Національна академія
керівних кадрів культури
і мистецтв
(044) 288-80-81
понеділок-неділя 09:00-18:00

кафедра арт-менеджменту та івент-технологій

КАФЕДРА АРТ-МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ІВЕНТ-ТЕХНОЛОГІЙ є провідною кафедрою Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, що готує фахівців освітніх рівнів та ступенів «бакалавр», «магістр» з:

галузі знань 02 «Культура і мистецтво»

спеціальність  028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»

Кар’єрні перспективи: бізнес-структури, міжнародні культурні центри, соціокультурні інститути (державної, приватної, комунальної форм власності), органи виконавчої влади у сфері культури, туристичні центри, готельно-ресторанні комплекси, інститути громадянського суспільства, які здійснюють діяльність у сфері культури і мистецтва (фонди, асоціації, творчі спілки тощо).

Ми в соціальних мережах:  

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 

 

 

При кафедрі для абітурієнтів започаткована Бізнес-школа з креативних індустрій.

        business   

Бізнес-школа пропонує навчальну програму, яка спрямована на формування теоретичних знань і практичних навичок з сучасного бізнес-планування, основ креативної економіки та творчого підходу до визначення бізнес-ідей.

Кафедра арт-менеджменту та івент-технологій оголошує набір слухачів до Бізнес-школи креативних індустрій.

Бізнес-школа пропонує навчальну програму, яка спрямована на формування теоретичних знань і практичних навичок з сучасного бізнес-планування, основ креативної економіки та творчого підходу до визначення бізнес-ідей.

Навчальну програму забезпечують провідні професори кафедри.

По закінченню школи її випускники отримують сертифікат визначеного зразка.

Бажаєте стати учасником Бізнес-школи – тоді крокуйте з нами:

• приєднайтеся до групи «Бізнес-школа креативних індустрій НАКККіМ» в соцмережах facebook, vk

• надішліть повідомлення (ПІБ, школа (коледж,училище), контактний телефон, e-mail.        

Заявки приймаються до 15 грудня (кожного року), Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


ОСВІТНІ РІВНІ, СТУПЕНІ ТА ПРОГРАМИ

БАКАЛАВР  (І курс – денна, заочна форми навчання)

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 02 «КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО»

Спеціальність  028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»

Освітні програми: «Індустрія туристичного бізнесу (діловий, конгресний, галузевий)»;

                                   «Менеджмент індустрії дозвілля (готельний, туристичний, рекреаційний )»

Конкурсні ЗНО: українська мова та література,  історія України, іноземна мова або географія

МАГІСТР

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 02 «КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО»

Спеціальність  028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»

Освітня програма «Менеджмент крос-культурної комунікації»

І курс магістратури – денна, заочна форми навчання (1,5 роки)

(тестування з іноземної мови та з фаху)

    До вступу допускаються абітурієнти, які закінчили освітні рівні «бакалавр», «спеціаліст».

Запропоновані освітні програми орієнтовані на реальні потреби сучасного бізнесу. Вирішення багатьох навчально-практичних завдань проходить в реалізації інноваційних проектів. Студенти беруть активну участь в наукових гуртках, олімпіадах, бізнес-проектах, наукових конференціях, на яких демонструють високий рівень знань і вмінь.

За ініціативи студентів при кафедрі створено товариство молодих вчених та креативний бізнес-центр, що сприяє розвитку їх самостійного мислення, навчає приймати управлінські рішення, дозволяє відчути безпосередній зв'язок з працедавцем.

Освітні програми забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький склад.


Матеріали вибіркових дисциплін, передбачених навчальними планами на 2016-2017 н.р.

(натисніть на назву дисципліни, щоб завантажити анотацію)


наукова робота

Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «НАЦІОНАЛЬНИЙ КУЛЬТУРНИЙ ПРОДУКТ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА»


Науково-педагогічний склад:

Копієвська Ольга Рафаілівна

Копієвська Ольга Рафаілівна

кандидат педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України,
голова науково-методичної підкомісії з спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

детальніше

Професійна діяльність:

Автор понад 85 наукових статей, навчальних посібників, монографій.

Коло наукових інтересів: менеджмент соціокультурної сфери, трансформаційні процеси, креативний, інноваційний менеджмент в культурі, культурна функція держави, культурні права і свободи людини, політика держави в сфері культури, бізнес-проекти в культурі, паркова індустрія.

Викладання:

 • «Трансформаційні процеси в культурі»;
 • «Менеджмент креативної індустрії та інноваційної діяльності »;
 • «Бізнес проекти в сфері культури»;
 • «Паркова індустрія».

О.Р.Копієвська приймає активну участь у міжнародних проектах, є організатором міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, семінарів та тренінгів.

О.Р.Копієвська входила до робочих груп із розробки законопроектів та державних програм України («Концепція залучення інвестицій у паркове господарство м. Києва», проекти Законів України «Про державний гімн України», «Про державний прапор України», «Про державний герб України»).

Під керівництвом О.Р. Копієвської захищено п’ять кандидатських дисертації.

Професійна діяльність:

Монографії:

«Україна і глобалізований світ: соціокультурний вимір» (2007 р. ), «Правові засади формування та розвитку гендерного середовища в Україні» (2010 р.), «Культурна функція держави в контексті національного державотворення» (2010 р.) «Трансформаційні процеси в культурі сучасної України» (2014 р.).

Публікації та дослідження:

 1. Культурна спадщина в контексті історичної культурології. Збірник наукових праць «Питання культурології». Вип. 25. –К.: 2009, С.66 -72;
 2. Культурна функція держави як предмет наукового аналізу. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Наук. Журнал. – К.: Міленіум, 2010. - № 1. –С. 122 -125;
 3. Право як культурно-історичний феномен. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Науковий журнал. – К.: Міленіум, 2010. - № 4. С.143-147;
 4. Культурно-мистецька освіта в умовах поствестфальського світу. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Науковий журнал. – К.: Міленіум, 2011. - № 1, С.153 -158;
 5. Концептуалізації ментальності в культурі. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Науковий журнал. – К.: Міленіум, 2012. - № 1,С.182-186;
 6. Концепт традицій і інновацій в культурно-мистецькій освіті. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Науковий журнал. – К.: Міленіум, 2012. - № 2, С.173-177;
 7. Культура і людина:проблеми свободи в сучасному світі. Культурологічна думка: Щорічник наук. праць. — К.: Інститут культурології Національної академії мистецтв України, 2013. — N
 8. Роль социокультурных институтов в реализаии культурних прав и свобод человека (на примере Украины). Ежемесячный научный журнал «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук « № 12 (59) декабрь 2013 г. Часть ІІ. С.435-439;
 9. Моделі соціокультурних трансформацій. Таврійский «Культура народов Причерноморья». Научный журнал. № 265, грудень 2013. - С.151 -155;
 10. До питання про рефлексивну природу культурного пізнання. Українська культура :минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук.праць : наук. зап. Рівненськогодержавного гуманітарного університету. Вип.19. У 2 т. / за ред. проф. В. Г.Виткалова. – Рівне : РДГУ, 2013. – Т. 2. – С. 133-138;
 11. Формы бытия культурного ландшафта. Весник Санкт-Петербуржского государсвенного университета культуры и исскуств, № 1(18), март, 2014. – С.18-22;
 12. Стекхолдери в культурному житті України. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Науковий журнал. – К.: Міленіум, 2014. - № 1, С.39-44;
 13. Культурні традиціі у формуванні національної ідентичності. Актуальні проблеми історіі, теоріі та практики художньої культури: [зб.наук.праць; вип.ХХХІІ]. – К.: Міленіум, 2014. – С.194-201;
 14. Громадянське суспільство у світлі культурної розбудови України. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. – К.: Міленіум, 2014. - № 2.- С.51-56;
 15. Культурна складова національного інтересу. Культура і Сучасність: Альманах.- К.: Міленіум, 2014. - № 1. – С.30-36.
 16. Роль еліт у формуванні культурної ідентичності. Культура і Сучасність: Альманах. - К.: Міленіум, 2015. - № 1. – С.15-21.
 17. Культурна матриця в контексті сучасного культуро творення. Міжнародний вісник: культурологія, філологія, музикознавство. – К.: Міленіум, 2015. – Вип.1(4). – С.77-82.
 18. Культурний капітал як компонента сучасної держави. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. – К.: Міленіум, 2016. - № 1. – С.17 -21.
Васильченко Людмила Леонідівна

Васильченко Людмила Леонідівна

Старший викладач

Досвід роботи:

 • Почала працювати в НАКККіМ у 2002 році.

Викладання:

 • івент-менеджмент;
 • соціальна робота в СКС;
 • індустрія розваг;
 • виробнича практика.

Професійні інтереси:

 • менеджмент соціокультурної сфери;
 • паркова індустрія;
 • креативний;
 • інноваційний менеджмент в культурі;
 • соціальна робота СКС.

Наукові статті, тези, роботи:

 1. Енциклопедія історії України: Т. 1 – 3 : / редкол.: В.А.Смолій (голова) та ін.. НАН України. Інститут історії України; (редактор-бібліограф Л.Л.Васильченко). – К. : Наукова думка, 2003–2005.
 2. Васильченко Л.Л. Фонди бібліотеки ДАКККіМ у процесі здійснення мистецької освіти / Л. Л. Васильченко // Навчальні заклади культури і мистецтв України : особливості входження в Болонський процес : матеріали наук.-практ. конференції. – К. : ДАКККіМ, 2007. – С. 96–100.
 3. Васильченко Л.Л. Креативність як сучасна форма паркової культири / Л.Л. Васильченко // Українська культура : перспективи євроінтеграції. Інноваційні процеси в сучасній культурі : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практич. конф., м. Київ, 7–8 квітня 2016 р. – К. : КНУКіМ, 2016. – Ч.ІІ. – С. 25.–27.
 4. Васильченко Л.Л. Культуротворчий потенціал паркової історико-культурної спадщини / Л. Л. Васильченко // Креативні індустрії в сучасному культурному просторі : зб. матеріалів міжнар. наук.-практич. конф., м. Київ, 26 травня 2016 р.. – К. : НАКККіМ, 2016. – С. 29–30.
 5. Інформаційна культура менеджера соціокультурної діяльності : робоча програма для студентів спеціальності 6.020100 «Менеджмент соціокультурної діяльності» кваліфікація «Менеджер зовнішньо культурної діяльності» / уклад. Л.Л.Васильченко. – К. : НАКККіМ, 2011. – 24 с.
 6. Світова культура : робоча програма для студентів спеціальності 6.020100 «Менеджмент соціокультурної діяльності» / уклад. Л.Л.Васильченко. – К. : НАКККіМ, 2013. – 52 с.

КАФЕДРА АРТ-МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ІВЕНТ ТЕХНОЛОГІЙ - Зеленська

ЗЕЛЕНСЬКА ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА

Кандидат історичних наук,

заступник завідувача кафедрою,

професор

детальніше

Освіта: Київський державний інститут культури ім. О.Є. Корнійчука 1987 р., спеціальність    «Культурно-освітня робота», кваліфікація «Керівник академічного хорового колективу ”.

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2011 р., спеціальність «Менеджмент і адміністрування», кваліфікація «Спеціаліст з менеджменту організацій і адміністрування».

Аспірантура КНУКіМ (2000-2002 рр.).

Докторантура КНУКіМ, (2003-2006 рр.).

Наукові ступені та звання: кандидат історичних наук (спеціальність 07.00.08«Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія», 2003 р.), доцент (2005 р.).

Тема кандидатської дисертації: “Музично-видавнича діяльність на Наддніпрянській Україні другої половини ХІХ – початку ХХ століття” (науковий керівник к.п.н., проф. Медведєва В.М.).

Професійна діяльність:

З 2000 р. – викладач кафедри книгознавства та видавничої діяльності КНУКіМ.

З 2006 р. – доцент кафедри документальних комунікацій Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

З 2008 р. – професор кафедри інформаційного та виставкового бізнесу НАКККіМ, заступник завідувача кафедри.

З 2012 р. – професор кафедри культурології та інноваційних культурно-мистецьких проектів НАКККіМ, заступник завідувача кафедри.

За час викладацької діяльності здійснювала викладання широкого кола навчальних дисциплін. Студентам кафедри культурології та інноваційних культурно-мистецьких проектів викладає:

 • «Івент-менеджмент»;
 • «Організація діяльності закладів культури»;
 • «Фестивальна діяльність»;
 • «Корпоративна культура».

Коло наукових інтересів: історія видавничої справи і преси, виставкова діяльність, івент-менеджмент.

Загальна кількість наукових публікацій та навчально-методичних розробок – 54.

Публікація наукових статей:

 • Характеристика ното-музичних видань Наддніпрянщини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / Л. Зеленська // Українська культура: минуле, сучасність, шляхи розвитку: наук. зап. Рівнен. держ. гуманітарного ун-ту. Т.8. – Рівне, 2003. – С. 56-64.
 • Музично-видавнича справа в Харкові другої половии ХІХ – початку ХХ ст. / Л.М. Зеленська // Вісн. Кн. палати України. – 2003. – № 8. – С. 35-38.
 • До історії становлення та розвитку музичної періодики Одеси (ХІХ – початок ХХ століття) / / Л.М. Зеленська // Вісн. Кн. палати України. – 2005. – № 7. – С. 36-38.
 • Проблематика публікацій часопису “Музика мас” (1926-1931) / Л.М. Зеленська // Вісн. Кн. палати України. – 2005. – № 7. – С. 41-44.
 • Музична преса в національно-культурному житті України кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. / Л.М. Зеленська // Питання культурології: зб. наук. ст. / КНУКіМ. – К., 2005. – Вип. 21. - С. 56-65.
 • Музична тематика на сторінках часопису “Культура і побут” (1926 – 1927 рр.)/ Л.М. Зеленська // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформологія: Наук. зб. ДАКККіМ. – К., 2006. - № 1.– С.44-48.
 • Термінологія виставкової діяльності: проблеми опанування майбутніми фахівцями галузі / Л.М. Зеленська, В.Є. Овчарек // Інформаційна та виставкова діяльність в економічному та соціокультурному просторі України: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. викладачів, аспірантів та студ. м. Київ, 24-26 трав. 2011 р. / за заг. ред. Г.В.Власової; укл. Л.С. Прокопенко. – К.: НАКККіМ,
 • Інформаційна та виставкова діяльність: словник базових термінів / уклад.: Г.В. Власова, В.В. Загуменна, Л.М. Зеленська, О.Р. Копієвська, Л.С. Прокопенко, Л.І. Титова, М.Н. Цивін, О.В. Шмегера, Л.С. Нікітіна. – К.: НАКККіМ, 2011. – 72 с.
 • Вступ до фаху: навч.-практ. комплекс для студ. спец.
 • Музична періодика України: сучасні тенденції та типологічні особливості (1991 – 2014 рр.) / Л.М. Зеленська // Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів : матер. Міжнарод.наук.-практ.конф., 13 листопада 2014 р. / МОН України, Київ. ун-т ім.. Б. Грінченка; за аг.ред. Огнев’юка В.О.; [редкол.: Огнев’юк В.О., Хорунжа Л.Л., Бондарева О.Є. та ін.]. – К.: , Київ. ун-т ім.. Б. Грінченка, 2014. – С.237-246.

Публікації за матеріалами конференцій:

Формування українського ринку музичних періодичних видань (1991 – 2007 рр.) / Л.М. Зеленська // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформ. діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф.- К., 2008. – С.222-224.

Міжнародна співпраця в галузі виставкової діяльності / Л.М. Зеленська // Економіко-соціальні проблеми виставкової діяльності: матеріали круглого столу / за ред. проф. Г.В. Власової, проф. С.О. Гуткевич. – К.: ДАКККіМ. 2009.

Виставкова діяльність в книгоовидавничій галузі: сучасний стан, функції та завдання /Л.М. Зеленська // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформ. діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф.- К., 20-22 травня 2009. – С.

Івент-менеджер: фахові вимоги та зміст професійної підготовки / Л.М. Зеленська // Індустрія дозвілля в сучасному світі: теорія, історія, практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (22-23 травня 2013 р.) / НАКККіМ; відп. за вип. О.Р. Копієвська. – К.: НАКККіМ, 2013. – С.35-36.

 • Основні завдання та змістовні компоненти навчального курсу «Івент-менеджмент» / Л.М.
  • Зеленська // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку: матеріали міжнародної наукової конференції (22-23 листопада 2012 р.) / Харк. держ. акад. культури; відп. за вип. Н.М. Кушнаренко. – Х.: ХДАК, 2012. – С.35-36.
  • Еvent-маркетинг: сутність і завдання / Л.М. Зеленська // Теоретичні, організаційні та технологічні засади управління в умовах трансформаційних процесів : матеріали між вишівської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 грудня 2013 р. / за ред. В.П. Клочка. – К.: НАКККіМ, 2014. – С. 72-74.

Участь у науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах:

Навчально-методичні матеріали:

 • Педагогічна та переддипломна практика: методичні рекомендації для студентів спеціальності 8.050201 «Менеджмент організацій» спеціалізації «менеджер інформаційного та виставкового бізнесу, викладач фахових дисциплін» / уклад. Г.В. Власова, Л.М. Зеленська, О.Р. Копієвська, Л.С. Прокопенко. – К.: НАКККіМ, 2010. – 23 с
 • .Виставковий івент: робоча прогр. для студ. спец. 6.050201 «Менеджер інформаційного та виставкового бізнесу» / уклад.: Л.М. Зеленська, В.Є. Овчарек. – К.: НАКККіМ, 2011. – 26 с.
  • Організація роботи аукціонів: робоча прогр. для студ. спец. 8.050201 «Менеджер інформаційного та виставкового бізнесу» / уклад.: Л.М. Зеленська. – К.: НАКККіМ, 2011. – 24 с.
  • Програма комплексного державного іспиту з менеджменту для студентів спеціальності 6.030601 «менеджмент організацій» за кваліфікацією «менеджер інформаційного та виставкового бізнесу» (освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр) / уклад.: Г.В. Власова, В.П. Клочко, Л.М. Зеленська, О.М. Коваленко, А.М. Мартинюк. – К.: НАКККіМ, 2012. – 20 с.
  • Програма комплексного державного іспиту з фаху для студентів спеціальності 7.03060101 «менеджмент організацій» за кваліфікацією «менеджер інформаційного та виставкового бізнесу» (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст») / уклад.: Г.В. Власова, Л.М. Зеленська, О.Р. Копієвська, О.М. Коваленко, О.В. Шмегера. – К.: НАКККіМ, 2012. – 20 с.
  • Івент-менеджмент: робоча програма для студентів спеціальності 6.020106 «Менеджмент соціокультурної діяльності» спеціалізації «менеджер індустрії дозвілля» / уклад. Зеленська Л.М. – К.: НАКККіМ, 2013. – 64 с.
  • Фестивальна діяльність робоча програма для студентів спеціальності 6.020106 «Менеджмент соціокультурної діяльності» спеціалізації «менеджер індустрії дозвілля» / уклад. Зеленська Л.М. – К.: НАКККіМ, 2013. – 24 с.
  • Комплексний державний іспит з менеджменту соціокультурної діяльності (Теорія та історія дозвілля, менеджмент соціокультурної діяльності, івент-менеджмент, законодавство та управління у сфері культури і мистецтв програма) : програма для студентів спеціальності 6.020106 «Менеджмент соціокультурної діяльності» спеціалізації «менеджер індустрії дозвілля» / уклад. О.Р. Копієвська, В.К. Скнар, Л.М. Зеленська, Л.С. Прокопенко. – К.: НАКККіМ, 2013. – 40 с.
  • Комплексний державний іспит з фаху (організація діяльності закладів культури, індустрія розваг, фестивальна діяльність) : програма для студентів спеціальності 6.020106 «Менеджмент соціокультурної діяльності» спеціалізації «менеджер індустрії дозвілля» / уклад. О.Р. Копієвська, Л.М. Зеленська, Л.С. Прокопенко. – К.: НАКККіМ, 2013. – 32 с.
  • Державний комплексний екзамен з фаху (Менеджмент виставкової діяльності, Маркетинг виставкової діяльності, Інформаційний консалтинг, Інформаційний менеджмент, Виставковий івент, Теорія і практика виставкової діяльності) : програма для студентів спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» спеціалізації «менеджер інформаційного та виставкового бізнесу» / уклад. Л.О. Плахотніковаа, Л.М. Зеленська, Л.С. Прокопенко, Б.В. Дідковська, О.В. Шмегера. – К.: НАКККіМ, 2013. – 28 с.
  • Державний комплексний екзамен з фаху Публічне адміністрування, Ділове адміністрування, Фінансовий менеджмент, Інформаційні системи і технології в управлінні організацією) : програма для студентів спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» спеціалізації «менеджер інформаційного та виставкового бізнесу» / уклад. Л.О. Плахотніковаа, Л.М. Зеленська, Л.С. Прокопенко, Б.В. Дідковська, О.В. Шмегера. – К.: НАКККіМ, 2013. – 39 с.
  • Державний комплексний екзамен з фаху (Виставкова діяльність, Інформаційний бізнес, Інформаційні системи і технології, Теорія і практика рекламної діяльності) : програма для студентів спеціальності 6.030601 «Менеджмент організацій і адміністрування» спеціалізації «менеджер інформаційного та виставкового бізнесу» / уклад. Л.О. Плахотніковаа, Л.М. Зеленська, Л.С. Прокопенко, Б.В. Дідковська, О.В. Шмегера. – К.: НАКККіМ, 2013. – 40 с.
  • Організація діяльності закладів культури: робоча програма для студентів спеціальності 6.020106 «Менеджмент соціокультурної діяльності» спеціалізації «Менеджер індустрії дозвілля» / укл. Л.М. Зеленська, А.О. Романова. – К.: НАКККіМ, 2013. – 43 с.
  • Корпоративна культура: робоча програма для студентів спеціальності 6.020106 «Менеджментсоціокультурної діяльності» спеціалізації «Менеджер індустрії дозвілля» / укл. Л.М. Зеленська, А.О. Романова. – К.: НАКККіМ, 2014. – 51 с.

 

КАФЕДРА АРТ-МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ІВЕНТ ТЕХНОЛОГІЙ - Ашаренкова

АШАРЕНКОВА НАТАЛІЯ ГЕОРГІЇВНА

Заслужений працівник освіти України,

кандидат педагогічних наук,

доцент

професор кафедри

детальніше

Професійна діяльність:

понад 80 наукових праць

   Коло наукових інтересів: соціально – культурні інститути в сучасних умовах, теорія соціально - культурної діяльності, фінансове і законодавче забезпечення галузі культури, розвиток термінології менеджменту, педагогіка вищої школи, анімаційна діяльність у сфері культури.

Здійснює викладання навчальних дисциплін:

    Теорія та практика соціокультурної діяльності;
    Соціально культурна анімація;
    Культуротворчі процеси в Україні;
    Термінологічна культура менеджера соціокультурної діяльності;
    Методика викладання фахових дисциплін.

Основні публікації:

Наукові статті:

    До питання про синонімічність термінів „публічна бібліотека” і «масова бібліотека» // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: зб. матеріалів УШ міжнар. наук. - практ. конф., Київ, 17-19 травня 2011 р. – К.: НАКККіМ, 2011. – С.67-69.
    Тенденції у фінансуванні публічних бібліотек України( кінець XX – поч. XXIст.) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2011. - № 4. – С. 23-29.
    Комплектування фондів публічних бібліотек України в нових економічних умовах (90 – і рр. XX ст. – поч.. XXI ст.) // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформологія. – 2012. – № 2. – С. 47-57.
    До питання про законодавче забезпечення бібліотечної діяльності в Україні // Діалог культур у просторі полікультурного світу: зб матеріалів наук.- практ. конф., Київ, 9-10 листопада 2012 р. – К.: НАКККіМ, 2012. – С. 58-60.
    Проблеми фінансування культури в Україні у контексті теорії культурного розвитку // Культурна політика у контексті полікультурного світу: зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практ. конф. Київ, 29-30 вересня 2011 р.: у 2 ч. / НАКККіМ, Національна історична бібліотека, УЦКД. – К.: НАКККіМ, 2012. – Ч. 2. – С. 101-104.
    Термінологічна культура як складова професійної компетентності менеджера // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2013. – № 3. – С. 32-36.

 

КАФЕДРА АРТ-МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ІВЕНТ ТЕХНОЛОГІЙ - Тимошенко

ТИМОШЕНКО МАКСИМ ОЛЕГОВИЧ

Заслужений діяч мистецтв України,

кандидат культурології,

доктор філософії,

доцент,

професор кафедри,

Академік УТА, УАН

детальніше

 

Професійна діяльність:

     Президент Міжнародної суспільно-патріотичної фундації «Дні України»; президент екологічної національної організації «Зелений Хрест» («GreenCross» Ukraine) в Україні.

Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (Указ Президента України від 20.01.2006, №40/2006 «Про відзначення державними нагородами»);
— в 2005 під час спільної конференції Всесвітньої федерації миру і Української ради миру удостоєний звання «Посол миру»;

     Автор понад 20 наукових статей, енциклопедій, монографій (спіавторство)

     Коло наукових інтересів: міжнародні гуманітарні стратегії в сучасній Україні, зовнішньо культурна політика держави, міжнародні культурно-мистецькі проекти.

     Здійснює викладання навчальних дисциплін: «Міжнародні відносини в сфері культури», «Сталий розвиток суспільства», «Міжнародні культурні проекти».М. О. Тимошенко є організатором і учасником міжнародних культурно-мистецьких проектів, науково-практичних та теоретичних конференцій.

Основні публікації:

КАФЕДРА АРТ-МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ІВЕНТ ТЕХНОЛОГІЙ - Монько

МОНЬКО ТЕТЯНА САВІВНА

Кандидат педагогічних наук,

доцент

професор кафедри

детальніше

Професійна діяльність:

1972- 1979р.р. – працювала в Державній науковій медичній бібліотеці України.

1979- 2009 р.р. – викладала у Київському національному університеті культури і мистецтв           ( викладач, ст.викладач,доцент, професор, заст.директора інституту культури КНУКіМ).

З 2009р. – професор кафедри менеджменту соціокультурної діяльності та зовнішньокультурних зв’язків НАКККіМ.

Коло наукових інтересів:культурна політика, комунікативні процеси в сфері культури, менеджмент СКД, проблеми розвитку та перспективи реформування освітньої системи, формування мотивації успішності,інновацйні технології у професійному навчанні, модернізація системи підвищення кваліфікації.

Здійснює викладання навчальних дисциплін:

 • «Міжнародне співробітництво в галузі»,
 • «Дипломатичний протокол»,
 • «Діяльність дипломатичної служби»,
 • «Кінотеатральний менеджмент»,
 • «PR і іміджелогія в ЗКД»,
 • «Диференційована педагогіка і психологія дозвілля»,
 • «Фондознавство»,
 • «Консервація та реставрація документів».

Т.С.Монько є автором понад 80 наукових, навчально – методичних і професійних публікацій, є співавтором двох проектів Стандарту вищої освіти освітньо – кваліфікаційного рівня бакалавр за спеціальністю 6.020.100 “Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія”.

Т.С.Монько є учасником та керівником секцій міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій. 

Т.С.Монько була членом експертної комісії МОН України з питань ліцензування і акредитації училищ культури по спеціальності “Бібліотечна справа; входила до експертних групах з оцінювання проектів в межах програми “Бібліоміст” Ради міжнародних наукових досліджеь та обмінів (IREX) та програм Міжнародного фонду “Відродження” з питань інтелектуальної свободи та доступу до інформації, менеджменту, адвокаційної, проектної, маркетингової діяльності закладів культури.

Т.С.Монько член УБА, приймає участь в засіданнях секцій і круглих столів з бібліотечно – інформаційної проблематики.

Під керівництвом Т.С.Монько захищено дві кандидатських дисертації. 

Основні публікації:

 • Інформаційне середовище бібліотеки в системі безперервної освіти особистості// Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність:зб.матеріалів IV Міжнародної наук.-практ.конф., м.Київ, 21-23 трав. 2007р.-К.: ДАКККіМ, 2007.-C. 259-261.
 • Безперервна освіта як основа професійного розвитку бібліотечних кадрів //Розвиток бібліотечної науки, освіти, професії в умовах інформатизації суспільства:зб.матеріалів Міжнародної наук.-практ. конф., м.Київ, 16-17 трав.2007р.-К.:КНУКіМ, 2007.-С.109-112.
 • Професійний розвиток бібліотечних кадрів в розбудові інформаційного суспільства країни // Медичні бібліотеки України на шляху до суспільства знань: зб.матеріалів наук.-практ.конф.,Львів, 15-17 трав.2007р.-К.:ДНМБ, 2007.-С.9-12.
 • Історія і теорія класифікації документів: робоча програма для студентів спеціальності 7.020100”Документознавство та інформаційна діяльність”/Т.С.Монько;КНУКіМ.-К.,2007.-30с.
 • Роль комунікації у формуванні іміджу бібліотеки //Документознавсто. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність:зб.матеріалів V Міжнародної наук.-практ.конф., м.Київ, 20-22трав. 2008р.-К.:ДАКККіМ,2008.-С.17-20.
 • Безперервна бібліотечна освіта: напрями модернізації//Культура в сучасному українському суспільстві:стан та проблеми:зб.матеріалів Всеукраїнської наук.-практ.конф., м.Київ, 6-7 черв.2008р.-К.:КНУКіМ,2008.-С.155-157.  
 • Професійна підготовка бібліотечних кадрів в системі культурологічної освіти //Фундаментальні та прикладні дослідження культурології:зб.матеріалів Міжнародної наук.-практ.конф., м.Київ, 21-22 трав.2009р.-К.:КНУКіМ, 2009.-С.89-92.
 • Перше універсальне архівознавче видання//Студії з архівної справи та документознавства.-2009.-т.17.-С.166-168.
 • Використання комунікаційних технологій у бібліотечно-інформаційній діяльності в Україні//Інформаційна та виставкова діяльність в економічному та соціокультурному просторі України:зб.матеріалів Всеукраїнської наук.-практ.конф., м.Київ, 24-26трав.2011р.-К.:НАКККіМ, 2011.- С.76-78.
 • Інноваційні форми підвищення кваліфікації продюсера в культурно-мистецькому просторі України//Діяльність продюсера в культурно-мистецькому   просторі   XXIст.:традиції, концепції, перспективи:зб. матеріалів Міжнародної наук.-практ.конф., м.Київ, 15-16груд.2011р.-К.:НАКККіМ, 2011.- C.117 -120.
 • Інноваційні технології в професійному навчанні бібліотекарів//Трансформація освіти і культура:традиції та сучасність:зб.матеріалів Міжнародної наук.-творч.конф., м.Київ, 2-3 трав.2012р.-К.:НАКККіМ,2012.-С.173-176.
 • Модернізація системи підвищення кваліфікації працівників культури // Діалог культур у просторі полікультурного світу:зб.матеріалів Всеукраїнської наук.-теорет.конф., м.Київ, 9-10 листоп.2012р. – К.:НАКККіМ, 2012. - С.171-173.
 • Особливості прояву мотивації в сфері продюсерської діяльності //Діяльність продюсера в культурно – мистецькому просторі XXI століття: традиції, концепції, перспективи:зб.матеріалів Міжнародної наук.-практ.конф., м.Київ, 20-21груд.2012р. – К.:НАКККіМ, 2012.
 • Впровадження інноваційних процесів в систему менеджменту якості освіти // Сучасні соціокультурні та політичні процеси в Україні:зб.матеріалів Всеукраїнської наук.-теорет.конф., м.Київ, 11 квітн.2013р.-К.:НАКККіМ, 2013. – С.34-37.
 • Здібності менеджера як фактор впливу на культуру організації//Трансформаційні процеси в освіті і культурі:зб.матеріалів Другої Міжнародної наук.-творч.конф., м.Київ, 24-25 квітн.2013р.- К.:НАКККіМ, 2013. – С.216-219.
 • Використання активних методів навчання в процесі професійної підготовки менеджерів соціокультурної діяльності//Індустрія дозвілля в сучасному світі:теорія, історія, практика:зб.матеріалів Міжнародної наук.-практ.конф., м.Київ, 22-23 трав.2013р.- К.:НАКККіМ, 2013. – С.174-177.
 • Формування мотивації успішності у менеджерів соціокультурної діяльності // Діяльність продюсера в культурно – мистецькому просторі XXI століття: дискурси і дискусії: зб.матеріалів Міжнародної наук. – практ., м.Київ 5-9 груд.2013р.
 • Дипломатичний протокол: робоча програма навчальної дисципліни напрям підготовки 6.020106”Менеджмент соціокультурної діяльності”, спеціальність 6.020106 ”Менеджмент соціокультурної діяльності”, спеціалізація “Менеджер зовнішньокультурних зв’язків”/Т.С.Монько. – К.: НАКККіМ, 2014. - 42с.
 • Комплексний кваліфікаційний державний екзамен(“Зовнішньо – культурна діяльність”, “ Теорія і практика соціально – культурної діяльності”, ”Дипломатичний протокол”): програма для студентів спеціальності 6.020106 “Менеджмент соціокультурної діяльності”, кваліфікації “Бакалавр з менеджменту зовнішньокультурної діяльності” /уклад.: В.Б.Врублевська, Н.Г.Ашаренкова, Т.С.Монько. –К.: НАКККіМ, 2014 – 36с.
 • Диференційована педагогіка і психологія дозвілля: робоча програма навчальної дисципліни напрям підготовки 6.020106 “Менеджмент соціокультурної діяльності”, спеціальність 6.020106 “Менеджмент соціокультурної діяльності”, спеціалізація “Менеджер індустрії дозвілля” / Т.С.Монько. – К.: НАКККіМ, 2014. – 42с.
 • Фондознавство: робоча програма навчальної дисципліни напрям підготовки “Менеджмент бібліотечно – інформаційної діяльності”, спеціальність 7.02010201 “Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія”, спеціалізація “Менеджер бібліотечно – інформаційної діяльності”/ Т.С.Монько. –К.: НАКККіМ, 2014. – 38с.
 • Бібліотечні інновації в організації обслуговування читачів// Культурно – мистецька освіта як складова художнього простору XXI століття: дослідницькі практики : зб.матеріалів Третьої Міжнародної наук. – творч.конф.,м.Київ, 29-30 квітн.2014р. –К.: НАКККіМ, 2014. – С.176-179.
 • Реформування освітньої системи України: проблеми і перспективи//Інноваційна діяльність – стратегічний напрям розвитку бібліотек вищих навчальних закладів:зб.матеріалів Всеукраїнської науково- практ. конф.,м.Київ, 28 трав. 2014р.-К.: КНУКіМ,2014.

Тема для підвищення кваліфікації:

«Психолого – педагогічна діагностика в контексті розробки і реалізації поліфункціональних соціально – культурних програм».

 

КАФЕДРА АРТ-МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ІВЕНТ ТЕХНОЛОГІЙ - Головач

ГОЛОВАЧ НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

Кандидат філософських наук,

доцент кафедри

детальніше

Професійна діяльність:

Автор понад 10 наукових статей

Коло наукових інтересів: культурна соціалізація, соціалізація особистості, ціннісні орієнтації особистості, проектування в соціокультурному середовищі, культурні практики.

Здійснює викладання навчальних дисциплін:

 • «Риторика»;
 • «Соціальна робота в СЕС»;
 • «Проектування в СКС»;
 • «Технології СКД»;
 • «Організація шоу-бізнесу»;
 • «Сучасні культурні практики»;
 • «Менеджмент ділового спілкування».

Основні публікації:

Наукові статті:

 • Історичний шлях трансформаційних процесів релігійної свідомості // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб. наук. праць. Вип. ХХ. - К.: Міленіум, 2008. – С. 226-231.
 • Особливості трансформації релігійної свідомості в сучасному українському суспільстві // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : Наук. журнал. – К. Міленіум, 2018. - № 2. – С. 45-49.
 • Ціннісні орієнтації сучасної людини: сутність, трансформація // Культура і сучасність: альманах. – К.: Міленіум, 2009.– № 2. – С. 15-20.
 • Вплив освіти на динаміку релігійної свідомості сучасної людини // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб. наук. праць. – К.: Міленіум, 2009. – Вип. ХХІІІ. – С. 61 – 69.
 • Трансформація релігійної свідомості в умовах сучасних соціально-економічних процесів українського суспільства // Релігія та Соціум: часопис. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – № 2(4). – С. 214-218.
 • Взаємовідносини науки та релігії: теоретико-методологічний аналіз // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : Наук. журнал. – К. Міленіум, 2011. - № 3. – С. 35-39.
 • Сучасні тенденції взаємовпливу наукової та релігійної картини світу // Культура і сучасність : альманах.-К.: Міленіум, 2011. - № 2. – С. 38-43.
 • Особливості впливу глобальних систем комунікації на соціалізацію особистості // Культура і Сучасність: альманах. – К. : Міленіум, 2012. – № 2.- С.32-36.
 • Сутність та особливості культурної соціалізації // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: [зб. наук. праць; вип. ХХІХ]. – К.: Міленіум, 2012. – С.34-41.
 • Традиції і звичаї як фактор культурної соціалізації особистості // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: [зб. наук. праць; вип. ХХХІ]. – К.: Міленіум, 2013. – С.206-213.

 

КАФЕДРА АРТ-МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ІВЕНТ ТЕХНОЛОГІЙ - Шевченко

Шевченко Наталія Олександрівна

кандидат педагогічних наук
доцент

детальніше

Професійні інтереси:

 • туристична індустрія;
 • менеджмент туризму;
 • організація краєзнавчих подорожей;
 • екологічні проекти;
 • ландшафтний дизайн.

Викладання:

 • «Індустрія туризму»;
 • «Рекреалогія»;
 • організація конгресного і ділового туризму;
 • «Індустрія гостинності».

Навчальні посібники:

 • «Індустрія туризму:спелеологічний туризм» (одноосібний, 2016 р.).

Наукові статті:

 1. Перспективи розвитку спелеотуристичної діяльності в Україні Вісник КНУКіМ: Зб. наукових праць.- Вип. 26 / КНУКіМ. – К., 2010. – серія «Питання культурології». - С. 264 – 271.
 2. Специфіка організації спелеомаршрутів на території Кримського півострова Актуальні питання культурології в 2-х т.т., т.2. – Рівне : ДДТУ, 2010. – С. 250 – 259.
 3. Сучасні підходи до посилення спелеотуристичних функцій міст Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтва: Наук. журнал. 4 2010. – К.: Міленіум, 2010. – С. 171 – 175.
 4. Особливості використання печер як екскурсійних об’єктів в спелеотуристичних регіонах світу. Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтва: Наук. журнал. 1 2011. – К.: Міленіум, 2011. – С. 162 – 166.
 5. Напрями охорони і раціонального використання спелеотуристичних ресурсів. Наукові записки: [збірник наукових статей] Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ ім.. М.П. Драгоманова, 2011. – С. 243 – 249.
 6. Актуалізація архаїчних місячно – сонячних циклів в сучасному українському обрядовому календарі. Культура і Сучасність: Альманах. - К.: Міленіум, 2016. - № 2. (здано до друку примірно с.67-74).
 7. Використання народних обрядових свят в подієвому туризмі. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. – К.: Міленіум, 2016. - № 4. (здано до друку примірно с.80-86).

Філіна Тетяна Вікорівна

ФІЛІНА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА

Кандидат історичних наук,

доцент,

детальніше

Освіта:Київський державний інститут культури (1997 р.). Стажування у Братиславському університеті ім. Я. А. Коменського, кафедра етнології та культурної антропології (1999 – 2003). Стажування в Інституті міжнародних відносин Національного університету ім. Тараса Шевченка, кафедра країнознавства (2011 р.).

Науковий ступінь та звання: канд. істор. наук. Тема кандидатської дисертації: "Національно-культурний розвиток русинів-українців Східної Словаччини (друга половина ХVІІІ – перша половина ХХ ст.)".

Професійна діяльність:

2004 – 2012 рр. – старший викладач кафедри менеджменту соціокультурної діяльності та зовнішньокультурних зв’язків.

2012 р. – доцент НАКККіМ.

За час викладацької діяльності здійснювала викладання таких навчальних дисциплін.

 • «Країнознавство»,
 • «Культурологія»,
 • «Народне мистецтво світу»,
 • «Культура слов’янських народів».

Коло наукових інтересів:культурна політика держави, національні культури, національно-культурні рухи слов’янських народів.

                         Основні публікації:

 • Філіна Т. Вирішення мовного питання на Закарпатті та Східній Словаччині в період національно-культурного відродження слов’янських народів / Т. Філіна // До Дня слов’янської писемності і культури : тези Міжнар. наук. конф. ; 24–25 травня 2012 р. – К : НБУВ, 2012. – С. 30–31
 • Філіна Т. Еволюція основних національних питань русинів-українців / Т. Філіна // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – К. : Міленіум, 2009. – № 2. – С. 132–135
 • Філіна Т. Проблеми національної ідентифікації на Закарпатті та Пряшівщині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / Т.Філіна // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – К. : Міленіум, 2008. – № 2. – С. 106–109
 • Філіна Т. Висвітлення культурологічних проблем у працях українських і зарубіжних авторів / Т. Філіна // Культура і суспільство ХХІ століття: духовні, культурологічні, соціальні виміри : зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф., (Київ, 27–28 травня 2010 р.). – К. : НАКККіМ, 2010. – С. 91–93
 • Filina T. Vplуv národného obrodenia na Slovensku, v Haliči a na Ukrajine na obrodenské procesy na Zakarpatsku a Výcodnom Slovensku / T.Filina // Культура народов Причерноморья. – Симферополь, 2004. – № 51. – С. 85–88
 • Філіна Т. До питання генезису українського народу / Т.Філіна // Українська освіта у світовому часопросторі : матеріали ІІІ Міжнародного конгресу (м. Київ, 21–22 жовтня 2009 р.). – К. : Українське агентство інформації та друку (Рада), 2009. – Книга І. – С. 351–355
 • Філіна Т. Історичні передумови виникнення греко-католицької церкви на території закарпатського регіону та причини її знищення / Т. Філіна // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. – Київ : Міленіум, 2005. – № 14. – С. 121–127
 • Філіна Т. Культурно-історичний розвиток русинів-українців Східної Словаччини (1918–1939 рр.) / Т. Філіна // Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України : зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих учених, (Київ, 10 березня 2010 р.) / за ред. С. О. Гуткевич, Т. Л. Мостенської. – К. : НАКККіМ, 2010. – С. 285–286
 • Філіна Т. Національно-культурні об’єднання та культурно-освітні організації русинів-українців Закарпаття та Пряшівщини в період першої Чехословацької республіки (1918–1938) / Т. Філіна // уцльтурна політика у контексті етнокультурного різноманіття України : Зб. Матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф., Київ, 29–30 вересня 2010 р. – К. : НАКККіМ, 2011. – С. 87–90
 • Філіна Т. Українська діаспора як інструмент забезпечення національних інтересів в країні-перебування / Т. Філіна // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць. Випуск 80. Частина ІІ. – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2008. – С. 195–198
 • Філіна Т. Роль та значення україно-польських відносин у здійсненні економічної та культурної політики // Слов’янський вісник : Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету та Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету. Випуск 4. – Рівне : РІС КСУ, 2004. – С. 159–164
 • Філіна Т. Державна культурна політика в Україні та шляхи її проведення / А. Філіна, Т. Філіна // Економіка і менеджмент культури : Науковий журнал. – № 1, 2011. – К. : НАКККіМ. – С. 37–44
Дячук Валентина Павлівна

ДЯЧУК ВАЛЕНТИНА ПАВЛІВНА

Кандидат культурології,
Доцент,
Заслужений працівник культури України,
член Спілки журналістів України.

Освіта:

1992 Київський Інститут культури за спеціальністю «Режисер масових свят і театралізованих видовищ»
2009 захистила кандидатську дисертацію на тему «Комунікативна культура прямого телевізійного ефіру»

Професійна діяльність:

- Працювала тележурналістом і редактором програм на вінницьких телеканалах і радіо.
- Впродовж десяти років була виконавчим продюсером ряду телевізійних проектів і конкурсів. У співпраці з режисером Губою О.А. підготувала курс режисерів естради і масових свят.
- Очолювала кафедру Реклами і зв’язків з громадськістю КНУКІМ. Є автором близько 30 наукових публікацій. У співавторстві з О.П. Мазуркевич видала навчальний посібник «Звичаєві норми етикету в традиційній культурі українців».
З 2015p. працює в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв на кафедрі арт-менеджменту та івент –технологій. Практикуючий фахівець-консультант у сфері PR.

Професійні інтереси:

  актуальні проблеми:

 • культурології;
 • eтнокультурних цінностей;
 • комунікативних практик;
 • психології.

Національна академія
керівних кадрів культури
і мистецтв
Адреса: вул. Лаврська, 9, корп. 15,
м.Київ, 01015, Україна
Ви можете отримати інформацію щодо вступу в Академію за тел. (044) 288-80-81
Понеділок-п'ятниця 09:00-18:00
Корисна iнформацiя
Інститут практичної культурології та арт-менеджменту:
(044) 280-94-12
Інститут сучасного мистецтва:
(044) 280-91-84
Інститут публічного управління та кадрової політики:
(044) 280-34-04
Інститут дизайну та реклами:
(044) 280-27-02
Приймальна ректора:
(044) 280-22-82
Приймальна комісія:
(044) 288-80-81
Факс: (044) 280-92-09
Канцелярія:
(044) 280-92-09
Антикорупційний уповноважений:
(044) 280-02-57
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ми в соцiальних мережах: