Національна академія
керівних кадрів культури
і мистецтв

кафедра мистецтвознавчої експертизи

Федорук Олександр Касьянович

Федорук Олександр Касьянович

завідувач кафедри
Академік Національної академії мистецтв України, доктор мистецтвознавства
професор

Освіта:

1960 Львівський університет, факультет журналістики
1968 Інститут живопису, скульптури та архітектури імені І.Рєпіна, факультет мистецтвознавства

Почесні звання та нагороди:

 • Академік Національної академії мистецтв України (2000),

  доктор мистецтвознавства (1996),

  професор (2004),

  заслужений діяч мистецтв України (2003),

  заслужений діяч культури Польщі (1977).

Досвід роботи:

1993-2003 Голова Національної комісії з питань повернення в Україну культурних цінностей
2006-2019 Головний редактор журналу «Образотворче мистецтво»
 

Публікації і дослідження:

Наукові статті у збірниках та виданнях:
1. Пріоритети дослідника, педагога про красу гуцульського краю. – Валентина Молинь. Бібліографічний показчик – Київ: ПДМ, 2019 – С. 5-10.
2. Мишинський скиталець на тлі буремної епохи. – Альбом «Василь Петрук. Розсіялась пам’ять світами» – Коломия, 2018 – С. 66-68.
3. З позиції конкретного історичного буття. – В альбомі «Збірка українського мистецтва Петра Багрія та Михайла Кучірки» – Київ: Майстер книг, 2019 – С.4-5.
4. Колекція у дзеркалі якісних перетворень. В альбомі «Мистецька колекція Михайла Поживанова» – Київ: АBC- Аrt, 2019 – С.9-11.
5. Передано до друку у Варшаві статтю «УДАМ та її формування» в VII томі праць Польського інституту студій світового мистецтва у Варшаві. «Українська Державна академія мистецтва: засади формування (1917-1920) (Ukraińska Państwowa Akademia Sztuki: podstawy krztałtowania (1917-1920)) – S. 11-20.

Виступи на наукових конференціях, круглих столах
1. Наївне мистецтво: малярство України – НАОМА, 26.12.2018
2. Виступ на урочистому засіданні колективу Закарпатської академії мистецтв у філармонії з нагоди початку навчального року і першого дня занять у першокурсників 1 вересня.
3. Виступи під час обговорень художніх виставок у Києві та містах України.
4. Участь у міжнародній конференції про методологічні принципи розвитку українського мистецтвознавства ---ІПСМ, листопад,

Громадсько-наукова праця
Член оргкомітету міжнародної наукової конференції «Мистецтво на зламі: кризові моменти поступу (в межах всеукраїнської творчо-наукової секції «Мистецтво молодих 2019» – 19.04.2019 )». – 19.04.2019 р.
Голова журі «8 триєналле українського живопису» – НСХУ – 05.06.2019 р.
Член оргкомітету науково-практичної конференції «Художник і книга» в межах 4-ої Всеукраїнської трієнале книжкової графіки. Доповідь «Український меценат: об’єкти українського друкування. Хресна дорога до Незалежності» – НАМУ, НСХУ – 07.05 2019 р.
08.10.2019 р. на Загальних зборах НТШ обраний дійсним членом НТШ (комісія образотворчого та ужиткового мистецтва) // Вісник НТШ, 2019 – ч.62 – С. 29.

Керівництво докторантами, аспірантами.
Захисти, рецензування, опонування дисертацій
1. Рецензія на дисертаційну працю В.М. Косіва «Українська ідентичність у графічному дизайні 1945-1989 років: символи, образи, стилістика». Подано на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства на засіданні спеціалізованої ради КНУТД 11.04.2019 р.
2. Опонент докторської дисертації Р.В. Косів «Церковне мистецтво риботицького осередку 1670-1760 рр.: майстри, іконографія, художні особливості» – ЛНАМУ 30.05.2019 р.
3. Керівник кандидатської дисертації Забашти Ростислава «Бушанський скельний архітектурно-скульптурний комплекс: атрибуція, етапи історичного розвитку, теоретична реконструкція». Захист 27.12.2018 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.227.02 в ІМФЕ НАН України
4. Опонент кандидатської дисертації Гжижун Гена «Жіночий портрет у китайському живописі ХХ – поч. ХХI ст.: образно-стильова еволюція». Захист 04.10.2019 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.103.01 у ЛНАМ.

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД

ШМАН СВІТЛАНА ЮРІЇВНА

ШМАН СВІТЛАНА ЮРІЇВНА

КАНДИДАТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

Освіта і вчений ступень:

2007 р. ̶  закінчила з відзнакою магістратуру ДАКККіМ.

З 2008 р. ̶  навчалаcь в аспірантурі ДАКККіМ.

2013 р. ̶ кандидата культурології.

Додаткова освіта:

2009 р. ̶  оцінювач Фонду Державного майна України.

Досвід роботи:

1987 р. –  Дитяча школа мистецтв № 8 м. Київ.

2006 р. – Головне управління культури і мистецтв КМДА.

2010 р. – Міністерство культури і туризму України.

2020 р. – доцент кафедри мистецтвознавчої експертизи Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Виступила офіційним опонентом на захисті кандидатських дисертацій Івановської Н. В. (2017 р.), Ревенок Н.М. (2018 р.) та Шолухі О. М. (2020р.)

Сфера наукових інтересів

Теоретико-методологічні основи дослідження культурних цінностей. Сучасний арт-ринок та галерейна діяльність. Актуальні питання музейної справи. Більше 30 наукових і науково-методичних публікацій, у т.ч. є співавтором навчально-методичного посібника «Методичні засади експертного дослідження культурних цінностей» з доктором філософських наук, професором Бітаєвим В.А. та доктором мистецтвознавства, професором Шульгіною В.Д.

Публікації і дослідження:

1.         Шман С. Ю. Художньо-структурні елементи українського вертепу / С. Ю.Шман // Мистецтвознавчі записки. – К.: Міленіум, 2006. – Вип. 9. – С. 184–192.

2.      Шман С. Ю. Творча спадщина Лео Вітошинського. Пам’яті видатного митця / С. Ю.Шман // Мистецтвознавчі записки. – К.: Міленіум, 2010. – Вип. 17. – С. 3–8.

3.      Шман С. Ю. Експертна діяльність: проблеми та перспективи / С. Ю. Шман // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ, 2008. – Вип. ХІІ–ХІІІ. – С. 265–268.

4.      Шман С. Ю. Культурологічні засади експертного дослідження творів мистецтва / С. Ю. Шман // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. – Харків : ХДАДМ, 2009. – Вип. 5. – С. 67–71.

5.      Шман С. Ю. Структурні компоненти діяльності експерта-мистецтвознавця / С. Ю. Шман // Аркадія. Культурологічний та мистецтвознавчий журнал. – Одеса : Студія «Негоціант», 2009. – Вип. 1 (23). – С. 50–53.

6.      Шман С. Ю. Італійська школа скрипкових майстрів: історико-культурні аспекти / С. Ю. Шман // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. пр. – Рівне : РДГУ, 2010. – Т. 2. –– С. 109–112.

7.      Аналітична інформація щодо стану музейної справи України / Актуальні проблеми : зб. наук. пр. –Київ : НАКККіМ, 2014. – № 33. –– С. 140–146.

8.      Проблеми стандартизації діяльності музеїв / Вісник : зб. наук. пр. – Київ : НАКККіМ, 2015. – № 1. – с. 55 – 59.

9.      Роль музеїв в епоху інтерактивної культури / Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. пр. – Рівне : РДГУ, 2015. – Т. 2. –– С. 230–234.

10.    Соціокультурна діяльність музеїв / Культура і суспільство : альманах. – Київ : Міленіум, 2015. – № 1. – с. 236.

11.    «Ікона в музейному фонді: дослідження та реставрація» Ю.О.  Олсуф’єва / Мистецтвознавчі записки. – К. : Міленіум, 2015. – Вип. 9. – С. 184–192.

12.    Шман С. Ю. Значення державної експертизи у збереженні культурних цінностей України: Культура і сучасність : альманах. -   К. : ІДЕЯ ПРИНЬ, 2018. - № 2. - С. 33–38.

13.    Шман Світлана. Методологічні засади експертної діяльності в Україні / Вісник : зб. наук. пр. – Київ : НАКККіМ, 2020. – № 1. – с. 19 – 24.

14.    Шман С. Ю. Психологічні передумови формування технічних навичок гри на музичних інструментах учнів молодших класів / С.Ю.Шман // Художня освіта і суспільство ХХІ століття: духовні, культурологічні, мистецькі виміри: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф., (Київ, 22–23 жовтня 2004 р.) – За ред. Л.В.Білоусова. – К.: ДАКККіМ, 2004. – С. 210 – 212.

15.    Шман С. Ю. Виконавці вертепних вистав – хранітелі духовних традицій / С. Ю.Шман // Духовна культура як домінанта українського життєтворення: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф., (Київ, 22–23 грудня 2005 р.) – За ред. І.Ю.Вільчинська. – К.: ДАКККіМ, 2005. – С. 178–182.

16.    Шман С. Ю. Експертиза українського народного інструментарію / С. Ю. Шман // Бандурне мистецтво ХХІ століття: тенденції та перспективи розвитку : зб. мат. ІІ Міжн. наук.-практ. конф., (Київ, 12–13 жовтня 2006 р.). – К. : ДАКККіМ, 2006. – С. 70–73.

17.    Шман С. Ю. Методи ідентифікації та експертної оцінки творів мистецтва / С. Ю. Шман // Українська культура в контексті сучасних наукових досліджень та практичних реалій: зб. мат. Всеукр. наук.-практ. конф., (Київ, 21–22 грудня 2006 р.). – К. : ДАКККіМ, 2005. – Ч. 1. С. 276–279.

18.    Шман С. Ю. Атрибуція як особлива форма дослідження культурних цінностей / С. Ю. Шман // Інформаційно-культурний простір: европейський вибір України : зб. мат. Міжн. наук.-практ. конф., (Київ, 7–8 грудня 2007 р.). – К. : ДАКККіМ, 2008. – Ч. 2. – С. 150–152.

19.    Шман С. Ю. Історіографічний аспект мистецтвознавчої практики / С. Ю. Шман // Нова соціокультурна реальність в Україні: теорія, методологія, практика : зб. мат. Всеукр. наук.-практ. конф., (Київ, 22–23 квітня 2008 р.). – К. : ДАКККіМ, 2008. – С. 216–220.

20.    Шман С. Ю. Критерії оцінки творів мистецтва / С. Ю. Шман // Україна: від самобутності – до соборності : зб. мат. Всеукр. наук.-практ. конф., (Київ, 22–23 травня 2008 р.). – К. : ДАКККіМ, 2008. – С. 235–236.

21.    Шман С. Ю. Невідомі твори Людмили Морозової: проблеми експертизи / С. Ю. Шман // Видатні постаті науки, культури і освіти України : зб. мат. Всеукр. наук.-практ. конф., (Київ, 30–31 жовтня 2008 р.). – К. : ДАКККіМ, 2008. – С. 172–175.

22.    Шман С. Ю. Історіографія дослідження струнно-смичкових інструментів / С. Ю. Шман // Український народний музичний інструментарій: історія, теорія і методи дослідження : зб. мат. Міжн. наук.-практ. конф., (Київ, 21–22 травня 2009 р.). – К. : ДАКККіМ, 2009. – С. 49–51.

23.    Шман С. Ю. Вимоги до підготовки музикознавців-експертів / С.  Ю.  Шман // Мистецька освіта ХХІ століття: теорія і практика : зб. мат. наук.-практ. конф., (Київ, 27–28 жовтня 2009 р.). – К. : ДАКККіМ, 2010. – С.  113–116.

24.    Шман С. Ю. Значення методологічних проблем у культурології / С. Ю. Шман // Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології : зб. мат. ІІІ Міжн. наук.-твор. конф., (Київ, 11–12 листопада 2009 р.). – К. : ДАКККіМ, 2009. – С. 99–100.

25.    Шман С. Ю. Методичні засади структурного аналізу артефактів / С. Ю. Шман // Сучасні проблеми мистецтвознавчої експертної оцінки культурних цінностей та предметів колекціонування : зб. мат. Всеукр. наук.-практ. конф., (Київ, 26–27 листопада 2009 р.). – К. : ДАКККіМ, 2009. – С. 87–90.

26.    Шман С. Ю. Мистецтвознавча експертиза як складова сучасного культурного простору / С. Ю. Шман // Діяльність продюсера в культурному просторі України ХХІ століття : зб. мат. Міжн. наук.-практ. конф., (Київ, 7  квітня 2010 р.). – К. : ДАКККіМ, 2010. – С. 121–123.

27.    Шман С. Ю. Культурологічні чинники діяльності мистецтвознавців-експертів / С. Ю. Шман // Культура і суспільство ХХІ століття: духовні, культурологічні, соціальні виміри : зб. мат. Всеукр. наук.-практ. конф., (Київ, 27–28 травня 2010 р.). – К. : НАКККіМ, 2010. – С. 97–100.

28.    Шман С. Ю. Історичні чинники мистецтвознавчої експертизи в контексті національного культурного простору України ХХІ ст. / С. Ю. Шман // Національно-культурний простір України ХХІ століття: стан і перспективи : зб. мат. Міжн. наук.-практ. конф., (Київ, 2–3 червня 2010 р.). – К. : НАКККіМ, 2010. – С. 140–143.

29.    Шман С. Ю. Постать А. Стадиварі у дослідженні Т. Фабера / С. Ю. Шман // Культурне-мистецьке середовище: творчість та технології : зб. мат. ІV Міжн. наук.-твор. конф., (Київ, 11–12 листопада 2010 р.). – К. : НАКККіМ, 2010. – С. 62–63.

30.    Шман С. Ю. Теоретичні аспекти експертного дослідження творів мистецтва / С. Ю. Шман // Проблеми удосконалення професійної підготовки фахівців мистецтьких дисциплін : зб. мат. Всеукр. відкритої наук.-практ. конф., (Київ, 7–9 квітня 2011 р.). – Суми, 2011. – С. 62–63.

31.    Шман С.Ю. Державна експертиза культурних цінностей в Україні: сучасний стан справ / С.Ю.Шман // Семінар-практикум «Актуальні питання організації та проведення державної експертизи культурних цінностей (предметів декоративно-ужиткового мистецтва)»: зб. матер. семінару-практикуму, (Київ, 21–25 травня 2018 р.) – Київ, 2018. – С. 96–106.

32.    Шман Світлана. Актуальні питання атрибуції та експертизи музичних інструментів //Наукова атрибуція творів, експертиза та оцінка культурних цінностей: зб. матер. наук.-прак. конф., (Київ, 24–25 жовтня 2019 р.) - Київ, 2019. – С. 62–63.

33. Шман С.Ю. Робоча програма «Експертиза в галерейній та аукціонній діяльності» для студентів за напрямом підготовки 0202 “Мистецтво”, спеціальністю 8.02020501 “Образотворче мистецтво”, спеціалізація “Мистецтвознавство”, кваліфікація “Мистецтвознавець-експерт, фахівець галерейної справи” - К.: НАКККіМ, 2016. –  22 с.

34. Шман С.Ю. Робоча програма «Переміщення культурних цінностей» для студентів за напрямом підготовки 0202 “Мистецтво”, спеціальністю 8.02020501 “Образотворче мистецтво”, спеціалізація “Мистецтвознавство”, кваліфікація “Мистецтвознавець-експерт, фахівець галерейної справи” - К.: НАКККіМ, 2016. –  19 с.

35. Шман С.Ю. Робоча програма «Історія формування визначних колекцій світу» для студентів за напрямом підготовки 0202 “Мистецтво”, спеціальністю 8.02020501 “Образотворче мистецтво”, спеціалізація “Мистецтвознавство”, кваліфікація “Мистецтвознавець-експерт, фахівець галерейної справи” - К.: НАКККіМ, 2016. – 18 с.

Максимов Степан Йосипович

Максимов Степан Йосипович

кандидат фізико-математичних наук
професор

голова Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фахівців оцінки»,

директор ПП «Академія оцінки і права», Генеральний директор ТОВ «Америкен Аппрейзел»,

Президент ТДВ «Гільдія оцінювачів України»,

професор кафедри мистецтвознавчої експертизи Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України.

 

 

 

Освіта

Університет ім. Т. Г. Шевченка, кандидат фізико-математичних наук.

Сертифікований експерт-оцінювач вищої категорії.

Судовий експерт.

Сертифікований системою «Approved by TEGoVA» оцінювач.Дійсний професійний член Королівського інституту сертифікованих експертів, MRICS, Лондон, Брюссель.

Досвід роботи

 • Організація роботи власного підприємства
 • Організація роботи всеукраїнської громадської організації з 15 осередками по регіонах України.
 • Організація роботи міжнародної оціночної компанії на території України.
 • Співробітництво з Фондом державного майна України.
 • Викладацька діяльність на кафедрі мистецтвознавства та експертної діяльності Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України.
 • Викладацька діяльність у Київському коледжі нерухомості.
 • Викладацька діяльність в Університеті «КРОК».
 • Викладацька діяльність на курсах підвищення кваліфікації оцінювачів в УКШ, МІБ, Університеті «КРОК», ПДАБтаА.
 • Робота з аспірантами та докторантами, керівництво студентською науковою роботою.
 • Громадсько-політична та благодійна діяльність.

Публікації, виступи з доповідями

 1. Публікації в виданнях «Ділова столиця», «Комерсант Україна».
 2. Міжнародний інститут бізнесу (науково-практична конференція)
 3. Університет економіки та права «КРОК» (науково-практична конференція).
 4. Харківський національний економічний університет (Всеукраїнська науково-практична конференція).
 5. Українське товариство оцінювачів (XVI Міжнародна науково-практична конференція).
 6. Тематичні круглі столи, організовані RICS Russia & CIS.
 7. Конференція «Трансфертне ціноутворення: проблеми та джерела інформації».
Михальчук Вадим Володимирович

Михальчук Вадим Володимирович

Заслужений художник України
кандидат мистецтвознавства
доцент

Освіта

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, 2000 р. − мистецтвознавець, спеціаліст.

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2002 р. − менеджмент організацій, спеціаліст.

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2010 р. − мистецтвознавець-експерт, викладач мистецтвознавчих дисциплін, магістр.

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2013 р. − кандидат мистецтвознавства.

Виставки

 1. Всеукраїнська художня виставка, присвячена 65-річчю ХОНСХУ, м. Харків, 2003.
 2. Всеукраїнська художня виставка «Осінь-2004», м. Київ, 2004.
 3. Всеукраїнська художня виставка «Мій рідний Харків», м. Харків, 2004.
 4. Всеукраїнська художня виставка «Мальовнича Україна», м. Кіровоград, 2005.
 5. Всеукраїнська художня виставка «День художника», м. Київ, 2005.
 6. Всеукраїнська художня Різдвяна виставка, м. Харків, 2005–2006.
 7. Всеукраїнська художня виставка «Сучасний український краєвид», м. Полтава, 2006.
 8. Всеукраїнська художня виставка «Мальовнича Україна», м. Одеса, 2006.
 9. Всеукраїнська художня виставка «Моя Україна», м. Київ, 2006.
 10. Всеукраїнська художня виставка «День художника», м. Київ, 2006.
 11. Всеукраїнська художня Різдвяна виставка, м. Харків, 2006–2007.
 12. Всеукраїнська художня виставка «Різдво-2008», м. Київ, 2007‑2008.
 13. Куратор проекту «Позитивні позиції Петра Бойка», Український фонд культури, м. Київ, 9–19 лютого 2011.
 14. Мистецький проект «АРТ-ЕКСПО ЮКРЕЙН», м. Київ, Український дім, 7–17 березня 2011.
 15. Всеукраїнська художня виставка «20 років Незалежності», м. Київ, 2011.
 16. Всеукраїнська художня виставка «День художника», м. Київ, 2011.
 17. Куратор проекту «Делириум Пети Бойко», м. Одеса, Літературний музей, 12–25 квітня 2012 р.: видання каталогу до виставки, участь у телепередачах «Ранковий гість» та «Ута ньюс».
 18. Ювілейна художня виставка «25 років Українському фонду культури», м. Київ, 11–21 квітня 2012 р., УФК.
 19. Персональна виставка живопису «Метафізика часу», м. Київ, 20–29 вересня 2013 р., Золота зала УФК.
 20. Всеукраїнська художня виставка, присвячена 85-річчю із дня народження Чингіза Айтматова, м. Київ, 2013.
 21. Ювілейна художня виставка до 45-річчя Київської організації Національної спілки художників України «Мистецтво у просторі і часі», м. Київ, 25 квітня – 11 травня 2014 р., Центральний будинок художника.

Публікації, виступи з доповідями

 1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Видатні постаті науки, культури і освіти України», 30–31 жовтня 2008 р., Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ.
 2. К.К.Костанді і виставкова діяльність Товариства південноросійських художників наприкінці ХIX – початку XX століть // Видатні постаті науки, культури і освіти України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К. : ДАКККіМ, 2008. – С. 9.
 3. Галерейна діяльність в системі художньої культури незалежної України // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. праць. – Вип. XXI. – К. : ДАКККіМ,2008. – С. 147–154.
 4. Культурно-історична еволюція понять «галерея», «галерейна діяльність» та споріднених з ними // Мистецтвознавчі записки : зб. наук. праць. – Вип. 14. − К. : ДАКККіМ, 2008. – С. 198–206.
 5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми мистецтвознавчої експертної оцінки культурних цінностей та предметів колекціонування», 26–27 грудня 2009 р., ДАКККіМ, м. Київ.
 6. Мистецтвознавча експертиза в галерейній діяльності // Сучасні проблеми мистецтвознавчої експертної оцінки культурних цінностей та предметів колекціонування : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К.: ДАКККіМ, 2009. – С. 9.
 7. Галерейна діяльність як предмет наукового дослідження // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : наукові записки Рівненського державного гуманітарного ун-ту : зб. наук. праць. – Вип. 17. – Т. 1.– Рівне : РДГУ, 2011. – С. 286–290.
 8. IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Становлення образотворчого мистецтва в сучасному соціокультурному просторі», 9–10 лютого 2012 р., Луганський державний ін-т культури і мистецтв, м. Луганськ.
 9. Комерційні галереї в культурному житті сьогодення // Становлення образотворчого мистецтва в сучасному соціокультурному просторі : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Луганськ : Вид-во ЛДІКМ, 2012. – С. 72–74.
 10. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір», 28–29 березня 2012 р., Київський ун-т ім. Б. Грінченка, м. Київ.
 11. Галерейна діяльність в умовах сучасного арт-ринку і художньої культури : програма Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір», 28–29 березня 2012 р., Киівський ун-т ім. Б. Грінченка, м. Київ.
 12. Галерейна діяльність в умовах сучасного арт-ринку і художньої культури // Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір.– К. : Київський ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – С. 688–694.
 13. V Всеросійська науково-практична конференція «Сучасне мистецтво у контексті глобалізації», 3 лютого 2012, Санкт-Петербузький гуманітарний ун-т профспілок, м. Санкт-Петербург.
 14. Галерейна діяльність як феномен сучасного культурного життя // Сучасне мистецтво у контексті глобалізації: матеріали V Всеросійської науково-практичної конференції. – СПб. : СПбГУП, 2012. – С. 160–162.
 15. Теоретико-методологічні засади вивчення діяльності мистецьких галерей // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : наукові записки Рівненського державного гуманітарного ун-ту : зб. наук. праць. − Вип. 18 [у 2-х томах]. − Т. 1. – Рівне, РДГУ, 2012. − С. 142−146.
 16. Новітні мистецькі технології в галерейній діяльності України // Культура і сучасність: альманах. – №2. – К. : НАКККіМ, 2012. – С. 248–253.
 17. Робоча програма навчальної дисципліни «Галерейна справа». – К. : НАКККіМ, 2013. – 32 с.
 18. Художні галереї і візуальне мистецтво новітніх технологій // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : зб. наук. праць. − № 1. − К. : НАКККіМ, 2014. − С. 148−153.
 19. VII Міжнародна науково-творча конференція «Культурно-мистцьке середовище: творчість та технології», 09 квітня 2014, НАКККіМ, Інститут мистецтв та дизайну, кафедра режисури, м. Київ.
 20. Українська державна культурна політика в галузі образотворчого мистецтва в другій половині ХХ століття (на прикладі діяльності Дирекції художніх виставок України) : програма VII Міжнародної науково-творчої конференції. – К., НАКККіМ. − С. 8.
 21. Основні тенденції актуалізації екслібриса на сучасному світовому арт-ринку // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. – № 3. – Х. : ХДАДіМ, 2014. – С. 70–75.
 22. Екслібріс як об’єкт колекціонування: досвід сучасної України // Науковий аспект. – Самара : ТОВ «Аспект». – №2. – 2014. – С. 76–83.
 23. 35 Міжнародна науково-практична конференція «В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии», м. Новосибірськ, 2014.
 24. Шляхи самореалізації молодого художника у сучасній Україні : збірка статей за матеріалами 35 Міжнародної науково-практичної конференції «В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии». – Новосибірськ. – №4 (35). – 2014. – С. 102–107.
 25. Міжнародна науково-практична конференція «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи». – Умань. – 24 жовтня 2014 р.
 26. Дефінітивні та функціональні аспекти дослідження художніх галерей у вимірі динаміки освіти : програма Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи». – Умань, 2014. – С. 7.
 27. Дефінітивні та функціональні аспекти дослідження художніх галерей у вимірі динаміки освіти // Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. праць. – Вип. 10. – Умань : УДПУ, 2014. – С. 77–84.

Відзнаки

 1. Грамота від Патріарха Київського і всієї Русі-України Філарета за щиру працю на користь Святої Церкви Христової (від 16. 03. 2006).
 2. Подяка від Головного управління культури і мистецтв Київської міської державної адміністрації, Київської міської галереї мистецтв «Лавра» за вагомий внесок у розвиток культурної діяльності та з нагоди відзначення 10-річчя Київської міської галереї мистецтв «Лавра» (від 12.04.2006).
 3. Подяка від Управління ДАІ ГУ МВС України в Київський області за вагомий внесок з виконання робіт при будівництві меморіального комплексу працівникам ДАІ, загиблим при виконанні службових обов’язків і померлим унаслідок Чорнобильскої катастрофи (наказ №130 УДАІ ГУ від 18.12.2007 р.).
 4. Грамота від відділу культури Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області за збереження пам’ятки історії в Києво-Святошинському районі Київської області − реставрацію гранітної Стели на території Боярського краєзнавчого музею (2008).
 5. Почесна грамота від Президії Українського фонду культури за активну благодійницьку діяльність на ниві відродження і розвитку національної культури (від 07.07.2009).
 6. Диплом фіналіста Всеукраїнського конкурсу живопису «24 карата − образотворче мистецтво» в рамках проекту День Європи, м. Київ (від 02.08.2010).
 7. Почесна грамота Президії Українського фонду культури за активну благодійницьку діяльність на ниві відродження і розвитку національної культури (від 4.03.2011).
 8. Почесна відзнака Українського фонду культури «За подвижництво в культурі» (від 4.03.2011).
 9. Одностайним рішенням Президії УФК − член правління Українського фонду культури, м. Київ (від 15.04.2011).
 10. Ювілейна медаль на відзнаку 25-річчя діяльності Українського фонду культури за багатолітню творчу та благодійницьку діяльність у відродженні, примноженні і пропаганді національної культури (посвідчення від 11.04.2012).
 11. Грамота Київської організації Національної спілки художників України за активну участь у громадському та творчому житті організації (2012).
 12. Одностайним рішенням Президії УФК − голова Наглядової ради Українського фонду культури, м. Київ, VII звітно-виборча конференція УФК (20.12.2012).
 13. Почесна грамота Президії українського фонду культури за активну творчу, громадську та благодійницьку діяльність на ниві відродження і розвитку національної культури (4.03.2013).
 14. Почесна грамота Посольства Киргизької Республіки в Україні за активну участь у Всеукраїнській художній виставці, присвяченій 85-річчю із дня народження Чингіза Айтматова (28.11.2013).
 15. Грамота Київської організації Національної спілки художників України за активну участь у житті організації (2014).
 16. Ювілейна медаль «За вірність заповітам Кобзаря» до 200-річчя із дня народження Т. Г. Шевченка (відповідно до рішення Президії Правління Українського фонду культури від 07.03.2014).

Публікації про художника

 1. Альбом «Образотворче мистецтво України», м. Москва: «Галарт», 2011. − Живопис. «Весілля», 2000. − Полотно, олія. − 60х50. − С. 82.
 2. Газета «Культура і життя», №41(4561) від 11.10.2013. − «Метафізика часу». Валентина Єфремова. − С. 9.
 3. Альбом «Образотворче мистецтво Києва. Художники Співдружності», м. Москва: «Галарт», 2014. − Живопис. «Розмова», 2000. − Полотно, олія. − 100х80. − С. 68.
Міщенко Ірина Іванівна

Міщенко Ірина Іванівна

Доцент
кандидат мистецтвознавства

Освіта і вчений ступень:

1977–1981 художньо-графічне відділення Тамбовського педагогічного училища № 2
1981 – 1986 факультет теорії та історії мистецтва Київського державного художнього інституту (НАОМА)

Почесні звання та нагороди:

 • 2003 – заслужений працівник культури України

Почесні звання та нагороди:

 • 2003 – заслужений працівник культури України

Серед відзнак – почесні грамоти Чернівецької обласної державної адміністрації та Київської міської державної адміністрації, «Подяка київського міського голови», «Почесна відзнака Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту», «Почесна грамота Кабінету міністрів України».

Досвід роботи:

1988 –1995 завідувач відділу образотворчого мистецтва Чернівецького обласного художнього музею
1995 –2003 заступник директора з наукової роботи Чернівецького обласного художнього музею
2003– 2004 керівник навчального відділу Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Михайла Бойчука
2004 – 2006 старший викладач кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін КДІДПМД ім. М. Бойчука
2006 – 2015 завідувачка кафедри теорії та історії мистецтва КДІДПМД ім. М. Бойчука
2015 – 2016 професор кафедри теорії та історії мистецтва КДІДПМД ім. М. Бойчука
1995–2016 Учасник понад 20-ти міжнародних (Україна, Польща, Білорусь, Грузія, Німеччина) та понад 10-ти всеукраїнських конференцій, симпозіумів

Організатор науково-практичних конференцій студентів та аспірантів, всеукраїнських конференцій (2006–2016). Організатор та автор близько 400 виставкових і музейних експозицій, куратор всеукраїнських та міжнародних мистецьких проектів, зокрема, трієнале абстрактного мистецтва “ART-AKT” (2010, 2013) та інших.

Член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій (галузь «мистецтвознавство») у Київському національному університеті культури і мистецтв (2012–2016).

Наукові інтереси:

 • тенденції розвитку мистецтва України ХVІІІ–ХХІ ст.;
 • зв’язки української та європейської художньої культури;
 • питання розвитку сучасного образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва.

Автор понад 70 наукових публікацій з історії українського мистецтва та питань сучасного мистецтва і художньої критики, близько 80 публікацій в «Енциклопедії сучасної України», «Шевченківській енциклопедії», журналах, часописах.

Захистила дисертацію за темою «Трансформація європейських художніх течій в буковинському образотворчому мистецтві кін. ХІХ – І пол. ХХ ст. (до 1940 р.)».

Публікації і дослідження:

  КНИГИ
 1. Міщенко Ірина. Євзебій Ліпецький. Мистець і особистість. – Чернівці: Місто, 2004. – 80 с.;
 2. Митці Буковини: Енцикл. довід. // Авт.-упоряд. Т. Дугаєва, І. Міщенко. – Т.1.;
 3. Орест Криворучко: Альбом / Вст ст., впорядк. І. Міщенко. – Чернівці: Золоті литаври, 2006. – 120 с.;
 4. Володимир Воронюк. Живопис: Альбом-каталог / Вст. ст., уклад. І. Міщенко. – Чернівці: ДрукАрт, 2011. – 100 с.: іл.
 5. КАТАЛОГИ
 6. Триптих. Г. Горбатий, І. Салевич, М. Єлісоветій. – Авт.-упоряд. І. Міщенко. – Чернівці, 1989;
 7. Каталог виставки творів Копельмана Леона Озіасовича. – Авт.-упоряд. І. Міщенко. – Чернівці, 1994. – 32 с.;
 8. Одарка Киселиця. Живопис. – Авт.-упоряд. І. Міщенко. – Чернівці, 1997. – 24 с.;
 9. Петро Яковенко. – Авт.-упоряд. І. Міщенко. – Чернівці, 1997. – 16 с.;
 10. Костянтин Кравчук. – Авт.-упоряд. І. Міщенко. – Чернівці: Букрек, 1999;
 11. Штефан Пержан. – Авт.-упоряд. І. Міщенко. – Чернівці: Букрек, 1999;
 12. Богдана Якимчук. – Авт.-упоряд. І. Міщенко. – Чернівці: Склавія-94, 2000;
 13. Ілько Попюк. – Уклад. І. Міщенко. – Чернівці: Місто, 2003. – 8 с.;
 14. Живопис. Василь Ковалюк. – Вст. ст. І. Міщенко. – К.: 2006. – 20 с.;
 15. Витинанка: каталог / Вст. ст., укладання І. Міщенко. – К.: 2010. – 20 с.;
 16. АRТ-АКТ. Перша всеукраїнська триєнале абстрактного мистецтва. – Чернівці: ДрукАрт, 2010. – 40 с.;
 17. Іван Салевич. Скульптура: каталог / Вст. ст., уклад. І. Міщенко. – Чернівці: ДрукАрт, 2010. – 20 с.;
 18. Микола Білик. Nаtалkа Борисенко. – Вст. ст. І. Міщенко, З. Чегусова. – К., 2011. – 40 с.;
 19. АRТ-АКТ. Друга всеукраїнська трієнале абстрактного мистецтва. – Чернівці: ДрукАрт, 2013. – 40 с.
 20. НАУКОВІ ЗБІРНИКИ
 21. Мистецький процес на Буковині кінця ХІХ – поч. ХХ ст. у контексті українсько-австрійських культурних взаємин (на матеріалах архівів та збірки Чернівецького художнього музею) //Українсько-австрійські культурні взаємини другої половини ХІХ - початку ХХ століття. – Київ-Чернівці, 1999. – С.131-140;
 22. Діяльність мистецьких об’єднань на теренах Буковини у 1895-1910-х роках (за матеріалами Державного архіву Чернівецької області) // Вісник Львівської академії мистецтв. – Вип. 11. – Львів, 2000. – С.51-62;
 23. Cередньовічні мотиви в творчості буковинських митців ХХ ст. // Середньовічна Європа: погляд з кінця ХХ ст. – Чернівці: Золоті литаври, 2000. – С.191-196;
 24. Осінні салони в Чернівцях // Мистецтвознавчі записки. – Вип. 1. – К., 2001. – С. 138-144;
 25. Традиційна символіка та пластичні новації в надгробних памятниках роботи Юліуса Зламала на Руському цвинтарі в Чернівцях // Біографічна некрополістика в контексті сучасної історичної науки: Наукові записки. – Т.9. – К., 2002. – С.348-354;
 26. Чернівецька організація Національної спілки художників України // Національна спілка художників України. 1991-2001. – К.: Дирекція виставок НСХУ, 2002. – С. 146–147;
 27. Буковинська графіка першої половини ХХ століття (до 1940 р.) // Мистецтвознавство України. – Вип. 3. – К.: СПД Кравчук В. К., 2003. – С. 43-46;
 28. Інтеграція – існуюча дійсність чи омана? // Міст (Мистецтво, історія, сучасність, теорія). – №1. – К.: ВХ [студіо], 2003. – С. 106-111;
 29. Монументальні розписи та іконостас роботи австрійських майстрів у кафедральному соборі в Чернівцях // Архітектурна спадщина Чернівців австрійської доби (Матеріали Міжнародної наукової конференції (Чернівці, 1-4 жовтня 2001 р.) – Упор. П. Рихло. – Чернівці: Золоті литаври, 2003. – С.129-134;
 30. Буковинська книжка кінця ХІХ-1 пол. ХХ ст. (до 1940 р.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Поліграфічний центр "Фоліант", 2005. – Т. V. – С. 248-255;
 31. Висвітлення мистецького життя Буковини в періодиці краю (1900-1940 рр.) // Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів. Історія: Збірник наукових статей. Частина 3. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 164-168;
 32. Діяльність в Чернівцях Першої офіційної художньої школи "Товариства прихильників мистецтва на Буковині" // Духовна культура як домінанта українського життєтворення: Зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 22-23 грудня 2005 р. – К.: ДАКККіМ, 2005. – Ч. ІІ. – 344 с. – 250-253;
 33. Академічний напрям в образотворчому мистецтві Буковини кін. ХІХ – першої пол. ХХ ст. // Мистецькі обрії’2005-2006: Науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Головн. наук. ред. І.Д.Безгін. – К.: ВВП "Компас", 2006. – С. 216-221;
 34. Тенденції культурно-мистецького розвитку Буковини кінця ХІХ – першої половини ХХ століття (до 1940 р.) // Художня культура. Актуальні проблеми: Наук. вісник / Інститут проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України; Редкол.: О. Федорук (голова), В. Сидоренко, І. Безгін та ін. – К.: Видавничий дім А+С, 2006. – Вип. 3. – С.473-486;
 35. Діяльність музейних об’єднань та музеїв на Буковині наприкінці ХІХ – першій половині ХХ століття (до 1940 р.) // Культура і сучасність: Альманах. – К.: Міленіум, 2006. – № 2. – 161 с. – С. 84-91;
 36. Роль культурно-освітніх та національних товариств і музейних об’єднань Буковини у мистецькому розвитку краю кінця ХІХ – першої половини ХХ століття // VІІ Міжнародний конгрес україністів. Збірник наукових статей. Мистецтвознавство. Культурологія / голов. ред. Г. Скрипник; НАНУ; ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. – К., 2008. – С. 128-140;
 37. Сецесія в мистецтві Буковини // Студії мистецтвознавчі. – 2008. – № 1 (21). – С. 73-84;
 38. Кераміка у творчості буковинських художників 1980-2000-х років // Студії мистецтвознавчі. – 2010. – № 2 (30). – С. 42-49;
 39. Риси експресіонізму в доробку буковинських художників першої половини ХХ століття // Студії мистецтвознавчі. – 2011. – Ч. 4. – С. 115-129;
 40. Символи у роботах українських митців 1990-2000-х років // Мистецтвознавчі записки: зб. наук. праць. – Вип. 19. – К.: Міленіум, 2011. – С. 240-246;
 41. Володимир Загородников: невідомі сторінки українського мистецтва ХХ століття // Мистецькі обрії. – К., 2012. – С. 127-131;
 42. Мистецькі паралелі в графіці Ярослава Зайця // Студії мистецтвознавчі. – 2012. – № 2 (38). – С. 117-128;
 43. Пластика Миколи Білика // Студії мистецтвознавчі. – 2012. – С. 127-132;
 44. Світ образів Ореста Криворучка // Мистецтвознавство України. – К., 2012. – С. 247-250;
 45. Щире мистецтво Одарки Киселиці // Українки в історії. ХХ – ХХІ століття. – К.: Либідь, 2012. – С. 264–268;
 46. Art criticism in Bukovina in the late 19th – early 20th century: the European context // History of Art History in Central, Eastern and South-Eastern Europe. Vol. 2. – Toruń: Wydawnictwo Tako, 2012. – S. 137–147;
 47. Образы Ивана-Валентина Задорожного как синтез традиционной культуры и визуальных практик ХХ века // Дзяржава і творчая асоба: матэрыялы V Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэцыі, 4 снежня 2014 / Беларуская дзяржаўная акадэмія мастацтваў – Мінск, БДАМ, 2014. – С. 85–89;
 48. Художественные мироощущения буковинских графиков конца ХХ – начала ХХІ в. // Актуальныя праблемы мастацтва: гісторыя, тэорыя, методыка = Актуальные проблемы искусства: история, теория, методика = The actual problems of art: the history, the theory, the methodically: матэрыялы ІІІ Міжнар. навук.-практ. канф., г. Мінск, 10–11 крас. 2014 г. / Бел. Дзярж. Пед. ун-т імя Т. Танка; рэдкал.: М.Р. Баразна, У.А. Васілевіч, Т.С. Багданава і інш.; адк. рэд. Ю.Ю. Захарына. – Мінск: БДПУ, 2014. – С. 62-65;
 49. Альфред Оффнер – призабуте імʼя в історії українського мистецтва першої третини ХХ століття // Студії мистецтвознавчі. – 2015. – № 2 (50). – С. 34–46;
 50. Орнаментальні мотиви в українській образотворчості кінця ХХ – ХХІ століття // Етнодизайн: Європейський вектор розвитку і національний контекст. Кн. 2: зб. наук. праць / редкол.: гол. ред. М.І. Степаненко, упоряд. і відп. ред. Є.А. Антонович, В.П. Титаренко та ін. – Полтава: ПНТУ імені В.Г. Короленка, 2015. – С. 182–188.
НЕСЕН ІРИНА ІВАНІВНА

НЕСЕН ІРИНА ІВАНІВНА

КАНДИДАТ ІСТОРИЧНИХ НАУК
ДОЦЕНТ

Освіта і вчений ступень:

1978–1984 Київський національний університет Тараса Шевченка
2004

Кандидат історичних наук

2014

Доцент кафедри теорії та історії мистецтв Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва та дизайну ім. М. Бойчука

2020

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, мистецтвознавець-експерт, викладач мистецтвознавчих дисциплін, магістр

Почесні звання та нагороди:

 • 1999 – Почесна грамота Київської міської державної адміністрації
 • 2000 – Грамота від Патріарха Київського і всієї Русі-України Філарета за щиру працю на користь Святої Церкви Христової
 • 2008 - Почесна грамота Печерської районної в м. Києві державної адміністрації 
 • 2015 - Почесна грамота Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука 
 • 2019 - Грамота Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 

Досвід роботи:

1977 –1987 Національний музей українського народного, декоративно-прикладного мистецтва
1987 –2012 Національний музей народної архітектури та побуту України
2012– 2018 Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Михайла Бойчука
2018 Доцент кафедри мистецтвознавчої експертизи НАКККІМ

Наукові інтереси:

 • - Історія та теорія декоративно-прикладного мистецтва
 • - Костюм
 • - Синтез мистецтв
Автор близько 80 наукових публікацій з історії традиційного українського мистецтва та культури.

Публікації і дослідження

 1. Києво-Межигірський фаянсовий завод. Народна творчість та етнографія. 1989. № 2. С. 39–42.
 2. До питання про вивчення гончарства на Півдні України. Українське гончарство. Науковий збірник за минулі літа. Кн. 1. Київ-Опішне: Молодь, 1993. С. 321-326.
 3. Народне жіноче вбрання Південної Волині. Тези міжнародної наукової конференції МНАП України. К., 1994. С. 44-45.
 4. Колекція традиційного народного жіночого вбрання з Волині у фондах МНАПУ. Проблеми вивчення. Проблеми збереження матеріальної і духовної культури Полісся. Тези доповідей науково-практичної конференції. Сарни, 1994. С. 8.
 5. Безворсовий килим. Мистецтво України. Енциклопедія в 5 т. Т. 1. (А-В). К.: УРЕ, 1995. С. 172.
 6. Ворсовий килим. Мистецтво України. Енциклопедія в 5 т. Т. 1. (А-В). К.: УРЕ, 1995. С. 387.
 7. Народна культура зраненої землі / Авт.-упоряд. Р. Омеляшко, І. Несен. Київ: Довіра, 1997. 92 с.
 8. Церковні старожитності України в колекції МНАПУ. Українська культова архітектура у світовому контексті. Матеріали міжнародної наукової конференції. К., 2001. С. 85-88.
 9. Особливості організації хатнього інтер’єру на півдні Волині. Етнокультурна спадщина Полісся. Рівне: Перспектива, 2004. Вип. V. С. 31–39.
 10. Рушник та намітка в символіці весільних обрядів (за матеріалами Центрального Полісся). Рушник: образ, символ, знак. Збірник наукової конференції. Глухів, 2004. С. 31–35.
 11. Жіночі головні убори: проблеми функціонування у весільному ритуалі (за матеріалами Центрального Полісся). Збірник наукової конференції Український костюм у часі і просторі. 16–18 грудня 2004 р. К.: Тов. Продекс, 2005. С. 98–108.
 12. Весільний ритуал Центрального Полісся: традиційна структура та реліктові форми (середина ХІХ – ХХ ст.). Київ: Цент захисту культурної спадщини від надзвичайних ситуацій, 2005. 280 с: іл.
 13. Чорнобиль і доля народної культури / авт.-упоряд. І. Несен. Буклет. Луганськ, 2006.
 14. Етноареалогія в контексті створення музейної експозиції (за матеріалами експозиції "Полісся" Музею народної архітектури та побуту України НАНУ). Минуле і сучасне Волині й Полісся: народне мистецтво і духовність. Матеріали Другої Волинської обласної науково-етнографічної конференції, 12-13 травня 2005 р. Луцьк, 2005. С. 58–59.
 15. Портрет майстра А. Бовсуновського. З етнографічної подорожі на Житомирщину. Народне мистецтво. 2008. № 1-2. С. 88–90.
 16. Традиційний жіночий костюм Житомирського Полісся середини ХІХ – початку ХХ ст.: проблеми вивчення та виставкового відтворення. Народний костюм як виразник національної ідентичності. Науковий збірник за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції. К.: Тов ХІК, 2008. С. 237–247.
 17. Околична шляхта на теренах Північно-Східної Житомирщини: особливості історичного розвитку та етнографічного життя. Наукові записки з української історії. Збірник наукових статей. Переяслав-Хмельницький.:ТзОВ «Видавництво Астон», 2008. Вип. 21. – С. 84–97.
 18. Чорнобиль і проблема збереження культурної спадщини Полісся. Земля обпалена Чорнобилем (автор Орел Л.Г.). К.: Видавництво ім. Олени Теліги, 2009. С. 278–281.
 19. Традиційна народна культура українців ХІХ – початку ХХ ст. як джерело мистецького виховання дітей підліткового віку. Скрижалі. Декоративне мистецтво і дизайн. Науково-мистецькі студії. К.-Чернівці: Родовід, 2009. № 1. С. 222–230.
 20. Розвиток художнього ткацтва в Україні кінця ХХ – початку ХХІ ст. Народна культура України: традиції та сучасність. Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 40-річчю заснування Національного музею народної архітектури та побуту України. К.: ПВП Задруга, 2010. С. 183–191.
 21. Колекція писанок із Коростенщини Національного музею народної архітектури та побуту України: етапи формування та вивчення. Музейні колекції: історія, дослідження, атрибуція. К.: ТОВ ХІК, 2010. С. 87–93.
 22. Малювальна дитяча студія Марії Примаченко – етапи становлення і розвитку. Скрижалі. Декоративне мистецтво і дизайн. Науково-мистецькі студії. К.-Чернівці: Родовід:, 2012. № 1. С.53 – 61.
 23. Становлення і розвиток авторського тканого костюма у контексті розвитку художньої промисловості України (ХХ ст.). Народні художні промисли України: історія, сьогодення, перспективи. Збірник статтей Всеукраїнської науково-практичної конференції. К., 2016. с. 65 – 75.
 24. Натуральні барвники в традиційних і сучасних практиках українського килимарства. Традиційна культура України як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. К., 2017. С. 57–65.
 25. Ознаки вікової та соціальної стратифікації в костюмі Давньої Русі. Художні практики початку ХХІ століття: новації, тенденції, перспективи. Декоративно-прикладне мистецтво і дизайн. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. http://kdidpmid.edu.ua/new/wp-content/uploads/2015/05/Матеріали-конфер_2017-2.pdf
 26. Традиційне гончарство Житомирщини: проблеми дослідження і збереження. Імплементація конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини: підсумки та перспективи. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. 20-21 грудня 2017 р.. К., 2018. С. 50-55.
 27. Архітектоніка костюму: теорія понять. Культурні та мистецькі студії ХХІ століття: науково-практичне партнерство. Матеріали міжнародного симпозіуму, присвяченого 50-річчю Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 6.06.2019 року. К.: НАКККІМ, 2019, с. 381–382.
 28. Особливості формотворення костюмів у народів стародавнього світу. Наукова атрибуція творів мистецтва та оцінка культурних цінностей. Зб. Конференції 24–25 жовтня 2019 р. К.: НАКККІМ, 2019. С. 104–107.
 29. Українське народне житло в контексті проблеми синтезу мистецтв. Мистецтвознавчі записки. Зб. Наук. Пр. Вип. 36. К. : ІДЕЯ ПРИНТ, 2019. С. 77–82.
СОЛЯРСЬКА-КОМАРЧУК ІРИНА ОЛЕГІВНА

СОЛЯРСЬКА-КОМАРЧУК ІРИНА ОЛЕГІВНА

КАНДИДАТ ФІЛОСОФСЬКИХ НАУК
ДОЦЕНТ

Освіта і вчений ступень:

1997 Волинський державний університет імені Лесі Українки, культуролог, викладач соціальних дисциплін
2001

Київський університет будівництва та архітектури, аспірантура

2003

Кандидат філософських наук, спеціальність – естетика. Тема дисертаційного дослідження: Онтологія архітектурної форми: естетичний аспект.

2014

Національний авіаційний університет, доцент

2020

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, мистецтвознавець-експерт, викладач мистецтвознавчих дисциплін, магістр

Почесні звання та нагороди:

 •  

Досвід роботи:

1997 –1998 Лаборант кафедри культурології ВДУ
2003 –2004 Начальник науково-дослідної частини ІПК ДСЗУ
2004– 2016 Доцент кафедри Основ архітектури та дизайну НАУ
2016 Доцент кафедри мистецтвознавчої експертизи НАКККІМ
Публікації і дослідження

Навчальний посібник:

1. Історія архітектури Навчальний посібник. – К.: Освіта України, 2012. –  Ч.3. – 300 с.(З грифом МОН України. Лист № 1/11-12233 від 29.12.10 р.) Співавторство: Авдєєва М.С., Авдєєва Н.Ю., Васильченко В.І.

Навчально-методичні видання:

1. Історія архітектури та містобудування. Методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму 6.060102 «Архітектура».  К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2012.  64 с. Співавторство: Авдєєва М.С., Авдєєва Н.Ю., Васильченко В.І. ;

2. Історія мистецтв. Практикум для студентів напряму 6.060102 «Архітектура». К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2013. 41 с.;

3. Історія українського мистецтва ХХ ст. Методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи для студентів освітнього рівня «Бакалавр» за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація». Київ: НАКККіМ, 2019. 28с.

Наукові публікації у фахових виданнях:

1. Символічність архітектури Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. Серія: Філософія. Соціологія. Культура. 1996. №2. – С. 137–139;

2. Значення архітектури в загальному контексті мистецтва та культури. Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. Серія:  Філософські науки. 1997. №9.С. 123–126;

3. Вертикаль у храмовій архітектурі. Науковий вісник Волинського державного університету  імені Лесі Українки. Серія:  Філософські науки. 1998. №10. С. 128–131;

4. Звільнення глибини: духоритми архітектури. Людина і гуманістична природа віри: VII міжнар. наук. конф., 09-11.10.1998 р. Дрогобич, 1998. С. 232–237;

5. Архітектурне вираження відчуття світу. Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. Серія:  Філософські науки. 1999. №11. С. 199–204;

6. Внутрішній досвід: архітектурні замальовки. Проблеми археології та архітектури: IV міжнар. наук. конф., 14-16.02.2001 р. Донецьк-Макіївка, 2001. Т.2. С. 82–84;

7. Храмова архітектура: внутрішній досвід та образ. Історія релігій в Україні: ХІ міжнар. наук. конф., 16-19.05.2001 р. Львів, 2001. Кн.ІІ. С. 366–369;

8. Онтологічні аспекти архітектурного вираження. Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності: зб. наук. праць. К.: ВЦ КНЛУ, 2002. Вип.9. С. 183–190;

9. Значення ритму у архітектурному творенні. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-техн. зб. К.: КНУБА, 2007. Вип.18. С. 109-115;

10. Особливості інтерпретації простору в архітектурі. Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. зб. К.: КНУБА, 2007. Вип.27. С. 255-261;

11. Особливості пластичного в архітектурі як засобу інтерпретації дійсності. Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. зб. К.: КНУБА, 2008.– Вип.30. С. 363-367;

12. Архітектурна реприза людського буття. Проблеми розвитку міського середовища: наук.-техн. зб. К.: НАУ, 2013. Вип.9. С. 190-195;

13. Храм – архітектурна метафора. Проблеми розвитку міського середовища: наук.-техн. зб. К.: НАУ, 2013. Вип.10. С. 117-122;

14. Розвиток хмарочосів в системі еко-архітектури. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-техн. зб. К.: КНУБА, 2013. Вип.33. С. 48-52. (співавторство Нартова З.Є.);

15. Онтологічні проблеми архітектури. Архітектура та екологія: V міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовтня 2013 р.: тези доп. К., 2013. Ч.2. С. 112-113;

16. Гуманізація міського середовища. Архітектура та екологія: V міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовтня 2013 р.: тези доп.К., 2013. Ч.2. С. 181-183. (співавторство Яковець К.С.);

17. Вплив ідей сучасної естетики на формування архітектурного середовища. Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів: ХІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 листопада 2013 р.: тези доп. К., 2013. С. 397-398;

18. Художній вимір архітектури. Синтез мистецтв в міському середовищі: матеріали І міжнар. наук.-практ. конгресу, 10-14 лютого 2014 р. К., С.167-169;

19. Архітектура ХХ століття: шлях самопізнання // Архітектура та екологія: матеріали VI Міжнародної наково-практичної конференції. К.: НАУ, 2014. С.263-265;

20. Перспективи архітектурного розвитку гірського регіону Карпат // Архітектура та екологія: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції. К.: НАУ, 2015. С. 30-32 (у співавторстві);

21. Вплив кольору на формування архітектурного образу будівлі// Архітектура та екологія: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції. К.: НАУ, 2015. С. 50-51 (у співавторстві);

22. Роль площ у формуванні міського середовища // Архітектура та екологія: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції. К.: НАУ, 2015. С. 87-89 (у співавторстві);

23. Архітектура передчуття: модерн Києва // Модерн на вулицях Києва: збірник ессе, відп. ред. М.С. Авдєєва. К.: НАУ, 2016. С. 5-6;

24. Графічні портрети “кобзарів” О.Сластьона як пам’ятка  національної культури /І.Солярська-Комарчук//Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрів, 7–8 груд. 2017 р. М-во культ. України; Нац. акад. кер. кадрів культ. і мистец. Київ, НАКККіМ. 2017. С.19-21;

25. Контексти сучасності очима художника (на прикладі творчості М.Вайсберга) // Культурологічні та мистецькі студії ХХІ століття: Науково-практичне партнерство. К.: НАКККіМ, 2019. С. 287-288;

26. Метафоризм та «смерть автора» в сучасному українському мистецтві (на прикладі творчості М.Кумановського) //  Наукова атрибуція творів, експертиза та оцінка культурних цінностей: матеріали науково-практичної конференції. К.: НАКККіМ, 2019. C. 130-133;

27. Особливості зображення Свято-Іллінської церкви в Суботові у роботах художників // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. №4. 2019. С. 171-176.

БІСКУЛОВА СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА

БІСКУЛОВА СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА

КАНДИДАТ ХІМІЧНИХ НАУК
ДОЦЕНТ

Освіта і вчений ступень:

1972-1977 Київський ордена Леніна державний університет ім.Т.Г.Шевченка, спеціальність: хімія, органічна хімія
2006

Кандидатка хімічних наук, 02 Хімічні науки (спеціальність 02.00.04 – фізична хімія)

Тема дисертації «Спектральні та електрохімічні властивості нанокомпозитів типу гість-хазяїн на основі електропровідних полімерів і оксидів ванадію та молібдену».

Почесні звання та нагороди:

 •  

Досвід роботи:

1977 –1980 Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, інженерка
1980 –2008

Інститут фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАН України, молодша наукова співробітниця

2008– 2014 Провідна наукова співробітниця ТОВ «Бюро науково-технічної експертизи «АРТ-ЛАБ»»
з 2014 Незалежна експертка творів мистецтва
2010-2019 Лекторка з курсу «Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність» у Міжнародному інституті бізнесу
2019-2020

Доцентка кафедри мистецтвознавчої експертизи Інституту практичної культорології та арт-менеджменту НАКККіМ

2019-2020

Керівництво науковою роботою магістрів зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» - 2 дипломні роботи.

Наукові інтереси

Основний напрям наукової діяльності – технологічна експертиза творів мистецтва. Досвід практичної роботи з технологічних досліджень творів мистецтва – 12 років.

 • Досліджено понад 3000 творів мистецтва, з них понад 50 робіт з фондів та колекцій музеїв України.
 • За результатами проведених досліджень підготовлено доповіді для участі в міжнародних конференціях України, Росії, Литви та Польщі, опубліковано понад 30 публикацій у спеціалізованих виданнях, зокрема в збірниках конференцій та фахових журналах (2009-2020).
 • Досліджені твори мистецтва з фондів і колекцій музеїв України брали участь у 6 виставкових проєктах, зокрема 4 виставки, організовані Національним музеєм мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків (2014-2018), виставка в Національному музеї Тараса Шевченка (2018), виставка в Національному художньому музеї України (2018–2019).
 • Розроблені методи визначення старіння олійного в’язива в живописі та старіння дерев’яної основи з метою датування творів мистецтва.
 • Доповіді на Ханенківських читаннях (2016, 2019) та Круглому столі «Операції з культурними цінностями» (2010).
 • Участь в освітньому проєкті «НА.МИ.СТ.О» за підтримки УКФ (2019).
 
Публікації і дослідження


Методичний посібник

НАука. МИстецтво. СТудії. Освіта. Технологічні дослідження творів мистецтва з колекції Музею Ханенків // Андріанова О.Б., Біскулова С.О., Живкова О.В., Тимченко Т.Р., Чуєва К.Є. - Київ: Фенікс, 2019.

НАУКОВІ ЗБІРНИКИ

 1. Бискулова С.А., Бойченко И.Н., Фесенко Е.В. Исследование оптическими и спектральными методами работ Великой княгини Ольги Романовой // Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства / Материалы XVнаучной конференции (25 – 27 ноября 2009 г., Москва). Москва: Объединение «Магнум Арс», 2014. С.94-101.
 2. Бискулова С.А., Шибанова И.Н., Фесенко Е.В. Особенности художественной палитры М.Ткаченко по результатам технико-технологической экспертизы // Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства / Материалы XVI научной конференции (17 - 19 ноября 2010 г., Москва). Москва: Объединение «Магнум Арс», 2014. С.244-247.
 3. Бискулова С.А., Андрианова Е.Б., Фесенко Е.В. Изменение палитры художников русской школы живописи конца XIX – первой половины XX вв. (по результатам технико-технологической экспертизы на примере отдельных художников) // Дослідження, реставрація та превентивна консервація музейних пам’яток. Сучасний стан, перспективи розвитку / Наук. доповіді VIII Міжнародної науково-практичної конференції (Київ 23-27 травня 2011 р.). Київ: ННДРЦУ, С.20-25.
 4. Бискулова С.А., Андрианова Е.Б., Фесенко Е.В. Технологические особенности живописи Давида Бурлюка второй половины XX столетия // Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства / Материалы XVII научной конференции (23 – 25 ноября 2011 г., Москва). Москва: Объединение «Магнум Арс», 2015. C.117-122.
 5. Бискулова С.А., Андрианова Е.Б., Фесенко Е.В. Белила в масляной живописи и грунтах как датировочные признаки в работах художников конца XIX - начала XXI столетий // Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства // Материалы XVIII научной конференции (21 – 23 ноября 2012 г., Москва). Москва: Объединение «Магнум Арс», 2015. 389-398.
 6. Андріанова О.Б., Біскулова С.О., Фесенко О.В. Можливості використання сучасних недеструктивних методів аналізу для дослідження об’єктів живопису з музейних фондів // Тези доповідей XIV Міжнародної наукової конференції «Львівські хімічні читання - 2013». (Львів, 26-29 травня 2013 р.). Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. С.A1.
 7. Бискулова С.А., Андрианова Е.Б., Фесенко Е.В. Возможность датировки масляной живописи по составу белил // Дослідження, консервація та реставрація музейних пам’яток: досягнення, тенденції розвитку. До 75-річчя заснування ННДРЦУ України: Наук. доповіді IX наук.-практ. конф. (Київ, 27-31 травня 2013 р.). Київ: ННДРЦУ, 2013. С.27-31.
 8. Бискулова С.А., Андрианова Е.Б., Фесенко Е.В. Творчество Вильгельма Котарбинского. Технико-технологическое исследование // Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства / Материалы XIX научной конференции (26 по 28 ноября 2014 г., Москва). Москва: Объединение «Магнум Арс», C.272-279.
 9. Андріанова О.Б., Біскулова С.О., Фесенко О.В. Дослідження паперу сучасними методами недеструктивного аналізу та встановлення часу його виробництва // Зб. наук. пр. XV наук. конф. «Львівські хімічні читання - 2015» (Львів, 24-27 травня 2015 р.). Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. С.У28.
 10. Бискулова С.А., Фесенко Е.В., Андрианова Е.Б., Живкова Е.В. Новая атрибуция картин из фондов Национального музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко с применением данных технологической экспертизы // Наук. зб. Закарпатського музею народної архітектури та побуту. Випуск 3. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Дослідження, відтворення, збереження та популяризація культурної спадщини". (Ужгород, 25-27 червня 2015 р.). Ужгород: Вид-во Олександра Гаркуші, 2016. С.176-182.
 11. Бискулова С.А., Андрианова Е.Б., Фесенко Е.В. Технико-технологическое исследование двух икон «Георгий Победоносец» из Национального музея им. Андрея Шептицкого и коллекции «Студион» г. Львов // Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства / Материалы XX научной конференции (Москва, 25 по 27 ноября 2015 г.). Москва: Объединение «Магнум Арс», 2015.
 12. Андрианова Е.Б., Бискулова С.А., Фесенко Е.В., Шиленко Ю.А. Технико-технологическое исследование четырех акварельных работ Т.Г. Шевченко из собрания Национального музея Тараса Шевченко // Дослідження, консервація, реставрація рухомих пам’яток історії та культури: традиції, інновації: наук. доповіді X науково-практичної конференції (Київ, 24-27 травня 2013 р.). Київ: ННДРЦУ, 2013. C.3-6.
 13. Иванова О.В., Гаврилюк Е.А., Орлик М.Ю., Бискулова С.А., Андрианова Е.Б. Исследования Знамени Украинского Запорожского полка, сформированного в Москве 6 августа 1917 года // Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності / Міжн. науково-практ. конф. (Київ, 9-10 червня 2016 р.). Київ: НАКККіМ, 2016. С.4-10.
 14. Андріанова О.Б., Біскулова С.О., Фесенко О.В. Дослідження паперу сучасними методами недеструктивного аналізу та визначення часу його виробництва // Вісник Львівського університету. Серія хімічна. 2016. Випуск 57. Ч.1. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. С. 212–218.
 15. Kurovets O., Fesenko O., Andrianova O., Biskulova S. // The 19th century imitations of Limoges enamels in the collection of the Bohdan and Varvara Khanenko National Museum of Arts” in ICOMCC 6th Experts’ meeting on enamel on metal conservation, National Museum in Warsaw (Warsaw, 19-20 May 2016). P.55-60.
 16. Хомчик М.А., Сорокіна С.А., Гаврилюк О.О., Біскулова С.О., Андріанова О.Б. Дактиліотека дрезденського майстра Філіпа Даніеля Ліпперта (1702-1785) у зібранні Національного музею історії України // Праці Центру пам'яткознавства / Зб. наук. пр. Вип. 30. Київ: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2016. С.143-157.
 17. Бискулова С.А., Фесенко Е.В., Андрианова Е.Б., Живкова Е.В. Комплексная технико-технологическая экспертиза трех картин из фондов Национального музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко // Наукова конференція «Ханенківські читання – 2016». Київ, 2016.
 18. Хомчик М.А., Сорокина С.А., Гаврилюк Е.А., Бискулова С.А., Андрианова Е.Б. Исследование Дактилиотеки дрезденского мастера Филиппа Даниэля Липперта (1702–1785) из коллекции Национального музея истории Украины // Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності / Зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 06-07 червня 2017 р.). Київ, 2017. С.308-311.
 19. Хомчик М.А., Сорокіна С.А., Гаврилюк О.О., Андріанова О.Б., Біскулова С.О., Борисенко М.О. Забута пам’ятка: набір відбитків камей другої половини ХІХ ст. з колекції НМІУ // Щорічна науково-практична конференція Національного музею історії України (Київ,7–8 грудня 2017 р.).
 20. Орлик М.Ю., Андріанова О.Б., Біскулова С.О., Форманюк Т.М. Дослідження портрета кавалерственої дами з колекції образотворчого мистецтва НМІУ // Науковий вісник Національного музею історії України. Зб. наук. пр. Випуск 2 / Відп. ред. Б.К. Патриляк. Київ: Левада, 2017. С.471-477.
 21. Андрианова Е.Б., Бискулова С.А., Шостак Е.Д. Исследование и переатрибуция двух ксилографий Альбрехта Дюрера из коллекции Национального музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко // Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності / Зб. наук. пр. міжнар. наук.- практ. конф. (Київ, 07-08 червня 2018 р.) / ред.кол.: В.Г.Чернець (голова) та ін.. Київ: НАКККіМ, 2018. С.10-13.
 22. Орлик М. Ю., Андріанова О. Б., Біскулова С. О., Форманюк Т. М. Ікона «Георгій Переможець» з колекції Національного музею історії України // Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності / Зб. наук. пр. міжнар. наук.- практ. конф. (Київ, 07-08 червня 2018 р.) / ред.кол.: В.Г.Чернець (голова) та ін.. Київ: НАКККіМ, 2018. С.195-198.
 23. Андріанова О.Б., Біскулова С.О., Шибанова I.М. Кіновар і кадмій червоний: датування творів олійного живопису ХХ століття // Наукова реставрація. Історія, сучасність, шляхи модернізації: наук. доповіді ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 11–14 вересня 2018 р.). Київ: ННДРЦУ, 2018. Ч.1. С.11-14.
 24. Андріанова О.Б., Біскулова С.О., Борисенко М.О. Технологічне дослідження творів мистецтва на паперовій основі // Сучасні проблеми консервації і реставрації та писемної культури на пергаментній і паперовій основах: матеріали доповідей Першої міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 23 листопада 2018 р.). Львів: УАД: ЛННБ України ім. В. Стефаника, 2018. С.23-31.
 25. Гаврилюк О.О., Орлик М.Ю., Андріанова О.Б., Біскулова С.О. Знамено Українського Запорозького полку 1917 р. з колекції НМІУ: історія та реставрація // Щорічна науково-практична конференція Національного музею історії України (Київ, 6–7 грудня 2018 р.).
 26. Джулай М.В., Андріанова О.Б., Біскулова С.О. Панські люльки з колекції НМІУ, дослідження та атрибуція // Щорічна науково-практична конференція Національного музею історії України (Київ, 6–7 грудня 2018 р.).
 27. Бискулова С.А., Андрианова Е.Б., Живкова Е.В. Сотрудничество музея Ханенко и Бюро научно-технической экспертизы «АРТ-ЛАБ» при исследовании произведений искусства из коллекции музея // Наукова конференція «Ханенківські читання – 2019». Київ,
 28. Біскулова С.О., Андріанова О.Б. Дослідження ступеня старіння в’язива в олійному живописі та ПВА темпері методом інфрачервоної спектроскопії (ATR-FTIR) // Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності. Матеріали І науково-практичної конференції, Київ, 06-07 червня 2019 р. / Ред.кол.: О.В.Рудик (голова), В.Г. Чернець (співголова), С.В. Пивоваров (відп. ред.) та ін. Київ: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Асоціація реставраторів України, 2019. С.39-46.
 29. Гаврилюк О.О., Орлик М.Ю., Андріанова О.Б., Біскулова С.О. Сторінки життя пам’ятки часів Української революції 1917-1921 рр. з колекції Національного музею історії України // Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності / Матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 06-07 червня 2019 р.) / Ред.кол.: О.В.Рудик (голова), В.Г.Чернець (співголова), С.В.Пивоваров (відп. ред.) та ін. Київ; Кропивницький: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Асоціація реставраторів України, Видавництво «Код», 2019. С.71-76.
 30. Джулай М.В., Андріанова О.Б., Біскулова С.О. Технологічні дослідження, реставрація та атрибуція панських люльок з колекції НМІУ // Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності / Матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 06-07 червня 2019 р.) / Ред.кол.: О.В.Рудик (голова), В.Г.Чернець (співголова), С.В.Пивоваров (відп. ред.) та ін. Київ; Кропивницький: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Асоціація реставраторів України, Видавництво «Код», 2019. С.89-92.
 31. Андріанова О.Б., Біскулова С.О. Технологічні дослідження паперових основ графіки Сергія Шишка // Збереження та захист творів мистецтва і документів на паперовій основі: матеріали доповідей Другої міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 26-27 вересня 2019 р.) / ЛННБ України ім. В. Стефаника / УАД; відп. за випуск: Л.Дзензелюк, Л. Льода. Львів: Камула, 2019. С.69-85.
 32. Андріанова О.Б., Біскулова С.О. Використання недеструктивних методів аналізу при експертизі древніх золотих виробів // Зб. наук. пр.: XVII наук. конф. «Львівські хімічні читання – 2019» (Львів, 2-5 червня 2019 р.). Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2019. С.114.
 33. Biskulova S., Andrianova О. The Study of Binder Aging in 19-21th Centuries Paintings by ATR-FTIR Spectroscopy // The 12th Baltic States Triennial Conservators’ Meeting «Research. Dilemmas. Solution» (Vilnius, Lithuania, 27-30 of May, 2020). In press.
Брей Наталія Олександрівна

Брей Наталія Олександрівна


старший викладач кафедри

Освіта:

2002-2007 Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, мистецтвознавець, педагог
2007-2010 Аспірантура Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури. Тема дисертаційного дослідження: "Постать Івана Їжакевича в хронотопі українського сакрального мистецтва".
Публікації і дослідження:
 1. Сакральні розписи Івага Сидоровича Їжакевича в Єкатеринославському Свято-Троїцькому соборі // Наукова атрибуція творів, експертиза та оцінка культурних цінностей. Мат-ли наук.-практ. конференції. НАКККІМ, жовтень. 2019.
 2. Свято-Георгіївська церква меморіалу "Поле Берестецької битви" – зразок монументального малярства Івана Їжакевича // Музеї і реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності. Мат-ли наук.-практ. конференції. НАКККІМ, червень. 2019
КОРСУНЬ Дмитро Миколайович

КОРСУНЬ Дмитро Миколайович

старший викладач кафедри

Закінчив історичний факультет Державного педагогічного університету ім. Драгоманова у 1982 році. Працював викладачем історії в середній школі Ніжинського району.

1984 – 1986 рр. – молодший науковий співробітник Музею  історії міста Києва (відділ охорони пам’яток);

1986 – 1990 рр. – реставратор монументального живопису.

Обєкти реставрації:

1.       Софія Київська.
2.       Золоті ворота (м.Київ).
3.       Трапезна Михайлівського монастиря (м.Київ).
4.       Кирилівська церква (м.Київ).
5.       Церква Миколи Набережного (м.Київ).
6.       Церква Миколи Притиського (м.Київ).
7.       Вознесенська церква Києво-Печерської лаври.
8.       Ансамбль Троїцької церкви Києво-Печерської лаври.
9.       Трапезна церква Києво-Печерської лаври.
10.    Хресто-Воздвиженська церква Києво-Печерської лаври.
11.    Церква Різдва Борогодиці Києво-Печерської лаври.
12.    Василівська церква (м.Овруч).
13.    Спасо-Преображенський собор (м.Чернігів).
14.    Троїцький монастир (м.Чернігів).
15.    Будинок Шаляпіна (м.Кісловодськ).
16.    Гарем Бахчисарайського хана (м.Бахчисарай).
17.    Миколаївська церква (м.Умань).
18.    Будинок графа Уварова (м.Київ).
19.    Спасо-Преображенська церква (м.Москва).
20.    Спаса на Берестові (м.Київ).

1990 – 1995 рр.  – навчання на факультеті живопису (відділення реставрації) Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури.

1995 – 2012 рр. – творча робота.

Член Національної спілки художників України (секція живопису) з 2008-го року.

2012 – 2015 рр. – науковий співробітник Інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України.

2019 рік по нинішній час – старший викладач кафедри мистецтвознавчої експертизи НАКККіМ.

АКІМОВ ДМИТРО ІГОРОВИЧ

АКІМОВ ДМИТРО ІГОРОВИЧ

ДОКТОР СОЦІОЛОГІЧНИХ НАУК
професор

Освіта та вчені ступені:
Має вищу освіту, в тому числі в галузі журналістики (КДУ ім Т.Шевченка), станкового живопису (ХДАДМ), мистецтвознавчої експертизи (НАКККІМ), музичного мистецтва (КНУКІМ), а також вищу юридичну (КІМО) та військову освіту (КДУ).
1. В 1999 році отримав ступінь Доктора філософії в галузі соціології (МКА).
2. В 2005 році отримав ступінь Кандидата соціологічних наук (ВАК). 
3. В 2012 році отримав ступінь Доктора соціологічних наук (ВАК).

Досвід роботи:
1990-1994 – викладацька робота в Київському Державному інституті театрального мистецтва ім. І.К. Карпенка-Карого.
1986-2004 – редактор, завідувач редакції, режисер Держтелерадіо України, Національна телекомпанія України.
1993-2020 – Голова Генеральної Дирекції Міжнародної Академії Рейтингових технологій і соціології «Золота Фортуна».
2020 – професор кафедри мистецтвознавчої експертизи НАКККІМ.  

Нагороди, звання:
1. В 2002 році отримав відзнаку Міністра культури України «За досягнення в розвитку культури і мистецтв».
2. В 2004 році отримав звання «Заслужений діяч мистецтв України».
3. В 2006 році отримав Почесну Грамоту Кабінету Міністрів України.
4. В 2007 році отримав відзнаку Міністерства науки та освіти України «Відмінник освіти України».
5. В 2016 році отримав Державну нагороду – Орден ім. Данили Галицького.6. Має міністерські та відомчі медалі та відзнаки МВС України, Національної гвардії України, МНС України, Держприкордонслужби України, Міністерства оборони України, КМДА.

Публікації і дослідження:
Має понад ста наукових публікацій в періодичних виданнях ВАК та в словниках, а також  десятки наукових та науково-популярних статей у міністерських, відомчих та науково-популярних виданнях.

Випустив авторські видання:
1. Акимов Д.И. Социальный маркетинг и социальная сфера общества: Монография / Д.И. Акимов // ХНУ імені В.Н. Каразіна. – Х., –2010. – С. 312. 
2. Акимов Д.И. Социальный маркетинг / Д.И. Акимов. // Наукова думка – К., –2008. –С. 144.
3. Акімов Д.І. Співавтор навчального посібника для студентів вузів «Міжнародне приватне право» // Міністерство освіти і науки України. – К., – 2006.

Статті у фахових виданнях, затверджених ВАК України:
1. Акімов Д.І. Маркетинг мистецтва та арт-ринки: відмінності від традиційної маркетингової моделі / Д.І. Акімов // Альманах «Культура і сучасність». – №2, – К. – 2018 – С. 53-60.
2. Акімов Д.І. Основні функції музеїв у структурі маркетингу мистецтва / Д.І. Акімов // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір: матеріали ІІ міжнародної наукової конференції молодих вчених, аспірантів та магістрів. –К., – 2018. – С. 8-10.
3. Акімов Д.І. Маркетинг мистецтва та інтегровані маркетингові комунікації (реклама, стимулювання збуту, паблік рилейшнз) /Д.І. Акімов // Альманах «Культура і сучасність». – №1 – К., – 2019, – С. 61-67
4. Акімов Д.І. Основні функції музеїв у контексті маркетингу мистецтва /Д.І. Акімов // Мистецтвознавчі записки: зб. наук. праць. – №36 – К., – 2019, – С. 3-8
5. Акімов Д.І. Маркетингові технології колекціонування в образотворчому мистецтві /Д.І. Акімов // Альманах «Культура і сучасність» – №1, – К.: Ідея Принт, – 2020, – С. 104-109
6. Акімов Д.І. Маркетингова експертиза художніх творів як складова їх оцінки та просування на арт-ринку /Д.І. Акімов // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. – №2 – К.: Ідея Принт, – 2020, – С. 87-93
7. Акімов Д.І. Арт-ринки та арт-продукти у структурі маркетингу мистецтва /Д.І. Акімов // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. – №3 – К.: Ідея Принт, – 2020, – С. 70-76 
8. Акімов Д.І. Специфіка спонсорства як технології забезпечення доступу населення до художніх творів у маркетингу мистецтва /Д.І. Акімов // Мистецтвознавчі записки: зб. наук. праць. – №37 – К.: Ідея Принт, – 2020, – С. 22-27
12. Акимов Д.И. Социальный маркетинг как современная технология организации функционирования социальной сферы общества / Д.И. Акимов // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». –Х.,– 2006. – №752. – С. 83-87.
9. Акимов Д.И. Основные типы социального маркетинга / Д.И. Акимов // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». –Х., – 2007. – №761. – С. 43-49.
10. Акимов Д.И. Благотворительный социальный маркетинг: сущность и проблемы реализации / Д.И. Акимов // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: зб. наук. праць. – ХНУ ім. В.Н. Каразіна, –Х., – 2007. – С. 278-283.
11. Акимов Д.И. Концепция социального маркетинга: проблемы обмена и технологизации управления социальными процессами / Д.И. Акимов // Грані. – 2007. – №3 (53). – С. 107-111.
12. Акимов Д.И. Благотворительный социальный маркетинг: сущность и проблемы реализации / Д.И. Акимов / Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: зб. наук. праць. – ХНУ ім. В.Н. Каразіна, –Х., –2007. – С. 278-283.
13. Акімов Д. До питання технологізації політичної діяльності в сучасній Україні / Д. Акімов // Політичний менеджмент. – 2007. – №6 (27). – С. 37-46.
14. Акимов Д.И. Образовательный социальный маркетинг: сущность и проблемы реализации / Д.И. Акимов // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки. – Одеса, –2007. – Т. 13, Вип. 5. – С. 267-273.
15. Акимов Д.И. Маркетинг идей и социальных программ / Д.И. Акимов // Соціологічні дослідження: зб. наук. праць №7. – Луганськ: Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, –2008. – С. 41-53.
16. Акимов Д.И. Социально-ответственный маркетинг и корпоративная социальная ответственность бизнеса в Украине: подходы к исследованию проблемы / Д.И. Акимов // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: зб. наук. праці. ХНУ ім. В.Н. Каразіна, –Х., –2008. – С. 220-225.
17. Акимов Д.И. Территориальный маркетинг и «Евро-2012» / Д.И. Акимов // Грані. – 2008. – №4 (60). – С. 68-71.
18. Акимов Д. Социальный маркетинг: предмет и основные типы / Д. Акимов // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2009. – №1. – С. 186-203.
19. Акимов Д.И. Маркетинговые технологии в социальном маркетинге / Д.И. Акимов // Перспективы. –2009. – №2 (46). – С. 3-7.
20. Акимов Д.И. Социальные инвестиции как технология соціального маркетинга / Д.И. Акимов // Соціальні технології. Актуальні проблеми теорії та практики. – 2009. – Вип. 43. – С. 8-13.
21. Акимов Д.И. Концепция маркетинг-микс в структуре маркетингового социального управления / Д.И. Акимов // Грані. –2009. – №4 (66). – С. 102-105.
22. Акимов Д.И. Территориальный маркетинг и развитие регионов / Д.И. Акимов // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: зб. наук. праць. ХНУ ім. В.Н. Каразіна, –Х., –2009. – С. 518-520.
23. Акимов Д.И. Социальное проектирование как маркетинговая технология / Д.И. Акимов // Грані. – 2010. – №3 (71). – С. 96-98.
24. Акимов Д.И. Политическое взаимодействие и политический рынок / Д.И. Акимов // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки. – Одеса, –2010. – Т. 15. – Вип. 7. – С. 37-41.
25. Акимов Д.И. Социальная безопасность и роль социального маркетинга в ее обеспечении / Д.И. Акимов // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: зб. наук. праць. ХНУ ім. В.Н. Каразіна, –Х., –2010. – С. 290-292.
26. Полторак В.А., Акімов Д.І. Соціологія управління і політичний маркетинг / В.А. Полторак, Д.І. Акімов // Сучасні соціальні проблеми у вимірі соціології управління. Серія «Соціологія» – Донецьк: ДонДУУ, 2010. – С. 221-228. (Особистий внесок здобувача: обґрунтовано взаємозв’язок та взаємовплив соціології та соціального маркетингу).
27. Полторак В.А., Акімов Д.І. Соціальний маркетинг та регулювання соціальних проблем в кризовому суспільстві / В.А. Полторак, Д.І. Акімов // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, –2010. – Вип.4. – С. 260-266. (Особистий внесок здобувача: обґрунтована типологія соціальних криз та запропоновані деякі різновиди маркетингу, спрямованого на регулюванні їх протікання).
28. Акимов Д.И. Основные концепции социального маркетинга / Д.И. Акимов // Соціальні технології. Актуальні проблеми теорії та практики. – 2010. – Вип. 48. – С. 110-119.
29. Акимов Д.И. Корпоративная социальная ответственность как фактор углубления и расширения маркетинга / Д.И. Акимов // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Вип. 133. – Т. 146. Соціологія. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, – 2010. – С. 14-17.
30. Акимов Д.И. Маркетинг личности и человеческого капитала / Д.И. Акимов // Грані. – 2011. – №1 (75). – С. 109-113.

Публікації в інших наукових виданнях:
1. Акимов Д.И. Технологические факторы управления системой высшего образования как проблема социальной политики в постсоветских странах/ Д.И. Акимов // Корпоративность, инновационность, социальная єфективность. – М., 2004. –– Вип. ІІ. –   С. 242-244.
2. Акимов Д.И. Демократическая ориентация как фактор трансформационного процесса украинского общества (теоретико-методологический и практический аспекты) / Д.И. Акимов // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки. – Одеса, –  2005. – Т. 10. – Вип. 11. –   С. 27-33.
3. Акимов Д.И. Социальный маркетинг, маркетинг социально значимой проблемы и работа МАРТИС «Золотая фортуна» / Д.И. Акимов // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология. – 2008. – №7. – С. 7-11.
4. Акимов Д.И. Маркетинг как технология управления социальными процессами / Д.И. Акимов // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология. – 2008. – №8. – С. 7-10.
39. Акимов Д.И. Проблемы формирования концептуальных основ социального маркетинга / Д.И. Акимов // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология. – 2008. – №10. – С. 7-12 
5. Акимов Д.И. Маркетинг как технология управления социальными процессами / Д.И. Акимов // Економіка та держава. – 2008. – №2 (62). – С. 6-7.
6. Акімов Д.І. Маркетинг державний / Д.І. Акімов // Соціологія політики: Енциклопедичний словник / Авт.-упоряд.: В.А. Полторак, О.В. Петров, А.В. Толстоухов. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, – 2009. – С. 217.
7. Акімов Д.І. Маркетинг соціальний / Д.І. Акімов // Соціологія політики: Енциклопедичний словник / Авт.-упоряд.: В.А. Полторак, О.В. Петров, А.В. Толстоухов. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, – 2009. – С. 218-219.
8. Акімов Д.І. Маркетинг територіальний / Д.І. Акімов // Соціологія політики: Енциклопедичний словник / Авт.-упоряд.: В.А. Полторак, О.В. Петров, А.В. Толстоухов. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, – 2009.  – С. 219-220.
9. Акімов Д.І. Проект політичний / Д.І. Акімов // Соціологія політики: Енциклопедичний словник / Авт.-упоряд.: В.А. Полторак, О.В. Петров, А.В. Толстоухов. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, – 2009.  – С. 316.
10. Акімов Д.І. Ринок політичний / Д.І. Акімов // Соціологія політики: Енциклопедичний словник / Авт.-упоряд.: В.А. Полторак, О.В. Петров, А.В. Толстоухов. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, – 2009.  – С. 336-337.
11. Акімов Д.І. Технологізація політичної діяльності / Д.І. Акімов // Соціологія політики: Енциклопедичний словник / Авт.-упоряд.: В.А. Полторак, О.В. Петров, А.В. Толстоухов. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, – 2009. – С. 385.
12. Акимов Д.И. Иерархия образовательных потребностей молодежи: экономическая, социологическая и психологическая модели потребительского поведения в структуре образовательного маркетинга /Д.И. Акимов // Вісник післядипломної освіти. – 2012. – №8. – С. 170-176.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Кафедра мистецтвознавчої експертизи здійснює освітню, наукову, методичну, виховну роботу з підготовки фахівців у сфері експертної діяльності в галузі культури і мистецтва за спеціальністю «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» за освітніми рівнями:

 • бакалавр;
 • магістр;
 • доктор філософії.

Науково-освітня діяльність кафедри мистецтвознавчої експертизи забезпечує професійне навчання та підготовку фахівців за спеціалізаціями:

 • на освітньому рівні бакалавр - мистецтвознавець-експерт;
 • на освітньому рівні магістр - мистецтвознавець-експерт, фахівець галерейної справи;
 • на третьому освітньо-науковому рівні – доктор мистецтвознавства.

Навчальний процес забезпечує високопрофесійний професорсько-викладацький склад, що дозволяє на належному рівні вирішувати завдання з набуття студентами компетентностей мистецтвознавця-експерта. 

УМОВИ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ

Бакалавр

Спеціальність Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання
Денна форма навчання
(контракт)
Державне замовлення
(денне навчання)
Заочна форма навчання
(контракт)
Мистецтвознавець-експерт 20 5 25 4 роки

Вступні випробування:

 • творчий конкурс (історія образотворчого мистецтва);
 • конкурсні ЗНО: українська мова та література (базовий рівень),
 • історія України.

Магістр
(на основі освітнього рівня бакалавр, спеціаліст)
 

Спеціальність Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання
Денна форма навчання
(контракт)
Державне замовлення
(денне навчання)
Заочна форма навчання
(контракт)
Мистецтвознавець-
експерт, фахівець галерейної справи
25 0 25 1 рік і 6 місяців

Вступні випробування:

 • тестування з фаху;
 • іноземна мова (ЗНО).

Доктор філософії
(на основі освітнього рівня магістр, спеціаліст)

Спеціальність Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання
Денна форма навчання
(контракт)
Державне замовлення
(денне навчання)
Заочна форма навчання
023 «Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво, реставрація»
8 2 0 4 роки

Вступні випробування:

 • презентація дослідницької пропозиції;
 • зі спеціальності;
 • іноземна мова.  

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ:

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА:

РЕЦЕНЗІЇ-ВІДГУКИ:

Рецензії-відгуки підготовки першого (бакалаврського) рівня:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Бюро науково-технічної експертизи "АРТ-ЛАБ"

Рецензії-відгуки підготовки другого (магістерського) рівня:
Музей книги і друкарства України
- Інститут мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка

Рецензії-відгуки третього освітньо-наукового рівня (доктор філософії):
Державний науково-дослілний експертно-криміналістичний центр МВС України
Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури 
Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильского

РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ "БАКАЛАВР"

Матеріали вибіркових дисциплін, передбачених навчальними планами на 2019-2020 н.р.: 

РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ "МАГІСТР"

Матеріали вибіркових дисциплін, передбачених навчальними планами на 2019-2020 н.р.: 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Матеріали вибіркових дисциплін, передбачених навчальними планами на 2019-2020 н.р.:

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ІСПИТУ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО РІВНЯ) ВИЩОЇ ОСВІТИ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "АСИСТЕНТСЬКА (ПЕДАГОГІЧНА) ПРАКТИКА"

ТРАЄКТОРІЯ КАР'ЄРИ ВИПУСКНИКІВ КАФЕДРИ:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник:
Анатолій Тобілко
Світлана Гага-Шереметьєва
Аліна Білялівська

Національний культурно-митсецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал»:
Ніна Івановська

Галерея "Zenko galary":
Вероніка Афтаназів

Галерея "Дукат":
Михайло Кулівник

Галерея "Антік центр":
Олександр Брей

Український культурний фонд:
Марина Порошенко

МАТЕРІАЛИ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ КАФЕДРИ

5 вересня - день кафедри мистецтвознавчої експертизи

Лейтмотивом для створення кафедри мистецтвознавчої експертизи став випадок на державному кордоні України, що трапився з представником дипломатичного корпусу однієї з європейських держав. Інцидент довелося вгамовувати на найвищому рівні тогочасному Президентові України Л.Д. Кучмі. Випадок засвідчив відсутність на той час не лише чіткого механізму контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України, а й брак належної кількості фахівців у галузі культури й мистецтва, зокрема у царині мистецтвознавчої експертизи.

Ініціатором створення кафедри став ректор Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (на той час Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв) професор В.Г. Чернець, що критично поставився до цього дипломатичного інциденту.

Засідання професорсько-викладацького складу кафедри відбулося 5 вересня 2001 року під головуванням першого завідувача кафедри мистецтвознавства та експертної діяльності – відомого українського мистецтвознавця, доктора мистецтвознавства, заслуженого діяча культури Польщі, академіка Академії мистецтв України, професора О.К. Федорука. Учасниками історичного засідання були члени професорсько-викладацького складу кафедри, провідні фахівці галузі та навчально-методичної роботи: В.Б. Бєлявіна, В.Б. Врублевська, С.І. Уланова, С.П. Папета, В.М. Ромащенко, О.В. Ковальчук, О.В. Супрен, В.О. Аббакумова.

У різний час кафедру очолювали знані фахівці у галузі культури і мистецтв проф. В.Д. Шульгіна, проф. Ю.Л. Афанасьев, проф. В.А. Сіверс, проф. Б.О. Платонов, проф. Ю.В. Романенкова, проф. В.В. Індутний, В.П. Мазур.

Становлення кафедри мистецтвознавчої експертизи відбулося у часи основних формотворчих процесів незалежної Української держави. Для плідної праці викладачі кафедри запозичили досвід викладання історії образотворчого мистецтва у провідних кафедр вищих навчальних закладів країни й долучили до навчальних програм авторські навчально-методичні розробки у галузі експертизи й оцінки культурних цінностей, що стало особливістю кафедри мистецтвознавчої експертизи.

Створення кафедри передбачало підготовку фахівців у галузі культури і мистецтв (а саме мистецтвознавчої експертизи для установ різної форми власності), мистецтвознавців-експертів, що мають навички матеріалознавчих досліджень, оцінювачів, фахівців аукціонної та галерейної справи, а також фахівців, які комплексно володіють основами усіх названих напрямків діяльності, що стосується роботи з творами мистецтва, предметами колекціонування та археологічними знахідками.

Професорсько-викладацький склад кафедри зберігає традиції викладання фундаментальних підходів академічного мистецтвознавства у поєднанні з практичними навичками з мистецтвознавчої експертизи та оцінки культурних цінностей. Це стало імпульсом до плідної наукової, навчальної та виховної роботи кафедри мистецтвознавчої експертизи й визначило специфіку, що вирізняє діяльність кафедри мистецтвознавчої експертизи з-поміж інших висококваліфікованих кафедр галузі. Кафедра є єдиним в Україні осередком, де здійснюють комплексну підготовку мистецтвознавців-експертів.

Кафедра мистецтвознавчої експертизи плідно співпрацює з провідними кафедрами галузі, як в Україні, так і поза її межами, має чинні угоди з базами практик, до переліку яких входять визначні музеї та галереї України.

         logo                    
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 

Ми в соцiальних мережах:

Контакти
Адреса: вул. Лаврська, 9, корп. 15, м.Київ, 01015, Україна
Приймальна ректора:
(044) 280-22-82
Інститут практичної культурології
та арт-менеджменту:
(044) 280-94-12

Центр неперервної культурно-мистецької освіти:
(044) 280-34-04

Відділ кадрів та документо-
забезпечення:
(044) 280-92-09
Інститут сучасного мистецтва:
(044) 280-91-84
Приймальна комісія:
(044) 288-80-81,
(068) 784-49-27,
Факс: (044) 280-92-09
Отримати інформацію
щодо вступу в Академію
пн-пт 09:00-18:00
Антикорупційний уповноважений:
(044) 280-02-57
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Інститут дизайну
та реклами:
(044) 280-27-02