Національна академія
керівних кадрів культури
і мистецтв
(044) 288-80-81
понеділок-п'ятниця 09:00-18:00

кафедра дизайну інтер'єру та візуально-інформаційного середовища

КАФЕДРА ДИЗАЙНУ ІНТЕР'ЄРУ ТА ВІЗУАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА - Антонович Євген Антонович

Антонович Євген Антонович

завідувач кафедри
професор

детальніше
Закінчив художньо-графічний факультет та аспірантуру НДІ художньої освіти Академії педагогічних наук у Москві. Захистив дисертаційне дослідження з проблем художньої освіти молоді.
Професор Є. Антонович – організатор мистецької освіти в Україні. Фундатор факультету дизайну та засновник кафедри етнодизайну і дизайну реклами в Інституті реклами (м. Київ); організатор і завідувач перших в Україні кафедр графічного дизайну і реклами в КНУКіМ і НАКККіМ.
У науковому доробку Є. Антоновича понад 100 наукових і навчально-методичних праць з історії, теорії та методики викладання образотворчого й декоративно-прикладного мистецтва, а також теорії та методології дизайну і реклами. Серед них – монографічні дослідження, підручники та навчальні посібники з грифом МОН України, зокрема: «Образотворче мистецтво»; «Декоративно-прикладне мистецтво»; «Українське народне декоративне мистецтво»; «Художні техніки» й ін.
Професор Є.Антонович – фундатор наукової школи з етнодизайну і дизайну реклами (професори: Р. В. Захарчук-Чугай, Н. І. Велігоцька, Л. О. Паславська, С. В.Прищенко, В. В. Сьомкін).
Є. Антонович – голова спеціалізованої вченої ради на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі дизайну та реклами. Науковий керівник дисертаційних досліджень з проблем дизайну і реклами В. В. Бугрима, В. В. Вдовченка, І. В. Касян, М. Я. Куленка, Т. В. Миронюка, К. П. Німченко, Л. О. Паславської, С. В. Прищенко, Т. В. Сенчук, В. В. Сьомкіна та ін.
Професор Є Антонович – організатор і співголова оргкомітетів трьох Міжнародних конгресів з етнодизайну: І – «Становлення і розвиток етнодизайну: український та європейський досвід» (2010); ІІ – «Етнодизайн: європейський вектор розвитку і національний контекст» (2013); ІІІ – «Етнодизайн у контексті українського національного відродження та європейської інтеграції» (2015).
Є. Антонович – член комісії з дизайну Науково-методичної ради МОН України; співавтор державних стандартів за спеціальністю «Дизайн»; автор концепцій спеціалізацій з етнодизайну та дизайну реклами (графічний дизайн і реклама) для ВНЗ України; розробник концепції та науково-методичного забезпечення поглибленого вивчення образотворчого мистецтва (народного ДПМ), а також профільного навчання старшокласників з «Основ дизайну»(«Етнодизайн») у школах України.
Професор Є. Антонович – співорганізатор першої в Україні спеціалізованої Вченої ради за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання образотворчого мистецтва.
Культурно-просвітницька діяльність
Є. Антонович – член ради Спілки дизайнерів України (співголова комісії з дизайн-освіти), Спілки рекламістів України, Національної спілки майстрів народного мистецтва України. Голова редакційної колегії серії «Бібліотека дизайнера»; творчо працює: автор дизайну обкладинок і художнього оформлення видань; бере участь у виставках Спілки дизайнерів України; діяч Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка.
Професора Є. Антоновича нагороджено такими почесними відзнаками: «За духовне відродження нації», «За розбудову освіти», «Відмінник освіти України», «Петро Могила» МОН України, а також «За розвиток дизайну» Спілкою дизайнерів України (2015).
Викладає такі навчальні дисципліни: «Наукові дослідження в дизайні», «Етнодизайн», «Дизайн реклами», «Проектування», «Методика викладання дизайну у ВНЗ». Науковий керівник дипломних, магістерських робіт і дисертаційних досліджень.

Адреса: вул. Лаврська, 9, корпус 7, каб. 201, м. Київ, 01015.
Телефон для довідок:  +38 (044) 280-4554.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Стратегічною метою освітньою діяльності кафедри дизайну інтер’єру та візуально-інформаційного середовища є підготовка фахівців з проектування різноманітних об’єктів навколишнього середовища, пов’язаних з усіма сферами життєдіяльності людини: житлові та громадські приміщення (адміністративні, об’єкти соціально-культурної сфери і готельно-ресторанного бізнесу, торговельні та виставкові зали), об’єкти візуально-інформаційного середовища. Це обумовлено великою потребою у фахівцях з дизайну середовища, передусім, упорядкуванням міст і селищ на базі поєднання принципів естетики, інженерії й екології. Кафедра є випусковою і здійснює навчання студентів за спеціальністю 022 «Дизайн» (спеціалізацією «Дизайн інтер’єру») відповідно до сучасних тенденцій розвитку української та зарубіжної художньо-проектної культури, забезпечуючи суспільні потреби висококваліфікованими кадрами.

Спеціальність дизайнера здатна поєднати в собі як технологічність, так і художність й функціональну доцільність кінцевого продукту проектування. Фахівець з дизайну досконало володіє базовими основами з естетики, проектної графіки, теорії композиційного формоутворення, теорії кольору та інших мистецьких дисциплін, обізнаний з інженерними та технологічними питаннями реалізації ідей, з основами психології творчості, основами дизайну реклами, спроможний повноцінно втілити в життя задумане, створити досконале оточення для сучасної людини. Саме тому роботу кафедри зорієнтовано на впровадження в навчальний процес інноваційних розробок у галузі дизайну середовища. Професійне освоєння новітніх комп’ютерних технологій і сучасних художніх прийомів допомагає майбутнім фахівцям створювати графічні об’єкти візуально-інформаційного середовища, які використовують у рекламній діяльності. Це корпоративна реклама, реклама на друкованих та електронних носіях, розробка фірмового стилю, зовнішньої реклами тощо.

Загальні відомості

Кафедра на високому професійному рівні здійснює викладання фахових дисциплін, які забезпечені навчально-методичними матеріалами: робочими програмами, навчально-методичними комплексами, навчальними посібниками, підручниками, тематичними сайтами окремих дисциплін тощо.
Професорсько-викладацький склад кафедри – це знані в Україні вчені, автори монографій, підручників і навчальних посібників, члени Національної спілки архітекторів України, Спілки дизайнерів України, Спілки рекламістів України, відомі дизайнери й архітектори, доктори й кандидати наук, доценти та професори, члени Спеціалізованих учених рад провідних ВНЗ, члени редколегій багатьох наукових фахових видань. Для розвитку кафедри професорсько-викладацький склад працює над постійним удосконаленням навчальних дисциплін, зумовленим розвитком технологій, появою нових матеріалів, еволюцією стилістичних тенденцій; бере активну участь у Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференціях, творчих виставках, проведенні тематичних семінарів і майстер-класів.

Бази практики студентів за спеціальністю «Дизайн»:
 • Дизайн-бюро "Вікторія-Файнблат"
 • ТОВ "ГРІНСАД"
 • КП "А-СКРИН"
 • Рекламно-виробнича компанія ТОВ "Апельсин"
 • ФОП "Рожковська О.В."
 • Ландшафтно-архітектурно бюро "OMNI"
 • ПрАТ "Екран"
 • ПП "Салон красивих ідей" СКІ
 • ФОП "Юхименко"
 • ТОВ "Селена плюс"
 • Дитяча школа мистецтв "ДДТ"
 • Славутицька міська рада Київської області
 • Палац дитячої та юнацької творчості
 • ТОВ "Контемп"
 • ТОВ "НовогуйвинськБуд-1"
 • ТОВ "Скловарні печі ЛТД"

Компетенції

Під час навчання студенти набувають здатність розв’язувати спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузі дизайну, виявляти структурні й функціональні зв’язки на основі комплексного художньо-проектного підходу:

 1. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями у галузі дизайну, розуміти предметну галузь та сфери професійної діяльності, застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях.
 2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 3. Здатність використовувати базові знання про стан і проблеми екології сучасного світу й України зокрема, розвивати еко-культуру в суспільстві засобами мистецтва і дизайну.
 4. Здатність цінувати і поважати національну своєрідність та мультикультурність.
 5. Здатність застосовувати методику проектування одиничних, комплексних, багатофункціональних об’єктів дизайну.
 6. Здатність володіти засобами та прийомами формоутворення, макетування і моделювання об’єктів дизайну, а також навичками використання сучасних комп’ютерних програм для створення об’єктів дизайну.
 7. Здатність володіти знаннями й уміннями, спрямованими на досягнення успіху в професійній кар’єрі; вміти розробляти візуальні презентації, портфоліо власних творів.

Перспективи для студентів

Досвід кафедри переконує, що серед молодих дизайнерів роботодавці передусім цінують висококваліфікованих спеціалістів з вищою освітою. Тому майбутні дизайнери опановують такі програми, як ArchiCAD та 3DStudioMax. Проте, якщо роботодавець побажає, щоб претендент умів професійно малювати від руки, щоб ще до початку проектування міг виконувати ескізи, то майбутнього фахівця саме цьому навчають в Академії досвідчені дизайнери-практики. Студенти отримують знання як у межах циклів нормативних дисциплін, так і за авторськими програмами фахових вибіркових дисциплін, які відповідають сучасним міжнародним стандартам підготовки дизайнерів. Конкурентні переваги наших випускників на сучасному ринку праці полягають у розумінні дизайну як синтезу науки, техніки і мистецтва, знаходженні гармонійного балансу між теорією та практикою.

Освітні ступені та освітні програми

БАКАЛАВР
(денна, заочна форми навчання: 4 роки)

Галузь знань 02 «Культура і мистецтво»
Спеціальність 022 «Дизайн»
Освітня програма «Дизайн інтер’єру»
Конкурсні ЗНО: українська мова та література, історія України, творчий іспит із фаху
На основі диплома студенти можуть продовжити навчання в магістратурі за відповідними програмами магістерської підготовки, що діють в Інституті дизайну та реклами, отримати кваліфікацію «Дизайнер інтер’єру, викладач».

МАГІСТР
(денна, заочна форми навчання: 1,5 роки)

Галузь знань 02 «Культура і мистецтво»
Спеціальність 022 «Дизайн»
Освітня програма «Дизайн інтер’єру»
Тестування з іноземної мови та творчий іспит із фаху
До вступу допускаються абітурієнти, які здобули освітній ступінь «Бакалавр».

Дисципліни, що викладають на кафедрі
 • Проектування інтер’єрів.
 • Типологія об’єктів архітектури.
 • Конструкції у дизайні інтер’єру.
 • Біоніка.
 • Ергономіка.
 • Дизайн інтер’єру.
 • Дизайн архітектурного середовища.
 • Світлотехніка та акустика.
 • Етнодизайн.
 • Основи композиції.
 • Комп’ютерне проектування (за видами).
 • Дизайн меблів та обладнання.
 • Методика викладання дизайну у ВНЗ.
 • Прикладні дослідження за фахом.
 • Фірмовий стиль.
 • Візуально-інформаційні аспекти дизайну.
 • Теорія та методологія дизайну.
 • Сучасні напрямки розвитку дизайну.
Матеріали вибіркових дисциплін, передбачених  навчальними планами на 2016-2017 н.р.
(натисніть на назву дисципліни для завантаження анотації)
 
Матеріали вибіркових дисциплін, передбачених  навчальними планами на 2017-2018 н.р.
(натисніть на назву дисципліни для завантаження анотації)
 

 

Професорсько-викладацький склад

На кафедрі працюють висококваліфіковані викладачі: 1 доктор технічних наук, професор; 2 кандидати мистецтвознавства, професори, 3 кандидати архітектури, доценти, 1 кандидат педагогічних наук, професор; 1 кандидат технічних наук.
Прищенко Світлана Валеріївна

Прищенко Світлана Валеріївна

заступник завідувача кафедри дизайну інтер’єру та візуально-інформаційного середовища
професор

детальніше

Вчений ступінь – доктор наук габіліт. у галузі дизайну (2014 р.); кандидат технічних наук (з естетики, 2008 р.).

Вчене звання – доцент ВАК України по кафедрі графічного дизайну і реклами (2012 р.); професор МКА (2013 р.).

Освіта – вища педагогічна, художньо-графічний факультет Кубанського державного університету (1991 р.); Донецьке художнє училище (1985).
 Професійна діяльність:

2016 – професор Інституту дизайну та реклами НАКККіМ.

2016 – професор Інституту комп’ютерно-інформаційних технологій, заступник директора з наукової роботи та міжнародних зв’язків (м. Київ).

2015 – Керівник культурно-освітнього проекту для дітей «ЕКО-культура»

у рамках німецько-українського партнерства Мюнхен–Київ (3 місяці), гостьовий професор Мюнхенського університету Людвіга-Максиміліана.

2014 – Проректор з наукової роботи Інституту екранних мистецтв (м. Київ).

Сфера наукових інтересів:

колір, стилістика рекламної графіки, цифрові медіа, еко-культура, теорія та історія дизайну і реклами, проблеми культурології, міжкультурні комунікації, україністика (мистецтвознавчі аспекти), психологія творчості, якісні характеристики дизайн-освіти у вищій школі, міжнародні наукові, освітні та культурні контакти. Працює над монографією, навчальними посібниками та програмами, авторка навчально-методичних комплексів для ВНЗ України, зокрема: «Теорія та методологія дизайну», «Кольорознавство», «Естетика», «Історія мистецтв», «Дизайн реклами», «Композиція», «Наукові дослідження у дизайні», «Комп’ютерна графіка».

Здійснює керівництво науково-дослідною роботою студентів, дипломними та магістерськими роботами. Готує до друку в НАКККіМ ілюстрований словник «Дизайн і реклама».

2016 – Друге видання навч. посібника «Кольорознавство» (452 с.) з грифом МОН України (м. Київ, Альтерпрес).

2015 – Член Редакційної ради Міжнародного наукового журналу «Візуальні методології» (м. Невшатель, Швейцарія).

2015 – Стажування у Науково-організаційному управлінні Національної академії мистецтв України (м. Київ).

2001-2016 – Участь у науково-практичних конференціях і методичних семінарах з дизайну та реклами в контексті культури в Україні, Болгарії, Польщі, Німеччини, Литві. Щорічна участь у Міжнародних наукових конференціях та Подіумах з україністики «Діалог мов – діалог культур. Україна і світ» на базі Мюнхенського Університету Людвіга-Максиміліана, двічі визнана переможцем конкурсних проектів. Має відповідні тези конференцій та наукові статті у зарубіжних і фахових виданнях України: «Мистецтвознавство України», «Мистецькі обрії», «Технічна естетика і дизайн», «Педагогічні інновації», «Скрижалі», «Культура і сучасність», «Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури», «Теорія і практика дизайну».

2012 – Член Редакційних рад Міжнародних наукових журналів «Науковий огляд» і «Парадигма пізнання: гуманітарні питання» (м. Київ), включених до Міжнародних наукометричних баз.

2012 – Член Редакційної ради Міжнародних наукових журналів Фонду науки і освіти (м. Бургас, Болгарія).

2011 – Стажування на кафедрі графічного дизайну Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури (м. Київ).

2010 – Вийшли друком навч. посібники «Кольорознавство» (354 с.) і «Теорія та методологія дизайну» (208 с.) з грифами МОН України (Серія «Бібліотека дизайнера»).

2008 – Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України за вагомий внесок у розвиток національної освіти у дизайні та рекламі.

2008 – Нагороджена Грамотою Спілки дизайнерів України до 20-річчя СДУ.

2006-2014 – Завідувач кафедри графічного дизайну і реклами Інституту реклами (м. Київ).

2004-2007 – Навчання в денній аспірантурі в Київського національного університету будівництва і архітектури (кафедра комп’ютерної та інженерної графіки).

2003 – Заступник директора з навчальної роботи Донецького художнього училища. Нагороджена Дипломом Донецької облдержадміністрації у номінації «Кращий молодий викладач», Дипломом лауреата обласного конкурсу авторських програм для художніх шкіл під егідою Управління культури Донецької області.


Мови: Українська, російська, англійська.

Основні публікації:

 1. Pryshchenko S.V. The Colour synergetics in Advertising communications of the Postmodern period/ Синергетика кольору у рекламних комунікаціях періоду постмодерну// Культура і сучасність: альманах/ Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – К.: Міленіум, 2016. (In English, in Redaction).

 2. Прищенко С.В. Вплив етномистецьких традицій на розвиток рекламної графіки в Україні // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. Мистецькі обрії: наук. видання/ Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України. – К.: Фенікс, 2015.– №7 (18). – С. 5-10.

 3. Прищенко С.В. Семантика кольору у рекламному дизайні: культурологічні та комунікативні аспекти// Парадигма пізнання: гуманітарні питання: науковий журнал/ РИНЦ SCIENCE INDEX. – К.: Центр міжнародного наукового співробітництва «ТК Меганом», 2015. – №4 (7). – С. 98-123.

 4. Прищенко С.В. Інтернет як актуальний засіб рекламних комунікацій у ХХІ ст.: WEB-технології та стилістичні тенденції// Теорія та практика дизайну: збірник наук. праць. Серія «Мистецтвознавство»/ SCOPUS, РИНЦ SCIENCE INDEX. – К.: Нац. авіаційний ун-т, 2015. – №7. – С. 218-226.

 5. Прищенко С.В. Прояви постмодернізму у рекламі// Науковий огляд: міжнародний наук. журнал/ РІНЦ SCIENCE INDEX. – К.: Інститут наук. прогнозування, ТОВ «Меганом», 2014. – Вип.1. – C. 179-184.

 6. Прищенко С.В. Реклама в сучасному соціокультурному просторі// Скрижалі. Декоративне мистецтво і дизайн: науково-мистецькі студії/ Київський держ. інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М.Бойчука. – Київ–Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2014. – Вип.8. – С. 83-92.

 7. Pryshchenko S.V. Postmodernism image system in Advertising graphics/ Образная система постмодернизма в рекламной графике// European Applied Sciences. Germany. – Stuttgart: ORT Publishing, 2014. – №1. – P. 16-18. (In English).

 8. Прищенко С.В. Естетичні параметри кольору у рекламній графіці// Актуальные научные исследования. От теории к практике/ Aktualne naukowe badania. Od teorii do praktyki (Польща). – Варшава–Белосток, 2014. – С. 75-79.

 9. Прищенко С.В. Функции цвета в системе корпоративной культуры// Современные проблемы предприятий в условиях глобализации и интернационализации: материалы Международного научно-практического семинара (Польща). – Вроцлав–Херсон, 2014. – С. 75-81.

 10. Прищенко С.В. Стилізація як прийом кольоро-графічного формоутворення// Культура і сучасність: альманах/ Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – К.: Міленіум, 2012. – №2. – С. 204-209.

 11. Прищенко С.В. Візуальна мова кольору у мистецтві та рекламі: історико-культурологічний аналіз/ Visuelle Sprache der Farbe in Kunst und Reklame: historisch-kulturologische Analyse// Діалог мов – діалог культур. Україна і світ: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції/ Мюнхенський ун-т Людвіга-Максиміліана. – Мюнхен–Берлін: Verlag Otto Sagner, 2013. – С. 856-874.

 12. Pryshchenko S.V. Means of visualization of the idea in modern Advertising/ Средства визуализации идеи в современной рекламе// International Conference Visuality 2013: politics, ideology, media/ Vilnius Gediminas Technical University, 2013. – P. 5 (In English).

 13. Прищенко С.В. Art-aesthetic problems of advertising аs a form of socio-cultural communications/ Художественно-эстетические проблемы рекламы как формы социокультурных коммуникаций// Media & Mass Communication/ Медиа и массовые коммуникации: материалы ІІ Международного научного симпозиума (2013 г., г. Бургас, Болгария) // Международный научный журнал «International Scientific Publications». – Вып.2. – С. 399-407.

 14. Прищенко С.В. Еволюція етнокультурних чинників у рекламних комунікаціях// Становлення і розвиток етнодизайну: український та європейський досвід: збірник наук. праць/ упорядн. і відп. ред. Є.А.Антонович: у 2-х кн. – Полтава: ПНПУ, 2012. – Кн.2. – С. 191-200.

 15. Прищенко С.В. Зміст навчальної інтегрованої дисципліни «Дизайн реклами» у мистецьких вишах України/ С.В.Прищенко, Є.А.Антонович// Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Київський ун-т ім. Б.Грінченка, 2012.– С. 747-754.

 16. Прищенко С.В. Становление учебной дисциплины «Дизайн рекламы» в вузах Украины// Реклама и PR в России: современное состояние и перспективы развития: материалы ІХ Всероссийской научно-практической конференции. – СПб.: СПбГУП, 2012. – С. 35-37.

 17. Прищенко С.В. Visual language of advertising communications/ Визуальный язык рекламных коммуникаций// Language, Individual and Society in the Modern World/ Язык, личность и общество в современном мире: материалы VI Международной научной конференции (2012 г., г. Бургас, Болгария) // Международный научный журнал «International Scientific Publications». – Вып.6, Ч.2. – С. 55-66.

 18. Прищенко С.В. Вплив мистецьких стилів на рекламну творчість// Українська академія мистецтва: дослідницькі та науково-методичні праці. – К.: НАОМА, 2012. – Вип.19. – C. 257-269.

 19. Прищенко С.В. Стилістичні тенденції розвитку рекламної графіки кінця ХХ– початку ХХІ ст.// Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: збірник наук. праць. – Х.: ХДАДМ, 2011. – Вип.7.– С. 153-157.
Сьомкін Володимир Васильович

Сьомкін Володимир Васильович

Кандидат мистецтвознавства
професор
Заслужений працівник культури України
Член Спілки дизайнерів України

Автор понад 300 дизайн-проектів та більше 50 науково-дослідних робіт. Має 82 свідоцтва на промисловий зразок, авторське право та винахід.
Основні публікації: монографія «Дизайн: тенденції та напрями розвитку» (528 с.); навчальний посібник «Сучасні напрями розвитку дизайн-діяльності» (330 с.); 20 наукових статей із проблем теорії та методики дизайну. Публікації з проблем дизайну – більше 80.
Професор В. В. Сьомкін – провідний фахівець у галузі промислового дизайну, дизайну середовища, графічного дизайну, а також із проблем дизайн-освіти.
Має багато впроваджень, конкурсних проектів(виставка України в Ганновері), має свідоцтво на авторське право.
На замовлення МОН України розробляв проекти ОКХ та ОПП зі спеціальності «Дизайн».
Професор В. В. Сьомкін – активний учасник українських і зарубіжних виставок із дизайну. Має кілька персональних виставок – із дизайну та живопису.
Лазарєв Олексій Іванович

Лазарєв Олексій Іванович

кандидат архітектури
доцент

Освіта:

- Київський державний художній інститут

Почесні звання та нагороди:

 • академік Академії будівництва України.

Професійна діяльність:

2017 Національна академія керівник кадрів культури і мистецтв, професор кафедри дизайну інтер’єру та візуально-інформаційного середовища;
2005 Київський національний університет культур і мистецтв, професор кафедри дизайну середовища (по теперішній час);
2001 Інститут реклами (м. Київ) заступник завідувача кафедри дизайну середовища, професор;
2000 Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Бойчука;
1973 Київський зональний науково-дослідний інститут експериментального проектування (КиївЗНДІЕП), завідувач сектору архітектури будівель з геліосистемами

Публікації та дослідження:

 1. Сучасна тентова архiтектура. Друк. Зб. наук. праць КНУКiМ.–К.:КНУКiМ, 2011;
 2. Перспективи розвитку конструкцiй, форм i образу тентової архiтектури. Друк. Зб. наук. праць ДНУ.– Вип.4.–Дніпро,2011;
 3. Формоутворюючi принципи бiонiчних структур в архiтектурно-дизайнерському середовищi. Друк. Технiчна естетика i дизайн: мiжвiдомчий науково-технiчний збiрник.-Вип.10.– К.:КНУБА,2012;
 4. Дослiдження процесiв формоутворення надвисотних споруд на закономiрностях природних систем. Друк. Традицiї та новацiї у вищiй архітектурно – художній освітi: зб.наук.праць.–Харків:ХДАДМ, 2012.–№2;
 5. Концепцiя етнодизайну у творчостi архiтектора-бiонiка Паоло Солерi. Друк. Етнодизайн: зб.наук.праць Мiжнародної науково-практичної конференції.–Полтава:ПНПУ, 2012;
 6. Сучасний досвiд теорiї i практики архiтектурної бiонiки в дизайнi. Друк. Вiсник Харкiвської державної академiї дизайну i мистецтв: зб. наук.праць. –Харкiв: ХДАДМ, 2013. – №6 ;
 7. Бiонiчнi принципи як засоби iнтенсивного використання сонячної енергiї в архiтектурi Паоло Солерi. Друк. Традиції та новації у вищій архітектурно – художній освіті: зб. наук. праць. –Харків:ХДАДМ, 2014.–№2 ;
 8. Біостиль ХХІ: Формообразующие особенности тектоники сверхвысотных сооружений на основе бионики. Друк. Традиції та новації у вищій архітектурно – художній освіті:зб.наук.праць. –Харків:ХДАДМ, 2015. –№3;
 9. Стебель, природный аналог вертикальных структур в архитектуре и дизайне и конструктивные свойства его материала. Друк. Традиції та новації у вищій архітектурно – художній освіті:зб.наук.праць. Харків:ХДАДМ, 2015. –№6 ;
 10. Азбука Вячеслава Колейчука у формуванні просторового мистецтва в етнодизайні. Друк. Етнодизайн:Європейський вектор розвитку і національний контекст:зб.наук.праць. –Полтава:ПНПУ, 2016;
 11. Стебло злака – біонічний прототип вертикальних структур в архітектурі і дизайні та конструктивні властивості його матеріалу. Друк. Етнодизайн:Європейський вектор розвитку і національний контекст: зб.наук.праць. –Полтава:ПНПУ, 2016 ;
 12. Золотий колос злака – природний аналог надвисотного хмарочоса «Біотектон». Друк. IV Міжнародний конгрес Етнодизайн: пошуки українського-національного стилю/Полтава-Петриківка/.–Дніпро:ДНУ, 2017.

Олексій Лазарєв – український архітектор, дизайнер, педагог. Закінчив Київський державний художній інститут (1968) за спеціальністю «архітектура», аспірантуру (КиївЗНДІЕП) (1971). Кандидат архітектури (1980), доцент (2014), професор (2005). Член Національної спілки архітекторів України (1970) та Спілки дизайнерів України (2015). Віце-президент Міжнародної асоціації архітектурної біоніки (2004). Провідний фахівець в галузі архітектурної біоніки та використання сонячної енергії в житлово-громадському будівництві. Наукові дослідження Олексія Лазарєва пов’язані з вивченням проблем біоніки та розробки основних напрямів у сфері пошуку нових архітектурно-дизайнерських форм надвисотних будівель «Біостиль-ХХI», розробки методологічних основ архітектурно-біонічних досліджень в дизайнерських проектах.

Як відомий спеціаліст у галузі біодизайну й архітектурної біоніки, нині – розробляє проект 300-поверхового екологічного хмарочосу «Біоtесton» заввишки – більше кілометра (1228 м). Автор праць у провідних наукових журналах та низки авторських свідоцтв. Учасник Міжнародних конгресів, конференцій, виставок, конкурсів у сфері біодизайну та дизайн-освіти.

КАФЕДРА ДИЗАЙНУ ІНТЕР'ЄРУ ТА ВІЗУАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА - Рильцев.

Рильцев Євген Володимирович

Професор
Доктор технічних наук,
Кандидат фізико-математичних наук

детальніше

Освіта і вчений ступень:

- Львівський та Ленінградський державні університети
Сфера наукових інтересів професора Рильцева Є.В. – матеріалознавство, нарисна геометрія та перспектива, проектування, інформаційні технології.

Публікації та дослідження:

 1. Рильцев Є.В. Інформаційна складова в процесі творення і розбудови держави // Становлення і розвиток української державності. – К. : Персонал, 2015. – Вип. 10. – С. 18-22.
 2. Рильцев Є.В. Демократія – інформаційна програма свободи // Проблеми модернізації України. – К. : Персонал, 2016. – Вип. 2. – С. 64-65.
 3. Рильцев Є.В. Психосоціальні основи людини свідомої // Становлення і розвиток української державності : зб. наук. праць. – К. : Персонал. – 2014. – Вип. 5. – С. 10-15.
 4. Рильцев Є.В. Щодо інновацій у сфері освітянських послуг // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку. – К. : Персонал, 2013. – Вип. 2. – С. 116-123.
 5. Рильцев Є.В. Майбутнє програмується історією // Актуальні проблеми українознавства: зб. наук. праць. – К. : Персонал, 2014. – Вип. 4. – С. 140-148.
 6. Рильцев Є.В. Фізика. Оптика: підручник. – К. : Персонал, 2009. – 402 с.
 7. Рильцев Е.В. Доказательная база некоторых положений ортогональной аксонометрии // Materials of ХІ international research and practice conference. – Sheffield. : may 30 – june 7, 2016.

Професійна діяльність:

 • 1970 – 1976 – старший науковий працівник НДІ АН УРСР (Київ).
 • 1976 – 1996 – завідувач відділу наукових досліджень НДІ НАН України (Київ)
 • 1996 – 2016 – професор кафедри дизайну Інституту реклами (м. Київ)
 • 2016 – професор кафедри дизайну інтер’єру та візуально-інформаційного середовища Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ)
КАФЕДРА ДИЗАЙНУ ІНТЕР'ЄРУ ТА ВІЗУАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА - Меженна Наталія Юріївна

Меженна Наталія Юріївна

Кандидат архітектури,
доцент

Освіта і вчений ступень:

- Київський національний університет будівництва і архітектури.
- Архітектурний факультет. Спеціальність – архітектор.

Досвід роботи:

має реалізовані архітектурні проекти реконструкції, будівництва та проектування у місті Києві та України.

Публікації та дослідження:

 1. Добровольський Л. А. Сучасне житло і народні традиції / Л. А. Добровольський, Н. Ю. Меженна // Архітектура України. – №4. – К., 1991. – С. 36–37.
 2. Меженна Н. Ю. Моделювання візуального сприйняття габаритів нових будинків в історичному середовищі / Н. Ю.Меженна // Прикладна геометрія та інженерна графіка. – Вип. 60. – К. : КДТУБА, 1996. – C. 213–216.
 3. Меженна Н. Ю. До проблеми вертикально-горизонтального членування історичних і сучасних будинків / Н. Ю.Меженна // Прикладна геометрія та інженерна графіка. – Вип. 61. – К. : КДТУБА, 1997. – C. 231–234.
 4. Меженна Н. Ю. До проблеми створення нових акцентів і домінант в історичному середовищі / Н. Ю. Меженна // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Вип. 1. – К. : КДТУБА, 1997. – C. 111–114.
 5. Меженна Н. Ю. Архітектурно-пластичні умови гармонізації нової та історичної забудови вулиці / Н. Ю. Меженна // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Вип. 2. – К. : КДТУБА, 1997. – C. 75–78.
 6. Меженна Н. Ю. Фонова історична забудова. Чи дійсно вона є «фоном»? / Н.Ю.Меженна // Архітектура + будівництво. – № 5–6 (1173–1174). – К., 1998. – С. 8–9.
 7. Меженна Н. Ю. Образна характеристика і сприйняття нового будинку в системі історичної вулиці / Н. Ю. Меженна // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Вип. 5. – К. : КДТУБА, 1999. – С. 60–63.
 8. Меженна Н. Ю. Висотність нових будинків в історичній забудові й особливості її зорового моделювання / Н. Ю. Меженна // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Вип. 8 (спеціальний). – К. : КДТУБА, 2000. – С. 255–259.
 9. Меженна Н. Ю. Архітектурно-художня деталізація фасадів нових будинків в умовах історичних вулиць / Н. Ю. Меженна // Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель. Сучасні тенденції в архітектурі та будівництві. – К. : ЗНДІЕП, 2003. – С. 15–18.
 10. Меженна Н. Ю. Будинки-новації в архітектурі історичної вулиці / Н. Ю. Меженна, С. Б. Зиміна // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Вип. 28. – К. : КДТУБА, 2011. – С. 367–374.
 11. Меженна Н. Ю. Новаційні будинки майбутнього в середовищі історичного міста / Н. Ю. Меженна // Сучасна архітектурна освіта: Прогностика в архітектурі. Архітектура майбутнього : матеріали IV Всеукраїнської конференції. –К. : КНУБА, 2011. – С. 44–45.
 12. Меженна Н. Ю. Сучасні прийоми візуального збагачення площинних фасадів – новобудов в історичному середовищі / Н. Ю. Меженна // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. – Х. : ХДАДМ, 2012. – С. 144–147.
 13. Меженная Н. Ю. Новационные здания в системе города. Психологический аспект биосферной совместимости / Н. Ю. Меженная // Биосферносовместимые города и поселения : материалы Международной научно- практической конференции. – Брянск : РААСН: БГИТА, 2012. – С. 146–151.
 14. Mezhenna N. Integration of object of historical urban environment in composition of contemporary building / N. Mezhenna // Scientific enquiry in the contemporary world: Theoretical basics and innovative approach. FL, USA, L&L Publishing, 2012 / page 78-79 / Vol. 4 Technical Sciences. ISBN-13: 978- 1481823036/ ISBN-10: 1481823035.
 15. Меженна Н. Ю. Примикання нових будинків до існуючих як засіб гармонізації композиційного ряду забудови вулиці / Н. Ю. Меженна // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. – Х. : ХДАДМ.– № 2.– 2013.– С. 186–190.
 16. Меженна Н. Ю. Функціональний та емоційний аспекти світлової архітектури в містах Донбасу. Досвід та перспективи розвитку міст України. Проблеми перспективного розвитку Донбасу. – К. : Логос, ДІПРОМІСТО.– Вип. 25.– 2013.– С. 76–85.
 17. Меженна Н. Ю. Психологічний аспект формотворення та сприйняття будинків-новацій / Н. Ю. Меженна // Архітектурний вісник КНУБА. – К. : КНУБА. – Вип. 1.– 2013.– С. 83–87.
 18. Меженна Н. Ю. Особливості дивергентного мислення щодо створення нових ідей та форм / Н. Ю. Меженна // Архітектурний вісник КНУБА. – К. : КНУБА. – Вип. 2.– 2014.– С. 68–72.
 19. Меженна Н. Ю. Засоби вирішення фасадів нових будинків в історичному середовищі міста Києва (з урахуванням просторового та часового чинників) / Н. Ю. Меженна // Будівництво України. – №2.– С. 8–17.
 20. Меженна Н. Ю. Доминанты и акценты в среде исторического города. Варианты создания (воссоздания) / Н. Ю. Меженна // Архитектура, градостроительство, историко-культурная и экологическая среда городов Центральной России, Украины и Беларуси : материалы Международной научно-практической конференции. – Брянск : РААСН: БГИТА, 2012. – С. 22–26.

Методичне забезпечення:

 1. Зиміна С. Б. Проект майданчика відпочинку при котеджі : методичні вказівки до виконання курсового проекту у першому семестрі для студентів ІI курсу архітектурного факультету спеціальності 7.120101 “Архітектура будівель і споруд” / С. Б. Зиміна, Г. Н. Ушаков, Н. Ю. Меженна. – К. : КНУБА, 2009. – 24 с.
 2. Зиміна С. Б. Інтер’єр : методичні вказівки і програма до виконання курсового проекту для студентів ІI курсу, які навчаються за напрямом підготовки 6.060102 «Архітектура» / С. Б. Зиміна, Н. Ю. Меженна. – К. : КНУБА, 2011. – 20 с.
 3. Зиміна С. Б. Інтер’єр : методичні вказівки і програма до виконання курсового проекту для студентів ІI курсу, які навчаються за напрямом підготовки 6.060102 «Архітектура» / С. Б. Зиміна, Н. Ю. Меженна. – К. : КНУБА, 2011. – 20 с.

Меженна Наталія Юріївна займається проектною діяльністю – більше 7 років керувала архітектурним відділом ПП «Інтербудсервіс». Має проекти дизайну інтер’єру, проекти котеджів, ландшафту і реконструкції будівель та споруд. Наукові розробки впроваджено в реалізованих проектах реконструкції та будівництва в історичних районах міста Києва.

КАФЕДРА ДИЗАЙНУ ІНТЕР'ЄРУ ТА ВІЗУАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА - Сьомка Сергій Володимирович

Сьомка Сергій Володимирович

Професор,
Кандидат архітектури.

Викладання:

Навчальні курси на 2015/2016 навч. рік:

 • Проектування інтер’єру (ІІІ курс);
 • Проектування інтер’єру (ІV курс);
 • Біоніка (денна форма навчання);
 • Біоніка (заочна форма навчання);
 • Проектування (курс лекцій і залік);
 • Дипломне проектування (ІV курс – бакалаври, VІ курс – магістри).

Освіта і вчений ступень:

1984 Художня школа «Палітра»
1991 Київський інженерно-будівельний інститут
1996 Аспірантура Київського національного університету будівництва і архітектури. Кандидат архітектури.

Додаткова освіта / Підвищення кваліфікації:

- Підвищення кваліфікації у КНУБА (свідоцтво СПК № 138141, 10.01.2005).
- Підвищення кваліфікації у КНУБА (свідоцтво СПК 723662, 26.12.2014).

Публікації та дослідження:

Понад 100 публікацій. Основні з них:

 1. ДБН В.2.2-3- 97. Державні будівельні норми України. Будинки та споруди навчальних закладів. – К. : Держмістобудування України, 1997. – 82 с. Співавтори: Л. М. Ковальський та ін. (3,4 д.а. – особисто автора – 0,3 д.а.).
 2. Куцевич В. В. Посібник з проектування споруд комплексу “дитячий садок – початкова школа” / В. В. Куцевич, І. М. Алфьорова, С. В. Сьомка та ін. – К. : КиївЗНДІЕП, 2003. – 124 (особисто автора 0,2 д.а.).
 3. Сьомка С. В. Архітектурна композиція : методичні вказівки до практичних занять з лекційного курсу / С. В. Сьомка. – К. : КНУБА, 2004. – 16 с.
 4. Сьомка С. В. Методичні вказівки і програма до виконання курсового проекту на тему: “Гімназія на 540 учнів з початковою школою на 270 місць” / С. В. Сьомка. – К. : КНУБА, 2005. – 24 с.
 5. Сьомка С. В. Біоніка : методичні вказівки і програма курсу лекцій до вивчення дисципліни та виконання проектних завдань / уклад. С. В. Сьомка. – К. : КНУБА, 2015. – 132 с.
 6. Сьомка С. В. Архітектурна композиція : методичні вказівки до вивчення курсу лекцій та проведення практичних занять / уклад. С. В. Сьомка. – К. : КНУБА, 2015. – 118 с.

Науковий керівник дисертаційних досліджень:

 1. Мораді Пур Омід. «Принципи реконструкції пасажирських терміналів на прикладі сучасних аеропортів Ірану».
 2. Фаршад Сепехр. «Архітектурно-планувальна організація комплексів залізничних вокзалів на прикладі міст Ірану».
 3. Касим Мухаммед. «Принципи архітектурно-планувальної організації аеровокзальних комплексів в умовах Іраку».

Професійні інтереси:

 • Гармонія і пропорції в архітектурі й живій природі
 • Пропорціонування
 • Органічна архітектура
 • Сучасний біодизайн і технодизайн
 • Біоніка та біомоделювання

Гранти:

Сьомка С.В. веде всі види навчальних занять, приймає заліки та іспити. Усі лекції, курсове проектування та практичні заняття проводяться ним на високому методичному та науковому рівні з урахуванням сучасних вимог. Він бере участь в організаційно-методичній роботі кафедри, є автором трьох робочих програм і 15 навчально-методичних вказівок, які використовуються в навчальному процесі.

2005 року нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України.

КАФЕДРА ДИЗАЙНУ ІНТЕР'ЄРУ ТА ВІЗУАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА - Петрушевський Андрій Олександрович

Петрушевський Андрій Олександрович

Доцент,
Кандидат технічних наук.

Освіта і вчений ступень:

- Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури.
- Живописно-монументальний факультет. Спеціальність – живописець.
- Інститут комп’ютерних технологій і цифрової графіки “Image Campus” на відділенні моделювання у тривимірному просторі та візуалізації. Argentina. Bs.As.

Професійна діяльність:

Участь у багатьох художніх виставках в Україні та поза її межами.
Виконання великої кількості приватних замовлень з живопису, вітражу, дизайну та декоративного мистецтва.

1997-2008 рр. Художник у вітражній майстерні A.Estruch. Argentina. Bs.As.в
2003-2007 рр. Дизайнер та керівник сектору дизайну та гравірування по склу на фірмі “Creative mind group S.A.” Argentina. Bs.As.
- Викладач кафедри дизайну та конструювання меблів КНУТД.
- Доцент кафедри комп’ютерних технологій дизайну і графіки НАУ.
- Доцент кафедри дизайну університету ім. Грінченка.

Серед інших робіт Андрія Олександровича:

- Вітражне панно для церкви в приватному університеті “San Andres” 4 m2 Bs.As. Victoria.
- Монументальний роспис до церкви “San Benjamin”.
- Композиція у куполі апсиди “Христос у славі”. La Plata.
- Серія вітражів до комплексу ордену “Religiosas ciervas de Jesus”.30 м2. Bs.As.
- Вітражне оформлення церкви “La Virgen de la Paz”.20 m2. Claipole. Bs.As.
- Розробка дизайну декоративних дзеркал та скляних освітлювальних об’ємів до оформлення інтер’єрів готельного комплексу “ Faena Hotel”.
- Перше місце на виставці-конкурсі та проведення семінару (курс травлення по склу) у школі скла Berasatequi. Bs.As.

Публікації та дослідження:

 1. Сазонов К. О., Петрушевський А. О. Створення з’єднувальної сітки на основі цифрових зображень у комп’ютерній технології проектування двовимірних вітражів [Текст] / К. О. Сазонов, А. О. Петрушевський // Технічна естетика і дизайн.– К. : КНУБА, 2013. – Вип. 12. – С. 190−194.
 2. Сазонов К. О., Петрушевський А. О. Огляд розвитку вітражних технік [Текст] / К. О. Сазонов, А. О. Петрушевський // Компютерно-інтегровані технології. –Л. : ЛНТУ, 2011. – Вип. 6. –С. 221−223.
 3. Петрушевський А. О. Комп’ютерна технологія проектування двовимірного вітражу [Текст] / А. О. Петрушевський // Технічна естетика і дизайн. – К. : КНУБА, 2012. − Вип. 10. – С. 176−180.
 4. Петрушевський А. О. Використання процедурних текстур при проектуванні об’єктів дизайну засобами комп’ютерної графіки [Текст] / А. О. Петрушевський // Технічна естетика і дизайн. – К. : КНУБА,2010. – Вип. 7.– С. 180 −185.
 5. Петрушевський А. О. Геометричні алгоритми створення орнаментальних заповнень у комп’ютерному проектуванні двовимірних вітражів [Текст] / А. О. Петрушевський // Технологічний аудит і резерви виробництва. – Х. :ХДАДіМ, 2014. –Вип. 5/1(19).− С. 30−34.
 6. Петрушевський А. О. Геометричні залежності при комп’ютерному проектуванні вітражів [Текст] / А. О. Петрушевський //Технічна естетика і дизайн.– К. : КНУБА, 2012. − Вип. 11. – С. 149−154.
 7. Петрушевський А. О. Функціональні вимоги до комп’ютерного проектування вітражів [Текст] / А. О. Петрушевський // Праці Тавр. держ. агротех. ун-ту. – Вип. 13. Сучасні проблеми геометричного моделювання.– Мелітополь : ТДАТУ, 2011. – Т. 37. – С. 83–91.
 8. Петрушевський А. О. Естетика класичних орнаментальних заповнень в комп’ютерному проектуванні вітражів [Текст] / А. О. Петрушевський, Н. І. Петрушевська //Теорія та практика дизайну. – К.: Компрінт, 2016. – Вип.10. – С. 156 – 163.
 9. Петрушевський А. О. Використання комп’ютерної технології дизайну вітражів в проектуванні флорентійської мозаїки [Текст] / А. О. Петрушевський //Теорія та практика дизайну. – К.: Компрінт, 2016. – Вип. 9. – С. 184 –190.

Методичне забезпечення:

 1. Петрушевський А. О. Компютерне проектування: методичні рекомендації до практичних занять для студентів бакалаврського рівня за спеціальністю 022 “Дизайн ” / А. О. Петрушевський. – К. :НАКККіМ, 2016. – 59 с.
КАФЕДРА ДИЗАЙНУ ІНТЕР'ЄРУ ТА ВІЗУАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА - Сергейчук Олег Васильович

Сергейчук Олег Васильович

доктор технічних наук
професор

Закінчив Київський інженерно-будівельний інститут, (спеціальність «Архітектура»), доктор технічних наук , професор.
Опубліковано 185 наукових і науково-методичних публікацій, зокрема 8 навчальних посібників для ВНЗ України та Афганістану (з них 4 – з грифом МОН України); має 3 патенти України.
Підготував 3 кандидатів та 1 доктора наук.
Брав участь у розробці 12 чинних Державних будівельних норм і стандартів України. Очолює підкомітет з освітлення та інсоляції приміщень ТК 302 «Енергоефективність будівель і споруд» України. Заступник голови ТК 317 «Технічні аспекти стандартизації у будівництві та промисловості будівельних матеріалів». 
Викладає такі навчальні дисципліни: «Конструкції в дизайні інтер'єру», «Типологія об’єктів архітектури», «Світлотехніка та акустика», «Проектування».

Наукова робота кафедри

ІІІ Міжнародний конгрес «ЕТНОДИЗАЙН У КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ»
Розпочав роботу ІІІ Міжнародний конгрес «ЕТНОДИЗАЙН У КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ»
Співорганізатори Конгресу: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв та Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка.
Голова Організаційного комітету конгресу – завідувач кафедри дизайну інтер’єру і візуально-інформаційного середовища Інституту дизайну та реклами НАКККіМ, професор Євген Антонович.
Урочисте відкриття та пленарне засідання конгресу проводилося у Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського. З цієї нагоди до Організаційного комітету надійшли вітальні адреси.
99III Міжнародний конгрес Етнодизайн у контексті...
992   9993 духовн розвиток людини
994 охорона пам яток      995 лист
 1 АПН

Національна академія
керівних кадрів культури
і мистецтв
Адреса: вул. Лаврська, 9, корп. 15,
м.Київ, 01015, Україна
Ви можете отримати інформацію щодо вступу в Академію за тел. (044) 288-80-81
Понеділок-п'ятниця 09:00-18:00
Корисна iнформацiя
Інститут практичної культурології та арт-менеджменту:
(044) 280-94-12
Інститут сучасного мистецтва:
(044) 280-91-84
Інститут дизайну та реклами:
(044) 280-27-02
Центр неперервної культурно-мистецької освіти:
(044) 280-34-04
Приймальна ректора:
(044) 280-22-82
Приймальна комісія:
(044) 288-80-81
Факс: (044) 280-92-09
Канцелярія:
(044) 280-92-09
Антикорупційний уповноважений:
(044) 280-02-57
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ми в соцiальних мережах: