Національна академія
керівних кадрів культури
і мистецтв
(044) 288-80-81
понеділок-п'ятниця 09:00-18:00

Кафедра гуманітарних дисциплін

Луцький Максим Георгійович

Луцький Максим Георгійович

В.о. завідувача кафедри гуманітарних дисциплін,
проректор з науково-педагогічної роботи та соціально-економічних зв’язків,
кандидат технічних наук

Освіта і вчений ступень:

1992 р. вступив до Національного технічного університету України «КПІ», де отримав диплом магістра за спеціальністю «Комп'ютерні та інтелектуальні системи та мережі».
2004 р. отримав науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю «Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології».

Почесні звання та нагороди:

Hагороджений Почесними грамотами Кабінету міністрів України, Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед українським народом».

Має відзнаки Міністерства освіти і науки України:

До уваги здобувачів вищої освіти 4–го курсу денної форми навчання!

З 05 грудня по 07 грудня 2018 року проводиться внутрішній (ректорський) контроль – контрольне тестування.
До вашої уваги представлені тести з чотирьох дисциплін:

Контакти:

Адреса: м. Київ, вул. Лаврська, 9, корпус № 11

Тел.: +38 (044) 288-8046

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Загальні відомості:

Кафедра гуманітарних дисциплін (секція - філологічні науки) забезпечує фундаментальну мовну підготовку студентів. Процес навчання іноземних мов тісно пов'язаний з характером їх майбутньої професійної діяльності та спрямований на формування в студентів іншомовної комунікативної компетенції на рівні В+ (рівень незалежного користувача) відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, розроблених Радою Європи.

Сучасним пріоритетом роботи науково-педагогічного колективу кафедри є формування високого рівня комунікативної мовленнєвої компетенції студентів усіх спеціальностей. Комунікативна мовленнєва компетенція складається з таких компонентів: лінгвістичного, соціо-лінгвістичного та прагматичного, які охоплюють знання, вміння та навички з української та іноземних мов – англійської, німецької та іспанської. Викладачі іноземних мов підвищують свій кваліфікаційний рівень через співдружність із Британською компанією «Пірсон Едюкейшен» у Києві видавництва «Лонгмар»: відвідують теоретико-практичні семінари, використовують у роботі зі студентами навчально- методичні матеріали.

Викладачі кафедри забезпечують проведення занять із набуття навичок іноземної мови (англійської) та української ділової мови для державних службовців ІV – V категорій посад Міністерства культури України. Кафедра забезпечує викладання української мови за професійним спрямуванням, української та зарубіжної літератури, іноземних мов за професійним спрямуванням (англійської, німецької та французької). Студенти мають змогу вивчати другу іноземну мову. Кафедра забезпечує знання іноземної мови при підготовці бакалаврів, та аспірантів. У навчальному процесі задіяний кабінет іноземних мов, оснащений сучасною комп’ютерною технікою, аудіо- та відеоапаратурою. Кафедрою підготовлено та видано значну кількість наукових доробок, триває подальша робота над підготовкою наукових монографій, статей, тез і навчально-методичних видань (підручників, навчальних посібників, рекомендацій тощо). Викладачі кафедри беруть участь у міжнародних і національних науково-практичних конференціях, семінарах, симпозіумах.

Наукова діяльність кафедри:

Викладачі кафедри ведуть активну наукову діяльність, офіційними опонентами на захисті кандидатських дисертацій виступають кандидат педагогічних наук, доцент Сафонова Ірина Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент Сургай Світлана Олександрівна. Кафедра гуманітарних дисциплін (секція - філологічні науки) співпрацює з низкою наукових установ: Інститутом мовознавства НАН України, Інститутом української мови НАН України, Національною академією педагогічних наук України й ін. Важливе значення для оприлюднення результатів досліджень кафедри, здійснення наукових апробацій як для відомих наукових дослідників, так і аспірантської молоді має видання з 2013 року «Міжнародного вісника: культурологія, філологія, музикознавство» (періодичність – два рази на рік). Видання зареєстровано в Державному комітеті телебачення і радіомовлення України 17.02.2004 р.

Робота кафедри спрямована на:

 • підготовку здобувачів вищої освіти, здатних сприяти модернізації української науки та її інтеграції до світового та європейського інтелектуального простору в галузі гуманітаристики;
 • підготовку нового покоління дослідників, здатних використати отримані ними знання в галузі публічного управління, антропології, історії, філософії для застосування при вирішенні національних і глобальних проблем;
 • підготовку інтелектуалів, здатних критично аналізувати соціокультурні процеси та сприяти їх розвитку.

Перелік дисциплін кафедри української та іноземних мов

Філологічні науки

ОР «бакалавр»

 1. Ділова іноземна мова (англійська)
 2. Друга іноземна мова (іспанська)
 3. Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)
 4. Іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька)
 5. Іноземна мова за професійним спрямуванням (французька)
 6. Українська мова за професійним спрямуванням

Освітньо - науковий ступень «доктор філософії»

 1. Академічне письмо англійською мовою

Факультатив

 1. Англійська мова
 2. Німецька мова
 3. Іспанська мова
 4. Французька мова


Гуманітарні науки

ОР «бакалавр»

 1. Безпека життєдіяльності та охорона праці
 2. Етика і естетика
 3. Історія української державності і культури
 4. Педагогіка і психологія
 5. Правове забезпечення інформаційної сфери
 6. Правове регулювання в галузі культури і мистецтв
 7. Фізичне виховання
 8. Філософія

ОР «магістр»

 1. Методологія і організація наукових досліджень
 2. Соціологія культури
 3. Державна служба
 4. Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача
 5. Психологія вищої школи
 6. Філософія мистецтва

Освітньо - науковий ступень «доктор філософії»

 1. Джерелознавство історії української культури та мистецтва
 2. Актуальні проблеми історії української культури
 3. Методологія історико-культурних досліджень
 4. Підготовка дослідницького проекту та презентація результатів наукових досліджень
 5. Сучасна вітчизняна історіографія та бібліографія історії української культури
 6. Проблеми інформаційно-гуманітарної безпеки в Україні
 7. Національна культура та етноконфесійне життя народів України
 8. Історичний розвиток державотворення та суспільно політичні процеси в Україні

Дисципліни вільного вибору студентів на 2018-2019 н.р.

Освітній рівень «Бакалавр»

 1. Діловий протокол і ведення переговорів
 2. Педагогіка і психологія
 3. Державна культурна політика

Освітньо-науковий ступень «Доктор філософії»
032 «Історія та археологія»

 1. Джерелознавство історії української культури та мистецтва
 2. Новітні методологічні школи та концепції в історичній науці
 3. Державна політика України у сфері культури та охорони історичної спадщини
 4. Організаційні, методичні та правові аспекти сучасних археологічних досліджень
 5. Музеєзнавство та музейна справа в Україні
 6. Методологія історико-культурних досліджень
 7. Проблеми історичної та національної пам’яті в Україні.
 8. Інформаційно-гуманітарні та культурні фактори в сучасних міжнародних відносинах.
 9. Історичні етапи формування та соціокультурне життя української діаспори.
 10. Методика історико-культурологічних досліджень.
 11. Національна культура та етноконфесійне життя народів України.
 12. Проблеми інформаційно-гуманітарної безпеки в Україні.
 13. Культурно-цивілізаційний розвиток України.
 14. Глобалізаційні процеси в сучасному світі.
Науково-педагогічний склад

Сафонова Ірина Григорівна

Сафонова Ірина Григорівна

Заступник завідувача кафедри
відмінник освіти України
кандидат педагогічних наук, доцент

Освіта, науковий ступінь, вчене звання:

- закінчила Криворізький державний педагогічний інститут
2011 кандидат педагогічних наук
2013 доцент

Викладання:

Навчальні курси на 2018 - 2019 навч рік:

 • Українська мова за професійним спрямуванням;
 • Українська ділова мова.

Професійна діяльність:

1993 вчитель української мови та літератури, СШ № 32
2003 вчитель української мови та літератури, Центрально-Міська гімназія
2006 старший викладач кафедри української та іноземних мов, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»
2010 завідувач відділу акредитації та ліцензування, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
2015 завідувач кафедри української та іноземних мов, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Загальний стаж педагогічної роботи: 23 роки.

Публікації та дослідження:

 1. має публікацій - 79.
 2. навчальних посібників - 2.
 3. монографій - 1.
 4. статті: у наукових фахових виданнях – 17.
 5. публікації за матеріалами конференцій – 53.

Почесні звання та нагороди:

 • Грамота Міністерства освіти і науки Наказ № 834/2-9 від 25.05.2005 р.;
 • Знак «Відмінник освіти України» № 91038 від 16.09.2010 р.
Рева Тетяна Сергіївна

Рева Тетяна Сергіївна

Кандидат політичних наук
доцент

Почала працювати в НАКККіМ у 2013 р.
Науково-педагогічний стаж: 3 роки

Контакти:

НАКККІМ:
Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 11
Тел: (044) 581-99-81
Е-mail: (особиста поштова скринька)
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладання:

Навчальні курси на 2018 - 2019 навч рік:

 • Політологія (Бакалаврат; Інститут дизайну та реклами, Інститут публічного управління та кадрової політики, Інститут практичної культурології та арт-менеджменту; 2-й курс, 1-2 модуль);
 • Етикет (Бакалаврат; Інститут сучасного мистецтва; 4-й курс. 1 модуль);
 • Етика, естетика (Бакалаврат; Інститут дизайну та реклами, Інститут практичної культурології та арт-менеджменту; Інститут сучасного мистецтва; 2-й курс, 1-2 модуль).

Освіта і вчений ступінь:

2013 Кандидат політичних наук: Київський національний університет імені Тараса Шевченка; 23.00.02 – політичні інститути та процеси, тема дисертації «Сучасний політичний екстремізм (на прикладі Іспанії, Італії та Німеччини)»
2009 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність – «Політологія»

Публікації та дослідження:

 1. Стаття Рева Т. С. Політичний екстремізм: сутність та основні форми прояву / Т. С. Рева // Політологічний вісник: зб. наук. праць. –– К.: «ІНТАС», 2010. – Вип. 46. – С. 186–193.
 2. Стаття Рева Т. С. Політичний екстремізм: основні риси та причини виникнення / Т. С. Рева // Нова парадигма: [журнал наукових праць]. – К.: Вид-во імені М.П. Драгоманова, 2010. - Вип. 98. – С. 196–205.
 3. Стаття Рева Т. С. Історичні форми прояву екстремізму / Т.С. Рева // Гілея: науковий вісник: зб. наук. праць. – К.: ВІР УАН, 2011. – Вип. 45(3). – С. 624–631.
 4. Стаття Рева Т. С. Особливості політичного екстремізму у Іспанії / Т.С. Рева // Політологічний вісник: зб. наук. праць. – К.: «ІНТАС», 2011. – Вип. 57. – С. 424–433.
 5. Стаття Рева Т.С. Політичний екстремізм у державах Західної Європи / Т.С. Рева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2012. –Вип. 110. – С. 38–41
 6. Стаття Рева Т.С. Правоекстремістські партії: термінологічний аналіз / Т.С. Рева // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013 - № 3 – С. 201-205
 7. СРозділ у колективній монографії Рева Т. С. Ідеї Кирило-Мефодіївського товариства у творчості Тараса Шевченка / Т. С. Рева / Тарас Шевченко буде жити у віках: монографія / за ред. В.Г. Чернеця, С.Х. Литвина. - К., 2014 – С. 93-99
 8. Стаття Рева Т. С. Політика та масонство: точки перетину / Т.С. Рева // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. - № 11.
 9. Стаття у енциклопедичному словнику Рева Т.С. Екстремістська партія / Рева Т.С. // Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори): енциклопедичний словник-довідник. - Політологічний енциклопедичний словник неологізмів – Львів, 2015. – С. 112
 10. Стаття у енциклопедичному словнику Рева Т.С. Ісламофашизм / Рева Т.С. // Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори): енциклопедичний словник-довідник. - Політологічний енциклопедичний словник неологізмів – Львів, 2015. – С. 163
 11. Стаття Reva T.S. Freemasonry in Ukraine: the main stages of development / T.S. Reva. - Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015 - № 3 – С. 60-64.
 12. Методичні рекомендації Рева Т.С. Методичні рекомендації до семінарських занять і самостійної роботи для студентів усіх напрямів підготовки «Політологія» / Т.С. Рева. – Київ: НАКККіМ, 2016. – 38 с.

Конференції:

2015 Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету - 2015» (Київ). Доповідь: Основні симптоми соціально-політичної травми на прикладі України (2013-2014 рр.)
2014 Всеукраїнська науково-практична конференція «Феномен Тараса Шевченка: лінгвістичний, історичний і мистецтвознавчий аспекти» (Київ). Доповідь: Критика монархізму в творчості Т. Шевченка
2013 Міжнародна науково-практична конференція «Суспільні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень» (Львів). Доповідь: Сектантський характер політичного екстремізму
2013 Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні соціокультурні та політичні процеси в Україні» (Київ). Доповідь:
Політичний екстремізм: поняття та основні риси

Професійні інтереси:

 • Політичні партії та рухи
 • Політичний екстремізм
 • Соціально-політичні процеси Україні
 • Політика та мистецтво
Святненко Анна Василівна

Святненко Анна Василівна

кандидат історичних наук,
доцент

Почала працювати в НАКККіМ з 2002 р.
Голова профспілкового комітету Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.
Науково-педагогічний стаж: 22 років

Контакти:

НАКККІМ:
Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 11
Тел: (044) 581-99-81
Е-mail: (особиста поштова скринька)
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладання:

Навчальні курси на 2018 - 2019 навч рік:

 • Історія української державності і культури (Бакалаврат; Інститут публічного управління та кадрової політики, Інститут практичної культурології та арт-менеджменту, Інститут дизайну та реклами, Інститут сучасного мистецтва; 1-й курс)
 • Соціологія культури (Магистратура; Институт практичної культурології та арт-менеджментту; 1-й курс)

Освіта і вчений ступінь:

1996 Кандидат історичних наук: Київський державний інститут культури, специальность 17.00.01. «Теорія та історія культури», тема дисертації: «Становлення та розвиток культури і мистецтва в Україні в радянський період»
1981 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність «Історія»

Публікації та дослідження:

 1. Стаття Становлення та розвиток православних парафіяльних училищ на Поділлі: перша половина XIXст. / А.В. Святненко // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – К., 2015. - №3. – С.65-70.
 2. Стаття Діяльність Київської єпархії в просвітницькій сфері: перша половина XIXст. / А.В. Святненко // Вісник НАКККіМ. –К., 2014. - № 4. - С. 180-186.
 3. Розділ колективної монографії До питання про українську культуру у творчій спадщині Т.Г. Шевченка. / А.В. Святненко /Тарас Шевченко буду жити у віках /за ред. В.Г. Чернеця, С.Х. Литвина. –К., 2014. – С.117-124.
 4. Стаття Становлення та розвиток жіночих духовних училищ на Правобережній Україні (II пол XIX – поч. XXст.). /А.В. Святненко // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. –К., 2013. - № 3. - С. 170-176.
 5. Стаття Церковно-парафіяльні школи на Правобережній Україні (II пол. XIXст.). / А.В. Святненко // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – К., 2012. - №4.
 6. Стаття Становлення організаційної структури Київської єпархії (кінець XVIII – середини XIXст.). /А.В. Святненко // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. –К., 2012. - № 1.
 7. Стаття Київська єпархія за часів митрополитів Єрофія Малицького й Гавриїла Банулеско-Бодоні. /А.В. Святненко // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. –К., 2011. - № 4.

Конференції:

2015 Міжнародна науково-практична конференція «Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання» (Київ). Доповідь: Церковні давньосховища як центри збереження памяток культури (перша половина XIXст.)
2015 Міжнародна науково-практична конференція «Концептуальна парадигма творчості Тараса Шевченка: філософський, лінгвістичний, історичний і мистецтвознавчий контексти» (Київ). Доповідь: Освітньо-педагогічні погляди Т.Г. Шевченка
2014 Всеукраїнська науково-практична конференція «Охорона культурної спадщини в Україні: аспекти соціокультурної взаємодії» (Київ). Доповідь: Церковно-археологічний музей при Київській Духовній Академії: етапи становлення
2013 Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Сучасні соціокультурні та політичні процеси в Україні», присвячена пам'яті видатного українського вченого, доктора філософських наук, професора О.М. Семашка (Київ). Доповідь: Проблеми збереження етнокультурної ідентичності української діаспори
2013 Міжнародна науково-теоретична конференція «Національна система забезпечення якості і взаємної довіри в системі вищої освіти – trust» (Київ). Доповідь: Забезпечення якості освіти у провідних країнах світу
2013 Міжнародна науково-практична конференція XI Культурологічні читання пам'яті Володимира Подкопаєва «Взаємодія культур і збереження розмаїття форм культурного самовираження в умовах глобалізації» (Київ). Доповідь: Доброчинна діяльність церков та релігійних організацій в сучасній Україні

Професійні інтереси:

 • Історія України
 • Історія української культури
 • Історія освіти
 • Історія релігії
 • Соціологія

Гранти:

Дослідження та доповідь: «Насильство проти жінок: що про це думають молоді люди?» на замовлення Британської Ради в Україні. 2005р.

Підвищення кваліфікації / Стажування:

 • 2006-2009 рр. – навчання у докторантурі Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв зі спеціальності 26.00.01. «Теорія та історія культури». Тема дисертаційного дослідження «Культурно-просвітня та благодійна діяльності Християнських церков на Правобережній Україні (кінець XVIII – перша половина XIXст.);
 • 7 лютого – 19 лютого 2011р.: Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 690078 , Інститут післядипломної освіти НАКККіМ, «Впровадження та використання дистанційних курсів у навчальний процес мистецьких закладів освіти III-IV рівнів акредитації», Київ;
 • 10 листопада - 21 листопада 2014 р.: Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 035453, Інститут післядипломної освіти НАКККіМ, «Використання технологій дистанційного навчання в мистецьких вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації», Київ
Вєдєнєєв Дмитро Валерійович

Вєдєнєєв Дмитро Валерійович

Доктор історичних наук,
професор

Почав працювати в НАКККіМ у 2015 р.
Науково-педагогічний стаж: 25 років

Досвід роботи:

 • 1994–1998 рр. – Викладач, доцент, заст. начальника кафедри історії та політології Національної академії Академії Служби безпеки України;
 • 2002–2004 рр., 2005–2006 рр. – Головний науковий співробітник Центру наукових досліджень Національної академії СБУ;
 • 2006–2010 рр. – Завідувач спеціальної кафедри історії спецслужб Національної академії СБУ;
 • 2010–2014 рр. – Заступник директора з наукових питань Українського інституту національної пам’яті при Кабінеті Міністрів України;
 • 2014 р., до ліквідації установи – Завідувач відділу військової історії Національного НДІ українознавства МОН України.

Контакти:

НАКККІМ:
Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 11
Тел: (044) 581-99-81
Е-mail: (особиста поштова скринька)
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладання:

 • Основи наукових досліджень (Магістратура; Інститут публічного управління та кадрової політики, Інститут практичної культурології та арт-менеджменту, Інститут сучасного мистецтва; 1-й курс)
 • Основи дипломатичної та консульської служби (Бакалаврат; Інститут практичної культурології та арт-менеджменту, Інститут дизайну та реклами; 3-й курс)
 • Дипломатичний протокол (Бакалаврат; Інститут дизайну та реклами; 3-й курс)
 • Спецкурс на потоках підвищення кваліфікації

Освіта і вчений ступінь:

2006 Доктор історичних наук: Національна академія оборони України, спеціальність 20.02.22 – «Військова історія»
1991 Київський державний університет ім.Т.Г.Шевченка, специальность «Історія»

Публікації та дослідження:

 1. Розділ у колективній монографії Вєдєнєєв Д. Головні напрями державотворення в Україні в період загострення громадянської війни // Українська революція і державність (1917–1920 рр.) [ Колективна монографія ] – К.: Парламентське видавництво, 1998. – С. 146–172.
 2. Монографія Вєдєнєєв Д., Шевченко С. Українські Соловки. – К.: ТОВ “УВПК “ЕксОб”, 2001. – 208 с.
 3. Розділ у колективній монографії Вєдєнєєв Д.В., Лисенко О.Є. Прояви терору і тероризму у протистоянні радянської влади та ОУН і УПА в західноукраїнському регіоні післявоєнної доби // Політичний терор і тероризм в Україні. ХІХ – ХХ ст. Історичні нариси. [Колективна монографія] – К.: Наукова думка, 2002. – С. 744 – 775.
 4. Стаття Вєдєнєєв Д., Шаповал Ю. Доля Мирона Матвієйко // До новітнього українського світогляду і стратегії. – К.: Економіка і право. – 2002. – С. 113–125.
 5. Книга Вєдєнєєв Д.В. Спеціальні підрозділи руху українських націоналістів та Української повстанської армії (1920-й – кінець 1960-х рр.). Монографія. – К.: Видавництво Національної академії СБ України, 2003.– Ч.1 – 171 с.; Ч.2 – 210 с.
 6. Книга Будков Д.В., Вєдєнєєв Д.В. Слово правди про Україну. Міжнародна інформаційна діяльність Української держави. 1917–1920. Монографія. – К.: “К.І.С.”, 2004. – 235 с.
 7. Книга Вєдєнєєв Д. Історичні типи терористичних проявів в Україні (остання чверть ХІХ ст. – ХХ ст.) // Тероризм та боротьба з ним: теоретико-практичні аспекти. Монографія. – К.: Вид-во НА СБ України, 2004. – С. 19–54
 8. Книга Вєдєнєєв Д.В., Стаднік О.А. Підрозділи спеціального призначення Організації українських націоналістів та Української повстанської армії: документальна спадщина. Збірник документів – К.: Видавництво Національної академії СБ України, 2004. – 235 с.
 9. Книга Вєдєнєєв Д.В., Кучер В.І. Українці проти нацизму: політичний вимір: монографія. – Запоріжжя: “Просвіта”, 2005. – 84 с.
 10. Книга Биструхін Г.С., Вєдєнєєв Д.В. “Міська партизанська війна” як феномен збройної боротьби та спеціальної діяльності. 1945–2005 рр. Монографія. – К.: Видавництво Національної академії СБ України, 2006. – Ч. 1. – 216 с.; Ч.2. – 229 с.
 11. Книга Биструхін Г.С., Вєдєнєєв Д.В. Війна в кам‘яних джунглях. Міська партизанська війна як феномен збройної боротьби та спеціальної діяльності. 1945–2005 рр. Монографія. – К.: Генеза, 2006. – 512 с.
 12. Книга Вєдєнєєв Д.В., Будков Д.В. Юність української дипломатії. Становлення зовнішньополітичної служби України в 1917–1923 роках. Монографія – К.: К.І.С., 2006. – 312 с.
 13. Книга Вєдєнєєв Д.В., Биструхін Г.С. Меч і тризуб. Розвідка і контррозвідка руху українських націоналістів та УПА (1920–1945). Монографія. – К.: Ґенеза. 2006. – 408 с.
 14. Книга Вєдєнєєв Д.В., Биструхін Г.С. “Повстанська розвідка діє точно і відважно…“. Документальна спадщина підрозділів спеціального призначення ОУН та УПА. 1940–1950-ті роки. – К.:К.І.С., 2006. – 568 с.
 15. Книга Солдатенко В.Ф., Бевз Т.А., Бойко О.Д., Вєдєнєєв Д.В. та інші. Український вибір: політичні системи ХХ століття і пошук власної моделі суспільного розвитку. – К.: Парламентське видавництво, 2007. – 576 с.
 16. Книга Пилипчук В.Г., Бєлов О.Ф., Вєдєнєєв Д.В. та інші. Служба безпеки України: становлення, досвід, пріоритети діяльності. Науково-популярне видання. – К., 2007. – 192 с.
 17. Книга Вєдєнєєв Д.В., Биструхін Г.С. Двобій без компромісів. Протиборство спецпідрозділів ОУН та радянських сил спецоперацій. 1945–1980-ті роки: Монографія. – К.: К.І.С., 2007. – 568 с.
 18. Книга Веденеев Д.В. Одиссея Василия Кука. Военно-политический портрет последнего командующего УПА. – К.: К.И.С., 2007. – 208 с.
 19. Книга Веденеев Д. Украинский фронт в войнах спецслужб: Исторические очерки. – К.: К.И.С., 2008. – 432 с.
 20. Книга Вєдєнєєв Д. Задзеркалля історії. Нариси з історії спеціальних служб. – К.:К.І.С., 2008. – 288 с.
 21. Книга Вєдєнєєв Д.В. (член редакційної колегії). Південна Україна: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний вимір. – Одеса: ВМВ, 2009. – 397 с.
 22. Книга Вєдєнєєв Д.В., Биструхін Г.С., Семука А.І. Гострі кігті орла. Сили спеціальних операцій США: історія та сучасність. Монографія. – К.: К.І.С., 2010. – 400 с.
 23. Книга Вєдєнєєв Д.В.,Шевченко С.В. Розвіяні міфи: історичні нариси і статті. – К.: Фенікс, 2010. – 576 с.
 24. Книга Рожен Л.М., Вєдєнєєв Д.В., Гавриленко О.А. та інші. Нариси з історії розвідки суб’єктів державотворення на теренах України. – К.: Преса України, 2011. – 536 с.
 25. Стаття Вєдєнєєв Д. Радянські спецслужби в України в роки Другої світової війни // Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ ст. Історичні нариси. – К.: Наукова думка. – 2011. – Книга друга. – С. 279 – 310.
 26. Книга Держава, влада та громадянське суспільство у документах політичних партій України (кінець 1980-х – перша половина 2011 рр.). Науково-документальне видання. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України. – 808 с. (співупорядник).
 27. Книга Антонюк Я., Баран В., Баранов В., Вєдєнєєв Д. та інші. Історія органів державної безпеки на Волині: документально-публіцистичне видання. – Луцьк: Ініціал, 2012. – 240 с.
 28. Книга Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). – К.: ІПіЕНД, 2012. – 588 с. (член авторського колективу).
 29. Книга Україна під нацистською окупацією: спалені села (1941–1944 рр.): Анотований покажчик / За ред. В. Ф. Солдатенка. – К.: ДП НВЦ «Пріоритети», 2012. – 424 с. (член редакційної колегії).
 30. Книга Вєдєнєєв Д. В., Будков Д.В. Заручниця глобального протистояння. Трагедія Великого Голоду 1932–1933 рр. в Україні у контексті «холодної війни» (1945–1991 рр.): Монографія. – К.: Дорадо-Друк, 2013. – 232 с.
 31. Книга Спалені села і селища Чернігівщини в 1941–1943 роках: злочини проти цивільного населення. Збірник документів і матеріалів. – Чернігів: Десан-Поліграф, 2013. – 224 с. (заступник голови редколегії).
 32. Книга Сожженные села: Украина под нацистской оккупацией. 1941–1944 гг.: Аннотированный указатель. – М.: Фонд «Историческая память», 2013. – 384 с. (член редколлегии).
 33. Книга Каталог зруйнованих храмів і монастирів України. – К.: Пріоритети, 2013. –512 с. (заступник голови редколегії).
 34. Стаття Вєдєнєєв Д. В. Минуле як чинник конфліктогенності в українсько-польських відносинах // Відображення Волинської трагедії в історичній пам’яті польського й українського народів: Монографія. – К.: Пріоритети, 2013. – С.220–238.
 35. Книга Веденеев Д. В., Будков Д.В. Закулисный актер истории: Очерки истории разведки и контрразведки. – К.: К.И.С., 2015. – 392 с.
 36. Книга Вєдєнєєв Д. (співупорядник). Історія розвідки і контррозвідки в Україні. Методичні рекомендації. – К.: ІПК СБУ, 1995. – 26 с.
 37. Книга Вєдєнєєв Д. (співупорядник). З історії розвідки та контррозвідки України. 1918–1919. Збірник документів і матеріалів. – К.: Академія СБ України, 1996. – 182 с.
 38. Книга Вєдєнєєв Д. (співупорядник). Розвідка і контррозвідка України. 1917–1921 рр. Збірник документів і матеріалів. – К.: Ін-т підготовки кадрів СБ України, 1995. – 167 с.
 39. Стаття Вєдєнєєв Д., Козенюк В., Сердюк С. (упорядники) // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. –2000. – № 1. Спецвипуск. [Документи щодо участі органів держбезпеки України у Великій вітчизняній війні].
 40. Книга Вєдєнєєв Д., Кокін С., Лисюк Ю. (упорядники). З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. [Спецвипуск до 15-ї річниці аварії на ЧАЕС]. – 2001. – № 1. – 398 с.

Досягнення та заохочення:

 • Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2007 р.), «Хрестом доблесті» СБ України ІІ ступеня (2008 р.), медалями.
 • Подяка Прем’єр-Міністра України (2012 р.)
 • Лауреат премії імені Володимира Вінниченка (2011 р.)
 • Полковник запасу. Державний службовець 5 рангу.

Участь в редколегіях наукових журналів:

З 2015р. Головний редактор фахового наукового видання «Культура і сучасність»
З 2012 р. Заступник головного редактора фахового наукового видання «Воєнно-історичний вісник»

В ЗМІ:

 • Українські історики. Біобібліографічнийдовідник. – Випуск 3. Серія «Українські історики». –Київ: Інститут історії України НАН України, 2010. – С. 36-38.
 • ПВєдєнєєв Д.В. //Хто є хто в українських суспільних науках. – К., 1997. – С. 60–61;
 • Вєдєнєєв Д.В.Енциклопедія сучасної України.– Т. 4.– С. 216;
 • Вєдєнєєв Д.В. // Хтоє хто в Україні ( http://dovidka.com.ua );
 • Хтоє хто в державному управлінні– К., 2008.– С. 342–343.
 • «Від дитячого садочка до Інституту національної памяті»
Гавеля Оксана Миколаївна

Гавеля Оксана Миколаївна

Кандидат педагогічних наук,
професор

Почала працювати в НАКККіМ у 2003 р.
Науково-педагогічний стаж: 30 років

Досвід роботи:

 • З 2000-2003 р. працювала у Київському славістичному університеті.
 • З 1997-1999 р. працювала у Книжковій палаті України.

Контакти:

НАКККІМ:
Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 11
Тел: (044) 581-99-81
Е-mail: (особиста поштова скринька)
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладання:

Навчальні курси на 2018 - 2019 навч рік:

 • Психологія (Бакалаврат; Інститут публічного управління та кадрової політики, Інститут практичної культурології та арт-менеджменту, Інститут дизайну та реклами, Інститут сучасного мистецтва; 3-й курс)
 • Психологія художньої творчості (Бакалаврат; Інститут сучасного мистецтва; 3-й курс)
 • Педагогіка (Бакалаврат; Інститут публічного управління та кадрової політики, Інститут практичної культурології та арт-менеджменту, Інститут дизайну та реклами, Інститут сучасного мистецтва; 3-й курс)
 • Організація та управління культурно-мистецькими проектами та програмами (Бакалаврат; Інститут практичної культурології та арт-менеджменту; 3-й курс)
 • Управління проектами в соціокультурній сфері (Бакалаврат; Інститут практичної культурології та арт-менеджменту; 3-й курс)
 • Педагогіка вищої школи та педагогічної майстерності (Магістратура; Інститут публічного управління та кадрової політики, Інститут практичної культурології та арт-менеджменту, Інститут дизайну та реклами, Інститут сучасного мистецтва; 1-й курс)
 • Психологія вищої школи (Бакалаврат; Інститут публічного управління та кадрової політики, Інститут практичної культурології та арт-менеджменту, Інститут дизайну та реклами, Інститут сучасного мистецтва; 1-й курс)

Освіта і вчений ступінь:

2013 Докторант Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
1997 Кандидат педагогічних наук: Київського державного інституту культури, спеціальність 13. 00. 05. «Соціальна педагогіка», тема дисертації: Педагогічні умови художньо-творчого виховання обдарованої учнівської молоді у позанавчальний час
1990 Київський державний інститут культури ім. О.Є Корнійчука, культосвітній працівник, керівник самодіяльного хорового колективу (академічний хор)

Публікації та дослідження:

 1. Основи психологічних знань: Методична розробка / Уклад. О.М. Гавеля. - Київський професійно-педагогічний коледж ім. А.Макаренка. – К., 2001. - 14 с.
 2. Етика і психологія ділових відносин: Методична розробка / Уклад. О.М. Гавеля. - Київський професійно-педагогічний коледж ім. А.Макаренка. – К., 2001. - 16 с.
 3. Педагогіка: Навчально-методичний комплекс для студентів мистецького та гуманітарного факультетів. – К.: ДАКККіМ, 2004. – 76 с.
 4. Етика і естетика: Навчально-методичний комплекс для студентів очної, очно-дистанційної та заочної форми навчання.Міністерство освіти і науки України. / Уклад. О.М. Гавеля. – К. : Київський Славістичний університет. Кафедра суспільних дисциплін, 2005. – 59 с.
 5. Психологічний підхід до навчання учнів в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах : Методичні рекомендації./ Уклад. О.М. Гавеля. - ДАКККіМ, 2005. - 23 с.
 6. Психологія: Навчально-методичний комплекс для студентів мистецького та гуманітарного факультетів ДАКККіМ та Інституту дизайну і ландшафту садово-паркової архітектури / Уклад. О.М. Гавеля. - ДАКККіМ, 2006. - 83 с.
 7. Гавеля О.М. Психологія: Навчальний посібник. Част. 1. / О.М. Гавеля. – К.: ДАКККіМ, 2006. – 143 с.
 8. Гавеля О.М. Психологія: Навчальний посібник. Част. ІІ. / О.М. Гавеля. – К.: ДАКККіМ, 2007. – 251 с.
 9. Основи читання лекцій у вищій школі : Методичні рекомендації для магістрів та аспірантів ДАКККіМ / Уклад. О.М. Гавеля. - ДАКККіМ, 2007. - 39 с.
 10. Актуальні проблеми мистецької педагогіки : Робоча програма / Уклад. О.М. Гавеля. - ДАКККіМ, 2009. – 35 с.
 11. Педагогіка : Навчально-методичний посібник / Уклад. О.М. Гавеля. – К. : НАКККіМ, 2010. – 208 с.
 12. Психологія : Навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів НАККІМ. – К. : НАКККіМ, 2012. – 112 с.
 13. Соціологія освіти : Робоча програма / Уклад. О.М. Гавеля, Н.Б. Бабенко. – К. : НАКККіМ, 2012. – 43 с.
 14. Соціальна антропологія : Робоча програма / Уклад. О.М. Гавеля. – К. : НАКККіМ, 2012. – 71 с.
 15. Педагогіка та методика викладання у вищій школі : Навчально-методичний комплекс "Педагогіка та методика викладання у вищій школі" для студентів усіх спеціальностей НАКККіМ / О.М. Гавеля, І.Г. Сафонова, – К. : НАКККіМ, 2013. – 95 с.
 16. Актуальні проблеми мистецької педагогіки : Навчально-методичний комплекс. – К., 2015. – 125 с.
 17. Книга Гавеля О.М. Педагогічні умови художньо-творчого виховання обдарованої учнівської молоді у позанавчальний час». – К. : ДАКККіМ, 2006. – 214 с.
 18. Книга Гавеля О.М. Культурні цінності обдарованої особистості: інтеріоризація в контексті сучасного українського суспільства : Монографія / Оксана Миколаївна Гавеля. – Київ : НАКККіМ, 2014. – 352 с.
 19. Стаття У пошуках шляхів художньо-творчого виховання молоді в умовах шкіл спеціалізованого профілю / Питання культурології. Міжвідомчий збірник № 12. – К. :КДІК, 1993. – С. 134-143.
 20. Стаття Проблеми і перспективи використання сучасних технічних засобів в культурно-дозвіллєвій діяльності / Питання культурології. Міжвідомчий збірник. – № 12. – К : КДІК, 1994. – С. 158-167.
 21. Стаття Функціонування психологічної служби у сфері творчої і рекреаційної діяльності учнівської молоді спеціалізованих шкіл України / Збірник статей аспірантів КДІК. – К., КДІК, 1994. – С. 31-40.
 22. Стаття Використання досвіду організації художньо-освітньої роботи з учнівською молоддю у Німеччині / Питання культурології. Міжвідомчий збірник. – № 14. – К. : КДІК, 1996. – С. 305-318.
 23. Стаття Дослідження читацьких інтересів учнівської молоді спеціалізованих шкіл / Вісник Книжкової палати. – № 1. – К. : КДІК, 1997. – С. 16-17.
 24. Стаття Проблеми задоволення інформаційних потреб обдарованої учнівської молоді. / Збірник наукових праць Уряду України: Україна на порозі третього тисячоліття: Духовність і художньо-естетична культура. – К. : Науково-дослідний інститут «Проблем людини», 1999. – С. 30-61.
 25. Стаття Художньо-творче виховання обдарованої молоді у позанавчальний час в умовах спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій як соціально-педагогічна проблема / Збірник наукових праць Уряду України: Духовність і художньо-естетична культура. – К. : Науково-дослідний інститут «Проблем людини», 2000. – С. 51-83.
 26. Стаття Історичні передумови і перспективи художньо-творчого виховання обдарованої учнівської молоді в Україні з урахуванням вимог постіндустріального суспільства / Вісник Книжкової палати України. – 2002. - № 10. – С. 27-33.
 27. Стаття Психолого-педагогічні аспекти інформаційного забезпечення керівних кадрів культури і мистецтва / Вісник Книжкової палати. – № 12 (101). – К. : Книжкова палата України, 2004. – С. 26-29.
 28. Стаття Вплив релятивістської культури на процес художньо-творчого виховання обдарованої учнівської молоді у позанавчальний час / Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : Збірник наукових праць. – Випуск ХУІІ. – К. : ДАКККіМ, 2006. – С. 260-275.
 29. Стаття Трансформація культурних цінностей в умовах функціонування конвергентної журналістики / О. Гавеля / Вісник Книжкової палати. – 2008. – № 12. – C. 35–37.
 30. Стаття Антропологізм та антропоцентризм як основні джерела культурної антропології. / Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : Зб. наук. праць. – Випуск ХХІІІ. – К. : ДАКККіМ, 2009. – С. 111-123.
 31. Стаття Свобода волі в життєтворчості філософів срібної доби: М.О. Лосського, М.О. Бердяєва та П.О. Флоренського. / Вісник Державної Академії керівних кадрів культури і мистецтв : Зб. наук. праць. – К. : ДАКККіМ. – № 2. – 2009. – С. 3-7.
 32. Стаття Тема свободи творчості в працях філософів срібної доби: М.О. Лосського, М.О. Бердяєва та П.О. Флоренського. / Вісник Державної Академії керівних кадрів культури і мистецтв : Зб. наук. праць. – К. : ДАКККіМ. – 2009. – № 3. – С. 46-50.
 33. Стаття Формування культурних цінностей обдарованої особистості в умовах економічної та соціальної нерівності. / Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. – К. : ДАКККіМ, 2010. – С. 187 – 199.
 34. Стаття Прогнозування подальших змін в ієрархії культурних цінностей українського суспільства в аспекті глобалізаційних змін / Вісник Книжкової палати України. – К. : Книжкова палата України. – №8. (169). – 2010. – С. 37-42.
 35. Стаття Методологія дослідження соціальної та природної сутності обдарованої особистості / Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Зб. наук. праць. Випуск ХХУІІ. – К. : НАКККіМ, 2011. – С. 315-323.
 36. Стаття Особливості культурної самоідентифікації обдарованої особистості. / Культура і сучасність : Альманах. – № 1. – К. : НАККіМ, 2011. – С. 132-137.
 37. Стаття Проблема історичної спадкоємності в збереженні та трансляції культурних цінностей / Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури»: Зб. наук. праць. – К. : НАКККіМ, 2012. – Випуск ХХУІІІ. – С. 110-122.
 38. Стаття Формування культурних цінностей обдарованої особистості в демократичному суспільстві / Вісник Державної Академії керівних кадрів культури і мистецтв : Зб. наук. праць. – №2. – К. : Міленіум, 2012. – № 2. – С. 57-62.
 39. Стаття Культурні цінності студентів вишів України в аспекті їх полікультурної компетентності / Культура і сучасність: Альманах. – № 1. – К.: НАКККіМ, 2012. – № 1. – С. 58-62.
 40. Стаття Обдарована особистість – як творець цінностей «елітарної» культури / Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Зб. наук. праць. – Вип. XXIX. – К. : НАКККіМ. – 2012. – С. 170-180.
 41. Стаття Трансформація культурних цінностей обдарованої особистості в умовах електронної культури / Збірник наукових праць: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного ун-ту. – Рівне, 2012.
 42. Стаття Місце людини у світі та часі: культурологічні розвідки / Світогляд. – № 4 (36). – 2012. – С. 56-63.
 43. Стаття Культурологічний аналіз читацьких інтересів обдарованої молоді вищих навчальних закладів України (перша частина) / Вісник Книжкової палати України. – К. : Книжкова палата України. – № 3 (188). – 2012. – с. 49-51.
 44. Стаття Культурологічний аналіз читацьких інтересів обдарованої молоді вищих навчальних закладів України (друга частина) / Вісник Книжкової палати України. – К. : Книжкова палата України. – № 4 (189). – 2012. – С. 40-44.
 45. Стаття Основні положення квантово-орбітальної теорії культурології / Вісник Книжкової палати України.– К. : Книжкова палата України. – № 8. – 2013. – С. 47-50.
 46. Стаття Інтеріоризація культурних цінностей обдарованої особистості в аспекті квантово-орбітальної теорії культурології / Вісник Книжкової палати України. – К. : Книжкова палата України.– № 9. – 2013. – С. 45-49.
 47. Стаття Культурологічний аналіз сучасного стану та перспектив розвитку обдарованої особистості у контексті художньої культури України / «Культура і сучасність»: Альманах– № 1. – К. : НАКККіМ, 2013. – С. 72-77
 48. Стаття Історичні передумови розвитку видатних здібностей Т. Г. Шевченка / Тарас Шевченко буде жити у віках : Шевченкознавчі студії, присвячені 200-річчю з дня народження Великого Кобзаря. К. : НАКККіМ, 2014. – С. 108-117.
 49. Стаття Адажіо / Наукова установа «Велика українська енциклопедія». – К., 2015. (3 стор. електронна версія)
 50. Стаття у енциклопедичному словнику Авторська пісня / Наукова установа «Велика українська енциклопедія». – К., 2015. (3 стор. електронна версія).
 51. Стаття Функціонування сучасного мистецтва України в аспекті його впливу на культурні цінності обдарованої особистості / Современное социально-гуманитарное знание в России и за рубежом : Сб. науч. работ : Культурология. – Пермь. – 2013. – С. 123-127.
 52. Стаття Стратегії управління процесами інтеріоризації культурних цінностей обдарованої особистості в умовах націотворення в Україні / Культура і Сучасність: Альманах. – К. : Міленіум, 2014. – № 2. – С. 13-20.
 53. Стаття Діяльність творчої молоді України як реалізація культурних цінностей та духовних надбань сучасної цивілізації / Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. – К. : Міленіум, 2014. – Вип. ІІ (3). – С. 42-49.
 54. Стаття Методологія дослідження понять «обдарованість» та «інтеріоризація культурних цінностей обдарованої особистості» у працях українських і зарубіжних учених / Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. – К. : Міленіум, 2014. – № 4. – С. 17-22.
 55. Стаття Философско-культурологические подходы к расшифровке ценностных кодов современной картины мира через понимание культуры и природы одаренной личности / Научный журнал «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук», – Москва, 2014. – № 11-1. – С. 417-420.
 56. Стаття Современное состояние и перспективы интериоризации культурных ценностей одаренной личности (украинский контекст) / Научно-практический журнал «Искусство и культура» Витебский государственный университет имени П.М. Машерова, Белоруссия, 2015. – № 1 (17). – С. 67-73.

Конференції:

2014 Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Перші наукові читання присвячені пам’яті доктора історичних наук, профессора О. І. Путра» (Київ). Доповідь: Культурологічний, аксіологічний та акмеологічний підходи до розуміння поняття обдарованості в сучасній науціВсеукраїнська науково-практична конференція «Охорона культурної спадщини в Україні: аспекти соціокультурної взаємодії» (Київ). Доповідь: Багатовимірна діяльність суб’єктів нових культурних цінностей в умовах сучасного державотворення в Україні V Международная научно-практическая конференция «Традиции и современное состояние культуры и искусств» (Мінськ). Доповідь: Ценностные коды современной картины мира в творчестве украинских художников и мастеров
2013 Вторая Всероссийская с международным участием заочная научно-практическая конференция «Современное социально-гуманитарное знание в России и за рубежом» (Пермь). Доповідь: Функціонування сучасного мистецтва України в аспекті його впливу на культурні цінності обдарованої особистості IV Международная научно-практическая конференция «Традиции и современное состояние культуры и искусств» (Мінськ). Доповідь: Реализация многосторонней деятельности субъектов культурных ценностей в современной Украине
2012 Шоста Міжнародна науково-творча конференція, присвячена 10-річчю кафедри мистецьких технологій «Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології» (Київ). Доповідь: Гуманістичний характер культурних цінностей обдарованої особистості (з досвіду роботи дитячих шкіл мистецтв і центрів дитячої та юнацької творчості України) Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація освіти і культура : Традиції та сучасність» (Варшава). Доповідь: Інтерактивні технології в галузі сучасної освіти і культури

Професійні інтереси:

 • Психологія
 • Психологія художньої творчості
 • Педагогіка
 • Організація та управління культурно-мистецькими проектами та програмами
 • Управління проектами в соціокультурній сфері
 • Педагогіка вищої школи та педагогічної майстерності
 • Психологія вищої школи
 • Соціологія
 • Соціальна педагогіка
 • Соціальна антропологія
 • Культурологія
 • Хорове диригування
Гусаренко Валентина Анатоліївна

Гусаренко Валентина Анатоліївна

Старший викладач

Почала працювати в НАКККіМ 2018 р. Науково-педагогічний стаж — 30 років.

Викладання:

 • Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська).

Професійна діяльність:

2000-2002рр. вчитель англійської мови середньої загальноосвітньої школи № 316 м. Київ.
2002-2003рр. викладач англійської мови в геоло-розвідувальному технікумі.
2004-2014рр. ст. викладач кафедри іноземних мов у Державному університеті технологій та дизайну.
2015-2018 рр. ст. викладач кафедри іноземної філології та перекладу філологічного факультету університету «Україна».
2018р. ст. викладач кафедри гуманітарних наук Інституту практичної культурології та арт-менеджменту НАКККіМ.

Освіта і вчений ступінь:

- Закінчила Національний державний педагогічний університет імені М. Драгоманова.

Публікації і дослідження:

Участь у 7 наукових конференціях філологічного факультету університету «Україна».

Тихомирова Людмила Миколаївна

Тихомирова Людмила Миколаївна

старший викладач

ЛИЧКОВАХ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

ЛИЧКОВАХ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

професор
Доктор філософських наук
Член Cпеціалізованої вченої ради
Заслужений працівник народної освіти України

Освіта і вчений ступень:

1992p. Заслужений працівник народної освіти України.

Професійна діяльність:

1976p. Чернігівський педагогічний інститут (нині Чернігівський педагогічний університет).
1990-1997pp Завідувач кафедри теорії та історії культури.
1997-1998pp Завідувач кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін.
1998-2001pp Завідувач кафедри етики, естетики та культурології.
2001-2011pp Завідувач кафедри філософії та культурології.
2016p. Член Cпеціалізованої вченої ради Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Наукові або творчі роботи, досягнення, публікації, монографії, навчальні посібники:

 • 1981 року захистив кандидатську дисертацію «Естетичне переживання і соціальна активність особи»;
 • 1996 року захистив докторську дисертацію «Людське світовідношення як предмет естетичного аналізу»;
 • 2001 року надано вчене звання професора;
 • 2005 року обрано академіком Академії наук вищої школи України, Міжнародної Академії духовних наук.

Нагороджений Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України. Член спеціалізованої Вченої Ради Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова за спеціальностями «Релігієзнавство», «Естетика». Автор близько 500 наукових праць: у тому числі 10 монографій, 2 навчальних посібників. Через аспірантуру підготував 9 кандидатів філософських наук за спеціальністю «Естетика».

Сфера сучасних наукових інтересів: метафілософія універсалізму, філософія етнокультури, культурологічна регіоніка, славістика, українознавство, ноологія, етіологія, діалогіка культури.

Бондаренко Олег Олегович

Бондаренко Олег Олегович

Доцент

Освіта і вчений ступінь:

2012 р. Національний університет «Києво-Могилянська академія», базова вища освіта, напрямок підготовки «Філософія», кваліфікація бакалавра, КВ № 43449834;
2013 р. КНУ ім. Т. Г. Шевченка, повна вища освіта, спеціальність «Філософія», кваліфікація спеціаліста філософії, викладача філософських дисциплін, КВ № 45228964;
2017 р. КНУ ім. Т. Г. Шевченка, захист дисертації за спеціальністю «Естетика», науковий ступінь кандидата філософських наук (прирівнюється до диплома доктора філософії), ДК № 045243;

Професійна діяльність, робота в якості:

- ТОВ «ПЗОШ I-II ст. для хлопчиків «Кадетство»»; 02.09.2015 – 15.10.2015; 07.11.2017 – 31.05.2018; вчитель російської мови та літератури; Класи – 5 – 10.
- Альтернативна школа «Домашня школа у Києві»; 01.09.2016 – 25.05.2018; вчитель історії, зарубіжної літератури; класи 5 – 6.
- Індивідуальна підготовка учнів до складання іспитів у школі екстернів; 09.2014 – 05.2015; Підготовка проводилася за такими напрямами – українська мова, всесвітня історія, історія України, зарубіжна література; Класи – 5-й, 6-й, 7-й.
- ЗОШ I-III ступенів №108, м. Київ; 30.08.2013 – 18.08.2014; вчитель історії, зарубіжної літератури, художньої культури. Класи – 5 – 11.

Публікації і дослідження:

 1. Бондаренко О. До проблеми визначення літературного тексту в парадигмі текстоцентризму / Гілея: науковий вісник. – Випуск 117(2). – 2017. – С. 170-174;
 2. Бондаренко О. Ж. Батай: література як дискурс зла / О. Бондаренко // Традиційна щорічна міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2016», 20-21 квіт.2016 р.: [матеріали доповідей та виступів]. – Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2016. – Ч.5. – С.92-94;
 3. Бондаренко О. Зло: етичний та естетичний вимір / Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: Філософські науки. – Випуск 21. – 2015. – С. 209-218;
 4. Бондаренко О. Літературоцентричність та владний дискурс / Гілея: науковий вісник. – Випуск 91(12). – 2014. – С.280-282.;
 5. Бондаренко О. Народження літературного тексту з духу зла / Гілея: науковий вісник. - Випуск 107(4). – 2016. - С. 279-283;
 6. Бондаренко О. Оптика зла в літературному тексті / Гілея: науковий вісник. - Випуск 101(10). – 2015. - С. 342-345;
 7. Бондаренко О. Своєрідність художнього профетизму російської літератури: модуси зла на шляху від «твору до тексту» / Вісник Київського національного університету Тараса Шевченка. Серія Філософія. Політологія. - випуск 1(120). – 2016. - С. 8-12;
 8. Бондаренко О. Ф. М. Достоєвський як складова «владного дискурсу» / О Бондаренко // Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми формування громадської думки в сучасній Україні», 14 лист.2014 р.: [матеріали доповідей та виступів]. – Київ: Київський національний університет культури і мистецтв, 2014. – С.156-160.
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.(особиста поштова скринька)
Ільюшин Ігор Іванович

Ільюшин Ігор Іванович

Професор кафедри гуманітарних дисциплін
Доктор історичних наук

Освіта і вчений ступень:

- Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка

Професійна діяльність:

1995 р. доцент кафедри історії слов’ян Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка
2004 р. професор, завідувач кафедри міжнародних відносин Київського славістичного університету
2018 р. професор кафедри гуманітарних дисциплін Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

Почесні звання та нагородиі:

 • 2007 р. – Лауреат нагороди Польського історичного товариства Pro historia Polonorum;
 • 2008 р. – Почесна грамота Міністерства закордонних справ України за особистий внесок у розвиток українсько-польського співробітництва;
 • 2009 р. – Лауреат нагороди Капітули Українсько-польського поєднання;
 • 2015 р. – Член українсько-польського Форуму істориків при Українському і Польському Інститутах національної пам’яті;
 • 2017 р. – Член українсько-польського Форуму Партнерства при Міністерстві закордонних справ України;
 • 2018 р. – Лауреат нагороди ім. І. Виговського Інституту Східної Європи Варшавського університету.
Андерсон Людмила Вадимівна


Хомич Тетяна Анатоліївна


Литвин Сергій Харитонович

проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків
професор кафедри

Освіта і вчений ступень:

1984 p. військово-педагогічний факультет Військово-політичної академії

Професійна діяльність:

1970–2006pp служба у Збройних силах
1984–1995pp науково-педагогічна робота (Сімферопольське вище військово-політичне училище
1995–2001pp Севастопольський військово-морський інститут
2001–2006pp Національна академія оборони України
2008–2012pp Київська державна академія водного транспорту
2012–по т.час Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Почесні звання та нагородиі:

 • доктор історичних наук (2001);
 • орден святого Володимира 3 ст.;
 • \
 • понад 20-ть медалей Збройних сил СРСР та Збройних сил України;
 • професор (2003);
 • академік Академії вищої освіти України (2017).

Наукові або творчі роботи, досягнення, публікації, монографії, навчальні посібники:

 • Автор 4-х монографій, близько 150 публікацій в основному з історії національно-визвольної боротьби українського народу 1917 – 1921 рр.;
 • Головний редактор наукових журналів «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія» та «Воєнна історія».;
 • та 8 навчальних посібників.

Національна академія
керівних кадрів культури
і мистецтв
Адреса: вул. Лаврська, 9, корп. 15,
м.Київ, 01015, Україна
Ви можете отримати інформацію щодо вступу в Академію за тел. (044) 288-80-81
Понеділок-п'ятниця 09:00-18:00
Контакти
Інститут практичної культурології та арт-менеджменту:
(044) 280-94-12
Інститут сучасного мистецтва:
(044) 280-91-84
Інститут дизайну та реклами:
(044) 280-27-02
Центр неперервної культурно-мистецької освіти:
(044) 280-34-04
Приймальна ректора:
(044) 280-22-82
Приймальна комісія:
(044) 288-80-81
Факс: (044) 280-92-09
Відділ кадрів та документозабезпечення:
(044) 280-92-09
Антикорупційний уповноважений:
(044) 280-02-57
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ми в соцiальних мережах: