Національна академія
керівних кадрів культури
і мистецтв
(044) 288-80-81
понеділок-п'ятниця 09:00-18:00

Кафедри

2

Кафедра публічного управління та гуманітарних наук

КАФЕДРА ПУГН - Бойко

Бойко В’ячеслав Іванович

Завідувач кафедри
Кандидат філософських наук,
доцент

детальніше

Почав працювати в НАКККіМ у 2007 р.
Науково-педагогічний стаж: 9 років

Досвід роботи:

Працюю в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв з березня 2007 року на різних посадах.

Контакти:

НАКККІМ:
Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 11
Тел: (044) 581-99-81
Е-mail: (особиста поштова скринька)
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладання:

Навчальні курси на 2015/2016 навч. рік:

 • Адміністративний менеджмент (Бакалаврат; Інститут публічного управління та кадрової політики; 3-й курс)
 • Менеджмент (Бакалаврат; Інститут сучасного мистецтва; 2-й курс)

Освіта і вчений ступень:

2009 Кандидат філософських наук: НАКККіМ, спеціальність 26.00.01 «Теорія та історія культури», тема дисертації: Свобода як універсалія у сфері культури
2007 Поліцейська фінансово-правова академія, спеціальність «Право»
2000 Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, спеціальність «Менеджмент організацій»
1997 Одеська державна морська академія, спеціальність «Судноводіння на морських шляхах»

Додаткова освіта / Підвищення кваліфікації / Стажування:

30 травня 2011 р. – 10 червня 2011 р. «Керівник вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації», Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації МОНМС України, м.Київ, Україна.
07 лютого 2011 р. – 19 лютого 2011 р. «Впровадження та використання дистанційних курсів у навчальний процесс мистецьких закладів ІІІ-ІV рвнів акредитації», Інститут післядипломної освіти НАКККіМ, м.Київ, Україна.

Публікації та дослідження:

 1. Книга Бойко В.І. Регіональний вимір і механізми підвищення соціально-економічної ефективності розвитку культурної сфери: проблеми теорії і практики: [монографія] / В.І.Бойко. – Херсон: Грінь Д.С., 2014. – 356 с.
 2. Стаття Бойко В.І. Доброчинність та благодійність як невід’ємна складова розвитку культурного середовища / В.І. Бойко // Ефективна економіка: Електронне наукове фахове видання. – 2011. – № 11.
 3. Стаття Бойко В.І. Діяльність та вплив некомерційних організацій у сфері культури / В.І. Бойко // Ефективна економіка: Електронне наукове фахове видання. – 2012. – № 7.
 4. Стаття Бойко В.І. Методологічні аспекти планування регіонального соціально-економічного розвитку сфери культури / В.І. Бойко // Ефективна економіка: Електронне наукове фахове видання. – 2013. – № 5.
 5. Стаття Бойко В.І. Комплексний підхід щодо врахування регіонального маркетингового середовища в культурній діяльності / В.І. Бойко // Культура народов Причерноморья: Науч.журнал ТНУ им. В.И. Вернадского. – Сімферополь, 2014. – № 274. – С. 230-233.
 6. Стаття Бойко В.І. Розвиток інформаційної інфраструктури культурної діяльності / В.І. Бойко // Культура народов Причерноморья: Науч.журнал ТНУ им. В.И. Вернадского. – Сімферополь, 2014. – № 275. – С. 210-213.
 7. Стаття Бойко В.І. Механізм здійснення організаційно-економічного потенціалу культурної діяльності на регіональному рівні / В.І. Бойко // Ефективна економіка: Електронне наукове фахове видання. – 2014. – № 8.
 8. Стаття Бойко В.І. Стратегічне управління стійким розвитком соціально-культурної сфери економіки / В.І. Бойко // Scientific journal of academic research «Black sea», economic science, ISSN: 1987-6521, E-ISSN: 2346-7541. Volume 09. February 2014. – С. 13-16.
 9. Стаття Бойко В.І. Розвиток інформаційних технологій у соціально-культурній діяльності / В.І. Бойко // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Экономика и управление. – Россия. Тольятти, 2015. – №1(20). – С.10-12.
 10. Стаття Бойко В.І. Теоретичні основи формування менеджменту та регіонального управління у сфері культурі / В.І. Бойко // Балтийский гуманитарный журнал. – Россия. Тольятти, 2015. – №1(10). – С. 161-164.
 11. Стаття Бойко В.І. Соціально-економічна сутність ефективного розвитку сфери культури та її роль у розвитку / В.І. Бойко // Азимут научных исследований. Серия: Экономика и управление. – Россия. Тольятти, 2015. – №1(10). – С. 27-30.
 12. Стаття Бойко В.І. Формування пріоритетів та способи розробки моделей розвитку сфери культури / В.І. Бойко // Карельский научный журнал. – Россия. Тольятти, 2015. – №1(10). – С. 99-101.
 13. Стаття Бойко В.І. Вивчення стратегій ринку споживання товарів та послуг у галузі культури / В.І. Бойко // Агросвіт: Науково-практичний журнал. – Київ, 2015. – №6. – С. 49-55.
 14. Стаття Бойко В.І. Культура і мистецтво як об’єкти спонсорства культурної сфери / В.І. Бойко // Агросвіт: Науково-практичний журнал. – Київ, 2015. – № 7. – С. 62-64.
 15. Стаття Бойко В.І. Організація та функціонування соціально-культурної сфери у регіонах України / В.І. Бойко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу… 2013. – №2 (22). – С. 106-109.

Конференції:

2016 Всеукраїнська науково-практична конференція викладачів і аспірантів «Правові, управлінські та економічні аспекти трансформації сучасного громадянського суспільства» (Київ). Доповідь: Реформування соціокультурної сфери як необхідна умова соціально-економічного розвитку регіону
2014 XXXII Международной научно-практической конференции «Наука и современность – 2014» (Новосибирск). Доповідь: Иностранный опит повышения эффективности функционирования социокультурної сферы региона и возможности его применения в Украине
... II Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Управління соціально-економічним розвитком держави, регіону, підприємства» (Полтава). Доповідь: Оцінка використання інформаційних технологій у регіональних механізмах розвитку соціально-культурної діяльності
... Міжнародна науково-практична конференція «Структурні трансформації національних економік в умовах глобалізації» (Миколаїв). Доповідь: Маркетингові інструменти як елемент системи регіонального управління розвитком соціокультурної сфери
2013 IX mezinárodní vědecko-praktická conference «Aplikované vědecké novinky – 2013» (Praha, Czech Republic). Report: Тенденції розвитку соціально-культурної сфери регіонів України
... IV Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы и перспективы экономики и управления: теория и практика» (Донецьк). Доповідь: Методологічні підходи до визначення ефективності процесів функціонування соціокультурної сфери регіону
2012 ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Формування ефективних механізмів господарювання в умовах сучасної економіки» (Запоріжжя). Доповідь: Теоретико-методичні засади модернізації соціокультурної сфери регіону
... Международная научно-практическая интернет-конференция «Пути и механизмы управления эффективным развитием национальной экономики в современных условиях» (Симферополь). Доповідь: О состоянии социальной инфраструктуры экономики регионов Украины
2011 Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні процеси в дорадництві: проблеми та перспективи» (Київ). Доповідь: Напрями соціокультурної політики в аспектах модернізації інфраструктури культурного простору регіону

Професійні інтереси:

 • Оптимізація управління та підвищення ефективності функціонування соціокультурної сфери

Загальні відомості:

    Кафедра публічного управління та гуманітарних наук створена на базі кафедри суспільних наук шляхом реорганізації в складі Інституту публічного управління та кадрової політики (наказ «Про реорганізацію структурних підрозділів Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв» № 132-о від 27 серпня 2015 р.).

    Кафедра на високому професійному рівні забезпечує викладання понад 45 фахових дисциплін, які забезпечені навчально-методичними матеріалами: робочі програми, навчально-методичні комплекси, посібники, вказівки та інша методична література.

    Професорсько-викладацький склад кафедри – це знані в Україні вчені, автори численних наукових монографій і навчальних посібників, члени Вчених і спеціалізованих вчених рад провідних вишів і науково-дослідних установ України, редколегій багатьох наукових фахових видань.

Робота кафедри спрямована на:

 • підготовку здобувачів вищої освіти, здатних сприяти модернізації української науки та її інтеграції до світового та європейського інтелектуального простору в галузі гуманітаристики;

 • підготовку нового покоління дослідників, здатних використати отримані ними знання в галузі публічного управління, антропології, історії, філософії для застосування при вирішенні національних і глобальних проблем;

 • підготовку інтелектуалів, здатних критично аналізувати соціокультурні процеси та сприяти їх розвитку.

Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасні соціокультурні та політичні процеси в Україні

Вибіркові дисципліни, передбачені навчальними планами на 2016-2017 н.р.

(натисніть на назву дисципліни для завантаження анотації)

Науково-педагогічний склад:

КАФЕДРА ПУГН - Вєдєнєєв

Вєдєнєєв Дмитро Валерійович

Доктор історичних наук,
професор

детальніше

Почав працювати в НАКККіМ у 2015 р.
Науково-педагогічний стаж: 25 років

Досвід роботи:

 • 1994–1998 рр. – Викладач, доцент, заст. начальника кафедри історії та політології Національної академії Академії Служби безпеки України;
 • 2002–2004 рр., 2005–2006 рр. – Головний науковий співробітник Центру наукових досліджень Національної академії СБУ;
 • 2006–2010 рр. – Завідувач спеціальної кафедри історії спецслужб Національної академії СБУ;
 • 2010–2014 рр. – Заступник директора з наукових питань Українського інституту національної пам’яті при Кабінеті Міністрів України;
 • 2014 р., до ліквідації установи – Завідувач відділу військової історії Національного НДІ українознавства МОН України.

Контакти:

НАКККІМ:
Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 11
Тел: (044) 581-99-81
Е-mail: (особиста поштова скринька)
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладання:

Навчальні курси на 2015/2016 навч. рік:

 • Основи наукових досліджень (Магістратура; Інститут публічного управління та кадрової політики, Інститут практичної культурології та арт-менеджменту, Інститут сучасного мистецтва; 1-й курс)
 • Основи дипломатичної та консульської служби (Бакалаврат; Інститут практичної культурології та арт-менеджменту, Інститут дизайну та реклами; 3-й курс)
 • Дипломатичний протокол (Бакалаврат; Інститут дизайну та реклами; 3-й курс)
 • Спецкурс на потоках підвищення кваліфікації

Освіта і вчений ступень:

2006 Доктор історичних наук: Національна академія оборони України, спеціальність 20.02.22 – «Військова історія»
1991 Київський державний університет ім.Т.Г.Шевченка, специальность «Історія»

Публікації та дослідження:

 1. Розділ у колективній монографії Вєдєнєєв Д. Головні напрями державотворення в Україні в період загострення громадянської війни // Українська революція і державність (1917–1920 рр.) [ Колективна монографія ] – К.: Парламентське видавництво, 1998. – С. 146–172.
 2. Монографія Вєдєнєєв Д., Шевченко С. Українські Соловки. – К.: ТОВ “УВПК “ЕксОб”, 2001. – 208 с.
 3. Розділ у колективній монографії Вєдєнєєв Д.В., Лисенко О.Є. Прояви терору і тероризму у протистоянні радянської влади та ОУН і УПА в західноукраїнському регіоні післявоєнної доби // Політичний терор і тероризм в Україні. ХІХ – ХХ ст. Історичні нариси. [Колективна монографія] – К.: Наукова думка, 2002. – С. 744 – 775.
 4. Стаття Вєдєнєєв Д., Шаповал Ю. Доля Мирона Матвієйко // До новітнього українського світогляду і стратегії. – К.: Економіка і право. – 2002. – С. 113–125.
 5. Книга Вєдєнєєв Д.В. Спеціальні підрозділи руху українських націоналістів та Української повстанської армії (1920-й – кінець 1960-х рр.). Монографія. – К.: Видавництво Національної академії СБ України, 2003.– Ч.1 – 171 с.; Ч.2 – 210 с.
 6. Книга Будков Д.В., Вєдєнєєв Д.В. Слово правди про Україну. Міжнародна інформаційна діяльність Української держави. 1917–1920. Монографія. – К.: “К.І.С.”, 2004. – 235 с.
 7. Книга Вєдєнєєв Д. Історичні типи терористичних проявів в Україні (остання чверть ХІХ ст. – ХХ ст.) // Тероризм та боротьба з ним: теоретико-практичні аспекти. Монографія. – К.: Вид-во НА СБ України, 2004. – С. 19–54
 8. Книга Вєдєнєєв Д.В., Стаднік О.А. Підрозділи спеціального призначення Організації українських націоналістів та Української повстанської армії: документальна спадщина. Збірник документів – К.: Видавництво Національної академії СБ України, 2004. – 235 с.
 9. Книга Вєдєнєєв Д.В., Кучер В.І. Українці проти нацизму: політичний вимір: монографія. – Запоріжжя: “Просвіта”, 2005. – 84 с.
 10. Книга Биструхін Г.С., Вєдєнєєв Д.В. “Міська партизанська війна” як феномен збройної боротьби та спеціальної діяльності. 1945–2005 рр. Монографія. – К.: Видавництво Національної академії СБ України, 2006. – Ч. 1. – 216 с.; Ч.2. – 229 с.
 11. Книга Биструхін Г.С., Вєдєнєєв Д.В. Війна в кам‘яних джунглях. Міська партизанська війна як феномен збройної боротьби та спеціальної діяльності. 1945–2005 рр. Монографія. – К.: Генеза, 2006. – 512 с.
 12. Книга Вєдєнєєв Д.В., Будков Д.В. Юність української дипломатії. Становлення зовнішньополітичної служби України в 1917–1923 роках. Монографія – К.: К.І.С., 2006. – 312 с.
 13. Книга Вєдєнєєв Д.В., Биструхін Г.С. Меч і тризуб. Розвідка і контррозвідка руху українських націоналістів та УПА (1920–1945). Монографія. – К.: Ґенеза. 2006. – 408 с.
 14. Книга Вєдєнєєв Д.В., Биструхін Г.С. “Повстанська розвідка діє точно і відважно…“. Документальна спадщина підрозділів спеціального призначення ОУН та УПА. 1940–1950-ті роки. – К.:К.І.С., 2006. – 568 с.
 15. Книга Солдатенко В.Ф., Бевз Т.А., Бойко О.Д., Вєдєнєєв Д.В. та інші. Український вибір: політичні системи ХХ століття і пошук власної моделі суспільного розвитку. – К.: Парламентське видавництво, 2007. – 576 с.
 16. Книга Пилипчук В.Г., Бєлов О.Ф., Вєдєнєєв Д.В. та інші. Служба безпеки України: становлення, досвід, пріоритети діяльності. Науково-популярне видання. – К., 2007. – 192 с.
 17. Книга Вєдєнєєв Д.В., Биструхін Г.С. Двобій без компромісів. Протиборство спецпідрозділів ОУН та радянських сил спецоперацій. 1945–1980-ті роки: Монографія. – К.: К.І.С., 2007. – 568 с.
 18. Книга Веденеев Д.В. Одиссея Василия Кука. Военно-политический портрет последнего командующего УПА. – К.: К.И.С., 2007. – 208 с.
 19. Книга Веденеев Д. Украинский фронт в войнах спецслужб: Исторические очерки. – К.: К.И.С., 2008. – 432 с.
 20. Книга Вєдєнєєв Д. Задзеркалля історії. Нариси з історії спеціальних служб. – К.:К.І.С., 2008. – 288 с.
 21. Книга Вєдєнєєв Д.В. (член редакційної колегії). Південна Україна: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний вимір. – Одеса: ВМВ, 2009. – 397 с.
 22. Книга Вєдєнєєв Д.В., Биструхін Г.С., Семука А.І. Гострі кігті орла. Сили спеціальних операцій США: історія та сучасність. Монографія. – К.: К.І.С., 2010. – 400 с.
 23. Книга Вєдєнєєв Д.В.,Шевченко С.В. Розвіяні міфи: історичні нариси і статті. – К.: Фенікс, 2010. – 576 с.
 24. Книга Рожен Л.М., Вєдєнєєв Д.В., Гавриленко О.А. та інші. Нариси з історії розвідки суб’єктів державотворення на теренах України. – К.: Преса України, 2011. – 536 с.
 25. Стаття Вєдєнєєв Д. Радянські спецслужби в України в роки Другої світової війни // Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ ст. Історичні нариси. – К.: Наукова думка. – 2011. – Книга друга. – С. 279 – 310.
 26. Книга Держава, влада та громадянське суспільство у документах політичних партій України (кінець 1980-х – перша половина 2011 рр.). Науково-документальне видання. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України. – 808 с. (співупорядник).
 27. Книга Антонюк Я., Баран В., Баранов В., Вєдєнєєв Д. та інші. Історія органів державної безпеки на Волині: документально-публіцистичне видання. – Луцьк: Ініціал, 2012. – 240 с.
 28. Книга Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). – К.: ІПіЕНД, 2012. – 588 с. (член авторського колективу).
 29. Книга Україна під нацистською окупацією: спалені села (1941–1944 рр.): Анотований покажчик / За ред. В. Ф. Солдатенка. – К.: ДП НВЦ «Пріоритети», 2012. – 424 с. (член редакційної колегії).
 30. Книга Вєдєнєєв Д. В., Будков Д.В. Заручниця глобального протистояння. Трагедія Великого Голоду 1932–1933 рр. в Україні у контексті «холодної війни» (1945–1991 рр.): Монографія. – К.: Дорадо-Друк, 2013. – 232 с.
 31. Книга Спалені села і селища Чернігівщини в 1941–1943 роках: злочини проти цивільного населення. Збірник документів і матеріалів. – Чернігів: Десан-Поліграф, 2013. – 224 с. (заступник голови редколегії).
 32. Книга Сожженные села: Украина под нацистской оккупацией. 1941–1944 гг.: Аннотированный указатель. – М.: Фонд «Историческая память», 2013. – 384 с. (член редколлегии).
 33. Книга Каталог зруйнованих храмів і монастирів України. – К.: Пріоритети, 2013. –512 с. (заступник голови редколегії).
 34. Стаття Вєдєнєєв Д. В. Минуле як чинник конфліктогенності в українсько-польських відносинах // Відображення Волинської трагедії в історичній пам’яті польського й українського народів: Монографія. – К.: Пріоритети, 2013. – С.220–238.
 35. Книга Веденеев Д. В., Будков Д.В. Закулисный актер истории: Очерки истории разведки и контрразведки. – К.: К.И.С., 2015. – 392 с.
 36. Книга Вєдєнєєв Д. (співупорядник). Історія розвідки і контррозвідки в Україні. Методичні рекомендації. – К.: ІПК СБУ, 1995. – 26 с.
 37. Книга Вєдєнєєв Д. (співупорядник). З історії розвідки та контррозвідки України. 1918–1919. Збірник документів і матеріалів. – К.: Академія СБ України, 1996. – 182 с.
 38. Книга Вєдєнєєв Д. (співупорядник). Розвідка і контррозвідка України. 1917–1921 рр. Збірник документів і матеріалів. – К.: Ін-т підготовки кадрів СБ України, 1995. – 167 с.
 39. Стаття Вєдєнєєв Д., Козенюк В., Сердюк С. (упорядники) // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. –2000. – № 1. Спецвипуск. [Документи щодо участі органів держбезпеки України у Великій вітчизняній війні].
 40. Книга Вєдєнєєв Д., Кокін С., Лисюк Ю. (упорядники). З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. [Спецвипуск до 15-ї річниці аварії на ЧАЕС]. – 2001. – № 1. – 398 с.

Досягнення та заохочення:

 • Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2007 р.), «Хрестом доблесті» СБ України ІІ ступеня (2008 р.), медалями.
 • Подяка Прем’єр-Міністра України (2012 р.)
 • Лауреат премії імені Володимира Вінниченка (2011 р.)
 • Полковник запасу. Державний службовець 5 рангу.

Участь в редколегіях наукових журналів:

З 2015р. Головний редактор фахового наукового видання «Культура і сучасність»
З 2012 р. Заступник головного редактора фахового наукового видання «Воєнно-історичний вісник»

В ЗМІ:

 • Українські історики. Біобібліографічнийдовідник. – Випуск 3. Серія «Українські історики». –Київ: Інститут історії України НАН України, 2010. – С. 36-38.
 • ПВєдєнєєв Д.В. //Хто є хто в українських суспільних науках. – К., 1997. – С. 60–61;
 • Вєдєнєєв Д.В.Енциклопедія сучасної України.– Т. 4.– С. 216;
 • Вєдєнєєв Д.В. // Хтоє хто в Україні ( http://dovidka.com.ua );
 • Хтоє хто в державному управлінні– К., 2008.– С. 342–343.
 • «Від дитячого садочка до Інституту національної памяті»
КАФЕДРА ПУГН - Карпов

КАРПОВ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ

кандидат історичних наук,
доцент,
керівник Української професійної школи музейних досліджень

Навчально-методичні комплекси:
• основи охорони праці (для усіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр»)
• охорона праці в галузі (для усіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр»)
• цивільний захист (всі спеціальності НАКККіМ)
• історія України
• історія української культури
• музейна справа
• охорона культурної спадщини
БІОГРАФІЯ
Закінчив з відзнакою Львівське вище військово-політичне училище за спеціальністю культурно-просвітня робота та військово-педагогічний факультет Гуманітарної академії Збройних Сил за спеціальністю історія.
Предметом наукових студій є історичний процес перебування японських солдатів та офіцерів у полоні на території Радянського Союзу, Північної Кореї та Ляодунському півострові у Китаї. За цією темою захистив дисертацію.
У 1997 році випустив книгу «Бранці Сталіна. Сибірське інтернування японської армії. 1945 – 1956 роки», яка була перевидана у Японії. Це дослідження стало в один ряд поруч з іншими ґрунтовними дослідженнями з цієї тематики у Росії, Японії та Україні. У 2011 році світ побачила ще одна книга про полон видана «Таємниці «західного» інтернування: японці в радянських таборах для військовополонених в Українській РСР (1946 – 1949 рр.)», яка теж була видана у Японії.
До кола наукового інтересу також відноситься музеєзнавство, зокрема військове, та військова символіка. Світ побачили ряд монографій «Музейна справа у Збройних Силах України», «Військові прапори України», «Військова символіка України. Нарукавні знаки (1992 – 1999 рр.).», «Становлення та розвиток військової символіки України», а також видані у співавторстві монографії «Українська військова символіка» та «Військова символіка держави», «Соціологія музеїв. Презентація на тлі простору і часу».
КАФЕДРА ПУГН - Рева

Рева Тетяна Сергіївна

Кандидат політичних наук
доцент

Почала працювати в НАКККіМ у 2013 р.
Науково-педагогічний стаж: 3 роки

Контакти:

НАКККІМ:
Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 11
Тел: (044) 581-99-81
Е-mail: (особиста поштова скринька)
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладання:

Навчальні курси на 2015/2016 навч. рік:

 • Політологія (Бакалаврат; Інститут дизайну та реклами, Інститут публічного управління та кадрової політики, Інститут практичної культурології та арт-менеджменту; 2-й курс, 1-2 модуль);
 • Етикет (Бакалаврат; Інститут сучасного мистецтва; 4-й курс. 1 модуль);
 • Етика, естетика (Бакалаврат; Інститут дизайну та реклами, Інститут практичної культурології та арт-менеджменту; Інститут сучасного мистецтва; 2-й курс, 1-2 модуль).

Освіта і вчений ступень:

2013 Кандидат політичних наук: Київський національний університет імені Тараса Шевченка; 23.00.02 – політичні інститути та процеси, тема дисертації «Сучасний політичний екстремізм (на прикладі Іспанії, Італії та Німеччини)»
2009 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність – «Політологія»

Публікації та дослідження:

 1. Стаття Рева Т. С. Політичний екстремізм: сутність та основні форми прояву / Т. С. Рева // Політологічний вісник: зб. наук. праць. –– К.: «ІНТАС», 2010. – Вип. 46. – С. 186–193.
 2. Стаття Рева Т. С. Політичний екстремізм: основні риси та причини виникнення / Т. С. Рева // Нова парадигма: [журнал наукових праць]. – К.: Вид-во імені М.П. Драгоманова, 2010. - Вип. 98. – С. 196–205.
 3. Стаття Рева Т. С. Історичні форми прояву екстремізму / Т.С. Рева // Гілея: науковий вісник: зб. наук. праць. – К.: ВІР УАН, 2011. – Вип. 45(3). – С. 624–631.
 4. Стаття Рева Т. С. Особливості політичного екстремізму у Іспанії / Т.С. Рева // Політологічний вісник: зб. наук. праць. – К.: «ІНТАС», 2011. – Вип. 57. – С. 424–433.
 5. Стаття Рева Т.С. Політичний екстремізм у державах Західної Європи / Т.С. Рева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2012. –Вип. 110. – С. 38–41
 6. Стаття Рева Т.С. Правоекстремістські партії: термінологічний аналіз / Т.С. Рева // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013 - № 3 – С. 201-205
 7. СРозділ у колективній монографії Рева Т. С. Ідеї Кирило-Мефодіївського товариства у творчості Тараса Шевченка / Т. С. Рева / Тарас Шевченко буде жити у віках: монографія / за ред. В.Г. Чернеця, С.Х. Литвина. - К., 2014 – С. 93-99
 8. Стаття Рева Т. С. Політика та масонство: точки перетину / Т.С. Рева // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. - № 11.
 9. Стаття у енциклопедичному словнику Рева Т.С. Екстремістська партія / Рева Т.С. // Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори): енциклопедичний словник-довідник. - Політологічний енциклопедичний словник неологізмів – Львів, 2015. – С. 112
 10. Стаття у енциклопедичному словнику Рева Т.С. Ісламофашизм / Рева Т.С. // Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори): енциклопедичний словник-довідник. - Політологічний енциклопедичний словник неологізмів – Львів, 2015. – С. 163
 11. Стаття Reva T.S. Freemasonry in Ukraine: the main stages of development / T.S. Reva. - Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015 - № 3 – С. 60-64.
 12. Методичні рекомендації Рева Т.С. Методичні рекомендації до семінарських занять і самостійної роботи для студентів усіх напрямів підготовки «Політологія» / Т.С. Рева. – Київ: НАКККіМ, 2016. – 38 с.

Конференції:

2015 Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету - 2015» (Київ). Доповідь: Основні симптоми соціально-політичної травми на прикладі України (2013-2014 рр.)
2014 Всеукраїнська науково-практична конференція «Феномен Тараса Шевченка: лінгвістичний, історичний і мистецтвознавчий аспекти» (Київ). Доповідь: Критика монархізму в творчості Т. Шевченка
2013 Міжнародна науково-практична конференція «Суспільні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень» (Львів). Доповідь: Сектантський характер політичного екстремізму
2013 Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні соціокультурні та політичні процеси в Україні» (Київ). Доповідь:
Політичний екстремізм: поняття та основні риси

Професійні інтереси:

 • Політичні партії та рухи
 • Політичний екстремізм
 • Соціально-політичні процеси Україні
 • Політика та мистецтво
КАФЕДРА ПУГН - Святненко

Святненко Анна Василівна

кандидат історичних наук,
доцент

Почала працювати в НАКККіМ з 2002 р.
Голова профспілкового комітету Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.
Науково-педагогічний стаж: 22 років

Контакти:

НАКККІМ:
Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 11
Тел: (044) 581-99-81
Е-mail: (особиста поштова скринька)
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладання:

Навчальні курси на 2015/2016 навч. рік:

 • Історія української державності і культури (Бакалаврат; Інститут публічного управління та кадрової політики, Інститут практичної культурології та арт-менеджменту, Інститут дизайну та реклами, Інститут сучасного мистецтва; 1-й курс)
 • Соціологія культури (Магистратура; Институт практичної культурології та арт-менеджментту; 1-й курс)

Освіта і вчений ступень:

1996 Кандидат історичних наук: Київський державний інститут культури, специальность 17.00.01. «Теорія та історія культури», тема дисертації: «Становлення та розвиток культури і мистецтва в Україні в радянський період»
1981 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність «Історія»

Публікації та дослідження:

 1. Стаття Становлення та розвиток православних парафіяльних училищ на Поділлі: перша половина XIXст. / А.В. Святненко // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – К., 2015. - №3. – С.65-70.
 2. Стаття Діяльність Київської єпархії в просвітницькій сфері: перша половина XIXст. / А.В. Святненко // Вісник НАКККіМ. –К., 2014. - № 4. - С. 180-186.
 3. Розділ колективної монографії До питання про українську культуру у творчій спадщині Т.Г. Шевченка. / А.В. Святненко /Тарас Шевченко буду жити у віках /за ред. В.Г. Чернеця, С.Х. Литвина. –К., 2014. – С.117-124.
 4. Стаття Становлення та розвиток жіночих духовних училищ на Правобережній Україні (II пол XIX – поч. XXст.). /А.В. Святненко // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. –К., 2013. - № 3. - С. 170-176.
 5. Стаття Церковно-парафіяльні школи на Правобережній Україні (II пол. XIXст.). / А.В. Святненко // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – К., 2012. - №4.
 6. Стаття Становлення організаційної структури Київської єпархії (кінець XVIII – середини XIXст.). /А.В. Святненко // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. –К., 2012. - № 1.
 7. Стаття Київська єпархія за часів митрополитів Єрофія Малицького й Гавриїла Банулеско-Бодоні. /А.В. Святненко // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. –К., 2011. - № 4.

Конференції:

2015 Міжнародна науково-практична конференція «Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання» (Київ). Доповідь: Церковні давньосховища як центри збереження памяток культури (перша половина XIXст.)
2015 Міжнародна науково-практична конференція «Концептуальна парадигма творчості Тараса Шевченка: філософський, лінгвістичний, історичний і мистецтвознавчий контексти» (Київ). Доповідь: Освітньо-педагогічні погляди Т.Г. Шевченка
2014 Всеукраїнська науково-практична конференція «Охорона культурної спадщини в Україні: аспекти соціокультурної взаємодії» (Київ). Доповідь: Церковно-археологічний музей при Київській Духовній Академії: етапи становлення
2013 Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Сучасні соціокультурні та політичні процеси в Україні», присвячена пам'яті видатного українського вченого, доктора філософських наук, професора О.М. Семашка (Київ). Доповідь: Проблеми збереження етнокультурної ідентичності української діаспори
2013 Міжнародна науково-теоретична конференція «Національна система забезпечення якості і взаємної довіри в системі вищої освіти – trust» (Київ). Доповідь: Забезпечення якості освіти у провідних країнах світу
2013 Міжнародна науково-практична конференція XI Культурологічні читання пам'яті Володимира Подкопаєва «Взаємодія культур і збереження розмаїття форм культурного самовираження в умовах глобалізації» (Київ). Доповідь: Доброчинна діяльність церков та релігійних організацій в сучасній Україні

Професійні інтереси:

 • Історія України
 • Історія української культури
 • Історія освіти
 • Історія релігії
 • Соціологія

Гранти:

Дослідження та доповідь: «Насильство проти жінок: що про це думають молоді люди?» на замовлення Британської Ради в Україні. 2005р.

Підвищення кваліфікації / Стажування:

 • 2006-2009 рр. – навчання у докторантурі Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв зі спеціальності 26.00.01. «Теорія та історія культури». Тема дисертаційного дослідження «Культурно-просвітня та благодійна діяльності Християнських церков на Правобережній Україні (кінець XVIII – перша половина XIXст.);
 • 7 лютого – 19 лютого 2011р.: Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 690078 , Інститут післядипломної освіти НАКККіМ, «Впровадження та використання дистанційних курсів у навчальний процес мистецьких закладів освіти III-IV рівнів акредитації», Київ;
 • 10 листопада - 21 листопада 2014 р.: Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 035453, Інститут післядипломної освіти НАКККіМ, «Використання технологій дистанційного навчання в мистецьких вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації», Київ
КАФЕДРА ПУГН - Фур'єр

Фур’єр Ірина Аронівна

кандидат філософських наук,
доцент

Почала працювати в НАКККіМ з 2008 р.
Науково-педагогічний стаж: 12 років

Контакти:

НАКККІМ:
Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 1
Тел: (044) 581-99-81
Е-mail: (особиста поштова скринька)
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладання:

Навчальні курси на 2015/2016 навч. рік:

 • Філософія (Бакалаврат; Інститут публічного управління та кадрової політики, Інститут практичної культурології та арт-менеджменту, Інститут дизайну та реклами, Інститут сучасного мистецтва; 2-й курс)
 • Риторика (Бакалаврат; Інститут публічного управління та кадрової політики, Інститут практичної культурології та арт-менеджменту, Інститут дизайну та реклами, Інститут сучасного мистецтва; 2-й курс)
 • Соціологія культури (Магістратура; Інститут сучасного мистецтва; 1-й курс)
 • Філософія мистецтва (Магістратура; Інститут сучасного мистецтва; 1-й курс)

Освіта і вчений ступень:

2007 Кандидат філософських наук: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.02 "Діалектика і методологія пізнання", тема дисертації: Онтологічний вимір постнекласичного наукового дискурсу
2004 Міжнародний Соломонів університет, спеціальність "Філософія"

Публікації та дослідження:

 1. Стаття Фур’єр І. А. Витоки онтології наукового дискурсу / І. А. Фур’єр // Практична філософія. — 2007. — № 2. — С. 52-58.
 2. Стаття Фур’єр І. А. Наукове знання як дискурс / І. А. Фур’єр // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філософія. Політологія. — К.: ВПЦ “Київський Університет”. — 2007. — Вип. 84-86. — С. 85-89.
 3. Стаття Фур’єр І. А. Постнекласичний науковий дискурс: єдність знання та комунікації / І. А. Фур’єр // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць.—Вип. 65. – К.: Академічний Центр “Аналітика”, 2007.— С. 134-144.
 4. Стаття Фур’єр І. А. Первісна езотерична філософія як мислення єдності світу / І. А. Фур’єр // Мистико-эзотерические движения в теории и практике. История. Психология. Философия: Сб. материалов / Под. ред. С. В. Пахомова, Ю. Ю. Завгороднего, С. В. Капранова. СПб., 2008. — С. 62 – 71.
 5. Стаття Фур’єр І. А. Конструювання соціальної реальності у дискурсі / І. А. Фур’єр // Культура і сучасність : альманах. – К. : Міленіум, 2008. – № 2. – С.159-165.
 6. Стаття Фур’єр І. А. Філософія і поезія / І. А. Фур’єр // Вестник Общества русской философии при Украинском философском фонде : украинский журнал русской философии/Общество русской философии при Украинском философском фонде.Вып. 4: Поэзия в философии - философия в поэзии: [сб. науч. работ] / редкол.:Г.Аляев(отв. ред.). - К. : Русь, 2010. - С.97-105.
 7. Стаття Фур’єр І. А. Онтологічна невизначеність як властивість штучно-природних систем / І. А. Фур’єр // Культура і сучасність : альманах. – К.:Міленіум, 2011. – № 2. – C33-38.
 8. Стаття Фур’єр І. А. Паралель квантової герменевтики осмислення світу з гайдегерівським проектом пізнання / І. А. Фур’єр // Вісник НАКККіМ . — К.: Міленіум, 2013. — № 1. — С. 15-19.

Конференції:

2015 Всеукраїнська науково-теоретична конференція "Соціокультурна трансформація суспільства: інтеграція України в європейський простір" (Київ). Доповідь: Дискурс-аналіз як міждисциплінарна теорія у сучасних гуманітарних науках
2013 Всеукраїнська науково-теоретична конференція "Сучасні соціокультурні та політичні процеси в Україні" (Київ). Доповідь: Сучасна наука як форма підкорення світу за М.Гайдегером
2008 Міжнародна наукова конференція факультету філософії та політології Санкт-Петербурзького державного університету "Сучасна онтологія ІІ: Буття як центральна проблема онтології" (Санкт-Петербург). Доповідь: Геометричний вимір поняття "буття".
2007 Міжнародна наукова конференція "СДні науки філософського факультету-2007" (Київ). Доповідь: "Дискурсивна онтологія" постнекласичної науки.

Професійні інтереси:

 • Філософія науки
 • Філософія мистецтва
 • Філософська онтологія
 • Східна філософія
КАФЕДРА ПУГН - Алієва

Алієва Людмила Олександрівна

кандидат історичних наук,
доцент

почала працювати в НАКККіМ у 2003 р.
науково-педагогічний стаж: 16 років

Досвід роботи:

Працюю в НАКККіМ з 2003 року на різних посадах.

 • Науковий керівник двох дисертаційних досліджень аспірантів кафедри. Науковий керівник 38 бакалаврських та 28 магістерських робіт (за весь термін роботи).
 • Керівник соціологічної групи з проведення опитувань студентів НАКККіМ.

Контакти:

НАКККІМ:
Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 11
Тел: (044) 581-99-81
Е-mail: (особиста поштова скринька)
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладання:

Навчальні курси на 2015/2016 навч. рік:

 • Соціологія (Бакалаврат; Інститут публічного управління та кадрової політики, Інститут практичної культурології та арт-менеджменту, Інститут дизайну та реклами; 2-й курс)
 • Політичні комунікації (Бакалаврат; Інститут публічного управління та кадрової політики; 2-й курс)
 • Психологія управління (Магістратура; Інститут практичної культурології та арт-менеджменту; 1-й курс)
 • Безпека життєдіяльності та екологія (Бакалаврат; Інститут публічного управління та кадрової політики, Інститут практичної культурології та арт-менеджменту, Інститут дизайну та реклами, Інститут сучасного мистецтва; 1-й курс)

Публікації та дослідження:

 1. Стаття Алієва Л. О. Соціологічні дослідження кіно в Україні в соціокультурному контексті сучасного кінопроцесу (історичний аспект) / Л. О. Алієва // Культура і сучасність. – 2004. – С. №1. – С. 108-114.
 2. Стаття Алієва Л. О. Із історії становлення і розвитку соціології мистецтва в Україні першої чверті ХХ ст. / Л. О. Алієва // Вісник ДАКККіМ. – 2004. – №2. – С. 112-117.
 3. Стаття Алієва Л. О. Соціологічні дослідження образотворчого мистецтва в СРСР та в Україні у контексті становлення української соціології мистецтва (історичний аспект) / Л. О. Алієва // Вісник ДАКККіМ. – 2004. – №3. – С. 118-124.
 4. Стаття Алієва Л. О. З історії становлення і розвитку соціології літератури в Україні: ХІХ – ХХ ст. / Л. О. Алієва // Вісник ДАКККіМ. – 2008. – №2. – С. 95-102.

Конференції:

2013 ІІ Конгрес САУ «Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах кризи» (Харків). Доповідь: Вплив міграційних процесів на структуру культурних потреб населення великих міст України
... Науково-теоретична конференція «Сучасні соціокультурні та політичні процеси в Україні», присвячена пам’яті видатного українського вченого, доктора філософських наук, професора Олександра Миколайовича Семашко (Київ). Доповідь: Особливості девіантної поведінки молоді в умовах трансформації суспільства»
2009 Міжнародна наукова конференція «Молодь у сучасному світі: філософсько-культурологічні виміри». Доповідь: «Роль української мови у формуванні національної індентифікації студентства

Професійні інтереси:

 • Психологія та соціологія управління
 • Соціологія мистецтва
 • Соціологія культури
 • Соціологія міграцій
 • Методологія і методи соціологічних досліджень
 • Організація роботи соціологічної і маркетингової служби
 • Соціологічний аналіз емпіричних даних
КАФЕДРА ПУГН - Дорогих

Дорогих Людмила Василівна

Кандидат історичних наук,
доцент

Почала працювати в НАКККіМ у 2002 р.
Науково-педагогічний стаж: 39 років

Досвід роботи:

Працюю на викладацькій роботі з 1973 року.

Співорганізатор та співавтор проекту «Національний звіт України з виконання рішень підсумкового документу Спеціальної Сесії Генеральної Асамблеї ООН в інтересах дітей (2002 р.) та Плану дій «Світ, сприятливий для дітей», виконаний на базі Державного інституту розвитку сім’ї та молоді під керівництвом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту за сприяння дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні (2006-2007 рр.).

 • 1973-2002 рр. – Київський національний університет культури і мистецтв, на кафедрах культурно-освітньої роботи, психології і педагогіки, історії і культури України, теорії та історії культури.
 • Після закінчення доктарантури з 2002 року – в НАКККіМ професором кафедри гуманітарних та соціальних дисциплін, потім – суспільних наук.
 • З 2015 р. – публічного управління та гуманітарних наук в НАКККіМ.
 • Співорганізатор та співавтор проекту «Національний звіт України з виконання рішень підсумкового документу Спеціальної Сесії Генеральної Асамблеї ООН в інтересах дітей (2002 р.) та Плану дій «Світ, сприятливий для дітей», виконаний на базі Державного інституту розвитку сім’ї та молоді під керівництвом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту за сприяння дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні (2006-2007 рр.).

Викладання:

Навчальні курси на 2015/2016 навч. рік:

 • «Психологія художньої творчості» (Бакалаврат; Інститут сучасного мистецтва; 4-й курс)
 • «Психологія управління» (Магістратура; Інститут практичної культурології та арт-менеджменту; 1-й курс)

Освіта і вчений ступень:

1999 Кандидат іст. наук: Київський державний університет культури і мистецтв, специальность 17.00.01 «Теорія та історія культури», тема диссертации: Аматорське мистецтво як історико-культурне явище (на матеріалах України другої половини XIX ст.)
1980 Аспірантура: Київський державний інститут культури, кафедра психології і педагогіки
1973 Київський державний інститут культури, спеціальність «Культурно-освітня робота»

Додаткова освіта / Підвищення кваліфікації / Стажування:

18 квітня – 16 червня 1990 р. Ленинградский ордена дружбы народов государственный институт культуры, Факультет повышения квалификации преподавателей (за індивідуальною програмою);
1999-2002 рр. Докторантура: Київський національний університет культури і мистецтв, кафедра теорії та історії культури.
03 лютого – 15 лютого 2014 р. «Сучасні вимоги до організації навчального процесу у ВНЗ ІІІ – ІV рівнів акредитації», «Впровадження нової системи забезпечення якості освіти – проекту TEMPUS-TRUST»: Сертифікат 12СПВ 036574, 72 ак. год. Інститут післядипломної освіти НАКККіМ, Київ.

Публікації та дослідження:

 1. Репринт Самодеятельное художественное творчество в СССР. – К.: КГИК, 1989. – 54 с.
 2. Стаття Художнє аматорство як елемент повсякденного життя і побуту населення України другої половини XIX ст. // Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова: Соціально-гуманітарні дисципліни: Актуальні проблеми сучасної культурології. – К., 1998. С. 23-27.
 3. Стаття Художнє аматорство у процесі гуманізації особи // Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова: Соціально-гуманітарні дисципліни: Проблеми культурології. – К., 1998. – С. 9-12.
 4. Стаття К вопросу об историческом развитии понятия «любительское искусство» // Междунар. сб. науч. ст.: Россия, Белоруссия, Украина. – Минск, 2000.
 5. Стаття Засвоєння цінностей культури в умовах аматорської художньої творчості // Вісник ДАКККіМ. – Вип. 2. – К., 2000. – С. 55-61.
 6. ССтаття Аматорське мистецтво в Україні на початку ХХ ст. // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика: Зб. статей. Вип. 5. – К.: Інститут історії України НАН України, 2001. – С. 58-65.
 7. Стаття Діяльність видатних митців у розвитку аматорського мистецтва в Україні на початку ХХ ст. // Вісник ДАКККіМ. – К., 2002. – Вип. 3. – С. 104-110.
 8. Стаття Художньо-просвітня діяльність громадських організацій як чинник розвитку аматорського мистецтва в Україні на початку ХХ ст. // Культура і мистецтво у сучасному світі: Збірник наук. праць. Вип. 4. – К.: Київський національний університет культури і мистецтв, 2003. – С. 19-30.
 9. Стаття Проблема генезису поняття «аматорське мистецтво» в контексті історико-мистецтвознавчого аналізу // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Наук. журнал. – 2’2007. – К.: Міленіум, 2007.– С. 66-72.
 10. Розділ книги Постать Т. Г. Шевченка в театральному й музичному мистецтві України другої половини ХІХ – початку ХХ століття // Тарас. Шевченко буде жити у віках: Шевченкознавчі студії, присвячені: 200-річчю з дня народження Великого Кобзаря: Колективна монографія. – К.: НАКККіМ, 2014. – 174 с. – С. 153-171.

Конференції:

2014 «Музейна справа та освіта в Україні» (Київ). Доповідь: Інформаційно-культурна діяльність музеїв Буковини в контексті взаємодії традицій та інновацій (у співавт. з Гнидкою К.О.)
2014 «Перші наукові читання, присвячені пам’яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра» (Київ) Доповідь: Творчий геній Т.Г. Шевченка як чинник формування національного театрального й музичного мистецтва України другої половини ХІХ ст.
2013 «Сучасні соціокультурні та політичні процеси в Україні» (Київ). Доповідь: Традиційна народна культура українців у глобалізаційних процесах сучасності: проблема збереження

Доповіді та виступи:

 • Аматорське мистецтво в Україні другої половини XIX ст. // Четвертий міжнародний конгрес україністів: Одеса, 26-29 серпня 1999 р. Доповіді та повідомлення. Південь України. Одеса. – Одеса, 1999. – С. 390-396.
 • Аматорське мистецтво в контексті історико-культурного розвитку України ХХ ст. // Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів: Історія: Зб. наук. ст. – Частина 2. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 526-532.

Професійні інтереси:

 • Психолого-педагогічні засади художньої діяльності
 • Теоретична культурологія, теорія мистецтва
 • Прикладна культурологія (соціокультурна сфера)
 • Народна художня творчість
 • Театральне мистецтво

Самандас Наталія Володимирівна

Самандас Наталія Володимирівна

кандидат наук з державного управління,
доцент

Почала працювати в НАКККіМ у 2012 р.
Науково-педагогічний стаж: 14 років

Досвід роботи:

Працюю в Національній академії керівних кадрів культури та мистецтв з 2012 року.

 • Доцент кафедри публічного управління та гуманітарних наук Інститут публічного управління та кадрової політики НАКККіМ.

Контакти:

НАКККІМ:
Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 11
Тел: (044) 581-99-81
Е-mail: (особиста поштова скринька)
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладання:

Навчальні курси на 2015/2016 навч. рік:

 • Юридичне документознавство (Бакалаврат: Інститут публічного управління та кадрової політики; 4-й курс)
 • Правове забезпечення діяльності кадрових структур (Бакалаврат: Інститут публічного управління та кадрової політики; )
 • Правове забезпечення інформаційної сфери (Бакалаврат: Інститут публічного управління та кадрової політики; 3-й курс)
 • Авторське право (Бакалаврат: Інститут дизайну та реклами, Магістратура: Інститут практичної культурології та арт - менеджменту; 1-й курс)
 • Трудове право (Бакалаврат: Інститут дизайну та реклами, Інститут практичної культурології та арт – менеджменту, Інститут мистецтва; 2-й курс)

Освіта і вчений ступень:

2014 Доцент, доцент кафедри суспільних наук, Національна академія керівних кадрів культури та мистецтв
2010 Національний університет державної податкової служби, спеціальність «Правознавство»
2001 Тернопільська академія народного господарства, спеціальність «Фінанси»
2001 Кандидат наук з державного управління, Українська академія державного управління при президентові України спеціальність 25.00.05 «Галузеве управління», тема дисертації: Становлення і розвиток системи державних органів управління освітою в Україні (1917 - 1941 рр.)
1999 Українська академія державного управління при Президентові України
2001 Дрогобицький державний педагогічний інститут ім. І.Франко, спеціальність «Математика та інформатика»

Публікації та дослідження:

 1. Навчальний посібник Самандас Н.В., Матвієць А.О. Основи зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / Самандас Н.В., Матвієць А.О. – Дрогобич: Вимір, 2011. – 692 с. [Гриф надано Міністерством освіти і науки України, лист № 1/11 – 9492 від 14 жовтня 2010 р.)]
 2. Стаття Професійна культура поліцейського як один з основних чинників підвищення позитивного іміджу поліції: зарубіжний досвід. / Самандас Н.В. //Держава і право. – 2013. – Вип. 59. – С. 364 – 369.
 3. Стаття Зміст професійної підготовки поліцейських у Російській імперії в кінці ХІХ – на початку ХХ століть. / Самандас Н.В. //Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 6 (140). – С. 45 – 51.
 4. Стаття Компаративний аналіз систем підготовки поліцейських у деяких країнах Європи. / Самандас Н.В. // Порівняльно-правові дослідження. – 2013. – № 1 – 2. – С. – 258 – 263.
 5. Стаття Правові основи підготовки кадрів для державної служби у Російській імперії за часів правління Петра І. / Самандас Н.В. // Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал. – 2013. – № 3 (11). – С. 302 – 309.
 6. Стаття Правові основи підготовки кадрів для державної служби у Російській імперії наприкінці ХVIII на початку ХІХ століть. / Самандас Н.В. //Держава і право. – 2013. – Вип. 61. – С. 58 – 65.
 7. Стаття Система професійної підготовки поліцейських у Російській імперії в кінці ХІХ – на початку ХХ століть. / Самандас Н.В. //Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 10 (144). – С. 63 – 68.
 8. Робоча програма навчальної дисципліни «Договірне право» напрям підготовки 030601 «Менеджмент», спеціальність 8.03060101«Менеджмент організацій і адміністрування за видами економічної діяльності») / Нац. акад. кер. кадрів культ. та мист.; розробник: Н.В. Самандас. – К.: НАККіМ, 2013. – 59 с.
 9. Робоча програма навчальної дисципліни «Договірне право» напрям підготовки 030601 «Менеджмент», спеціальність 8.03060101«Менеджмент організацій і адміністрування за видами економічної діяльності») / Нац. акад. кер. кадрів культ. та мист.; розробник: Н.В. Самандас. – К.: НАККіМ, 2013. – 59 с.
 10. Інтелектуальна власність: методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи студентів / розроб. Самандас Н.В. – К. : НАКККіМ, 2016. – 51 с.
 11. Трудове право: методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи студентів / розроб. Самандас Н.В. – К.: НАКККіМ, 2016. – 40 с.

Професійні інтереси:

 • Правове регулювання міграційних процесів
 • Правове регулювання охорони культурної спадщини
 • Проблеми управління освітою
 • Правове забезпечення прав людини
Добко Тетяна Василівна

Добко Тетяна Василівна

Професор
кандидат історичних наук
доктор наук із соціальних комунікацій
старший науковий співробітник

Освіта і вчений ступень:

1980 Київський державний інститут культури
1990 аспірантура Київського державного інституту культури

Професійна діяльність:

1975 р молодший бібліотекар у Державній історичній бібліотеці України.
1980–1985 старший бібліограф, редактор відділу довідково-бібліографічного обслуговування Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (НБУВ)
1986–1994 р молодший науковий співробітник, науковий співробітник Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського
1994–2016 завідувач відділу довідково-бібліографічного обслуговування Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського
2011–2016 керівник Центру науково-бібліографічної інформації Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

Займається питаннями наукової організації довідково-пошукового апарату НБУВ, впровадженням нових інформаційних технологій, формуванням довідково-бібліографічного фонду, удосконаленням системи бібліотечно-інформаційного обслуговування, забезпеченням якості та оперативності довідково-бібліографічного обслуговування користувачів, наданням інноваційних інформаційних послуг. Керувала проектами з розвитку інформаційного сервісу, зокрема організації доступу до електронних інформаційних ресурсів. Досліджує питання науково-інформаційного забезпечення інформаційних запитів користувачів, органів державної влади та управління, трансформації довідково-бібліографічної діяльності в електронному середовищі.

Автор понад 200 наукових праць з питань бібліографознавства, книгознавства, інформатики, питань довідково-бібліографічного обслуговування, інформаційно-пошукових систем, бібліографічних покажчиків.

Монографія Т.В. Добко «Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної академії наук України: становлення та розвиток (XX ст. – перше десятиліття XXІ ст.)» (Київ, 2013) отримала високу оцінку фахівців галузі. У 2013 році захистила дисертацію на тему « Довідково-бібліографічна діяльність бібліотек НАН України: трансформація змісту, форм і методів під впливом зміни інформаційно-комунікаційного середовища (XX ст. – перше десятиліття XXІ ст.)» на здобуття наукового ступеня доктора наук із соціальних комунікацій.

У співавторстві з колегами нею підготовлено бібліографічні покажчики: «Вістник, 1933–1939: сист. покажч. змісту» (Київ, Вашингтон; Нью-Йорк, 2002), «Олексій Семенович Онищенко: матеріали до біобібліографії» (Київ, 2002), «Сербські фольклор і література в українських перекладах та дослідженнях : матеріали до бібліографії» (Київ, 2005), «Китай. Корея. Японія : бібліогр. покажч.» (Київ, 2007), «Українсько-бельгійські літературні зв’язки, 1870–2008: бібліогр. покажч» (Київ, 2010), «Зінаїда Павлівна Тулуб» (Київ, 2012), «Світова економічна криза: причини, наслідки, шляхи подолання» (Київ, 2015), «Схід і Південь України; час, простір, соціум» (Київ, 2016) та ін.

Член спеціалізованої Вченої Ради Д 26.165.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата (доктора) наук у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського, член Редакційно-видавничої та Вченої ради НБУВ. Член редколегії журналу «Бібліотечний вісник», щорічного науково-теоретичного збірника «Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития».

Т.В. Добко на кафедрі бібліотекознавства та інформаційних комунікацій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв викладає навчальний курс «Інформація і суспільство».

Громадська діяльність: член Наукового товариства імені Шевченка, член-кореспондент Української академії інформатики, член Національної спілки письменників України, член Асоціації бібліотек України, Української бібліотечної асоціації.

Літературна творчість. Автор ліричних збірок «Непрохане кохання» (Київ, 1999), «Неспалима весна» (Київ, 2002), «Просто жити» (Київ, 2006), «Любить и верить» (Київ, 2007), «З Тобою і без Тебе» (Київ, 2011), «Життя триває» (Київ, 2016) та публікацій у періодиці.

Нагороджена Почесними грамотами Міністерства культури України, Президії НАН України, подяками Міністерства культури України та ін.

Основні праці:

 1. Добко Т. В. Інформаційні ресурси довідково-бібліографічного обслуговування: стан та проблеми використання / Т. В. Добко // Бібліографознавство: теорія і практика. – Київ, 1997. – С. 46–56.;
 2. Добко Т. В. Твори українських письменників у перекладах іншими мовами (шляхи бібліографічного пошуку: від традиційних джерел – до сучасних інформаційних технологій) / Т. В. Добко // Бібл. вісн. – 1997. – № 3. – С. 20–21.;
 3. Внесок бібліотек України у відродження національної самосвідомості, культури народу (на основі досвіду 80–90-х років) // Публічні бібліотеки: сучасне і майбутнє: зб. ст. міжнар. наук. конф. – Київ,1998. – С. 74–81.;
 4. Добко Т. Бібліотечно-інформаційне обслуговування у бібліотеках Баварії / Т. Добко // Бібл. вісн. – 2000. – № 2. – С. 30–36.;
 5. Добко Т. В. Тенденції розвитку довідково-бібліографічного обслуговування / Т. В. Добко // Наук. праці НБУВ. – Київ, 2000. – Вип. 5. – С. 128–136.;
 6. Інформаційні ресурси Інституту наукової інформації США в інформаційному забезпеченні науково-дослідних робіт / Т.В. Добко, Н.С. Дацькова, Н.І. Моісеєнко // Наук. праці НБУВ. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 322–359.;
 7. Добко Т. В. Бібліографія літературна / Т. В. Добко // Енциклопедія Cучасної України. – Київ, 2003. – Т. 2. – С. 625–627.;
 8. Добко Т. В. Бібліографія права і юридичних наук / Т. В. Добко // Енциклопедія Cучасної України. – Київ, 2003. – Т. 2. – С. 634–636.;
 9. Добко Т. В. Бібліографія філософська / Т. В. Добко, Л. П. Польовик // Енциклопедія Cучасної України. – Київ, 2003. – Т. 2. – С. 639–641.;
 10. Добко Т. В. Бібліографознавство / Т. В. Добко // Енциклопедія Cучасної України. – Київ, 2003. – Т. 2. – С. 641–644.;
 11. Добко Т. В. Бібліотекар у системі задоволення інформаційних запитів владних структур / Т. В. Добко // Наук. праці НБУВ. – Київ, 2003. – Вип. 11. – С. 145–152.;
 12. Добко Т. Довідково-бібліографічне обслуговування в електронну еру: розвиток навігаторської функції / Тетяна Добко // Бібл. вісн. – 2003. – № 1. – С. 2–7.;
 13. Добко Т. Інформаційно-бібліографічні ресурси культурології / Т. Добко // Вісн. Книжк. палати. – 2003. – № 7. – С. 24–27; № 9. – С. 25–27.;
 14. Добко Т. В. Електронні інформаційні ресурси з літературознавства: огляд, класифікація, проблеми використання / Т. В. Добко // Бібл. планета. – 2003. – № 4. – С. 6–9.;
 15. Бібліографічна довідка в системі довідково-бібліографічного обслуговування: практ. посіб. / Т. В. Добко, М. А Чиж., О. М. Василенко; НАН України; Нац. б-ка України іменні В. І. Вернадського. – Київ, 2004. – 90 с.;
 16. Добко Т. В. СБО в электронную эру: доминирование навигаторской функции / Т. В. Добко // Библиография. – М., 2004. – № 1. – С. 11–16.;
 17. Добко Т. В. Міжнародний досвід довідково-бібліографічного забезпечення інформаційних запитів владних структур / Т. В. Добко // Наук. праці НБУВ. – Київ, 2005. – Вип. 14. – C. 61–66.;
 18. Добко Т. В. Развитие библиографоведения в Украине: этапы и тенденции / Т. В. Добко // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. сб. – Київ, 2006. – Вып. 4. – С. 295–308.;
 19. Добко Т. В. Современное состояние информационного обслуживания в электронной среде : Национальная библиотека Украины им. В. И. Вернадского / Т. В. Добко // Информационно-библиографическое обслуживание : сб. ст. / Рос. нац. б-ка. – СПб., 2008. – Вып. 2: Теория и практика. – С. 38–45.;
 20. Добко Т. В. Забезпечення інформаційних запитів користувачів довідково-бібліографічними ресурсами / Т. В. Добко // Наук. праці НБУВ. – 2009. – Вип. 25. – С. 67–75.;
 21. Добко Т. В. Бібліографія українських літературних зв’язків із зарубіжними літературами як джерело національної бібліографії / Т. В. Добко // Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника: історія і сучасність: доповіді та повідомлення Міжнар. наук. конф., Львів, 28–30 жовтня 2010 р. – Львів, 2010. – С. 98–103.;
 22. Добко Т. Розвиток довідкової служби Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (до 30-річчя відділу довідково-бібліографічного обслуговування) / Тетяна Добко // Бібл. вісн. – 2010. – № 4. – С. 27–40.;
 23. Добко Т. В. Розвиток довідково-бібліографічного обслуговування в електронному середовищі / Т. В. Добко // Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства : [колект. монографія] / [О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2011. – С. 67–87.;
 24. Добко Т. В. До питання розвитку термінології бібліотечно-інформаційної сфери / Т. В. Добко // Вісн. Книжк. палати. – 2011. – № 8. – С. 13–17.;
 25. Добко Т. Довідково-бібліографічне обслуговування в електронному середовищі: віртуальне чи реальне / Тетяна Добко // Бібл. вісн. – 2011. – № 4. – С. 11–23.;
 26. Добко Т. В. Система довідково-бібліографічного обслуговування у НБУВ: тенденції і перспективи розвитку / Т. В. Добко // Наук. праці НБУВ. – Київ, 2011. – Вип. 32. – С. 238–249.;
 27. Добко Т. Енциклопедичний фонд Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: становлення і розвиток / Т. Добко // Українська енциклопедистика : матеріали Другої міжнар. наук. конф. (м. Київ, 17 черв. 2011 р) : зб. ст. / НАН України, Ін-т енцикл. досліджень. – Київ, 2012. – С. 134–143.;
 28. Добко Т. Кадри довідково-бібліографічних служб у контексті вимог інформаційного суспільства / Тетяна Добко // Бібл. вісн. – 2012. – № 5. – С. 35–44.;
 29. Добко Т. В. Справочно-библиографическое обслуживание : традиции и новации / Т. В. Добко // Труды Международного библиографического конгресса (Санкт-Петербург 21–23 сент. 2010 г.). – СПб., 2012. – Ч. 2: Библиография в помощь научным исследованиям. Библиографические ресурсы: общие проблемы теории и технологии формирования и использования. Информационно-библиографическое обслуживание. – С. 301–309.;
 30. Добко Т. В. Вплив Інтернету на довідково-бібліографічну діяльність: зарубіжний досвід і українська перспектива / Т. В. Добко // Наук. праці НБУВ. – Київ, 2013. – Вип. 35. – С. 24–38.;
 31. Добко Т. В. Платні довідково-бібліографічні послуги бібліотек : історія і сучасність / Тетяна Добко // Бібл. вісн. – 2013. – № 1. – С. 19–28.;
 32. Добко Т. Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної академії наук України: становлення та розвиток (XX ст. – перше десятиліття XXІ ст.) / Тетяна Добко ; відп. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – 376 с.;
 33. Добко Т. Бібліографічний опис електронних ресурсів віддаленого доступу та соціальних сервісів Веб 2.0 / І. Антоненко, Т. Добко, Н. Моісєенко // Бібл. вісн. – 2014. – № 4. – С. 12–21.;
 34. Добко Т. Справочно-библиографическая деятельность в библиотеках НАН Украины: тенденции и перспективы развития / Т. Добко // Вестн. Библиотеч. Ассамблеи Евразии. – М., 2014. – № 3. – С. 65–71.;
 35. Добко Т. В. Українська енциклопедія в електронному середовищі / Т. В. Добко // Українська енциклопедистика: матеріали Третьої міжнар. наук. конф. (м. Київ, 22–23 жовт. 2013 р.) / НАН України; Ін–т енцикл. досліджень, НТШ. – Київ, 2014. – С. 45–50;
 36. Добко Т. В. Бібліографічний покажчик у системі довідково-бібліографічної діяльності: історія та сучасність / Т. В. Добко // Наук. пр. НБУВ. – 2016. – Вип. 44. – С. 491–505.
Гавеля Оксана Миколаївна

Гавеля Оксана Миколаївна

Кандидат педагогічних наук,
професор

Почала працювати в НАКККіМ у 2003 р.
Науково-педагогічний стаж: 30 років

Досвід роботи:

 • З 2000-2003 р. працювала у Київському славістичному університеті.
 • З 1997-1999 р. працювала у Книжковій палаті України.

Контакти:

НАКККІМ:
Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 11
Тел: (044) 581-99-81
Е-mail: (особиста поштова скринька)
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладання:

Навчальні курси на 2015/2016 навч. рік:

 • Психологія (Бакалаврат; Інститут публічного управління та кадрової політики, Інститут практичної культурології та арт-менеджменту, Інститут дизайну та реклами, Інститут сучасного мистецтва; 3-й курс)
 • Психологія художньої творчості (Бакалаврат; Інститут сучасного мистецтва; 3-й курс)
 • Педагогіка (Бакалаврат; Інститут публічного управління та кадрової політики, Інститут практичної культурології та арт-менеджменту, Інститут дизайну та реклами, Інститут сучасного мистецтва; 3-й курс)
 • Організація та управління культурно-мистецькими проектами та програмами (Бакалаврат; Інститут практичної культурології та арт-менеджменту; 3-й курс)
 • Управління проектами в соціокультурній сфері (Бакалаврат; Інститут практичної культурології та арт-менеджменту; 3-й курс)
 • Педагогіка вищої школи та педагогічної майстерності (Магістратура; Інститут публічного управління та кадрової політики, Інститут практичної культурології та арт-менеджменту, Інститут дизайну та реклами, Інститут сучасного мистецтва; 1-й курс)
 • Психологія вищої школи (Бакалаврат; Інститут публічного управління та кадрової політики, Інститут практичної культурології та арт-менеджменту, Інститут дизайну та реклами, Інститут сучасного мистецтва; 1-й курс)

Освіта і вчений ступень:

2013 Докторант Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
1997 Кандидат педагогічних наук: Київського державного інституту культури, спеціальність 13. 00. 05. «Соціальна педагогіка», тема дисертації: Педагогічні умови художньо-творчого виховання обдарованої учнівської молоді у позанавчальний час
1990 Київський державний інститут культури ім. О.Є Корнійчука, культосвітній працівник, керівник самодіяльного хорового колективу (академічний хор)

Публікації та дослідження:

 1. Основи психологічних знань: Методична розробка / Уклад. О.М. Гавеля. - Київський професійно-педагогічний коледж ім. А.Макаренка. – К., 2001. - 14 с.
 2. Етика і психологія ділових відносин: Методична розробка / Уклад. О.М. Гавеля. - Київський професійно-педагогічний коледж ім. А.Макаренка. – К., 2001. - 16 с.
 3. Педагогіка: Навчально-методичний комплекс для студентів мистецького та гуманітарного факультетів. – К.: ДАКККіМ, 2004. – 76 с.
 4. Етика і естетика: Навчально-методичний комплекс для студентів очної, очно-дистанційної та заочної форми навчання.Міністерство освіти і науки України. / Уклад. О.М. Гавеля. – К. : Київський Славістичний університет. Кафедра суспільних дисциплін, 2005. – 59 с.
 5. Психологічний підхід до навчання учнів в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах : Методичні рекомендації./ Уклад. О.М. Гавеля. - ДАКККіМ, 2005. - 23 с.
 6. Психологія: Навчально-методичний комплекс для студентів мистецького та гуманітарного факультетів ДАКККіМ та Інституту дизайну і ландшафту садово-паркової архітектури / Уклад. О.М. Гавеля. - ДАКККіМ, 2006. - 83 с.
 7. Гавеля О.М. Психологія: Навчальний посібник. Част. 1. / О.М. Гавеля. – К.: ДАКККіМ, 2006. – 143 с.
 8. Гавеля О.М. Психологія: Навчальний посібник. Част. ІІ. / О.М. Гавеля. – К.: ДАКККіМ, 2007. – 251 с.
 9. Основи читання лекцій у вищій школі : Методичні рекомендації для магістрів та аспірантів ДАКККіМ / Уклад. О.М. Гавеля. - ДАКККіМ, 2007. - 39 с.
 10. Актуальні проблеми мистецької педагогіки : Робоча програма / Уклад. О.М. Гавеля. - ДАКККіМ, 2009. – 35 с.
 11. Педагогіка : Навчально-методичний посібник / Уклад. О.М. Гавеля. – К. : НАКККіМ, 2010. – 208 с.
 12. Психологія : Навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів НАККІМ. – К. : НАКККіМ, 2012. – 112 с.
 13. Соціологія освіти : Робоча програма / Уклад. О.М. Гавеля, Н.Б. Бабенко. – К. : НАКККіМ, 2012. – 43 с.
 14. Соціальна антропологія : Робоча програма / Уклад. О.М. Гавеля. – К. : НАКККіМ, 2012. – 71 с.
 15. Педагогіка та методика викладання у вищій школі : Навчально-методичний комплекс "Педагогіка та методика викладання у вищій школі" для студентів усіх спеціальностей НАКККіМ / О.М. Гавеля, І.Г. Сафонова, – К. : НАКККіМ, 2013. – 95 с.
 16. Актуальні проблеми мистецької педагогіки : Навчально-методичний комплекс. – К., 2015. – 125 с.
 17. Книга Гавеля О.М. Педагогічні умови художньо-творчого виховання обдарованої учнівської молоді у позанавчальний час». – К. : ДАКККіМ, 2006. – 214 с.
 18. Книга Гавеля О.М. Культурні цінності обдарованої особистості: інтеріоризація в контексті сучасного українського суспільства : Монографія / Оксана Миколаївна Гавеля. – Київ : НАКККіМ, 2014. – 352 с.
 19. Стаття У пошуках шляхів художньо-творчого виховання молоді в умовах шкіл спеціалізованого профілю / Питання культурології. Міжвідомчий збірник № 12. – К. :КДІК, 1993. – С. 134-143.
 20. Стаття Проблеми і перспективи використання сучасних технічних засобів в культурно-дозвіллєвій діяльності / Питання культурології. Міжвідомчий збірник. – № 12. – К : КДІК, 1994. – С. 158-167.
 21. Стаття Функціонування психологічної служби у сфері творчої і рекреаційної діяльності учнівської молоді спеціалізованих шкіл України / Збірник статей аспірантів КДІК. – К., КДІК, 1994. – С. 31-40.
 22. Стаття Використання досвіду організації художньо-освітньої роботи з учнівською молоддю у Німеччині / Питання культурології. Міжвідомчий збірник. – № 14. – К. : КДІК, 1996. – С. 305-318.
 23. Стаття Дослідження читацьких інтересів учнівської молоді спеціалізованих шкіл / Вісник Книжкової палати. – № 1. – К. : КДІК, 1997. – С. 16-17.
 24. Стаття Проблеми задоволення інформаційних потреб обдарованої учнівської молоді. / Збірник наукових праць Уряду України: Україна на порозі третього тисячоліття: Духовність і художньо-естетична культура. – К. : Науково-дослідний інститут «Проблем людини», 1999. – С. 30-61.
 25. Стаття Художньо-творче виховання обдарованої молоді у позанавчальний час в умовах спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій як соціально-педагогічна проблема / Збірник наукових праць Уряду України: Духовність і художньо-естетична культура. – К. : Науково-дослідний інститут «Проблем людини», 2000. – С. 51-83.
 26. Стаття Історичні передумови і перспективи художньо-творчого виховання обдарованої учнівської молоді в Україні з урахуванням вимог постіндустріального суспільства / Вісник Книжкової палати України. – 2002. - № 10. – С. 27-33.
 27. Стаття Психолого-педагогічні аспекти інформаційного забезпечення керівних кадрів культури і мистецтва / Вісник Книжкової палати. – № 12 (101). – К. : Книжкова палата України, 2004. – С. 26-29.
 28. Стаття Вплив релятивістської культури на процес художньо-творчого виховання обдарованої учнівської молоді у позанавчальний час / Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : Збірник наукових праць. – Випуск ХУІІ. – К. : ДАКККіМ, 2006. – С. 260-275.
 29. Стаття Трансформація культурних цінностей в умовах функціонування конвергентної журналістики / О. Гавеля / Вісник Книжкової палати. – 2008. – № 12. – C. 35–37.
 30. Стаття Антропологізм та антропоцентризм як основні джерела культурної антропології. / Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : Зб. наук. праць. – Випуск ХХІІІ. – К. : ДАКККіМ, 2009. – С. 111-123.
 31. Стаття Свобода волі в життєтворчості філософів срібної доби: М.О. Лосського, М.О. Бердяєва та П.О. Флоренського. / Вісник Державної Академії керівних кадрів культури і мистецтв : Зб. наук. праць. – К. : ДАКККіМ. – № 2. – 2009. – С. 3-7.
 32. Стаття Тема свободи творчості в працях філософів срібної доби: М.О. Лосського, М.О. Бердяєва та П.О. Флоренського. / Вісник Державної Академії керівних кадрів культури і мистецтв : Зб. наук. праць. – К. : ДАКККіМ. – 2009. – № 3. – С. 46-50.
 33. Стаття Формування культурних цінностей обдарованої особистості в умовах економічної та соціальної нерівності. / Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. – К. : ДАКККіМ, 2010. – С. 187 – 199.
 34. Стаття Прогнозування подальших змін в ієрархії культурних цінностей українського суспільства в аспекті глобалізаційних змін / Вісник Книжкової палати України. – К. : Книжкова палата України. – №8. (169). – 2010. – С. 37-42.
 35. Стаття Методологія дослідження соціальної та природної сутності обдарованої особистості / Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Зб. наук. праць. Випуск ХХУІІ. – К. : НАКККіМ, 2011. – С. 315-323.
 36. Стаття Особливості культурної самоідентифікації обдарованої особистості. / Культура і сучасність : Альманах. – № 1. – К. : НАККіМ, 2011. – С. 132-137.
 37. Стаття Проблема історичної спадкоємності в збереженні та трансляції культурних цінностей / Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури»: Зб. наук. праць. – К. : НАКККіМ, 2012. – Випуск ХХУІІІ. – С. 110-122.
 38. Стаття Формування культурних цінностей обдарованої особистості в демократичному суспільстві / Вісник Державної Академії керівних кадрів культури і мистецтв : Зб. наук. праць. – №2. – К. : Міленіум, 2012. – № 2. – С. 57-62.
 39. Стаття Культурні цінності студентів вишів України в аспекті їх полікультурної компетентності / Культура і сучасність: Альманах. – № 1. – К.: НАКККіМ, 2012. – № 1. – С. 58-62.
 40. Стаття Обдарована особистість – як творець цінностей «елітарної» культури / Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Зб. наук. праць. – Вип. XXIX. – К. : НАКККіМ. – 2012. – С. 170-180.
 41. Стаття Трансформація культурних цінностей обдарованої особистості в умовах електронної культури / Збірник наукових праць: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного ун-ту. – Рівне, 2012.
 42. Стаття Місце людини у світі та часі: культурологічні розвідки / Світогляд. – № 4 (36). – 2012. – С. 56-63.
 43. Стаття Культурологічний аналіз читацьких інтересів обдарованої молоді вищих навчальних закладів України (перша частина) / Вісник Книжкової палати України. – К. : Книжкова палата України. – № 3 (188). – 2012. – с. 49-51.
 44. Стаття Культурологічний аналіз читацьких інтересів обдарованої молоді вищих навчальних закладів України (друга частина) / Вісник Книжкової палати України. – К. : Книжкова палата України. – № 4 (189). – 2012. – С. 40-44.
 45. Стаття Основні положення квантово-орбітальної теорії культурології / Вісник Книжкової палати України.– К. : Книжкова палата України. – № 8. – 2013. – С. 47-50.
 46. Стаття Інтеріоризація культурних цінностей обдарованої особистості в аспекті квантово-орбітальної теорії культурології / Вісник Книжкової палати України. – К. : Книжкова палата України.– № 9. – 2013. – С. 45-49.
 47. Стаття Культурологічний аналіз сучасного стану та перспектив розвитку обдарованої особистості у контексті художньої культури України / «Культура і сучасність»: Альманах– № 1. – К. : НАКККіМ, 2013. – С. 72-77
 48. Стаття Історичні передумови розвитку видатних здібностей Т. Г. Шевченка / Тарас Шевченко буде жити у віках : Шевченкознавчі студії, присвячені 200-річчю з дня народження Великого Кобзаря. К. : НАКККіМ, 2014. – С. 108-117.
 49. Стаття Адажіо / Наукова установа «Велика українська енциклопедія». – К., 2015. (3 стор. електронна версія)
 50. Стаття у енциклопедичному словнику Авторська пісня / Наукова установа «Велика українська енциклопедія». – К., 2015. (3 стор. електронна версія).
 51. Стаття Функціонування сучасного мистецтва України в аспекті його впливу на культурні цінності обдарованої особистості / Современное социально-гуманитарное знание в России и за рубежом : Сб. науч. работ : Культурология. – Пермь. – 2013. – С. 123-127.
 52. Стаття Стратегії управління процесами інтеріоризації культурних цінностей обдарованої особистості в умовах націотворення в Україні / Культура і Сучасність: Альманах. – К. : Міленіум, 2014. – № 2. – С. 13-20.
 53. Стаття Діяльність творчої молоді України як реалізація культурних цінностей та духовних надбань сучасної цивілізації / Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. – К. : Міленіум, 2014. – Вип. ІІ (3). – С. 42-49.
 54. Стаття Методологія дослідження понять «обдарованість» та «інтеріоризація культурних цінностей обдарованої особистості» у працях українських і зарубіжних учених / Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. – К. : Міленіум, 2014. – № 4. – С. 17-22.
 55. Стаття Философско-культурологические подходы к расшифровке ценностных кодов современной картины мира через понимание культуры и природы одаренной личности / Научный журнал «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук», – Москва, 2014. – № 11-1. – С. 417-420.
 56. Стаття Современное состояние и перспективы интериоризации культурных ценностей одаренной личности (украинский контекст) / Научно-практический журнал «Искусство и культура» Витебский государственный университет имени П.М. Машерова, Белоруссия, 2015. – № 1 (17). – С. 67-73.

Конференції:

2014 Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Перші наукові читання присвячені пам’яті доктора історичних наук, профессора О. І. Путра» (Київ). Доповідь: Культурологічний, аксіологічний та акмеологічний підходи до розуміння поняття обдарованості в сучасній науціВсеукраїнська науково-практична конференція «Охорона культурної спадщини в Україні: аспекти соціокультурної взаємодії» (Київ). Доповідь: Багатовимірна діяльність суб’єктів нових культурних цінностей в умовах сучасного державотворення в Україні V Международная научно-практическая конференция «Традиции и современное состояние культуры и искусств» (Мінськ). Доповідь: Ценностные коды современной картины мира в творчестве украинских художников и мастеров
2013 Вторая Всероссийская с международным участием заочная научно-практическая конференция «Современное социально-гуманитарное знание в России и за рубежом» (Пермь). Доповідь: Функціонування сучасного мистецтва України в аспекті його впливу на культурні цінності обдарованої особистості IV Международная научно-практическая конференция «Традиции и современное состояние культуры и искусств» (Мінськ). Доповідь: Реализация многосторонней деятельности субъектов культурных ценностей в современной Украине
2012 Шоста Міжнародна науково-творча конференція, присвячена 10-річчю кафедри мистецьких технологій «Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології» (Київ). Доповідь: Гуманістичний характер культурних цінностей обдарованої особистості (з досвіду роботи дитячих шкіл мистецтв і центрів дитячої та юнацької творчості України) Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація освіти і культура : Традиції та сучасність» (Варшава). Доповідь: Інтерактивні технології в галузі сучасної освіти і культури

Професійні інтереси:

 • Психологія
 • Психологія художньої творчості
 • Педагогіка
 • Організація та управління культурно-мистецькими проектами та програмами
 • Управління проектами в соціокультурній сфері
 • Педагогіка вищої школи та педагогічної майстерності
 • Психологія вищої школи
 • Соціологія
 • Соціальна педагогіка
 • Соціальна антропологія
 • Культурологія
 • Хорове диригування
Білоущенко Ксенія Володимирівна

Білоущенко Ксенія Володимирівна

Старший викладач

Освіта і вчений ступень:

- ТАНГ – спеціальність: економіст
- ТДЕУ – спеціальність – Магістр з державної служби
- Аспірантура НАКККіМ

Професійна діяльність:

Режисер-постановник.

2003р. Госказначейство – головний казначей
2009р. старший викладач кафедри економіки та прикладної математики НАКККіМ
2011р. старший викладач кафедри менеджменту та виставкового бізнесу НАКККіМ
2016р. старший викладач кафедри публічного управління та гуманітарних наук НАКККіМ

Публікації та дослідження:

 1. 346.5:379.85. Білоущенко О.В. Державне регулювання та нормативно–правове забезпечення регіонального туризму в Україні. / Білоущенко О.В. // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 34, ч. 2, т. 1. – Черкаси: ЧДТУ, 2013. - с. 103-105.
 2. 338.48:332.1. Білоущенко О.В. Місце та роль туристичного комплексу в структурі регіональної економіки. / Білоущенко О.В. // Економіка та держава. Міжнар. наук.-практ. журн./ Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін.]. – 2014. - № 9. – с. 77-79. Авторський знак Б67.
 3. 796.5:338.486.2. Білоущенко О.В. Удосконалення туристичного комплексу як фактор підвищення ефективності використання ресурсів регіону. / Білоущенко О.В. // Економіка і менеджмент культури. Наук. журн. – 2014. - № 2. – с. 101-106.
 4. 330.342:338.48. Білоущенко О. В. Соціально-економічний механізм розвитку туристично-рекреаційного комплексу: сучасний стан та перспективи. Економіка і менеджмент культури. Наук. журн. – 2016. - № 2. – с.

Конференції:

2013 р. Білоущенко О. В. Якість підготовки фахівців туристичної галузі України / Білоущенко О. В. // Якість вищої освіти: українська національна система та європейські практики : Матеріали Міжн. наук.-теоретичної конф. 21–22 березня 2013 р. – К. : НАКККіМ, 2013. – с.41-42.
2013 р. Білоущенко О. В. Особливості розвитку регіонального туризму України / Білоущенко О. В. // XX Міжн. наук.-практ. конф. «Економіка, управління, фінанси: проблеми та перспективи розвитку» 12-13 квітня 2013 р. – К. : Аналітичний центр «Нова економіка», 2013. – С. 33-35.
2013 р. Білоущенко О. В. Державне регулювання розвитку регіонального туризму в Україні: сучасний стан і перспективи / Білоущенко О. В. // Межд. научно-практ. конф. по экономике, 24-25 мая 2013 г. – Симферополь: Научное объединение «Economics», 2013. – с. 105-106.
2013 р. Білоущенко О.В. Проблеми та перспективи розвитку регіонального туризму в Україні / Білоущенко О.В. // Теоретичні, організаційні та технологічні засади управління в умовах трансформаційних процесів: Матеріали міжвузівської наук.-практичної конф. 12-13 грудня 2013 р. – К. : НАКККіМ, 2013. – С. 74-76.
2014 р. Білоущенко О. В. Нормативно-правове забезпечення регіонального туризму в Україні / Білоущенко О. В. // Міжн. наук.-практ. конф. «Документ, мова, соціум» 10-11 квітня 2014 р. – К. : НАКККіМ, 2014. – С. 87-89.
2014 р. Білоущенко О.В. Розвиток регіонального туризму в Україні в умовах співпраці з ЄС / Білоущенко О. В. // Міжнародна наукова Інтернет-конференція (http://www.z-p-u.org) «Співпраця ЄС та України: Економічні тенденції» 25-26 жовтня 2014р. – К.: Спілка поляків України та Товариство вчених поляків України, 2014. – с. 85-88.
2016 р. Білоущенко К.В. Удосконалення соціально-економічного механізму розвитку туристично-рекреаційної галузі економіки України / Білоущенко О. В. // Міжн.наук.-практ.конф. «Креативні індустрії в сучасному культурному просторі» 26.05.2016р. – К.: НАКККіМ, 2016. – с. 20-23.
Шморгун Леонід Григорович

Шморгун Леонід Григорович

Професор
кандидат економічних наук

Освіта і вчений ступень:

Бердичівський машинобудівний технікум, відділення «Холодна обробка металів - «Технік-технолог» Українська сільськогосподарська академія, відділення «Економіка і організація виробництва» - «Економіст організатор» Вища школа менеджерів при КМУ «Менеджмент» - Менеджер Університет Великобританії «Менеджмент» - Менеджер

Почесні звання та нагороди:

 • Ювілейна медаль 1500-річчя Києва, 1983рік;
 • Почесна грамота Верховної Ради України - за особливі заслуги перед Українським народом, 2011рік;
 • Подяка Голови Служби Безпеки України, за значний особистий внесок у справу утвердження та зміцнення державної безпеки України;
 • Подяка Київської обласної Ради, березень 2006 рік;
 • Почесна грамота Київської обласної Ради, за підписом Голови Київської обласної Ради, та ін.

Професійна діяльнысть:

 • Після закінчення середньої школи з медаллю, вступив до Бердичівського машинобудівного технікуму;
 • працював хонінгувальником Київського мотоциклетного заводу;
 • Після служби у лавах армії, закінчив УСГА за спеціальністю «економіст-організатор»;
 • економіст Київського філіалу «ЦІАО»;
 • старший економіст Васильєвського міжрадгоспного обчислювального центру, Вишгородський район;
 • відповідальний працівник Вишгородського райвиконкому;
 • закінчив Вищу школу менеджерів за напрямом «менеджмент»;
 • директор держгоспу «Деснянський», Київська область;
 • начальник відділу, перший заступник начальника управління Міністерства зовнішніх економічних зв’язків України;
 • проректор Української Академії зовнішньої торгівлі;
 • Радник Голови Антимонопольного комітету України;
 • Радник Міністра економіки України, начальник головного управління;
 • Радник Голови Верховної Ради України;
 • докторантура з економічних наук Національного аграрного університету;
 • завідувач кафедри менеджменту та маркетингу ДАЖКГ, доцент кафедри менеджменту та маркетингу НАУ;
 • помічник-консультант народного депутата України;
 • професор Національної академії статистики, обліку та аудиту;
 • помічник Голови Верховної Ради України;
 • Вчене звання професор. Депутат Вишгородської районної ради 5–х скликань.

Пулікації, дослідження та наукові роботи:

Опублікував понад 115 наукових праць, в тому числі 3 монографії, 5 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України. Голова Відділення Стратегічного розвитку ВГНО «Української академії наук». Головний редактор міжнародного журналу «Проблеми інноваційно– інвестиційного розвитку», який тиражується на 8 мовах. Голова ВГО «Перша всеукраїнська сільськогосподарська дорадча служба» Голова ВГО «Селянське козацтво України» Голова ГО «Перший Київський обласний центр захисту прав споживачів» Голова ГО «Асоціація інноваційних фірм Київської обл.» Головний редактор Всеукраїнського часопису «Козацька Україна єдина» Перший заступник Голови Ради ветеранів Вишгородського району Заступник Голови Громадської Ради при Київській обласній державній адміністрації Член ГР, голова підкомітету по протидії корупції при Міністерстві оборони України Член ГР при Міністерстві соціальної політики України Член Правління благодійного фонду «Святої Ольги» Член комітету Громадської платформи Україна – Європейський Союз

 

 

Кафедра інформаційних комунікацій та бібліотекознавства

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМУНІКАЦІЙ ТА БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВА - Загуменна

ЗАГУМЕННА ВІРА ВІКТОРІВНА

Завідувач кафедри,
професор,
кандидат філософських наук,
кандидат педагогічних наук,
член Президії Української бібліотечної асоціації,
Заслужений працівник культури України.

детальніше

Контакти:

НАКККІМ:
Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 18, каб. 202
Тел: (044) 531-94-35
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
            ЗАГУМЕННА ВІРА ВІКТОРІВНА
Завідувач кафедри,
кандидат педагогічних наук (1992), професор (1997),
член Президії Української бібліотечної асоціації (2001-2014),
Заслужений працівник культури України (2008).
Загуменна Віра Вікторівна закінчила бібліотечний факультет Харківського державного інституту культури (нині Харківська державна академія культури), отримала кваліфікацію «Бібліотекар-бібліограф технічних бібліотек вищої кваліфікації» (1975).
Професійний шлях розпочала 1975 р. зав. читальною залою в Артемівській районній бібліотеці (Донецька область). У 1976-1977 рр. працювала ст. бібліографом відділу інформації НДІ «Квант» у м. Києві.
З 1977 р. працювала в науковій бібліотеці Київського державного інституту культури (КДІК, нині Національний університет культури і мистецтв - КНУКіМ) спочатку старшим бібліографом, потім зав. довідково-бібліографічним відділом.
1983 - 1986 рр. - навчання в аспірантурі КДІК.
З 1986 р. - викладач кафедри загального бібліографознавства, з 1992 р.- доцент, а в 1996 – 2006 рр. - зав. кафедри бібліографознавства, професор.
З лютого 1998 по 2000 р. - декан факультету інформаційних систем і бібліотекознавства КНУКіМ, а з 2006 р. перейшла на роботу до Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (НАКККіМ) на посаду професора.
З січня 2015 року – завідувач кафедри бібліотекознавства та інформаційних комунікацій Інституту післядипломної освіти НАКККіМ.
З вересня 2015 (в зв’язку з реорганізацією кафедри та структури Академії) - завідувач кафедри інформаційних комунікацій та бібліотекознавства Інституту публічного управління та кадрової політики НАКККіМ
В.В. Загуменна захистила кандидатську дисертацію з проблем бібліографічного забезпечення комплектування фондів наукових бібліотек у Московському інституті культури (1992), отримала міжнародний сертифікат про присудження вченого ступеня на рівні доктора філософії в педагогічних науках (НС № 030253, 1997).
Професор В.В. Загуменна працювала над теоретико-методологічними проблемами бібліографічного забезпечення комплектування фондів наукових бібліотек, підготовки бібліотечно-інформаційних фахівців, була укладачем бібліографічних покажчиків. Першою в Україні на теоретичному рівні почала досліджувати проблеми адвокації у бібліотечній галузі. Вона є автором понад150 публікацій із питань бібліотекознавства, бібліографії, бібліотечно-інформаційної освіти, зокрема, книг: «Зарубіжна бібліографія: навч. посібник» (1997); Стандарт вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційна характеристика “Бакалавр” Спеціальність «Книгознавство. Бібліотекознавство. Бібліографія» (у співавторстві, 2005); «Інформаційна та виставкова діяльність: Словник базових термінів» (у співавторстві, 2011); «Адвокація: представлення інтересів бібліотек: посібник для тренерів за програмою підвищення кваліфікації (2012); Адвокація: представлення інтересів бібліотек: посібник для бібліотекарів за програмою підвищення кваліфікації (2013).
Під керівництвом В.В. Загуменної захищено 8 кандидатських дисертацій (В.І. Лутовинова, Н.М. Сенченко, А.Л. Блажкевич, О.В. Васюк, О.М. Пашков, Т.О. Ярошенко, В.Є. Сошинська, С.І. Барабаш). Ії колишні учні – зараз уже відомі в країні науковці, викладачі, директори бібліотек.
В.В. Загуменна на кафедрі бібліотекознавства та інформаційних комунікацій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв викладає такі навчальні курси:
Бібліографознавство”,
“Бібліографічна діяльність”,
“Інформаційно-аналітична діяльність”,
“Міжнародні інформаційні ресурси”.
Професор В.В. Загуменна - член редколегії журналів “Вісник книжкової палати” (1996-1999 рр), “ Бібліотечна планета “(1998 р.), науково-практичного збірника «Професійний бібліотечний рух: назустріч змінам бібліотечно-інформаційного середовища» (2001) та ін.; член спеціалізованої Вченої Ради К 26.807.01 КНУКіМ по захисту кандидатських дисертацій (1997- 2006); Вчений секретар і член спеціалізованої Вченої Ради Д 26.807.02 у КНУКіМ по захисту докторських дисертацій (2003 – 2006); член Фахової ради з культури і мистецтв Міністерства освіти і науки України (1997-2002), член наглядової Ради Національної парламентської бібліотеки України (2011) та ін.
В.В. Загуменна є однією з розробників проекту «Стандарт вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційна характеристика “Бакалавр” (Спеціальність «Книгознавство. Бібліотекознавство. Бібліографія», 2005.). Вона брала участь у роботі над проектом Закону «Про внесення змін до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"» (2000), є експертом Міністерства освіти і науки з ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів(2001).
В.В. Загуменна постійний учасник багатьох міжнародних, всеукраїнських наукових і науково-практичних конференцій, семінарів та тренінгів, зокрема міжнародної конференції «Бібліотеки та інформаційні ресурси в сучасному світі науки, освіти і бізнесу» (1995, 1996, 1999, 2001, 2003 – 2013); член оргкомітетів щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції Української бібліотечної асоціації (2009-2013 рр.); Всеукраїнської конференції «Сучасна інформаційно-бібліотечна безперервна освіта: нові вимоги» (2010-2014) та багато ін.
В.В. Загуменна – один з фундаторів Української бібліотечної асоціації (1995) та член Президії УБА (з 2001 р.), очолює напрям з наукової та освітньої діяльності цієї професійної громадської організації.
Загуменна В.В. є членом робочої групи УБА з адвокаційної діяльності бібліотек та співавтором Програми УБА з адвокації «Через бібліотеки – до знань!» (2008). Вона також була задіяна у розробці нової редакції Кодексу етики бібліотекаря, що був прийнятий УБА 2013 р., та проекту Стратегії Української бібліотечної асоціації до 2018 р.
З 2001 р. В.В. Загуменна бере активну участь у роботі Центру безперервної інформаційно-бібліотечної освіти та Головного тренінгового центру УБА та НАКККіМ.

Як член Президії УБА та тренер, вона разом з колегами реалізовувала програму ІФЛА «Розбудова потужних бібліотечних асоціацій» в Україні (2010-2012), а також програму «Бібліоміст» (програма «Глобальні бібліотеки-Україна» Фонду Білла та Мелінди Гейтс, яку адмініструє IREX).

В.В. Загуменна у січні-червні 2000 р. проходила стажування в бібліотеці Конгресу США за програмою Державного Департаменту США “Сучасні проблеми наукових досліджень. Темою її дослідження було: «Довідкове та інформаційне обслуговування в бібліотеках».
В.В. Загуменна нагороджена Почесною грамотою Міністерства культури і мистецтв України (1998), має Подяку міського голови (2003), Почесну відзнаку УБА «За внесок у бібліотечну освіту» (2004).
 
В 2008 р. В.В. Загуменна отримала почесне звання “Заслужений працівник культури України”.
 
Додаткова інформація:

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

 

Метою освітньої діяльності кафедри є підготовка нового покоління спеціалістів в галузі інформаційних комунікацій, бібліотечної справи та документознавства, здатних використовувати інноваційні технології, працювати в умовах інтеграції України до світового інформаційного простору та конкурувати на ринку праці.

Робота кафедри зорієнтована на:

 • підготовку унікальних і водночас універсальних інформаційних фахівців, «навігаторів знання»;
 • підготовку фахівців широкого профілю, що ґрунтується на пріоритетах гуманізації інформаційної освіти, орієнтації на загальнолюдські цінності; концепції інтелектуальної свободи та вільного, відкритого доступу до інформації, що є обов’язковою умовою розвитку громадянського суспільства;
 • підготовку фахівців, що будуть володіти сучасними інформаційними технологіями, технологією та методикою згортання й перероблення інформації, оперувати інформаційними масивами, створювати бази даних різноманітних інформаційних ресурсів; добре знатимуть типологію, ринок та рекламу інформаційних продуктів та послуг, основні види баз даних та сітьових ресурсів.
 
КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМУНІКАЦІЙ ТА БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВА - Хіміч

ХІМІЧ ЯРОСЛАВА ОЛЕГІВНА

Заступник завідувача кафедри / Заступник директора Інституту з виховної роботи
доцент,
кандидат історичних наук.

детальніше

Контакти:

НАКККІМ:
Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 18, каб. 202
Тел: (044) 531-94-35
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ХІМІЧ ЯРОСЛАВА ОЛЕГІВНА, кандидат історичних наук, доцент

Освіта: Київський державний педагогічний університет ім. М. Драгоманова за спеціальністю «Педагогіка і психологія» (диплом з відзнакою, 1993),
аспірантура Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (НБУВ) за спеціальністю, „Книгознавство, Бібліотекознавство, Бібліографознавство”(1997),
докторантура Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (НАКККіМ), за спеціальністю «Теорія та історія культури» (2008).
Науковий ступінь та звання: кандидат історичних наук, спеціальність 07.00.08 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство, 1998 р. доцент, каф. бібліотекознавства та інноваційних технологій, 2003 р.
Тема дисертації: «Особистісний фактор в процесі обслуговування користувачів наукових бібліотек України на етапі соціальних перетворень у 80-90 х. роках ХХ століття»
Професійна діяльність:
1991 – 1992 навчальний рік - психолог у школі-гімназії № 153 ім.О.С.Пушкіна (м.Києва)
1993-1994  навчальний рік – психолог у школі-гімназії № 48 (м.Києва)
1994 – 1997 – аспірантура Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (НБУВ)
1997 – 1999 – в.о. молодшого наукового співробітника відділу обслуговування читачів літературою гуманітарного профілю інституту бібліотекознавства (сектор організації підсобних фондів і каталогів).
З 1999 працює у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв (НАКККіМ):
1999 – 2004 – на посаді доцента кафедри бібліотекознавства та інноваційних технологій Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв (ДАКККіМ),
2004 – 2005 (в зв’язку з реорганізацією кафедри) - доцентом кафедри Теорії, історії і практики культури ДАКККіМ).
2005 – 2008 – докторант Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (НАКККіМ), за спеціальністю «Теорія та історія культури»
2008 – 2013 – на посаді професора кафедри Теоретичної та прикладної культурології  НАКККіМ
2013 – 2015  на посаді професора кафедри бібліотекознавства та інформаційних комунікацій Інституту післядипломної освіти
з вересня 2015 – (в зв’язку з реорганізацією кафедри та структури Академії) на посаді професора кафедри інформаційних комунікацій та бібліотекознавства Інституту публічного управління та кадрової політики
НАКККіМ
За час викладацької діяльності здійснювала викладання таких навчальних дисциплін:
Для студентів (підготовка)
•    «Психологічні основи ділового спілкування» для студентів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність»
•    «Інформаційне забезпечення управління» для студентів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність»
•    «Інформаційне обслуговування менеджерів» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій»
•    «Культурологія» для студентів інституту мистецтв
•    «Сучасні проблеми культури і мистецтв» для магістрів інституту мистецтв
Для студентів спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство та бібліографія» (перепідготовка)
•    «Бібліотекознавство»
•    «Соціологія книги і читання»
•    «Інформаційно-бібліотечне обслуговування»
Для працівників культури (підвищення кваліфікації)
•    «Комфортність обслуговування читачів як показник рівня роботи бібліотек»
•    «Соціо-психологічні дослідження в бібліотеках»
•    «Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек» (Дистанційний курс НАКККіМ  для слухачів бібліотечних категорій ІПО - режим доступу http://e-osvita.org.ua/course/category.php?id=4  (тільки для учасників навчання)
•    «Організація та управління змінами у публічній бібліотеці в умовах інформатизації та соціальних перетворень»
•    «Психологічні основи управління бібліотекою» (Модуль 4: Дистанційний курс ДАКККіМ для слухачів бібліотечних категорій ІПО з проблеми навчання «Управління бібліотекою та нові послуги для користувачів» - режим доступу http://e-osvita.org.ua/course/category.php?id=4 (тільки для учасників навчання)
•    «Шляхи створення іміджу сучасної бібліотеки та бібліотечного працівника»
•    «Менеджмент і маркетинг музейної роботи»,
•    «Актуальні питання діяльності музеїв у сучасних умовах»
•    «Духовні, культурно-мистецькі скарбниці пам’яті: сучасні церковні музеї в Україні»
Наукові інтереси: розвиток бібліотечної справи, інноваційні продукти та послуги бібліотек, психологічні особливості бібліотечного обслуговування, проектна, фандрейзингова та адвокаціна діяльність бібліотек, бібліотечні сервіси, безперервна інформаційно-бібліотечна освіта, інтерактивні методи навчання.
Член Української бібліотечної асоціації (УБА), координатор Центр безперервної інформаційно-бібліотечної освіти.
 
 

Напрями підготовки

Кафедра  має ліцензію та здійснює підготовку зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Освітні програми «Бібліотечно-інформаційної діяльність»

«Документно-інформаційні системи і ресурси».

Навчання здійснюється  за

 • освітнім ступенем «бакалавр»

 • освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» (останній рік)

 • освітнім ступенем «магістр»:

Форми навчання: денна, заочна.
 
Дисципліни, закріплені за кафедрою на 2016 – 2017 навчальний рік: 

№ з/п

Назва навчальної дисципліни

ОС «Бакалавр»

1

Аналітико-синтетична переробка інформації

2

Кадрове діловодство

3

Електронний документообіг

4

Комунікаційне середовище документознавства

5

Теорія і практика референтської та офісної діяльності

6

Інформаційно-аналітична діяльність

7

Системи управління базами даних

8

Інформаційна безпека та захист інформації

9

Міжнародна інформація

10

Управління документацією

11

Архівна україніка

12

Управлінське документознавство

13

Інформаційний менеджмент

14

Маркетинг інформаційних продуктів і послуг

15

Мультимедійні технології в інформаційній діяльності

16

Міжнародні інформаційні системи і технології

ОКР «Спеціаліст»

1

Бібліографічна діяльність

2

Бібліографознавство

3

Бібліотекознавство

4

Бібліотечне краєзнавство

5

Бібліотечний менеджмент і маркетинг

6

Інформаційний сервіс

7

Інформаційно-аналітична діяльність

8

Міжнародні інформаційні ресурси

9

Архівознавство

10

Соціальні комунікації

11

Соціологія книги і читання

12

Інноваційна діяльність бібліотеки

13

Аналітико-синтетична переробка інформації

14

Фондознавство

15

Інформаційні технології в бібліотеці

ОС «Магістр»

1

Теорія соціальних коммунікацій

2

Документологія

3

Документна евристика

4

Інноваційні процеси в бібліотечній справі

5

Інтернет ресурси в аналітичній діяльності

6

Бібліотечна бібліографічна професіологія

7

Філософія інформації

8

Архівний менеджмент

9

Стратегія розвитку бібліотечної справи

10

Прикладна аналітика

11

Аналітичне забезпечення управління

 
Напрями підготовки:
 
Освітній рівень «бакалавр»
6.020102«Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія»
6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»
Форми навчання – денна, заочна
 
Освітній рівень «спеціаліст»
7.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність»
Спеціалізація: Документознавець кадрових та юридичних структур
Форми навчання – денна, заочна
 
Освітній рівень «спеціаліст» (перепідготовка)
7.02010201 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія»
Спеціалізація: менеджер бібліотечно-інформаційної діяльності
Форми навчання – денна, заочна
 
Освітній рівень «магістр»
8.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність»
Спеціалізація: Документознавець-менеджер електронної документації
Спеціалізація: Документознавець підприємницьких структур
Форми навчання – денна, заочна

 

МАТЕРІАЛИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН, ПЕРЕДБАЧЕНИХ НАВЧАЛЬНИМИ ПЛАНАМИ НА 2016-2017 Н.Р.

(натисніть на назву обраної дисципліни нижче, щоб завантажити анотацію)

 
 
 
МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ
 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД:

Добровольська Вікторыя Василівна

ДОБРОВОЛЬСЬКА ВІКТОРІЯ ВАСИЛІВНА

Професор кафедри,
доцент,
кандидат наук із соціальних комунікацій.

детальніше
ДОБРОВОЛЬСЬКА ВІКТОРІЯ ВАСИЛІВНА
Кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, професор кафедри
Народилась 2 червня 1975 р. у с. Радгоспне 2-е відділення Драбівського району Черкаської області. У 2008 році закінчила Державну академію керівних кадрів культури і мистецтв і отримала повну вищу освіту за ОКР «магістр» спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» та здобула кваліфікацію документознавець, менеджер інформаціно-аналітичних структур: викладач спеціальних дисциплін. З 2008 по 2012 рік навчалась в аспірантурі Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. У 2012 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій (спеціальність 27.00.02 «документознавство, архівознавство») на тему: «Керування документацією в органах управління культурою України: соціально-комунікаційний аспект» (науковий керівник – доктор історичних наук, професор М. С. Слободяник).
В Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв почала працювати з 2006 р. Працювала методистом вищої категорії навчального відділу НАКККіМ. З 2009 по 2011 рр. працювала заступником директора Інституту державного управління та інформаційної діяльності НАКККіМ. З 2007 р. і по теперішній час працює на кафедрі документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності НАКККіМ.
Учасник міжнародного проекту ЄС TEMPUS TRUST Національна система забезпечення якості і взаємної довіри в системі вищої освіти» (2010-2013рр.).
Автор близько 30 публікацій.
Викладає дисципліни:
•    Вступ до фаху
•    Діловодство
•    Документознавство
•    Етика і психологія ділового спілкування
•    Інформаційна культура
•    Комунікаційне середовище документознавства
•    Основи документознавчої професіології
•    Теорія і практика референтської та офісної діяльності
•    Управління документацією
Наукові інтереси: теорія управління документацією; теоретичні засади розвитку комунікаційного середовища документознавства.
Нагороди: почесна грамота Міністерства культури України «За вагомий особистий внесок у створенні духовних цінностей та високу професійну майстерність» (2012 р.). У 2014 р. обрана членом-кореспондентом Академії вищої освіти України.
ОСНОВНІ ПРАЦІ
1. Добровольська В. В. Комунікаційне середовище документознавства в контексті спеціалізацій підготовки фахівців / В. В. Добровольська // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., (Одеса, 11–13 верес. 2014 р.). – Одеса : Друк, 2014. – С. 53–57.
2. Добровольська В. В. Комунікаційний підхід до вдосконалення системи керування документацією / В. В. Добровольська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2014. – № 1. – С. 88–91.
3. Добровольська В. В. Теоретико-методологічний аналіз системи управління документацією / В. В. Добровольська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2014. – № 2. – С. 65–70
4. Добровольська В. В. Теоретико-методологічні засади дослідження комунікаційного середовища документознавства / В. В. Добровольська // Бібліотечний вісник. – 2014. – № 1. – С. 26–31.
5. Добровольська В. В. Керування документацією: теоретико-методологічні засади дослідження / В. В. Добровольська // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань : зб. наук. пр. – 2013. – № 7. – С.132–141.
6. Добровольська В. В. Моделювання системи керування документацією / В. В. Добровольська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2013. – № 2. – С. 8–13.
7. Добровольська В. В. Перспективні напрями розвитку керування документацією в органах управління культурою / В. В. Добровольська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2013. – № 1. – С. 39–44.
8. Добровольская В. В. Модельный подход к исследованию управления документацией / В. В. Добровольская // Документ: история, теория, практика : сб. материалов V Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, (Томск, 27–28 октяб. 2011 г.). – Томск : Томский гос. ун-т, 2012. – С. 84–87.
9. Добровольська В. В. Стратегічне планування процесу керування документацією в органах управління культурою / В. В. Добровольська // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2012. – Вип. 16. – С. 439–445.
10. Добровольська В. В. Теоретико-методичні засади стратегічного управління системою керування документацією / В. В. Добровольська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2012. – № 1. – С. 22–26.
11. Добровольська В. В. Формування інноваційної політики розвитку системи керування документацією в органах управління культурою / В. В. Добровольська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2012. – № 2. – С. 22–25.
12. Добровольська В. В. Проектування системи керування документацією у сфері культури / В. В. Добровольська // Моделювання регіональної економіки : зб. наук. пр. – Івано-Франківськ, 2011. – № 2 (18). – С. 269–274.
Ковальчук Галина Іванівна

Ковальчук Галина Іванівна

Професор,
Доктор історичних наук.

Освіта і вчений ступень:

- Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка
- Aспірантура Київського державного інституту культури

Почесні звання та нагороди:

 • Відзнака Національної академії наук України ЗА ПІДГОТОВКУ НАУКОВОЇ ЗМІНИ.

Досвід роботи:

1970 старша піонервожата в середній школі № 163 м. Києва
1972 бортпровідник літаків Бориспільського авіазагону
1976 учитель мови та літератури в середній школі № 156 м. Києва
1977 м. н. с., н. с., с. н. с, заввідділом у Державному музеї книги і друкарства УРСР
1985 аспірант в Київському державному інституту культури ім. А. Корнійчука
- Кам’янець-Подільський національний університет.
1991 викладач, старший викладач, доцент в Київському державному інституту культури ім. А. Корнійчука
1996 заввідділом стародруків та рідкісних видань у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського
2000 – 2008 за сумісництвом професор в Київському національному університеті культури і мистецтв
2006 – 2008 за сумісництвом професор Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
2015 директор Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Автор понад 330 наукових і навчально-методичних публікацій, серед яких 1 бібліографічний покажчик, 1 термінологічний словник, 2 монографії, 2 навчальних посібника.

Стронська Наталія Тарасівна

Стронська Наталія Тарасівна

Доцент
Кандидат історичних наук

Досвід роботи:

 • 2009р. викладач, КНУКіМ
 • 2016р. доцент кафедри інформаційних комунікацій та бібліотекознавства

Публікації та дослідження:

 1. Степан Пономарьов: бібліограф, книгознавець, дослідник, новатор [Текст] / Н. Т. Стронська // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 9. – С. 36-38.
 2. С. І. Пономарьов як бібліограф-релігієзнавець [Текст] / Н. Т. Стронська // Культура і мистецтво у сучасному світі: наук. записки КНУКіМ. – К., 2010. – Вип. 26. – С. 174-180
 3. Українська тематика бібліографічної спадщини С. І. Пономарьова [Текст] / Н. Т. Стронська // Питання культурології: зб. наук. праць КНУКіМ. – К., 2010. – Вип. 26. – С. 174-180.
 4. До характеристики епістолярної спадщини бібліографа С. І. Пономарьова [Текст] / Н. Т. Стронська // Пам’ятки: археографічний щорічник. – К., 2010. – Т. 11. – С. 262-268.
 5. Формування мережевих ресурсів українського бібліографознавства та перспективи його розвитку [Текст] / Н. Т. Стронська // Рукописна та книжкова спадщина України. – К., 2014. – Вип. 18. – С. 621-633.
 6. Традиційні і новітні стандарти відбору та опису електронних бібліографічних ресурсів для бази даних “Українська бібліографія в особах” [Текст] / Н. Т. Стронська // Cпеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Збірка наукових праць. – К., 2014. – Вип. 25: Електронні інформаційні ресурси. – С. 235-251. Видання внесено до Російського індексу наукового цитування (РІНЦ).
 7. Персоналії українського бібліографознавства в інтернет-ресурсах наукових бібліотек України [Текст] / Н. Т. Стронська // Матеріали V міжнародної наукової конференції молодих учених «Молодь. Наука. Інновації», Київ, 15 травня 2014 р. – К., 2014. – С. 133-135
 8. Електронні джерела персоналій українського бібліографознавства в інтернет-ресурсах обласних універсальних наукових бібліотек України [Текст] / Н. Т. Стронська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – № 1. – 2015. – С. 26-33. Видання внесено до Російського індексу наукового цитування (РІНЦ).
 9. Cтворення інформаційного ресурсу “Українська бібліографія в особах”: структура інформаційної моделі [Текст] / Н. Т. Стронська // Бібліотечний вісник. – 2015. – № 1. – С. 17-21.

Викладання:

 • «Прикладна аналітика»;
 • «Управлінське документознавство»;
 • «Документологія»;
 • «Архівна україніка»;
 • «Архівний менеджмент»;
 • «Архівознавство»

Професійні інтереси:

 • Документознавство
 • Архівознавство

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМУНІКАЦІЙ ТА БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВА - Збанацька

ЗБАНАЦЬКА ОКСАНА МИКОЛАЇВНА

Доцент,
кандидат історичних наук.

детальніше
ЗБАНАЦЬКА ОКСАНА МИКОЛАЇВНА
Кандидат історичних наук, доцент
Народилась 5 червня 1970 р. у м. Києві. Навчалась у Київському державному інституті культури ім. О. Є. Корнійчука на бібліотечному факультеті (1988–1993) і одержала спеціальність – бібліотекар-бібліограф. Після закінчення працювала за фахом в Державній республіканській бібліотеці УРСР ім. КПРС (нині Національна парламентська бібліотека України) на різних посадах. З 1999 р. спільно з Т. І. Вилегжаніною (нині генеральний директор НПБУ) починає розробку Інформаційно-пошукового тезауруса – першого в Україні універсального за змістом україномовного термінологічного словника, який виходить друком у 2004 р.
З 1 вересня 2004 р. перейшла на постійне місце роботи в Державну академію керівних кадрів культури і мистецтв (нині –Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв) на новостворену кафедру документальних комунікацій, де обіймала посаду старшого викладача. Разом з тим продовжувала плідно співпрацювати з НПБУ над подальшою розробкоюІнформаційно-пошукового тезауруса. У 2010 захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 27.00.02 «документознавство, архівознавство») на тему: «Архівні інформаційно-пошукові системи: розширення пошукових можливостей (1991–2008 рр.)» (науковий керівник – доктор історичних наук, професор М. С. Слободяник). З 2011 і дотепер працює на посаді професора кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності, вчене звання доцента присвоєно 2013 р.
Учасник міжнародного проекту ЄС TEMPUSTRUST «Національна система забезпечення якості і взаємної довіри в системі вищої освіти» (2010-2013 рр.).
Автор понад 40 публікацій, у тому числі навчального посібника «Аналітико-синтетична переробка інформації. Макроаналітичне згортання інформації: бібліографічний опис документів, анотування документів» (2014 р.). Є автором ряду статей до «Української бібліотечної енциклопедії».
Викладає дисципліни:
•Аналіз і синтез електронної інформації
•Аналітико-синтетична переробка інформації
•Державна інформаційна політика
•Документна евристика
•Документна лінгвістика
•Документознавство
•Інтелектуальна власність
•Інформаційний консалтинг
•Інформаційно-пошукові мови
•Методика викладання фахових дисциплін
Наукові інтереси: класифікація, систематизація, предметизація документів; бібліографічний опис документів; лінгвістичне забезпечення інформаційно-пошукових систем; інформаційно-пошукові мови; інформаційно-пошукові тезауруси.
Нагороди. Нагороджена Міністерством культури і мистецтв України почесною відзнакою «За досягнення в розвитку культури і мистецтв» (2002).
ОСНОВНІ ПРАЦІ
1. Збанацька О. М. Аналітико-синтетична переробка інформації. Макроаналітичне згортання інформації: бібліографічний опис документів, анотування документів: навч. посіб. / О. М. Збанацька ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – К. : НАКККіМ, 2014. – 266 с.
2.  Бібліографічний опис документів. Бібліографічні посилання : метод. рек. / [авт.-уклад. О. М. Збанацька]. – К. : [б. в.], 2012. – 197 с.
3.  Вилегжаніна Т. І. Інформаційно-пошуковий тезаурус / Нац. парлам. б-ка України ; [Т. І. Вилегжаніна, О. М. Збанацька]. – Донецьк : Альфа-Прес, 2004. – 1103 с.
4.  Предметизація документів: теорія і практика (1875–2012 рр.) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; [укл.: О. М. Збанацька ; наук. ред.: В. О. Кононенко]. – К., 2014. – 283 с.
5. Збанацька О. М. Анотування [Електронний ресурс] / О. М. Збанацька // Українська бібліотечна енциклопедія / Нац. парлам. б-ка України. – Електрон. дані. – Режим доступу:http://wiki.nplu.org/article/Анотування.
6.  Збанацька О. М. Класифікаційні таблиці, рубрикатори, класифікатори як засоби створення пошукового образу документа / О. М. Збанацька // Термінологія документознавства та суміжних галузей : зб. наук. пр. – К., 2014. – Вип. 8. – С. 142–148.
7.  Збанацька О. М. Персоналії в Інформаційно-пошуковому тезаурусі Національної парламентської бібліотеки України: форма представлення та використання при предметизації документів / О. М. Збанацька // Праці НБУВ. – 2013. – Вип. 37. – С. 85–97.
8.  Збанацька О. М. Понятійно-категоріальний апарат архівних інформаційно-пошукових систем / О. М. Збанацька // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2013. – № 1. – С. 74–77.
9. Збанацька О. М. Відображення термінології документознавства в Інформаційно-пошуковому тезаурусі Національної парламентської бібліотеки України / О. М. Збанацька // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2012. – № 3–4. – С. 24–31.
10.  Збанацька О. М. Трансформація вербальних інформаційно-пошукових мов в інформаційно-бібліографічній діяльності / О. М. Збанацька // Бібліотечна планета. – 2008. – № 4. – С. 9–13.
11. Збанацька О. М. Інформаційно-пошуковий тезаурус НПБУ: особливості терміносистеми та використання в процесі предметизаційного принципу індексування / О. М. Збанацька // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2005. – № 1. – С. 57–61.

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМУНІКАЦІЙ ТА БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВА - Петрова

ПЕТРОВА ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА

Професор,
доктор педагогічних наук.

детальніше
ПЕТРОВА ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА
Доктор педагогічних наук, професор
Народилась 14 серпня 1950 р. у селищі Кяйна, повіт Хійума, Естонія в сім’ї військовослужбовця.
У 1969 р. вступила до Київського Державного інституту культури ім. О.Є. Корнійчука, а після закінчення у 1974 р. отримала диплом за спеціальністю бібліотекознавство і бібліографія (кваліфікація бібліотекар-бібліограф вищої кваліфікації).
З 1972 р. розпочала свою професійну діяльність в Державній республіканській бібліотеці УРСР імені КПРС (нині – Національна парламентська бібліотека України). Працювала бібліотекарем, старшим бібліотекарем, завідувачем сектору, головним бібліотекарем, вченим секретарем, заступником генерального директора з бібліотечної роботи. З 1993 р. суміщає роботу в бібліотеці з викладацькою діяльністю в Київському державному інституті культури ім. О.Є. Корнійчука.
У 1991 р. в Московському державному інституті культури під науковим керівництвом відомого бібліотекознавця професора І. М. Фруміна захищає кандидатську дисертацію на тему «Проблемы совершенствования организациинной структуры государственной (национальной) библиотеки (на примере Украины)» та отримує диплом кандидата педагогічних наук.
У 1999 р. вступає до докторантури КНУКіМ, а в 2006 р. захищає докторську дисертацію на тему «Соціально-економічні аспекти розвитку бібліотек України в сучасних умовах» (науковий консультант – доктор педагогічних наук, професор А. С. Чачко) в Харківській державній академії культури та отримує вчений ступінь доктора педагогічних наук за спеціальністю 07.00.08 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство.
У 2004 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту, у 2008 р. – вчене звання професора кафедри книгознавства та видавничої справи.
З 1999 р. переходить на постійну роботу в КНУКіМ, протягом 2006–2007 рр. виконує обов’язки директора інституту культурології та завідувача кафедри книгознавства та видавничої справи, до 2013 р. – професор цієї ж кафедри. З 2012 р. працює професором кафедри документознавства та управління соціальними комунікаціями НАКККіМ. У 2013 р. переходить на посаду завідувача кафедри документознавства та управління соціальними комунікаціями НАКККІМ. З вересня 2015 року, в зв’язку з реорганізацією структурних підрозділів НАКККіМ працює професором кафедри інформаційних комунікацій і бібліотекознавства.
Є членом спеціалізованої вченої ради Д 26. 807.02 у КНУКіМ та спеціалізованої вченої ради Д 68. 807.02 у ХДАК. Неодноразово була опонентом при захисті кандидатських і докторських дисертацій. Здійснює наукове керівництво написанням докторських, кандидатських, магістерських та дипломних робіт.
Під її науковим керівництвом захистилось 2 кандидати наук.
Автор більше 80 наукових праць і публікацій.
Викладає дисципліни:
•Інформаційний менеджмент
•Інформаційні ресурси
•Сучасні технології управління трудовими ресурсами
Наукові інтереси: управління сучасною бібліотекою, соціально-економічні аспекти діяльності бібліотек, інформаційний менеджмент, управління інформаційними ресурсами, проблеми підготовки бібліотекознавців і документознавців в умовах вищого навчального закладу.
ОСНОВНІ ПРАЦІ
1.            Петрова Л. Г. Змістово-цільовий та організаційно-технологічний компоненти підготовки документознавців / Л. Г. Петрова // Інформаційно-документальні комунікації в глобальному суспільстві : матеріали Міжнар. наук-прак. конф., м. Київ, 21–22 берез. 2013 р. – К. : НАУ, 2013.
2.            Петрова Л. Г. Теоретичні засади управління сучасною бібліотекою / Л. Г. Петрова // Вісник КНУКіМ. Сер. Соціальні комунікації. – 2012. – № 2. – С. 38–43.
3.            Петрова Л. Г. Інформаційний менеджмент як самостійний напрям в організації управління закладом соціокультурної сфери / Л. Г. Петрова // Вісник КНУКіМ. Сер. Педагогіка. – 2008. – № 9. – С. 98–102.
4.            Петрова Л. Г. Бібліотека в умовах суспільно-економічних змін : монографія / Л. Г. Петрова. – К., 2003. – 302 с.

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМУНІКАЦІЙ ТА БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВА - Петрова Мілена

ПЕТРОВА МІЛЕНА ВАЛЕНТИНІВНА

Доцент кафедри,
кандидат історичних наук.

детальніше
ПЕТРОВА МІЛЕНА ВАЛЕНТИНІВНА, кандидат історичних наук, доцент кафедри.
Освіта:Державне музичне училище ім. Р. Глієра, за спеціальністю «Фортепіано» (кваліфікація концертмейстер, артист ансамблю, викладач ), 1996.
Київський Державний університет культури і мистецтв за спеціальністю «Менеджмент організацій» (кваліфікація менеджер-економіст соціально-культурної сфери). диплом з відзнакою, 2002
аспірантура Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (НБУВ) за спеціальністю, «Книгознавство, Бібліотекознавство, Бібліографознавство»(2009),
Науковий ступінь та звання:кандидат історичних наук, спеціальність 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство, 2012 р.
                                      
Тема дисертації: «Управління формуванням електронних бібліотечно-інформаційних ресурсів», 2012
Професійна діяльність:
З 1996 р. розпочала педагогічну діяльність в дитячій школі мистецтв.
З 2000 по 2003 роки працювала економістом у приватних підприємствах.
З 2006 по 2009 рік навчалася в аспірантуріНаціональної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.
У 2008–2013 роках працювала викладачем на кафедрах економіки та менеджменту КНУКіМ і Білоцерківській філії КНУКіМ, доцентом кафедри історії та документознавства гуманітарного інституту НАУ.
З 2014 р. - доцент кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності НАКККіМ.
з вересня 2015 – (в зв’язку з реорганізацією кафедри та структури Академії) на посаді доцента кафедри інформаційних комунікацій та бібліотекознавстваІнституту публічного управління та кадрової політики
НАКККіМ
Здійснює викладання таких навчальних дисциплін спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність»
Для студентів (підготовка)
 • Інформаційний менеджмент
 • Інформаційні ресурси
 • Кадрове діловодство
 • Стандартизація і сертифікація (за фаховим спрямуванням)
 • Юридичне документування
Наукові інтереси: управління електронними ресурсами в бібліотечній та документознавчій сфері, проблеми сертифікації та стандартизації інформаційної сфери, інформаційний менеджмент, проблеми інформаційної підготовки документознавців в умовах вищого навчального закладу.
ОСНОВНІ ПРАЦІ
 1. Хромець М. В. (Петрова М. В.) Вплив сучасних соціокультурних процесів на формування електронних бібліотечно-інформаційних ресурсів / М. В. Хромець // Бібліотечна планета. – 2009. – № 4(46). – С. 11–14.
 2. Хромець М. (Петрова М.) Правові засади управління формуванням електронних ресурсів бібліотечних та інформаційних центрів / М. Хромець // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Вип. 26. – К., 2010. – С. 164–172.
 3. Петрова М. Інформаційна система управління: бібліотекознавчий аспект / М. Петрова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Вип. 29. – К., 2010. – С. 74–79.
 4. Петрова М. Розроблення і впровадження моделей управління формуванням електронних ресурсів як актуальна бібліотекознавча проблема / М. Петрова // Вісн. Кн. палати. – 2012. – №3. – С. 24–27.
 5. Хромець М. В.(Петрова М. В.)Управління та регулювання процесу формування бібліотечно-інформаційних ресурсів/ М. Хромець // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Вип. 27. – К., 2010. – С. 274–280.
 6. Петрова М. Роль інформаційно-комунікаційної системи управління у моделюванні пріоритетних напрямів сучасної бібліотеки / М. Петрова // Бібліотечний вісник. – 2012. – № 3. – С. 16-20.
 7. Петрова М. В. Управління формуванням електронних бібліотечно-інформаційних ресурсів (кінець XX ст. - початок XXI ст.) : автореф. дис ... канд. іст. наук: 27.00.03 / Мілена Валентинівна Петрова . – Київ : Б.в., 2012. – 20 с.

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМУНІКАЦІЙ ТА БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВА - Шевченко

ШЕВЧЕНКО ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Доцент,
кандидат педагогічних наук,
заслужений працівник культури України

детальніше
Шевченко Ірина Олександрівна
 
Освіта:Київський державний інститут культури ім. О. Є. Корнійчука (тепер Київський національний університет культури і мистецтв), 1983 р., спеціальність: «Бібліотекознавство та бібліографія»; кваліфікація: бібліотекар-бібліограф.
 
Науковий ступінь та звання: кандидат педагогічних наук, спеціальність 07.00.08 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство, 1998 р., доцент, заслужений працівник культури України.
Тема дисертації: «Функціонування та організація системи підвищення кваліфікації бібліотечних кадрів України»
 
Професійна діяльність:
1983-1987 рр. – редактор, бібліограф Державної публічної науково-технічної бібліотеки СРСР;
1989-2006 рр. – методист, старший викладач, доцент, професор Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв (нині Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв);
2006-2007 рр. – заступник директора Департаменту мистецтва і регіональної політики- начальник відділу аналізу і прогнозування діяльності бібліотек Міністерства культури і туризму України;
липень 2007 р.- серпень 2015 – директор Інституту післядипломної освіти та, за сумісництвом - професор кафедри теорії, історії і практики культури (2007-2013); професор кафедри бібліотекознавства та інформаційних комунікацій (2013-2015);
вересень 2015 – в зв’язку з реорганізацією структури Академії - Директор Інституту публічного управління та кадрової політики, професор кафедри інформаційних комунікацій та бібліотекознавства.
Громадська діяльність:
З 2007 р. – член Президії Української бібліотечної асоціації.
З грудня 2009 р. – президент Української бібліотечної асоціації;
Співавтор трьох стратегій розвитку Асоціації – до 2012 р. та на 2012‑2014 рр. та на 2015-2018рр. (http://ula.org.ua/ua/252-dokumenti/dokumenti-uba)

Викладає курси для студентів спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство та бібліографія» (перепідготовка):
 • «Бібліотечний менеджмент і маркетинг»
 • «Бібліотечне краєзнавство»
 
Для працівників бібліотек, які підвищують кваліфікацію в ІПО викладає навчальні курси та модулі:
 1. «Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та Інтернету в бібліотеці»
 2. «Публічна бібліотека як інститут демократичного суспільства»
 3. «Зміна соціокультурних орієнтирів діяльності публічної бібліотеки»
 4. «Інноваційні процеси в організації обслуговування користувачів бібліотеки»
 5. «Організація доступу до інформації державної влади України в бібліотеках»
 6. «Інноваційне планування діяльності публічної бібліотеки в межах проекту»
 7. «Адвокація як система захисту інтересів бібліотек, бібліотечних фахівців і користувачів»
 8. «Маркетинг як частина управлінської функції» та інші.
 
Основні публікації:
 1. Використання сучасних інформаційних технологій у публічних бібліотеках України (за матеріалами дослідження) / В.С.Пашкова, І.О.Шевченко, Я.О.Хіміч // Бібліотечний форум.- 2009.- № 1.- С. 2 - 25.
 2. Організація доступу до інформації органів державної влади України в бібліотеках: програма підвищення кваліфікації працівників бібліотек / НАКККіМ; Укладачі В.В.Загуменна, І.О.Шевченко.- К., 2010.‑ 24с.
 3. Інформація органів державної влади України: як шукати і використовувати наявні інформаційні ресурси: Програми навчання користувачів публічних бібліотек/ НАКККіМ; Укладач І.О.Шевченко.- К., 2010.- 24 с.
 4. Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та Інтернету в бібліотеці: Навчально-методичний комплекс / НАКККіМ; Укладач І.О. Шевченко. - К., 2010.- 67 с.
 5. Шевченко І.О. Бібліотека відкриває шлях до суспільства знань: Інтерв’ю // Урядовий кур’єр.- 2010.- 30 вересня.
 6. Рижкова С. А. Творення, трансляція, інтерпретація і споживання культури: монографія / С. А. Рижкова, І. В. Кузнєцова, І. О. Шевченко ; М-во культури і туризму України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Ін-т післядипломної освіти. – К., 2010. – 476 с. : іл..
 7. Тематика модулів для підвищення кваліфікації працівників бібліотечних категорій / упоряд. О.С.Бородавка, І.О.Шевченко.- К.:НАКККіМ, 2011.- 22 с.
 8. Шевченко І.О. Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та Інтернету в бібліотеці : посібник для бібліотекарів за програмою підвищення кваліфікації / УБА, НАКККіМ.- К.: Самміт – книга, 2012.- 76 с. + електорн.диск.
 9. Розбудова потужних бібліотечних асоціацій : навчальні матеріали для підвищення кваліфікації бібліотекарів / УБА, НАКККіМ; рец. І.О.Шевченко.- К.: Самміт-книга, 2012.- 183 с.
 10. Законодавство України на допомогу адвокаційній діяльності бібліотек : збірка документів / уклад.: О.І. Романюк, Я.Є. Сошинська ; вступ. сл. В.В. Загуменна ; рец. І.О.Шевченко ; Укр. бібл. асоц. – Електрон. вид. - К. : УБА, 2012. – 362 с.
 11. Шевченко І.О. Роль Української бібліотечної асоціації в розвитку молодіжних ініціатив // Библиотека нового века в единстве традиций и новаций: Сб. материалов У Форума молодых библиотекарей Луганщины «Книга. Молодежь. Интеллект».- Вып. 5.- Луганск, 2013.- С. 25 – 27.
 12. Шевченко І.О., Пашкова С. Українська бібліотечна асоціація у 2013 році: пріоритети для стабільного розвитку // БібліоТека : бюлетень УБА. – 2013. - № 3-4. – С. 1-2.
 13. Бібліотечний менеджмент і маркетинг: Робоча програма навчальної дисципліни / Розробник І.О. Шевченко, НАКККіМ. – К., 2014. ‑ 50 с.
 14. Бібліотечне краєзнавство: Робоча програма навчальної дисципліни / Розробник І.О. Шевченко, НАКККіМ. – К., 2014. – 46 с.
 15. Шевченко І.О. Відкрита бібліотека у контексті сталого розвитку суспільства // Бібліотека – територія єдності: Збірник матеріалів наукової конференції Української бібліотечної асоціації / УБА; редкол.: В.С. Пашкова, В.В. Загуменна, І.О. Шевченко, Я.Є. Сошинська, О.В. Васильєв. – Електронне видання. – К., 2014.

Кафедра української та іноземних мов

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ТА ІНОЗЕМНИХ МОВ - Сафонова

Сафонова Ірина Григорівна

Завідувач кафедри, доцент
відмінник освіти України
кандидат педагогічних наук

детальніше

Освіта і вчений ступень:

- закінчила Криворізький державний педагогічний інститут
2011 кандидат педагогічних наук
2013 доцент

Викладання:

Навчальні курси на 2016/2017 навч. рік:

 • Українська мова за професійним спрямуванням;
 • Українська ділова мова.

Професійна діяльність:

1993 вчитель української мови та літератури, СШ № 32
2003 вчитель української мови та літератури, Центрально-Міська гімназія
2006 старший викладач кафедри української та іноземних мов, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»
2010 завідувач відділу акредитації та ліцензування, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
2015 завідувач кафедри української та іноземних мов, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Загальний стаж педагогічної роботи: 23 роки.

Публікації та дослідження:

 1. має публікацій - 79.
 2. навчальних посібників - 2.
 3. монографій - 1.
 4. статті: у наукових фахових виданнях – 17.
 5. публікації за матеріалами конференцій – 53.

Почесні звання та нагороди:

 • Грамота Міністерства освіти і науки Наказ № 834/2-9 від 25.05.2005 р.;
 • Знак «Відмінник освіти України» № 91038 від 16.09.2010 р.

Контакти:

Адреса: м. Київ, вул. Лаврська, 9, корпус № 11

Тел.: +38 (044) 288-8046

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Загальні відомості:

Кафедра української та іноземних мов забезпечує фундаментальну мовну підготовку студентів. Процес навчання іноземних мов тісно пов'язаний з характером їх майбутньої професійної діяльності та спрямований на формування в студентів іншомовної комунікативної компетенції на рівні В+ (рівень незалежного користувача) відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, розроблених Радою Європи.

Сучасним пріоритетом роботи науково-педагогічного колективу кафедри є формування високого рівня комунікативної мовленнєвої компетенції студентів усіх спеціальностей. Комунікативна мовленнєва компетенція складається з таких компонентів: лінгвістичного, соціо-лінгвістичного та прагматичного, які охоплюють знання, вміння та навички з української та іноземних мов – англійської, німецької, французької та іспанської. Викладачі іноземних мов підвищують свій кваліфікаційний рівень через співдружність із Британською компанією «Пірсон Едюкейшен» у Києві видавництва «Лонгмар»: відвідують теоретико-практичні семінари, використовують у роботі зі студентами навчально- методичні матеріали.

Викладачі кафедри забезпечують проведення занять із набуття навичок іноземної мови (англійської) та української ділової мови для державних службовців ІV – V категорій посад Міністерства культури України. Кафедра забезпечує викладання української мови за професійним спрямуванням, української та зарубіжної літератури, іноземних мов за професійним спрямуванням (англійської, німецької та французької). Студенти мають змогу вивчати другу іноземну мову. Кафедра забезпечує знання іноземної мови при підготовці бакалаврів, та аспірантів. У навчальному процесі задіяний кабінет іноземних мов, оснащений сучасною комп’ютерною технікою, аудіо- та відеоапаратурою. Кафедрою підготовлено та видано значну кількість наукових доробок, триває подальша робота над підготовкою наукових монографій, статей, тез і навчально-методичних видань (підручників, навчальних посібників, рекомендацій тощо). Викладачі кафедри беруть участь у міжнародних і національних науково-практичних конференціях, семінарах, симпозіумах.

Наукова діяльність кафедри:

Викладачі кафедри ведуть активну наукову діяльність, офіційними опонентами на захисті кандидатських дисертацій виступають кандидат педагогічних наук, доцент Сафонова Ірина Григорівна, кандидат педагогічних наук, професор Філіна Антоніна Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент Сургай Світлана Олександрівна, кандидат педагогічних наук Ушаков Артем Сергійович. Кафедра української та іноземних мов співпрацює з низкою наукових установ: Інститутом мовознавства НАН України, Інститутом української мови НАН України, Національною академією педагогічних наук України й ін. Важливе значення для оприлюднення результатів досліджень кафедри, здійснення наукових апробацій як для відомих наукових дослідників, так і аспірантської молоді має видання з 2013 року «Міжнародного вісника: культурологія, філологія, музикознавство» (періодичність – два рази на рік). Видання зареєстровано в Державному комітеті телебачення і радіомовлення України 17.02.2004 р.

Перелік дисциплін кафедри української та іноземних мов
Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»
 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Діловий протокол та ведення переговорів
 • Зарубіжна література
 • Українська література
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька)
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням (французька)
 • Лінгвістичні основи документознавства
 • Друга іноземна мова (іспанська)
Факультатив
 • Англійська мова
 • Німецька мова
 • Іспанська мова
 • Французька мова
Кафедра української та іноземних мов здійснює свою діяльність за такими напрямами:
 • навчально-методичний напрям: розробка навчальних курсів; підготовка робочих програм і навчально-методичних комплексів, їхнє видання; удосконалення змісту дисциплін відповідно до змін, які відбуваються в практичній сфері, і нових наукових розробок; модернізація змісту філологічної освіти: запровадження нових курсів і навчальних дисциплін;
 • науковий напрям: здійснення наукових досліджень у напрямах, пов’язаних з мовознавчою наукою, та оприлюднення результатів у вигляді монографій, праць у наукових збірниках, фахових періодичних виданнях, оприлюднення тез доповідей на конференціях різного рівня – національного та міжнародного;
 • виховний напрям: робота спрямована на забезпечення інтелектуального та соціального розвитку особистості, на громадянське, моральне, національно-патріотичне й естетичне виховання. Для реалізації цих напрямів виховання використовується потенціал, який закладено в годинах спілкування викладачів зі студентами під час навчального процесу, на кураторських годинах, поза аудиторних заходах: літературно-музичних композиціях, вечорах поезій, екскурсіях тощо;
 • профорієнтаційний напрям: викладачі відвідують школи міста Києва та вищі навчальні заклади І–ІІ рівнів акредитації, де інформують про Академію та напрями підготовки, спеціальності, спеціалізації майбутніх фахівців НАКККіМ; демонструють можливості кафедри щодо рівня викладання іноземних мов в Академії.

У наш час особливо важливо володіти іноземними мовами, тому іноземна мова як навчальна дисципліна входить у навчальні програми всіх спеціальностей Академії. Студенти Академії мають можливість вивчати іспанську, німецьку, англійську та французьку мови як другу іноземну. Під час навчання іноземних мов активно застосовуються такі сучасні методики викладання, як кейс-метод, рольові ігри, проектні методики, обговорення проблемних ситуацій, які сприяють формуванню у студентів інноваційного мислення й інноваційних підходів до професійної справи. Курс "Друга іноземна мова" створений у згідно із загальною концепцією підготовки студентів Академії та орієнтований на підвищення рівня мовної компетенції й комунікативної здатності студентів шляхом удосконалення методики викладання, упровадження в практику новітніх технологій, ефективних методів і прийомів навчання як інтенсивних так і традиційних.

Для студентів, аспірантів, здобувачів і викладачів Академії кафедра започаткувала безкоштовне поглиблене вивчення іноземних мов (англійська, німецька, французька, іспанська мови), і здійснюється безкоштовна підготовка до міжнародних екзаменів: TOEIC, TOEFL, FCE, CAE, CPE, IELTS. За результатами успішного тестування випускники Академії разом з дипломом державного зразка мають можливість отримати міжнародний сертифікат.

Науково-педагогічний склад

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ТА ІНОЗЕМНИХ МОВ - Годз

Годз Оксана Володимирівна

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри української та іноземних мов

детальніше

Досвід роботи:

 • Інститут української мови НАН України.
 • Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв.

Освіта і вчений ступень:

2002-2007р. Вінницький державний педагогічний університеті імені Михайла Коцюбинського. Спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література», кваліфікація: вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури і українознавства.
2013 Інститут української мови НАН України: присуджено науковий ступінькандидата філологічних наук із спеціальності «Українська мова» на підставі рішення Атестаційної комісії від 4 липня 2013 року. Тема дисертації: «Прислівникові речення в українській літературній мові»

Публікації та дослідження:

 1. Годз О. В. Функціонально-семантичні типи двоскладних прислівникових речень в українській мові / О. В. Годз // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. пр. – Х., 2009. – Вип. 27. – С. 147–155.
 2. Годз О. В. Значеннєві різновиди односкладних прислівникових речень із семантикою зовнішнього стану в сучасній українській мові / О. В. Годз // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Сер. 10. Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. пр. – К., 2009. – Вип. 5. – С. 197–200.
 3. Годз О. В. Різновиди двоскладних прислівникових речень з інфінітивним підметом в українській мові / О. В. Годз // Мовознавчий вісник : зб. наук. пр. – Черкаси, 2010. – Вип. 10. – С. 235–240.
 4. Годз О. В. Проблема двоскладного прислівникового речення в сучасному мовознавстві / К. Г. Городенська, О. В. Годз // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. «Лінгвістика» : зб. наук пр. – Херсон, 2008. – Вип. 8. – С. 35–41.
 5. Личук М. І., Харченко С. В., Годз О. В. «Українська мова для науки, аналітичної сфери та управління»:навчально-методичний комплекс. - К.: 2014.

Загальні відомості:

Викладач досконало володіє сучасними методами викладання української мови, що ґрунтуються на принципах особистісно-орієнтованого навчання та активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів.
Творчий пошук, прагнення до неординарного розв’язання методичних проблем, пробудження в студентів інтересу до вивчення мови, розвиток у них мовного чуття – основна мета викладача.
Любить експериментувати, постійно в пошуках нових ефективних методів та форм роботи. Особливу увагу приділяє проблемному навчанню, формуванню національної свідомості та самосвідомості студентів. Любить студентів, охоче ділиться досвідом роботи із викладачами кафедри. Науковість, глибина, ґрунтовний виклад властиві її виступам на засіданнях предметної кафедри та конференціях.

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ТА ІНОЗЕМНИХ МОВ - Коромисел

Коромисел Микола Володимирович

Старший викладач

Освіта:

- закінчив Національний авіаційний університет

Професійна діяльність:

2007 КІТЗ НАУ - викладач іноземних мов
2009 КСЛІ - викладач німецької мови
2010 ВМУРОЛ «Україна» - викладач кафедри іноземної філології та перекладу
2015 НАККІМ - старший викладач кафедри української та іноземних мов, робота за сумісництвом

Науково-педагогічний стаж: 10 років

Нині викладач іноземних мов в академії, а також профільних дисциплін за фахом «Переклад» в міжнародному університеті.

Робочі мови:

 • Англійська;
 • Німецька;
 • Іспанська.

Професійні інтереси:

 • Лінгвістична аксіологія
 • Методологія перекладу
 • Дослідження контроверсійності мови НТЛ при перекладі
КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ТА ІНОЗЕМНИХ МОВ - Ушакова

Ушакова Ірина Олександрівна

доцент кафедри української та іноземних мов
кандидат педагогічних наук

Освіта:

2008 Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. Спеціальність: «Українська мова та література. Мова та література (англійська)», кваліфікація вчителя української мови і літератури, зарубіжної літератури та англійської мови.
2016 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Професійна діяльність:

2006-2010 школа-гімназія № 42, вчитель англійської мови.
2010-2013 СНУ імені В. Даля, аспірантка кафедри педагогіки, викладач кафедри іноземних мов.
2013-2017 СНУ імені В. Даля, викладач кафедри іноземних мов.
2017 НАКККіМ, доцент кафедри української та іноземних мо.

Публікації і дослідження:

 1. Ушакова І. О. Естетичний образ людини в системі виховання студентської молоді / I. O. Ушакова // Збірник наукових праць. – Херсон : ХДУ, 2011. – Вип. 59. – 438 с. – С. 190 – 193. – (Серія „Педагогічні науки”);
 2. Ушакова І. О. Естетичний образ сучасної людини в умовах нової соціальної реальності / I. O. Ушакова // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань : ПП Жовтий, 2011. – Ч. 3. – 326 с. – С. 288 – 294;
 3. Ушакова І. О. Образ людини в соціокультурному аспекті / I. O. Ушакова // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : зб. наук. пр. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. – Вип. 1(48). – 220 с. – С. 169 – 174;
 4. Ушакова І. О. Взаємодія краси та прекрасного в процесі формування естетичного образу людини / I. O. Ушакова // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : зб. наук. пр. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. – Вип. 2(49). – 216 с. – С. 172 – 179;
 5. Ушакова І. О. Інтеграція комплексу мистецтв у системі естетичного образу людини / I. O. Ушакова // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : зб. наук. пр. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. – Вип. 4(51). – 216 с. – С. 145 – 150;
 6. Ушакова И. А. Эстетический образ человека в системе гуманитарной парадигмы XVIII – XX вв. / И. А. Ушакова // Приволжский научный вестник. – 2013. – № 11(27). – С. 110 – 113;
 7. Ушакова И. А. Диагностирование сформированности эстетического образа человека у студенческой молодежи [Електронний ресурс] / И. А. Ушакова // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 2. – Режим доступу : URL: http://www.science-education.ru/116-12276 (дата звернення: 05.03.2014);
 8. Ушакова І. О. Методика формування естетичного образу людини в студентської молоді / І. О. Ушакова // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. – 2016. – Вип. 2. – С. 201-209. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2016_2_25.
КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ТА ІНОЗЕМНИХ МОВ - Філіна

Філіна Антоніна Петрівна

доцент кафедри управління та економіки,
кандидат педагогічних наук,
професор

Освіта і вчений ступень:

- Київський національний університет ім..Т.Г.Шевченка.
25.06.1981р. Вченою Радою Ленінградського інституту культури ім..Н.Крупської присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності «Культурно-освітня робота», на підставі рішення ВАК СРСР.
22.10.1989р. наукове звання доцента кафедри управління, організації і економіки, рішенням ВАК СРСР.

Досвід роботи:

 • Викладач має педагогічний стаж роботи понад 40 років, досконало володіє сучасними методами викладання навчальних дисциплін, дотримується вимог вищої школи щодо забезпечення навчально-виховного процесу.
 • Творчо підходить до виконання професійних обов’язків, постійно вдосконалює професійну майстерність, активно займається виховною роботою зі студентами.
 • Плідно займається науковою роботою, виступає з доповідями на Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях.

Методичне забезпечення навчальних дисциплін:

 1. Державна культурна політика: навчальний посібник. – К. : ДАКККіМ, 2008. – 224 с.
 2. Основи менеджменту: термінологічний словник / укл. А.П. Філіна, В.П. Клочко. – К. : ДАКККіМ, 2009. – 148 с.
 3. Основи менеджменту: навчальний посібник / А.П. Філіна. - К. : ДАКККіМ, 2007. - 196 с.
 4. Конфліктологія та теорія переговорів: довідник / укл. А.П. Філіна, - К. : ДАКККіМ, 2005. – 67 с.
 5. Державна культурна політика: навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 6.020100 «Менеджмент соціокультурної діяльності» / укл. А.П. Філіна. – К. : НАКККіМ, 2010. – 51с.
 6. Державна культурна політика: робоча програма для студентів спеціальності 7.050201 «Менеджмент організацій» / укл. А.П. Філіна. – К. : ДАКККіМ, 2003. – 36 с.
 7. Державна культурна політика: робоча програма для спеціальності 8.020208 «Образотворче мистецтво» / укл. А.П. Філіна, Т.В. Філіна. – К. : НАКККіМ, 2010. – 32 с.
 8. Регіонально-адміністративний менеджмент: програма для студентів спеціальності 7.050201 «Менеджмент організацій» / укл. А.П. Філіна . – К. : ДАКККіМ, – 12 с.
 9. Українська мова (за професійним спрямуванням): робоча програма для студентів НАКККіМ / укл. А.П. Філіна, Г.В. Дячук. – К. : НАКККіМ, 2011. – 28 с.
 10. Українська мова (для науки, аналітичної сфери та управління). Робоча програма для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» / А.П. Філіна . – К. : 2012 . – 24 с.
 11. Організація самостійної роботи студентів: методичні рекомендації / укл. А.П. Філіна, Г.В. Власова. – К. : НАКККіМ, 2011. – 20 с.
 12. Конфліктологія та теорія переговорів: робоча програма для студентів гуманітарного факультету / укл. А.П. Філіна. – К. : ДАКККіМ, 2004. – 20 с.
 13. Методические материалы по проведению учебно-практической конференции / состав. А.П. Филина – К. : КГИК, 1984. – 16 с.

Публікації та дослідження:

 1. Нечай Л., Філіна А. Організація форм дозвілля молоді на сучасному етапі (на прикладі діяльності народного фольклорного аматорського гурту «Коляда») / А. Філіна , Л. Нечай // Зб. матеріалів студентської науково-практичної конференції «Інтеграційний розвиток сучасного суспільства: економічні, соціально-культурні та інформаційні аспекти» Інституту соціально-культурних комунікацій та менеджменту НАКККіМ 21 квітня 2010 р. – К. : НАКККіМ, 2010. – С. 65-68.
 2. Філіна А.П. Глобалізація культурного розвитку в Україні / А.П. Філіна // Зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Культура і суспільство ХХІ століття: духовний, культурологічний, соціальні виміри» НАКККіМ 27-28 травня 2010 р. – К. : НАКККіМ, 2010. – С. 47-50.
 3. Філіна А.П. Основні завдання культурної політики на сучасному етапі розвитку українського суспільства / А.П. Філіна // Зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Культурна політика у контексті етнокультурного різноманіття України» НАКККіМ 29-30 вересня 2010 р. – К. : НАКККіМ, 2011. - С. 139-141.
 4. Філіна А.П., Філіна Т.В. Державна культурна політика України та шляхи її проведення / А.П. Філіна, Т.В. Філіна // Економіка і менеджмент культури: науковий журнал . - № 1, 2011 . – К. : НАКККіМ. – С. 37-44.
 5. Філіна А.П. Формування особистості в контексті реалізації культури та освітньої політики / А.П. Філіна // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Зб. наукових праць: вип. 37, част. І. – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2002. – С. 166-168.
 6. Філіна А.П. Нова філософія освітньої діяльності у контексті Болонського процесу / А.П. Філіна// Актуальні проблеми міжнародних відносин : Зб. наукових праць : вип. 58, част І. – К. : 2004. – С. 293-294
 7. Філіна А.П., Філіна Т.В. Міжнародні та громадські організації, засоби масової інформації, як суб’єкти розвитку національних культур у здійсненні державної культурної політики / А.П. Філіна, Т.В. Філіна // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Зб. наукових праць. : вип. 99, част. ІІ. – К. : 2011. – С. 55-61
 8. Філіна А.П. Реалізація державної культурної політики як пріоритетний напрям розвитку та духовності особистості. / А.П. Філіна // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Зб. наукових праць. : вип. 80, част. І. – К. : 2008. – С. 137-141
 9. Філіна А.П. Державна культурна політика в сучасній Україні / А.П. Філіна // Матеріали всеукраїнської наукової конференції, присвяченої пам’яті відомого українського вченого, доктора філософських наук, професора Олександра Миколайовича Семашка «Нова соціально-культурна реальність в Україні : теорія, методологія, історіографія, практика» 22-23 квітня 2008 р. – К., 2008 – С. 23-26
 10. Філіна А.П. Ліцензування та акредитація – складова системи управління якістю вищої освіти / А.П. Філіна // Науковий вісник Ужгородського державного інституту: інформатики, економіки і права ( спец. вип.) «Проблеми розвитку та управління інтеграційними процесами на міжнародному ринку вищої освіти і науки» : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 15-17 жовтня 2003. – Ужгород, 2004. – С. 95-97
 11. Філіна А.П. Сучасні проблеми реалізації державної політики в галузі освітньо-культурних напрямів та шляхи їх розвитку / А.П. Філіна // Науковий вісник Ужгородського державного інституту інформатики, економіки і права ( спец. вип.) «Проблеми розвитку та управління інтеграційними процесами на міжнародному ринку вищої освіти і науки» : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 8-10 жовтня 2002 р. – Ужгород (Україна) : Сніна ( Словаччина), 2002. – С. 151-153
 12. Філіна А.П. Роль і значення мови в культурній політиці сучасної України / А.П. Філіна // Зб. матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції НАКККіМ – УЦ КД, Київ, 29-30 вересня 2011 р. «Культурна політика у контексті полікультурного світу», ч. І. – К. : НАКККіМ, 2012. – С 106-109
 13. Філіна А.П. Сучасні проблеми освіти в аспекті трансформування навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі / А.П. Філіна // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 10-12 квітня 2002 р. Ужгород (Україна) «Теорія і практика переходу до ринку: економіко-правовий, міжнародний та інформаційно-технологічний аспекти». – Сніна (Словаччина) : Ужгород, 2002. – С. 162-168
 14. Філіна А.П., Філіна Т.В. Роль української культури у духовному відродженні особистості. Іван Огієнко (Митрополит Іларіон) і виховання національної свідомості / А.П. Філіна, Т.В. Філіна // Наукові доповіді Всеукраїнської наукової конференції. – К., 1997. – С. 258-265
 15. Філіна А.П., Філіна Т.В. Оптимізація шляхів підготовки спеціалістів вищої школи: досвід регіонів України / А.П. Філіна, Т.В. Філіна // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Структура освіти в регіоні: проблеми оптимізації». – Харків.: Авеста, 1996. – С. 56-58
 16. Філіна А.П. Рекламна діяльність в системі маркетингу – основне призначення сучасної реклами в умовах ринкових відносин / А.П. Філіна // Культура народів Причорномор’я, № 51. – Симферопіль.: Таврійський Національний університет імені В.Н. Вернадського, 2004 р. – С. 65-73
 17. Філіна А.П. Статус української мови у контексті міжнародних зв’язків / До дня слов’янської писемності і культури :Тези міжнародної наукової конференції : 24-25 травня 2012 р. – К. : НБУВ, 2012. – С. 22-23
 18. Філіна А.П. Соціальні конфлікти в сучасному суспільстві та шляхи їх вирішення // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. Збірник наукових праць. Випуск ХХVІІІ. – Київ, НАКККіМ. – 2012. – С. 204-211
 19. Філіна А.П. Перспективи розвитку культури в Україні // Діалог культур : Україна – Греція. Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 20-21 вересня 2012 р. – Солоніки : Патрі : Афіни : Одеса : Київ, 2012. – С. 236-238
 20. Філіна А.П. Освіта як чинник українського державотворення // Зб. матеріалів міжнародної науково-теоретичної конференції «Якість вищої освіти: управління національною системою та європейські практики» 21-22 березня 2013 р. – К.: НАКККіМ, 2013. – с. 192-194
 21. Філіна А.П. Значущість української мови у розвитку сучасного суспільства // Зб. матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Документ, мова, соціум: теорія і практика» 11-12 квітня 2013 р. – К.: НАКККіМ, 2013 р
 22. Філіна А.П. Співець українського слова// Зб. матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Феномен Тараса Шевченка: лінгвістичний, історичний і мистецтвознавчий аспекти, присвячена 200-літтю від дня народження Тараса Шевченка» 27-28 лютого 2014р. – К.: НАКККіМ, 2014 р.
 23. Філіна А.П. Навчальна дисципліна «Конфліктологія і теорія перемовин» у підготовці фахівців у галузі «Документознавство» // Зб. матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Документ, мова, соціум: теорія і практика» 11-12 квітня 2014 р. – К.: НАКККіМ, 2014 р.
 24. Філіна А.П. Сучасні проблеми розвитку вітчизняної освіти // Зб. матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Перші читання, присвячені пам’яті доктора історичних наук, професора О.І. Путро» 19-20 березня . – К.: НАКККіМ, 2014 р.
 25. Специфічні особливості становлення української мови як важливого інструменту культури // Міжнародний вісник «Культурологія. Філологія. Музикознавство.» – Вип. ІІ (1). 2014. – С. 92-96.
 26. Основні напрями, завдання, принципи подальшого формування державної культурної політики в Україні // Зб.матеріалів наукових праць. Вип.ХХХІІІ. = К., 2014. – С. 29-36.
 27. Українська діаспора: до проблем вивчення української мови та виховання. Зб.наукових праць «Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. Вип. ХХХІІ. – К., 2014. – С. 408-414.
 28. Навчальна дисципліна «Державна культурна політика» у підготовці фахівців у галузі «Образотворче мистецтво» // Зб.матеріалів Четвертої міжнародної творчої конференції. // Київ – Одеса, 28-30 квітня 2015. – С
 29. Вплив української діаспори на сучасне життя України. / Зб.мат. Міжнародної науково-практичної конференції «Концйептуальна парадигма творчості Тараса Шевченка: філософський, лінгвістичний, історичний і мистецтвознавчий контекст / Київ, 28-27 березня 2015. – С
 30. Тенденції розвитку закладів сфери культури у контексті становлення нових умов культурної політики. Вісник НАКККіМ. Історія. Щоквартальний журнал. 3 – 2015. – К., 2015. – С. 75-82.
КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ТА ІНОЗЕМНИХ МОВ - Путро

Путро Алла Олексіївна

доцент кафедри української та іноземних мов

Освіта і вчений ступень:

- Київський державний педагогічний інститут іноземних мов.
- Міжгалузевий інститут післядипломної освіти Міністерства освіти України.

Почала працювати в НАКККіМ у 2003 р.

Досвід роботи:

 • учитель англійської мови у середній школі;
 • молодший науковий співробітник Центру пам’яткознавства АН України і УТОПІК;
 • перекладач;

Наукові або творчі роботи, досягнення, публікації, монографії, навчальні посібники:

 1. Статті: 9;
 2. тези: 15;
 3. програми: 7;
 4. монографія: 1;
 5. методичні рекомендації: 1;
 6. навчальний посібник: 1;
 7. навчально-методичний комплекс: 1.

Плотникова Галина Миколаївна

старший викладач

Освіта і вчений ступень:

2003р Факультет української філології Національного педагогічного університету України - викладач української мови і літератури, вчитель зарубіжної літератури та історії.
2004р Видавничо-поліграфічний Інститут при Національному технічному університеті України - редактор.

Членство у творчих спілках:

 • Перше місце з української літератури у Всеукраїнській студентській олімпіаді з української мови та літератури (Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова, 2002)..

Членство у творчих спілках:

 • Перше місце з української літератури у Всеукраїнській студентській олімпіаді з української мови та літератури (Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова, 2002)..

Професійна діяльність:

вересень 2000 і понині журналіст-фрілансер ряду видань та сайтів із тематики: українська культура, українська література, міфологія, автор запитань для інтелектуальних ігор та кросвордів.
листопад 2004 – червень 2008pp. червень 2008: викладач української літератури та стилістики кафедри видавничої справи та редагування Видавничо-поліграфічного інституту НТУУ «КПІ».
вересень 2008 – січень 2009pp. січень 2009: редактор та автор запитань української версії телепередачі «Найрозумніший» («Самый умный») на телеканалі 1+1.
вересень 2008 і дотепер старший викладач кафедри української та іноземних мов Інституту публічного управління та кадрової політики НАКККіМ, редактор у Відділі науки та міжнародних зв’язків НАКККіМ.

Публікації та дослідження:

 1. Синтаксичні особливості сучасного монтажу тексту та врахування їх у роботі редактора // Обрії друкарства : матеріали науково-практичної конференції присвяченої 75-й річниці з дня народження вченого, завідувача кафедри видавничої справи та редагування ВПФ НТУУ «КПІ» Р. Г. Іванченка 25–27 жовтня 2004 року. – К. : 2005. – С. 81–88;
 2. Редукція та експансія синтаксису сучасної художньої літератури у роботі редактора // Лінгвістичні студії : Збірник наукових праць. –Вип. 15. – Донецьк : ДонНу, 2007 . – С. 440–444;
 3. Моделювання описових КМФ у роботі редактора сучасного художнього тексту / Мова і культура. Вип. 9. – Т.VII (95) Мова і засоби масової інформації.– К. : Вид. дім. Д. Бураго, 2007. – С. 186–191;
 4. Особливості монтажу композиційно-мовленнєвих форм у роботі редактора художнього тексту . // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. Зб. наук. пр. – К. : Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка / Відп. ред. Н. М. Корбозерова. – К. : Логос, 2008 – Вип. 12. – 2007. – С. 105–113;
 5. Редагування сновидінь і марень у сучасному художньому тексті // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – Вип. 9, 2007. – С.174–177;
 6. Моделювання та монтаж тексту, написаного в техніці «потоку свідомості», у роботі редактора // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Філологія. Вип. 17. – Ужгород, 2007. – С. 92–97;
 7. Редагування діалогів у сучасній художній літературі // Актуальні проблеми металінгвістики /Зб. статей за матеріалами V Міжнародної наукової конференції/Черкаський національний університет ім.. Б. Хмельницького, Інститут мовознавства ім.. О. Паотебні НАН України, Інститут української мови НАН України. – Черкаси, 2007. – С. 207–210;
 8. Редагування дескриптивів у художній прозі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. Зб. наук. пр. – К. : Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка / Відп. ред. Н. М. Корбозерова. – К. : Логос, 2008 – Вип. 13. – 2008. – С. 105–113;
 9. Cучасна художня проза як культурно-освітнє явище (особливості редакторської підготовки) // Інформаційно-культурний простір: європейський вибір України. Зб. матер.між нар. наук.-пр. конференції. – К. : ДАКККіМ, 2008. – С.54–56;
 10. Редагування наративів у художній прозі // Проблеми семантики слова, речення та тексту. Зб. наук. пр. /Київський нац. лінгв. ун-т. – К. : Вид центр КНЛУ, 2008. Вип. 20. – С57–64Моделювання викладових одиниць та монтаж сучасної художньої прози у роботі редактора // Проблеми семантики слова, речення та тексту. Зб. наук. пр. /Київський нац. лінгв. ун-т. – К. : Вид центр КНЛУ, 2008. Вип. 19. – С.45–52;
 11. Моделювання і монтаж художніх аргументативів у роботі редактора //Творчі та організаційні особливості функціонування сучасного медійного простору. Зб. наук. пр./ Національний університет «Києво-Могилянська академія», Галицький інститут імені В’ячеслава Чорновола. Т. 2. – Тернопіль-Львів: ЛА «Піраміда», 2008.- С. 23–28;
 12. Редагування блоків КМФ у роботі редактора художнього тексту // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – Вип. 9, 2010. – С.174–177;
 13. Редагування розповідних КМФ у художній прозі // Проблеми семантики слова, речення та тексту. Зб. наук. пр. /Київський нац. лінгв. ун-т. – К. : Вид центр КНЛУ, 2011. Вип. 26. – С58–69;
 14. Міфологія : програма для студентів мистецтвознавчих спеціальностей. – К. : НАКККіМ, 2011. – 36 с.;
 15. Українська література: навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності «Режисер театралізованих видовищ і шоу-програм». – К. : НАКККіМ, 2012, – 68 с.

Сургай Світлана Олександрівна

Сургай Світлана Олександрівна

кандидат педагогічних наук
доцент кафедри іноземних мов

детальніше

Освіта і вчений ступень:

- Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов
- Спеціальність «Англійська мова та німецька мова»

Досвід роботи:

- Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов; Східноукраїнський національний університет імені В. Даля
- Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Публікації і дослідження:

Має 26 публікації, з них 20 наукових (в т.ч. 10 у фахових виданнях та 5 у міжнародних виданнях), 6 навчально-методичного характеру. Основними серед наукових праць є такі, а саме:

 1. Сургай С.О. Інновації у сучасних методиках викладання англійської мови у ВНЗ України / С.О.Сургай // Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка, №12 (223), червень 2011 р. Педагогічні науки. Ч. ІІ. – Луганськ: ДЗ «ЛНУ ім. Т. Шевченка», 2011. – С.141-146 (фахове видання);
 2. Сургай С.О. Комплексне використання засобів масової інформації у формуванні духовної культури особистості на заняттях з англійської мови / С.О.Сургай // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Збірник наукових праць. – Вип. 6 (47). – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – С. 118-123. (фахове видання);
 3. Сургай С.О. Сучасні тенденції естетичного виховання студентів на заняттях з іноземних мов / С.О.Сургай // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Збірник наукових праць. – Вип. 2 (55). – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – С. 179-183. (фахове видання);
 4. Surgai S.О. Virtual learning spaces in learning English / С.О.Сургай // Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка, №14 (273), липень 2011 р. Філологічні науки. Ч. ІІ. – Луганськ: ДЗ «ЛНУ ім. Т. Шевченка», 2013. – С.195-199. (фахове видання);
 5. Surgai S.O. Outline of modern students’ literacies and skills / С.О.Сургай // Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка, №6 (289), березень 2014 р. Філологічні науки. Ч. ІІ. – Луганськ: ДЗ «ЛНУ ім. Т. Шевченка», 2014. – С.186-194. (фахове видання).

Викладач має високий рівень професіоналізму, творча особистість досконало володіє сучасними методами викладання англійської мови і формами організації навально-виховного процесу. Сургай С.О. постійно перебуває в пошуку новітніх методів, прийомів та форм роботи. Досконало володіє комп’ютерною технікою та впроваджує у навчальний процес сучасні комп’ютерні технології. Основна мета викладача – розвиток пізнавальної активності студентів та їх творчих здібностей. Неординарне розв’язання методичних проблем пробуджує в студентів інтерес до вивчення іноземної мови. Кожна позитивна риса особистості педагога: справедливість, ерудованість, доброзичливість, почуття гумору — підмічається учнями і викликає бажання її наслідувати. Світлана Олександрівна створює на заняттях насичене інтелектуальне середовище, використовує варіативні та альтернативні завдання, здійснює особистісно-орієнтований підхід до кожного студента, створює позитивну мотивацію, що сприяє розвитку пізнавальної самостійності та глибокому засвоєнню навчального матеріалу, викликає прагнення до пошукових дій.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України: присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук із спеціальності «Теорія і методика виховання» на підставі рішення Атестаційної комісії від 22 грудня 2010 року. Тема дисертації: «Естетичне виховання студентської молоді засобами масової інформації »

Ушаков Артем Сергійович

Ушаков Артем Сергійович

кандидат педагогічних наук
доцент кафедри іноземних мов

Професійна діяльність:

- Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Публікації та дослідження:

Має 32 публікації, з них 28 наукових (в т.ч. 10 у фахових виданнях та 5 у міжнародних виданнях), 7 навчально-методичного характеру. Основними серед наукових праць є такі, а саме:

 1. Ushakov A.S. Foreign language teachers training in the context of distance education in Сanada // University of Nis, Serbia Vol2, No2 (2014) pp.281-286 Access Mode: http://espeap.junis.ni.ac.rs/index.php/espeap/issue/view/4
 2. Ушаков А. С. Становлення та розвиток системи іншомовної підготовки викладачів іноземних мов у Канаді: друга половина XX - початок XXI ст. / Ушаков А. С. // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" Додаток 1 до Вип. 35, Том VII (58): Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору". – К.: Гнозис, 2015. – С.249-258.
 3. Ушаков А.С. Культурологічні засади іншомовної підготовки викладачів у Канаді / А.С. Ушаков // Духовність особистості: методологія, теорія, практика: зб. наук. праць під. ред.: Г.П.Шевченко - Вип. 2(65). - Сєвєродонецьк: вид-ство СНУ ім. В.Даля, 2015. - С. 203-213.
 4. Ушаков А. Teacher Training in Canada: Innovative Аpproaches to Distance Courses // Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції 17 березня 2016 р./ За заг. ред. Е.В.Лузік, О.М. Акмалдінової. –К.: НАУ, 2016. –226с. - C. 141-143
 5. Ушаков А.С. Teaching English to the international relations students for the purposes of global communication / А. С. Ушаков // Науковий журнал «Молодий вчений». - 2016. – Випуск 4.1 (31.1). - 110 с. - С. 94-97

Національна академія
керівних кадрів культури
і мистецтв
Адреса: вул. Лаврська, 9, корп. 15,
м.Київ, 01015, Україна
Ви можете отримати інформацію щодо вступу в Академію за тел. (044) 288-80-81
Понеділок-п'ятниця 09:00-18:00
Корисна iнформацiя
Інститут практичної культурології та арт-менеджменту:
(044) 280-94-12
Інститут сучасного мистецтва:
(044) 280-91-84
Інститут публічного управління та кадрової політики:
(044) 280-34-04
Інститут дизайну та реклами:
(044) 280-27-02
Приймальна ректора:
(044) 280-22-82
Приймальна комісія:
(044) 288-80-81
Факс: (044) 280-92-09
Канцелярія:
(044) 280-92-09
Антикорупційний уповноважений:
(044) 280-02-57
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ми в соцiальних мережах: