Національна академія
керівних кадрів культури
і мистецтв
(044) 288-80-81
понеділок-п'ятниця 09:00-18:00

Кафедра інформаційних комунікацій та бібліотекознавства

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМУНІКАЦІЙ ТА БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВА - Загуменна

ЗАГУМЕННА ВІРА ВІКТОРІВНА

Завідувач кафедри,
професор,
кандидат педагогічних наук,
Заслужений працівник культури України.

детальніше

Контакти:

НАКККІМ:
Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 18, каб. 202
Тел: (044) 531-94-35
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
            ЗАГУМЕННА ВІРА ВІКТОРІВНА
Завідувач кафедри,
кандидат педагогічних наук (1992), професор (1997),
член Президії Української бібліотечної асоціації (2001-2014),
Заслужений працівник культури України (2008).
Загуменна Віра Вікторівна закінчила бібліотечний факультет Харківського державного інституту культури (нині Харківська державна академія культури), отримала кваліфікацію «Бібліотекар-бібліограф технічних бібліотек вищої кваліфікації» (1975).
Професійний шлях розпочала 1975 р. зав. читальною залою в Артемівській районній бібліотеці (Донецька область). У 1976-1977 рр. працювала ст. бібліографом відділу інформації НДІ «Квант» у м. Києві.
З 1977 р. працювала в науковій бібліотеці Київського державного інституту культури (КДІК, нині Національний університет культури і мистецтв - КНУКіМ) спочатку старшим бібліографом, потім зав. довідково-бібліографічним відділом.
1983 - 1986 рр. - навчання в аспірантурі КДІК.
З 1986 р. - викладач кафедри загального бібліографознавства, з 1992 р.- доцент, а в 1996 – 2006 рр. - зав. кафедри бібліографознавства, професор.
З лютого 1998 по 2000 р. - декан факультету інформаційних систем і бібліотекознавства КНУКіМ, а з 2006 р. перейшла на роботу до Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (НАКККіМ) на посаду професора.
З січня 2015 року – завідувач кафедри бібліотекознавства та інформаційних комунікацій Інституту післядипломної освіти НАКККіМ.
З вересня 2015 (в зв’язку з реорганізацією кафедри та структури Академії) - завідувач кафедри інформаційних комунікацій та бібліотекознавства Інституту публічного управління та кадрової політики НАКККіМ
В.В. Загуменна захистила кандидатську дисертацію з проблем бібліографічного забезпечення комплектування фондів наукових бібліотек у Московському інституті культури (1992), отримала міжнародний сертифікат про присудження вченого ступеня на рівні доктора філософії в педагогічних науках (НС № 030253, 1997).
Професор В.В. Загуменна працювала над теоретико-методологічними проблемами бібліографічного забезпечення комплектування фондів наукових бібліотек, підготовки бібліотечно-інформаційних фахівців, була укладачем бібліографічних покажчиків. Першою в Україні на теоретичному рівні почала досліджувати проблеми адвокації у бібліотечній галузі. Вона є автором понад150 публікацій із питань бібліотекознавства, бібліографії, бібліотечно-інформаційної освіти, зокрема, книг: «Зарубіжна бібліографія: навч. посібник» (1997); Стандарт вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційна характеристика “Бакалавр” Спеціальність «Книгознавство. Бібліотекознавство. Бібліографія» (у співавторстві, 2005); «Інформаційна та виставкова діяльність: Словник базових термінів» (у співавторстві, 2011); «Адвокація: представлення інтересів бібліотек: посібник для тренерів за програмою підвищення кваліфікації (2012); Адвокація: представлення інтересів бібліотек: посібник для бібліотекарів за програмою підвищення кваліфікації (2013).
Під керівництвом В.В. Загуменної захищено 8 кандидатських дисертацій (В.І. Лутовинова, Н.М. Сенченко, А.Л. Блажкевич, О.В. Васюк, О.М. Пашков, Т.О. Ярошенко, В.Є. Сошинська, С.І. Барабаш). Ії колишні учні – зараз уже відомі в країні науковці, викладачі, директори бібліотек.
В.В. Загуменна на кафедрі бібліотекознавства та інформаційних комунікацій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв викладає такі навчальні курси:
Бібліографознавство”,
“Бібліографічна діяльність”,
“Інформаційно-аналітична діяльність”,
“Міжнародні інформаційні ресурси”.
Професор В.В. Загуменна - член редколегії журналів “Вісник книжкової палати” (1996-1999 рр), “ Бібліотечна планета “(1998 р.), науково-практичного збірника «Професійний бібліотечний рух: назустріч змінам бібліотечно-інформаційного середовища» (2001) та ін.; член спеціалізованої Вченої Ради К 26.807.01 КНУКіМ по захисту кандидатських дисертацій (1997- 2006); Вчений секретар і член спеціалізованої Вченої Ради Д 26.807.02 у КНУКіМ по захисту докторських дисертацій (2003 – 2006); член Фахової ради з культури і мистецтв Міністерства освіти і науки України (1997-2002), член наглядової Ради Національної парламентської бібліотеки України (2011) та ін.
В.В. Загуменна є однією з розробників проекту «Стандарт вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційна характеристика “Бакалавр” (Спеціальність «Книгознавство. Бібліотекознавство. Бібліографія», 2005.). Вона брала участь у роботі над проектом Закону «Про внесення змін до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"» (2000), є експертом Міністерства освіти і науки з ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів(2001).
В.В. Загуменна постійний учасник багатьох міжнародних, всеукраїнських наукових і науково-практичних конференцій, семінарів та тренінгів, зокрема міжнародної конференції «Бібліотеки та інформаційні ресурси в сучасному світі науки, освіти і бізнесу» (1995, 1996, 1999, 2001, 2003 – 2013); член оргкомітетів щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції Української бібліотечної асоціації (2009-2013 рр.); Всеукраїнської конференції «Сучасна інформаційно-бібліотечна безперервна освіта: нові вимоги» (2010-2014) та багато ін.
В.В. Загуменна – один з фундаторів Української бібліотечної асоціації (1995) та член Президії УБА (з 2001 р.), очолює напрям з наукової та освітньої діяльності цієї професійної громадської організації.
Загуменна В.В. є членом робочої групи УБА з адвокаційної діяльності бібліотек та співавтором Програми УБА з адвокації «Через бібліотеки – до знань!» (2008). Вона також була задіяна у розробці нової редакції Кодексу етики бібліотекаря, що був прийнятий УБА 2013 р., та проекту Стратегії Української бібліотечної асоціації до 2018 р.
З 2001 р. В.В. Загуменна бере активну участь у роботі Центру безперервної інформаційно-бібліотечної освіти та Головного тренінгового центру УБА та НАКККіМ.

Як член Президії УБА та тренер, вона разом з колегами реалізовувала програму ІФЛА «Розбудова потужних бібліотечних асоціацій» в Україні (2010-2012), а також програму «Бібліоміст» (програма «Глобальні бібліотеки-Україна» Фонду Білла та Мелінди Гейтс, яку адмініструє IREX).

В.В. Загуменна у січні-червні 2000 р. проходила стажування в бібліотеці Конгресу США за програмою Державного Департаменту США “Сучасні проблеми наукових досліджень. Темою її дослідження було: «Довідкове та інформаційне обслуговування в бібліотеках».
В.В. Загуменна нагороджена Почесною грамотою Міністерства культури і мистецтв України (1998), має Подяку міського голови (2003), Почесну відзнаку УБА «За внесок у бібліотечну освіту» (2004).
 
В 2008 р. В.В. Загуменна отримала почесне звання “Заслужений працівник культури України”.
 
Додаткова інформація:

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

 

Метою освітньої діяльності кафедри є підготовка нового покоління спеціалістів в галузі інформаційних комунікацій, бібліотечної справи та документознавства, здатних використовувати інноваційні технології, працювати в умовах інтеграції України до світового інформаційного простору та конкурувати на ринку праці.

Робота кафедри зорієнтована на:

 • підготовку унікальних і водночас універсальних інформаційних фахівців, «навігаторів знання»;
 • підготовку фахівців широкого профілю, що ґрунтується на пріоритетах гуманізації інформаційної освіти, орієнтації на загальнолюдські цінності; концепції інтелектуальної свободи та вільного, відкритого доступу до інформації, що є обов’язковою умовою розвитку громадянського суспільства;
 • підготовку фахівців, що будуть володіти сучасними інформаційними технологіями, технологією та методикою згортання й перероблення інформації, оперувати інформаційними масивами, створювати бази даних різноманітних інформаційних ресурсів; добре знатимуть типологію, ринок та рекламу інформаційних продуктів та послуг, основні види баз даних та сітьових ресурсів.
 
КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМУНІКАЦІЙ ТА БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВА - Хіміч

ХІМІЧ ЯРОСЛАВА ОЛЕГІВНА

Заступник завідувача кафедри
доцент,
кандидат історичних наук.

детальніше

Контакти:

НАКККІМ:
Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 18, каб. 202
Тел: (044) 531-94-35
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ХІМІЧ ЯРОСЛАВА ОЛЕГІВНА, кандидат історичних наук, доцент

Освіта: Київський державний педагогічний університет ім. М. Драгоманова за спеціальністю «Педагогіка і психологія» (диплом з відзнакою, 1993),
аспірантура Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (НБУВ) за спеціальністю, „Книгознавство, Бібліотекознавство, Бібліографознавство”(1997),
докторантура Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (НАКККіМ), за спеціальністю «Теорія та історія культури» (2008).
Науковий ступінь та звання: кандидат історичних наук, спеціальність 07.00.08 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство, 1998 р. доцент, каф. бібліотекознавства та інноваційних технологій, 2003 р.
Тема дисертації: «Особистісний фактор в процесі обслуговування користувачів наукових бібліотек України на етапі соціальних перетворень у 80-90 х. роках ХХ століття»
Професійна діяльність:
1991 – 1992 навчальний рік - психолог у школі-гімназії № 153 ім.О.С.Пушкіна (м.Києва)
1993-1994  навчальний рік – психолог у школі-гімназії № 48 (м.Києва)
1994 – 1997 – аспірантура Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (НБУВ)
1997 – 1999 – в.о. молодшого наукового співробітника відділу обслуговування читачів літературою гуманітарного профілю інституту бібліотекознавства (сектор організації підсобних фондів і каталогів).
З 1999 працює у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв (НАКККіМ):
1999 – 2004 – на посаді доцента кафедри бібліотекознавства та інноваційних технологій Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв (ДАКККіМ),
2004 – 2005 (в зв’язку з реорганізацією кафедри) - доцентом кафедри Теорії, історії і практики культури ДАКККіМ).
2005 – 2008 – докторант Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (НАКККіМ), за спеціальністю «Теорія та історія культури»
2008 – 2013 – на посаді професора кафедри Теоретичної та прикладної культурології  НАКККіМ
2013 – 2015  на посаді професора кафедри бібліотекознавства та інформаційних комунікацій Інституту післядипломної освіти
з вересня 2015 – (в зв’язку з реорганізацією кафедри та структури Академії) на посаді професора кафедри інформаційних комунікацій та бібліотекознавства Інституту публічного управління та кадрової політики
НАКККіМ
За час викладацької діяльності здійснювала викладання таких навчальних дисциплін:
Для студентів (підготовка)
•    «Психологічні основи ділового спілкування» для студентів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність»
•    «Інформаційне забезпечення управління» для студентів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність»
•    «Інформаційне обслуговування менеджерів» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій»
•    «Культурологія» для студентів інституту мистецтв
•    «Сучасні проблеми культури і мистецтв» для магістрів інституту мистецтв
Для студентів спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство та бібліографія» (перепідготовка)
•    «Бібліотекознавство»
•    «Соціологія книги і читання»
•    «Інформаційно-бібліотечне обслуговування»
Для працівників культури (підвищення кваліфікації)
•    «Комфортність обслуговування читачів як показник рівня роботи бібліотек»
•    «Соціо-психологічні дослідження в бібліотеках»
•    «Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек» (Дистанційний курс НАКККіМ  для слухачів бібліотечних категорій ІПО - режим доступу http://e-osvita.org.ua/course/category.php?id=4  (тільки для учасників навчання)
•    «Організація та управління змінами у публічній бібліотеці в умовах інформатизації та соціальних перетворень»
•    «Психологічні основи управління бібліотекою» (Модуль 4: Дистанційний курс ДАКККіМ для слухачів бібліотечних категорій ІПО з проблеми навчання «Управління бібліотекою та нові послуги для користувачів» - режим доступу http://e-osvita.org.ua/course/category.php?id=4 (тільки для учасників навчання)
•    «Шляхи створення іміджу сучасної бібліотеки та бібліотечного працівника»
•    «Менеджмент і маркетинг музейної роботи»,
•    «Актуальні питання діяльності музеїв у сучасних умовах»
•    «Духовні, культурно-мистецькі скарбниці пам’яті: сучасні церковні музеї в Україні»
Наукові інтереси: розвиток бібліотечної справи, інноваційні продукти та послуги бібліотек, психологічні особливості бібліотечного обслуговування, проектна, фандрейзингова та адвокаціна діяльність бібліотек, бібліотечні сервіси, безперервна інформаційно-бібліотечна освіта, інтерактивні методи навчання.
Член Української бібліотечної асоціації (УБА), координатор Центр безперервної інформаційно-бібліотечної освіти.
 
ДИСЦИПЛІНИ, ЗАКРІПЛЕНІ ЗА КАФЕДРОЮ НА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК: 
 • Адвокаційна діяльність бібліотек
 • Аналітичне забезпечення управління.
 • Архівна евристика
 • Архівна україніка.
 • Архівний менеджмент.
 • Бібліотекознавство.
 • Документна евристика.
 • Документно-інформаційні комунікації.
 • Документознавство.
 • Документологія
 • Електронне урядування.
 • Електронний документообіг.
 • Електронна бібліотека
 • Інноваційні процеси в бібліотечній сфері
 • Інтернет-ресурси в аналітичній діяльності
 • Інформаційний менеджмент.
 • Інформаційний моніторинг.
 • Інформаційний консалтинг
 • Інформаційно-аналітична діяльність.
 • Інформаційно-пошукові мови
 • Маркетинг інформаційних продуктів і послуг
 • Міжнародна інформація.
 • Міжнародні інформаційні системи і технології
 • Мультимедійні технології в інформаційній діяльності.
 • Прикладна аналітика.
 • Прикладне програмне забезпечення.
 • Системи управління базами даних.
 • Соціальні комунікації.
 • Стратегія розвитку бібліотечної справи
 • Теорія і практика референтської та офісної діяльності.
 • Теорія інформаційних потоків
 • Теорія соціальних комунікацій
 • Управління документацією.
 • Управлінське документознавство.
 • Філософія інформації
 
НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ:
 
Кафедра здійснює підготовку зі спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа"
Спеціалізації:
 • «Документознавство та інформаційна діяльність»
 • «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія»
Навчання здійснюється за освітнім рівнем "Бакалавр", "Магістр" та освітньо-науковим ступенем "Доктор філософії".
Форми навчання – денна, заочна.

МАТЕРІАЛИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН, ПЕРЕДБАЧЕНИХ НАВЧАЛЬНИМИ ПЛАНАМИ НА 2017-2018 Н.Р.

(натисніть на назву обраної дисципліни нижче, щоб завантажити анотацію)

 
 
 
МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ
 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД:

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМУНІКАЦІЙ ТА БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВА - Загуменна

ЗАГУМЕННА ВІРА ВІКТОРІВНА

Завідувач кафедри,
професор,
кандидат педагогічних наук,
Заслужений працівник культури України.

детальніше

Контакти:

НАКККІМ:
Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 18, каб. 202
Тел: (044) 531-94-35
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
            ЗАГУМЕННА ВІРА ВІКТОРІВНА
Завідувач кафедри,
кандидат педагогічних наук (1992), професор (1997),
член Президії Української бібліотечної асоціації (2001-2014),
Заслужений працівник культури України (2008).
Загуменна Віра Вікторівна закінчила бібліотечний факультет Харківського державного інституту культури (нині Харківська державна академія культури), отримала кваліфікацію «Бібліотекар-бібліограф технічних бібліотек вищої кваліфікації» (1975).
Професійний шлях розпочала 1975 р. зав. читальною залою в Артемівській районній бібліотеці (Донецька область). У 1976-1977 рр. працювала ст. бібліографом відділу інформації НДІ «Квант» у м. Києві.
З 1977 р. працювала в науковій бібліотеці Київського державного інституту культури (КДІК, нині Національний університет культури і мистецтв - КНУКіМ) спочатку старшим бібліографом, потім зав. довідково-бібліографічним відділом.
1983 - 1986 рр. - навчання в аспірантурі КДІК.
З 1986 р. - викладач кафедри загального бібліографознавства, з 1992 р.- доцент, а в 1996 – 2006 рр. - зав. кафедри бібліографознавства, професор.
З лютого 1998 по 2000 р. - декан факультету інформаційних систем і бібліотекознавства КНУКіМ, а з 2006 р. перейшла на роботу до Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (НАКККіМ) на посаду професора.
З січня 2015 року – завідувач кафедри бібліотекознавства та інформаційних комунікацій Інституту післядипломної освіти НАКККіМ.
З вересня 2015 (в зв’язку з реорганізацією кафедри та структури Академії) - завідувач кафедри інформаційних комунікацій та бібліотекознавства Інституту публічного управління та кадрової політики НАКККіМ
В.В. Загуменна захистила кандидатську дисертацію з проблем бібліографічного забезпечення комплектування фондів наукових бібліотек у Московському інституті культури (1992), отримала міжнародний сертифікат про присудження вченого ступеня на рівні доктора філософії в педагогічних науках (НС № 030253, 1997).
Професор В.В. Загуменна працювала над теоретико-методологічними проблемами бібліографічного забезпечення комплектування фондів наукових бібліотек, підготовки бібліотечно-інформаційних фахівців, була укладачем бібліографічних покажчиків. Першою в Україні на теоретичному рівні почала досліджувати проблеми адвокації у бібліотечній галузі. Вона є автором понад150 публікацій із питань бібліотекознавства, бібліографії, бібліотечно-інформаційної освіти, зокрема, книг: «Зарубіжна бібліографія: навч. посібник» (1997); Стандарт вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційна характеристика “Бакалавр” Спеціальність «Книгознавство. Бібліотекознавство. Бібліографія» (у співавторстві, 2005); «Інформаційна та виставкова діяльність: Словник базових термінів» (у співавторстві, 2011); «Адвокація: представлення інтересів бібліотек: посібник для тренерів за програмою підвищення кваліфікації (2012); Адвокація: представлення інтересів бібліотек: посібник для бібліотекарів за програмою підвищення кваліфікації (2013).
Під керівництвом В.В. Загуменної захищено 8 кандидатських дисертацій (В.І. Лутовинова, Н.М. Сенченко, А.Л. Блажкевич, О.В. Васюк, О.М. Пашков, Т.О. Ярошенко, В.Є. Сошинська, С.І. Барабаш). Ії колишні учні – зараз уже відомі в країні науковці, викладачі, директори бібліотек.
В.В. Загуменна на кафедрі бібліотекознавства та інформаційних комунікацій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв викладає такі навчальні курси:
Бібліографознавство”,
“Бібліографічна діяльність”,
“Інформаційно-аналітична діяльність”,
“Міжнародні інформаційні ресурси”.
Професор В.В. Загуменна - член редколегії журналів “Вісник книжкової палати” (1996-1999 рр), “ Бібліотечна планета “(1998 р.), науково-практичного збірника «Професійний бібліотечний рух: назустріч змінам бібліотечно-інформаційного середовища» (2001) та ін.; член спеціалізованої Вченої Ради К 26.807.01 КНУКіМ по захисту кандидатських дисертацій (1997- 2006); Вчений секретар і член спеціалізованої Вченої Ради Д 26.807.02 у КНУКіМ по захисту докторських дисертацій (2003 – 2006); член Фахової ради з культури і мистецтв Міністерства освіти і науки України (1997-2002), член наглядової Ради Національної парламентської бібліотеки України (2011) та ін.
В.В. Загуменна є однією з розробників проекту «Стандарт вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційна характеристика “Бакалавр” (Спеціальність «Книгознавство. Бібліотекознавство. Бібліографія», 2005.). Вона брала участь у роботі над проектом Закону «Про внесення змін до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"» (2000), є експертом Міністерства освіти і науки з ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів(2001).
В.В. Загуменна постійний учасник багатьох міжнародних, всеукраїнських наукових і науково-практичних конференцій, семінарів та тренінгів, зокрема міжнародної конференції «Бібліотеки та інформаційні ресурси в сучасному світі науки, освіти і бізнесу» (1995, 1996, 1999, 2001, 2003 – 2013); член оргкомітетів щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції Української бібліотечної асоціації (2009-2013 рр.); Всеукраїнської конференції «Сучасна інформаційно-бібліотечна безперервна освіта: нові вимоги» (2010-2014) та багато ін.
В.В. Загуменна – один з фундаторів Української бібліотечної асоціації (1995) та член Президії УБА (з 2001 р.), очолює напрям з наукової та освітньої діяльності цієї професійної громадської організації.
Загуменна В.В. є членом робочої групи УБА з адвокаційної діяльності бібліотек та співавтором Програми УБА з адвокації «Через бібліотеки – до знань!» (2008). Вона також була задіяна у розробці нової редакції Кодексу етики бібліотекаря, що був прийнятий УБА 2013 р., та проекту Стратегії Української бібліотечної асоціації до 2018 р.
З 2001 р. В.В. Загуменна бере активну участь у роботі Центру безперервної інформаційно-бібліотечної освіти та Головного тренінгового центру УБА та НАКККіМ.

Як член Президії УБА та тренер, вона разом з колегами реалізовувала програму ІФЛА «Розбудова потужних бібліотечних асоціацій» в Україні (2010-2012), а також програму «Бібліоміст» (програма «Глобальні бібліотеки-Україна» Фонду Білла та Мелінди Гейтс, яку адмініструє IREX).

В.В. Загуменна у січні-червні 2000 р. проходила стажування в бібліотеці Конгресу США за програмою Державного Департаменту США “Сучасні проблеми наукових досліджень. Темою її дослідження було: «Довідкове та інформаційне обслуговування в бібліотеках».
В.В. Загуменна нагороджена Почесною грамотою Міністерства культури і мистецтв України (1998), має Подяку міського голови (2003), Почесну відзнаку УБА «За внесок у бібліотечну освіту» (2004).
 
В 2008 р. В.В. Загуменна отримала почесне звання “Заслужений працівник культури України”.
 
Додаткова інформація:

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМУНІКАЦІЙ ТА БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВА - Хіміч

ХІМІЧ ЯРОСЛАВА ОЛЕГІВНА

Заступник завідувача кафедри
доцент,
кандидат історичних наук.

детальніше

Контакти:

НАКККІМ:
Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 18, каб. 202
Тел: (044) 531-94-35
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ХІМІЧ ЯРОСЛАВА ОЛЕГІВНА, кандидат історичних наук, доцент

Освіта: Київський державний педагогічний університет ім. М. Драгоманова за спеціальністю «Педагогіка і психологія» (диплом з відзнакою, 1993),
аспірантура Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (НБУВ) за спеціальністю, „Книгознавство, Бібліотекознавство, Бібліографознавство”(1997),
докторантура Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (НАКККіМ), за спеціальністю «Теорія та історія культури» (2008).
Науковий ступінь та звання: кандидат історичних наук, спеціальність 07.00.08 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство, 1998 р. доцент, каф. бібліотекознавства та інноваційних технологій, 2003 р.
Тема дисертації: «Особистісний фактор в процесі обслуговування користувачів наукових бібліотек України на етапі соціальних перетворень у 80-90 х. роках ХХ століття»
Професійна діяльність:
1991 – 1992 навчальний рік - психолог у школі-гімназії № 153 ім.О.С.Пушкіна (м.Києва)
1993-1994  навчальний рік – психолог у школі-гімназії № 48 (м.Києва)
1994 – 1997 – аспірантура Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (НБУВ)
1997 – 1999 – в.о. молодшого наукового співробітника відділу обслуговування читачів літературою гуманітарного профілю інституту бібліотекознавства (сектор організації підсобних фондів і каталогів).
З 1999 працює у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв (НАКККіМ):
1999 – 2004 – на посаді доцента кафедри бібліотекознавства та інноваційних технологій Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв (ДАКККіМ),
2004 – 2005 (в зв’язку з реорганізацією кафедри) - доцентом кафедри Теорії, історії і практики культури ДАКККіМ).
2005 – 2008 – докторант Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (НАКККіМ), за спеціальністю «Теорія та історія культури»
2008 – 2013 – на посаді професора кафедри Теоретичної та прикладної культурології  НАКККіМ
2013 – 2015  на посаді професора кафедри бібліотекознавства та інформаційних комунікацій Інституту післядипломної освіти
з вересня 2015 – (в зв’язку з реорганізацією кафедри та структури Академії) на посаді професора кафедри інформаційних комунікацій та бібліотекознавства Інституту публічного управління та кадрової політики
НАКККіМ
За час викладацької діяльності здійснювала викладання таких навчальних дисциплін:
Для студентів (підготовка)
•    «Психологічні основи ділового спілкування» для студентів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність»
•    «Інформаційне забезпечення управління» для студентів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність»
•    «Інформаційне обслуговування менеджерів» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій»
•    «Культурологія» для студентів інституту мистецтв
•    «Сучасні проблеми культури і мистецтв» для магістрів інституту мистецтв
Для студентів спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство та бібліографія» (перепідготовка)
•    «Бібліотекознавство»
•    «Соціологія книги і читання»
•    «Інформаційно-бібліотечне обслуговування»
Для працівників культури (підвищення кваліфікації)
•    «Комфортність обслуговування читачів як показник рівня роботи бібліотек»
•    «Соціо-психологічні дослідження в бібліотеках»
•    «Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек» (Дистанційний курс НАКККіМ  для слухачів бібліотечних категорій ІПО - режим доступу http://e-osvita.org.ua/course/category.php?id=4  (тільки для учасників навчання)
•    «Організація та управління змінами у публічній бібліотеці в умовах інформатизації та соціальних перетворень»
•    «Психологічні основи управління бібліотекою» (Модуль 4: Дистанційний курс ДАКККіМ для слухачів бібліотечних категорій ІПО з проблеми навчання «Управління бібліотекою та нові послуги для користувачів» - режим доступу http://e-osvita.org.ua/course/category.php?id=4 (тільки для учасників навчання)
•    «Шляхи створення іміджу сучасної бібліотеки та бібліотечного працівника»
•    «Менеджмент і маркетинг музейної роботи»,
•    «Актуальні питання діяльності музеїв у сучасних умовах»
•    «Духовні, культурно-мистецькі скарбниці пам’яті: сучасні церковні музеї в Україні»
Наукові інтереси: розвиток бібліотечної справи, інноваційні продукти та послуги бібліотек, психологічні особливості бібліотечного обслуговування, проектна, фандрейзингова та адвокаціна діяльність бібліотек, бібліотечні сервіси, безперервна інформаційно-бібліотечна освіта, інтерактивні методи навчання.
Член Української бібліотечної асоціації (УБА), координатор Центр безперервної інформаційно-бібліотечної освіти.

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМУНІКАЦІЙ ТА БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВА - Петрова

ПЕТРОВА ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА

Професор,
доктор педагогічних наук.

детальніше
ПЕТРОВА ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА
Доктор педагогічних наук, професор
Народилась 14 серпня 1950 р. у селищі Кяйна, повіт Хійума, Естонія в сім’ї військовослужбовця.
У 1969 р. вступила до Київського Державного інституту культури ім. О.Є. Корнійчука, а після закінчення у 1974 р. отримала диплом за спеціальністю бібліотекознавство і бібліографія (кваліфікація бібліотекар-бібліограф вищої кваліфікації).
З 1972 р. розпочала свою професійну діяльність в Державній республіканській бібліотеці УРСР імені КПРС (нині – Національна парламентська бібліотека України). Працювала бібліотекарем, старшим бібліотекарем, завідувачем сектору, головним бібліотекарем, вченим секретарем, заступником генерального директора з бібліотечної роботи. З 1993 р. суміщає роботу в бібліотеці з викладацькою діяльністю в Київському державному інституті культури ім. О.Є. Корнійчука.
У 1991 р. в Московському державному інституті культури під науковим керівництвом відомого бібліотекознавця професора І. М. Фруміна захищає кандидатську дисертацію на тему «Проблемы совершенствования организациинной структуры государственной (национальной) библиотеки (на примере Украины)» та отримує диплом кандидата педагогічних наук.
У 1999 р. вступає до докторантури КНУКіМ, а в 2006 р. захищає докторську дисертацію на тему «Соціально-економічні аспекти розвитку бібліотек України в сучасних умовах» (науковий консультант – доктор педагогічних наук, професор А. С. Чачко) в Харківській державній академії культури та отримує вчений ступінь доктора педагогічних наук за спеціальністю 07.00.08 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство.
У 2004 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту, у 2008 р. – вчене звання професора кафедри книгознавства та видавничої справи.
З 1999 р. переходить на постійну роботу в КНУКіМ, протягом 2006–2007 рр. виконує обов’язки директора інституту культурології та завідувача кафедри книгознавства та видавничої справи, до 2013 р. – професор цієї ж кафедри. З 2012 р. працює професором кафедри документознавства та управління соціальними комунікаціями НАКККіМ. У 2013 р. переходить на посаду завідувача кафедри документознавства та управління соціальними комунікаціями НАКККІМ. З вересня 2015 року, в зв’язку з реорганізацією структурних підрозділів НАКККіМ працює професором кафедри інформаційних комунікацій і бібліотекознавства.
Є членом спеціалізованої вченої ради Д 26. 807.02 у КНУКіМ та спеціалізованої вченої ради Д 68. 807.02 у ХДАК. Неодноразово була опонентом при захисті кандидатських і докторських дисертацій. Здійснює наукове керівництво написанням докторських, кандидатських, магістерських та дипломних робіт.
Під її науковим керівництвом захистилось 2 кандидати наук.
Автор більше 80 наукових праць і публікацій.
Викладає дисципліни:
•Інформаційний менеджмент
•Інформаційні ресурси
•Сучасні технології управління трудовими ресурсами
Наукові інтереси: управління сучасною бібліотекою, соціально-економічні аспекти діяльності бібліотек, інформаційний менеджмент, управління інформаційними ресурсами, проблеми підготовки бібліотекознавців і документознавців в умовах вищого навчального закладу.
ОСНОВНІ ПРАЦІ
1.            Петрова Л. Г. Змістово-цільовий та організаційно-технологічний компоненти підготовки документознавців / Л. Г. Петрова // Інформаційно-документальні комунікації в глобальному суспільстві : матеріали Міжнар. наук-прак. конф., м. Київ, 21–22 берез. 2013 р. – К. : НАУ, 2013.
2.            Петрова Л. Г. Теоретичні засади управління сучасною бібліотекою / Л. Г. Петрова // Вісник КНУКіМ. Сер. Соціальні комунікації. – 2012. – № 2. – С. 38–43.
3.            Петрова Л. Г. Інформаційний менеджмент як самостійний напрям в організації управління закладом соціокультурної сфери / Л. Г. Петрова // Вісник КНУКіМ. Сер. Педагогіка. – 2008. – № 9. – С. 98–102.
4.            Петрова Л. Г. Бібліотека в умовах суспільно-економічних змін : монографія / Л. Г. Петрова. – К., 2003. – 302 с.

Стронська Наталія Тарасівна

Стронська Наталія Тарасівна

Доцент
Кандидат історичних наук

Досвід роботи:

 • 2009р. викладач, КНУКіМ
 • 2016р. доцент кафедри інформаційних комунікацій та бібліотекознавства

Публікації та дослідження:

 1. Степан Пономарьов: бібліограф, книгознавець, дослідник, новатор [Текст] / Н. Т. Стронська // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 9. – С. 36-38.
 2. С. І. Пономарьов як бібліограф-релігієзнавець [Текст] / Н. Т. Стронська // Культура і мистецтво у сучасному світі: наук. записки КНУКіМ. – К., 2010. – Вип. 26. – С. 174-180
 3. Українська тематика бібліографічної спадщини С. І. Пономарьова [Текст] / Н. Т. Стронська // Питання культурології: зб. наук. праць КНУКіМ. – К., 2010. – Вип. 26. – С. 174-180.
 4. До характеристики епістолярної спадщини бібліографа С. І. Пономарьова [Текст] / Н. Т. Стронська // Пам’ятки: археографічний щорічник. – К., 2010. – Т. 11. – С. 262-268.
 5. Формування мережевих ресурсів українського бібліографознавства та перспективи його розвитку [Текст] / Н. Т. Стронська // Рукописна та книжкова спадщина України. – К., 2014. – Вип. 18. – С. 621-633.
 6. Традиційні і новітні стандарти відбору та опису електронних бібліографічних ресурсів для бази даних “Українська бібліографія в особах” [Текст] / Н. Т. Стронська // Cпеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Збірка наукових праць. – К., 2014. – Вип. 25: Електронні інформаційні ресурси. – С. 235-251. Видання внесено до Російського індексу наукового цитування (РІНЦ).
 7. Персоналії українського бібліографознавства в інтернет-ресурсах наукових бібліотек України [Текст] / Н. Т. Стронська // Матеріали V міжнародної наукової конференції молодих учених «Молодь. Наука. Інновації», Київ, 15 травня 2014 р. – К., 2014. – С. 133-135
 8. Електронні джерела персоналій українського бібліографознавства в інтернет-ресурсах обласних універсальних наукових бібліотек України [Текст] / Н. Т. Стронська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – № 1. – 2015. – С. 26-33. Видання внесено до Російського індексу наукового цитування (РІНЦ).
 9. Cтворення інформаційного ресурсу “Українська бібліографія в особах”: структура інформаційної моделі [Текст] / Н. Т. Стронська // Бібліотечний вісник. – 2015. – № 1. – С. 17-21.

Викладання:

 • «Прикладна аналітика»;
 • «Управлінське документознавство»;
 • «Документологія»;
 • «Архівна україніка»;
 • «Архівний менеджмент»;
 • «Архівознавство»

Професійні інтереси:

 • Документознавство
 • Архівознавство
Добровольська Вікторыя Василівна

ДОБРОВОЛЬСЬКА ВІКТОРІЯ ВАСИЛІВНА

Доцент,
кандидат наук із соціальних комунікацій.

детальніше
ДОБРОВОЛЬСЬКА ВІКТОРІЯ ВАСИЛІВНА
Кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, професор кафедри
Народилась 2 червня 1975 р. у с. Радгоспне 2-е відділення Драбівського району Черкаської області. У 2008 році закінчила Державну академію керівних кадрів культури і мистецтв і отримала повну вищу освіту за ОКР «магістр» спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» та здобула кваліфікацію документознавець, менеджер інформаціно-аналітичних структур: викладач спеціальних дисциплін. З 2008 по 2012 рік навчалась в аспірантурі Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. У 2012 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій (спеціальність 27.00.02 «документознавство, архівознавство») на тему: «Керування документацією в органах управління культурою України: соціально-комунікаційний аспект» (науковий керівник – доктор історичних наук, професор М. С. Слободяник).
В Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв почала працювати з 2006 р. Працювала методистом вищої категорії навчального відділу НАКККіМ. З 2009 по 2011 рр. працювала заступником директора Інституту державного управління та інформаційної діяльності НАКККіМ. З 2007 р. і по теперішній час працює на кафедрі документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності НАКККіМ.
Учасник міжнародного проекту ЄС TEMPUS TRUST Національна система забезпечення якості і взаємної довіри в системі вищої освіти» (2010-2013рр.).
Автор близько 30 публікацій.
Викладає дисципліни:
•    Вступ до фаху
•    Діловодство
•    Документознавство
•    Етика і психологія ділового спілкування
•    Інформаційна культура
•    Комунікаційне середовище документознавства
•    Основи документознавчої професіології
•    Теорія і практика референтської та офісної діяльності
•    Управління документацією
Наукові інтереси: теорія управління документацією; теоретичні засади розвитку комунікаційного середовища документознавства.
Нагороди: почесна грамота Міністерства культури України «За вагомий особистий внесок у створенні духовних цінностей та високу професійну майстерність» (2012 р.). У 2014 р. обрана членом-кореспондентом Академії вищої освіти України.
ОСНОВНІ ПРАЦІ
1. Добровольська В. В. Комунікаційне середовище документознавства в контексті спеціалізацій підготовки фахівців / В. В. Добровольська // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., (Одеса, 11–13 верес. 2014 р.). – Одеса : Друк, 2014. – С. 53–57.
2. Добровольська В. В. Комунікаційний підхід до вдосконалення системи керування документацією / В. В. Добровольська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2014. – № 1. – С. 88–91.
3. Добровольська В. В. Теоретико-методологічний аналіз системи управління документацією / В. В. Добровольська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2014. – № 2. – С. 65–70
4. Добровольська В. В. Теоретико-методологічні засади дослідження комунікаційного середовища документознавства / В. В. Добровольська // Бібліотечний вісник. – 2014. – № 1. – С. 26–31.
5. Добровольська В. В. Керування документацією: теоретико-методологічні засади дослідження / В. В. Добровольська // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань : зб. наук. пр. – 2013. – № 7. – С.132–141.
6. Добровольська В. В. Моделювання системи керування документацією / В. В. Добровольська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2013. – № 2. – С. 8–13.
7. Добровольська В. В. Перспективні напрями розвитку керування документацією в органах управління культурою / В. В. Добровольська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2013. – № 1. – С. 39–44.
8. Добровольская В. В. Модельный подход к исследованию управления документацией / В. В. Добровольская // Документ: история, теория, практика : сб. материалов V Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, (Томск, 27–28 октяб. 2011 г.). – Томск : Томский гос. ун-т, 2012. – С. 84–87.
9. Добровольська В. В. Стратегічне планування процесу керування документацією в органах управління культурою / В. В. Добровольська // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2012. – Вип. 16. – С. 439–445.
10. Добровольська В. В. Теоретико-методичні засади стратегічного управління системою керування документацією / В. В. Добровольська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2012. – № 1. – С. 22–26.
11. Добровольська В. В. Формування інноваційної політики розвитку системи керування документацією в органах управління культурою / В. В. Добровольська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2012. – № 2. – С. 22–25.
12. Добровольська В. В. Проектування системи керування документацією у сфері культури / В. В. Добровольська // Моделювання регіональної економіки : зб. наук. пр. – Івано-Франківськ, 2011. – № 2 (18). – С. 269–274.
Ковальчук Галина Іванівна

Ковальчук Галина Іванівна

Професор,
Доктор історичних наук.

Освіта і вчений ступень:

- Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка
- Aспірантура Київського державного інституту культури

Почесні звання та нагороди:

 • Відзнака Національної академії наук України ЗА ПІДГОТОВКУ НАУКОВОЇ ЗМІНИ.

Досвід роботи:

1970 старша піонервожата в середній школі № 163 м. Києва
1972 бортпровідник літаків Бориспільського авіазагону
1976 учитель мови та літератури в середній школі № 156 м. Києва
1977 м. н. с., н. с., с. н. с, заввідділом у Державному музеї книги і друкарства УРСР
1985 аспірант в Київському державному інституту культури ім. А. Корнійчука
- Кам’янець-Подільський національний університет.
1991 викладач, старший викладач, доцент в Київському державному інституту культури ім. А. Корнійчука
1996 заввідділом стародруків та рідкісних видань у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського
2000 – 2008 за сумісництвом професор в Київському національному університеті культури і мистецтв
2006 – 2008 за сумісництвом професор Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
2015 директор Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Автор понад 330 наукових і навчально-методичних публікацій, серед яких 1 бібліографічний покажчик, 1 термінологічний словник, 2 монографії, 2 навчальних посібника.

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМУНІКАЦІЙ ТА БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВА - Збанацька

ЗБАНАЦЬКА ОКСАНА МИКОЛАЇВНА

Доцент,
кандидат історичних наук.

детальніше
ЗБАНАЦЬКА ОКСАНА МИКОЛАЇВНА
Кандидат історичних наук, доцент
Народилась 5 червня 1970 р. у м. Києві. Навчалась у Київському державному інституті культури ім. О. Є. Корнійчука на бібліотечному факультеті (1988–1993) і одержала спеціальність – бібліотекар-бібліограф. Після закінчення працювала за фахом в Державній республіканській бібліотеці УРСР ім. КПРС (нині Національна парламентська бібліотека України) на різних посадах. З 1999 р. спільно з Т. І. Вилегжаніною (нині генеральний директор НПБУ) починає розробку Інформаційно-пошукового тезауруса – першого в Україні універсального за змістом україномовного термінологічного словника, який виходить друком у 2004 р.
З 1 вересня 2004 р. перейшла на постійне місце роботи в Державну академію керівних кадрів культури і мистецтв (нині –Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв) на новостворену кафедру документальних комунікацій, де обіймала посаду старшого викладача. Разом з тим продовжувала плідно співпрацювати з НПБУ над подальшою розробкоюІнформаційно-пошукового тезауруса. У 2010 захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 27.00.02 «документознавство, архівознавство») на тему: «Архівні інформаційно-пошукові системи: розширення пошукових можливостей (1991–2008 рр.)» (науковий керівник – доктор історичних наук, професор М. С. Слободяник). З 2011 і дотепер працює на посаді професора кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності, вчене звання доцента присвоєно 2013 р.
Учасник міжнародного проекту ЄС TEMPUSTRUST «Національна система забезпечення якості і взаємної довіри в системі вищої освіти» (2010-2013 рр.).
Автор понад 40 публікацій, у тому числі навчального посібника «Аналітико-синтетична переробка інформації. Макроаналітичне згортання інформації: бібліографічний опис документів, анотування документів» (2014 р.). Є автором ряду статей до «Української бібліотечної енциклопедії».
Викладає дисципліни:
•Аналіз і синтез електронної інформації
•Аналітико-синтетична переробка інформації
•Державна інформаційна політика
•Документна евристика
•Документна лінгвістика
•Документознавство
•Інтелектуальна власність
•Інформаційний консалтинг
•Інформаційно-пошукові мови
•Методика викладання фахових дисциплін
Наукові інтереси: класифікація, систематизація, предметизація документів; бібліографічний опис документів; лінгвістичне забезпечення інформаційно-пошукових систем; інформаційно-пошукові мови; інформаційно-пошукові тезауруси.
Нагороди. Нагороджена Міністерством культури і мистецтв України почесною відзнакою «За досягнення в розвитку культури і мистецтв» (2002).
ОСНОВНІ ПРАЦІ
1. Збанацька О. М. Аналітико-синтетична переробка інформації. Макроаналітичне згортання інформації: бібліографічний опис документів, анотування документів: навч. посіб. / О. М. Збанацька ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – К. : НАКККіМ, 2014. – 266 с.
2.  Бібліографічний опис документів. Бібліографічні посилання : метод. рек. / [авт.-уклад. О. М. Збанацька]. – К. : [б. в.], 2012. – 197 с.
3.  Вилегжаніна Т. І. Інформаційно-пошуковий тезаурус / Нац. парлам. б-ка України ; [Т. І. Вилегжаніна, О. М. Збанацька]. – Донецьк : Альфа-Прес, 2004. – 1103 с.
4.  Предметизація документів: теорія і практика (1875–2012 рр.) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; [укл.: О. М. Збанацька ; наук. ред.: В. О. Кононенко]. – К., 2014. – 283 с.
5. Збанацька О. М. Анотування [Електронний ресурс] / О. М. Збанацька // Українська бібліотечна енциклопедія / Нац. парлам. б-ка України. – Електрон. дані. – Режим доступу:http://wiki.nplu.org/article/Анотування.
6.  Збанацька О. М. Класифікаційні таблиці, рубрикатори, класифікатори як засоби створення пошукового образу документа / О. М. Збанацька // Термінологія документознавства та суміжних галузей : зб. наук. пр. – К., 2014. – Вип. 8. – С. 142–148.
7.  Збанацька О. М. Персоналії в Інформаційно-пошуковому тезаурусі Національної парламентської бібліотеки України: форма представлення та використання при предметизації документів / О. М. Збанацька // Праці НБУВ. – 2013. – Вип. 37. – С. 85–97.
8.  Збанацька О. М. Понятійно-категоріальний апарат архівних інформаційно-пошукових систем / О. М. Збанацька // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2013. – № 1. – С. 74–77.
9. Збанацька О. М. Відображення термінології документознавства в Інформаційно-пошуковому тезаурусі Національної парламентської бібліотеки України / О. М. Збанацька // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2012. – № 3–4. – С. 24–31.
10.  Збанацька О. М. Трансформація вербальних інформаційно-пошукових мов в інформаційно-бібліографічній діяльності / О. М. Збанацька // Бібліотечна планета. – 2008. – № 4. – С. 9–13.
11. Збанацька О. М. Інформаційно-пошуковий тезаурус НПБУ: особливості терміносистеми та використання в процесі предметизаційного принципу індексування / О. М. Збанацька // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2005. – № 1. – С. 57–61.

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМУНІКАЦІЙ ТА БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВА - Шевченко

ШЕВЧЕНКО ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Доцент,
кандидат педагогічних наук,
заслужений працівник культури України

детальніше
Шевченко Ірина Олександрівна
 
Освіта:Київський державний інститут культури ім. О. Є. Корнійчука (тепер Київський національний університет культури і мистецтв), 1983 р., спеціальність: «Бібліотекознавство та бібліографія»; кваліфікація: бібліотекар-бібліограф.
 
Науковий ступінь та звання: кандидат педагогічних наук, спеціальність 07.00.08 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство, 1998 р., доцент, заслужений працівник культури України.
Тема дисертації: «Функціонування та організація системи підвищення кваліфікації бібліотечних кадрів України»
 
Професійна діяльність:
1983-1987 рр. – редактор, бібліограф Державної публічної науково-технічної бібліотеки СРСР;
1989-2006 рр. – методист, старший викладач, доцент, професор Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв (нині Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв);
2006-2007 рр. – заступник директора Департаменту мистецтва і регіональної політики- начальник відділу аналізу і прогнозування діяльності бібліотек Міністерства культури і туризму України;
липень 2007 р.- серпень 2015 – директор Інституту післядипломної освіти та, за сумісництвом - професор кафедри теорії, історії і практики культури (2007-2013); професор кафедри бібліотекознавства та інформаційних комунікацій (2013-2015);
вересень 2015 – в зв’язку з реорганізацією структури Академії - Директор Інституту публічного управління та кадрової політики, професор кафедри інформаційних комунікацій та бібліотекознавства.
Громадська діяльність:
З 2007 р. – член Президії Української бібліотечної асоціації.
З грудня 2009 р. – президент Української бібліотечної асоціації;
Співавтор трьох стратегій розвитку Асоціації – до 2012 р. та на 2012‑2014 рр. та на 2015-2018рр. (http://ula.org.ua/ua/252-dokumenti/dokumenti-uba)

Викладає курси для студентів спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство та бібліографія» (перепідготовка):
 • «Бібліотечний менеджмент і маркетинг»
 • «Бібліотечне краєзнавство»
 
Для працівників бібліотек, які підвищують кваліфікацію в ІПО викладає навчальні курси та модулі:
 1. «Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та Інтернету в бібліотеці»
 2. «Публічна бібліотека як інститут демократичного суспільства»
 3. «Зміна соціокультурних орієнтирів діяльності публічної бібліотеки»
 4. «Інноваційні процеси в організації обслуговування користувачів бібліотеки»
 5. «Організація доступу до інформації державної влади України в бібліотеках»
 6. «Інноваційне планування діяльності публічної бібліотеки в межах проекту»
 7. «Адвокація як система захисту інтересів бібліотек, бібліотечних фахівців і користувачів»
 8. «Маркетинг як частина управлінської функції» та інші.
 
Основні публікації:
 1. Використання сучасних інформаційних технологій у публічних бібліотеках України (за матеріалами дослідження) / В.С.Пашкова, І.О.Шевченко, Я.О.Хіміч // Бібліотечний форум.- 2009.- № 1.- С. 2 - 25.
 2. Організація доступу до інформації органів державної влади України в бібліотеках: програма підвищення кваліфікації працівників бібліотек / НАКККіМ; Укладачі В.В.Загуменна, І.О.Шевченко.- К., 2010.‑ 24с.
 3. Інформація органів державної влади України: як шукати і використовувати наявні інформаційні ресурси: Програми навчання користувачів публічних бібліотек/ НАКККіМ; Укладач І.О.Шевченко.- К., 2010.- 24 с.
 4. Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та Інтернету в бібліотеці: Навчально-методичний комплекс / НАКККіМ; Укладач І.О. Шевченко. - К., 2010.- 67 с.
 5. Шевченко І.О. Бібліотека відкриває шлях до суспільства знань: Інтерв’ю // Урядовий кур’єр.- 2010.- 30 вересня.
 6. Рижкова С. А. Творення, трансляція, інтерпретація і споживання культури: монографія / С. А. Рижкова, І. В. Кузнєцова, І. О. Шевченко ; М-во культури і туризму України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Ін-т післядипломної освіти. – К., 2010. – 476 с. : іл..
 7. Тематика модулів для підвищення кваліфікації працівників бібліотечних категорій / упоряд. О.С.Бородавка, І.О.Шевченко.- К.:НАКККіМ, 2011.- 22 с.
 8. Шевченко І.О. Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та Інтернету в бібліотеці : посібник для бібліотекарів за програмою підвищення кваліфікації / УБА, НАКККіМ.- К.: Самміт – книга, 2012.- 76 с. + електорн.диск.
 9. Розбудова потужних бібліотечних асоціацій : навчальні матеріали для підвищення кваліфікації бібліотекарів / УБА, НАКККіМ; рец. І.О.Шевченко.- К.: Самміт-книга, 2012.- 183 с.
 10. Законодавство України на допомогу адвокаційній діяльності бібліотек : збірка документів / уклад.: О.І. Романюк, Я.Є. Сошинська ; вступ. сл. В.В. Загуменна ; рец. І.О.Шевченко ; Укр. бібл. асоц. – Електрон. вид. - К. : УБА, 2012. – 362 с.
 11. Шевченко І.О. Роль Української бібліотечної асоціації в розвитку молодіжних ініціатив // Библиотека нового века в единстве традиций и новаций: Сб. материалов У Форума молодых библиотекарей Луганщины «Книга. Молодежь. Интеллект».- Вып. 5.- Луганск, 2013.- С. 25 – 27.
 12. Шевченко І.О., Пашкова С. Українська бібліотечна асоціація у 2013 році: пріоритети для стабільного розвитку // БібліоТека : бюлетень УБА. – 2013. - № 3-4. – С. 1-2.
 13. Бібліотечний менеджмент і маркетинг: Робоча програма навчальної дисципліни / Розробник І.О. Шевченко, НАКККіМ. – К., 2014. ‑ 50 с.
 14. Бібліотечне краєзнавство: Робоча програма навчальної дисципліни / Розробник І.О. Шевченко, НАКККіМ. – К., 2014. – 46 с.
 15. Шевченко І.О. Відкрита бібліотека у контексті сталого розвитку суспільства // Бібліотека – територія єдності: Збірник матеріалів наукової конференції Української бібліотечної асоціації / УБА; редкол.: В.С. Пашкова, В.В. Загуменна, І.О. Шевченко, Я.Є. Сошинська, О.В. Васильєв. – Електронне видання. – К., 2014.

Національна академія
керівних кадрів культури
і мистецтв
Адреса: вул. Лаврська, 9, корп. 15,
м.Київ, 01015, Україна
Ви можете отримати інформацію щодо вступу в Академію за тел. (044) 288-80-81
Понеділок-п'ятниця 09:00-18:00
Корисна iнформацiя
Інститут практичної культурології та арт-менеджменту:
(044) 280-94-12
Інститут сучасного мистецтва:
(044) 280-91-84
Інститут дизайну та реклами:
(044) 280-27-02
Центр неперервної культурно-мистецької освіти:
(044) 280-34-04
Приймальна ректора:
(044) 280-22-82
Приймальна комісія:
(044) 288-80-81
Факс: (044) 280-92-09
Канцелярія:
(044) 280-92-09
Антикорупційний уповноважений:
(044) 280-02-57
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ми в соцiальних мережах: