Національна академія
керівних кадрів культури
і мистецтв
(044) 288-80-81
понеділок-п'ятниця 09:00-18:00

Кафедра української та іноземних мов

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ТА ІНОЗЕМНИХ МОВ - Сафонова

Сафонова Ірина Григорівна

Завідувач кафедри, доцент
відмінник освіти України
кандидат педагогічних наук

детальніше

Освіта і вчений ступень:

- закінчила Криворізький державний педагогічний інститут
2011 кандидат педагогічних наук
2013 доцент

Викладання:

Навчальні курси на 2016/2017 навч. рік:

 • Українська мова за професійним спрямуванням;
 • Українська ділова мова.

Професійна діяльність:

1993 вчитель української мови та літератури, СШ № 32
2003 вчитель української мови та літератури, Центрально-Міська гімназія
2006 старший викладач кафедри української та іноземних мов, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»
2010 завідувач відділу акредитації та ліцензування, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
2015 завідувач кафедри української та іноземних мов, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Загальний стаж педагогічної роботи: 23 роки.

Публікації та дослідження:

 1. має публікацій - 79.
 2. навчальних посібників - 2.
 3. монографій - 1.
 4. статті: у наукових фахових виданнях – 17.
 5. публікації за матеріалами конференцій – 53.

Почесні звання та нагороди:

 • Грамота Міністерства освіти і науки Наказ № 834/2-9 від 25.05.2005 р.;
 • Знак «Відмінник освіти України» № 91038 від 16.09.2010 р.

Контакти:

Адреса: м. Київ, вул. Лаврська, 9, корпус № 11

Тел.: +38 (044) 288-8046

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Загальні відомості:

Кафедра української та іноземних мов забезпечує фундаментальну мовну підготовку студентів. Процес навчання іноземних мов тісно пов'язаний з характером їх майбутньої професійної діяльності та спрямований на формування в студентів іншомовної комунікативної компетенції на рівні В+ (рівень незалежного користувача) відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, розроблених Радою Європи.

Сучасним пріоритетом роботи науково-педагогічного колективу кафедри є формування високого рівня комунікативної мовленнєвої компетенції студентів усіх спеціальностей. Комунікативна мовленнєва компетенція складається з таких компонентів: лінгвістичного, соціо-лінгвістичного та прагматичного, які охоплюють знання, вміння та навички з української та іноземних мов – англійської, німецької, французької та іспанської. Викладачі іноземних мов підвищують свій кваліфікаційний рівень через співдружність із Британською компанією «Пірсон Едюкейшен» у Києві видавництва «Лонгмар»: відвідують теоретико-практичні семінари, використовують у роботі зі студентами навчально- методичні матеріали.

Викладачі кафедри забезпечують проведення занять із набуття навичок іноземної мови (англійської) та української ділової мови для державних службовців ІV – V категорій посад Міністерства культури України. Кафедра забезпечує викладання української мови за професійним спрямуванням, української та зарубіжної літератури, іноземних мов за професійним спрямуванням (англійської, німецької та французької). Студенти мають змогу вивчати другу іноземну мову. Кафедра забезпечує знання іноземної мови при підготовці бакалаврів, та аспірантів. У навчальному процесі задіяний кабінет іноземних мов, оснащений сучасною комп’ютерною технікою, аудіо- та відеоапаратурою. Кафедрою підготовлено та видано значну кількість наукових доробок, триває подальша робота над підготовкою наукових монографій, статей, тез і навчально-методичних видань (підручників, навчальних посібників, рекомендацій тощо). Викладачі кафедри беруть участь у міжнародних і національних науково-практичних конференціях, семінарах, симпозіумах.

Наукова діяльність кафедри:

Викладачі кафедри ведуть активну наукову діяльність, офіційними опонентами на захисті кандидатських дисертацій виступають кандидат педагогічних наук, доцент Сафонова Ірина Григорівна, кандидат педагогічних наук, професор Філіна Антоніна Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент Сургай Світлана Олександрівна, кандидат педагогічних наук Ушаков Артем Сергійович. Кафедра української та іноземних мов співпрацює з низкою наукових установ: Інститутом мовознавства НАН України, Інститутом української мови НАН України, Національною академією педагогічних наук України й ін. Важливе значення для оприлюднення результатів досліджень кафедри, здійснення наукових апробацій як для відомих наукових дослідників, так і аспірантської молоді має видання з 2013 року «Міжнародного вісника: культурологія, філологія, музикознавство» (періодичність – два рази на рік). Видання зареєстровано в Державному комітеті телебачення і радіомовлення України 17.02.2004 р.

Перелік дисциплін кафедри української та іноземних мов
Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»
 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Діловий протокол та ведення переговорів
 • Зарубіжна література
 • Українська література
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька)
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням (французька)
 • Лінгвістичні основи документознавства
 • Друга іноземна мова (іспанська)
Факультатив
 • Англійська мова
 • Німецька мова
 • Іспанська мова
 • Французька мова
Кафедра української та іноземних мов здійснює свою діяльність за такими напрямами:
 • навчально-методичний напрям: розробка навчальних курсів; підготовка робочих програм і навчально-методичних комплексів, їхнє видання; удосконалення змісту дисциплін відповідно до змін, які відбуваються в практичній сфері, і нових наукових розробок; модернізація змісту філологічної освіти: запровадження нових курсів і навчальних дисциплін;
 • науковий напрям: здійснення наукових досліджень у напрямах, пов’язаних з мовознавчою наукою, та оприлюднення результатів у вигляді монографій, праць у наукових збірниках, фахових періодичних виданнях, оприлюднення тез доповідей на конференціях різного рівня – національного та міжнародного;
 • виховний напрям: робота спрямована на забезпечення інтелектуального та соціального розвитку особистості, на громадянське, моральне, національно-патріотичне й естетичне виховання. Для реалізації цих напрямів виховання використовується потенціал, який закладено в годинах спілкування викладачів зі студентами під час навчального процесу, на кураторських годинах, поза аудиторних заходах: літературно-музичних композиціях, вечорах поезій, екскурсіях тощо;
 • профорієнтаційний напрям: викладачі відвідують школи міста Києва та вищі навчальні заклади І–ІІ рівнів акредитації, де інформують про Академію та напрями підготовки, спеціальності, спеціалізації майбутніх фахівців НАКККіМ; демонструють можливості кафедри щодо рівня викладання іноземних мов в Академії.

У наш час особливо важливо володіти іноземними мовами, тому іноземна мова як навчальна дисципліна входить у навчальні програми всіх спеціальностей Академії. Студенти Академії мають можливість вивчати іспанську, німецьку, англійську та французьку мови як другу іноземну. Під час навчання іноземних мов активно застосовуються такі сучасні методики викладання, як кейс-метод, рольові ігри, проектні методики, обговорення проблемних ситуацій, які сприяють формуванню у студентів інноваційного мислення й інноваційних підходів до професійної справи. Курс "Друга іноземна мова" створений у згідно із загальною концепцією підготовки студентів Академії та орієнтований на підвищення рівня мовної компетенції й комунікативної здатності студентів шляхом удосконалення методики викладання, упровадження в практику новітніх технологій, ефективних методів і прийомів навчання як інтенсивних так і традиційних.

Для студентів, аспірантів, здобувачів і викладачів Академії кафедра започаткувала безкоштовне поглиблене вивчення іноземних мов (англійська, німецька, французька, іспанська мови), і здійснюється безкоштовна підготовка до міжнародних екзаменів: TOEIC, TOEFL, FCE, CAE, CPE, IELTS. За результатами успішного тестування випускники Академії разом з дипломом державного зразка мають можливість отримати міжнародний сертифікат.

Науково-педагогічний склад

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ТА ІНОЗЕМНИХ МОВ - Годз

Годз Оксана Володимирівна

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри української та іноземних мов

детальніше

Досвід роботи:

 • Інститут української мови НАН України.
 • Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв.

Освіта і вчений ступень:

2002-2007р. Вінницький державний педагогічний університеті імені Михайла Коцюбинського. Спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література», кваліфікація: вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури і українознавства.
2013 Інститут української мови НАН України: присуджено науковий ступінькандидата філологічних наук із спеціальності «Українська мова» на підставі рішення Атестаційної комісії від 4 липня 2013 року. Тема дисертації: «Прислівникові речення в українській літературній мові»

Публікації та дослідження:

 1. Годз О. В. Функціонально-семантичні типи двоскладних прислівникових речень в українській мові / О. В. Годз // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. пр. – Х., 2009. – Вип. 27. – С. 147–155.
 2. Годз О. В. Значеннєві різновиди односкладних прислівникових речень із семантикою зовнішнього стану в сучасній українській мові / О. В. Годз // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Сер. 10. Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. пр. – К., 2009. – Вип. 5. – С. 197–200.
 3. Годз О. В. Різновиди двоскладних прислівникових речень з інфінітивним підметом в українській мові / О. В. Годз // Мовознавчий вісник : зб. наук. пр. – Черкаси, 2010. – Вип. 10. – С. 235–240.
 4. Годз О. В. Проблема двоскладного прислівникового речення в сучасному мовознавстві / К. Г. Городенська, О. В. Годз // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. «Лінгвістика» : зб. наук пр. – Херсон, 2008. – Вип. 8. – С. 35–41.
 5. Личук М. І., Харченко С. В., Годз О. В. «Українська мова для науки, аналітичної сфери та управління»:навчально-методичний комплекс. - К.: 2014.

Загальні відомості:

Викладач досконало володіє сучасними методами викладання української мови, що ґрунтуються на принципах особистісно-орієнтованого навчання та активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів.
Творчий пошук, прагнення до неординарного розв’язання методичних проблем, пробудження в студентів інтересу до вивчення мови, розвиток у них мовного чуття – основна мета викладача.
Любить експериментувати, постійно в пошуках нових ефективних методів та форм роботи. Особливу увагу приділяє проблемному навчанню, формуванню національної свідомості та самосвідомості студентів. Любить студентів, охоче ділиться досвідом роботи із викладачами кафедри. Науковість, глибина, ґрунтовний виклад властиві її виступам на засіданнях предметної кафедри та конференціях.

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ТА ІНОЗЕМНИХ МОВ - Коромисел

Коромисел Микола Володимирович

Старший викладач

Освіта:

- закінчив Національний авіаційний університет

Професійна діяльність:

2007 КІТЗ НАУ - викладач іноземних мов
2009 КСЛІ - викладач німецької мови
2010 ВМУРОЛ «Україна» - викладач кафедри іноземної філології та перекладу
2015 НАККІМ - старший викладач кафедри української та іноземних мов, робота за сумісництвом

Науково-педагогічний стаж: 10 років

Нині викладач іноземних мов в академії, а також профільних дисциплін за фахом «Переклад» в міжнародному університеті.

Робочі мови:

 • Англійська;
 • Німецька;
 • Іспанська.

Професійні інтереси:

 • Лінгвістична аксіологія
 • Методологія перекладу
 • Дослідження контроверсійності мови НТЛ при перекладі
КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ТА ІНОЗЕМНИХ МОВ - Ушакова

Ушакова Ірина Олександрівна

доцент кафедри української та іноземних мов
кандидат педагогічних наук

Освіта:

2008 Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. Спеціальність: «Українська мова та література. Мова та література (англійська)», кваліфікація вчителя української мови і літератури, зарубіжної літератури та англійської мови.
2016 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Професійна діяльність:

2006-2010 школа-гімназія № 42, вчитель англійської мови.
2010-2013 СНУ імені В. Даля, аспірантка кафедри педагогіки, викладач кафедри іноземних мов.
2013-2017 СНУ імені В. Даля, викладач кафедри іноземних мов.
2017 НАКККіМ, доцент кафедри української та іноземних мо.

Публікації і дослідження:

 1. Ушакова І. О. Естетичний образ людини в системі виховання студентської молоді / I. O. Ушакова // Збірник наукових праць. – Херсон : ХДУ, 2011. – Вип. 59. – 438 с. – С. 190 – 193. – (Серія „Педагогічні науки”);
 2. Ушакова І. О. Естетичний образ сучасної людини в умовах нової соціальної реальності / I. O. Ушакова // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань : ПП Жовтий, 2011. – Ч. 3. – 326 с. – С. 288 – 294;
 3. Ушакова І. О. Образ людини в соціокультурному аспекті / I. O. Ушакова // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : зб. наук. пр. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. – Вип. 1(48). – 220 с. – С. 169 – 174;
 4. Ушакова І. О. Взаємодія краси та прекрасного в процесі формування естетичного образу людини / I. O. Ушакова // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : зб. наук. пр. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. – Вип. 2(49). – 216 с. – С. 172 – 179;
 5. Ушакова І. О. Інтеграція комплексу мистецтв у системі естетичного образу людини / I. O. Ушакова // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : зб. наук. пр. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. – Вип. 4(51). – 216 с. – С. 145 – 150;
 6. Ушакова И. А. Эстетический образ человека в системе гуманитарной парадигмы XVIII – XX вв. / И. А. Ушакова // Приволжский научный вестник. – 2013. – № 11(27). – С. 110 – 113;
 7. Ушакова И. А. Диагностирование сформированности эстетического образа человека у студенческой молодежи [Електронний ресурс] / И. А. Ушакова // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 2. – Режим доступу : URL: http://www.science-education.ru/116-12276 (дата звернення: 05.03.2014);
 8. Ушакова І. О. Методика формування естетичного образу людини в студентської молоді / І. О. Ушакова // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. – 2016. – Вип. 2. – С. 201-209. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2016_2_25.
КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ТА ІНОЗЕМНИХ МОВ - Філіна

Філіна Антоніна Петрівна

доцент кафедри управління та економіки,
кандидат педагогічних наук,
професор

Освіта і вчений ступень:

- Київський національний університет ім..Т.Г.Шевченка.
25.06.1981р. Вченою Радою Ленінградського інституту культури ім..Н.Крупської присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності «Культурно-освітня робота», на підставі рішення ВАК СРСР.
22.10.1989р. наукове звання доцента кафедри управління, організації і економіки, рішенням ВАК СРСР.

Досвід роботи:

 • Викладач має педагогічний стаж роботи понад 40 років, досконало володіє сучасними методами викладання навчальних дисциплін, дотримується вимог вищої школи щодо забезпечення навчально-виховного процесу.
 • Творчо підходить до виконання професійних обов’язків, постійно вдосконалює професійну майстерність, активно займається виховною роботою зі студентами.
 • Плідно займається науковою роботою, виступає з доповідями на Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях.

Методичне забезпечення навчальних дисциплін:

 1. Державна культурна політика: навчальний посібник. – К. : ДАКККіМ, 2008. – 224 с.
 2. Основи менеджменту: термінологічний словник / укл. А.П. Філіна, В.П. Клочко. – К. : ДАКККіМ, 2009. – 148 с.
 3. Основи менеджменту: навчальний посібник / А.П. Філіна. - К. : ДАКККіМ, 2007. - 196 с.
 4. Конфліктологія та теорія переговорів: довідник / укл. А.П. Філіна, - К. : ДАКККіМ, 2005. – 67 с.
 5. Державна культурна політика: навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 6.020100 «Менеджмент соціокультурної діяльності» / укл. А.П. Філіна. – К. : НАКККіМ, 2010. – 51с.
 6. Державна культурна політика: робоча програма для студентів спеціальності 7.050201 «Менеджмент організацій» / укл. А.П. Філіна. – К. : ДАКККіМ, 2003. – 36 с.
 7. Державна культурна політика: робоча програма для спеціальності 8.020208 «Образотворче мистецтво» / укл. А.П. Філіна, Т.В. Філіна. – К. : НАКККіМ, 2010. – 32 с.
 8. Регіонально-адміністративний менеджмент: програма для студентів спеціальності 7.050201 «Менеджмент організацій» / укл. А.П. Філіна . – К. : ДАКККіМ, – 12 с.
 9. Українська мова (за професійним спрямуванням): робоча програма для студентів НАКККіМ / укл. А.П. Філіна, Г.В. Дячук. – К. : НАКККіМ, 2011. – 28 с.
 10. Українська мова (для науки, аналітичної сфери та управління). Робоча програма для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» / А.П. Філіна . – К. : 2012 . – 24 с.
 11. Організація самостійної роботи студентів: методичні рекомендації / укл. А.П. Філіна, Г.В. Власова. – К. : НАКККіМ, 2011. – 20 с.
 12. Конфліктологія та теорія переговорів: робоча програма для студентів гуманітарного факультету / укл. А.П. Філіна. – К. : ДАКККіМ, 2004. – 20 с.
 13. Методические материалы по проведению учебно-практической конференции / состав. А.П. Филина – К. : КГИК, 1984. – 16 с.

Публікації та дослідження:

 1. Нечай Л., Філіна А. Організація форм дозвілля молоді на сучасному етапі (на прикладі діяльності народного фольклорного аматорського гурту «Коляда») / А. Філіна , Л. Нечай // Зб. матеріалів студентської науково-практичної конференції «Інтеграційний розвиток сучасного суспільства: економічні, соціально-культурні та інформаційні аспекти» Інституту соціально-культурних комунікацій та менеджменту НАКККіМ 21 квітня 2010 р. – К. : НАКККіМ, 2010. – С. 65-68.
 2. Філіна А.П. Глобалізація культурного розвитку в Україні / А.П. Філіна // Зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Культура і суспільство ХХІ століття: духовний, культурологічний, соціальні виміри» НАКККіМ 27-28 травня 2010 р. – К. : НАКККіМ, 2010. – С. 47-50.
 3. Філіна А.П. Основні завдання культурної політики на сучасному етапі розвитку українського суспільства / А.П. Філіна // Зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Культурна політика у контексті етнокультурного різноманіття України» НАКККіМ 29-30 вересня 2010 р. – К. : НАКККіМ, 2011. - С. 139-141.
 4. Філіна А.П., Філіна Т.В. Державна культурна політика України та шляхи її проведення / А.П. Філіна, Т.В. Філіна // Економіка і менеджмент культури: науковий журнал . - № 1, 2011 . – К. : НАКККіМ. – С. 37-44.
 5. Філіна А.П. Формування особистості в контексті реалізації культури та освітньої політики / А.П. Філіна // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Зб. наукових праць: вип. 37, част. І. – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2002. – С. 166-168.
 6. Філіна А.П. Нова філософія освітньої діяльності у контексті Болонського процесу / А.П. Філіна// Актуальні проблеми міжнародних відносин : Зб. наукових праць : вип. 58, част І. – К. : 2004. – С. 293-294
 7. Філіна А.П., Філіна Т.В. Міжнародні та громадські організації, засоби масової інформації, як суб’єкти розвитку національних культур у здійсненні державної культурної політики / А.П. Філіна, Т.В. Філіна // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Зб. наукових праць. : вип. 99, част. ІІ. – К. : 2011. – С. 55-61
 8. Філіна А.П. Реалізація державної культурної політики як пріоритетний напрям розвитку та духовності особистості. / А.П. Філіна // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Зб. наукових праць. : вип. 80, част. І. – К. : 2008. – С. 137-141
 9. Філіна А.П. Державна культурна політика в сучасній Україні / А.П. Філіна // Матеріали всеукраїнської наукової конференції, присвяченої пам’яті відомого українського вченого, доктора філософських наук, професора Олександра Миколайовича Семашка «Нова соціально-культурна реальність в Україні : теорія, методологія, історіографія, практика» 22-23 квітня 2008 р. – К., 2008 – С. 23-26
 10. Філіна А.П. Ліцензування та акредитація – складова системи управління якістю вищої освіти / А.П. Філіна // Науковий вісник Ужгородського державного інституту: інформатики, економіки і права ( спец. вип.) «Проблеми розвитку та управління інтеграційними процесами на міжнародному ринку вищої освіти і науки» : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 15-17 жовтня 2003. – Ужгород, 2004. – С. 95-97
 11. Філіна А.П. Сучасні проблеми реалізації державної політики в галузі освітньо-культурних напрямів та шляхи їх розвитку / А.П. Філіна // Науковий вісник Ужгородського державного інституту інформатики, економіки і права ( спец. вип.) «Проблеми розвитку та управління інтеграційними процесами на міжнародному ринку вищої освіти і науки» : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 8-10 жовтня 2002 р. – Ужгород (Україна) : Сніна ( Словаччина), 2002. – С. 151-153
 12. Філіна А.П. Роль і значення мови в культурній політиці сучасної України / А.П. Філіна // Зб. матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції НАКККіМ – УЦ КД, Київ, 29-30 вересня 2011 р. «Культурна політика у контексті полікультурного світу», ч. І. – К. : НАКККіМ, 2012. – С 106-109
 13. Філіна А.П. Сучасні проблеми освіти в аспекті трансформування навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі / А.П. Філіна // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 10-12 квітня 2002 р. Ужгород (Україна) «Теорія і практика переходу до ринку: економіко-правовий, міжнародний та інформаційно-технологічний аспекти». – Сніна (Словаччина) : Ужгород, 2002. – С. 162-168
 14. Філіна А.П., Філіна Т.В. Роль української культури у духовному відродженні особистості. Іван Огієнко (Митрополит Іларіон) і виховання національної свідомості / А.П. Філіна, Т.В. Філіна // Наукові доповіді Всеукраїнської наукової конференції. – К., 1997. – С. 258-265
 15. Філіна А.П., Філіна Т.В. Оптимізація шляхів підготовки спеціалістів вищої школи: досвід регіонів України / А.П. Філіна, Т.В. Філіна // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Структура освіти в регіоні: проблеми оптимізації». – Харків.: Авеста, 1996. – С. 56-58
 16. Філіна А.П. Рекламна діяльність в системі маркетингу – основне призначення сучасної реклами в умовах ринкових відносин / А.П. Філіна // Культура народів Причорномор’я, № 51. – Симферопіль.: Таврійський Національний університет імені В.Н. Вернадського, 2004 р. – С. 65-73
 17. Філіна А.П. Статус української мови у контексті міжнародних зв’язків / До дня слов’янської писемності і культури :Тези міжнародної наукової конференції : 24-25 травня 2012 р. – К. : НБУВ, 2012. – С. 22-23
 18. Філіна А.П. Соціальні конфлікти в сучасному суспільстві та шляхи їх вирішення // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. Збірник наукових праць. Випуск ХХVІІІ. – Київ, НАКККіМ. – 2012. – С. 204-211
 19. Філіна А.П. Перспективи розвитку культури в Україні // Діалог культур : Україна – Греція. Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 20-21 вересня 2012 р. – Солоніки : Патрі : Афіни : Одеса : Київ, 2012. – С. 236-238
 20. Філіна А.П. Освіта як чинник українського державотворення // Зб. матеріалів міжнародної науково-теоретичної конференції «Якість вищої освіти: управління національною системою та європейські практики» 21-22 березня 2013 р. – К.: НАКККіМ, 2013. – с. 192-194
 21. Філіна А.П. Значущість української мови у розвитку сучасного суспільства // Зб. матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Документ, мова, соціум: теорія і практика» 11-12 квітня 2013 р. – К.: НАКККіМ, 2013 р
 22. Філіна А.П. Співець українського слова// Зб. матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Феномен Тараса Шевченка: лінгвістичний, історичний і мистецтвознавчий аспекти, присвячена 200-літтю від дня народження Тараса Шевченка» 27-28 лютого 2014р. – К.: НАКККіМ, 2014 р.
 23. Філіна А.П. Навчальна дисципліна «Конфліктологія і теорія перемовин» у підготовці фахівців у галузі «Документознавство» // Зб. матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Документ, мова, соціум: теорія і практика» 11-12 квітня 2014 р. – К.: НАКККіМ, 2014 р.
 24. Філіна А.П. Сучасні проблеми розвитку вітчизняної освіти // Зб. матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Перші читання, присвячені пам’яті доктора історичних наук, професора О.І. Путро» 19-20 березня . – К.: НАКККіМ, 2014 р.
 25. Специфічні особливості становлення української мови як важливого інструменту культури // Міжнародний вісник «Культурологія. Філологія. Музикознавство.» – Вип. ІІ (1). 2014. – С. 92-96.
 26. Основні напрями, завдання, принципи подальшого формування державної культурної політики в Україні // Зб.матеріалів наукових праць. Вип.ХХХІІІ. = К., 2014. – С. 29-36.
 27. Українська діаспора: до проблем вивчення української мови та виховання. Зб.наукових праць «Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. Вип. ХХХІІ. – К., 2014. – С. 408-414.
 28. Навчальна дисципліна «Державна культурна політика» у підготовці фахівців у галузі «Образотворче мистецтво» // Зб.матеріалів Четвертої міжнародної творчої конференції. // Київ – Одеса, 28-30 квітня 2015. – С
 29. Вплив української діаспори на сучасне життя України. / Зб.мат. Міжнародної науково-практичної конференції «Концйептуальна парадигма творчості Тараса Шевченка: філософський, лінгвістичний, історичний і мистецтвознавчий контекст / Київ, 28-27 березня 2015. – С
 30. Тенденції розвитку закладів сфери культури у контексті становлення нових умов культурної політики. Вісник НАКККіМ. Історія. Щоквартальний журнал. 3 – 2015. – К., 2015. – С. 75-82.
КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ТА ІНОЗЕМНИХ МОВ - Путро

Путро Алла Олексіївна

доцент кафедри української та іноземних мов

Освіта і вчений ступень:

- Київський державний педагогічний інститут іноземних мов.
- Міжгалузевий інститут післядипломної освіти Міністерства освіти України.

Почала працювати в НАКККіМ у 2003 р.

Досвід роботи:

 • учитель англійської мови у середній школі;
 • молодший науковий співробітник Центру пам’яткознавства АН України і УТОПІК;
 • перекладач;

Наукові або творчі роботи, досягнення, публікації, монографії, навчальні посібники:

 1. Статті: 9;
 2. тези: 15;
 3. програми: 7;
 4. монографія: 1;
 5. методичні рекомендації: 1;
 6. навчальний посібник: 1;
 7. навчально-методичний комплекс: 1.

Плотникова Галина Миколаївна

старший викладач

Освіта і вчений ступень:

2003р Факультет української філології Національного педагогічного університету України - викладач української мови і літератури, вчитель зарубіжної літератури та історії.
2004р Видавничо-поліграфічний Інститут при Національному технічному університеті України - редактор.

Членство у творчих спілках:

 • Перше місце з української літератури у Всеукраїнській студентській олімпіаді з української мови та літератури (Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова, 2002)..

Членство у творчих спілках:

 • Перше місце з української літератури у Всеукраїнській студентській олімпіаді з української мови та літератури (Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова, 2002)..

Професійна діяльність:

вересень 2000 і понині журналіст-фрілансер ряду видань та сайтів із тематики: українська культура, українська література, міфологія, автор запитань для інтелектуальних ігор та кросвордів.
листопад 2004 – червень 2008pp. червень 2008: викладач української літератури та стилістики кафедри видавничої справи та редагування Видавничо-поліграфічного інституту НТУУ «КПІ».
вересень 2008 – січень 2009pp. січень 2009: редактор та автор запитань української версії телепередачі «Найрозумніший» («Самый умный») на телеканалі 1+1.
вересень 2008 і дотепер старший викладач кафедри української та іноземних мов Інституту публічного управління та кадрової політики НАКККіМ, редактор у Відділі науки та міжнародних зв’язків НАКККіМ.

Публікації та дослідження:

 1. Синтаксичні особливості сучасного монтажу тексту та врахування їх у роботі редактора // Обрії друкарства : матеріали науково-практичної конференції присвяченої 75-й річниці з дня народження вченого, завідувача кафедри видавничої справи та редагування ВПФ НТУУ «КПІ» Р. Г. Іванченка 25–27 жовтня 2004 року. – К. : 2005. – С. 81–88;
 2. Редукція та експансія синтаксису сучасної художньої літератури у роботі редактора // Лінгвістичні студії : Збірник наукових праць. –Вип. 15. – Донецьк : ДонНу, 2007 . – С. 440–444;
 3. Моделювання описових КМФ у роботі редактора сучасного художнього тексту / Мова і культура. Вип. 9. – Т.VII (95) Мова і засоби масової інформації.– К. : Вид. дім. Д. Бураго, 2007. – С. 186–191;
 4. Особливості монтажу композиційно-мовленнєвих форм у роботі редактора художнього тексту . // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. Зб. наук. пр. – К. : Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка / Відп. ред. Н. М. Корбозерова. – К. : Логос, 2008 – Вип. 12. – 2007. – С. 105–113;
 5. Редагування сновидінь і марень у сучасному художньому тексті // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – Вип. 9, 2007. – С.174–177;
 6. Моделювання та монтаж тексту, написаного в техніці «потоку свідомості», у роботі редактора // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Філологія. Вип. 17. – Ужгород, 2007. – С. 92–97;
 7. Редагування діалогів у сучасній художній літературі // Актуальні проблеми металінгвістики /Зб. статей за матеріалами V Міжнародної наукової конференції/Черкаський національний університет ім.. Б. Хмельницького, Інститут мовознавства ім.. О. Паотебні НАН України, Інститут української мови НАН України. – Черкаси, 2007. – С. 207–210;
 8. Редагування дескриптивів у художній прозі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. Зб. наук. пр. – К. : Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка / Відп. ред. Н. М. Корбозерова. – К. : Логос, 2008 – Вип. 13. – 2008. – С. 105–113;
 9. Cучасна художня проза як культурно-освітнє явище (особливості редакторської підготовки) // Інформаційно-культурний простір: європейський вибір України. Зб. матер.між нар. наук.-пр. конференції. – К. : ДАКККіМ, 2008. – С.54–56;
 10. Редагування наративів у художній прозі // Проблеми семантики слова, речення та тексту. Зб. наук. пр. /Київський нац. лінгв. ун-т. – К. : Вид центр КНЛУ, 2008. Вип. 20. – С57–64Моделювання викладових одиниць та монтаж сучасної художньої прози у роботі редактора // Проблеми семантики слова, речення та тексту. Зб. наук. пр. /Київський нац. лінгв. ун-т. – К. : Вид центр КНЛУ, 2008. Вип. 19. – С.45–52;
 11. Моделювання і монтаж художніх аргументативів у роботі редактора //Творчі та організаційні особливості функціонування сучасного медійного простору. Зб. наук. пр./ Національний університет «Києво-Могилянська академія», Галицький інститут імені В’ячеслава Чорновола. Т. 2. – Тернопіль-Львів: ЛА «Піраміда», 2008.- С. 23–28;
 12. Редагування блоків КМФ у роботі редактора художнього тексту // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – Вип. 9, 2010. – С.174–177;
 13. Редагування розповідних КМФ у художній прозі // Проблеми семантики слова, речення та тексту. Зб. наук. пр. /Київський нац. лінгв. ун-т. – К. : Вид центр КНЛУ, 2011. Вип. 26. – С58–69;
 14. Міфологія : програма для студентів мистецтвознавчих спеціальностей. – К. : НАКККіМ, 2011. – 36 с.;
 15. Українська література: навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності «Режисер театралізованих видовищ і шоу-програм». – К. : НАКККіМ, 2012, – 68 с.

Сургай Світлана Олександрівна

Сургай Світлана Олександрівна

кандидат педагогічних наук
доцент кафедри іноземних мов

детальніше

Освіта і вчений ступень:

- Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов
- Спеціальність «Англійська мова та німецька мова»

Досвід роботи:

- Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов; Східноукраїнський національний університет імені В. Даля
- Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Публікації і дослідження:

Має 26 публікації, з них 20 наукових (в т.ч. 10 у фахових виданнях та 5 у міжнародних виданнях), 6 навчально-методичного характеру. Основними серед наукових праць є такі, а саме:

 1. Сургай С.О. Інновації у сучасних методиках викладання англійської мови у ВНЗ України / С.О.Сургай // Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка, №12 (223), червень 2011 р. Педагогічні науки. Ч. ІІ. – Луганськ: ДЗ «ЛНУ ім. Т. Шевченка», 2011. – С.141-146 (фахове видання);
 2. Сургай С.О. Комплексне використання засобів масової інформації у формуванні духовної культури особистості на заняттях з англійської мови / С.О.Сургай // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Збірник наукових праць. – Вип. 6 (47). – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – С. 118-123. (фахове видання);
 3. Сургай С.О. Сучасні тенденції естетичного виховання студентів на заняттях з іноземних мов / С.О.Сургай // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Збірник наукових праць. – Вип. 2 (55). – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – С. 179-183. (фахове видання);
 4. Surgai S.О. Virtual learning spaces in learning English / С.О.Сургай // Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка, №14 (273), липень 2011 р. Філологічні науки. Ч. ІІ. – Луганськ: ДЗ «ЛНУ ім. Т. Шевченка», 2013. – С.195-199. (фахове видання);
 5. Surgai S.O. Outline of modern students’ literacies and skills / С.О.Сургай // Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка, №6 (289), березень 2014 р. Філологічні науки. Ч. ІІ. – Луганськ: ДЗ «ЛНУ ім. Т. Шевченка», 2014. – С.186-194. (фахове видання).

Викладач має високий рівень професіоналізму, творча особистість досконало володіє сучасними методами викладання англійської мови і формами організації навально-виховного процесу. Сургай С.О. постійно перебуває в пошуку новітніх методів, прийомів та форм роботи. Досконало володіє комп’ютерною технікою та впроваджує у навчальний процес сучасні комп’ютерні технології. Основна мета викладача – розвиток пізнавальної активності студентів та їх творчих здібностей. Неординарне розв’язання методичних проблем пробуджує в студентів інтерес до вивчення іноземної мови. Кожна позитивна риса особистості педагога: справедливість, ерудованість, доброзичливість, почуття гумору — підмічається учнями і викликає бажання її наслідувати. Світлана Олександрівна створює на заняттях насичене інтелектуальне середовище, використовує варіативні та альтернативні завдання, здійснює особистісно-орієнтований підхід до кожного студента, створює позитивну мотивацію, що сприяє розвитку пізнавальної самостійності та глибокому засвоєнню навчального матеріалу, викликає прагнення до пошукових дій.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України: присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук із спеціальності «Теорія і методика виховання» на підставі рішення Атестаційної комісії від 22 грудня 2010 року. Тема дисертації: «Естетичне виховання студентської молоді засобами масової інформації »

Ушаков Артем Сергійович

Ушаков Артем Сергійович

кандидат педагогічних наук
доцент кафедри іноземних мов

Професійна діяльність:

- Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Публікації та дослідження:

Має 32 публікації, з них 28 наукових (в т.ч. 10 у фахових виданнях та 5 у міжнародних виданнях), 7 навчально-методичного характеру. Основними серед наукових праць є такі, а саме:

 1. Ushakov A.S. Foreign language teachers training in the context of distance education in Сanada // University of Nis, Serbia Vol2, No2 (2014) pp.281-286 Access Mode: http://espeap.junis.ni.ac.rs/index.php/espeap/issue/view/4
 2. Ушаков А. С. Становлення та розвиток системи іншомовної підготовки викладачів іноземних мов у Канаді: друга половина XX - початок XXI ст. / Ушаков А. С. // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" Додаток 1 до Вип. 35, Том VII (58): Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору". – К.: Гнозис, 2015. – С.249-258.
 3. Ушаков А.С. Культурологічні засади іншомовної підготовки викладачів у Канаді / А.С. Ушаков // Духовність особистості: методологія, теорія, практика: зб. наук. праць під. ред.: Г.П.Шевченко - Вип. 2(65). - Сєвєродонецьк: вид-ство СНУ ім. В.Даля, 2015. - С. 203-213.
 4. Ушаков А. Teacher Training in Canada: Innovative Аpproaches to Distance Courses // Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції 17 березня 2016 р./ За заг. ред. Е.В.Лузік, О.М. Акмалдінової. –К.: НАУ, 2016. –226с. - C. 141-143
 5. Ушаков А.С. Teaching English to the international relations students for the purposes of global communication / А. С. Ушаков // Науковий журнал «Молодий вчений». - 2016. – Випуск 4.1 (31.1). - 110 с. - С. 94-97

Національна академія
керівних кадрів культури
і мистецтв
Адреса: вул. Лаврська, 9, корп. 15,
м.Київ, 01015, Україна
Ви можете отримати інформацію щодо вступу в Академію за тел. (044) 288-80-81
Понеділок-п'ятниця 09:00-18:00
Корисна iнформацiя
Інститут практичної культурології та арт-менеджменту:
(044) 280-94-12
Інститут сучасного мистецтва:
(044) 280-91-84
Інститут публічного управління та кадрової політики:
(044) 280-34-04
Інститут дизайну та реклами:
(044) 280-27-02
Приймальна ректора:
(044) 280-22-82
Приймальна комісія:
(044) 288-80-81
Факс: (044) 280-92-09
Канцелярія:
(044) 280-92-09
Антикорупційний уповноважений:
(044) 280-02-57
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ми в соцiальних мережах: