Національна академія
керівних кадрів культури
і мистецтв
(044) 288-80-81
понеділок-п'ятниця 09:00-18:00

конференція «Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі»

17.03.04 xoreogr

Шановні викладачі, аспіранти, здобувачі, магістранти!

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Інститут сучасного мистецтва, кафедра хореографії, проводять ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі».

Конференція відбудеться 19 травня 2017 р. у м. Києві.

Місце проведення: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, вул. Лаврська, 9, корп.15, ауд. 101, м. Київ.
Адреса оргкомітету: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв вул. Лаврська, 9, корп.7, м. Київ, ауд.103, кафедра хореографії.
Tел. +38 044 280-45-57 
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

(координатор – Нечитайло Володимир Степанович)

Основні тематичні напрямки роботи конференції:
 • Історія та теорія хореографічного мистецтва
 • Сучасні особливості роботи з хореографічними колективами: народна, сучасна,
 • бальна хореографія
 • Оптимізація навчально-творчого процесу в хореографічних колективах
 • Хореографічна педагогіка
 • Впровадження інноваційних методик та технологій в мистецькій освіті
Організація роботи конференції:

19 травня 2017 р.
12.00–13.00 – Реєстрація учасників конференції
13.00–13.30 – Відкриття конференції
13.30–15.00 – Пленарне засідання
15.00–15.30 – Перерва
15.30–16.30 – Клас-концерт
16.30–17.30 – Секційні засідання

Робоча мови конференції: українська
Матеріали конференції приймаються українською, російською, англійською мовами.

Для участі в конференції необхідно до 25 квітня 2017р. (включно) подати заявку з інформацією,та матеріали конференції.
Після вказаного терміну публікації до друку не приймаються!

ВИМОГИ ДО АВТОРСЬКИХ РУКОПИСІВ

Стаття повинна мати необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; формулювання мети статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження; висновки з даного дослідження.

Обсяг статті 5 – 7 сторінок (кегль 14, Times New Roman, інтервал – 1,5). Текст повинен бути надрукований з одного боку аркуша. Верхнє, нижнє, ліве, праве поле – 20 мм. Текст набирається без переносів, на всю ширину сторінки. Сторінки без нумерації.

Необхідно використовувати парні лапки («»). При наборі тексту слід розрізняти символи дефісу і тире (-; – ).

Виклад статті повинен бути чітким, стислим, без повторень. Автори спільно з науковими керівниками магістерських робіт, несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань.

ОБОВ’ЯЗКОВІ ЕЛЕМЕНТИ ПУБЛІКАЦІЇ:

 1. Відомості про автора (авторів) – на початку статті, прізвище ім’я по-батькові, науковий ступінь, вчене звання навчальний заклад. (у правому верхньому куті)
 2. Індекс УДК (універсальний десятинний класифікатор) розташовують перед заголовком статті, окремим рядком, у лівому верхньому куті. Визначає індекс УДК автор. 
 3. Заголовок статті. Великі літери, окремий абзац без відступів першого рядка з вирівнюванням по центру.
 4. Після заголовку з абзацу Анотація 7 – 10 коротких речень, ключові слова (7 – 10 слів чи словосполучень), українською мовою
 5. Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження, та висновки
 6. Література (вказується після основного тексту) – оформляти відповідно до вказаних вимог. На всі літературні джерела в статті повинні бути посилання. Бібліографічні посилання у тексті беруться у квадратні дужки. Перша цифра – номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки розділяються комою з пробілом, номера джерел – крапкою з комою, напр.: [5, 10], [7, 25 – 28], [9, 34; 10, 223– 225]. У реченні крапка ставиться після дужок, посилань. Бібліографічні джерела наводяться за абеткою. Публікації латиницею розташовуються після видань, надрукованих кирилицею. Бібліографічні відомості про джерела оформлюються згідно з вимогами державного стандарту.
 7. Анотації російською та англійською мовами. Над анотаціями потрібно зазначити ім’я і прізвище автора, країну, назву статті російською та англійською мовами, під анотаціями – ключові слова.

Магістранти та аспіранти (здобувачі) в обов’язковому порядку подають свої матеріали з візою наукового керівника «Рекомендовано до друку» (адреса ВНЗ та ПІБ наукового керівника (повністю).

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику наукових праць: «Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі» Редакція залишає за собою право не включати матеріали до наукового збірника, якщо вони неправильно оформлені, або низької якості. 

Витрати на інформаційні та робочі матеріали ІІ Міжнародної науково-творчої конференції, видання збірника доповідей (тез) здійснюється за кошти організаційного внеску учасників – 150 грн. (для працівників та студентів НАКККіМ) та 200 грн. (для інших учасників).

Проїзд, проживання і харчування за рахунок учасників конференції!

Витрати за пересилання збірника матеріалів конференції за рахунок одержувача!

Будемо раді творчій співпраці з Вами! З повагою оргкомітет!

*(УДК можна отримати в Національній історичній бібліотеці України за адресою м. Київ, вул. Лаврська, 9, корпус 24 тел. (044) 280-33-81) 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

УДК

Прізвище, Ім’я по батькові, науковий ступінь, вчене звання місце роботи, навчання (місто, Країна)

 

НАЗВА СТАТТІ

Анотація: (7 – 10 коротких речень). Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст

Ключові слова: (7 – 10 слів чи словосполучень). Текст текст текст текст текст текст текст українською мовою 

Текст статті текст статті текст статті текст статті текст статті [5, 10] текст статті текст статті текст статті [7, 25 – 28] текст статті текст статті текст статті текст статті текст статті текст статті текст статті текст статті текст статті

Література

1.

2.

3.

 

Фамилия, Имя Отчество, (Страна)

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ

Аннотация: (7 – 10 коротких предложений). Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст на русском языке

Ключевые слова: (7 – 10 слов или словосочетаний). Текст текст текст текст текст текст текст на русском языке

 

Full name, (Country)

TITLE OF THE ARTICLE

Annotation: (7 – 10 short sentences). Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text in English

Keywords: (7 – 10 words or phrases). Text text text text text text text in English

Національна академія
керівних кадрів культури
і мистецтв
Адреса: вул. Лаврська, 9, корп. 15,
м.Київ, 01015, Україна
Ви можете отримати інформацію щодо вступу в Академію за тел. (044) 288-80-81
Понеділок-п'ятниця 09:00-18:00
Корисна iнформацiя
Інститут практичної культурології та арт-менеджменту:
(044) 280-94-12
Інститут сучасного мистецтва:
(044) 280-91-84
Інститут дизайну та реклами:
(044) 280-27-02
Центр неперервної культурно-мистецької освіти:
(044) 280-34-04
Приймальна ректора:
(044) 280-22-82
Приймальна комісія:
(044) 288-80-81
Факс: (044) 280-92-09
Канцелярія:
(044) 280-92-09
Антикорупційний уповноважений:
(044) 280-02-57
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ми в соцiальних мережах: