Національна академія
керівних кадрів культури
і мистецтв
(044) 288-80-81
понеділок-п'ятниця 09:00-18:00

кафедра графічного дизайну

Адреса: вул. Лаврська, 9, корпус 7, каб. 201, м. Київ, 01015.
Телефон для довідок: +38 (044) 280-4554.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Стратегічною метою освітньою діяльності кафедри графічного дизайну є підготовка фахівців з проектування різноманітних об’єктів навколишнього середовища, пов’язаних з усіма сферами життєдіяльності людини: житлові та громадські приміщення (адміністративні, об’єкти соціально-культурної сфери і готельно-ресторанного бізнесу, торговельні та виставкові зали), об’єкти візуально-інформаційного середовища. Це обумовлено великою потребою у фахівцях з графічного дизайну, передусім, упорядкуванням міст на базі поєднання принципів естетики, інженерії й екології. Кафедра є випусковою і здійснює навчання студентів за спеціальністю 022 «Дизайн» (спеціалізацією «Гафічний дизайн і реклама») відповідно до сучасних тенденцій розвитку української та зарубіжної художньо-проектної культури, забезпечуючи суспільні потреби висококваліфікованими кадрами.

Спеціальність дизайнера здатна поєднати в собі як технологічність, так і художність й функціональну доцільність кінцевого продукту проектування. Фахівець з дизайну досконало володіє базовими основами з естетики, проектної графіки, теорії композиційного формоутворення, теорії кольору та інших мистецьких дисциплін, обізнаний з інженерними та технологічними питаннями реалізації ідей, з основами психології творчості, основами дизайну реклами, спроможний повноцінно втілити в життя задумане, створити досконале оточення для сучасної людини. Саме тому роботу кафедри зорієнтовано на впровадження в навчальний процес інноваційних розробок у галузі дизайну. Професійне освоєння новітніх комп’ютерних технологій і сучасних художніх прийомів допомагає майбутнім фахівцям створювати графічні об’єкти візуально-інформаційного середовища, які використовують у рекламній діяльності. Це корпоративна реклама, реклама на друкованих та електронних носіях, розробка фірмового стилю, зовнішньої реклами тощо.

Загальні відомості

Кафедра на високому професійному рівні здійснює викладання фахових дисциплін, які забезпечені навчально-методичними матеріалами: робочими програмами, навчально-методичними комплексами, навчальними посібниками, підручниками, тематичними сайтами окремих дисциплін тощо.
Професорсько-викладацький склад кафедри – це знані в Україні вчені, автори монографій, підручників і навчальних посібників, члени Спілки дизайнерів України, Спілки рекламістів України, відомі дизайнери, доктори й кандидати наук, доценти та професори, члени Спеціалізованих учених рад провідних ВНЗ, члени редколегій багатьох наукових фахових видань. Для розвитку кафедри професорсько-викладацький склад працює над постійним удосконаленням навчальних дисциплін, зумовленим розвитком технологій, появою нових матеріалів, еволюцією стилістичних тенденцій; бере активну участь у Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференціях, творчих виставках, проведенні тематичних семінарів і майстер-класів. Викладачі кафедри мають усталені культурно-освітні зв'язки з іншими вишами України та Європи (Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М.Бойчука, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, Київський національний університет технологій та дизайну, Київський національний університет будівництва і архітектури, Харківська держана академія дизайну і мистецтв, Львівська академія друкарства, Львівська національна академія мистецтв, Херсонський дизайн-ліцей, Люблінський університет ім. М.Кюрі-Склодовської, Мюнхенський університет Людвіга-Максиміліана), беруть участь в художніх виставках, займаються громадською роботою.

Бази практики студентів за спеціальністю «Дизайн»:
 • Рекламно-виробнича компанія ТОВ "Апельсин"
 • Дизайн-студія "Рожковська О.В."
 • ПрАТ "Екран"
 • ПП "Салон красивих ідей" СКІ
 • Дизайн-студія "Юхименко"
 • ТОВ "Селена плюс"
 • Дитяча школа мистецтв "ДДТ"
 • Славутицька міська рада Київської області
 • Палац дитячої та юнацької творчості
 • Дитяча школа мистецтв м. Шпола (Черкаська обл.)
 • Всеукраїнський фестиваль-конкурс "Гранд-талант"

Компетенції

Під час навчання студенти набувають здатність розв’язувати спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузі дизайну, виявляти структурні й функціональні зв’язки на основі комплексного художньо-проектного підходу:

 1. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями у галузі дизайну, розуміти предметну галузь та сфери професійної діяльності, застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях.
 2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 3. Здатність використовувати базові знання про стан і проблеми екології сучасного світу й України зокрема, розвивати еко-культуру в суспільстві засобами мистецтва і дизайну.
 4. Здатність цінувати і поважати національну своєрідність та мультикультурність.
 5. Здатність застосовувати методику проектування одиничних, комплексних, багатофункціональних об’єктів дизайну.
 6. Здатність володіти засобами та прийомами формоутворення, макетування і моделювання об’єктів дизайну, а також навичками використання сучасних комп’ютерних програм для створення об’єктів дизайну.
 7. Здатність володіти знаннями й уміннями, спрямованими на досягнення успіху в професійній кар’єрі; вміти розробляти візуальні презентації, портфоліо власних творів.

Перспективи для студентів

Досвід кафедри переконує, що серед молодих дизайнерів роботодавці передусім цінують висококваліфікованих спеціалістів з вищою освітою. Тому майбутні дизайнери опановують такі програми, як ArchiCAD та 3DStudioMax. Проте, якщо роботодавець побажає, щоб претендент умів професійно малювати від руки, щоб ще до початку проектування міг виконувати ескізи, то майбутнього фахівця саме цьому навчають в Академії досвідчені дизайнери-практики. Студенти отримують знання як у межах циклів нормативних дисциплін, так і за авторськими програмами фахових вибіркових дисциплін, які відповідають сучасним міжнародним стандартам підготовки дизайнерів. Конкурентні переваги наших випускників на сучасному ринку праці полягають у розумінні дизайну як синтезу науки, техніки і мистецтва, знаходженні гармонійного балансу між теорією та практикою.

Освітні ступені та освітні програми

БАКАЛАВР
(денна, заочна форми навчання: 4 роки)

Галузь знань 02 «Культура і мистецтво»
Спеціальність 022 «Дизайн»
Освітня програма «Графічний дизайн»
Конкурсні ЗНО: українська мова та література, історія України, творчий іспит із фаху
На основі диплома студенти можуть продовжити навчання в магістратурі за відповідними програмами магістерської підготовки, що діють в Інституті дизайну та реклами, отримати кваліфікацію «Дизайнер-графік, викладач».

МАГІСТР
(денна, заочна форми навчання: 1,5 роки)

Галузь знань 02 «Культура і мистецтво»
Спеціальність 022 «Дизайн»
Освітня програма «Графічний дизайн»
Тестування з іноземної мови та творчий іспит із фаху
До вступу допускаються абітурієнти, які здобули освітній ступінь «Бакалавр».

Дисципліни, що викладають на кафедрі
 • Проектування
 • Етнодизайн
 • Основи композиції
 • Кольорознавство та кольористика
 • Комп'ютерна графіка
 • Комп'ютерне проектування (за видами)
 • Рекламна графіка
 • Фірмовий стиль
 • Дизайн реклами
 • Фотографія і фотографіка
 • Макетування та моделювання упаковки
 • Мистецтво шрифту
 • Національна колористика у дизайні
 • Синтез мистецтв у дизайні
 • Стилі в дизайні
 • Українське народне декоративне мистецтво
 • Історія мистецтв і дизайну
 • Дизайн поліграфічної продукції
 • Дизайн книги
 • Мистецтво плакату
 • Методика викладання дизайну у ВНЗ
 • Прикладні дослідження за фахом
 • Візуально-інформаційне середовище
 • Теорія та методологія дизайну
 • Сучасні напрями розвитку дизайну
Матеріали вибіркових дисциплін, передбачених  навчальними планами на 2019-2020 н.р.
(натисніть на назву дисципліни для завантаження анотації)
 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ
(до кожної освітньо-професійної програми наявні рецензія-відгук від стейкхолдерів)

"Графічний дизайн" бакалаврського рівня
"Графічний дизайн" магістерського рівня

 

 Перелік установ та організацій працевлаштування випускників
кафедри графічного дизайну, рецензії-відгуки
(за посиланнями)

 

Професорсько-викладацький склад

На кафедрі працюють висококваліфіковані викладачі: 1 доктор технічних наук, професор; 2 кандидати мистецтвознавства, професори, 3 кандидати архітектури, доценти, 1 кандидат педагогічних наук, професор; 1 кандидат технічних наук.
Безугла Руслана Іванівна

Безугла Руслана Іванівна

в.о. завідувача кафедри
Доцент,
кандидат мистецтвознавства.

Освіта і вчений ступень:

1997р. Закінчила Київський державний інститут культури та мистецтв ім. О.Корнійчука
2000-2003рр. аспірантуру Київського національного університету культури і мистецтв
2009-2012рр. докторантуру КНУКіМ
2016р. школу сучасного дизайну «International Design School Perspectiva – XXI stolittya» (IIDA – International Interior Design Association)
2016р. курси підвищення кваліфікації КНУКіМ «Менеджмент освітянської діяльності»
- Наукові ступені та звання: кандидат мистецтвознавства (спеціальність 17.00.01 «теорія та історія культури»)
2005 доцент

Досвід роботи:

з 2017 р. В НАККіМ

Автор більше 60 наукових робіт (в тому числі статті видані у фахових виданнях ВАК України, Росії та країн Західної Європи) і навчально-методичних праць, учасник всеукраїнських та міжнародних конференцій.

Публікації і дослідження:

 1. Безугла Р.І. Дихотомія «еліта-маса»: суб’єктивно – об’єктивні чинники та особливості сприйняття на сучасному етапі / Руслана Безугла / Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія: монографія / Заг.ред.: М. Марчук, Х. Боладо. – Чернівці: Чернівецький нац..ун-т, 2017. – С. 573-588;
 2. Безугла Р.І. Демонстративне неробство як важливий атрибут гламуру // Культура і мистецтво в сучасному світі: наук.зап.КНУКіМ. Вип. 17/ М-во освіти і науки України, м-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ: Видав.центр КНУКіМ, 2016. – С.17-24;
 3. Безуглая Р.И. Фетишизм гламура в современной культуре // Zeszyty Naucowe. Uczelni Warszawakiej im. Marii Sklodowskiej-Curie / Reviewers of Scientific Journal / Kvartalnik, 2 (52), 2016.- pp. 25-36.м;
 4. Безугла Р.І. Візуальність у сучасному соціокультурному просторі та хореографія // Хореографія ХХІ століття: мистецький та освітній потенціал: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практич. конф.[упор. А.М. Підлипська, ред. Ю.В. Трач], м. Київ, 15-16 квітня 2016 р. – Київ: КНУКіМ, 2016. - С. 184-188;
 5. Безугла Р.І. Візуальна демонстративність як основна ознака гламуру: постановка проблеми //Простір арт-терапії: палітра емоцій: матеріали ХІІІ Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Київ, 25-27 лютого 2016 р.) /[за наук. ред. А.П. Чуприкова, Л.А. Найдьонової, О.Л. Вознесенської, О.М. Скнар]. – К.: Золоті ворота, 2016. – С. 4-7;
 6. Ruslana, Bezuglaya. Glamorous image in contemporary society: auratichnost perception // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, September - October, 2014, № 9-10 - pp. 43-45;
 7. Ruslana, Bezuglaya. Glamorous image in modern society // European Applied Sciences, October, 2014, 10 - pp. 11-12;
 8. Безугла Р.І. Розкіш як універсальна характеристика гламуру. Еволюція розкоші в роботі В.Зомбарта «Розкіш і капіталізм» / Р.І. Безугла //Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: зб. наук. праць: наук. зап. Рівненського державного гуманітарного університету. – Вип. 19. Т.2/ упоряд. В.Г. Виткалов; редкол.: А.Г.Баканурський, В.Г.Горпенко, С.В.Виткалов та ін.. наук.-бібліогр. редагування наукової бібліотеки РДГУ. – Рівне: РДГУ, 2013. – С. 18-22;
 9. Безугла Р.І. Асиміляція концепту «гламур» в українській культурі / Р.І. Безугла //Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: Зб. наук. праць: наук. зап. Рівненського державного гуманітарного університету. – Вип. 19. Т.1/ упоряд. В.Г. Виткалов; редкол.: А.Г.Баканурський, Я.В.Бондарчук, С.В.Виткалов та ін. наук.-бібліогр. редагування наукової бібліотеки РДГУ. – Рівне: РДГУ, 2013. – С.223-228;
 10. Безуглая Р.И. Системно-структурный подход к пониманию сущности гламура / Р.И.Безуглая // Альманах современной науки и образования. – Тамбов: Грамота, 2013. - № 12 (79). – С. 35-38;
 11. Безугла Р.І. Гламур у об’єктивно-суб’єктивних оцінках соціуму (історико-культурологічний аспект) // Современное социально-гуманитарное знание в России и за рубежом: материалы третьей международной науч.-практ. конф. (28 октября 2013 г.): в 5 т. – Т.5: Философия и культурология; социология и социальная работа; психология / науч. ред. К.В. Патырбаева, Е.Ю. Мазур; Перм. гос. нац. иссл. ун-т. – Пермь, 2013. – С.136-145;
 12. Безугла Р.І. Гламур как доминантный образ в современной культуре //Руслана Ивановна Безуглая // ХІІI Международная конференция посвященная проблемам общественных и гуманитарных наук: Международная научно-практическая конференция, г.Москва, 26.10.2013 г. – М.: Центр гуманитарных исследований «Социум». – С. 69-71;
 13. Безугла Р.І. Протогламур в добу Античності. Праздність як стиль життя /Руслана Іванівна Безугла // Современные гуманитарные и социально-экономические исследования: материалы первой междунар. науч.-практ. конф. (26–28 мая 2013 г.): в 2 т. – Т.2: Политические науки; психология; государственное и муниципальное управление; сервис и туризм; социология; филология, лингвистика, современные иностранные языки; экономические науки; философия, культурология, искусствоведение / науч. ред. К.В.Патырбаева, А.В.Попов, Е.Ю.Мазур; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь, 2013. – С. 149-153;
 14. Безугла Р.І. Розкіш як одна із базових категорій гламуру (постановка проблеми) / Р.І.Безугла // Современное социально-гуманитарное знание в России и за рубежом: материалы второй заочной междунар. науч.-практ. конф. (25–28 февраля 2013 г.): в 4 ч. – Ч.1, кн.2: Философия и политология, теория государства и права, культурология и искусствоведение. / науч. ред. К.В.Патырбаева, А.В. Попов, Е.Ю. Мазур; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь, 2013. – 97-107 с;
 15. Безугла Р.І. Зародження гламурного стилю. Гламур як візитна картка Голівуду (1920-ті - 1940-ві роки) / Р.І. Безугла //Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: Зб. наук. праць: наук. зап. Рівненського державного гуманітарного університету. У 2-х т. – Вип. 18. – Рівне: РДГУ, 2012. Т.2. – С.58-64;
 16. Безугла Р.І. Протогламур. Боротьба із візуальною демонстративністю в період Античності / Р.І. Безугла //Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: Зб. наук. праць: наук. зап. Рівненського державного гуманітарного університету. У 2-х т. – Вип. 18. – Рівне: РДГУ, 2012. Т.1. – С.7-12;
 17. Безугла Р.І. Гламур: осмислення феномену тілесності / Р.І. Безугла // Вісник національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Науковий журнал. – К.: Міленіум, 2011. - № 4. – С. 63-67;
 18. Безугла Р.І. Концепт „гламур” в науковому та публіцистичному дискурсах / Р.І. Безугла // Культура і сучасність: альманах. – К.: Міленіум, 2011. - № 2. – С.81-86Безугла Р.І. Гламур: етимологія терміну та специфіка його використання / Р.І.Безугла // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: [зб.наук. праць; вип.. ХХVІІ]. - К.:Міленіум, 2011. - С. 17-23;
 19. Безугла Р.І. Культурна еліта: культурологічне осмислення феномену//Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: [зб.наук. праць; вип.. ХХVІ]. – К.: Міленіум, 2011. – С. 194-200;
 20. Безугла Р.І. Проблематика культурної еліти в історії філософської думки/ Р.І. Безугла // Культура і сучасність: альманах. – К.: Міленіум, 2011. - № 1. - С. 87-92;
 21. Безугла Р.І. Феномен культурної еліти в період Радянського Союзу та пострадянської України (ХХ століття): історіографія проблеми /Р.І. Безугла //Вісник національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Науковий журнал. – К.: Міленіум, 2011. - № 1. – С. 46-51;
 22. Безугла Р.І. Дихотомія еліта-маса: початок диференціації та механізми динаміки, особливості співвідношення на сучасному етапі /Р.І. Безугла // Вісник національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Науковий журнал. – К.: Міленіум, 2010. - № 4. – С. 40-45;
 23. Безугла Р.І. «Масова» та «елітарна» культури: стратегії сприйняття в сучасній культурології /Р.І. Безугла // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: [зб.наук. праць; вип.. ХХV]. -К.: Міленіум, 2010. – С. 68-75;
 24. Безугла Р.І. Масова та популярна культура: проблема співвідношення понять /Р.І. Безугла // Культура і сучасність: альманах. – К.: Міленіум, 2010. - № 2. – С. 86-91;
 25. Безугла Р.І. Співвідношення понять „масова” та „народна” культура /Р.І. Безугла //Питання культурології: Зб.наукових праць. Вип. 26/ Київський національний університет культури і мистецтв. – К., 2010. – С. 19-26;
 26. Безугла Р.І. Масова культура: до проблеми визначення поняття / Р.І.Безугла // Культура і мистецтво у сучасному світі: Наукові записки КНУКіМ. Вип. 11 / КНУКіМ. – К., 2010. – С. 25-34;
 27. Безугла Р.І. Самоідентифікація особистості в умовах масової культури України / Р.І. Безугла // Українська культура ХХІ століття: стан, проблеми, тенденції: Зб. матеріалів Всеукр. наук.-теоретичної конференції, Київ, 22-28 грудня 2010 р. - К.: Видавн. центр „КНУКіМ”, 2010. – С. 114-116;
 28. Безугла Р.І. Масова культура: аксіологічні основи/ Р.І.Безугла // Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології: Зб. матеріалів Четвертої міжн. наук.-творчої конф., Київ, 11-12 листопада 2010 р. - – К.: НАКККіМ, 2010. – С. 6-7;
 29. Безугла Р.І. Елітарна та масова свідомість в культурі постмодернізму /Р.І. Безугла // Культура і суспільство ХХІ століття: духовні, культурологічні, соціальні виміри: Зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 27-28 травня 2010 р. – К.: НАКККіМ, 2010. – С. 29-30;
 30. Безугла Р.І. Національний чинник у контексті глобалізації /Р.І.Безугла// Роль митця і традиційних інститутів мистецтва за умов всезростаючого впливу культурних індустрій: Зб. матеріалів Всеукр. наук.-теоретич. конф., Київ, 23-24 грудня 2009 р. – К.: Видавн. центр „КНУКіМ”, 2009. – С.37-39.
Рильцев Євген Володимирович

Рильцев Євген Володимирович

Професор
Доктор технічних наук,
Кандидат фізико-математичних наук

детальніше

Освіта і вчений ступень:

- Львівський та Ленінградський державні університети
Сфера наукових інтересів професора Рильцева Є.В. – матеріалознавство, нарисна геометрія та перспектива, проектування, інформаційні технології.

Публікації та дослідження:

 1. Рильцев Є.В. Інформаційна складова в процесі творення і розбудови держави // Становлення і розвиток української державності. – К. : Персонал, 2015. – Вип. 10. – С. 18-22.
 2. Рильцев Є.В. Демократія – інформаційна програма свободи // Проблеми модернізації України. – К. : Персонал, 2016. – Вип. 2. – С. 64-65.
 3. Рильцев Є.В. Психосоціальні основи людини свідомої // Становлення і розвиток української державності : зб. наук. праць. – К. : Персонал. – 2014. – Вип. 5. – С. 10-15.
 4. Рильцев Є.В. Щодо інновацій у сфері освітянських послуг // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку. – К. : Персонал, 2013. – Вип. 2. – С. 116-123.
 5. Рильцев Є.В. Майбутнє програмується історією // Актуальні проблеми українознавства: зб. наук. праць. – К. : Персонал, 2014. – Вип. 4. – С. 140-148.
 6. Рильцев Є.В. Фізика. Оптика: підручник. – К. : Персонал, 2009. – 402 с.
 7. Рильцев Е.В. Доказательная база некоторых положений ортогональной аксонометрии // Materials of ХІ international research and practice conference. – Sheffield. : may 30 – june 7, 2016.

Професійна діяльність:

 • 1970 – 1976 – старший науковий працівник НДІ АН УРСР (Київ).
 • 1976 – 1996 – завідувач відділу наукових досліджень НДІ НАН України (Київ)
 • 1996 – 2016 – професор кафедри дизайну Інституту реклами (м. Київ)
 • 2016 – професор кафедри дизайну інтер’єру та візуально-інформаційного середовища Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ)
Бобир Олена Михайлівна

Бобир Олена Михайлівна

Старший викладач
доцент

Бобир Олена Михайлівна - 1961р.н.

Викладання:

 • Комп’ютерна графіка;
 • Комп’ютерне проектування.

Освіта і вчений ступень:

1979-1986рp КДХІ /НАОМА/

Професійна діяльність:

1986-1996рp інститут ДІПРОМІСТО.
1998 -2015pp робота в приватних архітектурних майстернях – КРАМАЛ, майстерня Коструби А.В. , Експреспроект.
2014 -2018pp старший викладач НАККАІМ інститут Дизайну предмети комп’ютерний дизайн та комп’ютерна графіка.
- Планувальна майстерня – участь в розробці проектів ген. планів та ПДП, зон відпочинку міст України.
- Об’ємна майстерня - участь в розробці архітектурних креслень житлових будинків.
- Участь і розробка архітектурних і робочих креслень приватних будинків, інтер’єрів , територіях благоустрою, візуалізація в 3D Max.
- Професійна робота в Photoshop, CorelDraw, AutoCAD, 3D Max.
Гончар Катерина Романівна

ГОНЧАР КАТЕРИНА РОМАНІВНА

Кандидат мистецтвознавства
Доцент
Член Спілки Художників України

Освіта і вчений ступень:

2011 р. Київський Державний інститут декоративно-прикладного мистецтва та дизайну, спеціалізація «Художник образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва»
- Навчалась в аспірантурі Інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України.
2015 р. Захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності «Культурологія.(Мистецтвознавство)» за темою «Образотворчий фольклор в українському професійному мистецтві. Традиції та новаторство»

Професійна діяльність:

З 2011 рp викладач кафедри Теорії та історії мистецтва КДІДПМД ім.. М. Бойчука. Серед дисциплін «Історія мистецтва та архітектури», «Історія дизайну», «Теорія та методика дизайну»
З 2016 p оцент кафедри Художньої кераміки, дерева, металу та скульптури КДІДПМД ім.М.Бойчука
З 2017 р доцент кафедри Графічного дизайну НАКККМ

Публікації і дослідження:

 1. Гончар К.Р. Фольклорні образи у професійному декоративно-прикладному мистецтві ХХ-ХХІ століття //Скрижалі. — К., 2013;
 2. Гончар К.Р. Традиції та новації у сучасному декоративно-прикладному мистецтві України: проблема мистецтвознавчого дослідження// Художня культура. Актуальні проблеми. 2013;
 3. Гончар К.Р. Взаємодія народного і професійного декоративно-прикладного мистецтва в 1900-1990// Мистецтвознавство України. -2013. -№13.- С.62-68;
 4. Гончар К.Р. Точки перетину образотворчого фольклору та contemporary art у новій формі презентації мистецтва// Міст. -2013. -№9. - С.17-22;
 5. Гончар К.Р. Изобразительный фольклор как художественное явление в украинской современной культуре// Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі.- М., 2014.-Вип. 12;
 6. Гончар К.Р. Значення кураторських проектів для розвитку сучасної кераміки// Культурно-мистецькі обрії: зб. наук. пр. — К. : 2016. . — вип.2. — С. 72-75;
 7. Гончар К.Р. Художньо-стилістичні особливості творів образотворчого фольклору, втілених в кераміці// МІСТ : Мистецтво, історія, сучасність, теорія : зб. наук. пр. / Ін-т проблем сучасн. мистец. НАМ України. — К. : Фенікс, 2016. — Вип. 12. — С. 26–34;
 8. Гончар К.Р. Мистецькі пошуки українських керамістів у сфері contemporary art.// Етнодизайн--Європейський вектор розвитку і національний контекст : збірник наукових праць— П, 2017. — 10с;
 9. Гончар К.Р. Мистецькі пошуки українських керамістів у сфері contemporary art.// Етнодизайн--Європейський вектор розвитку і національний контекст : збірник наукових праць— П, 2017. — 10с;
 10. Гончар К.Р. Елементи народного мистецтва як противага урбаністичній стандартизації міського побуту// Матеріали науково-практичних конференцій студентів та молодих дослідників 2011-2012. — К., 2013. С.7-11;
 11. Гончар К.Р. Сучасне декоративно-прикладне мистецтво Іміджевий аспект// Матеріали науково-практичних конференцій студентів та молодих дослідників 2011-2012. — К., 2013. — С.86-91;
 12. Гончар К.Р. Принципи формоутворення і типологія творів образотворчого мистецтва.// Матеріали науково-практичних конференцій студентів та молодих дослідників. 2014 – 2015. – К., 2015. – С. 86-92;
 13. Гончар К.Р. Традиції народного мистецтва як чинник розвитку сучасного декоративного мистецтва України// Матеріали науково-практичної конференції для студентів та молодих дослідників Мистецтво і суспільство:взаємодія. — К. :2016. — С. 7-12;
 14. Гончар К.Р. Текстиль та contemporary art. Точки перетину// Матеріали науково-практичної конференції Художні практики початку ХХІ століття: новації, тенденції, перспективи. — К. :2017. — 3с;
 15. Гончар К.Р. Культуротворче значення переосмислення Народного мистецтва у працях сучасних професійних художників// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Творче відродження етнопедагогічних традицій у контексті становлення української національної системи виховання» - 2017;
 16. Гончар К.Р. «Образотворчий фольклор у сучасному культуро творчому процесі: традиції і новаторство.// дис. канд. Мистецтвознав»26.00.01/ Гончар Катерина Романівна; Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України. — К., 2015. —.;
 17. Гончар К.Р. Науково-досліднаа та проектно-конструкторська робота (підтема) «Методика аналізу генезису образотворчого фольклору на сучасному етапі в творах, виконаних в кераміці»// Проблемна науково-дослідна лабораторія НАОМА.
Кугай Тетяна Анатоліївна

Кугай Тетяна АнатоліївнаОсвіта і вчений ступень:

1994-1996pp викладач вищої категорії малюнку та живопису. Київський індустріальний коледж Київського національного університету будівництва та архітектури
2007-2018pp доцент кафедри рисунка та живопису. Київський Національний Університет Технологій та Дизайну (КНУТД)
З 2018p старший викладач кафедри графічного дизайну НАКККіМ

Викладання:

Навчальні дисципліни на 2018–2019 навчальний рік:

 • Рисунок;
 • Живопис;
 • Ситодрук;
 • Макетування та робота в матеріалі;
 • Композиція графіки та фірмовий стиль;
 • Декоративна обробка матеріалу;
 • Індустрія графічного дизайну;
 • Проектування рекламної графіки.

Викладач проводить дослідження в галузі живопису, графіки, дизайну, а також у сфері вдосконалення педагогічних методик та складання навчально- методичних комплексів навчальних дисциплін. Студенти під керівництвом викладача приймають участь у художніх та дизайнерських міжнародних, національних та регіональних виставках, конкурсах, симпозіумах, а також у науково-методичних конференціях.

Викладач проводить заняття та мастер класи по темам:

 • Основи академічного рисунку та живопису;
 • Начерки, замальовки, рисунки;
 • Техніка акварельного живопису;
 • Техніка акрилового живопису;
 • Техніка олійного живопису;
 • Графічні техніки;
 • Техніки декоративно-прикладного мистецтва;
 • Книжковий дизайн та ілюстрація.

Публікації і дослідження:

 1. Кугай Т.А., Калініченко О.Ю., Бистрякова В.Н. Тези: "Функції кольору в рекламній продукції" Збірники тез ХVI Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі» 27-28 квітня 2017;
 2. Кугай Т. А., Москаленко І. В., Бистрякова В. Н., Басанець О. П., Чернявський К. В. Роль та функція зовнішньої реклами в структурі сучасного міста [Електронний ресурс] Технології та дизайн. - 2017. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2017_2_5;
 3. Кугай Т. А., Мальцева А. О., Павленко А. Ф., Басанець О. П., Бистрякова В. Н. Вплив цифрових технологій на розвиток ілюстрації в графічному дизайні [Електронний ресурс] Технології та дизайн. - 2017. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2017_2_6;
 4. Кугай Т. А., Руденко Є. В., Павленко А. Ф., Бистрякова В. Н., Басанець О. П. Роль соціального плакату у розвитку суспільства [Електронний ресурс] Технології та дизайн. - 2017. - № 3. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2017_3_4;
 5. Кугай Т. А., Калініченко О. Ю., Бистрякова В. Н. Функції кольору в рекламній продукції [Електронний ресурс] Технології та дизайн. - 2017. - № 3. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2017_3_5;
 6. Кугай Т. А., Мазніченко О. В., Осадча А. М. Міжнародна науково-практична конференція "Педагогічні аспекти підготовки викладачів з візуального мистецтва та дизайну. Сучасність і перспективи". Харківська державна академія дизайну і мистецтв. 20.10.2017 р. Теза: "Характерні риси трьох шкіл дизайну України- Київської, Харківської, Львівської";
 7. Кугай Т.А. Всеукраїнська науково-практична конференція "Художні практики початку XXI століття: новації, тенденції, перспективи". Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука. 24.11.2017 р. Доповідь: "Традиційні символи українського декоративно-прикладного мистецтва в сучасному графічному дизайні (вишивка, писанкарство)";
 8. Кугай Т. А., Колісник О. В., Гула Є. П. Інфографіка як явище сучасного дизайну суспільної комунікації // - East European Scientific Journal. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. – Warsaw, Poland Volume 23, – 2017 р.

Методичне забезпечення:

 1. 2018 - Міжнародна виставка "Акварельний альбом-2018". Музей книги та друкарства України. Київ. Україна;
 2. 2018 - "Київ у мистецтві" "Українське мистецтво" -2018. Київ "Ваклер" Мистецький альбом -с.72-73, 216-217;
 3. 2018 - Збірка мистецьких творів Художнього Музею Тараса Шевченка у Пекіні -2018. -с.96-97;
 4. 2018 - Міжнародна виставка "Болгарська весна". Художня галерея "Мистець". Київ. Україна;
 5. 2017 - Постійна експозиція творчих робіт українських художників Художній Музей Тараса Шевченка у Пекіні. Пекін. КНР. Картина "Ворожіння на соняху". Каталог;
 6. 2017 - Персональна виставка "Квітка Папороті" Завальний Арт Центр. Київ. Україна;
 7. 2016 - Арт-салон "Мистецтво в інтер'єрі" Центр сучасного мистецтва "М-17". Київ. Україна;
 8. 2016 - Всеукраїнська виставка-конкурс Міжнародного фонду Національної академії мистецтв України Національна академія мистецтв України. Київ. Україна;
 9. 2016 - Перший міжнародний Фестиваль акварелі в Україні Музей українського народного декоративного мистецтва. Києво-Печерська Лавра. Київ. Україна;
 10. 2016 - Фестиваль графіки "Нарбут-Фест" Мистецький центр "Локація". Київ. Україна;
 11. 2015 - Міжнародна виставка присвячена Героям Майдану та АТО Український дім. Київ. Україна;
 12. 2015 - Благодійний аукціон продажу картин Конотопський міський краєзнавчий музей. Україна;
 13. 2014 - Всеукраїнська художня виставка "Вогонь любові" Центр сучасного мистецтва "М-17". Київ;
 14. 2012 - Міжнародна виставка-конкурс "Український тиждень мистецтв" Виставковий зал СХ України. Будинок Художника. Київ. Україна;
 15. 2009 - Виставка-проект "Київ Золотоверхий" Театр "Сузір'я". Київ. Україна;
 16. 2008 - Виставка живопису "Мальовнича Україна" Галерея "Образ". Київ. Україна;
 17. 2008 - Тетяна Кугай "Квітка папороті" "Українське мистецтво" -2008. -№4 -с.196;
 18. 2008 - III Міжнародна виставка-ярмарок сучасного мистецтва "Арт-Київ 2008" Український дім. Київ. Україна;
 19. 2008 - Виставка-проект "Пейзажні містерії" Театр "Сузір'я". Київ. Україна;
 20. 2008 - Пейзажні містерії "Державна справа" -2008. -№11 -с.182-183;
 21. 2008 - Пейзажні містерії "Банкиръ" -2008. -№2(25) -с.68-69;
 22. 2008 - Greetings Postcard. Tania Kugai. "Old Kiev" 2003. Producted in 2008 by the European Bank for Reconstruction and Development. London. UK;
 23. 2007 - Новорічна листівка. Тетяна Кугай. "Вечір самотності" 2005 р. "Марка України" -2007;
 24. 2007 - Поштова марка MiNr. 861. Тетяна Кугай. "Вуличка спогадів" 2004 р. "Марка України" -2007;
 25. 2006 - Виставка-проект "Перехрестя емоцій 2" Дім актора. Київ. Україна;
 26. 2006 - Виставка-проект "Перехрестя емоцій 1" Галерея "Дім Миколи". Київ. Україна;
 27. 2006 - Тарчевская К. Перекресток эмоций "Киев City" -2006. -№14(24) -7-13 апреля -с.38;
 28. 2006 - Тетяна Кугай "Біографічний довідник "Художники України" 4 випуск" -2006. -с.124-125;
 29. 2005 - Участь у виставці до дня Св. Миколи Дім актора. Київ. Україна;
 30. 2004 - Персональна виставка "Знак вогню" Галерея "Грифон". Київ. Україна;
 31. 2004 - Виставка творів українських художниць Художня галерея "Мистець". Київ. Україна;
 32. 2003 - Виставка "Три погляди" Галерея "Грифон". Київ. Україна;
 33. 2002 - Виставка-аукціон робіт сучасних українських художників Українська біржа енергетичних ресурсів. Київ. Україна;
 34. 2002 - Виставка художніх творів Арт Галерея. Манчестер. Великобританія;
 35. 2001 - Участь в Единбургському Інтернет фестивалі;
 36. 1998 - Виставка творів українських художників Виставковий зал СХ України. Будинок Художника. Київ. Україна;
 37. 1998 - Виставка "Калейдоскоп" Музей книги та друкарства. Лавра. Київ. Україна;
 38. 1998 - Виставка робіт художників галереї "Університет" Виставковий зал Національного Університету ім. Т. Шевченка. Київ. Україна;
 39. 1998 - Виставка творів членів Спілки художників України Виставковий зал СХ України. Будинок Художника. Київ. Україна;
 40. 1998 - Виставка портрету Художня галерея КСХ "Мистець". Київ. Україна;
 41. 1997 - Виставка "Комп'ютерна графіка, техніка і мистецтво" Картинна галерея ім. Г. Синиці. Національній технічній Університет. Київ. Україна;
 42. 1994 - Республіканська весняна мистецька виставка Художня галерея КСХ "Мистець". Київ. Україна;
 43. 1993 - Виставка творів випускників Національної Академії образотворчого мистецтва і архітектури Український дім. Київ. Україна;
 44. 1993 - Виставка-аукціон робіт студентів Національної Академії образотворчого мистецтва і архітектури Мюнхен. ФРН;
 45. 1989 - Республіканська виставка книжкової ілюстрації Виставковий зал СХ України. Будинок Художника. Київ. Україна.
Никифорук Дмитро Іванович

Никифорук Дмитро ІвановичВикладання:

Навчальні дисципліни на 2018–2019 навчальний рік:

 • Рисунок;
 • Живопис;
 • Ситодрук;
 • Макетування та робота в матеріалі;
 • Композиціяграфіки та фірмовий стиль;
 • Декоративна обробкаматеріалу;
 • Індустріяграфічного дизайну;
 • Проектування рекламноїграфіки.

Студенти під керівництвом викладача беруть участь у художніх та дизайнерських міжнародних, національних та регіональних виставках, конкурсах, а також у науково-методичних конференціях.

Проводжу заняття та мастер- класи:

 • Основи академічного рисунку та живопису;
 • Скетчі, начерки, замальовки;
 • Техніка акварельного живопису;
 • Техніка акрилового живопису;
 • Техніка олійного живопису;
 • Естамп;
 • Техніки декоративно-прикладного мистецтва;
 • Книжковий дизайн та ілюстрація.

Освіта і вчений ступень:

1995 р. Київський Державний педагогічний університетім. Драгоманова, спеціалізація «Художник –графік, викладачхудожніхдисциплін»
З 2004 у спілці фотохудожників України

Професійна діяльність:

З 2007р старший викладач Київського Державного педагогічного університету ім. Драгоманова, кафедра Образотворчого мистецва та скульптури
З 2010 р старший викладачкафедриРисунку та живопису Київського національногоуніверситету.технологій та дизайнуСереддисциплін «Історіямистецтва та архітектури», «Історія дизайну», «Тео університету рія та методика дизайну»
З 2018 p старший викладач кафедриГрафічного дизайну НАКККМ

Витавкова діяльність:

 • 2018 - Міжнароднавиставка "Акварельний альбом-2018". Музей книги та друкарстваУкраїни. Київ. Україна;
 • 2016 - Всеукраїнськавиставка-конкурс Міжнародного фонду НаціональноїакадеміїмистецтвУкраїниНаціональнаакадеміямистецтвУкраїни. Київ. Україна;
 • 2016 - Перший міжнародний Фестиваль акварелі в Україні Музей українського народного декоративного мистецтва. Києво-Печерська Лавра. Київ. Україна;
 • 2016 - Фестиваль графіки "Нарбут-Фест" Мистецький центр "Локація". Київ. Україна;
 • 2015 - Благодійнийаукціон продажу картин Нікопольський краєзнавчий музей. іУкраїна;
 • 2012 - Міжнароднавиставка-конкурс "Українськийтижденьмистецтв" Виставковий зал СХ України. Будинок Художника. Київ. Україн;
 • 2008 - III Міжнароднавиставка-ярмарок сучасногомистецтва "Арт-Київ 2008" Українськийдім. Київ. Україна;
 • 2006 - Виставка-проект "Перехрестяемоцій 1" Галерея "ДімМиколи". Київ. Україна;
 • 2005 - Участь у виставці до дня Св. МиколиДімактора. Київ. Україна;
 • 2004 - ВиставкатворівукраїнськиххудожницьХудожня галерея "Мистець". Київ. Україна;
 • 2003 - Виставка "Три погляди" Галерея "Грифон". Київ. Україна;
 • 1998 - Виставка "Калейдоскоп" Музей книги та друкарства. Лавра. Київ. Україна;
 • 1998 - Виставкаробітхудожниківгалереї "Університет" Виставковий зал національногоУніверситетуім. Т. Шевченка. Київ. Україна;
 • 1994 - РеспубліканськавеснянамистецькавиставкаХудожня галерея КСХ "Мистець". Київ. Україна.
Слівінська Аліна Францівна

Слівінська Аліна ФранцівнаОсвіта і вчений ступень:

1984 р Закінчила Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка
1987-1990рр Навчалася в аспірантурі Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка
1991 р Отримала наукову ступінь кандидата філософських наук (спеціальність 09.00.01 «діалектичний і історичний матеріалізм»)
1994 р Отримала вчене звання доцента
2017 р Пройшла підвищення кваліфікації на курсах Сумського державного університету «Інноваційні підходи до викладання філософських дисциплін»

Професійна діяльність:

З 2018 р. Працює в НАККіМ
- Автор більше 60 наукових робіт (в тому числі статті видані у фахових виданнях ВАК України) і навчально-методичних праць, учасник всеукраїнських та міжнародних конференцій

Публікації і дослідження:

 1. Навчально-методичний комплекс «Філософія мистецтва» для спеціальності «сценічне мистецтво». КНУКіМ, 20018;
 2. Динаміка британських клубів в «довгому» ХІХ столітті: соціально-політичний аспект- Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»- Випуск 132 (5), 2018.-С.300-305;
 3. Наукові спільноти в європейській культурі раннього Нового часу- Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»- Випуск 131,2018- С.308-313;
 4. Філософський дискурс «digital age».-Україна в гуманітарних соціально-економічних вимірах.-Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції (присвяченій 100-річчю Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара), 30-31 березня 2018 р.- Частина І.- С.126-129;
 5. Комодифікація танцювального мистецтва: історія і сучасність. Економіка і культура в світових глобалізаційних процесах: позиціонування і реалії.-ІІІ міжнародна науково-теоретична конференція, 21-22 березня 2018.- Частина І. – с.210-213;
 6. Концепція когнітивного капіталізму і перспективи розвитку гостинності як креативної індустрії/ Філософія та політологія в контексті сучасної культури //Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара //Випуск 1(16), 2017, с.52-59;
 7. Інституціоналізація британських клубів в контексті національно-регіональної специфіки культури Просвітництва//Гілея.- Вип.121(6).-К.- 2017. –с.160-165;
 8. Еволюція гостинності в суспільстві споживання: від класичного до креативного консьюмеризму// Гілея.-Вип.120(5).-К.-2017.- с.173-178;
 9. Культурні і креативні індустрії у структурі когнітивного капіталізму //Національні культури в глобалізованому світі. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 6-7 квітня 2017р., с.416-419;
 10. Інноваційний туризм: в пошуках екзистенціалів буття //Культурні і креативні індустрії: історія, теорія та сучасні практики. Київ. 24 квітня 2017. Програма міжнародної конференції, с.14;
 11. Клуби в політичному ландшафті Великобританії//Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. Дніпро. 26-27 травня 2017.Ч.І.с.234-237;
 12. Ідейно-теоретичні засади пацифізму як суспільно-політичного руху: історичний контекст/ Гілея вип.113(10), 2016, с.232-238;
 13. Рецепція проекту «вічного миру» І. Канта в європейському соціо-культурному ландшафті кінця ХІХ ст. – початку ХХ ст. //Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури, випуск ХХХУ,20015;
 14. Гостинність у філософії І. Канта : антропологічний вимір//Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури, випуск ХХХІУ,20015,с.42-49;
 15. Ідея «всезагальної гостинності» в трактаті І. Канта «До вічного миру»//Гілея, випуск 100(9), 20015, с.111-115;
 16. Проблема деконструкції культури в глобалізованому світі.//Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська культура: перспективи євроінтеграції. Інноваційні процеси в сучасній культурі» м. Київ,7 квітня 2016 р;
 17. Сучасне мистецтво як продукування соціальних смислів.// Міжнародна науково-практична конференція «Креативні індустрії в сучасному культурному просторі» м. Київ, 26 травня 2016 р;
 18. Проблема східного деспотизму: цивілізаційний контекст.//ХІХ сходознавчі читання А. Кримського, м. Київ,16-17 жовтня 20015 р.,с.76.
 

Наукова робота кафедри

ІІІ Міжнародний конгрес «ЕТНОДИЗАЙН У КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ»
Розпочав роботу ІІІ Міжнародний конгрес «ЕТНОДИЗАЙН У КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ»
Співорганізатори Конгресу: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв та Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка.
Голова Організаційного комітету конгресу – завідувач кафедри дизайну інтер’єру і візуально-інформаційного середовища Інституту дизайну та реклами НАКККіМ, професор Євген Антонович.
Урочисте відкриття та пленарне засідання конгресу проводилося у Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського. З цієї нагоди до Організаційного комітету надійшли вітальні адреси.
99III Міжнародний конгрес Етнодизайн у контексті...
992   9993 духовн розвиток людини
994 охорона пам яток      995 лист
 1 АПН

Національна академія
керівних кадрів культури
і мистецтв
Адреса: вул. Лаврська, 9, корп. 15,
м.Київ, 01015, Україна
Ви можете отримати інформацію щодо вступу в Академію за тел. (044) 288-80-81
Понеділок-п'ятниця 09:00-18:00
Контакти
Інститут практичної культурології та арт-менеджменту:
(044) 280-94-12
Інститут сучасного мистецтва:
(044) 280-91-84
Інститут дизайну та реклами:
(044) 280-27-02
Центр неперервної культурно-мистецької освіти:
(044) 280-34-04
Приймальна ректора:
(044) 280-22-82
Приймальна комісія:
(044) 288-80-81
Факс: (044) 280-92-09
Відділ кадрів та документозабезпечення:
(044) 280-92-09
Антикорупційний уповноважений:
(044) 280-02-57
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ми в соцiальних мережах: