сб. статей. – К., 2008. – С. 115 – 130;
 5. Юлій Петрович Шейніс. Некролог. // Образотворче мистецтво. – 2013. – Ч. 1. – 3я стор. Обкладинки.

Монографії:

 1. Технология и экспертиза живописи И.К.Айвазовского. – К.;ННИРЦУ, 2002. – 90 с. (у співавторстві з В.І.Цитовичем, Л.М.Лугіною).

Наукові рецензії:

 1. Зразкове видання мистецької спадщини Українських січових стрільців. // Військовий альманах. – 2008. – Ч. 2(17). – С. 155 – 159 (у співавторстві з В.І.Цитовичем);
 2. Рецензія на книгу: Щеглов Г.Э. Хранитель. Жизненный путь Федора Михайловича Морозова. – Минск: ВРАТА, 2012. – 366 с., ил. // XPONOΣ (Минск). – 2013. - № 1. – С.150;
 3. Рецензія на книгу: Білокінь С.І. Масовий терор Масовий терор як засіб державного управління в СРСР (1917 – 1941 рр.): Джерелознавче дослідження. – Т. 2. // Студії мистецтвознавчі. – 2013. – Ч. I. – С. 70 – 82.
Белічко Наталія Юріївна

Белічко Наталія Юріївна

Доцент
кандидат мистецтвознавства

Освіта і вчений ступень:

1987 Київський державний художній інститут

Почесні звання та нагороди:

 • Нагороджена почесною грамотою міністерства культури і мистецтв України (2003).

Досвід роботи:

1987-1988 Архів-музей літератури і мистецтва України
З 1988 молодший науковий співробітник Відділу образотворчого мистецтва Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського
З 2003 педагогічна діяльність
2003 Член Національної спілки художників України
З 2006 працює в Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури

Публікації і дослідження:

 1. Беличко Н. Борис Гинзбург. Короткой жизни яркий след (1933–1963) / Наталия Беличко. – Киев, 2013. – 247 с.;
 2. Белічко Н., Малаков Д. Георгій Малаков. Життя і творчість / Наталія Белічко, Дмитро Малаков. – Київ : Мистецтво, 2016. – 223 с. (текст, упорядкування ілюстративного матеріалу Н. Белічко);
 3. Крізь віки. Київ в образотворчому мистецтві. Альбом / Упоряд. Н. Белічко. – Київ: Мистецтво, 2016. – 288 с.;
 4. Георгій Васильович Малаков. Каталог. Альбом (із фондів НБУВ) / Автор-упорядник Н. Ю. Белічко. – К., 2000. – 160 с.;
 5. Українська книжкова графіка 50-70-х років ХХ ст. // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2003. – Вип. 8. – С. 126–142;
 6. Національні традиції в творчості В. Перевальського // Художня культура. Актуальні проблеми. –2007. – Вип. 4. – С. 33–51;
 7. Проблеми становлення сучасної української живописної емалі // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. – 2008. – № 12. – С. 7–14;
 8. Вплив українського мистецького простору на творчість російських художників (на прикладі творчості І. Рєпіна та М. Ге) // Художник у провінції. – Суми: Університетська книга, 2009. – С. 103– 07;
 9. Пошуки та досягнення української графіки 1960 – 1980-х років (вияв національної свідомості в межах «соцреалізму») // Українське мистецтвознавство: Матеріали, дослідження, рецензії. Зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 9. – С. 3–7;
 10. Ілюстрації Миколи Компанця на історичному тлі гоголіани // Художня культура. Актуальні проблеми. – 2009. – Вип. 5. – С. 45– 49;
 11. Творчість Бориса Гінзбурга // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. – 2010. – Вип. 7. – С. 79–81;
 12. Пейзажний жанр у творчості Бориса Гінзбурга // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки: Мистецькі обрії’2013: Зб.наук. праць. – 2013. – Вип. 5. – С. 101–105.
Міщенко Ірина Іванівна

Міщенко Ірина Іванівна

Доцент
кандидат мистецтвознавства

Освіта і вчений ступень:

1977–1981 художньо-графічне відділення Тамбовського педагогічного училища № 2
1981 – 1986 факультет теорії та історії мистецтва Київського державного художнього інституту (НАОМА)

Почесні звання та нагороди:

 • 2003 – заслужений працівник культури України

Почесні звання та нагороди:

 • 2003 – заслужений працівник культури України

Серед відзнак – почесні грамоти Чернівецької обласної державної адміністрації та Київської міської державної адміністрації, «Подяка київського міського голови», «Почесна відзнака Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту», «Почесна грамота Кабінету міністрів України».

Досвід роботи:

1988 –1995 завідувач відділу образотворчого мистецтва Чернівецького обласного художнього музею
1995 –2003 заступник директора з наукової роботи Чернівецького обласного художнього музею
2003– 2004 керівник навчального відділу Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Михайла Бойчука
2004 – 2006 старший викладач кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін КДІДПМД ім. М. Бойчука
2006 – 2015 завідувачка кафедри теорії та історії мистецтва КДІДПМД ім. М. Бойчука
2015 – 2016 професор кафедри теорії та історії мистецтва КДІДПМД ім. М. Бойчука
1995–2016 Учасник понад 20-ти міжнародних (Україна, Польща, Білорусь, Грузія, Німеччина) та понад 10-ти всеукраїнських конференцій, симпозіумів

Організатор науково-практичних конференцій студентів та аспірантів, всеукраїнських конференцій (2006–2016). Організатор та автор близько 400 виставкових і музейних експозицій, куратор всеукраїнських та міжнародних мистецьких проектів, зокрема, трієнале абстрактного мистецтва “ART-AKT” (2010, 2013) та інших.

Член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій (галузь «мистецтвознавство») у Київському національному університеті культури і мистецтв (2012–2016).

Наукові інтереси:

 • тенденції розвитку мистецтва України ХVІІІ–ХХІ ст.;
 • зв’язки української та європейської художньої культури;
 • питання розвитку сучасного образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва.

Автор понад 70 наукових публікацій з історії українського мистецтва та питань сучасного мистецтва і художньої критики, близько 80 публікацій в «Енциклопедії сучасної України», «Шевченківській енциклопедії», журналах, часописах.

Захистила дисертацію за темою «Трансформація європейських художніх течій в буковинському образотворчому мистецтві кін. ХІХ – І пол. ХХ ст. (до 1940 р.)».

Публікації і дослідження:

  КНИГИ
 1. Міщенко Ірина. Євзебій Ліпецький. Мистець і особистість. – Чернівці: Місто, 2004. – 80 с.;
 2. Митці Буковини: Енцикл. довід. // Авт.-упоряд. Т. Дугаєва, І. Міщенко. – Т.1.;
 3. Орест Криворучко: Альбом / Вст ст., впорядк. І. Міщенко. – Чернівці: Золоті литаври, 2006. – 120 с.;
 4. Володимир Воронюк. Живопис: Альбом-каталог / Вст. ст., уклад. І. Міщенко. – Чернівці: ДрукАрт, 2011. – 100 с.: іл.
 5. КАТАЛОГИ
 6. Триптих. Г. Горбатий, І. Салевич, М. Єлісоветій. – Авт.-упоряд. І. Міщенко. – Чернівці, 1989;
 7. Каталог виставки творів Копельмана Леона Озіасовича. – Авт.-упоряд. І. Міщенко. – Чернівці, 1994. – 32 с.;
 8. Одарка Киселиця. Живопис. – Авт.-упоряд. І. Міщенко. – Чернівці, 1997. – 24 с.;
 9. Петро Яковенко. – Авт.-упоряд. І. Міщенко. – Чернівці, 1997. – 16 с.;
 10. Костянтин Кравчук. – Авт.-упоряд. І. Міщенко. – Чернівці: Букрек, 1999;
 11. Штефан Пержан. – Авт.-упоряд. І. Міщенко. – Чернівці: Букрек, 1999;
 12. Богдана Якимчук. – Авт.-упоряд. І. Міщенко. – Чернівці: Склавія-94, 2000;
 13. Ілько Попюк. – Уклад. І. Міщенко. – Чернівці: Місто, 2003. – 8 с.;
 14. Живопис. Василь Ковалюк. – Вст. ст. І. Міщенко. – К.: 2006. – 20 с.;
 15. Витинанка: каталог / Вст. ст., укладання І. Міщенко. – К.: 2010. – 20 с.;
 16. АRТ-АКТ. Перша всеукраїнська триєнале абстрактного мистецтва. – Чернівці: ДрукАрт, 2010. – 40 с.;
 17. Іван Салевич. Скульптура: каталог / Вст. ст., уклад. І. Міщенко. – Чернівці: ДрукАрт, 2010. – 20 с.;
 18. Микола Білик. Nаtалkа Борисенко. – Вст. ст. І. Міщенко, З. Чегусова. – К., 2011. – 40 с.;
 19. АRТ-АКТ. Друга всеукраїнська трієнале абстрактного мистецтва. – Чернівці: ДрукАрт, 2013. – 40 с.
 20. НАУКОВІ ЗБІРНИКИ
 21. Мистецький процес на Буковині кінця ХІХ – поч. ХХ ст. у контексті українсько-австрійських культурних взаємин (на матеріалах архівів та збірки Чернівецького художнього музею) //Українсько-австрійські культурні взаємини другої половини ХІХ - початку ХХ століття. – Київ-Чернівці, 1999. – С.131-140;
 22. Діяльність мистецьких об’єднань на теренах Буковини у 1895-1910-х роках (за матеріалами Державного архіву Чернівецької області) // Вісник Львівської академії мистецтв. – Вип. 11. – Львів, 2000. – С.51-62;
 23. Cередньовічні мотиви в творчості буковинських митців ХХ ст. // Середньовічна Європа: погляд з кінця ХХ ст. – Чернівці: Золоті литаври, 2000. – С.191-196;
 24. Осінні салони в Чернівцях // Мистецтвознавчі записки. – Вип. 1. – К., 2001. – С. 138-144;
 25. Традиційна символіка та пластичні новації в надгробних памятниках роботи Юліуса Зламала на Руському цвинтарі в Чернівцях // Біографічна некрополістика в контексті сучасної історичної науки: Наукові записки. – Т.9. – К., 2002. – С.348-354;
 26. Чернівецька організація Національної спілки художників України // Національна спілка художників України. 1991-2001. – К.: Дирекція виставок НСХУ, 2002. – С. 146–147;
 27. Буковинська графіка першої половини ХХ століття (до 1940 р.) // Мистецтвознавство України. – Вип. 3. – К.: СПД Кравчук В. К., 2003. – С. 43-46;
 28. Інтеграція – існуюча дійсність чи омана? // Міст (Мистецтво, історія, сучасність, теорія). – №1. – К.: ВХ [студіо], 2003. – С. 106-111;
 29. Монументальні розписи та іконостас роботи австрійських майстрів у кафедральному соборі в Чернівцях // Архітектурна спадщина Чернівців австрійської доби (Матеріали Міжнародної наукової конференції (Чернівці, 1-4 жовтня 2001 р.) – Упор. П. Рихло. – Чернівці: Золоті литаври, 2003. – С.129-134;
 30. Буковинська книжка кінця ХІХ-1 пол. ХХ ст. (до 1940 р.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Поліграфічний центр "Фоліант", 2005. – Т. V. – С. 248-255;
 31. Висвітлення мистецького життя Буковини в періодиці краю (1900-1940 рр.) // Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів. Історія: Збірник наукових статей. Частина 3. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 164-168;
 32. Діяльність в Чернівцях Першої офіційної художньої школи "Товариства прихильників мистецтва на Буковині" // Духовна культура як домінанта українського життєтворення: Зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 22-23 грудня 2005 р. – К.: ДАКККіМ, 2005. – Ч. ІІ. – 344 с. – 250-253;
 33. Академічний напрям в образотворчому мистецтві Буковини кін. ХІХ – першої пол. ХХ ст. // Мистецькі обрії’2005-2006: Науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Головн. наук. ред. І.Д.Безгін. – К.: ВВП "Компас", 2006. – С. 216-221;
 34. Тенденції культурно-мистецького розвитку Буковини кінця ХІХ – першої половини ХХ століття (до 1940 р.) // Художня культура. Актуальні проблеми: Наук. вісник / Інститут проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України; Редкол.: О. Федорук (голова), В. Сидоренко, І. Безгін та ін. – К.: Видавничий дім А+С, 2006. – Вип. 3. – С.473-486;
 35. Діяльність музейних об’єднань та музеїв на Буковині наприкінці ХІХ – першій половині ХХ століття (до 1940 р.) // Культура і сучасність: Альманах. – К.: Міленіум, 2006. – № 2. – 161 с. – С. 84-91;
 36. Роль культурно-освітніх та національних товариств і музейних об’єднань Буковини у мистецькому розвитку краю кінця ХІХ – першої половини ХХ століття // VІІ Міжнародний конгрес україністів. Збірник наукових статей. Мистецтвознавство. Культурологія / голов. ред. Г. Скрипник; НАНУ; ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. – К., 2008. – С. 128-140;
 37. Сецесія в мистецтві Буковини // Студії мистецтвознавчі. – 2008. – № 1 (21). – С. 73-84;
 38. Кераміка у творчості буковинських художників 1980-2000-х років // Студії мистецтвознавчі. – 2010. – № 2 (30). – С. 42-49;
 39. Риси експресіонізму в доробку буковинських художників першої половини ХХ століття // Студії мистецтвознавчі. – 2011. – Ч. 4. – С. 115-129;
 40. Символи у роботах українських митців 1990-2000-х років // Мистецтвознавчі записки: зб. наук. праць. – Вип. 19. – К.: Міленіум, 2011. – С. 240-246;
 41. Володимир Загородников: невідомі сторінки українського мистецтва ХХ століття // Мистецькі обрії. – К., 2012. – С. 127-131;
 42. Мистецькі паралелі в графіці Ярослава Зайця // Студії мистецтвознавчі. – 2012. – № 2 (38). – С. 117-128;
 43. Пластика Миколи Білика // Студії мистецтвознавчі. – 2012. – С. 127-132;
 44. Світ образів Ореста Криворучка // Мистецтвознавство України. – К., 2012. – С. 247-250;
 45. Щире мистецтво Одарки Киселиці // Українки в історії. ХХ – ХХІ століття. – К.: Либідь, 2012. – С. 264–268;
 46. Art criticism in Bukovina in the late 19th – early 20th century: the European context // History of Art History in Central, Eastern and South-Eastern Europe. Vol. 2. – Toruń: Wydawnictwo Tako, 2012. – S. 137–147;
 47. Образы Ивана-Валентина Задорожного как синтез традиционной культуры и визуальных практик ХХ века // Дзяржава і творчая асоба: матэрыялы V Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэцыі, 4 снежня 2014 / Беларуская дзяржаўная акадэмія мастацтваў – Мінск, БДАМ, 2014. – С. 85–89;
 48. Художественные мироощущения буковинских графиков конца ХХ – начала ХХІ в. // Актуальныя праблемы мастацтва: гісторыя, тэорыя, методыка = Актуальные проблемы искусства: история, теория, методика = The actual problems of art: the history, the theory, the methodically: матэрыялы ІІІ Міжнар. навук.-практ. канф., г. Мінск, 10–11 крас. 2014 г. / Бел. Дзярж. Пед. ун-т імя Т. Танка; рэдкал.: М.Р. Баразна, У.А. Васілевіч, Т.С. Багданава і інш.; адк. рэд. Ю.Ю. Захарына. – Мінск: БДПУ, 2014. – С. 62-65;
 49. Альфред Оффнер – призабуте імʼя в історії українського мистецтва першої третини ХХ століття // Студії мистецтвознавчі. – 2015. – № 2 (50). – С. 34–46;
 50. Орнаментальні мотиви в українській образотворчості кінця ХХ – ХХІ століття // Етнодизайн: Європейський вектор розвитку і національний контекст. Кн. 2: зб. наук. праць / редкол.: гол. ред. М.І. Степаненко, упоряд. і відп. ред. Є.А. Антонович, В.П. Титаренко та ін. – Полтава: ПНТУ імені В.Г. Короленка, 2015. – С. 182–188.
Селівачов Михайло Романович

Селівачов Михайло Романович

професор
Доктор мистецтвознавства

Освіта і вчений ступень:

1970 р закінчив факультет історії та теорії мистецтв Інституту живопису, скульптури й архітектури ім. І. Рєпіна в Ленінграді.
1972–1975рp навчався в аспірантурі Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Рильського.
1978 р захистив у Московському державному університеті ім. М. Ломоносова кандидатську дисертацію з історіографії українського декоративного мистецтва.
1996 р в Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України– докторську, з проблематики української народної орнаментики.

Почесні звання та нагороди:

 • Почесний академік Академії наук Вищої школи України (2008)

Професійна діяльність:

Працював молодшим, старшим і провідним науковим співробітником у ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАНУ (1975–2006), а за сумісництвом і в Українському музеї Нью-Йорка, США (1991–1992), Музеї Івана Гончара (1993–1998), Державному музеї українського народного декоративного мистецтва (2000–2002). Викладав у Національному університеті “Київський Політехнічний Інститут” (1999–2000), Київському державному інституті декоративно-прикладного мистецтва та дизайну ім. М. Бойчука (20002004 рр. – проректор з наукової роботи), Київському Національному університеті культури і мистецтв (у 2006–2009 рр. – зав. кафедри графічного дизайну, 2015 р. – зав. кафедри дизайну середовища), Національному університеті ім. Т. Шевченка (з 2014 р.) та в інших навчальних закладах.

Членство у творчих спілках:

 • Національна спілка художників України (1986);
 • Міжнародна Асоціація критиків мистецтва (АICA, 2005–2013).

Наукові або творчі роботи, досягнення, публікації, монографії, навчальні посібники:

М. Р. Селівачов є відповідальним редактором і упорядником двох десятків колективних монографій і наукових збірників, членом редколегій ряду періодичних і продовжуваних видань, головним редактором вісника археології, мистецтва, культурної антропології “Ант” (1999–2010). Свою наукову роботу він успішно поєднує з музейною та педагогічною.

Коло наукових інтересів М. Р. Селівачова охоплює широкий спектр проблем образотворчого, декоративно-прикладного та візуального мистецтва, дизайну й архітектури. В його доробку близько 700 публікацій, які друкувались різними мовами (українською, російською, англійською, польською, румунською) в Австралії, Канаді, США та ряді інших країн. Організатор і учасник конференцій, які проходили в Україні, Польщі, Югославії, США, Македонії, Румунії, Словаччини, Угорщини, Німеччини, Греції, Італії, Бельгії, Норвегії й інших країн.

Публікації та дослідження:

 • Обстеження пам’яток дерев’яної народної архітектури у туристському поході (1970)
 • «Народне мистецтво і сучасність» (1980)
 • «Декоративно-прикладне мистецтво України в радянському мистецтвознавстві» (1981)
 • «Плодотворність взаємозбагачення. Сучасні міжетнічні взаємини в народній декоративній творчості» (1984)
 • «Про українське народне мистецтво та його сучасну долю» (1993)
 • «Folk designs of Ukraine» (1995)
 • «Лозоплетіння Галини Кучер» (2001)
 • «Лексикон української орнаментики» (2005; 2-ге вид. доповнене та виправлене – 2009; 3-е вид. доповнене та виправлене – 2013)
 • «Микола Лебідь: акварель, дизайн, геральдика» (2006)
 • «Після війни. Спогади » (2015)

Співавтор колективних праць:

 1. «Мистецтво і сучасність» (1980),
 2. «Актуальные проблемы развития социалистических национальных художественных культур в условиях зрелого социализма» (1982),
 3. «ІХ Международный съезд славистов. Киев, сентябрь 1983 / Материалы дискуссии: Фольклористика. Историческая проблематика. Круглые столы» (1987),
 4. «Українське мистецтво в міжнародних зв’язках» (1983),
 5. «Ареальные исследования в языкознании и этнографии» (1985),
 6. «Слово о полку Игореве» и наша современность» (1985),
 7. «М. В. Ломоносов и Север» (1986),
 8. «Проблеми етнографії Поділля» (1986),
 9. «Прогресивні народні традиції в збагаченні радянського способу життя» (1986),
 10. «Украинско-молдавские этнокультурные взаимосвязи в период социализма» (1987),
 11. «Мистецтво і духовне збагачення суспільства» (1989)
 12. «Народне мистецтво Полтавщини» (1989),
 13. «Еміграція населення західноукр. земель до Північної Америки на рубежі ХІХ–ХХ ст.» (1990),
 14. «Фольклор і сучасний світ. Європейський симпозіум» (1990),
 15. «Етнічна самосвідомість: національна культура» (1991),
 16. «Народное искусство и современная культура. Проблемы сохранения и развития традиций» (1991)
 17. «Поділля: історико-етнографічне дослідження» (1994),
 18. «Encyclopedia of Ukraine. Vol. III.» [1994],
 19. «Богородиця і українська культура» (1995),
 20. «Конференція українсько-румунської комісії з історії, археології та фольклористики» (1995),
 21. «М. Рильський і світова культура» (1995),
 22. «Мистецтво України. Енциклопедія. Т. І.» (1995),
 23. «Мала енциклопедія етнодержавознавства» (1996),
 24. «Народне мистецтво українського Полісся» (1996),
 25. «Третій міжнародний конгрес україністів 26–29 серпня 1996 р. Політологія. Етнологія. Соціологія» (1996),
 26. «Українська народна творчість у поняттях міжнародної термінології: примітив, фольклор, аматорство, наїв, кітч... (1996),
 27. «A III-a sesiune anuală a comisiei mixte româno-ucraineană de istorie, arheologie, etnografie şi folclor» (1996),
 28. «Mappa Mundi. Збірник наукових праць на пошану Ярослава Дашкевича з нагоди його 70-річчя» (1996),
 29. «Поетика та семантика українського рушника: образ, символ, знак» (1997),
 30. «Проблеми урбанізації та етнокультурних контактів у південно-східній Європі. Четверта сесія спільної українсько-румунської комісії з історії, археології, етнології та фольклористики при НАН України» (1997),
 31. «Проблеми дослідження усної історії східноєвропейських сіл 1920–40 рр.», (1998),
 32. «Регрес і регенерація в народному мистецтві» (1998),
 33. «Український килим: генеза, іконографія, стилістика» (1998),
 34. «Звід пам’яток історії та культури України. Київ. Книга 1. Частини 1 (1999) і 2 (2004),
 35. «Українські термінологічні словники з мистецтвознавства й етнології: досвід складання, проблеми та перспективи підготовки» (1999),
 36. «Українці. Історико-етнографічна монографія в двох книгах. Кн. 2» (1999),
 37. «Діалог культур: Україна у світовому контексті. Художня освіта (2000)
 38. «Україна на межі тисячоліть: етнос, нація, культура. Кн. 1-2» (2000),
 39. «Украинцы» (2000),
 40. «Декоративне мистецтво і дизайн: національні традиції й актуальні проблеми» (2001),
 41. «Енциклопедія сучасної України»: Томи 1-4 (2001-2006),
 42. «Етнос. Культура. Нація». Вип. 2. (2001),
 43. «Червоних сонць протуберанці: до 100-річчя Катерини Білокур» (2001),
 44. «Четвертий міжнародний конгрес україністів. Мистецтвознавство. Кн. 2. » (2001),
 45. «100 років колекції Державного музею українського народного декоративного мистецтва» (2002),
 46. «Зелений шум Полісся. Традиційна культура Поліського краю» (2002, Мультимедійний компакт-диск укр. й англ. мовами),
 47. «Матеріали 10-х липневих читань [присвячених 30-річчю політичних репресій в АН УРСР]. Вип. 1» (2002),
 48. «Проблеми українського термінологічного словникарства в мистецтвознавстві й етнології» (2002),
 49. «Семья в постатеистических обществах» (2002),
 50. «Традиційне й особистісне у мистецтві» (2002),
 51. «Дизайн-освіта 2003: досвід, проблеми, перспективи» (2003),
 52. «Музейна справа та музейна політика в Україні ХХ ст.» (2004),
 53. «VІ Міжнар. конгрес україністів. Кн. 2. Музикознавство. Образотворче мистецтво. Театрознавство. Кінознавство». Доповіді та повідомлення. – Донецьк–К.: Вид-во Асоціації етнологів, 2005
 54. «Історія української культури у п’яти томах». Том 4. Книга 2 (2005),
 55. «Рушник: символ, образ, знак» (2004),
 56. «Могилянські читання 2004. Музейне збереження пам’яток сакрального мистецтва. Історія, сучасна практика і майбутнє» (2005),
 57. «Історія українського мистецтва у п’яти томах». Том 4. (2006),
 58. «Музеї народного мистецтва та національна культура» (20
 59. «Убиенным сынам Украини» (2006)
 60. «Proceeding of Interenational Congress for Ancient and Modern History in Athens, 2005» (2006),
 61. «Могилянські читання. 2006: Доля музейних зібрань» Част. 2. (2007),
 62. «Спогади про Івана Гончара» (2007),
 63. «Народний костюм як виразник національної ідентичності» (2008),
 64. «Марія Примаченко – 100. Статті, есеї, спогади, публікації... » (2009),
 65. «Олександр Cаєнко. Мистецька спадщина і сучасність» (2009),
 66. «Сходознавчі студії». Вип. 2. (2009),
 67. «Does a Fourth Rus’ Exist? Concerning Cultural Identity in the Carpathian Region» (2009),
 68. «Наталка Павленко: альбом» (2009),
 69. «Музейні колекції: історія, дослідження, атрибуція» (2010),
 70. «Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини». Випуск 7. (2010),
 71. «Українські бібліографи: біографічні відомості, професійна діяльність, бібліографія». Вип. 2 (2010),
 72. «Катерина Білокур: Філософія мовчазного бунту. Наукові статті, есеї, культурологічні праці до 100-річчя і 110-річчя Катерини Білокур». (2011),
 73. «Россия и Польша: память империй / империи памяти» Санкт-Петербург (2012),
 74. Юрій Щербак. Всередині часу (2013),
 75. Промінь воскресіння: Василь Григорович Парахін і його школа народного малярства в селі Журавники на Волині (2014). – 130 с., іл. – Співавтор (стаття «Народна школа українського живопису», с. 56-57).

Серед останніх статей:

 1. «Живые вещи» Николая Гоголя (искусство и предметная среда в его произведениях) // Meno istorijos riboženkliai. Landmarks of Art History. – Kaunas: Didziojo Universiteto Lejdykla, 2011. – С. 208-216 [ISSN:1822-4555. Proceedings of Іnternational conference].
 2. Катерина Білокур: від традиційного мистецтва до вільного художества // Катерина Білокур: Філософія мовчазного бунту. Наукові статті, есеї, культурологічні праці до 100-річчя і 110-річчя Катерини Білокур. За редакцією доктора мистецтвознавства Олександра Найдена. – К.: Видавничий дім «Стилос», 2011. – 256 с., іл. (с. 214-219).
 3. Краса без вигадливості, або искусность безыскусности, майстерність без штучності: спроба апології “натурального” екологічного мистецтва // Fine art. – 2011. – № 1 (13). – С. 12-17.
 4. Передмова до книги Гальвора Чйона «Русь Вікінгів», Ставангер–К., 2011, 216 с. (с. 5-6, 212-215). – Співавтор: Михайло Сагайдак.
 5. Традиційне народне мистецтво в етнічно змішаних місцевостях південно-східного регіону Карпат // Regiony i pogranicza (Olsztyn) – 2011. – Nr 4. – S. 158-169.
 6. Катерина Білокур: від традиційного мистецтва до вільного художества // Катерина Білокур: мистецтво й образ крізь призму часу. Науковий збірник за матеріалами науково-практичної конференції до 110-річчя від дня народження Катерини Білокур. – К.: АДЕФ-Україна, 2012. – С. 14-21.
 7. Чим актуальне народне мистецтво? // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки / Мистецькі обрії-2012. Випуск 4 (14-15). – К.: Фенікс, 2012. – С. 263-266, іл. .
 8. Folk Art and ornament as a subject of study in Ukraine (19th–20th century): Russian and Austrian Empire, Polish State, Soviet Period // History of art history in Central, Eastern and South-Eastern Europe/ Vol. 2. Edited by Jerzy Malinowski. – Torun, 2012. – P. 165-172, ill.
 9. Сучасне “сакральне” мистецтво – на шляху до церковного і священного // Православ’я в Україні. Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської наукової конференції 25 листопада 2013 р. Частина 1. – К., 2013. – С. 364-374.
 10. Что носили наши бабушки и дедушки? (Рец. на двухтомник Оксани Косминой «Традиційне вбрання українців. Том І. Лісостеп. Степ. – К.: Балтія-друк, 2008. – 160 с., іл.; Том ІІ. Полісся. Карпати. – К.: Балтія-друк», [2011]. – 160 с., іл. // День (Киев) – 2013, 30 августа, № 154-155 (4037-4038) – С. 15.
 11. Що носили наші бабусі й дідусі? (Рец. на двохтомник Оксани Косміної «Традиційне вбрання українців. Том І. Лісостеп. Степ. – К.: Балтія-друк, 2008. – 160 с., іл.; Том ІІ. Полісся. Карпати. – К.: Балтія-друк», [2011]. – 160 с., іл. // День (Київ). – 2013, 30 серпня, № 154-155 (4037-4038) – С. 15.
 12. What did our grandparents wear? // Day (Kyiv). – 2013. – №50, Rubric: Society Issue: Режим доступу:
 13. Katerina Bilokur. In two volumes. Vol. 1: An Artist's creed (Compiled by N. Shamruk and O. Shestakova. Kyiv); Rodovid Press, 2010. 200 pages. 138 ill. in color. ISBN 978-966-7845-66-7; Vol. 2: Outsider, Folk Artist, Fine Artist? (Editor Lidia Lykhach. Kyiv): Rodovid Press, 2011. 208 pages. 97 illustrations, 70 in color. ISBN 978-966-7845-67-4 // Centropa (New York). – 2013. – 13. 3. – P. 289-291.
 14. Три візії народного мистецтва (українська, великоруська, польська) // Фундатори музейних колекцій та реалії сучасного стану розвитку музейної справи. – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. – С. 31-38.
 15. Чи сумісні церковна та світська культура, храм і музей? // Православ’я в Україні. Збірник матеріалів IV Міжнародної наукової конференції 18-19 листопада 2014 р. – К., 2014. – С. 851-857. – Співавтор М. Сагайдак.
 16. Folk Art of 20th Century in the Ethnically Mixed Areas (Bessarabia, Bucovina, Left Bank of Dniester) // Art in Cultural Systems. Central and Eastern Europe / Eds Waldemar Kuligowski and Adam Pomiecinski. – Poznan: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014. – S. 13-30.
 17. Ант: вісник археології, мистецтва, культурної антропології // Пам’ятки України (Київ). – 2015. - № 5, травень – червень. – С. 84-87. – Співавтор М. Сагайдак
 18. Визуальный знак и его лексическое обозначение: лексикон орнаментики как научная задача и подход к исследованию традиционной культуры // Визуальная коммуникация в социокультурной динамике. Сборник статей международной научно-практической конференции 23 октября 2014 года. – Казань, 2015. – С. 93-104 (Набережночелнинский институт Казанского федерального университета). Режим доступа: http://www.doc4net.ru/doc/104589336926/
Черкаський Леонід Мусійович

Черкаський Леонід Мусійович

Професор
Заслужений працівник культури України

Професійна діяльність:

1969-2009р. завідувач науково-дослідним відділом українських народних музичних інструментів Державного музею театрального, музичного та кіномистецтва України.
2009 р. провідний науковий співробітник музею.
З 2002 р. музичний експерт, якому надано право здійснювати державну експертизу музичних інструментів.
З 2011 р. входить в склад наглядових рад Національного академічного оркестру народних інструментів та Національної заслуженої капели бандуристів імені Г. І. Майбороди.

Завідувач відділу Музею театрального, музичного та кіномистецтва України.

Автор численних наукових статей, доповідей, досліджень, науковометодичних розробок. Його вагомими здобутками є також книги:

 • Черкаський Л. М., Живії струни України — К.:КМА — 1999;
 • Черкаський Л. М., Народні музичні інструменти — К.:Техніка — 2003 — ISBN 966-575-111-5;
 • Черкаський Л. М., Українські народні музичні інструменти (навчальний посібник для вузів культури та мистецтв) — К.:ДАКККіМ — 2005;
 • Український народний музичний інструментарій на межі тисячоліть, Автор-упорядник Л.Черкаський — К.:ДАКККіМ — 2007;
 • Черкаський Л. М., Інструменти українського народу — К.:Балтія — 2007.

Упродовж 40 років роботи в музеї зібрав унікальну колекцію українських народних інструментів, яка нараховує близько 600 одиниць, представлялась на багатьох виставках в Україні і за кордоном та є практичним базовим підґрунтям для музикознавців НАКККіМ.

Постійно пропагує український народний інструментарій різними формами і методами наукової і науково-просвітницької діяльності, виступаючи постійно в пресі, на телебаченні та по радіомовленню.

Кулівник Михайло Олександрович

Кулівник Михайло Олександрович

старший викладач

детальніше

Освіта та праця

2004–2009 рр. – навчання в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв, кафедра «Мистецтвознавство та експертна діяльність», спеціальність «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»

2008 р. – отримав диплом бакалавра «Мистецтвознавець-експерт», 2009 р. – диплом магістра.

2009 р. – вступив до аспірантури Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

2005–2007 рр. – працював в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв головним редактором газети «Гаудеамус».

2007–2009 рр. – викладач живопису, рисунка та композиції в Школі мистецтв №5 Оболонського району м. Києва

2008 р. по теперішній час – мистецтвознавець-експерт в Аукціонному домі «Дукат».

2009–2011 рр. – діяльність у Галереї «Дукат» на посаді куратора виставкових проектів.

2011р. – по теперішній час – старший викладач кафедри мистецтвознавства в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв (предмети «Аукціонознавство», «Галерейна діяльність», «Сучасне українське мистецтво»).

За період роботи в Аукціонному домі «Дукат» організував і провів вісім комерційних і більше десяти благодійних аукціонів в Україні.

2013 р. консультував і допомагав в організації Першого благодійного аукціону «Арт А» Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

З 2010 р. займається кураторською роботою багатьох мистецьких проектів, серед яких виставка «NewBand» (В.Бакліцький, М.Тригуб, Галерея «Триптих Арт», 2010р.), виставка «Стіна» М.Вайсберг (Національний художній музей України, 2011р.), виставка «Maydan – RoadtoFreedom» («Майдан – шлях до Свободи», Музей Берлінської стіни, м. Берлін, 2014 р.).

Бере активну участь у видавничій діяльності (художні каталоги, аукціонні каталоги, художні календарі). Одна з останніх робіт – календар 2015 «Український авангард, вибрані твори з колекції Ігоря Диченка», 2014 р.

Консультує українських колекціонерів у виборі робіт для поповнення їхніх корпоративних колекцій (сучасне українське мистецтво).

Максимов Степан Йосипович

Максимов Степан Йосипович

кандидат фізико-математичних наук
професор

голова Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фахівців оцінки»,

директор ПП «Академія оцінки і права», Генеральний директор ТОВ «Америкен Аппрейзел»,

Президент ТДВ «Гільдія оцінювачів України»,

професор кафедри мистецтвознавчої експертизи Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України.

 

 

 

Освіта

Університет ім. Т. Г. Шевченка, кандидат фізико-математичних наук.

Сертифікований експерт-оцінювач вищої категорії.

Судовий експерт.

Сертифікований системою «Approved by TEGoVA» оцінювач.Дійсний професійний член Королівського інституту сертифікованих експертів, MRICS, Лондон, Брюссель.

Досвід роботи

 • Організація роботи власного підприємства
 • Організація роботи всеукраїнської громадської організації з 15 осередками по регіонах України.
 • Організація роботи міжнародної оціночної компанії на території України.
 • Співробітництво з Фондом державного майна України.
 • Викладацька діяльність на кафедрі мистецтвознавства та експертної діяльності Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України.
 • Викладацька діяльність у Київському коледжі нерухомості.
 • Викладацька діяльність в Університеті «КРОК».
 • Викладацька діяльність на курсах підвищення кваліфікації оцінювачів в УКШ, МІБ, Університеті «КРОК», ПДАБтаА.
 • Робота з аспірантами та докторантами, керівництво студентською науковою роботою.
 • Громадсько-політична та благодійна діяльність.

Публікації, виступи з доповідями

 1. Публікації в виданнях «Ділова столиця», «Комерсант Україна».
 2. Міжнародний інститут бізнесу (науково-практична конференція)
 3. Університет економіки та права «КРОК» (науково-практична конференція).
 4. Харківський національний економічний університет (Всеукраїнська науково-практична конференція).
 5. Українське товариство оцінювачів (XVI Міжнародна науково-практична конференція).
 6. Тематичні круглі столи, організовані RICS Russia & CIS.
 7. Конференція «Трансфертне ціноутворення: проблеми та джерела інформації».
Михальчук Вадим Володимирович

Михальчук Вадим Володимирович

Заслужений художник України
кандидат мистецтвознавства
доцент

Освіта

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, 2000 р. − мистецтвознавець, спеціаліст.

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2002 р. − менеджмент організацій, спеціаліст.

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2010 р. − мистецтвознавець-експерт, викладач мистецтвознавчих дисциплін, магістр.

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2013 р. − кандидат мистецтвознавства.

Виставки

 1. Всеукраїнська художня виставка, присвячена 65-річчю ХОНСХУ, м. Харків, 2003.
 2. Всеукраїнська художня виставка «Осінь-2004», м. Київ, 2004.
 3. Всеукраїнська художня виставка «Мій рідний Харків», м. Харків, 2004.
 4. Всеукраїнська художня виставка «Мальовнича Україна», м. Кіровоград, 2005.
 5. Всеукраїнська художня виставка «День художника», м. Київ, 2005.
 6. Всеукраїнська художня Різдвяна виставка, м. Харків, 2005–2006.
 7. Всеукраїнська художня виставка «Сучасний український краєвид», м. Полтава, 2006.
 8. Всеукраїнська художня виставка «Мальовнича Україна», м. Одеса, 2006.
 9. Всеукраїнська художня виставка «Моя Україна», м. Київ, 2006.
 10. Всеукраїнська художня виставка «День художника», м. Київ, 2006.
 11. Всеукраїнська художня Різдвяна виставка, м. Харків, 2006–2007.
 12. Всеукраїнська художня виставка «Різдво-2008», м. Київ, 2007‑2008.
 13. Куратор проекту «Позитивні позиції Петра Бойка», Український фонд культури, м. Київ, 9–19 лютого 2011.
 14. Мистецький проект «АРТ-ЕКСПО ЮКРЕЙН», м. Київ, Український дім, 7–17 березня 2011.
 15. Всеукраїнська художня виставка «20 років Незалежності», м. Київ, 2011.
 16. Всеукраїнська художня виставка «День художника», м. Київ, 2011.
 17. Куратор проекту «Делириум Пети Бойко», м. Одеса, Літературний музей, 12–25 квітня 2012 р.: видання каталогу до виставки, участь у телепередачах «Ранковий гість» та «Ута ньюс».
 18. Ювілейна художня виставка «25 років Українському фонду культури», м. Київ, 11–21 квітня 2012 р., УФК.
 19. Персональна виставка живопису «Метафізика часу», м. Київ, 20–29 вересня 2013 р., Золота зала УФК.
 20. Всеукраїнська художня виставка, присвячена 85-річчю із дня народження Чингіза Айтматова, м. Київ, 2013.
 21. Ювілейна художня виставка до 45-річчя Київської організації Національної спілки художників України «Мистецтво у просторі і часі», м. Київ, 25 квітня – 11 травня 2014 р., Центральний будинок художника.

Публікації, виступи з доповідями

 1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Видатні постаті науки, культури і освіти України», 30–31 жовтня 2008 р., Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ.
 2. К.К.Костанді і виставкова діяльність Товариства південноросійських художників наприкінці ХIX – початку XX століть // Видатні постаті науки, культури і освіти України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К. : ДАКККіМ, 2008. – С. 9.
 3. Галерейна діяльність в системі художньої культури незалежної України // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. праць. – Вип. XXI. – К. : ДАКККіМ,2008. – С. 147–154.
 4. Культурно-історична еволюція понять «галерея», «галерейна діяльність» та споріднених з ними // Мистецтвознавчі записки : зб. наук. праць. – Вип. 14. − К. : ДАКККіМ, 2008. – С. 198–206.
 5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми мистецтвознавчої експертної оцінки культурних цінностей та предметів колекціонування», 26–27 грудня 2009 р., ДАКККіМ, м. Київ.
 6. Мистецтвознавча експертиза в галерейній діяльності // Сучасні проблеми мистецтвознавчої експертної оцінки культурних цінностей та предметів колекціонування : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К.: ДАКККіМ, 2009. – С. 9.
 7. Галерейна діяльність як предмет наукового дослідження // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : наукові записки Рівненського державного гуманітарного ун-ту : зб. наук. праць. – Вип. 17. – Т. 1.– Рівне : РДГУ, 2011. – С. 286–290.
 8. IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Становлення образотворчого мистецтва в сучасному соціокультурному просторі», 9–10 лютого 2012 р., Луганський державний ін-т культури і мистецтв, м. Луганськ.
 9. Комерційні галереї в культурному житті сьогодення // Становлення образотворчого мистецтва в сучасному соціокультурному просторі : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Луганськ : Вид-во ЛДІКМ, 2012. – С. 72–74.
 10. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір», 28–29 березня 2012 р., Київський ун-т ім. Б. Грінченка, м. Київ.
 11. Галерейна діяльність в умовах сучасного арт-ринку і художньої культури : програма Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір», 28–29 березня 2012 р., Киівський ун-т ім. Б. Грінченка, м. Київ.
 12. Галерейна діяльність в умовах сучасного арт-ринку і художньої культури // Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір.– К. : Київський ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – С. 688–694.
 13. V Всеросійська науково-практична конференція «Сучасне мистецтво у контексті глобалізації», 3 лютого 2012, Санкт-Петербузький гуманітарний ун-т профспілок, м. Санкт-Петербург.
 14. Галерейна діяльність як феномен сучасного культурного життя // Сучасне мистецтво у контексті глобалізації: матеріали V Всеросійської науково-практичної конференції. – СПб. : СПбГУП, 2012. – С. 160–162.
 15. Теоретико-методологічні засади вивчення діяльності мистецьких галерей // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : наукові записки Рівненського державного гуманітарного ун-ту : зб. наук. праць. − Вип. 18 [у 2-х томах]. − Т. 1. – Рівне, РДГУ, 2012. − С. 142−146.
 16. Новітні мистецькі технології в галерейній діяльності України // Культура і сучасність: альманах. – №2. – К. : НАКККіМ, 2012. – С. 248–253.
 17. Робоча програма навчальної дисципліни «Галерейна справа». – К. : НАКККіМ, 2013. – 32 с.
 18. Художні галереї і візуальне мистецтво новітніх технологій // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : зб. наук. праць. − № 1. − К. : НАКККіМ, 2014. − С. 148−153.
 19. VII Міжнародна науково-творча конференція «Культурно-мистцьке середовище: творчість та технології», 09 квітня 2014, НАКККіМ, Інститут мистецтв та дизайну, кафедра режисури, м. Київ.
 20. Українська державна культурна політика в галузі образотворчого мистецтва в другій половині ХХ століття (на прикладі діяльності Дирекції художніх виставок України) : програма VII Міжнародної науково-творчої конференції. – К., НАКККіМ. − С. 8.
 21. Основні тенденції актуалізації екслібриса на сучасному світовому арт-ринку // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. – № 3. – Х. : ХДАДіМ, 2014. – С. 70–75.
 22. Екслібріс як об’єкт колекціонування: досвід сучасної України // Науковий аспект. – Самара : ТОВ «Аспект». – №2. – 2014. – С. 76–83.
 23. 35 Міжнародна науково-практична конференція «В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии», м. Новосибірськ, 2014.
 24. Шляхи самореалізації молодого художника у сучасній Україні : збірка статей за матеріалами 35 Міжнародної науково-практичної конференції «В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии». – Новосибірськ. – №4 (35). – 2014. – С. 102–107.
 25. Міжнародна науково-практична конференція «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи». – Умань. – 24 жовтня 2014 р.
 26. Дефінітивні та функціональні аспекти дослідження художніх галерей у вимірі динаміки освіти : програма Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи». – Умань, 2014. – С. 7.
 27. Дефінітивні та функціональні аспекти дослідження художніх галерей у вимірі динаміки освіти // Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. праць. – Вип. 10. – Умань : УДПУ, 2014. – С. 77–84.

Відзнаки

 1. Грамота від Патріарха Київського і всієї Русі-України Філарета за щиру працю на користь Святої Церкви Христової (від 16. 03. 2006).
 2. Подяка від Головного управління культури і мистецтв Київської міської державної адміністрації, Київської міської галереї мистецтв «Лавра» за вагомий внесок у розвиток культурної діяльності та з нагоди відзначення 10-річчя Київської міської галереї мистецтв «Лавра» (від 12.04.2006).
 3. Подяка від Управління ДАІ ГУ МВС України в Київський області за вагомий внесок з виконання робіт при будівництві меморіального комплексу працівникам ДАІ, загиблим при виконанні службових обов’язків і померлим унаслідок Чорнобильскої катастрофи (наказ №130 УДАІ ГУ від 18.12.2007 р.).
 4. Грамота від відділу культури Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області за збереження пам’ятки історії в Києво-Святошинському районі Київської області − реставрацію гранітної Стели на території Боярського краєзнавчого музею (2008).
 5. Почесна грамота від Президії Українського фонду культури за активну благодійницьку діяльність на ниві відродження і розвитку національної культури (від 07.07.2009).
 6. Диплом фіналіста Всеукраїнського конкурсу живопису «24 карата − образотворче мистецтво» в рамках проекту День Європи, м. Київ (від 02.08.2010).
 7. Почесна грамота Президії Українського фонду культури за активну благодійницьку діяльність на ниві відродження і розвитку національної культури (від 4.03.2011).
 8. Почесна відзнака Українського фонду культури «За подвижництво в культурі» (від 4.03.2011).
 9. Одностайним рішенням Президії УФК − член правління Українського фонду культури, м. Київ (від 15.04.2011).
 10. Ювілейна медаль на відзнаку 25-річчя діяльності Українського фонду культури за багатолітню творчу та благодійницьку діяльність у відродженні, примноженні і пропаганді національної культури (посвідчення від 11.04.2012).
 11. Грамота Київської організації Національної спілки художників України за активну участь у громадському та творчому житті організації (2012).
 12. Одностайним рішенням Президії УФК − голова Наглядової ради Українського фонду культури, м. Київ, VII звітно-виборча конференція УФК (20.12.2012).
 13. Почесна грамота Президії українського фонду культури за активну творчу, громадську та благодійницьку діяльність на ниві відродження і розвитку національної культури (4.03.2013).
 14. Почесна грамота Посольства Киргизької Республіки в Україні за активну участь у Всеукраїнській художній виставці, присвяченій 85-річчю із дня народження Чингіза Айтматова (28.11.2013).
 15. Грамота Київської організації Національної спілки художників України за активну участь у житті організації (2014).
 16. Ювілейна медаль «За вірність заповітам Кобзаря» до 200-річчя із дня народження Т. Г. Шевченка (відповідно до рішення Президії Правління Українського фонду культури від 07.03.2014).

Публікації про художника

 1. Альбом «Образотворче мистецтво України», м. Москва: «Галарт», 2011. − Живопис. «Весілля», 2000. − Полотно, олія. − 60х50. − С. 82.
 2. Газета «Культура і життя», №41(4561) від 11.10.2013. − «Метафізика часу». Валентина Єфремова. − С. 9.
 3. Альбом «Образотворче мистецтво Києва. Художники Співдружності», м. Москва: «Галарт», 2014. − Живопис. «Розмова», 2000. − Полотно, олія. − 100х80. − С. 68.
Платонов Борис Олексійович

Платонов Борис Олексійович

доктор технічних наук
професор

Освіта

Ташкентський політехнічний інститут (1966)

Науковий ступінь і вчене звання: кандидат технічних наук (1973), доктор технічних наук (1990), старший науковий співробітник (1977), лауреат премії Ради міністрів СРСР 1984 р. в галузі науки.

Член спеціалізованої вченої ради НАКККіМ.

Зареєстрований у Державному реєстрі оцінювачів України як особа, що має право здійснювати оцінку майна за усіма наявними напрямами, зокрема «оцінка речей, що становлять культурну цінність», «оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів», «оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності».

Автор більше ніж 100 наукових праць.

Останні публікації

 1. Платонов Б. А. Оценка культурных ценностей – методы сравнительного похода. – Бюллетень «Оценочная деятельность». – Москва: СМАО. – 12.2011. – №3–4.
 2. Платонов Б. А. Модель трех активов как эффективный инструмент оценщика в анализе стоимости культурных ценностей // Культура і сучасність : альманах. – К. : Міленіум, 2013. – №2. – С. 96–
 3. Платонов Б. О. Основи оціночної діяльності : підручник / Б. О. Платонов. – К. : НАКККіМ, 2013. – 227с.; іл.
 4. Платонов Б. О. Досвід атрибуції та оцінки ювілейної фаянсової тарілки шведського виробництва / Б. О. Платонов, Т. Ю. Шевченко // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал. – К. : Міленіум, 2014. – №2. – С. 166–
Шатайло Юрій Миколайович

Шатайло Юрій Миколайович

старший викладач

Освіта

 • Волинський інститут економіки та менеджменту, 2001; менеджмент; бакалавр;
 • Київський національний університет внутрішніх справ, 2006; правознавство, юрист; спеціаліст;
 • Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2009; образотворче та декоративно-прикладне мистецтво, мистецтвознавець-експерт, викладач мистецтвознавчих дисциплін, магістр.

Праця

Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при Головному управлінні МВС України в м. Києві, начальник сектору комп’ютерно-технічних експертиз відділу криміналістичних експертиз, підполковник міліції, мистецтвознавча експертиза.

Напрями праці

Мистецтвознавча експертиза.

Дисципліна викладання

Технологічна експертиза творів мистецтва.

Матеріали вибіркових дисциплін, передбачених навчальними планами на 2017-2018 н.р.

(натисніть на назву дисципліни для завантаження анотації)

5 вересня – день кафедри мистецтвознавчої експертизи

Лейтмотивом для створення кафедри мистецтвознавчої експертизи став випадок на державному кордоні України, що трапився з представником дипломатичного корпусу однієї з європейських держав. Інцидент довелося вгамовувати на найвищому рівні тогочасному Президентові України Л.Д. Кучмі. Випадок засвідчив відсутність на той час не лише чіткого механізму контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України, а й брак належної кількості фахівців у галузі культури й мистецтва, зокрема у царині мистецтвознавчої експертизи.
Ініціатором створення кафедри став ректор Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (на той час Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв) професор В.Г. Чернець, що критично поставився до цього дипломатичного інциденту.

Засідання професорсько-викладацького складу кафедри відбулося 5 вересня 2001 року під головуванням першого завідувача кафедри мистецтвознавства та експертної діяльності – відомого українського мистецтвознавця, доктора мистецтвознавства, заслуженого діяча культури Польщі, академіка Академії мистецтв України, професора О.К. Федорука. Учасниками історичного засідання були члени професорсько-викладацького складу кафедри, провідні фахівці галузі та навчально-методичної роботи: В.Б. Бєлявіна, В.Б. Врублевська, С.І. Уланова, С.П. Папета, В.М. Ромащенко, О.В. Ковальчук, О.В. Супрен, В.О. Аббакумова.
У різний час кафедру очолювали знані фахівці у галузі культури і мистецтв проф. В.Д. Шульгіна, проф. Ю.Л. Афанасьев, проф. В.А. Сіверс, проф. Б.О. Платонов, проф. Ю.В. Романенкова, проф. В.В. Індутний, В.П. Мазур.

Становлення кафедри мистецтвознавчої експертизи відбулося у часи основних формотворчих процесів незалежної Української держави. Для плідної праці викладачі кафедри запозичили досвід викладання історії образотворчого мистецтва у провідних кафедр вищих навчальних закладів країни й долучили до навчальних програм авторські навчально-методичні розробки у галузі експертизи й оцінки культурних цінностей, що стало особливістю кафедри мистецтвознавчої експертизи.

Створення кафедри передбачало підготовку фахівців у галузі культури і мистецтв (а саме мистецтвознавчої експертизи для установ різної форми власності), мистецтвознавців-експертів, що мають навички матеріалознавчих досліджень, оцінювачів, фахівців аукціонної та галерейної справи, а також фахівців, які комплексно володіють основами усіх названих напрямків діяльності, що стосується роботи з творами мистецтва, предметами колекціонування та археологічними знахідками.

Професорсько-викладацький склад кафедри зберігає традиції викладання фундаментальних підходів академічного мистецтвознавства у поєднанні з практичними навичками з мистецтвознавчої експертизи та оцінки культурних цінностей. Це стало імпульсом до плідної наукової, навчальної та виховної роботи кафедри мистецтвознавчої експертизи й визначило специфіку, що вирізняє діяльність кафедри мистецтвознавчої експертизи з-поміж інших висококваліфікованих кафедр галузі. Кафедра є єдиним в Україні осередком, де здійснюють комплексну підготовку мистецтвознавців-експертів.

Кафедра мистецтвознавчої експертизи плідно співпрацює з провідними кафедрами галузі, як в Україні, так і поза її межами, має чинні угоди з базами практик, до переліку яких входять визначні музеї та галереї України.

Магістерська освітня програма спеціальності

«Образотворче мистецтво, декоративно-прикладне мистецтво, реставрація»
(2018/2019 навчальний рік)
Кваліфікація – мистецтвознавець-експерт, галерейна справа

Обов’язкові навчальні дисципліни:

 • Експертна діяльність в галузі культури та мистецтв
 • Соціологія культури
 • Методологія і організація наукових досліджень
 • Охорона культурної спадщини

Дисципліни вільного вибору інституту:

 • Українська символіка в мистецтві
 • Українське мистецтво другої половини ХХ – ХХІ ст..
 • Стилі у світовому мистецтві

Дисципліни вільного вибору студента

Вибір за блоками по спеціалізації

 • Арт менеджмент в галерейній справі
 • Формування музейних мистецьких колекцій
 • Оціночна діяльність та методи оцінки культурних цінностей
 • Сontemporary art

Вибір з переліків (по одній дисципліні)

Перелік №1

 • Мистецтвознавче дослідження візуальних об’єктів
 • Приладові та мікрохімічні дослідження
 • Методи дослідження сучасних мистецьких практик
 • Експертиза у сфері інтелектуальної власності
 • Сучасні методи фізико-хімічних та оптико-фізичних досліджень

Перелік №2

 • Консервація культурних цінностей
 • Реставрація творів образотворчого мистецтва
 • Реставрація творів декоративно-прикладного мистецтва
 • Діагностика стану збереженості об’єктів реставрації
 • Історія української реставрації
Вибір блоків з переліків

Перелік №1
Блок №1

 • Митна ідентифікація культурних цінностей
 • Поширення культурних цінностей

Блок №2

 • Аукціонна діяльність
 • Консалтингове дослідження арт-ринку

Національна академія
керівних кадрів культури
і мистецтв
Адреса: вул. Лаврська, 9, корп. 15,
м.Київ, 01015, Україна
Ви можете отримати інформацію щодо вступу в Академію за тел. (044) 288-80-81
Понеділок-п'ятниця 09:00-18:00
Корисна iнформацiя
Інститут практичної культурології та арт-менеджменту:
(044) 280-94-12
Інститут сучасного мистецтва:
(044) 280-91-84
Інститут дизайну та реклами:
(044) 280-27-02
Центр неперервної культурно-мистецької освіти:
(044) 280-34-04
Приймальна ректора:
(044) 280-22-82
Приймальна комісія:
(044) 288-80-81
Факс: (044) 280-92-09
Канцелярія:
(044) 280-92-09
Антикорупційний уповноважений:
(044) 280-02-57
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ми в соцiальних мережах: