Національна академія
керівних кадрів культури
і мистецтв
(044) 288-80-81
понеділок-п'ятниця 09:00-18:00

Інститут публічного управління та кадрової політики

ШЕВЧЕНКО ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
ШЕВЧЕНКО ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Директор інституту,
кандидат педагогічних наук, доцент,
професор кафедри інформаційних комунікацій і бібліотекознавства,
заслужений працівник культури України.

детальніше

Почала працювати в Академії в 1989 році.
Стаж науково-педагогічної роботи – 25 років.

Контакти:

НАКККІМ:
м. Київ, вул. Лаврська, 9, кімн. 221, корп. 7
Тел: (044) 280 34 04
Е-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Освіта:Київський державний інститут культури ім. О. Є. Корнійчука (тепер Київський національний університет культури і мистецтв), 1983 р., спеціальність: «Бібліотекознавство та бібліографія»; кваліфікація: бібліотекар-бібліограф.
 
Науковий ступінь та звання: кандидат педагогічних наук, спеціальність 07.00.08 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство, 1998 р., доцент, заслужений працівник культури України.
Тема дисертації: «Функціонування та організація системи підвищення кваліфікації бібліотечних кадрів України»
 
Професійна діяльність:
1983-1987 рр. – редактор, бібліограф Державної публічної науково-технічної бібліотеки СРСР;
1989-2006 рр. – методист, старший викладач, доцент, професор Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв (нині Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв);
2006-2007 рр. – заступник директора Департаменту мистецтва і регіональної політики- начальник відділу аналізу і прогнозування діяльності бібліотек Міністерства культури і туризму України;
липень 2007 р.- серпень 2015 – директор Інституту післядипломної освіти та, за сумісництвом - професор кафедри теорії, історії і практики культури (2007-2013); професор кафедри бібліотекознавства та інформаційних комунікацій (2013-2015);
вересень 2015 – в зв’язку з реорганізацією структури Академії - Директор Інституту публічного управління та кадрової політики, професор кафедри інформаційних комунікацій та бібліотекознавства.
Громадська діяльність:
З 2007 р. – член Президії Української бібліотечної асоціації.
З грудня 2009 р. – президент Української бібліотечної асоціації;
Співавтор трьох стратегій розвитку Асоціації – до 2012 р. та на 2012‑2014 рр. та на 2015-2018рр. (http://ula.org.ua/ua/252-dokumenti/dokumenti-uba)

Викладає курси для студентів спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство та бібліографія» (перепідготовка):
 • «Бібліотечний менеджмент і маркетинг»
 • «Бібліотечне краєзнавство»
 
Для працівників бібліотек, які підвищують кваліфікацію в ІПО викладає навчальні курси та модулі:
 1. «Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та Інтернету в бібліотеці»
 2. «Публічна бібліотека як інститут демократичного суспільства»
 3. «Зміна соціокультурних орієнтирів діяльності публічної бібліотеки»
 4. «Інноваційні процеси в організації обслуговування користувачів бібліотеки»
 5. «Організація доступу до інформації державної влади України в бібліотеках»
 6. «Інноваційне планування діяльності публічної бібліотеки в межах проекту»
 7. «Адвокація як система захисту інтересів бібліотек, бібліотечних фахівців і користувачів»
 8. «Маркетинг як частина управлінської функції» та інші.
 
Основні публікації:
 1. Використання сучасних інформаційних технологій у публічних бібліотеках України (за матеріалами дослідження) / В.С.Пашкова, І.О.Шевченко, Я.О.Хіміч // Бібліотечний форум.- 2009.- № 1.- С. 2 - 25.
 2. Організація доступу до інформації органів державної влади України в бібліотеках: програма підвищення кваліфікації працівників бібліотек / НАКККіМ; Укладачі В.В.Загуменна, І.О.Шевченко.- К., 2010.‑ 24с.
 3. Інформація органів державної влади України: як шукати і використовувати наявні інформаційні ресурси: Програми навчання користувачів публічних бібліотек/ НАКККіМ; Укладач І.О.Шевченко.- К., 2010.- 24 с.
 4. Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та Інтернету в бібліотеці: Навчально-методичний комплекс / НАКККіМ; Укладач І.О. Шевченко. - К., 2010.- 67 с.
 5. Шевченко І.О. Бібліотека відкриває шлях до суспільства знань: Інтерв’ю // Урядовий кур’єр.- 2010.- 30 вересня.
 6. Рижкова С. А. Творення, трансляція, інтерпретація і споживання культури: монографія / С. А. Рижкова, І. В. Кузнєцова, І. О. Шевченко ; М-во культури і туризму України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Ін-т післядипломної освіти. – К., 2010. – 476 с. : іл..
 7. Тематика модулів для підвищення кваліфікації працівників бібліотечних категорій / упоряд. О.С.Бородавка, І.О.Шевченко.- К.:НАКККіМ, 2011.- 22 с.
 8. Шевченко І.О. Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та Інтернету в бібліотеці : посібник для бібліотекарів за програмою підвищення кваліфікації / УБА, НАКККіМ.- К.: Самміт – книга, 2012.- 76 с. + електорн.диск.
 9. Розбудова потужних бібліотечних асоціацій : навчальні матеріали для підвищення кваліфікації бібліотекарів / УБА, НАКККіМ; рец. І.О.Шевченко.- К.: Самміт-книга, 2012.- 183 с.
 10. Законодавство України на допомогу адвокаційній діяльності бібліотек : збірка документів / уклад.: О.І. Романюк, Я.Є. Сошинська ; вступ. сл. В.В. Загуменна ; рец. І.О.Шевченко ; Укр. бібл. асоц. – Електрон. вид. - К. : УБА, 2012. – 362 с.
 11. Шевченко І.О. Роль Української бібліотечної асоціації в розвитку молодіжних ініціатив // Библиотека нового века в единстве традиций и новаций: Сб. материалов У Форума молодых библиотекарей Луганщины «Книга. Молодежь. Интеллект».- Вып. 5.- Луганск, 2013.- С. 25 – 27.
 12. Шевченко І.О., Пашкова С. Українська бібліотечна асоціація у 2013 році: пріоритети для стабільного розвитку // БібліоТека : бюлетень УБА. – 2013. - № 3-4. – С. 1-2.
 13. Бібліотечний менеджмент і маркетинг: Робоча програма навчальної дисципліни / Розробник І.О. Шевченко, НАКККіМ. – К., 2014. ‑ 50 с.
 14. Бібліотечне краєзнавство: Робоча програма навчальної дисципліни / Розробник І.О. Шевченко, НАКККіМ. – К., 2014. – 46 с.
 15. Шевченко І.О. Відкрита бібліотека у контексті сталого розвитку суспільства // Бібліотека – територія єдності: Збірник матеріалів наукової конференції Української бібліотечної асоціації / УБА; редкол.: В.С. Пашкова, В.В. Загуменна, І.О. Шевченко, Я.Є. Сошинська, О.В. Васильєв. – Електронне видання. – К., 2014.
 

Загальні відомості про інститут:

Інститут публічного управління та кадрової політики Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв є правонаступником Інституту підвищення кваліфікації працівників культури, створеного 1970 р.
Усі роки існування Інститут здійснював підвищення кваліфікації працівників різних закладів культури України – театрів, філармоній, бібліотек, музеїв, будинків культури, музичних шкіл, кіномереж.
Працівники культури та митці – професіонали і аматори, керівники художніх і творчих колективів, усі, хто працює у царині культури і мистецтва, – мають змогу під час навчання в Інституті обмінюватися досвідом, відвідувати заклади культури національного та державного рівнів, слухати лекції провідних професорів-корифеїв.
За майже 40-річну історію свого існування Інститут став знаним і авторитетним галузевим навчальним закладом, де підвищили кваліфікацію десятки тисяч працівників культури й успішно впроваджують набуті знання у практику своєї роботи.
 

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ:

Відділ дистанційного навчаннякафедра публічного управління та гуманітарних наук і кафедра української та іноземних мов, що входять до складу Інституту, забезпечують навчальний процес з підготовки (перепідготовки) та підвищення кваліфікації для студентів та слухачів усіх інститутів Академії.

Кафедра інформаційних комунікацій та бібліотекознавства має ліцензію та здійснює підготовку зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Освітні програми «Бібліотечно-інформаційної діяльність», «Документно-інформаційні системи і ресурси».

Навчання здійснюється  за

 • освітнім ступенем «бакалавр»

 • освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»

 • освітнім ступенем «магістр»:

Форми навчання: денна, заочна.

Кафедра публічного управління та гуманітарних наук має ліцензію та здійснює підготовку зі спеціальності 073 «Менеджмент»

Навчання здійснюється за

 • освітнім ступенем «бакалавр»

 • освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»

 • освітнім ступенем «магістр»:

Форми навчання: денна, заочна.
 

Підвищення кваліфікації:

Інститут, також має ліцензійне право на підвищення кваліфікації державних службовців V-VII категорій посад і спеціалістів за галузями знань; керівників державних підприємств, установ і організацій та керівників і спеціалістів культурно-мистецької сфери та здійснює науково-методичне забезпечення системи післядипломної освіти фахівців галузі культури та мистецтва, науково-дослідну роботу з проблем розвитку галузі та післядипломної освіти; культурно-освітню та просвітницьку діяльність.
Плануючи свою роботу на календарний рік, Інститут орієнтується на виконання державного замовлення з підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів установ, підприємств і організацій галузі культури державної та комунальної форм власності.
До навчального процесу Інституту, наукової та методичної роботи в інституті залучаються професори, доценти та викладачі всіх кафедр Академії, а також провідні науковці, діячі культури і мистецтв України, відповідальні працівники Міністерств культури України.
Навчально-методичну діяльність Інституту, спрямовану на організацію та проведення підвищення кваліфікації працівників культури, відповідно до щорічних календарних планів, затверджених Міністерством культури України, забезпечують методисти вищої кваліфікації І. І. Годунова, І. Є. Маключенко та А. І. Федоренко. Вони організовують набір слухачів та проведення занять з підвищення кваліфікації державних службовців V-VІІ категорій посад апарату Міністерства культури України, управлінь культури обласних, районних, міських і державних адміністрацій, керівників і спеціалістів державних підприємств, установ і організацій галузі культури, організовують навчальний процес за програмами підвищення кваліфікації; розробляють навчально-тематичні плани та навчально-методичні матеріали для слухачів інституту; готують розклади занять для відповідних навчальних груп; здійснюють облік проведення занять; проводять анкетування слухачів та аналізують матеріали анкетування.
Для забезпечення підвищення кваліфікації кадрів відповідно до Календарного плану інститутом і кафедрами здійснюється:
• підбір штатних викладачів Академії, викладачів-сумісників та викладачів з погодинною оплатою праці;
• підготовка та видання навчально-методичних матеріалів і навчальних посібників для різних категорій слухачів;
• узагальнення та поширення кращого досвіду підвищення кваліфікації працівників галузі культури.
В Інституті підготовлені збірки навчальних модулів з підвищення кваліфікації для окремих категорій працівників культури.
На заняттях із підвищення кваліфікації підіймаються та вирішується питання різного рівня складності – від формування та реалізації державної культурної політики до відпрацювання конкретних культурно-мистецьких технологій.
Під час лекційних і практичних занять, круглих столів і дискусій, виробничих і інноваційних ігор, відеотренінгів, учасники навчання з підвищення кваліфікації набувають унікальних знань, практичних навичок, переймають кращий досвід своїх колег.
 

Бази практики:

Особливу значущість у навчальному процесі мають виїзні заняття на базах практики, яких Інститут має більше 120. Серед них:
Національний заслужений академічний ансамбль танцю ім. П.Вірського http://virsky.com.ua/uk/
Національний академічний народний хор ім.Г.Верьовки http://veryovka.com/golovna/
Національний академічний оркестр народних інструментів України http://noni.org.ua/
Національна музична академія ім. П.І. Чайковського http://operna-nmau.kiev.ua/
Київське вище музичне училище ім. Р. Глієра http://glierinstitute.org/
Національний музей історії України http://www.nmiu.com.ua/
Національна парламентська бібліотека України http://nplu.org/
Французький культурний центр http://www.ifu.com.ua/
Американській Дім Посольства США в Україні http://ukrainian.ukraine.usembassy.gov/uk/amhouse.html
Гете-Інститут у Києві http://www.goethe.de/ins/ua/kie/ukindex.htm інші.
Розвиваючи напрями міжнародної співпраці, Інститут активно впроваджує нові форми навчання, серед яких – міжнародні науково-освітні професійні програми, що передбачають виїзд на навчання до знаних у світі культурних і мистецьких закладів різних країн, а також запрошення закордонних тренерів для проведення спеціальних семінарів зі слухачами Інституту.
Інститут постійно перебуває в процесі вдосконалення своєї роботи, прагне залишатися на вістрі вітчизняної культури й освіти, започатковує сучасні форми організації навчального процесу.
 
 
 
Публікації:
 
 
Ми завжди відкриті до співпраці!
Ми надійні партнери та щирі друзі!
Ми завжди допоможемо вирішити ваші проблеми!
Національна академія
керівних кадрів культури
і мистецтв
Адреса: вул. Лаврська, 9, корп. 15,
м.Київ, 01015, Україна
Ви можете отримати інформацію щодо вступу в Академію за тел. (044) 288-80-81
Понеділок-п'ятниця 09:00-18:00
Корисна iнформацiя
Інститут практичної культурології та арт-менеджменту:
(044) 280-94-12
Інститут сучасного мистецтва:
(044) 280-91-84
Інститут публічного управління та кадрової політики:
(044) 280-34-04
Інститут дизайну та реклами:
(044) 280-27-02
Приймальна ректора:
(044) 280-22-82
Приймальна комісія:
(044) 288-80-81
Факс: (044) 280-92-09
Канцелярія:
(044) 280-92-09
ми в соцiальних мережах: