Національна академія
керівних кадрів культури
і мистецтв

кафедра дизайну середовища

ЗАВАРЗІН ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

ЗАВАРЗІН ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
КАНДИДАТ ТЕХНІЧНИХ НАУК
АРХІТЕКТОР

В 1993 році закінчив Київський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Архітектура»; в 1997 закінчив аспірантуру Київського державного технічного університету будівництва і архітектури за спеціальністю «Технічна естетика».

У 2001 році здобув науковий ступінь кандидата технічних наук на підставі захисту дисертації на тему «Геометрія і семіотика естетичної інформативності предметного середовища». Одержав подяку Київського міського голови за вагомі досягнення в професійній діяльності та з нагоди дня архітектора 01 липня 2002 року.

Член Національної спілки архітекторів України з 2002 року, член Спілки урбаністів України з 2001 року, асоційований член Американського інституту архітекторів з 2011 року, сертифікований архітектор України з 2012 року.

Досвід роботи:

На даний час викладач, доцент кафедри дизайну середовища Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Загальний Науково-педагогічний стаж складає понад 15 років.

2014 по 06.2017 Працював доцентом кафедри Дизайну інтер’єру і меблів Київського Національного університету технологій та дизайну.
2010 по 2014 Працював на посаді доцента кафедри ландшафтної архітектури Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.
2008 по 2010 Займав посаду головного архітектора проектів ряду провідних проектно-творчих установ.
2005–2007 Працював на посаді головного архітектора науково-дослідного і проектного інституту «Київсоюзшляхпроект», лідера в галузі вітчизняного мостобудування.
2004–2006 Працював на посаді доцента кафедри дизайну середовища Київського національного університету культури і мистецтв, у 2005 році очолював цю кафедру.
2002–2003 Був запрошений до міжнародної співпраці в галузі освіти і науки між Україною і Китайською народною республікою. Працював на посаді закордонного експерта в галузі містобудування і дизайну середовища, професора Жедзянського Нормал університету.
1997–2002 пройшов шлях від молодшого до старшого наукового співробітника Державного науково-дослідного інституту теорії та історії архітектури і містобудування. В ці ж роки працював викладачем архітектурного факультету Київського національного університету будівництва і архітектури.

Викладання:

Навчальні дисципліни на 2019–2020 навчальний рік:

 • дизайн архітектурного середовища;
 • проектування;
 • обладнання об`єктів і систем міського середовища;
 • комп’ютерні технології у дизайні.

Публікації та дослідження:

 1. НОМ: Безвідповідальні фантазії на тему // А+С: Архітектура і Структура. –Вип.1–2. –2017. –С.230–235.
 2. Мистецтво архітектури Китаю // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія: Зб. наукових праць / ІПСМ НАМ України. –К.: Хімджест, 2016. –Вип.12. –С. 43–52.
 3. Семіотика архітектури громадських будівель і споруд // Етнодизайн: Європейський вектор розвитку і національний контекст: Зб. наук. праць. –Кн. 3. –Полтава: ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2015. –С. 129-136.
 4. Схема развития киевского метрополитена до 2200 года с реорганизацией существующих линий Kiev Otherwhere: Киев которого никогда не было. Киев каким он был. Киев каким бы он мог быть. –К.: А+С, 2014. –С.138-139.
 5. Семіотика архітектури громадських будівель // Мистецтвознавчі записки: Зб. Наук. праць. –Вип. 21. –К.: Міленіум, 2012. –С.128-134.
 6. Тектонічна культура творів архітектури та дизайну // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини: Зб. наук. праць. –Вип.7. –К.: Хімджест, 2010. –С.87-91.
 7. Культура й естетика мостів // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини: Зб. наук. праць. –Вип.7. –К.: Хімджест, 2010. –С.82-86.
 8. Питання ідеології, освіти і дизайну // Технічна естетика і дизайн: Зб. наук. праць. –Вип.3-4. –К.: Віпол, 2004. –С.36-41.
 9. Концепция теории дизайна среды // Теорія та історія архітектури і містобудування: Зб. наук. праць. –Вип.5. –К.: НДІТІАМ, 2002. –С.52-59.
 10. Технічна естетика та сучасний дизайн будівель // Технічна естетика і дизайн: Зб. наук. праць. –Вип.1. –К.: Віпол, 2001. –С.87-91.

Професійні інтереси:

 • київський ландшафт, проблеми розвитку міського середовища та транспортної інфраструктури;
 • питання технічної естетики і дизайну, фотомистецтво;
 • дослідження з історії архітектури.

Тест з дисципліни "Історія мистецтв і дизайну"

Матеріали для дистанційного навчання на I семестр 2020 н.р.

 Група  Навчальна дисципліна
Денна форма
1 курс бакалавр
   
1 курс магістратура
   
Заочна форма
1 курс бакалавр
   
2 курс бакалавр
   
3 курс бакалавр
 БДЗ-14-9з Основи дизайну інтер'єра
  Історія мистецтв і дизайну
  Ландшафтна архітектура і дизайн
  Рисунок
  Живопис
  Проєктування
  Комп'ютерне проєктування
  Основи дизайну архітектурного середовища
   
4 курс бакалавр
   
1 курс магістратура
   

  

Метою освітньої діяльності кафедри є підготовка високопрофесійних фахівців у галузі дизайну середовища, здатних конкурувати на європейському ринку праці.
Кафедра є випусковою та забезпечує навчання студентів за спеціальністю «Дизайн».
Робота кафедри зорієнтована на:
 • підготовку дослідників і практиків, здатних сприяти розробці новітніх технологій у галузі ландшафтної архітектури та міського середовища;
 • підготовку нового покоління спеціалістів у галузі дизайну, ландшафтного проектування, реконструкції та реставрації об’єктів ландшафтної архітектури, пам’яток садово-паркового мистецтва, історії та збереження індустріальної спадщини, дизайну міського середовища для самостійного аналізу національних і глобальних проблем і практичного їх застосування;
 • підготовку високопрофесійних фахівців у галузі ландшафтної архітектури та дизайну міського середовища, які здатні аналізувати й розробляти дизайнерські рішення та сприяти їх упровадженню.
Загальні відомості
Кафедра здійснює викладання на високому професійному рівні понад 15 дисциплін, які забезпечені необхідною навчально-методичною літературою: робочими програмами, навчально-методичними комплексами, навчальними посібниками, підручниками тощо.
Професорсько-викладацький склад кафедри – це знані в Україні вчені з напрямів ландшафтної архітектури і дизайну, комп`ютерного і ландшафтного проектування, паркознавства, декоративного рослинництва – професори: А.Д. Жирнов, С.І. Кузнецов, С.В. Сьомка; доценти: О.О. Заварзін, Л.І. Крупкіна, Н.Ю. Меженна, О.В. Мазніченко, І.Г. Новосад; старші викладачі: І.В. Креховецький, О.О. Гореленко автори наукових монографій і навчальних посібників; члени дизайнерських, архітектурних і художніх спілок України.
Освітні ступені: бакалавр, магістр.
Студенти мають можливість проходити навчальну та виробничу практику на базі провідних фірм, установ та організацій України.
 
Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:

1. Декоративне рослинництво, ґрунтознавство
2. Комп`ютерне проектування
3. Матеріалознавство
4. Проектування
5.Історія, теорія, типологія ландшафтного мистецтва
6.Історія, теорія, типологія інтер`єрів
7.Дизайн інтер`єру
8.Виставковий дизайн
9.Декоративно-оздоблювальні матеріали для інтер`єрів та екстер`єрів
10.Дизайн ландшафту
11.Дизайн архітектурного середовища
12.Ергономіка у дизайні середовища
13.Ландшафтна архітектура і дизайн
14.Макетування та моделювання у дизайні середовища
15.Моделювання та макетування у ландшафтному дизайні
16.Меблі та обладнання у інтер`єрі
17.Міська реклама та оформлення вітрин
18.Мистецтво інтер`єру
19.Обладнання об`єктів і систем міського середовища
20.Основи дизайну інтер`єру
21.Проектування меблів
22.Технологія ландшафтного будівництва
23. Комп’ютерні технології у дизайні
24. Паркознавство
25.Озеленення інтер`єрів і зимові сади
26.Візуальне проектування
27.Універсальний дизайн
28.Наукові дослідження у дизайні середовища

 

Кар`єрні перспективи:
 • центральні органи виконавчої влади у сфері житлово-комунального та зеленого господарства; міські, районні, обласні та державні адміністрації, неурядові організації;
 • викладач середніх спеціальних і вищих навчальних закладів, дослідник у наукових організаціях, інститутах і центрах, дизайнер-проектувальник у проектних інститутах, бюро та спеціалізованих фірмах;
 • керівник ландшафтно-дизайнерських підрозділів, творчих майстерень, дизайн-студій, фірм тощо;
 • ландшафтний архітектор спеціалізованих організацій, фірм і підприємств зеленого господарства;
 • підприємець з питань ландшафтного дизайну, озеленення та благоустрою територій;
 • менеджер з дизайну та реклами.
ОСВІТНІ РІВНІ ТА ОСВІТНІ ПРОГРАМИ
 
БАКАЛАВР
(денна, заочна форми навчання: 4 роки)
Галузь знань 02 «Культура і мистецтво»
Спеціальність 022 «Дизайн»
Освітня програма «Дизайн середовища»
Конкурсні ЗНО: українська мова та література, історія України, творчий конкурс із фаху
На основі диплома «бакалавра» студенти можуть продовжити навчання в магістратурі за відповідними програмами магістерської підготовки, що діють в Інституті дизайну та реклами, отримати кваліфікацію «Дизайнер середовища, викладач».
МАГІСТР
(денна, заочна форми навчання: 1,5 роки)

 

Галузь знань 02 «Культура і мистецтво»
Спеціальність 022 «Дизайн»
Освітня програма «Дизайн середовища»
Тестування з іноземної мови та фахове випробування
До вступу допускаються абітурієнти, які здобули освітні рівні «Бакалавр», «Спеціаліст».

 Матеріали вибіркових дисциплін, передбачених навчальними планами на 2019-2020 н.р.

(натисніть назву дисципліни, щоб відкрити анотацію в форматі PDF)
 
Бакалавр

Магістр

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ
(до кожної освітньо-професійної програми наявні рецензія-відгук від стейкхолдерів)

Рецензія-відгук

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД

Жирнов Анатолій Дмитрович

Жирнов Анатолій Дмитрович

професор

Контакти:

НАКККІМ:
м. Київ, 01015.вул. Лаврська, 9, корпус 7, каб. 26
Тел: +380 (44) 280-45-54
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Жирнов Анатолій Дмитрович – архітектор, професор, кандидат сільськогосподарських наук, член Національної спілки архітекторів України, член Спілки дизайнерів України, почесний президент Гільдії ландшафтних архітекторів України, голова журі конкурсу Національної премії «Україна квітуча», багаторазовий голова журі Традиційної виставки квітів у Києві, обирався Народним депутатом Міської ради м. Львова.

Брав активну участь у багатьох національних і міжнародних виставках, нагороджений медалями, грамотами, дипломами, 2008 р. став лауреатом Національної премії «Україна квітуча», проводить майстер-класи у різних містах України, у 2017 р. отримав звання «Почесний професор Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв».

Працюючи науковцем, практиком, організатором у галузі ландшафтної архітектури, А. Д. Жирнов постійно займається теоретичним і науковим опрацюванням проблем теорії ландшафтної композиції, реконструкції та реставрації парків пам’яток садово-паркового мистецтва, сучасними технологіями у ландшафтному будівництві. Під його керівництвом і за його участі пройшли Міжнародні науково-практичні конференції:

 • Проблеми ландшафтної архітектури, урбоекології та озеленення населених місць, Львів, 1997;
 • Проблеми ландшафтної архітектури Києва та великих міст України, Київ, 1999;
 • Ландшафтний дизайн виробничого середовища, Одеса, 2004;
 • Індустріальна спадщина в культурі і ландшафті, Київ, 2005, 2007.

У творчому доробку А. Д. Жирнова – експериментальні гуртожитки підвищеного комфорту у Львові й Одесі, готелі і житлові будинки в багатьох містах України, громадські споруди та парки, монографії, посібники і спеціалізовані журнали.

Під час підготовки до ЄВРО-2012 А. Д. Жирнов був запрошений Генеральним директором КО «Київзеленбуд» Миколою Назаренком як радник для генерації ідеї оздоблення Києва до спортивного свята. У результаті Київ зустрів гостей оригінальним і гарним квітковим оформленням, на жаль, через брак часу багато ідей були відкладені для подальшої їх реалізації та повернення місту Києву слави зеленої столиці світу.

Останні наукові розробки, якими опікується А. Д. Жирнов, повинні суттєво вплинути на загальний розвиток сучасної практики національного ландшафтного проектування і будівництва:

 • формування та використання образів води, рослинності в ландшафтній композиції;
 • лінія, форма та метафора у формуванні парку;
 • дослідження етнічних особливостей у формуванні ландшафтів;
 • рекомендації для створення парків для людей з обмеженими можливостями;
 • дослідження та використання оптичних ілюзій при створенні ландшафтних об’єктів;
 • використання вертикальних садів в оптимізації середовища міста;
 • подолання гіподинамії за допомогою ландшафтних чинників;
 • ландшафтний конструктор для проектування парків різних країн світу.
КУЗНЕЦОВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

КУЗНЕЦОВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

Доктор біологічних наук, професор
Працював у НАКККіМ – 1998–2005 рр., з 2017 року
Науково-педагогічний стаж – 52 роки

Освіта:

1990 захист докторської дисертації (біологічні науки, спеціальність “Лісові культури, селекція, озеленення міст”)
1969 захист кандидатської дисертації
1965–1968 аспірантура в Державному Нікітському ботанічному саду ВАСГНІЛ (м. Ялта)
1962 Українська сільськогосподарська академія, лісогосподарський ф-т, інженер лісового господарства

Професійна діяльність:

1962–1965 інженер охорони і захисту лісу Чалдайського мехлісгоспу, Цілинний край Павлодарська облась КазРСР
1968–1979 молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу дендрології та декоративного садівництва Державного Нікітського ботанічного саду, м. Ялта
1979–2017 старший науковий співробітник, зав. відділу паркознавства, дендрології, головний науковий співробітник відділу дендрології Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка Національної Академії наук України
з квітня 2017 професор кафедри ландшафтного мистецтва та міського середовища Інституту дизайну та реклами НАКККіМ

Досягнення та нагороди:

 • Підготував 24 кандидати та трьох докторів наук, які нині працюють у ботанічних садах, дендропарках, заповідниках, вищих навчальних закладах України;
 • Керував Цільовою міською комплексною науково-технічною програмою “Оздоровлення навколишнього середовища м. Києва (розділ “Раціоналізація зелених насаджень”;
 • Був керівником сьомих науково-дослідних тем в НБС НАНУ;
 • Разом з науковцями підготував рекомендації з формування зелених насаджень при пам’ятках Київської Русі (на прикладі м. Києва), розробив концепцію розвитку ботанічних садів та відродження старовинних парків України, формування основних типів експозицій у ботанічних садах і дендропарках України;
 • Член двох спеціалізованих рад (НБС ім. М. М. Гришка та НУБіП) із захисту дисертацій;
 • Нагороджено премією імені академіка Миколи Миколайовича Гришка за досягнення в галузі інтродукції рослин;
 • Нагороджено Відзнакою Національної Академії наук України “За підготовку наукової зміни”;
 • Має грамоту від керівництва Відділення загальної біології НАН України та подяку від Ректора Національного університету біоресурсів та природокористування України.

Викладання:

 • декоративне рослинництво;
 • паркознавство;
 • проектування.

Публікації і дослідження:

Понад 300 наукових публікацій, у т. ч. 15 довідників, монографій, посібників, з яких найвідоміші:

 1. Кузнецов С. І. Основы интродукции и культуры хвойных Древнего Средиземноморья на Украине и в других районах Юга СССР / С. И. Кузнецов, отв. ред. А. Л. Лыпа. – К.: Наук. думка, 1984. – 124 с.;
 2. Деревья и кустарники, культивируемые в Украинской ССР. Голосеменные: справ. пособ. / С. И. Кузнецов, П. Я. Чуприна, Ю. К. Подгорный и др. – К.: Наук. думка, 1985. – 200 с. ил;
 3. Формирование основных типов экспозиций в ботанических садах и дендропарках / С. И. Кузнецов, Ю. А. Клименко, Г. А. Миронова и др. – К.: Наук. думка, 1994. – 200 с. ил;
 4. Старовинні парки України загальнодержавного значення. Ч. І. Полісся та Лісостеп: довідник / Ю. О. Клименко, С. І. Кузнецов, В. Н. Черняк. – Тернопіль: Мандрівець, 1996. – 106 с.;
 5. Порайонний асортимент дерев та кущів України / В. В. Пушкар, С. І. Кузнецов, Ф. М. Левон. – К.: ДІЖКГ Держбуду України, 1998. – 187 с.;
 6. Дендрофлора України. Дикорослі та культивовані дерева й кущі. Голонасінні / М. А. Кохно, В. І. Гордієнко, Г. С. Захаренко, О. М. Колесниченко, С. І. Кузнецов та інш. – К.: Вища школа, 2001, 207 с.;
 7. Декоративна дендрологія: навч.-метод. посіб. / В. В. Пушкар, С. І. Кузнецов. – К.: 2006. – 88 с.;
 8. Інтродукція таксодієвих в Лісостепу України / С. І. Слюсар, С. І. Кузнецов. – К.: Вид. центр. НАХ, 2008. – 154 с., іл.;
 9. Паркознавство: навч. посіб. / С. І. Кузнецов, О. М. Багацька. – К.: ЦП “Компринт”, 2011. – 156 с.;
 10. Асортимент дерев, кущів та ліан для озеленення в Україні / С. І. Кузнецов, Ф. М. Левон, В. В. Пушкар – Вид. 2-е, перероб. і доповн. – К.: ЦП “Компринт”, 2013. 256 с.: фотоіл., табл.;
 11. Коллекционные фонды древесных растений восточной части лесной зоны Европы (Украина, Беларусь, Россия) / Л. С. Плотникова, С. И. Кузнецов. – М.: ГБС им. Н. В. Цицина, 2013. – 102 с., табл.;
 12. Загальне паркознавство (історичні, біолого-екологічні, ландшафтні, ландшафтно-лісівничі підходи та методи / Ю. О. Клименко, С. І. Кузнецов. – К.: ЦП “Компринт”, 2015. – 415 с.;
 13. Голонасінні України. Рід тис: інтродукція, біолого-екологічні особливості, використання / Н. С. Бойко, С. І. Кузнецов. – Біла Церква: Вид. О. В. Пшонківський, 2016. – 132 с. + 16 (кольорова вклейка)..

Створені робочі програми та навчально-методичні комплекси:

 • дендрологія;
 • паркознавство;
 • садово-паркове будівництво.
МАЗНІЧЕНКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

МАЗНІЧЕНКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

КАНДИДАТ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА
ДОЦЕНТ

Почала працювати в НАКККіМ 2018 р. Науково-педагогічний стаж — 10 років.

Викладання:

Навчальні дисципліни на 2018–2019 навчальний рік:

 • проектування;
 • дипломне проектування;
 • історія, теорія, типологія інтер’єрів;
 • дизайн для людей з обмеженими можливостями.

Освіта і вчений ступень:

2015 р. кандидат мистецтвознавства (26.00.01 — теорія та історія культури). Тема дисертації «Становлення школи Наталії Чмутіної в контексті архітектурної культури України радянської доби».
2005–2011рp аспірантура Національної Академії образотворчого мистецтва і архітектури.

Публікації і дослідження:

Понад 10 наукових публікацій, основні з них:

 1. Мазніченко О. В. Архітектурний спадок Наталії Борисівни Чмутіної [Текст] / Олена Мазніченко // Українська академія мистецтва : дослід. та наук.-метод. праці / Нац. акад. образотв. мистец. і архітектури. — К., 2010. — Вип. 17. — С. 390–395;
 2. Мазніченко О. В. Життєвий і творчий шлях архітектора Наталії Борисівни Чмутіної (До 100-річчя від дня народження) [Текст] / Олена Мазніченко // Українська академія мистецтва : дослід. та наук.-метод. праці / Нац. акад. образотв. мистец. і архітектури. — К., 2012. — Вип. 19. — С. 446–454;
 3. Мазніченко О. В. Благодійний фонд розвитку архітектури імені Н. Б. Чмутіної : Від особистості митця до архітектурної школи [Текст] / Олена Мазніченко // Сучасне мистецтво : наук. зб. / ІПСМ НАМ України. — К. : Фенікс, 2013. — Вип. IX. — С. 69–74;
 4. Мазніченко О. В. Дисертаційна робота Наталії Чмутіної 1952 року у контексті кандидатських дисертацій архітекторів [Текст] / Олена Мазніченко // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки : Мистецькі обрії ’2013 : зб. наук. праць / ІПСМ НАМ України. — К. : Фенікс, 2013. — Вип. 5 (16). — С. 295–302;
 5. Мазніченко О. В. Феномен будинку Верховної Ради у проектній діяльності Н. Б. Чмутіної та культурі України ХХ століття [Текст] / Олена Мазніченко // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : зб. наук. праць з мистецтвознав., архітектурознавства і культурології / ІПСМ НАМ України. — К. : Фенікс, 2014. — Вип. 10. — С. 159–172;
 6. Мазниченко Е. В. Киевская «Школа Наталии Чмутиной» : педагогика в системе архитектурной культуры [Текст] / Мазниченко Е. В. // Вести Института современных знаний : ежекварт. науч.-теор. ж-л / Ин-т соврем. знаний им. А. М. Широкова. — Минск, 2014. — № 3. — С. 14–18;
 7. Мазніченко О. В. В. Г. Заболотний як предтеча «школи Н. Б. Чмутіної» : [виклад доповіді] [Текст] / Олена Мазніченко // Діяльність Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного у 2010 році : інф.-аналіт. огляд / уклад. Г. А. Войцехівська. — К. : ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, 2010. — С. 43–44;
 8. Мазніченко О. В. Вплив трансформації у світовій суспільній свідомості на педагогічну діяльність Наталії Чмутіної : [тези доповіді] [Текст] / Олена Мазніченко [Електронний ресурс] // Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України : [сайт]. — Електрон. дані. — К. : ІПСМ НАМ України, 2005–2015. — Режим доступу: http://www.mari.kiev.ua/Konf_28_11_2014_Tezy.pdf (28.11.2014). — Назва з екрану.

Професійні інтереси:

 • історія архітектури;
 • історія архітектури радянської доби;
 • архітектурне проектування;
 • ландшафтна архітектура;
 • дизайн інтер’єру.
КРУПКІНА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА

КРУПКІНА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА

КАНДИДАТ БІОЛОГІЧНИХ НАУК
ДОЦЕНТ

Почала працювати в НАКККіМ 2018 р. Науково-педагогічний стаж — 17 років.

Викладання:

Навчальні дисципліни на 2018–2019 навчальний рік:

 • проектування;
 • Озеленення інтер`єрів і зимові сади.

Освіта і вчений ступень:

1969-1974pр Українська сільськогосподарська академія ім.Трудового червоного прапора, факультет «Лісове господарство» – інженер лісового господарства.
1986-1999рp аспірантура Академії наук Молдавської ССР. Тема дисертації: «Влияние экзогенных факторов на срастаемость трансплантсимбионтов некоторых видов и сортов роз».

Публікації і дослідження:

Понад 15 наукових публікацій, основні з них:

 1. Крупкіна Л.І., Кондратюк С.П., Слюсар С.І., Якобчук О.М. Створення бази даних колекції арборетуму Ботанічного саду НАУ за допомогою системи управління MSACCESS // Науковий вісник Націон. аграр. ун-ту. – 2006. – Вип. 96. – С. 311-313;
 2. Крупкіна Л.І., Кушнір А.І., Слюсар С.І., Якобчук О.М. Таксономічний склад колекції хвойних Ботанічного саду Національного аграрного університету та основні напрями його збагачення // Науковий вісник Нац. аграр. ун-ту. – 2006. – Вип. 102. – С. 67-76;
 3. Крупкіна Л.І., Кушнір А.І., Слюсар С.І., Якобчук О.М. Таксономічний склад та основні напрямки поповнення дендрологічної колекції ботанічного саду Національного аграрного університету / Будівництво та реконструкція ботанічних садів та дендропарків в Україні: Мат. наук. конф. (22-26 травня 2006 р.). – Сімферополь: Вид-во ТНУ, 2006. – С. 70-72;
 4. Крупкіна Л.І. Загальне квітникарство. Електронний посібник для бакалаврів денної та заочної форми навчання за напрямом 1304 – “Лісове та садово-паркове господарство. – К.: Електронний ресурс НАУ, 2006. – 64 с;
 5. Крупкіна Л.І. Декоративні рослини закритого ґрунту. Електронний посібник для бакалаврів денної та заочної форми навчання за напрямом –1304 “Лісове та садово-паркове господарство”. – К.: Електронний ресурс НАУ, 2006. – 98с;
 6. Фітодизайн закритого середовища. Методичні вказівки до вивчення географії рослин для студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, які навчаються зі спеціальностей напряму 1304 – «Лісове і садово-паркове господарство» / Укладачі: Л.І.Крупкіна, Л.А.Ковальська. – К.: Видавничий центр НАУ, 2006. – 35 с;
 7. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Декоративні рослини закритого ґрунту» для студентів факультету садово-паркового господарства та ландшафтної архітектури денної форми навчання / Укладач: Л.І.Крупкіна. – К.: Видавничий центр НАУ, 2007. – 48 с;
 8. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Фітодизайн закритого середовища» (до проведення лабораторних робіт) для студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, які навчаються за спеціальністю напряму 1304 – «Садово-паркове господарство» ОКР «Магістр» / Укладач: Л.І.Крупкіна. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2008. – 68 с;
 9. Методичні рекомендації до проведення лабораторних робіт з дисципліни «Загальне квітникарство» для студентів ВНЗ ІІ-ІІІ рівнів акредитації, які навчаються зі спеціальностей напряму 090103 – «Лісове і садово-паркове господарство» / Укладачі: Л.І.Крупкіна, В.С.Кузьович. – Бережани: Видавничий центр «Нововведення», 2008. – 27 с;
 10. Методичні рекомендації з дисципліни «Тепличне господарство» (до вивчення дисципліни, лекції) для підготовки магістрів зі спеціальності 8.130402 «Садово-паркове господарство» / Укладач: Л.І.Крупкіна. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2009. – 49 с;
 11. Методичні рекомендації з дисципліни «Фітодизайн закритого середовища» (до проведення лабораторних робіт) для підготовки магістрів зі спеціальності 8.130402 «Садово-паркове господарство» / Укладач: Л.І.Крупкіна. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2009. – 59 с;
 12. Методичні рекомендації для проведення лабораторних робіт з дисципліни «Загальне квітникарство» для студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, які навчаються зі спеціальностей напряму «Лісове і садово-паркове господарство» ОКР «Бакалавр») / Укладачі: Л.І.Крупкіна, Н.О.Місюра. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2009. – 34 с;
 13. Крупкіна Л.І., Підховна С.М. Природна та інтродукована дендрофлора Раївського парку // Науковий вісник НУБіП України. Лісівництво та декоративне садівництво. – 2010. – Вип. 152, Ч. 1. – С. 94-98;
 14. Методичні рекомендації для проведення лабораторних робіт з дисципліни «Квітникарство» для студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, які навчаються зі спеціальностей напряму 1304 – „Лісове і садово-паркове господарство” / Укладачі: Л.І.Крупкіна, Н.О.Чигрин. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2010. – 45 с;
 15. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Загальне квітникарство» для студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації за напрямом підготовки: 6.090103 – „Лісове і садово-паркове господарство” / Укладачі: Л.І. Крупкіна, Н.О. Чигрин. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2010. – 71 с;
 16. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Фітодизайн закритого середовища» для студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, які навчаються за спеціальністю 8.1304.02 «Садово-паркове господарство» ОКР «Магістр» / Укладач: Л.І.Крупкіна. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2010. – 73 с;
 17. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Декоративні рослини закритого ґрунту» за напрямком підготовки «Лісове і садово-паркове господарство» ОКР «Бакалавр» / Укладачі: Л.І.Крупкіна, І.Ю.Вінтоняк. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2010. – 60 с;
 18. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Фітодизайн закритого середовища» магістрами із спеціальності 8.1304.02 «Садово-паркове господарство» / Укладач: Л.І.Крупкіна. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2010. – 51 с;
 19. Методичні рекомендації до написання курсового проекту з дисципліни «Тепличне господарство». Організація тепличного господарства (розрахунок виробничих площ для вирощування культур) ОКР «Магістр» за спеціальністю «Садово-паркове господарство» / Укладач: Л.І.Крупкіна. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2010. – 30 с;
 20. Крупкіна Л.І. Підсумки попередньої інтродукції та оцінка декоративних якостей хризантеми дрібноквіткової в умовах Києва Електронний ресурс] // Наукові доповіді НУБіП України. – 2011. – Т. 14, № 7. – С. 521-532. Режим доступу: http://nd.nubip.edu.ua/;
 21. Крупкіна Л.І., Пєткова І.М. Інтенсивність ризогенезу та приживлюваність живців хризантеми дрібноквіткової на різних субстратах // Науковий вісник НУБіП України. Лісівництво та декоративне садівництво. – 2011. – Вип. 164, Ч. 3. – С. 187-191;
 22. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Декоративні рослини закритого ґрунту» за напрямом підготовки «Лісове і садово-паркове господарство» ОКР «Бакалавр» / Укладачі: Л.І.Крупкіна, І.Ю.Вінтоняк – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2011. – 42 с;
 23. Методичні вказівки до написання курсового проекту з дисципліни «Тепличне господарство» для студентів ОКР „Магістр” за спеціальністю 8.09010303 – „Садово-паркове господарство” / Укладачі: Л.І.Крупкіна, Н.О.Чигрин – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2011. – 57 с;
 24. Методичні рекомендації до виконання практичних занять та завдань для самостійної роботи з дисципліни «Квітникарство» для студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації за напрямом підготовки: 6.090103 – „Лісове і садово-паркове господарство” / Укладачі: Л.І.Крупкіна, Н.О.Чигрин – К.: «ЦП КОМПРИНТ», 2011. – 90 с;
 25. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з дисципліни «Декоративні рослини закритого грунту» / Укладач: Л.І. Крупкіна. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2012. –44с;
 26. Крупкіна Л.І. Організація дружнього саду на присадибній ділянці / Дендрологія, квітникарство та садово-паркове будівництво: Мат. Міжн. наук. конф., присвяч. 200-річчю Нікітського ботанічного саду (м. Ялта, Україна, 5-8 червня 2012 р.). – Ялта, 2012. – Т. 1. – С. 257;
 27. Тези: Фітонцидні рослини в фіто композиціях на території закладів охорони здоров’я. / Іванченко У.А. ,Крупкіна Л.І. Казантипський природній заповідник «Актуальні проблеми ботаніки та екології» матеріали міжнародної конференції молодих учених., Щолкіне, 2013 ст.311-312;
 28. Науково-методичні рекомендації з дисципліни «Квітникарство» щодо проведення навчальної практики. Укладачі: Дзиба А.А., Крупкіна Л.І., – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2015, 44с;
 29. Методичні рекомендації до написання курсового проекту з дисципліни «Тепличне господарство». Організація тепличного господарства (розрахунок виробничих площ для вирощування культур) ОКР «Магістр» за спеціальністю «Садово-паркове господарство» / Укладач: Л.І.Крупкіна. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2016. – 70 с;
 30. Крупкіна Л.І., Слюсар С.І., Якобчук О.М. Таксономічний склад та основні напрямки поповнення дендрологічної колекції ботанічного саду Національного аграрного університету / Будівництво та реконструкція ботанічних садів та дендропарків в Україні: Мат. наук. конф. (22-26 травня 2017 р.). – Сімферополь: Вид-во ТНУ, 2017. – С. 77-73.

Професійні інтереси:

 • проектування;
 • фітодизайн інтер’єру;
 • реконструкція садово-паркових обєктів.
КРЕХОВЕЦЬКИЙ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

КРЕХОВЕЦЬКИЙ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

АРХІТЕКТОР
ЧЛЕН НСАУ
СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ

Почав працювати в НАКККіМ 2018 р.
Науково-педагогічний стаж — 24 років.

Викладання:

Навчальні дисципліни на 2018–2019 навчальний рік:

 • технологія ландшафтного будівництва;
 • міська реклама та оформлення вітрин;
 • декоративно-оздоблювальні матеріали для інтер'єрів та екстер'єрів;
 • комп’ютерне проектування.

Освіта і вчений ступень:

2010-2018рр. ФОП Креховецький І.В. головний архітектор проектів
2013-2017рр. ТОВ "ПБС" Інженерно-будівельна компанія", ГАП
2002-2009рр. КП ТАМ "О.Донець" головний спеціаліст, ГАП
1986-1996рр. Головне Управління "Київпроект", архітектор, головний спеціаліст, ГАП
1978-1984рр. Київський Державний художній інститут, спеціальність «Архітектура»

Почесні звання та нагороди:

 • Диплом учасника конкурсу на здобуття державної премії України в галузі архітектури 1999р.
 • Лауреат VII Всеукраїнського огляду-конкурсу кращих архітектурних творів 1997р.
 • Лауреат Всеукраїнського Фестивалю "Архітектура та дизайн" 2009р.
 • Лауреат XII Всеукраїнського фестивалю"Архітектура та дизайн" 2012р.

Професійні інтереси:

 • архітектурне проектування;
 • енергоефективнісь та екологічність житлових будинків;
 • проектування споруд на принципах сталого розвитку;
 • дизайн інтер’єру;
 • гармонізація розвитку міського середовища, взаємодія приватного та суспільного простору.
Самосудова Ніна Олександрівна

САМОСУДОВА НІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

АРХІТЕКТОР
СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ

Почала працювати в НАКККіМ 2019 р.
Науково-педагогічний стаж — 6 років.

Викладання:

Навчальні дисципліни на 2019–2020 навчальний рік:

 • комп’ютерне проєктування (3 та 4 курси).

Освіта і вчений ступень:

1975-1981 рр.

Київський національний інженерно-будівельний інститут, спеціальність-«архітектура»

1981-2008 рр.

Архітектор, провідний архітектор, ГАП.
  КиївЗНДІЕП, Київпроект, ГоловАПУ, приватні архітектурні майстерні.
 

Більше ніж 25 років загального стажу роботи архітектором-проектувальником в житловому і     цивільному будівництві, досвід проєктування індивідуальних і багатоповерхових житлових будинків, підприємств соціально-культурного призначення, торгівлі, громадського харчування, реконструкції, ландшафтного проєктування, дизайну інтер'єрів та екстер’єрів. Має реалізовані архітектурні проєкт реконструкції та  будівництва у місті Києві та України.

Професійний користувач ArchiCAD, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW.

Науково-педагогічна діяльність:

 

Київський національний університет культури і мистецтв
 2010-2017 рр. Київський Інститут реклами та дизайну
 з 22 лютого 2019 р.

Національна Академія Керівних Кадрів Культури і Мистецтв

Професійні інтереси:

 • • інформаційні технології
  • аранжування інтер'єру
  • живопис і графічні техніки.

         logo                    
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 

Ми в соцiальних мережах:

Контакти
Адреса: вул. Лаврська, 9, корп. 15, м.Київ, 01015, Україна
Приймальна ректора:
(044) 280-22-82
Інститут практичної культурології
та арт-менеджменту:
(044) 280-94-12

Центр неперервної культурно-мистецької освіти:
(044) 280-34-04

Відділ кадрів та документо-
забезпечення:
(044) 280-92-09
Інститут сучасного мистецтва:
(044) 280-91-84
Приймальна комісія:
(044) 288-80-81,
(068) 784-49-27,
Факс: (044) 280-92-09
Отримати інформацію
щодо вступу в Академію
пн-пт 09:00-18:00
Антикорупційний уповноважений:
(044) 280-02-57
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Інститут дизайну
та реклами:
(044) 280-27-02