Національна академія
керівних кадрів культури
і мистецтв
(044) 288-80-81
понеділок-п'ятниця 09:00-18:00

Сертифікатні програми

Дорогі друзі!

Впровадження та використання сертифікатних програм навчання в НАКККіМ здійснюється відповідно до Положення про підготовку, організацію та проведення сертифікатних програм навчання в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв, затвердженого рішенням Вченої ради НАКККіМ та введеного в дію наказом ректора Академії від 30 листопада 2016 року № 161-о.

Сертифікатна програма – це спеціалізований навчальний курс , спрямований на отримання, оновлення та розширення знань, формування нових професійних компетентностей, засвоєння інноваційних технологій , форм і методів роботи у сучасних умовах.

Навчатися за сертифікатними програмами в Академії можуть студенти, викладачі, практики, інші зацікавлені особи.

Учасники навчання за сертифікатними програмами будуть вивчати кращий вітчизняний та світовий досвід в обраній галузі знань, організацію роботи та менеджмент, ознайомляться з новітніми досягненнями науки, практики та технологій.

Навчання за сертифікатними програмами – це чудова можливість підвищити свою кваліфікацію та рівень фахової підготовки, отримати спеціалізовані знання, що в умовах конкурсного та конкуретного середовища на ринку праці створить додаткові умови побудови успішної кар’єри.

Сертифікатні програми – це авторські освітні продукти, створені провідними професорами та науковцями Академії. До проведення занять за окремими темами сертифікатної програми будуть залучатися провідні діячі культури і мистецтв, талановиті особистості, керівники та майстри національних закладів культури, творчих колективів, носії креативних ідей.

По завершенню навчання за обраною програмою видається відповідний сертифікат, що може стати вирішальним при майбутньому працевлаштуванні чи умовою кар’єрного зростання.

Трансформаційні процеси в культурі

Трансформаційні процеси в культурі

Сертифікатна програма призначена для студентів, аспірантів та викладачів закладів мистецької освіти, керівників закладів культури базової мережі, працівників установ та організацій культурно-мистецької сфери, а також усіх, хто цікавиться розбудовою культурного простору України.

Актуальність програми
Сучасний етап історичного розвитку України визначається інтенсивними соціально-ціннісними змінами, перетвореннями у політичній та економічній сферах людського буття.
Трансформаційні процеси в культурі України вимагають усвідомлення проблем невідповідності між традиційними стратегіями культуротворення та культурними реаліями сьогодення, вироблення принципово інших підходів до розробки і впровадження дієвих соціокультурних практик задля забезпечення і реалізації культурних, творчих потреб людини.
Сучасний менеджер культури потребує набуття відповідних фахових компетентностей, що дозволять орієнтувати діяльність закладів культури на отримання значного соціального ефекту та всебічно задовольняти культурно-мистецькі, дозвіллєві, рекреаційні потреби людини.
Сертифікатна програма допоможе набути знань, які дозволять досліджувати, планувати, створювати і трансформувати як культурну послугу так і культурний простір в його глобальному і локальному значенні.

Ключові переваги програми:

 • науково-теоретичне й практичне осмислення сучасних соціокультурних процесів у їх глобальному, глокальному та локальному вимірах;
 • використання міждисциплінарного підходу у вивченні та застосуванні досліджуваних трансформаційних явищ і феноменів;
 • вивчення, обґрунтування і прогнозування впливу різних груп стейкхолдерів соціокультурної розбудови на суспільні перетворення;
 • пошук шляхів вирішення сучасних соціокультурних проблем, викликаних трансформаційними процесами, і надання експертних висновків;
 • формування кейсу проектів та консультаційної допомоги в процесах упровадження культурних трансформацій.

Результати програми
Учасники сертифікатної програми навчаться застосовувати наукову, аналітичну, статистичну інформацію у виробленні пропозицій щодо трансформаційних змін в культурі, будуть вміти об’єктивно оцінювати й аргументувати перспективи культурних трансформацій, презентувати й відстоювати власну думку щодо впровадження інноваційних змін у діяльність галузевих установ.
Набуті компетентності допоможуть фахівцям практикам на новому якісному рівні здійснювати менеджмент галузевих установ, створять конкурсні переваги на ринку праці, а науковцям відкриють нові сегменти наукового знання, орієнтованого на європейські культурологічні практики.

Автор і керівник сертифікатної програми – Копієвська Ольга Рафаілівна, к.п.н., професор, заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри арт-менеджменту та івент-технологій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Сертифікатну програму та дистанційний курс створено на основі наукового дослідження автора курсу, а також за результатами програми ЄС Міжнародного грантового проекту Темпус 516935-TEMPUS-1-2011-1-FITEMPUS-SMGR

2017-12-05 1754
IMG 2046-min
P2080069-min

Тривалість програми – 10 місяців, по 4 години на тиждень.
Початок занять – 3 вересня 2018 р.
Обсяг навчальних годин програми – 150 (5 кредитів).
Вартість навчання буде оголошена додатково.

Менеджмент креативних індустрійСертифікатна програма

Сертифікатна програм призначена для студентів, аспірантів та викладачів закладів мистецької освіти, керівників закладів культури базової мережі, івент-агенцій, кампаній та всіх, хто цікавиться розбудовою креативного культурного простору України.

Актуальність програми
Реалії сьогодення актуалізували проблему формування креативного культурно-дозвіллєвого простору України. Програма дозволить сформувати у слухачів комплекс сучасних уявлень про культурні та креативні індустрії як найвищій потенціал для зростання, підходів до розуміння менеджменту креативними індустріями, орієнтованого на інклюзивне зростання і розвиток культури з її інтеграцією в бізнес-середовище. Сертифікатна програма дозволить тематично зорієнтуватися в питаннях:

 • Креатив як основа розвитку власного бізнесу;
 • Основи виявлення і створення креативної ідеї;
 • Соціокультурний потенціал креативної послуги;
 • Громадянська креативність як сучасний соціокультурний тренд та ін.

Для продукування сучасної культурної послуги менеджерам креативних секторів необхідно набути відповідних фахових компетентностей, що дозволять сформувати, реалізувати і популяризувати креативні культурні послуги, споживча цінність яких дозволить інтегрувати креативні і культурні індустрії до найбільш конкурентоспроможних бізнес-ланцюжків для максимізації позитивного соціального впливу, у т.ч. через ефект «резонансу».

Ключові переваги програми:

 • розвиток знання і розуміння про креативний менеджмент;
 • уміння працювати з першоджерелами, які визначають компоненті складові креативного менеджменту;
 • практична здатність виявляти креативні ідеї, креативні форми управління та лідерства;
 • практична здатність осмислювати соціокультурну цінність креативних форм дозвілля і відпочинку;
 • аналітична здатність до визначення споживчої цінності креативних товарів і послуг;
 • практична здатність просування креативних товарі і послуг.

Результати програми
Сертифікатна програма дозволить фахівцям галузі, менеджерам культури, молодим вченим, студентам набути нових знань для наукових досліджень, практичного планування розвитку потенціалу креативного spill-over та ідентифікації «креативних медіаторів», спроможних усунути розрив між культурними та креативними секторами, а також іншими секторами економіки.

Автор і керівник сертифікатної програми – Копієвська Ольга Рафаілівна, к.п.н., професор, заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри арт-менеджменту та івент-технологій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

2017-12-07 1537
2017-12-07 1538
DSC08349

Тривалість програми – 5 місяців, по 4 години на тиждень.
Початок занять – 12 лютого 2018 р.
Обсяг навчальних годин програми – 75 (2,5 кредити).
Вартість навчання буде оголошена додатково.

Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність
Експертна діяльність в мистецтві
Колекціонування
Музична звукорежисура
Адвокаційна діяльність бібліотек

Адвокаційна діяльність бібліотек

Сертифікатна програм призначена для студентів, аспірантів та викладачів закладів освіти, директорів та працівників бібліотек, а також усіх, хто опікується питаннями захисту інтересів користувачів бібліотек, формуванням сприятливих умов для розвитку бібліотечної мережі в умовах реформ і трансформації, налагодженню ефективних комунікацій, реклами та PR бібліотеки.

Актуальність програми
Сучасний стан реформування бібліотечної галузі актуалізує питання лобіювання та захисту прав користувачів бібліотек територіальних громад на бібліотечне обслуговування та безперешкодний і рівноправний доступ до інформації, обстоювання їхніх прав в умовах суспільних перетворень. Бібліотечні працівники мають підвищувати обізнаність членів громади, влади, суспільства в цілому про цінність та потенціал бібліотек у здійсненні реформ.
Якщо Ви хочете навчитися розробляти стратегію і тактику проведення кампанії з адвокації, проводити адвокаційні заходи, вміти застосовувати при цьому різні форми комунікації – ця програма для Вас!

Ключові переваги програми:

 • здобуття слухачами новітніх знань  у сфері адвокаційного менеджменту та практики здійснення адвокаційної діяльності бібліотек в Україні, європейських країнах та США з орієнтацію на роль і місце бібліотек у реалізації Глобальних цілей сталого розвитку, що передбачені Порядком денним ООН до 2030 р.;
 • застосування сучасних методів навчання – дискусій, мозкових штурмів, ситуаційного аналізу, інноваційного планування, креативних кейсів;
 • напрацювання великого пулу контактів для учасників сертифікатної програми, що розширить отримані знання про механізми, засоби та специфіку лобіювання;
 • оволодіння інструментами стратегічного планування в частині впровадження модельних стандартів бібліотечного обслуговування;
 • набуття практичних навичок створення медіа- та рекламних продуктів з метою забезпечення ефективних комунікацій на всіх рівнях;
 • можливість навчатися дистанційно, оскільки повний курс доступний на сайті дистанційного навчання НАКККіМ;
 • проведення частини занять у форматі «Training of Trainers (TOT)» та формування у слухачів навичок викладання тем з адвокації, проведення занять з використанням методів активного навчання для студентів та бібліотекарів, активістів громадського сектора.

Результати програми
У процесі вивчення програми слухачі ознайомляться з поняттям адвокаційної діяльності в бібліотечній сфері; документами та матеріалами, що визначають стратегію, зміст та пріоритети адвокаційної діяльності бібліотек; організаційними підходами до проведення кампанії з адвокації; методиками проведення адвокаційних заходів; отримають уявлення про зовнішні комунікації та РR-технології; навчаться методам побудови стосунків між урядовцями і представниками бібліотек; ознайомляться з історіями успішних адвокаційних кампаній бібліотек в України.

Автори та викладачі програми: Віра Вікторівна Загуменна, кандидат педагогічних наук, професор; Ірина Олександрівна Шевченко, кандидат педагогічних наук, доцент.

Програма використовується для підвищення кваліфікації працівників бібліотек в НАКККіМ.

Тривалість програми – 10 місяців, по 2 години на тиждень.
Початок занять – 1 вересня 2018 р.
Обсяг навчальних годин програми – 75 (2,5 кредити).
Вартість навчання буде оголошена додатково.

Бібліотеки у системі забезпечення євроінтеграційних процесів України

Бібліотеки у системі забезпечення євроінтеграційних процесів України

Сертифікатна програма призначена для студентів, аспірантів та викладачів закладів освіти, працівників інформаційних установ, бібліотек та всіх, хто цікавиться створенням сприятливого інформаційного середовища, що супроводжує євроінтеграційні процеси в Україні.

Актуальність програми
Новий етап у розвитку європейсько-українських договірних відносин, який розпочався з моменту підписання Угоди про Асоціацію у 2014 р., вимагає підвищення рівня поінформованості всіх членів суспільства з питань європейської інтеграції України. Інформаційні установи та заклади культури, перш за все бібліотеки, здатні сприяти формуванню об’єктивних мотивацій населення через розуміння практичних переваг співпраці з ЄС. Вони мають стати майданчиками для поширення в суспільстві об’єктивної інформації з метою сприяння формуванню кожним громадянином власних висновків щодо співпраці України з ЄС.

Фахівці інформаційного, освітнього, культурно-мистецького секторів покликані задовольнити зростаючу потребу громадян в інформації про ЄС та євроінтеграцію і оволодіння знаннями у межах запропонованої сертифікатної програми допоможе розвивати ці напрями та здійснювати менеджмент їхньої діяльності.

Аспіранти та викладачі закладів освіти набудуть нових знань, що сприятимуть оновленню освітнього контенту та науковій, науково-педагогічній діяльності, спонукатимуть до виявлення нових сегментів дослідницької діяльності.

Ключові переваги програми:

 • здобуття слухачами новітніх знань у сфері організації та менеджменту інформаційного середовища з питань європейської інтеграції України;
 • застосування сучасних методів навчання – дискусій, мозкових штурмів, ситуаційного аналізу;
 • використання комп’ютерного класу, мультимедійних засобів навчання сприяє формуванню навичок інформаційного пошуку, та самостійному створенню Інтернет–контенту;
 • можливість навчатися дистанційно, оскільки повний курс доступний на сайті дистанційного навчання НАКККіМ;
 • проведення занять на базі Центрів європейської інформації у бібліотеках, Представництва ЄС в Україні, культурних та інформаційних центрів європейських країн у Києві;
 • проведення авторського тренінгу «Інноваційне планування діяльності Центру європейської інформаціії».

Результати програми
У процесі вивчення програми слухачі оволодіють знаннями про євроінтенраційний рух України, методикою створення пунктів європейської інформації в закладах освіти, культури, інформаційних центрах та бібліотеках. Після навчання слухачі будуть знати все про функції та задачі установ культури і освіти з надання доступу до інформації, вмітимуть практично досліджувати та аналізувати діяльність центрів європейської інформації в Україні та зарубіжних країнах, вивчать репертуар і контент інформаційних ресурсів, медіа середовища, що будуть корисними в практичній роботі з інформування місцевих громад щодо діяльності ЄС та євроінтеграції України; навчаться планувати форми роботи, спрямовані на інформування місцевих громад у цілому про ЄС та євроінтеграційні процеси в Україні.

Автори програми В.С. Пашкова, доктор історичних наук, доцент; І.О. Шевченко, кандидат педагогічних наук, доцент

Сертифікатну програму та дистанційний курс створено на основі навчальної програми для бібліотекарів у межах проекту Української бібліотечної асоціації “Все про Європу: читай, слухай дізнавайся у пунктах європейської інформації в бібліотеках ” (авторський колектив Башун О. В., Пашкова В. С., Шевченко І.О.) за фінансової підтримки Програми ЄС “Еразмус+ (Жан Моне»)”.

Керівник сертифікатної програмиШевченко Ірина Олександрівна, к.п.н., доцент, керівник Центру неперервної культурно-мистецької освіти, президент Української бібліотечної асоціації.

Апробація програми відбулася під час проведення занять з підвищення кваліфікації в НАКККіМ.

IMG 2283
IMG 2297
IMG 2322

Тривалість програми – 5 місяців, по 4 години на тиждень.
Початок занять – 2 лютого 2018 р.
Обсяг навчальних годин програми – 75 (2,5 кредити).
Вартість навчання буде оголошена додатково.

Візуальна мова рекламних комунікацій

Планується у рамках співпраці НАКККіМ та Мюнхенського університету Людвіга-Максиміліана (LMU)
(Баварія, Німеччина)

Візуальна мова рекламних комунікацій

До уваги магістрантів спеціальностей «Дизайн», «Культурологія», «Менеджмент соціокультурної діяльності», «Менеджмент рекламної діяльності», аспірантів, докторантів спеціальності 034 «Культурологія», викладачів закладів освіти вперше запропоновано сертифікатну програму з виїзним модулем в Європі на тему «Візуальна мова рекламних комунікацій».
Учасники програми набудуть нових знань на стику дизайну, реклами, філології, культури та мистецтва.

Актуальність програми
Унікальний інтегрований авторський інтенсив розглядає рекламу як вербально-візуальну модель у структурі сучасних медіа та охоплює соціокультурний аналіз мови рекламних комунікацій, художньо-естетичних проблем реклами тощо, її психологічного впливу на споживачів, креативних рекламних технологій, історико-культурологічних аспектів семантики кольору, колірних асоціацій, стилістичних тенденцій рекламної графіки, національного колориту та висвітлення етнокультурних питань у медіа-ресурсах.

Ключові переваги програми:
Сертифікатна програма складається з двох модулів: виїзного та стаціонарного, а також передбачено дистанційне навчання за окремими частинами програми. Також буде виданий сертифікат про закордонне стажування на базі Мюнхенського університету Людвіга-Максиміліана.
Сучасний медіа-простір потребує розширення комунікативних навичок, грамотної візуалізації інформації, високої культури мовлення й естетики рекламних образів, тому програма допоможе її учасникам:

 • набути необхідних компетенцій у сфері рекламної діяльності;
 • оволодіти сучасними підходами до стратегії і практики реклами;
 • розвинути творче та аналітичне мислення у рамках рекламного дискурсу;
 • зрозуміти семіотику, стилістику, естетику реклами, у т.ч. цифрових медіа.

Результати програми
Учасники сертифікатної програми отримають навички комплексного аналізу засобів рекламного інформування (плакатів, рекламного супроводу культурних заходів, зовнішньої реклами, сувенірної продукції, відеореклами, WEB-ресурсів тощо) на прикладі комерційної, соціальної, політичної реклами та оволодіють креативними рекламними технологіями.

Керівник програми, координатор і супроводжуюча особа - Прищенко Світлана Валеріївна, розробник авторських курсів з історії рекламної графіки, дизайну реклами, естетики, візуальних комунікацій у міському середовищі, к.т.н. (з естетики), доктор наук габілітований у галузі дизайну (2014 р.), професор Міжнародної кадрової академії (2013 р.), доцент ВАК України по кафедрі графічного дизайну та реклами (2012 р.), професор кафедри дизайну і візуально-інформаційного середовища Інституту дизайну та реклами, член Спілки дизайнерів України, здобувач НАКККіМ. 2016 року пройшла наукове стажування в Мюнхенському ун-ті Людвіга-Максиміліана (LMU), двічі переможець конкурсу проектів LMU (2014, 2015 рр.).

lmu1
ludwiguni-5
ludwiguni-7

Тривалість програми – 2 місяці (2.05.2018 – 22.06.2018), по 2 години на тиждень.
Виїзний модуль 2-12 травня 2018 р.:
Мюнхен (3-4 ночі) – Прага (1 ніч) – Варшава (1 ніч) – Київ.
Початок занять в Києві – 14 травня 2018 р.
Обсяг навчальних годин програми – 60 годин (2 кредити).
Проїзд, страхування, проживання та харчування за рахунок учасників, обов’язкова умова – наявність біометричного паспорту.
Вартість програми буде оголошена додатково.

Наступні орієнтовні дати сертифікатної програми «візуальна мова рекламних комунікацій»:

 • вересень-жовтень 2018 р.;
 • травень-червень 2019 р.;
 • вересень-жовтень 2019 р.
Народний танець в українській обрядовості
Ландшафтне проектування
Арттерапія: теорія, практика
Англійська мова (друга іноземна)

Обирайте ту сертифікаційну програму, яка вас цікавить та дізнавайтеся про ключові переваги програми, її тематичне наповнення, авторів та викладачів, а також про тривалість програми та умови навчання.

Адміністрування сертифікатних програм здійснює Центр неперервної культурно-мистецької освіти НАКККіМ.

Сертифікатні програми – це нестандартний підхід до проведення занять, активні методи навчання, тренінги та майстер класи, розвивальні технологій, творчість, саморозвиток і реальні знання!

Навчайтеся і будьте успішними!

Національна академія
керівних кадрів культури
і мистецтв
Адреса: вул. Лаврська, 9, корп. 15,
м.Київ, 01015, Україна
Ви можете отримати інформацію щодо вступу в Академію за тел. (044) 288-80-81
Понеділок-п'ятниця 09:00-18:00
Корисна iнформацiя
Інститут практичної культурології та арт-менеджменту:
(044) 280-94-12
Інститут сучасного мистецтва:
(044) 280-91-84
Інститут дизайну та реклами:
(044) 280-27-02
Центр неперервної культурно-мистецької освіти:
(044) 280-34-04
Приймальна ректора:
(044) 280-22-82
Приймальна комісія:
(044) 288-80-81
Факс: (044) 280-92-09
Канцелярія:
(044) 280-92-09
Антикорупційний уповноважений:
(044) 280-02-57
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ми в соцiальних мережах: