АКАДЕМІЧНА ПРОТИДІЯ ГІБРИДНИМ ЗАГРОЗАМ – WARN / ACADEMIC RESPONSE TO HYBRID THREATS – WARN 610133-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP

Офіційний сайт проєкту WARN: https://warn-erasmus.eu/

Академічна протидія гібридним загрозам – WARN / Academic Response to Hybrid Threats – WARN 610133-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP є проєктом програми #Erasmus+ типу КА2. (З інформацією про діяльність та можливості Erasmus+ можна ознайомитися за посиланням: https://erasmusplus.org.ua)

КА2 – це проєкти співпраці, що спрямовані на розвиток інновацій та обміну успішними практиками у галузі вищої освіти, а також для співпраці між країнами-членами та країнами-партнерами програми Еразмус+
(включаючи Україну) (з інформацією можна ознайомитися за посиланням: https://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi.html)

Тривалість проєкту:
15 листопада 2019 – 14 листопада 2023

Цілі проєкту:
Мета проєкту полягає в підвищенні національної безпеки та подоланні нестачі сервісів безпеки, яка виникла через появу гібридних загроз. Безпековий сектор не має достатніх можливостей та ресурсів для самостійної протидії складним гібридним загрозам, він повинен спиратися на обізнаність в питаннях безпеки професіоналів критичних галузей та суспільства в цілому. Розуміння комплексної взаємозалежності та критичної вразливості в ключових секторах є життєво важливим для підвищення стійкості нації до безпекових викликів, а отже, – особистої безпеки та добробуту її громадян.
заповнити прогалину в галузі безпеки в різних сферах професійної діяльності для підвищення професійної та громадянської стійкості до гібридних загроз в Україні;
адаптувати освітні програми у 7 галузях освіти та розробити курси з протидії гібридним загрозам для освіти впродовж життя;
пілотувати адаптовані освітні програми та курси LLL;
створити міжгалузеве середовище з питань протидії гібридним загрозам.

Головні результати, що очікуються:
I. Адаптувати 11 освітніх програм в 7 галузях освіти
II. Запровадити викладання адаптованих освітніх програм і курсів
III. Створити міжгалузеве середовище з питань протидії гібридним загрозам